ACTUALITEIT

26/05/2014

Geen Eeklonaren in het Vlaams parlement, Kamer of Europees Parlement. Nochtans scoorden de vertegenwoordigers van de verschillende partijen zeer goed. De verkiezingsuitslag en de Vlaamse trend zet zich ook door in het kanton Eeklo. N-VA wordt veruit de grootste. Het wordt dus nog boeiend...De nervositeit voor de komende ( nog even geduld..) gemeenteraadsverkiezingen zal hoe dan ook toenemen.

Het voetpad in de Slachthuisstraat, dat leidt naar het Stadskantoor, is afgewerkt. Je moet dus niet meer met vuile voeten naar 't stadskantoor komen om één of ander dossier te bespreken.

Wie niet te voet kan komen, kan doen zoals één persoon vorige week dinsdag...: hij landde met zijn helikopter naast het Stadskantoor om een dossier(tje) op de dienst Stedenbouw te bespreken.

 

25/05/2014

De stemmen zijn zo goed als geteld. N-VA kon één derde van de Vlamingen overtuigen en wordt dus offcieel de nummer één van de Vlaamse partijen. CD&V houdt stand in de Kamer maar verliest enorm veel zetels in het Vlams Parlement, door de enorme winst van N-VA.

Vlaams Belang wordt een partijtje van niemendal en dat komt door de enorme populariteit van Maggie De Block en Bart De Wever.

Groen doet het zeer goed met dank aan voorzitter Van Besien, die veel gematigder is dan sommige van zijn voorgangers, die nogal fundi waren.

Om een regering te vormen zal het federaal moeilijk zijn, maar we moeten het ook niet overdrijven: er moet communautair niet onderhandeld worden en er zijn veel bevoegdheden weg naar de gewesten. Het te onderhandelen pakket is dus met 50% verminderd.

Los van deze Belgische verkiezingen is ook de uitslag in Oekraïne belangrijk. De chocoladekoning Porosjenko haalt de absolute meerderheid. Hij heeft zowel de steun van Rusland als van de EU. Een betere winnaar kon men zich niet indenken. Misschien geraakt dit conflict dus ook ontmijnd.

Sint- Laureins was vandaag gastheer voor het BK mixed teams. Aan de Boerekreek won het team van SMO!

Gisteren toch iets extra getraind met het oog op de eerste rit van 'Kom op tegen Kanker' . Ik wil proberen de 250 km te fietsen van Mechelen naar Landen ( waar koninklijk bezoek zou komen!) en dan terug naar Mechelen. Ik zal starten als eerste rijder van het team van mijn broer Leo.

Het hoofd wil, maar de benen zijn nog niet volledig klaar....

Eerst nog een gemeenteraad als voorbereiding en de avond van de Theo's ( aanstaande woensdag) heb ik voor mezelf geschrapt omdat ik vrees dat een calorierijke lange avond, gevolgd door een te korte nacht, 's morgens vroeg zuur zou opbreken. Ik wil wel degelijk die rit uitrijden. En daarvoor moeten andere zaken wijken.

22/05/2014

Eeklonaars en ex- Eeklonaars doen het de jongste maanden uitstekend. Na de winst van Natallia Mastsepan in 'Helden van Later' en de bekroning van Henk Vincent als facility manager is het nu de beurt aan Erik Matthijs en Pascale Naessens.

Erik Matthijs wordt voorzitter van Aquafin en hij zal ons rioolwater zuiveren. Zijn jarenlange ervaring in de milieusector, zijn uitstekende kennis van overheidsfinanciën en last but not least zijn politieke loopbaan maakt hem tot de juiste man op de juiste plaats in de voorzittersstoel van Aquafin.

Pascale Naessens is nu wereldtop. Haar kookboeken maakte ze volledig zelf en iedereen is er laaiend enthousiast over. Zij won zopas de eerste prijs vor het beste kookboek ter wereld. Dit is bijna niet te vatten. Het is een ongelooflijke prestatie.

We zitten in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen. Zondag kan een aardverschuiving veroorzaken in politiek België. Het kan echter ook leiden tot een nieuwe recordpoging regeringsonderhandelingen.

Het sluikstorten neemt sinds enkele jaren toe in Eeklo. Deze trend was reeds duidelijk voor de tariefaanpassing van de huisvuilzakken en de stijgende lijn zet zich door. De sluikstorten worden voor een groot deel aangetroffen in de vuilbakjes in het stadscentrum. We willen nu nagaan of deze trend zich ook voordoet in de buurgemeenten en of er succesvolle acties bestaan die ook in Eeklo de trend kunnen keren.

Het subsidiefonds voor sportinvesteringen heeft 35% van het Vlaamse geld gesluisd naar de provincie Antwerpen...

Het verzet van de Meetjeslandse eerste lijn tegen wijkgezondheidscentra haalde vorige week de frontpagina van Artsenkrant.

In huisartsenkringen leeft de vrees dat de wijkgezondheidscentra die men wil oprichten onder controle van ocmw's zullen vallen en dat voortaan artsen die daar willen werken (politiek) zullen benoemd worden.

14/05/2014

het debat tussen Magnette en De Wever toonde aan dat de voorzitter van de PS zéér goed weet waarover hij spreekt. Voor mij was hij duidelijk de winnaar van de discussie. De Wever heeft wel een idee van hoe Vlaanderen en België moeten worden bestuurd, namelijk zoals in Duitsland ... hij wil absoluut niet besturen op federeaal vlak met de Groenen.

En wat blijkt: de N-VA zit in het Europees Parlement in dezelfde fractie als de Groenen. Wie begrijpt dit nog?

Dat Wallonië (te)veel geld krijgt van Vlaanderen is een zeer terechte opmerking van De Wever, maar Vlaanderen moet zich ook zorgen maken over het veel te grote bedrag dat Antwerpen en Gent per inwoner ontvangen: dubbel zoveel als wat Eeklo ontvangt voor haar inwoners. Is dit nog normaal? En wat doen die grootsteden met dat vele geld?

Het kan dus overal efficiënter en beter.

Taptoe geeft een mooie analyse van de voor- en tegenargumenten voor het nieuwe fietspad. Voor mij is één zaak duidelijk: de Kaprijkse schepen Coppejans heeft het prima verwoord en elke fietser op dat pad zal getuigen dat het pad een meerwaarde is. Die éne tegenstander van Groen! heeft veel aandacht gekregen maar hij zal op geen sympathie kunnen rekenen.

08/05/2014

Voila, zols voorspeld: iedereen wil nu wegen met een kap boven.

Vlaanderen is gek aan het worden, want enerzijds koopt de meerderheid een diesel en anderzijds is iedereen zeer bezorgd over de uitstoot van schadelijke stoffen.. en men denkt dat het stof in de bovengrondse tunnel nergens naar buiten wordt geblazen...

Er is maar één oplossing: wagens die rijden op waterstof.En binnen x aantal jaren is dit meer regel dan uitzondering.

Dhr. Guido Steenkiste heeft weer (negatief) van zich laten horen. Het is ongelooflijk hoe die man erin slaagt om goede projecten de grond in te boren. Hij haalde uitgebreid de krant met een striemende kritiek op het fietspad van eeklo naar Kaprijke...

Inderdaad, het fietspad tussen Eeklo en Kaprijke heeft lang op zich laten wachten, maar hij heeft zelf nooit enige moeite gedaan om het fietspad te realiseren. En inderdaad, de veeroosters zijn van mindere kwaliteit, maar ook dat is op te lossen. En iedereen die een beetje natuurvriendelijk fietst is vertrouwd met dergelijke roosters, zoals bvb. langs de zeelijn van Breskens over Hoofdplaat.En inderdaad één boer zou, zoals ik al schreef, moeten gewezen worden op ontoelaatbaar ploegen tot aan de rand van dat fietspad. Maar om voor die drie kleine dingen te fulmineren.... dat is niet wat andere Groen!mensen denken en doen. Ik zag alvast tevreden Groen!politici het fietspad inrijden.

Nog ééns over het subsidiedossier van Muyters: de jury vindt het dus een gemiste kans dat de stad Eeklo, met nota bene een toptrainer waterpolo in de sportdienst en een waterpolospeler in het schepencollege, geen bad van 20 op 33 meter bouwt zodat er ( officieel) internationaal waterpolo kan worden gespeeld. Het antwoord van onze experten op de domme opmerking van die jury is:

1. België draait internationaal niet mee; de jongste jaren waren er geen interlands

2. Er zijn grote zwembaden in Wachtebeke en Gent en Brugge waar eventuele internationale competities kunnen doorgaan

3. Eeklo heeft niet de randaccommodatie voor internationale toptornooien (vb. hotels)

Het is dus een daad van goed bestuur om niet over te investeren maar wel te mikken op waar we goed in zijn: nationaal topwaterpolo! Toch merkwaardig dat diezelfde jury veel geld geeft aan kleine zwembaden ( in totaal 3,5 miljoen euro) maar niet aan een middelgroot zwemabd, omdat dat middelgroot zwembad volgens de jury te klein is...

07/05/2014

Ik moet toch wat correcties een aanvullingen aanbrengen aan mijn stukje over Minister Muyters.

hij kondigde in het najaar 2013 aan dat hij 10 miljoen euro vrijmaakte voor steun aan bovenlokale sportprojecten. Hij deelde mee dat bvb. een klimmuur een interessant project zou zijn.

en wie gaat met het geld lopen?

1. een ( intergemeentelijk) zwembad in Mortsel, dat grenst aan Edegem waar de minister woont: 1,8 miljoen euro!!!!!

2. een klimmuur in Gent: 1.468.000 euro !!!!!

Nog enkele zwembaden, onder andere dat van de VUB ( voor renovatie??), krijgen geld.

De provincie Oost- Vlaanderen bedient zich ook van de pot voor de Golfterreinen en BMX in Wachtebeke en ...een rugbycomplex haalt zo maar eventjes 353.100 euro binnen.

Het zwembad van Eeklo haalde net te weinig punten omdat de jury het spijtig vindt dat Eeklo geen 33 meter bad realiseert zodat er internationale wedstrijden waterpolo kunnen doorgaan.

Hallo?? In Mortsel kan dat zeker ook niet en aan de VUB helemaal niet.

Eeklo bouwt wel een bad waar nationaal topwaterpolo kan plaatsvinden.

De jury vindt het ook spijtig dat de omliggende gemeenten rond Eeklo niet meebetalen aan het project: dus minpunten in de eindbeoordeling. Hallo? Geen enkele gemeente betaalt mee voor de klimmuur van Gent en zeker niet voor de projecten in Wachtebeke.

Even terzijde: de Provincie mocht haar eigen projecten jureren... en in concurrentie plaatsen met projecten van gemeenten.

Het project van Mortsel staat nog in de kinderschoenen en daar hebben drie gemeenten de intentie om een bad te bouwen. Deze intentie is  voldoende om met de grootste subsidie te gaan lopen. En natuurlijk is het puur toeval dat de Minister daar een jongen uit de buurt is.....

Muyters doet dus beter dan wat ooit Van Grembergen in zijn Evergem deed: hij liet een 'skeerpiste- parkeerplaats' aan de ingang van het voetbalstadion betalen door Vlaanderen....Muyters geeft nog meer aan zijn eigen mensen.

Dergelijke 'wedstrijden' geven toch een wrang gevoel:

de winnaar ( een plaatselijk project) krijgt via deze formule veel geld toegestopt en anderen wordt er geld ontnomen, louter en alleen omdat er daar geen toppoliticus woont.

En nee: dit is dus niet in Wallonië beslist, maar in Vlaanderen.

06/05/2014

Zondag werd het fietspad tussen de Oostveldstraat en Koekoekstraat in Lembeke ingereden. Ruim 200 fietsers namen deel aan de korte trip. Het succes van deze trip toont aan dat de keuze voor die fietsverbinding de juiste was en is. Ondertussen is de tegenstand tegen het fietspad weggeëbd, maar wel zeer spijtig dat één boer het nodig vindt om tot tegen de rand van het fietspad te ploegen. Op die manier brokkelt het pad na enkele seizoenen af.

Antwerpen slorpt nu al veel te veel geld op uit het Gemeentefonds en als men daar, door de politieke ruzies nog eens miljarden euro's zal versluizen voor het kapje over de Ring, dan is Vlaanderen failliet door één wegendossier.

Ter info: nu al kost de overkapping van 33 km in Madrid 6 miljard euro!!!

Het is juist dat fijn stof gevaarlijk is, maar gedlt dat ook niet voor de Stationsstraat in Eeklo, de R4 in Gent en de brug van Vilvoorde?

En verdwijnt dat fijn stof plots omdat er een kapje over de baan komt, of wordt het door enkele pijpen naar buiten geblazen? En wat is dan het effect?

Deze morgen op de radio: er komt een probleem met de zwemcapaciteit en zwemkwaliteit in het onderwijs omdat verschillende gemeenten geen zwembad kunnen en willen betalen. En wat doet de Vlaamse minister van Sport : NIETS!

 

Integendeel, hij maakt 10 miljoen euro vrij voor sportprojecten en zegt bij die aankondiging van het te besteden budget dat een klimmuur een mooi project is. Resultaat : 1.25 miljoen euro gaat, na de evaluatie van alle projecten , naar één klimmuur in Gent.

Je moet weten dat elk project dat werd ingediend moest aantonen dat de omliggende gemeenten mee betalen... Welnu, geen enkele gemeente betaalt mee voor die klimmuur. En toch gaat het meeste geld naar dat éne project. Zoals op voorhand aangekondigd door de minister.

Zwembaden krijgen niets...vermoedelijk omdat er te weinig gebruikers zijn(????)

Het Schipdonkkanaal wordt niet verbreed. Zoals door mij voorspeld. Het was een zinloos project, dat minstens even duur zou zijn als het kapje van Antwerpen.

02/05/2014

Voor de gemeenteraadsverkiezingen schreef een oppositiepartij dat er een brain drain bezig is uit Eeklo..

Niets lijkt minder waar. Ik geef twee voorbeelden.

Henk Vincent won deze week de prijs voor beste Belgische 'facility manager'. Henk woont in Eeklo en is de man die het nieuwe streekziekenhuis bouwt, of beter: de bouw coördineert.

Natallia Mastsepan (16 jaar) werd ook al deze week laureate van de wedstrijd 'Helden van Later' ( zie website met zelfde naam). Zij lanceerde enkele ideeën voor een betere verstandhouding en samenleven tussen de verschillende generaties en tussen scholieren en buren. Haar voorstellen werden uit duizenden andere gekozen tot de beste, en dit door een jury van Vlaamse toppolitici. Natallia kwam zeven jaar geleden in Eeklo wonen.

 

André Dellaert werd gisteren gehuldigd op het Eeklose stadhuis omwille van zijn niet te beschrijven noch samen te vatten verdienste voor de gewone man. André is nu al een levende legende!

Georges Debbaut, de pionier van de wielertraining en bekend en gewaardeerd kinesist én de man die samen met Roger De Vlaeminck keiharde trainingen afwerkte in de Lembeekse bossen, is vandaag overleden.

                                                         

27/04/2014

Vandaag is er Bloemenmarkt in Eeklo en wordt het standbeeld Lotjen aangekleed.

Lotjen kreeg vorige donderdag reeds een verpleegsterspakje aan toen RVT Sint- Elisabeth met 162 mensen kwam vieren voor het Eeklose stadhuis.

Sint- Elisabeth is 25 jaar jong en er werd een nieuw complex gebouwd.

Op het gelijkvloers verblijven jong dementerenden en op het eerste verdiep zijn er flatjes die gehuurd worden door senioren. Beide verdiepingen 'draaien goed' wat bewijst dat er nood is aan dergelijke initaitieven.

En er komt nog meer van dat. Het project ter hoogte van de Melkerij en Spoorweg nadert de voltooiing. In deze flatjes zullen mensen wonen die beroep doen op professionele paramedische hulp via de CM.

De uitdaging om de veroudering van de bevolking op een efficiënte manier op te vangen is immens groot en de inspanningen van RVT Sint- Elisabeth, RVT Dr. Coppens en RVT Avondzegen, aangevuld met geschikte woningen op de private markt zorgen ervoor dat alvast Eeklo klaar is om deze ouderen een aangename thuis te bezorgen.

De tevredenheid bij deze groep mensen is zeer groot.

Ik heb het STOP- principe nooit gekoesterd want het is een theoretisch model dat de toets van de praktijk niet kan doorstaan.

Terwijl politici à la Stevaert ijverden voor gratis vervoer stegen de tekorten van trein- en Lijnuitbating waardoor werd geschrapt in de dienstverlening.

Alweer eens het bewijs dat de gratis diensten leiden tot minder diensten wegens onbetaalbaar..

Het STOP- principe verheft het openbaar vervoer tot een Heilige Koe en de steden moeten maatrgelen nemen om het autoverkeer te bannen... Maar wat is het resultaat? Het openbaar vervoer of de leiding van NMBS en De Lijn bouwen, zonder enige inspraak, essentiële diensten af.

Het Eeklose schepencollege wil de afbouw van de spoorvoorzieningen in deze stad niet steunen. Eeklo deed zware inspanningen om de omgeving van het station attractiever te maken ( zie de langparking die een enorm succes is) en nu moet de NMBS niet besparen op het vervoer. Vooral voor de studenten wordt het schrappen van diensten een probleem. Sommige studenten zouden reeds om 7u20 in Eeklo (moeten) arriveren, want later is er geen trein meer om tijdig op school te geraken.

Het STOP- principe is dus in de praktijk voor wat betreft het openbaar vervoer een miskleun.

De U13 van FC Meetjesland zetten gisteren de kers op de voetbaltaart. Ze wonnen tegen Waarschoot ( provinciaal voetbal!) met 4-1 en ze bewezen dat hun titel geen toeval is. Het werd een mooie match! Er zit talent in Eeklo!

Vandaag demonstreren de hockeyspelers op het terrein Ithaka hun kunnen. Het is de wens van de hockeyvereniging om op dat domein competitie te spelen.

Altis organiseert dit weekend opnieuw turnwedstrijden. Ondertussen maakt het, samen met de stad, werk van de vernieuwing van de turnaccommodatie ( ruim tien jaar oud!) door het vernieuwen van de valput en straks ook door het aanschaffen van een nieuwe tumblingbaan.

Volgend weekend wordt het fietspad Kaprijke ingereden. We zijn van de partij.

CD&V wil zich profileren als het enige alternatief voor N-VA. N-VA haalt volgens de peilingen vlot de 33% en dat is echt veel. 25 mei lijkt dus al geen verrassingen in te houden, maar nadien begint het. Wie zal samen met of tegen de N-VA besturen? En willen de Vlamingen echt saneren zoals in Nederland en Duitsland? Vlamingen zijn sociale en economische bourgondiërs en dat is toch iets anders dan Nederlandse nuchterheid en Duitse efficiëntie.

