Realisaties

 

 

Sport

 • Goedkoopste en beste voetbaltribune van het Meetjesland : kostprijs 450.000 euro
 • Zeer functionele aanbouw aan de sporthal : door deze investering kunnen verschillende clubs beter werken. Denken we maar aan turnclub Altis, dansschool S-Pression en de Inline Hockeyclub.Wekelijks gebruiken 700 sporters deze aanbouw voor training en competitie. Ook niet-sportieve manifestaties hebben nu een thuisbasis.
 • Sporthome draait op volle toeren : een ideale mix tussen sport en toerisme!
 • Jeugdsportsubsidiefonds : elke club krijgt financiŽle steun in verhouding tot aantal leden, trainers en niveau van de competitie. Eeklo geeft het goede voorbeeld; dit in tegenstelling tot minister Anciaux. Door dit fonds hebben onze clubs met uitstekende jeugdwerking meer slaagkansen.
 • als provincieraadslid beslissende voorzet tot overname van Blosocomplex aan Boerekreek te Sint-Laureins en bouw van 50-meter zwembad in Wachtebeke.
 • steun in het dossier tennisclub Ritspop
 • aanleg van sportvloer in sporthal ( eerste twintig jaar geen sportvloer)
 • energiezuinige verlichting die 500 lux produceert
 • Olympische turnvloer en volledige uitrusting van de turnzaal
 • BK wielrennen voor juniores te Eeklo

Het sportbeleid in Eeklo is een voorbeeld voor heel Vlaanderen : aandacht voor alle clubs en schitterende betaalbare investeringen.

 

 

Middenstand & Nijverheid

 • Het KrŁgerproject werd bekroond in de Mercuriuswedstrijd en zorgt ervoor dat de grotere winkels binnen het centrum van de stad komen en blijven.De Vlaamse subsidies kwamen ten goede aan de heraanleg van de winkelstraat Stationsstraat alsook aan het project KrŁger.
 • Steun aan de acties van de middenstanders, zoals tijdens eindejaar
 • steun aan de Sjop Tour
 • opstarten van een vernieuwde middenstandsraad : economische raad
 • Bewegwijzering van het industrieterrein
 • aantrekken van talrijke nieuwe bedrijven naar Eeklo
 • alternatieve economie zoals windenergie
 • Eeklo heeft recht op meer dan 30 ha extra industrieterrein terwijl het huidige industrieterrein volgebouwd is.
 • parkeercirculatieplan
 • nieuwe parkings in stadscentrum
 • MET DE FIETS NAAR DE WINKEL

Eeklo behoort tot de koplopers inzake handel en nijverheid

 

 

Gezondheid

 • Jaarlijks grieppreventiecampagne;70% van de senioren laat zich inenten.
 • Aankoop gronden voor nieuw fusieziekenhuis; Dirk Van de Velde voerde namens Stad Eeklo de onderhandelingen
 • Minder pesticidengebruik door de stadsdiensten
 • Wachtdienstprotocol tussen Stad Eeklo, Brandweer en Eeklose Huisartsen
 • Screening naar botdichtheid bij vrouwen : meer dan 700 deelneemsters
 • Vaccinatietentoonstelling te Eeklo in september 2005
 • DOORSLAGGEVENDE ROL IN HET KLINIEKDOSSIER!!

Eeklo vindt gezondheidszorg uitermate belangrijk

 

 

Milieu

 • WINDMOLENPROJECT : bekroond door de Koning Boudewijnstichting en uitgeroepen tot Bouwheer van Vlaanderen tal van bezoeken : Indische ministeriŽle delegatie, tal van federale en Vlaamse ministers
 • Ontvangst van een ministeriŽle delegatie uit IndiŽ
 • Groepsaankoop zonnepanelen
 • Milieubeleidsplan 2005 goedgekeurd door gemeenteraad ťn bevolking : NIEMAND gaf een negatieve opmerking!
 • Aankoop van ZEVEN hectare grond voor natuurontwikkeling ; dit gebeurde voorheen nooit zo intensief
 • Eeklo is absolute topklasse , met nationale en internationale erkenning, op vlak van milieu
 • Bond Beter Leefmilieu noemt in haar tijdschrift MILIEURAMA Eeklo een model voor andere gemeenten in Vlaanderen (juni 2005)

          Eeklo deed en doet waar andere gemeenten aan denkenÖ

 

 

Informatica

 • Nieuwe oogvriendelijke flatscreens voor alle personeelsleden
 • Investeringen worden grondig voorbereid en er is oog voor de nieuwste technologie zowel op het vlak van hardware als software
 • e-loket vanuit Burgerlijke Stand
 • nieuwe telefonie

 

 

FinanciŽn

 • GEEN BELASTINGSVERHOGING SINDS TIEN JAAR , dankzij het kordate beleid van schepen van financiŽn Dirk Van de Velde
 • tal van kleine belastingen werden afgeschaft
 • belasting op drijfkracht werd afgeschaft alsook belasting op huisvuil; beide werden vervangen door een algemene Eeklose belasting waar particulieren minder betalen dan vennootschappen.
 • Ondanks de niet gehouden beloftes van de federale regering en ondanks de federale besparingen houdt Eeklo de financiŽle kop boven water
 • Volledige renovatie van de kantoren van de financiŽle dienst in het stadhuis ( beneden verdieping) en bovendien optimaliseren van de werking van de financiŽle dienst
 • EEKLO HEEFT ALS CENTRUMSTAD LAAGSTE BELASTINGSDRUK ; kijk maar naar de opcentiemen onroerende voorheffing en personenbelasting in andere vergelijkbare centrumsteden en - gemeenten
 • BEGROTINGSDEBATTEN IN EEKLO: hoogstaand en vaak vooral lof voor het gevoerde financieel beleid. Jongste jaren werd de begrotingswijziging ofwel zonder ofwel met zeer gering aantal tussenkomsten probleemloos goedgekeurd.
 • Verkoop van Electrabelaandelen
 • Pleidooi voor % opbrengst voor gemeenten uit federale vennootschapsbelastingen

Sociaal

           zeer belagrijke rol in het overlegcomitť tussen stad Eeklo en ocmw

           pleidooi voor meer en betere sociale woonwijken

           VERLAGING VAN ALGEMENE EEKLOSE BELASTING VOOR WIGW'S in 2005 en 2006