Minister- President Peeters heeft de beloofde subsidie voor een wijkgezondheidscentrum in het Meetjesland 'on hold' gezet. Hij was verrast door het totaal gebrek aan overleg en inspraak dat de initiatiefnemers van dit project hebben getoond. Hij geeft daarmee de zeer grote groep van eerstelijnswerkers gelijk die zeggen dat de streek geen nood heeft aan forfaitaire geneeskunde à la De Maeseneer.

De beslissing van het kabinet is volgens mij een regelrechte kaakslag voor die professor huisartsgeneeskunde die zich niets aantrekt van zijn collega's huisartsen in het Meetjesland maar die uitsluitend zijn politieke visie wil doordrukken. En, met 25 mei in gedachten, denk ik niet dat Vlaanderen zal kiezen voor een marxistisch geïnspireerde gezondheidszorg.

Persoonlijk vind ik het indrukwekkend hoe het kabinet Peeters de zaak heeft geanalyseerd en geconcludeerd. Het is nu aan de huisartsen in de streek om een alternatief uit te werken dat de medische zorg voor de zwaksten optimaliseert.

MBV is gestart met de bouwwerken voor appartementen aan Blommekens. Ik heb mijn bezorgdheid gemeld over de bereikbaarheid en ontsluiting van de wijk aldaar. Met het (voorlopig) afsluiten van de toegang langs Blommekens moet alle verkeer naar en van die wijk door één smalle toegang. Niet echt veilig en ook niet houdbaar op het ogenblik dat de Roze wordt aangepakt. Maar anderzijds zorgt het afsluiten van de toegang Blommekens ervoor dat er sneller en beter kan worden gewerkt.

De conclusies van de geluidsmetingen ter hoogte van de buurt van de windmolens zijn bijna klaar. Probleem is nog dat men bijna geen metingen heeft bij wind uit het Oosten en of het Noorden. Terwijl 2013 het jaar van de NO-wind was is het nu eerder westelijk geweest.

21/04/2014

FC Meetjesland speelt de eindronde van de derde provincialers. Het is een mooie bekroning van een zeer goed seizoen. Zaterdag speelde de ploeg iets te ontspannen waardoor het 3-3 werd tegen Maria- Aalter.

De aanval van Gilbert op de Cauberg was een krachtenexplosie die geen enkele Belgische renner kan evenaren. Onvoorstelbaar hoe hij 3 kilometer lang, in volle verzuring, wegreed van een stervend peloton. Ongelooflijk.

Vandaag een ritje gedaan over het fietspad van Eeklo over Kaprijke. Als er iets is dat men zich mag herinneren van mijn politieke realisaties dan is het wel dat fietspad.Tegen een heel peloton politici in geloofde ik in het nut van dat fietspad. Honderden fietsers en wandelaars genieten nu van deze weg...

Het OCMW van Gent leest blijkbaar de ideeën van jongeren op de website 'Helden van Later'. Zo nam het Ocmw een voorstel over om jonge studenten te laten wonen bij senioren. Het is kostendelend en het vermindert de generatiekloof.

17/04/2014

Philippe Gilbert is terug. Hij won door een sterke en slimme sprint ( hij draaide aan de buitenkant van de laatste bocht en de snellere Matthews liet zich binnenkant wat wegdringen) in de Brabantse Pijl.

Michel Wuyts was vrij koel in zijn commentaar. Hij vindt blijkbaar de overwinning van Gilbert maar lauw en flauw in vergelijking met één demarrage van Tom Boonen in Parijs- Roubaix...

In Eeklo worden al weken luchtfoto's van woningen verkocht door een man die deur aan deur gaat leuren met zijn foto's, die hij volgens eigen zeggen genomen heeft vanuit zijn helikopter.

twee bedenkingen daarbij:

- aan verschillende mensen vertelt hij dat een plaatselijke huisarts ( die hij dan bij naam noemt) ook een luchtfoto van zijn huis heeft gekocht en dat hij het zo mooi vond dat hij die  in zijn living heeft gehangen. Dit verkoopsargument slaat nergens op. Ik heb die foto niet gekocht.

- bestaat privacy nog? Er komt dus een man met zijn helikopter boven Eeklo hangen en hij fotografeert alle huizen en tuinen....

Het merkwaardige is dat de luchtfotoverkoper zich niet kenbaar maakt. Het ziet er dus naar uit dat zijn actie niet echt correct is.

Ik meldde het al eens aan een wijkagent omdat ik ernstige vragen heb bij deze verkoopspraktijken boven en in Eeklo.

Binnenkort begint de bouw van appartementen door MBV aan Blommekens. Daardoor wordt de toegang tot de wijk tussen Roze en Blommekens daar afgesloten. Voorlopig is dit geen probleem, maar als er ook wegenwerken zullen starten in de Roze zelf zal er allicht een aanpassing van de verkeerscirculatie moeten gebeuren.

Oekraïne staat op splitsen en dat zal allicht vlugger gebeuren dan in België. Het Westen onderschat blijkbaar het Russisch gevoel in het Oosten van het land. Het is interessant om te vernemen hoe Russisch sprekende mensen info zien en verstaan die aan onze ogen en vooral oren ontsnapt. Zo is voor Rusland de aanwezigheid van een Amerikaans legerschip in de Krim een teken van provocatie...

Eens benieuwd of Verhofstadt na zijn bezoek aan Kiev nu ook naar Donetsk zal trekken om daar de bevolking toe te spreken...

Verhofstadt die zichzelf een kleine garnaal noemde omdat hij voor 8(!) bijeenkomsten van Raden van Bestuur van bedrijven 200.000 euro vergoeding kreeg. Verhofstadt krijgt dit voor hooguit 10 dagen werk ( vergaderen en een beetje nalezen van teksten ter voorbereiding van die bestuursraden)....Hij is dus een zeer dure kleine garnaal.

13/04/2014

De Omloop van de Braakman was een mooie kasseienkoers, want er waren veel kasseien op Belgisch grondgebied en het zijn mooie stroken. Door het té goede weer kwam er niet echt een schifting onder de bijna 200 deelnemers. Pas in de laatste plaatselijke ronden raakten drie mannen voorop.

Slechts één zware valpartij bij het binnenrijden van Watervliet.

Ik vroeg aan een beroepsrenner, die ook slachtoffer was geweest van een val, wat de meest plausibele uitleg is voor al die valpartijen. Het is een gebrek aan respect voor elkaar. Er wordt gestreden tot op de millimeter. Vooral de Ronde van Vlaanderen is een zeer zenuwachtige wedstrijd.

FC Lembeke is kampioen in derde provinciale. Dit door de gelijke spelen van de drie achtervolgers: Meetjesland, Zomergem en Nevele.

Ik belde Roger De Vlaeminck na Parijs- Roubaix. Hij had die uitslag ook niet verwacht, maar hij had volgende, juiste bedenkingen:

1. men heeft te lang gewacht om de schifting door te voeren. Daardoor was er een te grote kopgroep en had iedereen schrik om te verliezen. Er was geen kasseistrook meer om het verschil te maken.

2. het is echt nodig om enkele dagen voor de klassieker eens 300 km op één dag te trainen omdat je dan niet 'dood' zit op het einde van zo'n zware klassieker. Sagan zou best eens naar die raad luisteren.

Fenomenale prestatie toch van Bert De Backer, die even sterk reed als de anderen van de kopgroep. Hij offerde zich op voor Degenkolb en dit zal hopelijk beloond worden met een contractverlenging..

De rioolwerken in de Pussemierstraat zijn voorbij waardoor de straat weer open is voor het wagenverkeer.

Het zwembaddossier blijft op schema. Binnen enkele weken wordt gecommuniceerd over de verdere aanpak.

De Kampioenenviering 2014 was een enorm succes en dat wordt beloond: de Sportraad mag op hetzelfde élan doorgaan en een nieuwe versie voorbereiden voor het jaar 2015.

De U13 van FC Meetjesland ( dat het Provinciaal Jeugdlabel heeft gehaald!) zijn kampioen. Proficiat!

Binnen twee weken viert RVT Sint- Elisabeth de uitbreiding van het complex met mooie, ruime serviceflats. Ook Avondzegen werkt aan hoog tempo aan de realisatie van serviceflats in de Moeie.

08/04/2014

Alweer veel valpartijen bij de wielerprofs. Profs die nauwkeurig, aan hoge snelheid, in een peloton kunnen rijden. Maar ze worden opgehitst en opgeschrikt door de zeer vele toeschouwers, de talrijke asverschuivingen en onnatuurlijke hindernissen in en op de wegen, en last but not least het te makkelijke en snelle parcours.

Er wordt vooral gevallen als het peloton compact vooruit stormt en niet zozeer op relatief mooie kasseistroken waar de selectie wordt gemaakt door krachtige acceleraties  en waar alle renners op één lijn kreunen om in het wiel te blijven.

De valpartijen zijn er teveel aan, maar anderzijds las ik vandaag een schitterende column in De Morgen waarin de tragiek van de topsport wordt beschreven: vallen hoort erbij....

Er is door het schepencollege veel vooruitgang geboekt in de gesprekken met de Kerkfabrieken.

Beide delegaties (politiek en parochiaal) hebben in de beste verstandhouding vergaderd en werken nu samen aan één toekomstvisie.

06/04/2014

Handbalclub Eeklo won gisteren overtuigend en scoorde liefst 35 keer. In een snelle, spectaculaire wedstrijd, en aangemoedigd door zeer enthousiaste, zingende supporters won Eeklo alweer.

Na de match was het bang afwachten en dat 20 minuten lang...tot de uitslag bekend werd: de tweede in de stand had verloren met 22-20 en daardoor is Eeklo, na 14 jaar!, kampioen.  Proficiat!!

In de Roze werd deze week een geslaagde huisrenovatie voorgesteld. Ik weet dat er alvast één man in Eeklo is die van alle vernieuwde en nieuwe huisgevels foto's trekt en ik denk dat het indrukwekkend is om huisgevelfoto's te vergelijken door de jaren heen. Er wordt enorm veel gerenoveerd in Eeklose huizen.

Sport Plus houdt op te bestaan. De Vzw, die prachtig sportpromotiewerk heeft geleverd, moest hoe dan ook wegens de veranderde wetgeving aangepast worden.

Er waren enkele voorstellen:

- het voorstel van het schepencollege om de sportpromotie te doen vanuit de stadsdiensten zelf ( cf. cultuursector) en de uitbating van het sporthome te doen via een IVA ( een vorm van zelfstandig opererend orgaan binnen de stad, geleid door de sportfunctionaris)

- het voorstel van een oppositielid om tussen de Stad en een nieuwe vzw, gedragen door de sportclubs, een convenant te sluiten. Die vzw zou dan de sportpromotie coördineren.En die vzw zou de sportdienst moeten coachen.

Na een lange en boeiende discussie werd door de leden van de vzw Sport Plus beslist, met meer dan 80% van de stemmen, om de vzw vrijwillig te ontbinden.

De Eeklose sportpromtie zal voortgezet worden, maar vanuit de stadsadministratie. De personeelsleden van de vzw worden tijdens de komende drie jaar overgenomen door de Stad.

De Balloonmeeting van Joe FM kende geen enkele valse noot. Meer nog: er stegen 104 ballonnen op; 5 meer dan aangekondigd.

Het Gerecht en de uitspraak van rechtbanken kunnen op weinig respect en vertrouwen rekenen van de burgers.....Rechters en advocaten begrijpen dat niet. Voor hen is het Gerecht heilig, maar de manier waarop in België en Vlaanderen aan rechtspraak wordt gedaan tart alle verbeelding.

Het is in Vlaanderen zelfs mogelijk dat een eenvoudige zaak jaren moet wachten op afhandeling. Zo ken ik een zaak bij de Raad van vergunningenbetwistingen die is ingeleid en al VIER jaar ergens in een lade blijft steken. Er is geen tijd om het dossier te bekijken.. En men vindt dat normaal of men trekt de wenkbrauwen op als je dat abnormaal vindt.

Stel u voor dat de heren en dames rechters zelf vier jaar zouden moeten wachten op een vergunning voor zichzelf. We zouden andere taal horen.

Wat een ander geluid in de geneeskunde: mensen hebben een enorm vertrouwen in de huisartsen. Huisartsen ( en andere medici en paramedici) staan klaar voor de patiënten en helpen hen. Ze verliezen geen tijd met onnozele procedures en hebben respect voor wie ze behandelen. (Para-) medici staan ten dienste van de bevolking, niet omgekeerd.

Zal Justitie lessen trekken uit deze burgeropinie? Nee.. er wordt teveel belang gehecht aan uiterlijk vertoon en niet aan efficiëntie.

Men wijdt de vele valpartijen in koersen onder andere aan de inname van Tramadaol...

drie opmerkingen:

- artsen die Tramadol voorshrijven aan wielrenners zijn ofwel gek ofwel onbekwaam. Deze sterke pijnstillersis alleen nuttig in de behandeling van hevige pijnen, na een breuk of na een val. Maar niet tijdens een koers.

- de wegen zijn vol hindernissen en de pelotons zo overbemand met fietsers en wagens en moto's dat er valpartijen moeten gebeuren.

- leg een maximum aan bandenspanning op, want als je met overdruk over kasseien en sommige gladde tegels vlamt dan schaats je bij de minste hindernis weg ....

29/03/2014

Mike Van de Waetere is in Hasselt verkozen tot beste inlinehockeyverdediger van België!!!!

Eeklo en Maldegem willen dat de windmolenbouwers in het Meetjesland een burgerparticipatie van 50% voorzien. De Provincie Oost- Vlaanderen houdt het bij 20%.

Ondertussen is het enthousiasme van gewone mensen om te participeren in windmolens en zonnepanelen tot  vriestemperatuur gezakt, want grote zonnepanelen- en windmolenprojecten halen nauwelijks klein privékapitaal op.

Boosdoener van dit alles is vermoedelijk het verhaal van Electrawinds en Groenkracht.

Ik verneem uit zéér goede bron dat een gezondheidszorgproject dat voor subsidiëring was ingediend voorlopig 'on hold' is gezet omdat er geen draagvlak is in de streek.

Het wordt nu afwachten of diegenen die Samenleving hoog in het vaandel houden bereid zullen zijn in overleg te gaan met de overgrote meerderheid van zorgverstrekkers in de streek. Of volgen ze verder gedwee de visie van één Professor huisartsgeneeskunde, tegen de belangen van het Meetjesland?

Voor mij was en is dit dossier een boeiende ervaring omdat het tot op heden blijkbaar lukte om de Wijkgezondheidscentra in de verf te zetten en te bejubelen, zonder dat er een wetenschappelijke basis voor is. Het was voor mij ( en anderen) dan ook vrij makkelijk om aan te tonen dat een WGC niet dat unieke is.

Ook in Roeselare, waar de oprichting van een WGC in het bestuursakkoord stond, is het niet gerealiseerd omdat het, na grondig onderzoek, als niet interessant werd bevonden.

MZV Waterpolo speelde in Antwerpen 8-8, maar verloor in de penalties. De keeper van Brussels was de man van de match, want zowel tijdens de wedstrijd als tijdens de penalties deed hij enkele knappe reddingen.

28/03/2014

De affichecampagne waar ik het gisteren over had is blijkbaar een oud feit. Blijkbaar is er één affiche blijven hangen, ergens aan het venster van een private woning...en dit reeds sinds de vorige verkiezingen.

Zoals verwacht heeft het Hof van Beroep het vonnis van de Correctionele Rechtbank bezvestigd in de zaak van de Eeklose schutterstoren.

De burgemeester en ik worden dus op de vingers getikt voor feiten waar de hele stadsadministratie en het hele schepencollege samen in beslist hebben.

Iedereen die aan politiek doet fronst de wenkbrauwen bij dit vonnis omdat het een unicum is dat nbiet het schepencollege maar twee personen uit het schepencollege worden aangepakt voor een collegiale en unanieme beslissing.

Maar omdat één persoon een politiek proces wilde tegen twee leden van het schepencollege moest er dus ook een uitspraak komen..

Het Openbaar Ministerie in het Hof van Beroep zegde dat dit geen zaak was voor de rechtbank, maar dat het niets meer of minder is dan een burenruzie. Hij vond, ondanks het feit dat dit niet voor de rechtbank moest komen, dat er toch een voorwaardelijke straf mocht komen. Begrijpe wie kan...

Ik heb enorm veel geleerd over de manier waarop rechtspraak wordt beoefend. Ik werd nooit verhoord, maar kreeg een mail met vragen over de Eeklose schutterstoren. Later werd die mail met vragen en antwoorden gebruikt als 'beschuldiging'. En wat zegt de rechter op het feit dat de procedure van verhoor niet werd gevolgd? Je had maar moeten vragen waarom en waarvoor die mail werd gestuurd...

Het merkwaardige van heel die historie is dat de klager akkoord is gegaan met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat een enorme juridische en financiële meerwaarde heeft gegeven aan de woningen in de Sportlaan. De grond aldaar veranderde van parkzone naar woonzone. In dat RUP werd ook de reeds 50 jaar bestaande schutterstoren stedenbouwkundig in orde gebracht.

Twee leden van het schepencollege, die een decennialang aanslepend probleem hebben helpen oplossen worden echter 'gestraft' omdat ze niet gedurende één jaar het domein van de schutters hebben gesloten...

Vandaag stelde SMO- TRIATHLON het indrukwekkende team voor in het Godshuis.

Het belooft weer een hoogstaand seizoen te worden voor de rode garde!

Morgen komt VTM- Stadion de match Meetjesland Nevele bijwonen. Lembeke kijkt toe hoe de twee opponenten, die reeds op vier punten volgen, tegen mekaar strijden voor de tweede plaats.

De Ballonnen gaan dus zondag op om 17 uur. Wie vanuit Brussel komt zingen is al geweten, maar Joe FM zal dat wel meedelen.

Tot slot nog iets over het wijkgezondheidscentrum dat slechts enkelen koste wat kost in Eeklo willen neerpoten: ook in Roeselare, waar een WGC was voorzien in het bestuursakoord van de huidige coalitie, is men afgestapt van dat idee. De meerwaarde van een WGC kon niet worden aangetoond. En Roeselare is een veel grotere stad dan Eeklo.

Het wordt tijd dat die enkele believers inzien dat wat in Roeselare, onder leiding van burgemeester Luc Martens, als te licht werd bevonden, ook in Eeklo niet wenselijk is.

27/03/2014

Je moet al goed gek zijn om gebouwen te verhuren aan de politie, want de huurprijs die politiezones moeten betalen is veel lager dan wat door andere administraties of bedrijven dient betaald te worden. Door deze merkwaardige regeling is Eeklo slachtoffer. De stad biedt onderdak aan de politiezone, maar moet als eigenaar veel kosten op zich nemen en ontvangt een huur die abnormaal laag is voor de grootte van het gebied en complex waarin de politie is gehuisvest.

Op het verwijderen van bomen in de Rode Kruisstraat en Karel Temmermanstraat en Romanus Van Wassenhovestraat kwamen drie opmerkingen via telefoon en mail. Twee van de opmerkingen waren vragen. Eén was eerder een klacht en die haalde via N-VA de gemeenteraad. Ik heb ondertussen aan de klager laten weten dat hij voorstellen kan doen aan de administratie, die bevoegd is voor groenonderhoud, over welke soort bomen best worden geplant in het najaar.

We gaan zeker in op het voorstel van N-VA dat niet wil dat er bomen worden geplant, die na 10 jaar maar twee takken en vier bladeren hebben. De moeilijke oefening is echter de juiste bomen te vinden, die hun wortels in de diepte sturen en geen strijd voeren met het naastliggende voetpad.

Het weer is uitstekend om 99 ballonnen te verwelkomen in Eeklo. We zijn benieuwd of Nena en haar imposante crew zaterdag zullen afzakken naar onze stad.

Dit weekend wordt er op het scherp van de snee gesport door Eeklose ploegen. Zo moet Meetjesland zaterdag winnen van opponent Nevele om nog een kans te maken op de titel in derde provinciale A. MZV Waterpolo probeert in Antwerpen te geraken en speelt daar dan de finale van de Beker van België tegen Brussels. Op zondag is er een grote zwemmeeting in het stedelijk zwembad van Eeklo.

De verkoop van de flatjes in Zonneheem doet wat stof opwaaien maar het kan een even groot succes worden als de verkoop van de huisjes in het Zonnepark. Als de verkoop doorgaat en een sociaal geïnspireerde maatschappij doet de verhuur dan blkijft de huisvesting verzekerd aan democratische prijzen.

Samenlevingsopbouw en De Kring voeren een merkwaardige affichecampagne. Ze hekelen het beleid van de stad Eeklo in verband met uitdrijvingen uit woningen en het feit dat er 'maar' twee noodwoningen zijn. Ik denk dat beide organsaties best eerst een analyse maken van de reden van uitdrijvingen. Het is iets te makkelijk om daarvoor de schuld te leggen bij anderen, en bij een lokaal bestuur. Uitdrijvingen zijn zo goed als steeds het gevolg van juridische uitspraken.

Eeklo is één van de steden die een actief beleid voert op vlak van sociale huisvesting. Maar als er één uitdrijving is per maand dan is dat 100% zeker niet de schuld van de stad. Dus: men schiet op de verkeerde instantie!

17/03/2014

Vanavond is er een eerste vergadering ter voorbereiding van het jubileumjaar '775 jaar Eeklo'.

MZV Waterpolo Eeklo doet eind maart in Antwerpen een gooi naar de Beker van België...Hopelijk wint men en dan is dit een duidelijk signaal naar de heer Louagie, voorzitter van de zwembond, die MZV Eeklo deed degraderen omdat het Eeklose zwembad een ondiep gedeelte heeft. Blijkbaar is voor de zwembaond een stadion of zwembad belangrijker dan de kwaliteit van de spelers.. Tot wat dat leidt konden we gisterenavond in het voetbal vaststellen.

Het is zonde dat men in een sport, zoals waterpolo, waar al niet teveel clubs zijn men de normen zo streng maakt dat slechts enkele ploegen in eerste klasse kunnen blijven spelen.

Interessant in dat opzicht was het gesprek in De Zevende Dag met de Eeklose Nederlander Tom Van Oost, die vooral hamerde op de inzet en het doorzettingsvermogen van de waterpolospelers.

Nog eens over het wijkgezondheidscentrum. Uit goed ingelichte bron weten we dat één professor heeft beslist dan het WGC in Eeklo moet komen. Eeklo heeft het hoogste aantal huisartsen, en vooral pas gestarte huisartsen, van de zeer ruime regio en toch wil die Gentse professor hier nog een WGC starten. Liefst met een zak vol subsidies.

Ondertussen kampen de Gentse WGC's met een huisartsentekort.

08/03/2014

Zeer veel volk vandaag in Eeklo...

Op het containerpark was het historisch druk. Blijkbaar ook omdat de Eeklose paspoorten doorgegeven worden aan inwoners uit de buurt die het in Eeklo interessanter en beterkoop vinden. Het schepencollege zal binnenkort voorstellen voorleggen om deze vorm van toerisme aan te pakken.

En dan in de Kringwinkel...wat een massa volk voor een zeer geslaagde retrobeurs.

Waar is de tijd dat de Kringwinkel wanhopig zocht naar een geschikte locatie en alle hoop vestigde op die laatste mogelijkheid in de Slachthuisstraat. En het lukte en het is een pareltje geworden.

 

Wat een hemels weer vandaag! Het fietsen in de Nederlandse Polders en langs de kustlijn was zalig.

En zo'n  temperaturen ( tot 18 graden) in het begin van maart. Nooit meegemaakt!

Het Nieuwsblad besteedt veel aandacht aan de vrijspraak van de Eeklose huisarts Eddy Huysman. Hij maakte mee hoe een gerechtelijk onderzoek wordt gevoerd en hoe een professor huisartsgeneeskunde te werk gaat als expert...: op basis van een papieren dossiertje een collega neersabelen zonder enige vorm van empathie....

Het Openbaar Ministerie maakte brandhout van de opinie van die 'medische expert'. Het werd dus vrijspraak.

Er is in België blijkbaar te weinig geld om zwaar chronisch zieken hun noodzakelijke medicatie terug te betalen. De ziekenfondsen pleiten onschuldig, maar ze vergeten wel te vermelden dat ze zelf hospitalisatieverzekeringen aanbieden die pure privéverzekeringen zijn. Bij de hospitalisatieverzekeringen van de ziekenfondsen geldt niet de solidariteit, maar wordt iedereen vooraf persoonlijk gescreend en worden alle medische risico's uit het verleden NIET verzekerd.

Dit is wat de ziekenfondsen aanbieden aan hun cliënten: een puur 'bonus malus' systeem waarbij je uitgesloten wordt van terugbetaling op basis van vroegere ziekten.

En terwijl het geld op is voor de chronisch zieken zwaait men met gulle subsidies voor Wijkgezondheidscentra, die geen belastingen betalen, dol zijn op steun van alle soorten overheden en zich vestigen in arme gebieden om GRATIS consulten aan te bieden aan mensen zonder omniostatuut. Gratis geneeskunde voor wie het niet nodig heeft noemt men dan een vernieuwende aanpak. Ter info: uit een studie uitgevoerd in het wijkgezondheidscentrum 'De Botermarkt' in Gent blijkt dat het profiel van de ingeschreven patiënt de hoogopgeleide bediende is...

Er is dus zeer veel geld beschikbaar om uit te delen aan wie het niet nodig heeft, terwijl wie het niet kan betalen niet meer voldoende geholpen wordt. De gezondheidskloof wordt dus groter door dergelijke initiatieven.

De supersnelle elektrische fiets is in opmars. Ik vind dat men deze fietsen niet zwaar moet reglementeren. Zeker niet op de buitenwegen. Want wie zich niet veilig voelt op zo'n fiets zal dat tuig ook niet kopen. Vergelijk het met een snelle sportwagen... wie zich niet thuis voelt in een lage Porsche rijdt er niet mee.

En men moet ook niet overdrijven...wat is er nu gevaarlijk aan het fietsen aan 40 km/u? (buiten de stad)...De gevaarlijkste fietsers zijn diegenen die op rustige buitenpaden tegen 10 per uur , naast elkaar, en liefst zo ver van elkaar dat niemand anders kan passeren..., peddelen of noem het zwalpen...en zich dan boos maken omdat ze voorbij gereden worden.. Het fietspad of de buitenweg is blijkbaar van hen alleen..

Of nog gevaarlijker: de wandelaars op fietspaden die een hond meenemen, zonder leiband, en denken dat die hond voor de fietsers uit de weg zal gaan. Nee, op het ogenblik dat de fietser aankomt voelt die ( keurige??) hond zich verplicht om te blaffen, te dreigen of tegen de fiets te lopen.

05/03/2014

Na een enorme periode van stress kreeg een Eeklose huisarts gelijk van het Hof van Beroep! Het moet een enorme opsteker zijn dat je wordt vrijgepleit van beschuldigingen waar de correctionele rechtbank wel vond dat er een voorwaardelijke straf nodig was.

In verschillende Eeklose straten worden bomen gesnoeid en in de 'burgemeesterswijk' werden er bomen geveld. Dit omdat de bomen enorme niveauverschillen deden ontstaan in het voetpad. Diverse inwoners gingen die zaak al aanklagen bij de burgemeester. Het is de bedoeling om in het najaar nieuwe bomen te planten, maar minder in aantal.

Nena komt dus optreden met tientallen ballonnen, achter de Eeklose sporthal. Hopelijk blijft het enkele weken droog en wordt het eind maart windstil, want de sportvelden liggen er momenteel nog zeer nat bij.

Er wordt in het voorjaar ook veel geasfalteerd. Enkele jaren geleden lanceerde een medewerker van de Technische Dienst van Eeklo het idee om volledige straten te asfalteren in plaats van plaatselijk oplapwerk te doen. En dit leidt tot beter en goedkoper wegenonderhoud.

02/03/2014

De Kampioenenviering was een enorm succes.Na spannende verkiezingen won Rik De Boever van Lucien Heyde en bij de clubs won S- Pression van de andere kleppers, namelijk SMO en ACME en Megazwemteam.

Ook Louis De Pelsmaecker werd gehuldig voor zijn 60- jarige carrière. Hij begon op zijn veertiende met journalistiek en hij bouwde een prachtige loopbaan uit. Hij wordt door iedereen gewaardeerd! Willy Verhegge schreef een ode aan Louis op vraag van de Eeklose sportraad.

De hernieuwde formule van de Kampioenenviering werd door iedereen gesmaakt. Jacques De Smet, Mark Van Hamme, Geert Faes en vele anderen maakten van de Kampioenenviering een wervelende show!

Eind maart komt een Duitse vedette een clip opnemen...aan de sporthal. Meer daarover leest u in de kranten.

In de sporthal hield Altis alweer een druk en geslaagd turnweekend, met onder andere ....dhet kampioenschap van West- Vlaanderen....

Het schepencollege hield een persconferentie en ging in op onder andere de ontsluiting van het industrieterrein van Balgerhoeke. Sint- Laureins vraagt nu een noordelijke verbindingsweg, maar dit kon enkele jaren geleden niet volgens het Vlaamse structuurplan. Eeklo laat onderzoeken wat de ontsluitingsmogelijkheden zijn, gelet op het arrest van de Raad van State dat vindt dat de voor de koeien voorgestelde oplossing te concreet is.....

Het is bijna WK voetbal in Brazilië en daar is nog werk aan de winkel. Het stadion van Natal is klaar; nu nog de parking. De weg naar het stadion is er één met vele kruispunten waar men alleen maar rechtsaf mag slaan, met als gevolg dat iedereen kilometers dient om te rijden.

In Bello Horizonte was er zeer recent schade in een WK-stadion. Metalen panelen waren op de terreinen gewaaid. Maar alles komt tijdig in orde...

23/02/2014

We zijn een week verder en er is toch wat nieuws te melden:

Meeusen won tegen veel aankomend talent de mooie veldrit in Eeklo. Hij kreeg een prachtige cartoon ( te zien op facebook) als aandenken aan Eeklo, stad van cuberdons, speculoos, windmolens en jenever.

FC Meetjesland kreeg van de schepen van sport een wedstrijdbal en 'mede daardoor' haalde de club een Messi-aanse score tegen Hansbeke: 6-0. Meetjesland wordt stilaan een eindrondekandidaat.

De gemeenteraad boog zich over diverse punten en één opvallend punt, toegevoegd door Filip Smet is de vraag tot het plaatsen van flitscamera's ter hoogte van de fietsovergang in de Oostveldstraat ( waar nu het noordelijk fietspad wordt afgewerkt). Ik heb dat voorstel ook al tweemaal voorgelegd aan het schepencollege. De politie gelooft echter niet in het afremmend effect van dergelijke ( snel realiseerbare en relatief goedkope) maatregel.

De Raad van State deed uitspraak in het 'koeienarrest' van Balgerhoeke. Er zijn met dit arrest alleen maar verliezers:

- de bereikbaarheid van IVM komt in het gedrang

- het centrum van Balgerhoeke EN de Pastoor Bontestraat moeten alle verkeer slikken

- er komt geen verbindingsweg en er komt geen industrieterrein.

Wat wordt de oplossing? Ik zal trachten mee te werken in dit dossier, waar ambtenaren en een studiebureau een dominante rol hebben gespeeld en waar ik ooit, via een nooit herhaalde primeur van Het Nieuwsblad, namelijk een streekgebonden editoriaal, persoonlijk werd neergesabeld omdat ik nadacht en over en voorstellen deed voor een goedkopere tunnel en ontsluitingsweg. Het zou goed zijn dat die journalist zijn edito nog eens publiceert....

Hoe dan ook is het arrest van de Raad van State zeer merkwaardig: de Provincie gaf een concrete oplossing voor dat éne koeienprobleem en toch wordt dit van tafel geveegd.

Gisteren was er een boomplantactie achter de nieuwbouw van Avondzegen.

Deze boomplant is een gevolg van het stedenbouwkundig dossier van Avondzegen en de psychiatrie Sint- Jan. Twee dossiers uit de vorige legislatuur, die via de dienst stedenbouw zijn gepasseerd. Het was geen gemakkelijke oefening om de  bouwaanvraag van Avondzegen in te passen in de natuurlijke omgeving. En de boomaanplant is één van de onderdelen van dit stedenbouwkundig dossier.

De stedelijke academie hield gisteren een zeer druk bijgewoonde opendeurdag.

Tot slot het verhaal van het wijkgezondheidscentrum: twee schepencolleges uit de regio hebben zich negatief uitgesproken over dit initiatief. Ook op hoger politiek vlak begint men zeer sterk te twijfelen aan dit project.

Ondertussen konden we aantonen dat er in Eeklo geen nood is aan een slecht bereikbare en slecht betaalde ambtenaar- huisarts om de veroudering van de bevolking op te vangen...; wordt dus via druk overleg vervolgd.

Ik begrijp dat de indieners van het project niet blij zijn met wat ik publiceer op deze website, maar moet vadertje Staat echt projecten subsidiëren die geen oplossing of meerwaarde bieden?

Het zonnepanelenproject op de gipsberg in Zelzate is meer dan goed gestart. De Chinese zonnepanelen haalden blijkbaar een mooie startopbrengst. Meer dan verwacht. Vraag is of het aan de panelen zelf ligt of aan het feit dat we deze winter geen echt koude temperaturen kende en er geen sneeuw is gevallen. Bij mij thuis was de winterse zonnepanelenenergieproductie ook hoger dan voorheen.

Nog iets over de Raad van State: ook het Stevinproject zit vast en daar kan men zich toch afvragen waarom men eerst windmolens wilde zetten in zee en dan pas nadacht over de stroomtoevoer naar het land...

Die fout maakt de Provincie nu ook met het windmolendossier in Eeklo: ik ben de enige die hamerde op het probleem van de bekabeling. Het antwoord: we zien wel wanneer en hoe dit wordt opgelost.

Tot slot: ooit schreef ik hier dat de combinatie: burgemeester van een grootstad- partijvoorzitter- parlementair- boegbeeld in verkiezingen- huisvader fysiek niet haalbaar en doenbaar is. Ik wens iedereen een goede gezondheid toe, maar ik denk ook dat iedereen zijn fysieke grenzen heeft.En politiek is, zeker op nationaal vlak, een zéér belastende activiteit!

16/02/2014

Minister Bourgeois doet het weer...Zijn enige commentaar over het (eventueel frauduleus) mislopen van geld door de gemeenten bij Electrabel is: de gemeenten moeten zelf klacht indienen.

Je zou verwachten dat een minister zegt: ik zet daar mijn schouders onder en ik help de gemeenten. Niets is minder waar.

Na zijn vroegere uitspraak dat de gemeenten maar zelf meer moeten bezuinigen is dit alweer een bewijs van zijn misprijzen voor de problemen die de gemeenten ondervinden op financieel vlak. En dit mede door het feit dat Vlaanderen de gemeenten verplichtte veel meer personeel aan te werven en dure studies te laten uitvoeren enzoverder.. De gemeenten kregen dus meer last en steeds minder lusten...

 

Op een vergadering van een intercommunale zegde ik ooit dat Brugge het Venetië van het Noorden is , terwijl Gent het Roma van het Noorden is. ........verwijzend naar de enorme immigratievan een bevolkingsgroep in Gent.

Toen burgemeester Termont vroeger 'tevreden' was met de duizenden inwijkelingen slaakt hij nu een noodkreet. Pittig detail: minister Bourgeois( ik heb echt niets persoonlijk tegen die man!) heeft geld klaar voor een 'doortrekkersterrein' rechtover het nieuwe streekziekenhuis. Het bestuur van de stad Eeklo is allerminst gelukkig met de plannen van de Minister ( en ook plannen van de Provincie). Dergelijk doortrekkersterrein zou dus gratis zijn voor de stad, maar de stad zou het toezicht moeten organiseren. Het doortrekkersterrein zou de migratie naar het Zuiden, en naar onder andere Gent moeten faciliteren.

Nog iets in verband met de wijkgezondheidscentra: de voortrekkers ervan beweren dat dergelijke centra helpen tegen armoede. Welnu, op 5 jaar tijd is de jeugdwerkloosheid 40% gestegen in Vlaanderen en ondertussen zijn er verschillende WGC's geopend. Er is dus niet het minste positief verband tussen het onderdrukken van de werkloosheid en WGC's. Integendeel. WGC's souperen veel geld op dat nuttiger kan gebruikt worden, want ze laten 'gewoon verzekerden' geen remgeld betalen. Dit betekent dat er dagelijks veel geld wordt uitgegeven door het Riziv aan wijkgezondheidscentra om goed verdienende mensen gratis medische hulp te bieden. Stel dat die goedverdieners een beetje remgeld zouden betalen, zoals bij andere huisartsen, dan zou het Riziv besparen en dan zou dat geld naar armoedebestrijding kunnen gaan. Per WGC zou er wekelijks minstens 1500 euro nuttiger besteed kunnen worden. Voor 23 WGC's is dit 34.5000 euro PER WEEK!

Of: WGC's lopen jaarlijks weg met bijna 2.000.000 euro, die gebruikt kon worden om armoede te bestrijden.

Eeklo krijgt 30.000 euro om armoede bij zeer jonge kinderen (0-2 jaar) te bestrijden. Antwerpen krijgt ruim 500.000 euro.

Vraag is welke projecten kaderen in die armoedebestrijding. Er heerst daarover nog veel onduidelijkheid.

Vandaag is er een internationale cyclo- cross in Eeklo. Toppers zijn de steeds meer winnende Meeussen tegen het medisch wonder Nijs. Medisch wonder omdat het absoluut niet evident is om op 37 jaar tegen zeer hoge snelheden over hindernissen te klauteren en te springen...zonder artroselast.

De winnaar krijgt een originele cartoon, geschonken door de Eeklose schepen van Sport. Foto van de cartoon komt vandaag nog op facebook.

15/02/2014

Een burgemeester wil geld vragen aan de wielerkoersorganisatoren om over de Kemmelberg te rijden. Dit voorstel is pure waanzin, want het is niet de schuld van de organisatoren dat de politie zo duur is geworden, én die gemeenten aldaar hebben ook een treugverdieneffect door de vele fietsende bezoekers in de streek van de Kemmelberg.

Los van dit feit wil ik toch benadrukken dat het beleid in Vlaanderen pro cultuur en absoluut niet pro sport is. Er wordt terecht zeer veel geld gepompt in cultuur. Voorbeeld daarvan: al de leerkrachten in de stedelijke academie worden betaald door het Ministerie van Onderwijs. En de lesgevers in de stedelijke sporthal moeten betaald worden door de stad. Dit is maar één van de vele voorbeelden.

Zo is de steun die gegeven wordt aan culturele manifestaties vaak een veelvoud van wat naar sport gaat. En de sportmanifestaties trekken veel meer volk ( en dan nog betalende toeschouwers).

Frank Fiers, onze zeer gewaardeerde medewerker van de sportdienst, was co-commentator op Canvas voor het schaatsen in Sochi.

Even een bedenking bij Sochi: de Olympische Winterspelen zouden een toonbeeld van duurzaamheid moeten zijn ( dat was althans hét onderdeel van de aanbesteding) en het zijn de duurste ooit geworden. Wat Jacques Rogge daarover te zeggen heeft weet ik niet, maar ik herinner me ook dat hij verkondigde dat de OS in Peking indertijd een goede zaak zouden zijn voor de mensenrechten... Duurzamheid en mensenrechten...de Olympische Gedachte...

Het Eeklose scoutspad wordt één brede fiets- en wandelweg. De verhoogde voetpaden worden uitgebroken en daar kan het groen zijn weg gaan.

Het zwembaddossier begint volop concreet te worden door het feit dat er nu een selectie loopt voor de geïnteresseerde ontwerpers.

11/02/2014

De initiatiefnemers voor een wijkgezondheidscentrum in het Meetjesland hebben zowat iedereen goed belazerd als ze stellen dat ze beterkoop zullen zijn en zich richten op het bestrijden van de armoede in onze streek.

Even enkele elementen:

- voor het onthaal van patiënten in het op te starten medisch centrum zal men beroep doen op vrijwilligers. Dus: geen medisch geheim meer. Elke vrijwilliger kan het dossier bekijken van de patiënt die zich aanmeldt... In een normale praktijk werft men daarvoor medisch personeel aan. Hier dus niet: sociale Jan en Miet kunnen gratis komen bijklussen en hebben inzage in uw privaat medisch dossier.

- omdat de huisarts van het WGC (wijkgezondheidscentrum) zo goed als geen huisbezoeken doet worden de patiënt door vrijwilligers aangevoerd met de wagen ( of wordt het een bakfiets???). Resultaat voor de patiënt: enkele euro's per transport betalen aan de vrijwilliger!!! Besparing voor de patiënt : is er niet; integendeel zijn consult bij het WGC wordt op die manier veel duurder dan bij de normale huisarts in de wijk.

- via een doorgedreven reclamecampagne met de 'partners' wil men patiënten ronselen...We mogen ons dus voorbereiden op veel gratis reclame in diverse publiciteitsbladen...Het wordt een precedent: de huisarts werft patiënten via de bladen van bevriende partners!!!! Nooit vertoond in deze streek.

- en als men een nieuw gebouw neerpoot ...dan rekent men op geld vanuit een Vlaams fonds, VIPA.. ...

 

of: alles moet betaald worden door de gemeenschap; de opbrengst komt in een vzw, die het geld dan wel verdeelt onder de partners....

of: zogezegd iets doen voor de armen en met de rechter arm geld incasseren van de Staat en met de linker arm het geld verdelen aan de partners...

Besluit: ik vraag me af in welk moment van bewustzijnsverlies onze Vlaams ministers en organisaties zoals ocmw's en De Kring hebben verkeerd toen ze dit 'fantastisch project' ( duur, geen medisch geheim, huisarts die elke dag fladdert van éne gemeente naar andere, patiënten ronselen) meenden te moeten steunen.

 

09/02/2014

Eén dag nadat SMS in de Eeklose gemeenteraad protesteerde tegen het volbouwen van de stad besteedde Telefacts aan deze (Vlaamse) problematiek volle aandacht. De vaststelling van Telefacts was dat de Vlaming kleiner gaat wonen. In elke stad en gemeente neemt de woondichtheid toe. Iets wat ik in de gemeenteraad gezegd heb.

Ook de sociale woningbouw in Eeklo is ingezet in de jaren '60 en het was een hoofddoel van verschillende opeenvolgende schepencolleges.

Een vzw die zich toelegt op Plattelandsontwikkeling, of althans beweert dit te doen, wil een wijkgezondheidscentrum in het Meetjesland opstarten. Twee jaar geleden kwam die vzw al eens aankloppen in Eeklo, maar toen werd ze wandelen gestuurd door het Eeklose Ocmw en door de Eeklose huisartsen.

Die vzw heeft via een 'vals' dossier subsidie binnengehaald. Met 'vals' bedoel ik het volgende: men zegt dat een Wijkgezondheidscentrum een oplossing is voor het huisartsentekort ( dat in Eeklo niet eens bestaat) terwijl de 23 WGC's in Vlaanderen zelf op zoek zijn naar NEGEN (!) huisartsen...en die plaatsen raken blijkbaar niet ingevuld.

Dat een WGC de armoede bestrijdt is ook complete nonsens, want een studie medio de jaren 2000 toonde aan dat het WGC Botermarkt, dat gevestigd is in een zeer arme Gentse buurt en dat geleid wordt door dé believer van de forfaitaire staatsgeneeskunde, namelijk Professor De Maeseneer, vooral hoger geschoolde patiënten aantrekt. De studie werd uitgevoerd olv. Professor De Maeseneer en Willems......Dus de conclusie van de studie zal wel zéér betrouwbaar zijn..

Bovendien wil die VZW dat die éne huisarts in dat Meetjeslandse WGC 's morgens in één gemeente of stad werkt en 's namiddags elders. Het wordt dus een soort Belbusdokter, die nauwelijks bereikbaar zal zijn.

Het is absurd dat twee mensen uit een relatief onbekende vzw hun eigen bestaanszekerheid willen veilig stellen door subsidies aan te trekken voor een project dat én geen zin hebben én waar niemand op zit te wachten.

Misschien is dat wel de essentie van Vlaamse staatsgeneeskunde: iets opdringen zonder akkoord van de partners die het werk- en leefterrein het beste kennen.

En nu maar wachten op die wittekiel raaf die van het ene dorp naar het andere vliegt...en die nauwelijks tijd zal hebben voor de mensen.

De Oost-Vlaamse Gouverneur vindt dat de brandweer in onze streek niet voldoende goed werkt en hij wil een zeer groot werkgebied met zeer veel beroepsbrandweermannen. De gemeenten zullen weer op extra kosten worden gejaagd. Eens benieuwd wat N-VA van haar Gouverneur vindt. Denkt men zoals hij?

Nog iets over N-VA...als Bolkenstein gastspreker is op het N-VAcongres dan hou ik toch mijn hart vast. Dergelijke ultraliberaal lijkt me niet de Messias voor Vlaanderen.

Over Messias gesproken...het lijkt me toch wel erg overdreven dat De Wever zijn toespraak Messiaans noemt. Of bedoelt hij daarmee dat hij een dribbelwonder is geworden zoals Messi?

N- VA heeft inderdaad een sterke leider maar daar stopt het ook.. Bracke, Bourgeois, Muyters, Homans.... ook daar zit Vlaanderen niet op te wachten.

01/02/2014

Minister Muyters krijgt binnen de N-VA de rol van lijstduwer. Hij werd indertijd als wit konijn binnengehaald, maar bewees dat hij geen haas is in de Vlaamse politiek. Stel je voor dat de CD&V zijn ministers zo zou afslachten...de perscommentaren zouden er niet om liegen.

de regeling van de apotheekwachtdiensten in het Meetjesland zorgt ervoor dat patiënten (soms) tot in Maldegem moeten rijden om hun medicatie, die werd voorgeschreven tijdens een avondconsult, te gaan afhalen. Vanuit het oogpunt van de patiënt is deze wachtregeling een enorme achteruitgang. Waarom niet één apotheek bereikbaar houden in eigen stad tot ..20u?

In mijn wijk is gestart met het effenen van de voetpaden. Door zeer oppervlakkig groeiende boomwortels liggen de tegels er zeer oneffen bij. Het is de bedoeling om verschillende bomen weg te nemen, zodat er op termijn minder snoeiwerk is in die wijk.

Het budget van het ocmw komt in één van de volgende gemeenteraden.

 

25/01/2014

Caroline Gennez ( SP-A) wil naar Chinees voorbeeld de kinderen op school houden tot... 18 u 's avonds.

De kinderen moeten voortaan 8 uren op school blijven en eens als ze afgestudeerd zijn mogen ze zo lang niet werken volgens de socialisten...

25/01/2014

Ik was niet van plan om hier iets te schrijven over het juridische gevecht rond de Eeklose schutterstoren. Maar telkens er een zitting is in de Rechtbank verschijnt er daags nadien een correct verslag in de pers.

Deze week werd de zaak behandeld door het Hof van Beroep.

Het Openbaar Ministerie zegde letterlijk dat deze zaak voor hem geen zaak is voor een strafrechtbank...!!!!!!!!!!

Echter, nu het proces toch lopende is kon hij zich aansluiten bij de uitspraak van de eerste (correctionele) rechter.

De Burgemeester van Eeklo en ik kunnen ons niet aansluiten bij die eerste uitspraak ( opschorting van straf) omdat wij verschillende argumenten hebben:

- in dit dossier worden alleen wij geviseerd. Alle andere politici die mee hebben beslist of niet hebben beslist of eventueel een fout hebben begaan worden niet geviseerd.

- ik ben nooit ondervraagd zoals de wet voorschrijft en garandeert. Ik kreeg alleen een mail met vragen vanuit de onderzoeksrechter en nergens bleek dat die mij beschuldigde. Volgens mijn advocaat is dat een procedurefout.

- wij hebben alle beslissingen collegiaal genomen met schepencollege en gemeenteraad en steeds gehandeld in overleg met de bevoegde ambtenaren. Men heeft dus twee leden van het schepencollege persoonlijk anagevallen en de stelling is dat, als er foute beslissingen zouden zijn genomen door gemeenteraad en schepencollege, deze twee heren persoonlijk hadden moeten ingrijpen tegen de visie van het schepencollege en gemeenteraad. Dit omdat ze de bevoegdheid hadden in het domein stedenbouw.

Bedenking: zal men in de toekomst een schepen van financiën hoofdelijk verantwoordelijk stellen voor de financiële toestand van een stad of gemeente? Zal men een schepen van Openbare Werken voortaan persoonlijk viseren voor een niet herstelde put in het wegdek?

- de gewestelijk ambtenaar bevoegd voor stedenbouw heeft de koerswijziging van de Deputatie in dit dossier scherp veroordeeld!

- het beroep dat door één klager tegen een bouwvergunning is aangetekend bij de Raad van Vergunningenbetwistingen ligt daar nu VIER JAAR te wachten op uitspraak. Onze administratie had nooit gedacht dat dit dossier VIER JAAR LANG niet zou behandeld worden, alhoewel het begin 2010 is ingeleid op die Raad!!!!!!!!

- op VIER JAAR tijd heeft het vorige schepencollege het volledige ruimtelijke structuurplan van Eeklo afgewerkt en laten goedkeuren door alle bevoegde instanties. Meer nog: er is ook een volledig Ruimtelijk Uitvoeringsplan gemaakt voor het Heldenpark waardoor ALLE aanpalende woningeigenaars in de Sportlaan zekerheid hebben over hun eigendom. Want hun eigendom behoorde deels tot parkzone en nu is het volwaardig woongebied.

- Door dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan is er juridische zekerheid over wat er in dat Park mag gebeuren op vlak van stedenbouw.

- Bij de vrederechter bereikten één klager en de schuttersvereniging een akkoord. Ik werd nooit gedagvaard voor die vrederechter en ik werd als privaat persoon nooit gevraagd daar aanwezig te zijn.

- Eén klager heeft een dading voorgesteld aan de burgemeester en die dading zou inhouden, zo is me verteld, dat de stad volledig schuld bekent en een vergoeding betaalt. Volgens mijn opzoekingswerk behoort een dading tot het burgerrecht en niet tot het strafrecht. Een dading zou ook maar door de stad zelf ( lees gemeenteraad) kunnen worden afgesloten.

- Volgens klager is het zicht vanuit zijn woning op het Heldenpark verstoord. Ik ga daar geen oordeel over uitspreken, maar ik raad iedereen aan om vanuit het Heldenpark te verifiëren of dit zicht inderdaad is verstoord. Het gaat over een woning die rond de eeuwwisseling is gerenoveerd en 'verhoogd'...

- Een laatste uitspraak is dat het al of niet over een politieke afrekening gaat. Ook daar spreek ik me niet over uit en eerlijk gezegd laat het me koud. Als men stevige argumenten heeft mogen die, wat mij betreft, politiek gebruikt worden. Er verscheen een artikel ( geschreven door klager) over deze zaak, voor het proces begon, in een publicatie van Vlaams Belang en het artikel werd verspreid onder alle Eeklonaars.

We wachten dus af en er is uitspraak door het Hof van Beroep op 7 maart 2014.

Nadien vermoedelijk Cassatie..

21/01/2014

Het was een korte gemeenteraad, want reeds om 23u was de openbare zitting afgelopen.

Zoals voorspeld waren er enkele markante tussenkomsten, zoals deze om het gratis parkeren uit te breiden tot een half uur.

En zoals ook al te voorspellen is: als men dit zou doen, dan is dit het einde van de parkeerroulatie, want dan betaalt bijnan niemand meer..

N-VA wil ook een aantal gratis huisvuilzakken voor patiënten die aan thuisdialyse doen. Het attest voor die patiënten mag volgens de N-VA niet van de huisarts komen, maar wel via een specialist (sic). Ik heb namens het schepencollege gezegd dat we die gratis zakken niet zullen geven omdat er nog tal van andere categorieën  mensen zijn die recht kunnen hebben op gratis zakken, zoals mensen met incontinentie, gezinnen met kinderen en sommige diabetici en mensen met huidwonden. Ook zij hebben paramedisch afval. Het voorstel van N-VA is dus zeer selectief en bovendien is er geen efficiënte controle mogelijk.

20/01/2014

De eerste GP Mario Lammens was een enorm succes. Ruim 300 deelnemers voor een cross op een fantastisch mooi parcours in de Zandakers van Adegem. Puik werk van Mario, die nog maar eens in zijn eigen reeks de beste was. Het is leuk dat mensen zoals Mario Lammens en Jeffrey Dhooge zorgen voor de toekomst van cyclo- cross. Ook Jeffrey zorgde voor een prachtparcours aan de Boerekreek!

Aureel Heyrman won de cultuurprijs van de stad Eeklo. De directeur en koorleider heeft inderdaad een lange en enorme staat van verdienste. Van beide kandidaten verdiende er geen enkele te verliezen...Beetje spijtig dus dat ex aequo nog niet is uitgevonden.

De discusie over parkeren rond de Grote Kerk in Eeklo moet bekeken worden vanuit diverse ooghoeken.

Ik geef enkele bedenkingen:

stel dat de Kerk er nu nog niet stond en dat men nu een bouwaanvraag zou doen. Wel, dan zou de Kerk geen bouwvergunning krijgen omdat er ....geen parkeerplaatsen voorzien zijn....Zo gaat dit nu: een openbaar gebouw moet voldoende parkeerplaatsen voorzien

moet een stad meer parkeerplaatsen voorzien? Ik denk dat een moderne stad, zelfs met een Ring, toch voldoende parkings moet hebben, die dicht aanleunen bij het centrum. Ik geef als voorbeeld Aalter..

moeten de mensen minder met de wagen rijden? Ja, voorlopig toch vanuit het standpunt van energieverspilling. Nee, misschien binnen 20 jaar, als de auto's nauwelijks nog fossiele brandstoffen zullen verbruiken en geen fijn stof meer zullen uitstoten. Als een auto in de nabije toekomst ecologisch zuiver(der) is...welk argument heb je dan nog om auto's te verbieden? ...

En binnen twintig jaar lijkt veraf, maar het is nu bijna 20 jaar geleden dat internet is begonnen. En zie welke evolutie dit heeft doorgemaakt. Met de wagens kan het dus ook: zuiverder, stiller, ecologischer.

19/01/2014

De cultuurverenigingen kiezen vandaag de verdienstelijkste cultuurwerker van 2013. Wie de titel binnenhaalt is moeilijk te voorspellen: wordt het een koorleider of sopraan?

Morgen is er gemeenteraad en de oppositie heeft wat explosieve tussenkomsten aangekondigd, gaande van het bouwproject van MBV in de Roze, over langer gratis parkeren in de stad (een half uur; met als voorspelbaar gevolg dat het gratis parkeren het betalend parkeren grotendeels zal vervangen...) tot het houden van recepties en vergaderingen door politieke partijen in de stadsgebouwen.

Ondertussen werkt CD&V aan een plan om in elke gemeente de nadruk te leggen op 'goed gezind' zijn. Elke stad en gemeente heeft zeer veel iniatieven die ervoor zorgen dat het leven in die stad of dorp aangemaan is. En dat wordt vaak te weinig benadrukt en verteld.

Het ziet er niet goed uit voor het Stevinproject....Als de verhalen kloppen dan ligt de Raad van State dwars en wordt het een (zeer) lang uitstel voor de noodzakelijke kabelwerken om de groene stroom van de windmolens op zee aan land te brengen.

Ik heb het hier al eens geschreven: ik was de eerste politicus die bij de Provincie heeft aangekaart dat er nu een oplossing moet zijn voor de kabels van de windmolens, die men wil plaatsen langs de Expresweg. Ik begrijp nog steeds niet dat men veel administratie mobiliseert om een windmolenplan door te duwen in het Meetjesland en dat de Provincie niet eens weet hoe ze de stroom van die windmolens zullen vervoeren...

Ook op zee moesten er dringend windmolens komen. We gaan hier niet schrijven welke politicus ( of meervoud) dit heeft doorgedrukt, maar ook in dit immens dure project heeft men vergeten dat windmolens niet rendabel kunnen zijn als ze draadloos moeten draaien.

nog iets over groene energie:

Ik ben vermoedelijk de enige Eeklonaar die zijn gemeentelijke subsidie voor zonnepanelen (500 euro) niet heeft aangevraagd... ik was ook de enige die tegen de invoering van een subsidie op zonnepanelen was, mede omdat dit de prijzen van zonnepanelen artificieel hoog heeft gehouden. Eindelijk heeft de Vlaamse Regering nu ingezien dat men met de subsidies de zonnepanelensector te grote geschenken heeft gegeven

Dankzij de subsidies, op alle echelons, die verkregen werden via lobbywerk van de zonnepanelensector, is er door sommige firma's zeer veel geld verdiend. En van die sommige zijn er weeral sommige die zich zo ver geriskeerd hebben in de subsidiestroom dat ze vergaten dat dit een eindig verhaal zou worden.

Het is onbegrijpelijk dat onze Vlaamse politici en ambtenaren die beslisten over die subsidies niet wisten of wilden weten dat hetzelfde zonnepaneel in Nederland veel goedkoper was dan datgene dat gekocht werd in Vlaanderen... En dit door de subsidiepolitiek van Vlaanderen!!!

PS: ik heb ook mijn vragen bij de manier waarop huizen moeten geïsoleerd worden en dan extra moeten geventileerd worden. Binnen enkele jaren zal ook blijken dat dit niet de juiste aanpak was. Maar ondertussen wordt er ook goed geld verdiend, door sommigen. En vermoedelijk kunnen de prijzen voor dergelijke bouwen lager...

 

16/01/2014

de hoeveelheid restafval die in 2013 werd opgehaald in Eeklo is 3306560 kg. In het recyclagepark werd 764760 kg verzameld en op afroep ( bij de mensen thuis; na het maken van een afspraak) werd slechts 1620 kg opgehaald waarvan de helft in de maand oktober.

Het Agentschap Natuur en Bos laat weten dat er subsidie mogelijk is voor steden en gemeenten die gronden aankopen voor bebossing. De subsidie bedraagt 80% van de aankoopprijs, met een maximum van 2,5 euro per m2.

De VLAM heeft een nota opgesteld die het belang van echte sportgrasvelden benadrukt. De levenscyclus van een grassportveld werd onderzocht in Nederland. En echt gras heeft een lage impact op het milieu.

Uit een Amerikaanse studie blijkt dat temperaturen in een kunstgrasveld kunnen oplopen van 47° tot 69°, terwijl die van echt gras maar stegen van 26° naar 32°.

Door verbeterde technieken en betere graszaden zou de levensduur van een sportveld zijn opgelopen tot 450 uren, terwijl dit grasveld ondertussen ook broeikasgassen bindt.

De nota van de VLAM (www.vlam.be) is een boeiend leesstuk en pleidooi over en voor echt gras. Ik denk niet dat het echte gras de strijd tegen kunstgras aan het verliezen is, want op lager niveau zijn er nog zeer veel echte grasvelden, waarop voetbal en andere sporten worden beoefend. Kunstgras heeft misschien het voordeel dat het tijdsintensiever kan gebruikt worden.

14/01/2014

Het voorstel van de socialistische vakbond om het fiscaal voordeelTJE op pensioensparen af te schaffen is oliedom en het is van hetzelfde niveau als het ( ondertussen door de Raad van State afgeketste) voorstel van Minister Freya Van den Bossche om de eigenaars van zonnepanelen en netvergoeding te laten betalen. (Freya zegde toen letterlijk dat dit was om de jaloersheid van de buren te milderen)....

Als het kleine voordeel van het pensioensparen wordt afgeschaft dan wordt er gewoonweg niet meer aan pensioensparen gedaan en dat kan ook niet de bedoeling zijn. Want nu zit er geld van de Belgen verankerd in Belgische bedrijven; dankzij het pensioensparen.

Nog zo'n socialistisch voorstel; de volksleningen....: zij geven nauwelijks opbrengst en het geld van de investeerder zit jarenlang geblokkeerd.

 

Vlaanderen holt de bevoegdheden van de Provincies uit en dat heeft zo zijn gevolgen voor het sportbeleid van de Provincie Oost- Vlaanderen.

Het is gedaan met subsidies voor sportevenementen lager dan het Vlaamse niveau.

Er komen geen subsidies meer voor Vlaame sportfederaties of hun provinciale koepels

Er komt geen steun meer voor topsportwerking.

Voilà: de politieke partij(en) die de Provincie als tussenstation wegwil(len) heeft/ hebben weeral een doel bereikt: minder steun aan kleine sportinitiatieven....

Dit komt bovenop het afschaffen van de Provinciale wegen...

Het is dan ook zeer ongeloofwaardig als je een Gouverneur hoort zeggen op AVS dat de gemeenten meer zullen gesteund worden.

Eerlijk gezegd zie ik die extra steun niet; integendeel.

14/01/2014

Op de volgende gemeenteraad wordt de lijst van de erkende Eeklose sportclubs al of niet goedgekleurd. Die verenigingen die erkend worden krijgen ook hun subsidie toegekend. De grootte van de subsidie is berekend door de sportdienst, op basis van een door de sportraad goedgekeurd puntensysteem.

Ook de smaenwerking met de Kringwinkel staat op de agenda. De stad stelt aan de Kringwinkel fietsen, die gevonden werden in de stad en niet door de eigenaar zijn opgehaald, ter beschikking.

Wat is de stand van zaken van het zwembaddossier?

ongeveer rond deze tijd weet TMVW welke firma's interesse laten blijken om het zwembad te bouwen. Zij komen met een eerste idee van aanpak. TMVW zal deze embryonale voorstellen van de firma's in de komende weken aandachtig onderzoeken.

12/01/2014

We wensen iedereen een gezond en aangenaam 2014!

Gisteren vroeg ik aan Roger De Vlaeminck wie het BK cyclo- cross zou winnen. Zijn antwoord: niemand kan Sven Nijs volgen en dus zal Sven alleen wegrijden en alleen toekomen. De wedstrijd zal niet spannend zijn.

Wie twijfelde aan het kennersoog van Roger moest wachten tot 16u vandaag om te zien hoe Sven van truitje wisselde: iets minder kleurbanden op zijn shirt.

In Nederland (WK) zal het andere koek worden, want het niveau van de cyclo- crosswedstrijden wordt tegenwoordig verhoogd door de aanwezigheid van de buitenlandse renners.

Tina Bodurri is voorzitter van de Eeklose CD&V en ze sprak deze voormiddag haar talrijk opgekomen leden toe. Tijdens de ontbijtvergadering gaf ze een overzicht van de dynamiek van de jongeren ( Jonge ondernemer, actie muziek in de stad) en van de vrouwen ( actie ontbijt op Vaderdag voor een goed doel) en van de senioren ( interessante sprekers, boeiende bezoeken) en van de partij zelf.

Ze riep op tot de actie ' Goed Gezind Gemeente' waarbij de CD&V uitgaat van een positief beeld en wil benadrukken wat er kan en is in de stad. Eglantina ( Tina) is zelf het voorbeeld van hoe je een partij op een positieve manier kan leiden en nu wil ze die positieve lijn doortrekken naar de hele stad.

FC Meetjesland loste gisteren de rol met de koplopers in derde provinciale door thuis zwaar te verliezen tegen DKW Evergem. Het werd 0-3. Meetjesland had meest balbezit maar naderde te traag het andere doel waar scherpte ontbrak. Individuele fouten in de verdediging werden genadeloos afgestraft door DKW dat de vorige drie matchen had verloren.

 

21/12/2013

Sint- Laureins is bezorgd over de plannen voor een tunnel onder de Expresweg, ter hoogte van IVM. Men vreest dat de bereikbaarheid van Sint- Laureins zal verminderen. En men wil daar dat de tunnel maar wordt aangelegd nadat er een nieuwe verbindingsweg ligt ten noorden van de Pastoor Bontestraat.

Ik denk dat de ondertunneling van de Expresweg een enorme verbetering zal zijn voor de verbinding tussen Eeklo en Sint- Laureins. Het is geen verbetering voor wie van Sint- Laureins naar Antwerpen of Knokke wil. Het centrum van Balgerhoeke en het centrum van Kaprijke en Celieplas zullen een tijd kreunen onder het vele verkeer dat richting Expresweg wil.

De blue bikes veroveren nu ook Eeklo... er zullen 14 fietsen verhuurd worden aan het statio van Eeklo en ondertussen wordt ook de fietsenstalling aan het station beter bewaakt. Het enige minpunt kan zijn dat er vrij vlug te weinig huurfietsen zullen zijn.

De gemeenteraad verzette zich niet tegen de aanpassing van de prijs voor huisvuilzakken. Ovam wil over in Vlaanderen een prijsverhoging en wie niet volgt kan niet rekenen op subsidie.

Minister Schauvliege heeft voor alle Vlaamse gemeenten wat extra geld klaar op voorwaarde dat die gemeenten bewijzen dat ze studiewerk verrichten over waterbeleid. Dat studiewerk mag zeer beperkt zijn en moet niet uitbesteed worden aan externe firma's.

17/12/2013

Vorige zondag was de dag van de stars in Eeklo, want Michaël Vrijmoet werd ontvangen op het stadhuis voor zijn eerste ( en zeker niet laatste) Michelinster. En 's avonds walsten de Stars van Eeklo ( een inlineskatingvereniging die gegroeid is uit de Eeklose ijshockey) over hun Eeklose tegenstrevers in de evenementenhal.

Gisteren boog de gemeenteraad zich over de begroting 2014 en de meerjarenplanning. De kritiek van de oppositie was goed doordacht maar niet hevig genoeg om de meerderheid te doen wankelen. Bruikbare alternatieven voor een gezond financieel beleid werden niet aangereikt.

Het voorstel van de N-VA om een klein zwembad te bouwen in Eeklo, dat dan nog intercommunaal moet betaald worden, heb ik naar de prullenmand verwezen. Ik heb geantwoord dat hun Vlaamse (N-VA)-minister van sport beter initiatieven zou nemen om regiozwembaden financieel te ondersteunen. Want ik kan de omliggende gemeenten niet verplichten mee te betalen voor een Eekloos project, en ik ben ook niet van plan om een N-VAzwembad van slechts 16 meter lang of 8 meter breed te steunen. De Eeklose N- VA moet beseffen dat je met een bonzaizwembadje de toevloed van de schoolzwemmers niet kan opvangen...

Er komt uit onverwachte hoek enorme steun voor de kerkgebouwen...het Vlaams Belang werpt zich plots op als verdediger van de kerken. De nieuwe kruisvaarders zijn opgestaan.

Vandaag kreeg Eeklo de prijs van Vlaamse groen- en bloemenstad. Dit door projecten uit de vorige legislatuur, namelijk het Van Brabandtpark, naast de Mimosa, en de wadi in het Heldenpark. Deze wadi is onderdeel van een totaalplan voor het park. Totaalplan dat in de vorige legislatuur is uitgewerkt, nadat er eerst een structuurplan voor de stad was gemaakt, waardoor een Ruimtelijk Uitvoeringsplan kon worden geschreven voor het Heldenpark, met als finishing touch het beheersplan voor bomen en groen.

In de vorige legislatuur hebben we dus het Heldenpark een nieuwe toekomst gegeven op juridisch en stedenbouwkundig vlak

14/12/2013

Eén dag nadat ik schreef dat Vande Lanotte uit de wind werd gezet door zijn partijgenoten, schreef een redacteur van Knack hetzelfde...Het is inderdaad handig om te zeggen dat je geen zelfstandigen en bedrijfsleiders in de politiek wil, want dan weet je dat bijna alle andere partijen pleiten voor het behoud van de mogelijkheid om als ondernemer in de politiek actief te zijn.

Komt daarbij dat het ook handig is dat een politicus zelden verantwoordelijk is voor zijn fouten.. Het feit dat zeer dure windmolens staan draaien in volle zee en binnen enkele jaren aan vervanging toe zijn ( ze roesten vlugger in zee) en dat er ondertussen geen elektrische stroom aan land wordt gebracht...want de bekabeling is niet in orde....daar kan diegene die absoluut eerst de molens wilde plaatsen,en niet de kabels, niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

Pas op: de Provinciale windmolens langs de Expresweg ter hoogte van Eeklo- Maldegem wachten hetzelfde lot. Ik ben de enige politicus die op vergaderingen heeft aangedrongen om eerst een oplossing te vinden voor het stroomvervoer van die molens....tot op heden is er nog geen duidelijk antwoord en zeker geen financiering..

Didier Rotsaert werd gehuldigd voor zijn enorme inzet voor de polio-actie van de Rotaryclub van Eeklo!

Maandag stemt de Eeklose gemeenteraad over de begroting 2014 en de meerjarenplanning. Ondanks gemaakte afspraken zijn er toch toegevoegde punten bovenop de reeds  zware agenda van de gemeenteraad. Eén gemeenteraadslid stelt identiek dezelfde vragen als tijdens de vorige gemeenteraad.

De Eeklose milieuraad is opnieuw samengesteld. Willy Lesage blijft voorzitter.De eerste vergadering stond stil bij het duurzaam aanwenden van hout voor verwarming. Projecten om hout rendabel en milieuvriendelijk te verstoken zijn momenteel nog niet succesvol.

Ook werd nagedacht over het appartementencomplex van MBV aan de spoorweg in de Roze. Er komt een advies voor het schepencollege.

Het gipsstort in Zelzate heeft nu 20 hectaren Chinese zonnepanelen ( 4000!). De energie die geleverd wordt door die zonnepanelen is gelijk aan de opbrengst uit drie windmolens ...

09/12/2013

KFC Meetjesland hield een geslaagde VIP- avond, maar de spelers vergaten te winnen. Ondanks zeer veel veldoverwicht schoten ze niet raak. Lembeke deed dat wel en één goal leverde Lembeke drie punten op.

08/12/2013

Yves Deleyn van Immo Yves wint de Eeklose prijs van de jonge ondernemer. Deze zeer begeerde trofee wordt uitgereikt door de CD&V-jongeren. Voorzitter Gert- Jan Blomme schetste een beeld van de vele activiteiten van Yves, die zijn naam tracht te maken in de immowereld van Eeklo en omstreken.

De viering van de jonge ondernemer ging door bij Adrem van Michiel Steenbeke, die ook al zeer gastvrij was voor de benefietavond voor Vero Van Hecke. Tientallen vrienden kwamen haar donderdagavond steunen in haar revalidatie.

Ruim 90% van de Vlaamse huisartsen vreest dat er een huisartsentekort komt, en dat ze daardoor nog veel wachten zullen moeten doen op hun oude, grijze dag, avond en nacht. Ik ben één van de weinigen die zegt dat er nooit een huisartsentekort zal komen, wetende dat er nu meer huisartsen zijn dan in de tijd van het overaanbod ( plethora) in de jaren '80.

En zie: de Waalse minister Onkelinckx heeft goed geluisterd naar de vele bezorgde Vlaamse huisartsen, waarvoor ook al op hun vraag jaren geleden een ingangsexamen geneeskunde, met beperking van het aantal studenten, is ingevoerd....Deze beperking zal worden afgeschaft in 2020.

En zo kunnen we ons voorbereiden op een nieuwe plethora en herhaalt de geschiedenis van beperken en afschaffen van de beperking zich vermoedelijk opnieuw. Met dank aan de Vlaamse huisartsen en Waalse minister(s).

De Eeklose begroting en de meerjarenplanning is voorgesteld. Het is een lange en gedetailleerde oefening geweest om dit document af te werken. Ongetwijfeld zal er kritiek zijn op het feit dat Eeklo en alle andere steden en gemeenten minder geld hebben. Maar wie kritiek heeft moet ook weten dat noch Vlaanderen, noch Federaal met geld zwaaien naar de gemeenten. Zo zat Minister Sauwens onlangs de gemeenten nog min of meer uit te lachen. Ze moeten maar besparen was zijn boodschap.

En hoe dat besparen moeilijk is bleek uit de voordracht van de Eeklose brandweerkapitein tijdens de Barbaraviering. Als men echt de professionalisering van de brandweer wil doorvoeren en het de vrijwilligers onmogelijk maakt omdat ze teveel cursussen moeten volgen, dan wordt de brandweerhervorming onbetaalbaar.Toch merkwaardig dat het Parlement, met daarin tientallen schepenen en burgemeesters, deze te dure hervorming zou goedkeuren.

De socialisten hebben sterk staaltje ' politiek uit de wind zetten' opgevoerd. Nadat Johan Vande Lanotte in het oog van de storm zat, en zich als een duivel in het zeewater verdedigde.... kwam Freya Van den Bossche hem helpen met dé oplossing: zorg ervoor dat bedrijfsleiders geen politiek meer mogen doen....... Ze kreeg een daverend applaus van de socialisten , die maar goed weten dat de rest van de partijen dergelijke maatregel niet zal accepteren... en zo kunnen de socialisten zeggen dat zij de enige zijn die de band tussen politiek en bedrijf willen doorknippen.

Stel nu dat Freya haar zin krijgt, dan moeten alle zelfstandigen en bedrijfsleiders uit de politiek...

En Freya weet dat niemand in de pers zal vragen: geldt die maatregel dan ook voor leiders van  ziekenfondsen?

Want dat zijn ook bedrijven...

Goed geprobeerd van Freya!

Deze week wordt er een nieuwe milieuraad gekozen in Eeklo. Volgende week komt Sport Plus in de nieuwe samenstelling samen.

Het schepencollege heeft laten onderzoeken of het wenselijk is om de groenophaling te laten doen door leefloners en niet door een private firma.

In de afweging tussen beide opties spelen volgende elementen mee: veiligheid, bekwaamheid van het personeel, sanctie voopr het niet ophalen, loonkost en investeringskosten.

Het resultaat van het onderzoek door onze ambtenaren zit in het bundel voor de gemeenteraad.

03/12/2013

Electrawinds blijft vechten tegen de financiële tegenwind...

Als een groot deel van de inhoud van de brief van Jean- Marie De Decker klopt over de vele subsidies en het lobbywerk van één politicius, dan hebben we in Vlaanderen een immens probleem..

Deze week krijgen de Eeklose gemeenteraadsleden de begroting 2014 en de meerjarenplanning toegestuurd. Nadien volgt vermoedelijk een lawine van reacties...

In een Open Brief schrijft een bestuurslid van NLMeetjesland nogal verwarrend over zijn standpunt tegen de eeklose Ring...

Het Leen is er gekomen door regioanle politici, waaronder Aklbert Windey, en ik heb in de Provincieraad zelfs moeten strijden om het fietsen door Het Leen toe te laten. Vele groene jongens waren tegen deze vorm van recreatie door 'hun' Leen.Volgens hen was fietsen een bedreiging voor bomen en vogels en vissen!

Onderussen is er voor de Ring een MERrapport gemaakt, maar de beterweters vinden dit niet voldoende. Zij geloven niets van deze ernstige studie en zij geloven alleen hun eigen gelijk.

Ze spelen echter een dubbel spel:

- enerzijds dwepen ze met de Nederlandse aanpak, en daar legt men rond ELK dorp een Ring en legt men goede wegen in laaggelegen gebieden..Precies wat men hier ook wil doen met de aanleg van de Eeklose Ring.

- anderzijds vrezen ze voor fijn stof naast Het Leen en Ten Doorn, terwijl ze de ogen sluiten voor de vervuiling in het stadscentrum.

en tot slot hebben ze een totaal onrealistisch tegenvoorstel gedaan voor een Eeklose Ring, namelijk een tunnel onder heel Eeklo. Ze roepen ook op tot meer openbaar vervoer, in een periode dat de Lijn moet besparen...

De conclusie is vlug gemaakt: met zo'n voorstellen en ideeën kom je nergens..

27/11/2013

Het zijn spannende dagen voor Electrawinds, dat enkele jaren geleden windmolens plaatste in Maldegem, en dan de gemeente nog een mooi bedrag gaf als dank voor het dossier.

Ik ben benieuwd hoe het zal aflopen, want het houdt me toch bezig: wat gebeurt er met mensen die geld hebben gestoken in die molens? Wat met enkele politici die gezorgd hebben voor zeer veel meewind? En wat gebeurt er met de molens als het moederbedrijf failliet is? En wat met de vergoedingen 'recht van opstal'? Binnen enkele dagen weten we meer.

26/11/2013

Nog maar pas kritiek gegeven op minister Muyters en hij lanceert al een nieuw voorstel. Er komt 10 miljoen euro om intercommunale sportinitiatieven te steunen. Misschien valt er op die manier ook wat uit de boot voor het Eeklose zwembad. Het is echter te vroeg om te weten wat het steundossier uiteindelijk zal betekenen, want de gemeenten kregen nog geen verdere informatie.

Wat de jaarlijkse kostprijs van het nog te bouwen zwembad zal betekenen is duidelijk en niet duidelijk. Sommigen zwaaien met een bedrag van 1.000.000 euro, maar ze vergeten dat dit binnen enkele jaren wel de werkingstoelage aan TMVW zal zijn, maar daarin zit ook de werking van de sporthal en investeringen in die sporthal inbegrepen. Het is dan ook vervelend dat sommigen juiste cijfers verkeerd gaan uitleggen...

Er zijn legislatuuroverschrijdende projecten en de Roze is daar één van. Het ontwerp nadert de eindfase zodat het zo goed als zeker is dat deze oude weg binnenkort een nieuwe riolering en nieuwe toplaag zal krijgen.

Ik heb ongeveer 10 jaar gestreden voor het fietspad van de spoorweg richting Antwerpse Heirweg en Oostveldstraat. Eens het Eeklose deel af was, is ook Kaprijke in actie geschoten. En het fietspad heeft overal een harde onderlaag, en her en der zelfs een toplaag. Met als gevolg dat het Eeklose deel nog intensiever wordt gebruikt.

Spijtig dat de politie niet wil ingaan op een voorstel om in de Oostveldstraat in de buurt van de fietsoversteek onbemande snelheidscamera's te plaatsen. Deze afschriktoestellen zouden de snelheid van wagens ter hoogte van de fietsoversteek drastisch beperken..En die toetsellen zouden veel goedkoper en efficiënter zijn dan een verkeersplateau.

23/11/2013

Deze week waren inbrekers zeer actief in Eeklo. In het stedelijk zwembad werd de kluis via een gat in de muur weggetrokken en meegenomen. Er worden maatregelen getroffen om een nieuwe kluis aan te schaffen, de hoeveelheid geld in de kluis te beperken tot het absolute minimum en het alarm ter hoogte van de kluis te verbeteren.

Een gemeenteraadscommissie boog zich deze week een eerste keer over de stedelijke financiën. Rode draad door het verhaal is dat alle partijen besparingsvoorstellen hebben, maar dat iedereen andere klemtonen legt.

Wie alvast stevig bespaart op de sporttoelagen is minister Muyters. Sport krijgt nu al veel minder dan cultuur uit de Vlaamse pot, en Muyters vindt het blijkbaar zijn opdracht om die pot nog kleiner te maken. Alle clubs zullen dit voelen. Waarom Muyters dit doet, is me een raadsel....

De wachtdienst van en door huisartsen staat op een keerpunt. De patiënt kon nu in het weekend vlot en dichtbij een huisarts van wacht bereiken, maar binnen enkele jaren zal dit niet meer zo zijn. Vermoedelijk is er dan één 'zittende' huisarts van wacht voor een regio van 80.000 inwoners en die huisarts zal dan ergens naast de kliniekspoedopname een kabinet hebben. Een andere huisarts zal huisbezoeken doen. De patiënten zullen wel eerst naar de alarmcentrale moeten bellen en daar zal men beslissen of de oproep voldoende dringend is voor de huisarts of voor de spoedopname. We evolueren dus naar het Nederlandse systeem tijdens de wachtdiensten.De patiënt zal niet langer koning zijn....

Waarom wordt dit ingevoerd? Omdat huisartsen niet langer bereid zijn om veel wachten te doen ( en dan vooral 's nachts) en omdat veel patiënten de wachtdienst als een snelle en overbodige depannagedienst beschouwen en omdat sommige oproepers onveilige bedoelingen hebben....

19/11/2013

De Eeklose gemeenteraad duurde tot 00.15....stilaan naderen we de historische nachtrecords van enkele decennia terug.

Het dossier van de brug over het voetpad naar een woning in de Kaaistraat werd ingeleid op de openbare zitting, maar dan afgevoerd naar de geheime zitting. In dat dossier zijn er drie betrokken partijen, namelijk de huurder, stad en eigenaar. Een oplossing zal maar mogelijk zijn als er zoveel als mogelijk wordt aangepast op privaat terrein. De stad zoekt mee naar een definitieve(re) oplossing.

Ik vergiste me in het bedrag dat wordt besteed aan de groenophaling. Ik was zo overtuigd van het feit dat dit 200.000 euro per jaar is ( ook al omdat ik weet dat het totale kostenplaatje van afval meer dan 1 miljoen euro bedraagt) dat het dossier werd uitgesteld, wegens dat bedrag en de onduidelijkheid in de toelichting:enerzijds is het een aanbesteding voor één jaar, stilzwijgend te verlengen en anderzijds is de kostprijs weergegeven voor vier jaar. Maar wie de aanbesteding wint is alleen zeker van het eerste jaar groenophaling aan huis..

Waar ik me niet in vergiste is de hoeveelheid groen die wordt opgehaald: ruim 308 ton per jaar en dat in 19 ophaalbeurten of ongeveer 16 ton per ophaalbeurt. En er staan per ophaalbeurt bij ongeveer 1400 adressen groenzakken te wachten.

SMS stelt voor te onderzoeken of de groenophaling niet door de eigen stadsdiensten kan, in samenwerking met bvb. leefloners. Dit wordt nu bekeken door de administratie.

De groenophaling is ooit met stadspersoneel gedaan zodat de pro's en contra's makkelijk kunnen worden uitgeschreven.

17/11/2013

De fietsmarathon tegen kanker was een overdonderend succes. Meer dan 250 mensen stapten op de fiets. Sommigen reden zelfs meer dan drie uren. De sfeer was top en deed denken aan het middenplei van de Gentse Zesdaagdse. Ook Steven Caethoven kwam één uur meefietsen. Proficiat aan de organisatoren!

De Eeklose gemeenteraad wordt waarschijnlijk historisch want de meerderheid wil de begroting van twee kerkfabrieken wegstemmen. Dit is een primeur.Het is een signaal dat er moet nagedacht worden over de sluiting van twee kerken, zoals ook in Evergem wordt gepland.

 

15/11/2013

De Raad van State stelt vast dat Natuurpunt Meetjesland klacht indiende tegen de plannen voor de Eeklose Ring, maar dat deze vereninging een slecht samengestelde raad van bestuur had op het ogenblik van het indienen van de klacht. Stel u voor: 5 van de 9 leden van de Raad van Bestuur waren ongeldig lid van die Raad van Bestuur!!!!!!!!!

Ik heb niets tegen verenigingen, maar als men juridisch wil vechten en  een levensbelangrijk project van de stad neutraliseren, lamleggen of dynamiteren, dan kan en moet men verwachten dat die vereniging zelf correct handelt, en dat wie spreekt namens die vereniging dat ook juridisch kan doen.... En dat was ( hopelijk is het voltooid verleden tijd) dus niet zo.

Vanavond start een fietsmarathon van 24 uur in de sporthal in het kader van 'Kom op tegen kanker'. Voor mij wordt het 'sta op tegen kanker' want ik rijd vannacht om 3 uur. Supporters zijn welkom!

14/11/2013

De Raad van State spreekt zich uit voor het Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsPlan dat de aanleg van een zuidelijke Ring rond Eeklo mogelijk maakt.

De goedkeuring of het niet verwerpen van dit PRUP is een smadelijke nederlaag voor enkelen die het, tegen de democratische wil van heel Eeklo en de Eeklose gemeenteraad, nodig hebben geacht om te blijven procederen tegen de aanleg van de Ring.

Deze tegenstanders, die liever het centrum van Eeklo laten dichtslibben en kiezen voor fijn stof in volle centrum zijn daarmee definitief uit de juridische ring gebokst.....

Ik ben zeer tevreden dat ik een zeer belangrijke bijdrage heb kunnen leveren aan de realisatie van dit dossier, dat stamt uit de vorige legislatuur. Ik heb tientallen vergaderingen bijgewoond en ik kan verzekeren dat het soms een dubbeltje op zijn kant was. Zo was er ooit een vergadering in het Provinciaal Administratief Centrum waar enkele ambtenaren kwamen meedelen dat de Ring van Eeklo niet voorzien was in het Vlaams Structuurplan. Gelukkig werden die ambtenaren teruggefloten en kon de ratio zegevoeren.

De Ring zal veel vaders en moeders kennen. Dit is niet erg. Belangrijk is nu dat de Ring een mooi kind wordt zodat al die fiere vaders en moeders trots kunnen zijn.

14/11/2013

Vandaag start er een onderzoek naar het geluid van de winmolens ten zuiden van de Expresweg. Het onderzoek duurt minstens 1 maand en er zijn zeven vaste meetpunten. Twee van de zeven meetpunten zijn in Eeklo, ter hoogte van de Sint- Laureinse Steenweg en Pastoor Bontestraat. Het onderzoek zal het dB van het windmolengeluid kunnen registreren en andere geluiden wegfilteren, of registreren wat het gemiddelde geluid is zonder windmolens.

Het onderzoek wordt betaald door de windenergieproducenten.

Het resultaat wordt verwacht in het voorjaar van 2014.

Het kan explosief geluidsmateriaal opleveren..

Want misschien produceren de windmolens teveel geluid ten opzichte van Vlarem 2. En dan?????

En misschien is er hoe dan ook al teveel lawaai door bvb. de Expresweg....En wat dan?

Het kan ook dat de lawaaihinder anders is dan wat uit metingen zal blijken.

Hoe dan ook een zeer groot en belangrijk onderzoek.

 

10/11/2013

Dierk Martens won vandaag met het kleinste verschil de felbetwiste minigolfwedstrijd in Eeklo. De regen geselde 's morgens vroeg de terreinen. Negen clubleden werkten zich te pletter om de gevolgen van de zondvloed weg te werken. En alle deelnemers waren op post; zelfs vanuit Eindhoven kwamen ze. Dierk won met 106, gevolgd door de eerste dame (107) en vier andere niet- Eeklonaren. Het overwicht van de Eeklose spelers is door de nieuwe tapijten tijdelijk weg. De baan loopt nog te egaal, waardoor het thuisvoordeel door terreinkennis niet speelt.

FC Meetjesland staat onverwacht op kop want het was onverwacht dat de koplopers ( Zomergem en Evergem) vandaag allebei zouden verliezen.

Volgende week woensdag is er een hoorzitting over het geluid van windmolens. Er zal nog heel wat inkt vloeien vooraleer het provinciaal project van zeer veel windmolens op een klein gebied van het Meetjesland zal gerealiseerd zijn. Zo wil alvast Eeklo meer participatie en geld voor de inwoners van het windmolengebied. Nu is windenergie veel lust voor slechts enkelen, en al of niet last voor omwonenden.

Over windenergie gesproken: Aspiravi is niet meer enthousiast over de rendabilteit van de oudste molens, en Electrawinds tracht een financiële storm te overleven.

Voeg daarbij het geklungel op vlak van windenergie in en uit de zee....en Vlaanderen scoort slecht op vlak van beleid van windmolens.

Zo voorspelde ik vroeger dat er een probleem zou ontstaan als energie geld kost aan Vlaanderen, terwijl het vroeger een 'melkkoe' was. Het is zover: 1 miljaard euro per jaar steun aan groene energie, en er komen steeds meer projecten bij, zoals de zonnepanelenheuvel in Zelzate.

Gent zal ruim 400 werknemers laten afvloeien. Laat ons eens extrapoleren: dit is 10.000 werknemers in dienst van gemeente(n) in heel Vlaanderen! Een socialistisch minister wil dit zelfde aantal werknemers aan het werk helpen met een BTW- verlaging op elektriciteit....

Elke gemeente en stad zal zwaar moeten inbinden omdat alle lichten op rood staan: de dividendenstroom is een beekje geworden en de pensioenlast is onbetaalbaar aan het worden ( we staan nog maar aan het begin van de pensioenberg!) en moderne gemeenten moeten steeds meer diensten aanbieden ( zo is bvb. kinderopvang uitgegroeid tot een zeer belangrijke service).

De Tieltse Steenweg en Veldekens zijn versleten. Het Maldegemse deel zal hersteld worden voor 1,1 miljoen euro!

De Provincie heeft het Eeklose deel overgedragen aan de stad met kort voordien een fout herstel van het wegdek. De potentiële herstelfactur kan dus zeer hoog oplopen.

De hoek Korte Moeie- Tieltse Steenweg wordt veiliger omdat het zicht beter zal zijn, na afbraak van de hoekwoningen. Er komt wel een nieuwbouw, maar niet over de hele breedte- lengte van de straathoek.

Het Eeklose schepencollege is nog volop bezig aan de voorbereiding van de begroting. Het is een enorme opdracht omdat begroting en meerjarenplanning steeds meer literatuur zijn geworden, door een opsomming van de doelstellingen. Dit was vroeger niet zo, en ik vind persoonlijk dat de leesbaarheid van de begroting en meerjarenplanning niet verhoogt door die literaire verplichting van de Vlaamse Overheid.

Als het waar is dat gemeenten nu ook al een MER-rapport zullen moeten maken voor parkings in verkavelingen, dan zijn we in Vlaanderen toch wel beland in Absurdistan....Steden en gemeenten worden zo nogmaals op kosten gejaagd om via dure studies aan te tonen wat het gezond verstand ook weet.

En tot slot: verkavelaars moeten nu blijkbaar toch niet langer sociale kavels aanbieden in hun nieuwe verkaveling. Dit was nochtans een verplichting, opgelegd door Vlaanderen en toe te passen in elke gemeente omdat veel gemeenten niet aan voldoende sociale woningen komen...

Maar...wat is een sociale woning? Rijhuizen, zoals Eeklo er zeer veel heeft tellen niet mee omdat ze niet zijn verhuurd door sociale bouwmaatschappijen. En toch zijn het in werkelijkheid sociale woningen, maar niet in de statistieken van de ambtenaren die verordeningen en wetten schrijven, ( die uiteindelijk toch wel door parlementairen worden gestemd).

 

24/10/2013

De laatste gemeenteraad duurde tot kwart na middernacht....Dit was het gevolg van een lang durende stemming over de samenstelling van de nieuwe Gecoro. Er diende over elke kandidaat van elk onderdeel van de ledenlijst gestemd te worden. Voorzitter wordt Gaston Dauwe; ondervoorzitter Lieve De Muynck. Ze zijn in de Oostveldstraat buren, en kunnen nu ook samenwerken in de Gecoro.

De vraag van het Vlaams Belang over de toekomst van de Eeklose kerken doet nu al stof opwaaien, want ook de pers pikt in op dit thema.

Ik heb de tijd meegemaakt dat (onder-)pastoor Verwilst kerken bouwde in Eeklo. Maar ondertussen zijn er nauwelijks priesters en zijn er minder kerkgangers. En dus ziet het er naar uit dat er teveel kerken zijn in deze stad.

20/10/2013

Het Eeklose Kerkhof is terrein van een strijd tussen engerlingen en kauwen. De kauwen zorgen ervoor dat de engerlingen, die het grasperk verwoesten, worden opgegeten. Maar de birds gaan dermate agressief te werk dat het grasveld er nog slechter bij ligt.

Probleem met engerlingen is dat chemische bestrijding zinloos is, en dat ze opduiken met cycli.Het is al jaren dat de engerlingen grasperken teisteren, maar elk jaar in verschillende zones van de stad.

Er staan dit jaar minder bladermanden, en dat is op vraag van de medewerkers van de technische dienst. Zij trokken aan de alarmbel, omdat er vorige jaren steeds meer bladermanden werden geplaatst, die dan gevuld werden met bladeren uit private tuinen.

Ik heb met de lijst in de hand een fietstocht gedaan door heel Eeklo om na te gaan waar de manden stonden opgesteld. Na een grondige analyse heeft het schepencollege beslist dat er minder manden zouden worden geplaatst en dat de ophaling van de bladeren efficiënter zou moeten verlopen. Dit onder andere door het maken van een verzamelpunt naast de tennisterreinen aan de sporthal. Zo kan de bladzuigmachine continu werken in die wijk, zonder telkens naar het containerpark over en weer te moeten rijden

06/10/2013

Net terug van een zeer aangename en leerrijke reis door Dubai, Oman en Abu Dhabi....De investeringen in wegen en gebouwen zijn daar immens, en de handel en toerisme nemen een grote vlucht.

Hier in Eeklo is het op de koppen lopen in 't Kaaiken, waar 8 km rommel met meer dan 1300 standhouders, ligt te wachten op nieuwe eigenaars. De Kaaifeesten zijn een succesformule, en Eeklo mag en moet er fier op zijn.

De uittredingsvergoeding voor parlementairen, die een andere job hebben gevonden of 'grijpen', staat ter discussie. Zo goed als het hele parlement vindt het een schande dat men, via de opgebouwde anciënniteit, een belangrijke som geld uitbetaald krijgt.

Wat ik mis in dit debat is het feit dat de vele grote tegenstanders van die uittredingsvergoedingen de gemeenten willen verplichten om aan alle schepenen en burgemeesters, die niet meer verkozen worden, ook zo'n vergoeding te betalen. Dit is eigenlijk absurd, omdat:

- het haaks staat op wat men niet meer aan de parlementairen gunt.

- gemeentepolitici meer dan 2 maanden tijd hebben, na het belanden in de oppositie, om een andere job te kiezen.

- de meeste gemeentepolitici hun mandaat kunnen combineren met een (deeltijds) beroep.

- de gemeentepolitici die kiezen om alleen politiek te bedrijven, en geen ander beroep hebben, perfect weten dat dit mandaat zeer eindig is en dat ze daar dan ook moeten op voorbereid zijn.

- het is een onzinnige meerkost voor de gemeenten, in een tijd dat moet bespaard worden op personeel en investeringen.

Mijn pleidooi: schaf de plannen van de uittredingsvergoedingen voor gemeentepolitici af.

17/09/2013

De Eeklose Fietsersbond mag van de meerderheid één van de drie vertegenwoordigers zijn van de 'verkeersraad' die met stemrecht worden afgevaardigd naar de Gemeentelijke BegeleidingsCommissie. Dat is meer dan de Fietsersbond had gevraagd. Die wilde permanent lid worden van de GBC, met adviserende stem. Nu krijgt de Fietsersbond wel stemrecht, maar moet die mee het standpunt van de Covemo, of verkeersraad, uitdragen. Of: hoe sterk was de eenzame fietser met raadgevende stem, versus een Bond die andere vertegenwoordigers steunt en gesteund wordt.

De Eeklose gemeenteraad duurde tot middernacht, en het was soms een boeiende raad, maar vaak ook een raad vol vragen, die eigenlijk makkelijk in een ander forum kunnen worden gesteld. Maar goed, wat de éne vrager belangrijk vindt, is niet wat de andere graag hoort of waarvan de andere het gevoel heeft dat hij zinniger zaken zou kunnen doen op dat moment.

Eén van de echt belangrijke besluiten van de gemeenteraad is dat er een redactiecomité zal worden opgestart, dat de invulling van het Eikenblad moet begeleiden.

12/09/2013

De Fietsersbond maakt me attent op het feit dat de discussie van vertegenwoordiging gaat over een vaste plaats in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie. En voor wat het fietspad in de Boelare betreft had de FB het fietspad liefst tussen parkeerstrook en voetpad. Dit zou volgens hen veiliger zijn.

Om de discussie niet te rekken nog een laatste keer mijn visie:

1. een fietspad tussen parkeerstrook en voetpad zou smaller zijn 2. aan elk kruispunt en zebrapad en spoorweg zou dit fietspad weer aanliggend aan de rijweg moeten zijn; dit zorgt in alvast één rijrichting voor 5 kronkels....3. er zijn geen accidenten met fietsers geregistreerd, zodat iets wat vooraf onveilig werd genoemd, bewezen heeft veilig te zijn.

De volgende gemeenteraad kent liefst 16 toegevoegde mondelinge vragen! Het wordt dus een marathonzitting met vragen en antwoorden over zeer uiteenlopende onderwerpen.

Deze week kwam de projectgroep samen ( TMVW, stedelijke ambtenaren en vertegenwoordiger van schepencollege) om de aanbesteding uit te schrijven om een ontwerper te vinden voor de bouw van het nieuwe zwembad. In 2014 moeten én een ontwerper én een definitief ontwerp gevonden worden.

De Eeklose waterpoloploegen moeten verplicht in tweede klasse spelen, omdat het water...niet diep genoeg is in het Eeklose zwembad. De zwembond, die niet baadt in weelde op vlak van talenten, straft daarmee één van de beste clubs van Vlaanderen.

Ik vind deze maatregel van de zwembond belachelijk en hautain: in plaats van talentopbouw te koesteren en te steunen,           ( wetende dat er een project van nieuw zwembad zit aan te komen) probeert men de Eeklose waterpolo de nek om te wringen.

08/092013

FC Meetjesland heeft twee kanten, of beter gezegd: speelt de verschillende helften voetbal. Vorige week stond het 0-3 voor aan de rust en won het uiteindelijk met 3-4. Gisteren was de eerste helft wel willen, maar niet kunnen en ontplofte de ploeg in de tweede speelhelft: het werd 4-0 tegen Lotenhulle, na twee doelpunten van Cherlet ( die één magistraal doelpunt lukte).

07/09/2013

Nicole De Munter gaat de commissie voor verkeer en mobiliteit leiden. Het is een andere commissie dan de vroegere verkeersraad, die veel positieve inbreng heeft gebracht, maar te vaak te afhankelijk was van slechts enkele mensen.

De Fietstersbond heeft geen vaste plaats in deze commissie, en daar maakt de voorzitter van die Bond zich zorgen over, via een brief aan de gemeenteraadsleden.

De Fietsersbond heeft zeker en vast, indien politiek neutraal en sprekend in het belang van alle fietsers, een grote meerwaarde. Maar de Fietsersbond is ook niet heiliger en slimmer dan de Paus. Zo herinner ik me de striemende kritiek van de Fietsersbond op het prachtige en brede fietspad in de Boelare. Welnu, de feiten, na toch wel intens gebruik van het fietspad door vele fietsers, geven me gelijk: het fietspad is veilig en zeer overzichtelijk. Gelukkig ben ik indertijd niet in de val getrapt van een fietspad dat zich slingert tussen geparkeerde wagens en voetpad, zoals gevraagd door de Fietsersbond.

Conclusie: de Fietsersbond zal geroepen worden indien concrete dossiers worden besproken.

 

06/09/2013

De paaltjes zijn uitgezet om het racé van het toekomstige fietspad Eeklo- Lembeke- Kaprijke aan te duiden. Er zal binnenkort gestart worden met de aanleg van een drie meter breed fietspad.

Dit weekend is er Open Monumentendag, en zondag 15 september is er een kartingwedstrijd én Dag van de Sportclubs aan de sporthal.

Arme mensen gaan te weinig naar de tandarts.... en volgens sommige lobbyisten voor wijkgezondheidscentra is dat omdat er te weinig mensen zijn ingeschreven bij deze WGC's.

Niets is minder waar..: ondanks hun zeer grote subsidie slagen de WGC's er niet in meer arme mensen te bereiken dan solowerkende huisartsen, die veel flexibeler zijn. Solowerkende huisartsen en duopraktijken en groepspraktijken hebben niet de mentaliteit van de WGC's die maar open zijn tussen bepaalde uren, en niet bereikbaar in het weekend..

Het probleem is dat er tandartsen te weinig zijn (!) en dat ze steeds duurdere materialen moeten gebruiken, die slecht vergoed worden door de ziekteverzekering.

Eeklo lijkt een bouwwerf met verschillende divisies: er wordt volop gebouwd aan de Meidoorn, de rustoorden Avondzegen en Sint- Elisabeth, en AZ Alma. Voeg daarbij de serviceflats aan de spoorweg tussen Kerkstraat en Oostveldstraat, en de appartementen aan Ten Doorn...en ..je ziet dat Eeklo het kloppend hart is van de bouwsector.

01/09/2013

Er zijn enkele aanpassingen gebeurd ter hoogte van de inrit van de Wegel in de Pussemierstraat. Enerzijds was het nodig om de inrit naar de Kleine Wegel te egaliseren, en anderzijds is er in de middenberm een opening gemaakt op de plaats waar de nieuwe (tijdelijke?) ingang zal komen van de Grote Wegel ( eens er daar werken zijn). Want medio 2014 starten daar werken aan de nieuwe schoolgebouwen. Dan wordt de huidige toegang een weg voor werfverkeer.

In de Burggravenstraat zullen ook de betonstroken ter hoogte van de rioolmonden vervangen worden. Dit is een extra werk, maar het is nodig om de kwaliteit van de rijweg daar te verbeteren.

Bracke heeft enkele zaken duidelijk gemaakt:

1. hij is niet de 'slimste mens' in de Vlaams politiek

2. hij slikt nu al het grote doel van de N-VA in ( onafhankelijkheid) om toch maar te kunnen en mogen besturen. Hoe hij dat in zijn bezoek aan de grootste afdelingen van N-VA zal uitleggen: ????

3. hij wordt al teruggefloten door Bart De Wever, die pijnlijk duidelijk maakt dat de N-VA niet zonder zijn strategisch inzicht kan.De Wever draagt die partij. Anderen, zoals Bracke willen wel, maar kunnen niet.

Het ziet er echt niet goed uit voor wat betreft de politieke toekomst van Bracke.

Binnenkort starten de werken aan het fietspad Eeklo- Kaprijke. De paaltjes, die het midden van de fietsweg aanduiden, zijn al geplaatst.

Dit weekend start het voetbalseizoen. De hoopvolle verwachtingen van de streekploegen kunnen nu omgezet worden in harde cijfers.

De jeugdwerking van FC Meetjesland loopt als een (goede) trein. Er zijn heel wat meer spelers, en er heerst een positieve sfeer.

De opmerking van een Meetjeslandse huisarts dat de medische advizeurs van de Bond Moyson minder streng zijn dan die van andere ziekenfondsen is volgens mij niet correct. Ik zou, voor wat betreft onze streek, zelfs zeggen dat het absoluut niet zo is. Het lijkt me dan ook logisch dat die uitspraak door het artsensyndicaat SVH is ingeslikt.

22/08/2013

In een persmededeling, verschenen in de kranten, kon men lezen dat de Provincie de klacht van SMS tegen een nieuwbouwzwembad afschiet. Geen enkel argument van SMS werd weerhouden.

Eeklo heeft nu een Wereldraad. Deze raad vervangt de GROS. De Wereldraad was aanwezig, samen met tal van andere verenigingen, op een Noordzuidnamiddag in de Boelare ( afgelopen zondag).

FC Meetjesland heeft de wind in de zeilen. De jeugdwerking draait op volle toeren, en het lijkt wel of alle streekvoetballers zijn komen aansluiten bij de fanion van FC  Meetjesland.

Het inlinehockeytonooi is gewonnen door de ploeg uit Moskou, die was versterkt door spelers van Rouen ( één Fransman en 2 Tjechen).

13/08/2013

De Provincie heeft de klacht van SMS tegen de bouw van een nieuw zwembad in Eeklo besproken en schriftelijk weerlegd. Later meer daarover.

Het Eeklose schepencollege heeft de resultaten van het zwerfkattenbeleid besproken. Eeklo is als enige in de streek goed bezig met de sterilisatie van katten. Maar het werk is nog niet af, en wat ik persoonlijk als bedenking meegeef: waarom blijft het toegelaten dat sommigen een kroostrijk gezin van huisdieren hebben, waar ze op een bepaald ogenblik geen oplossing meer voor vinden...met als gevolg extra zwerfkatten?

Het elektrisch oplaadpunt van Balgerhoeke tankt gemiddeld anderhalve ( elektrische) fiets per dag vol.

10/08/2013

Zulte Waregem is zijn fantast(ische) voorzitter kwijt. Rijk gesubsidieerd en nadien arm geworden door zonnepanelen, is hij nu grandioos mislukt in het voetbal. Eerste voetbalklasse, waar in tegenstelling tot in alle andere afdelingen, nog veel kan verdiend worden met het verhandelen van spelers, trekt blijkbaar nog de verkeerde leiders aan.

Het minivoetbaltornooi op Sint- Jozef werd gewonnen door een voetbalploeg van het asielcentrum. De sterk spelende A- ploeg van het Rode Kruis versloeg de bijna even goede B- ploeg. De vooral Afrikaanse spelers toonden dat ze een genetische aanleg hebben voor het voetbal.

Vanaf volgende week donderdag komen absolute topspelers naar het inlinehockeytornooi in de sporthal. Een ploeg komt uit Moskou en uit Tjechië komen er één of meer spelers die wereldkampioen inlinehockey zijn geworden.

Het is een uitstekende zaak dat de fietspaden en parkeerstroken van de N9 in het centrum van Eeklo heraangelegd zijn. Want de parkeerstroken waren uitgesleten. De slechtste weg in Eeklo is nu wel de Tieltse Steenweg waar de Provincie een kapitale fout heeft gemaakt in de methode van asfalteren. Men is vergeten eerste de betonlaag te breken, waardoor het aangebrachte ijzernet ligt te schuiven en de daaropliggende asfalt uitbrokkelt. Omdat de Provincie de weg, voor het ontdekken van die verborgen gebreken, aan de stad heeft 'geschonken', deelt Eeklo nu letterlijk en financieel mee in de brokken.

09/08/2013

Na een aanslepend technisch defect is de website weer operationeel.

Wie twijfelt aan het filevermogen van de N9 moet dezer dagen door Eeklo rijden. Of beter, proberen rijden, want het effect van één baanvak is nu meer dan duidelijkheid. Er wordt gewerkt aan de parkeerstroken, en ondanks het feit dat de lichten op knipperen staan aan de Markt is het aanschuiven om door Eeklo te geraken.

En toch zijn er nog ambtenaren, deskundigen en politieke partijen die vinden dat de N9 nu al op één rijvak moet... Gelukkig is er ook het realisme van sommigen, want we hielden een eis, vraag van de Lijn tegen om de bussen op de rijweg te laten parkeren aan de KBC ter hoogte van de Markt. Als dit nu zou doorgevoerd worden, dan  staan de auto's in Eeklo stil...... het advies van ambtenaren en deskundigen was nochtans: doen...

Zomerweer betekent fietsen, en na een tweede plaats op het kampioenschap (van??) traag rijden in de Huysmanshoeve volgde een week later een derde plaats bij de + 50-jarigen in het Belgisch Kampioenschap wielrennen voor medici te Ninove. Beide prestaties kan ik op mijn CV zetten, en dan kan ik ook solliciteren voor een postje bij de Spoorwegen. Daar geeft het niet of een CV juist is, of te volledig...Straf dat een topkandidate loog over haar diploma's om zo haar eigen kandidatuur voor een topjob bij de Spoorwegen de mist in te sturen.

15/07/2013

Enkele wereldtoppers in de sprint zijn positief op pseudo-efedrine, of iets dat erbij aanleunt. En zeggen dat dit product enkele jaren geleden niet eens op de lijst stond. Maar waarom men naar dat product grijpt, terwijl xanthium kan en vele puffers ook is een raadsel. Het lijkt me dan ook meer dommigheid dat echte dopage..

De ribbels die dienen om wielertoeristen tegen te houden zijn absurd. Dat men eerst eens start met het sanctioneren van loslopende honden langs fietspaden, in plaats van fietsers aan te pakken. Toch merkwaardig dat veel wandelaars hun leiband vasthouden, terwijl de hond vrijuit op het fiets- en voetpad rondloopt. Daar schuilt veel meer gevaar dan enkele fietsers die meewind 40 per uur rijden.

10/07/2013

SMS Eeklo heeft klacht ingediend tegen de gemeenteraadsbeslissing over de bouw van een nieuw zwembad. De officiële stukken over dit dossier worden nu opgevraagd door de Provincie. SMS argumenteert dat er geen geld is voor een zwembad, maar SMS wil zelf een bad bouwen ( dubbel zo groot als het huidige project) aan de verbrandingsoven..

De Aalschotdreef is hersteld, en dit na vele maanden. Er was een dispuut over een waterleiding onder een daar reeds lang liggende gracht. Eindelijk is de weg hersteld.

 

05/07/2013

de verbreding van het Schipdonkkanaal komt er niet, en dat zal allicht zo blijven in de eerstvolgende 20 jaar. Er is geen geld en de vele en dure studies kunnen de economische meerwaarde niet aantonen.

Gelukkig loopt het kanaal niet naar Oostende, of het zou toch door het strot van de streek zijn geduwd. De toekomst van Zeebrugge en andere havens is samenwerking, onder andere met Noord- Franse havens. Dat het schipdonkkanaal in dat verhaal geen rol kan spelen, was me al jaren duidelijk.

Even onrealistisch is het idee dat er een treinverbinding zou worden aangelegd naast de Expesweg. Ook dat zullen we de eerstvolgende decennia niet meer beleven.

Nog iets over De Lijn: we willen zeker meedenken over betere en snellere dienstverlening. Daarom ijverde ik voor de doorsteek voor bussen ter hoogte van het station. Ingreep die veel fileleed in de Zuidmoerstraat liet verdwijnen. En een ingreep die zeer veilig is gebleken, ondanks de aanvankelijk striemende kritiek.

04/07/2013

Ik geloof niet dat de topministers niet wisten dat de Koning van plan was af te treden. Het scenario is perfect: de wissel van de troon is geen politiek item meer in 2014, dankzij deze (plotse) actie. Ik denk dat het voor Filip beter is nu rustig zijn Koningsambt te bekleden dan te moeten hopen op een aantreden na de verkiezingen van 2014.

PS: Wallonië doet het economisch steeds beter, en dus zou het wel eens kunnen dat sommige mensen hun mening moeten herzien. Daar lukt het wel om bedrijventerreinen aan te leggen; hier wordt het steeds moeilijker.

Er zijn inderdaad nog de hoge transferten, maar die zijn er binnen Vlaanderen ook, en dan nog onverantwoord groot richting Antwerpen. In de gezondheidszorg is het Meetjesland de duurste regio. Gelukkig stelt niemand deze laatste vaststelling in vraag; 't is te zeggen: niemand vraagt dit te corrigeren.

Groen! heeft al fietsend aangetoond dat 'Busje komt zo' niet geldt voor wie met De Lijn van Gent naar Eeklo rijdt. De Lijn laat alle dorpskernen zien aan haar reizgers, die dan verveeld of vermoeid, laattijdig mogen uitstappen in Eeklo. Om al dat tijdverlies in Sleiding en Lembeke op te vangen wil De Lijn met de bussen stilstaan op het eerste baanvak van de N9 ter hoogte van KBC en de Markt, in plaats van op de huidige parkeervakken. Ik ben daartegen als er geen begeleidende maatregelen komen, zoals de verkeerslichten op knipperen plaatsen ter hoogte van café Leffe. Het is niet omdat de bus te traag is dat alle andere voertuigen in een zeer lange file moeten staan wachten.

02/07/2013

Hannes Cool won op magistrale wijze de Eeklose triathlon, of beter de triathlon van Eeklo en Maldegem, want de 259 fietsers sneden over de Kampel. Bart De Vrieze, rasechte Eeklonaar, werd tiende.

Er worden heel wat sportklassen, sportdagen en -weken georganiseerd in de Eeklose sporthal, maar niet alleen daar. Zo heeft de organisatie van TC Eeklo aan de Moeie veel inschrijvingen. De combinatie tennis en omnisport of taalles is dus een voltreffer.

De fairplaytrofee van het Eeklose handbaltornooi gaat mee naar Noord- Frankrijk.

Aanstaande zondag is er niet alleen de viering van de Vlaamse Leeuw, maar ook de verkiezing van de braafste en mooiste schapen ( schoolhoeve, Tieltse Steenweg).

Zal Vlaanderen een deel van het tekort van de Vlaamse gemeenten bijpassen? Als het aan de N-VA ministers ligt niet, want zij vinden dat de gemeenten maar moeten besparen en niet komen zagen naar geld. Gelukkig bestaat de Vlaamse regering nog uit anderen, die wel oog hebben voor de problemen waarmee de gemeenten worden geconfronteerd.

De regering Di Rupo wil intercommunales met commerciële activiteiten belasten. Dus vermoedelijk ook IVM, maar de vraag is of IVM wel winst maakt.... Hoe dan ook wordt het wat moeilijk om volgen: quid als een gemeente zelf een containerpark openhoudt, en quid indien die activiteit wordt overgenomen door een intercommunale. De toekomst zal raad bengen.

29/06/2013

Gezegend door een regenbui kwamen de deelnmers van het internationale handbaltornooi samen aan het Eeklose stadhuis. Er zijn 400 deelnemers uit Noord- Frankrijk, Nederland en Vlaanderen. De prachtige trofee voor de fairste ploeg is weer van de hand van Antoine Boute. De wedstrijden worden gespeeld op de terreinen rond de sporthal, en eten en slapen gebeurt in het Koninklijk Atheneum.

Morgen is er ook de triathlonwedstrijd. Ik geef de start om 13.30.

Vanavond is er BBQ van de Eeklose CD&V- jongeren, die 'concurrentie' hebben van waterpolo en handbal. Er wordt dus nogal wat gegeten en veel gesport, dit weekend.

28/06/2013

IVM besprak met de aangesloten gemeenten de afvalcijfers en de verplichting om het principe 'de vervuiler betaalt' toe te passen. Wat opvalt: er wordt, in absoluut gewicht, meer groen verwerkt dan restafval. En voorlopig is het verwerken van groenafval in veel containerparken nog gratis.

Straks is er maar één technische school in Eeklo: alles komt onder de naam PTI. De naam PMI verdwijnt. Gisteren kregen bijna 200 studenten hun einddiploma. Enkele mondige en muzikale studenten gaven de viering een sterke meerwaarde.

Ook diploma's en eretekens waren er op het Eeklose stadhuis, waar tal van ambtenaren en enkele politici werden gevierd.

26/06/2013

België moet volgend jaar 3.5 miljard euro besparen, en dat is exact het bedrag dat nu al wordt uitgegeven aan groenestroomscertificaten voor windmolens op zee. De kassa rinkelt dus voor enkele bedrijven, die enkele windmolens hebben mogen bouwen in de Noordzee. Voor die rinkelende kassa van enkele bedrijven moet de rest van België zeer zwaar betalen. Misschien moet de transfert van geld richting Noordzee eens goed geanalyseerd worden. Die wordt stilaan even groot als de transfert naar het zuidelijk deel van het land.

Maldegem publiceerde alweer dramatische cijfers over het gebruik van de gemeentelijke sprtaccommodatie. Vorig jaar bleek dat de Maldegemse sporthal overdag een zo goed als lege doos is, en nu zijn er de zwemcijfers: slechts 35.000 bezoekers per jaar. Of een halvering ! In Eeklo blijft het zwembadbezoek stabiel, en is het hoger dan 120.000 bezoekers per jaar. Dat Eeklo goed scoort in vooral het werk van de sportdienst, die ten gepaste tijde initiatieven neemt om het zwembad attractief te maken, en het beleid dat gericht is op schoolzwemmen en clubzwemmen.

Noot hierbij: de twee grootste oppositiepartijen uit Eeklo willen geen nieuw zwembad...en: als Eeklo er geen bouwt droomt één partij van één Meetjeslands bad (50 meter lang), dat betaalt wordt samen met de andere gemeenten.

Mijn beleid is niet gebouwd op irreële dromen, maar wel op juiste cijfers en juiste verwachtingen. Dus toch maar één bad, naast de sporthal!

23/06/2013

Het BK wielrennen voor profrenners was een trieste bedoening. Eerst rijdt Boonen twee van zijn waardevolle ploegmaten in de vernieling, waardoor ook zijn kopman Meersman geïsoleerd raakt, en later wil men niet rijden achter De Volder...

Laatste week voor de zomervakantie, maar dat betekent niet dat er geen belangrijke beslissingen worden genomen. Zo wil IVM aanstaande woensdag de gemeenten vragen hun tarieven voor ophaling van huisvuil en verwerking van materialen in containerparken gelijk te schakelen.

In de afvalverwerking gaat men volledig de andere kant op dan in de gezondheidszorg. In de gezondheidszorg vragen en eisen de ziekenfondsen dat de mensen (bijna) niets betalen, terwijl in de afvalsector het principe is: steeds meer betalen, en dat per kg, ongeacht het inkomen van de betaler...Gevolg: sluikstorten, waardoor de overheid niet anders kan dan het aantal vuilbakjes in de stad verminderen. Want ze worden te vaak gebruikt om huishoudelijk afval in te dumpen.

Over gezondheidszorg...volgens de CM is tandheelkunde voor de mensen (te) duur, en dus wil men voorschotten op facturen verbieden..Voorschotten die echter ook door de ziekenfondsen zelf worden gevraagd indien men een herstelverblijf in een complex van een ziekenfoonds wil boeken.

Men zal toch aan de mensen moeten uitleggen dat de investeringen die tandartsen moeten doen zeer groot zijn, en dat de gebruikte materialen hoogwaardige dure producten zijn.

 

21/06/2013

Het Eeklose schepencollege heeft deze week overleg gehad met de administratie wegen en verkeer over de rotonde die zal worden aangelegd thv de toegang van het nieuwe ziekenhuis.

Binnen enkele weken staat ook de tunnel ter hoogte van de Sint- Laureinse Steenweg op de agenda.

20/06/2013

Nog eens over het Eeklose zwembad:

. Vlaams Belang wil een renovatie omdat dit goedkoper zou zijn.. Als bewijs van dit standpunt werd het voorbeeld van de Gentse Van Eyck aangehaald.

Ik heb dat dossier opgezocht:

- de Van Eyck is een geklasseerd gebouw; dus er was geen andere keuze.

- de renovatie duurde meer dan drie jaar

- de factuur was in 2005 ruim 6 miljoen euro

SMS wil een intercommunaal zwembad van 50 meter aan de verbrandingsoven.

Stedenbouwkundig kan het daar niet en welke gemeenten hoeveel zullen meebetalen is niet bekend.

Besluit: de beste en meest realistische optie is een nieuw project waarbij het zwembad, via een tussengebouw, wordt vastgemaakt aan de huidige sporthal. Als het eindbedrag van het project 8,3 miljoen euro bedraagt, dan is dat zwembad en tussengebouw samen.

Jaak De Muynck stopt met Eeklose politiek. Jaak heeft de Vlaamse waarden steeds verdedigd binnen de Eeklose gemeenteraad. Hij heeft nu seen groot succes behaald met de N-VA, maar hij voelt dat de toekomst aan de jongeren is. Bedankt Jaak voor zoveel inzet voor Eeklo!

19/06/2013

Ik dacht dat het dit voorjaar meer heeft gewaaid dan andere jaren. Maar nee, de wind was koud en kwam uit het noordoosten, maar het heeft minder hard gewaaid...'t zal dus de gebrekkige conditie zijn die zorgde voor een fout gevoel...

De gemeenteraad opteert voor het vervangen van het succesvolle Zonneheemkrantje, dat gratis werd verspreid aan enkele honderden sympathisanten door het opnemen van seniorennieuws in het Eikenblad. Hierdoor krijgt de hele bevolking van Eeklo de teksten van en voor de senioren. Het éne goede, maar voor slechts honderden, wordt vervangen door het andere goede, en dat voor iedereen.

Het windproject van de provincie Oost- Vlaanderen zal binnenkort kleur moeten bekennen: ofwel doet de provincie mee aan de Far West, waarbij grondbezitters gemiddeld JAARLIJKS 20.000 euro krijgen voor één windmolen op hun arme land, ofwel neemt men een voorbeeld aan Wallonië waar men de vergoedingen voor één eigenaar beperkt, en het geld uitdeelt aan de bevolking via coöperatieven, en aan de gemeente waar de windmolens worden geplaatst. Zoals het er nu uitziet krijgt Eeklo NIETS voor de zeer zware inspanningen die het moet leveren op vlak van windenergie.

En klein detail: de Provincie Oost- Vlaanderen weet bovendien niet hoe de stroom van al die windmolens zal vervoerd worden...

Het lijkt dus nog alle richtingen uit te kunnen gaan met die windvisie van de Provincie: van geklungel tot een goed dossier...

Het verhaal van de dure, lege hogesnelheidstrein vanuit Oostende klopt. Hij heeft zelfs een lege broer die dagelijks vanuit Namen vertrekt. Die (rode) grapjes kosten miljoenen euro's aan de belastingbetaler.

18/06/2013

De Eeklose gemeenteraad duurde tot na middernacht!

Eigenlijk zijn er twee gemeenteraden: de relatief korte officiële agenda, die gevolgd wordt door een groot aantal toegevoegde punten, die dan uitmonden in lange debatten.

Gisteren werd nogmaals een belangrijke beslissing genomen over het nieuwe zwembad. De meerderheid keurde het plan van aanpak, dat uitgeschreven werd in samenspraak met TMVW, goed. Dit betekent dat vanaf nu de procedure in gang wordt gezet om een ontwerper, en nadien een aannemer aan te duiden voor het zwembad, dat naast de sporthal zal worden gebouwd. N-VA duwde zeer zwaar op de rem, en wil eigenlijk geen zwembad meer. N-VA had het dossier niet echt goed gelezen, en viel de visie pro een zwembad aan. Idem voor SMS dat een intercommunaal bad wil, dat én goedkoper zou zijn voor Eeklo, en ondertussen misschien zelfs 50 meter lang zou zijn, gelegen in Balgerhoeke.Wat mij betreft is dat dromen en meer utopie dan werkelijkheid, want alleen al de aankoop van grond, en aanleg avn een nieuwe parking en de wegeninfrastructuur zou veel geld kosten. Bovendien kan het daar, in  Balgerhoeke stedenbouwkundig niet.

Ik begrijp dat men zich vragen stelt bij de kostprijs van een zwembad, maar de nood aan dergelijke gebouw is alleen al voor de schoolpopulatie enorm.

We hopen dat het dossier op een goede manier kan worden uitgewerkt en afgerond, maar we gaan niet zover dat ik, zoals één lid van SMS vroeg, me persoolijk financieel garant stel voor dit dossier.

Wat ik wel zal doen: dit dossier zeer aandachtig opvolgen en proberen een gunstig resultaat te bereiken. Iets wat ik in alle vroegere sportdossiers ook heb gedaan.

15/06/2013

Moeilijk te volgen...: als er een jonge Belg naar Syrië vertrekt om samen met de rebellen te vechten, dan beschouwen we die als een gevaarlijke terrorist. De VS gaat nu echter de rebellen bewapenen... betekent dit dat deze Belgische jongeren plots tot het 'goede kamp' behoren???

Het Eeklose minigolfterrein is het beste van België. Met dank aan de firma Zwartwit, en de vele medewerkers van de minigolfclub, die naast vele uren werken ook nog eens 4.000

euro samengezocht hebben om de prachtige renovatie mee te financieren. De stad past bij tot een totaalsom van 30.000 euro.

Wie holebi is kan in Eeklo terecht in een werkgroep die nagaat of er al of niet discriminatie is. Er wordt onder leiding van Danny Smessaert ook gewerkt aan een holebibeleid.

Enkele jaren geleden ging ik hier in de aanval tegen uitspraken van vertegenwoordiger(s) van de bedrijfswereld, die vonden dat de gemeenten maar moeten besparen en leren te besturen zoals een bedrijf (goed) wordt geleid. Ik heb toen voorspeld dat de minderontvangsten van de gemeenten in de eerste plaats zouden leiden tot minder wegenwerken, met als gevolg dat de private bedrijven minder opdrachten krijgen. Een tweede gevolg van de minderontvangsten is het ontslaan van personeel.

En let op, stap drie is op komst: als de 'melkkoe' van de dividendensector volledig opdroogt, en slechter nog, als die sector zelf extra zal moeten gevoed worden door de gemeenten zelf...dan pas komen alle gemeenten in zeer zware financiële problemen. Als je leest dat sommige grote energiebedrijven plots geen winst meer maken, en als je weet dat de gemeenten en dergelijke bedrijven soms verstrengeld zitten in gezamenlijke projecten...dan wordt het (vroeger) ondenkbare binnenkort realiteit....iemand zal de tekorten moeten bijpassen!

Ik heb indertijd hier al enkele oplossingen gesuggereerd voor de financiële leefbaarheid van gemeenten: aftrekbaarheid en recupereren van btw; verlaagde btw voor renovaties, en een deel van de vennootschapsbelasting doorstorten naar de gemeenten.

Voeg daarbij de oneerlijke verdeling van de subsidies, want Gent en Antwerpen hebben via hun politieke, vooral rode, connecties zich zeer goed voorzien van de subsidiepot, zodat er te weinig overblijft voor alle andere gemeenten. Ook dat moet veranderen. De rest van Vlaanderen moet niet betalen om een leuk en duur beleid te kunnen voeen in twee Vlaamse steden.

Ik had een 'even terug in de tijd'- gevoel toen ik las dat een levenslang geschorste wielrenner terug wedstrijden rijdt.... ik betrapte die man in een koers in Boekhoute tijdens de dopingcontrole......Ondertussen doe ik die controles niet meer, want het was niet evident om dit te blijven combineren, en sommige controles moesten  in zeer moeilijke omstandigheden uitgevoerd worden. Ik herinner me een nachtelijke dopingcontrole in een container op de parking naast een Gents sportcomplex, tijdens een ijskoude winterperiode...urenlang wachten op de bevrijdende plas, terwijl alle kranen bevroren waren...

De dopingcontroles in Vlaanderen worden professioneel uitgevoerd, maar ik stel me toch de vraag of het kan dat iemand die de controleplaatsen uitkiest de controles ook zelf uitvoert. In een waterdicht systeem zou het zo moeten zijn dat één iemand de controles uitkiest, en dan iemand anders de controle uitvoert, en een derde de verdere administratieve afhandeling doet.Bovendien kan het niet dat diegenen die betrokken zijn bij de controles ook zelf atleten begeleiden.

Het is alsof een boekhouder zelf de belastingcontrole doet.....

Of het is alsof een trainer tegelijk ook scheidsrechter is.

In die sectoren vindt men het normaal dat je geen twee tegenstrijdige taken ( begeleiding en controle) kan doen, terwijl het in de dopingcontrole wel kan.

Er is dus nog werk aan de winkel in Vlaams dopingland!

13/06/2013

Als het waar is wat er vandaag in een krant staat, namelijk dat er elke dag een Thalys vanuit Oostende naar Parijs rijdt, langs Brussel....en dat die trein zo goed als leeg het Vlaamse traject doet ( waar niemand anders mag opstappen tussen Oostende en Brussel).....en dat de NMBS die trein wilde afschaffen, maar een njet kreeg van één minister...en dat dit jaarlijks miljoenen euro's kost (= het niet afschaffen)...

En als je dat legt bij de energie- en geldverspilling door windmolens op zee, die hun stroom niet kwijtraken aan land...Project dat er moest komen, wetende dat er geen leidingen liggen om al die stroom te capteren en te vervoeren...

tja, dan is het voor Vlaanderen en België geen voordeel dat we een minister uit Oostende hebben.

Hopelijk zijn het leugens.

Was het een Waal, dan was Vlaanderen nu in opperste staat van politiek alarm....

Er staat maandag een begrotingswijziging op de agenda van de Eeklose gemeenteraad. Het gaat echter over verschuiving van bedragen en netto blijft het resultaat onveranderd.

12/06/2013

Sinds Maggy De Block het asielbeleid in handen heeft, daalt het aantal aselaanvragen drastisch. gisteren gaf ze daarover uitleg in het Parlement.

11/06/2013

De investeringen in wegen, besteld door de gemeenten, zijn met 50% verminderd. Dit was voorspelbaar, want onmiddellijke besparingen kan je maar doen door buitengewone investeringen uit te stellen, of te schrappen. Een goede zaak is dit niet, want de economie lijdt eronder. Komt daarbij dat ouder worden wegen rimpels vertonen, die steeds breder en dieper worden....

De minigolfbanen aan het Eeklose zwembad zijn bijna klaar, en dit na wekenlang herstel. Er liggen nieuwe tapijten op, en verwacht wordt dat de ambtenarensportdag, aanstaande vrijdag, de speelprimeur krijgt.

De CDenV- vrouwen maakten afgelopen weekend 510 ontbijtpakketten klaar, die door bereidwillige chauffeurs werden rondgevoerd in Eeklo. De opbrengst van de actie gaat naar kankerbestrijding.

De CDenV- jongeren haalden de nationale radiozenders door hun muziekactie. Zij willen meer variatie in muziek in de boxen die in het Eeklose centrum hangen. Actie geslaagd!

09/06/2013

Bart De Wever heeft plots ontdekt dat de pensioenlasten van de gemeenten onbetaalbaar worden.... Hopelijk doet hij er met zijn partij wat aan, en krijgt hij steun van de andere politici. Een eerste stapje naar het beheersen van de pensioenlasten is vorig jaar doorgevoerd, want sinds vorig jaar wordt het pensioen van een schepen berekend op een politieke loopbaan van 36 jaar in plaats van vroeger 18 jaar.

Misschien toch een tip voor de politici van Gent en Antwerpen, die hard hun best hebben gedaan om veel geld naar hun steden te draineren... zo krijgen ze meer dan het dubbele per inwoner aan subsidies dan bijvoorbeeld stad Eeklo...: verdeel de subsidies eerlijker, zodat andere inwoners van Vlaanderen niet extra moeten betalen voor maar enkele grootsteden, die toevallig of niet, in de voorbije jaren, vooral door socialsten werden geleid.

Socialisten kennen dus de weg van het geld voor hun eigen gemeente en stad.

Het is dus spijtig dat er twee soorten Vlamingen zijn: de rijke van enkele grootsteden en de veel armeren uit de andere delen van Vlaanderen.

08/06/2013

Verdwijnt het wielercriterium op Eeklo Jaarmarkt?

Als het van Taptoe afhangt: ja, want er werd een vurig pleidooi gepubliceerd om het criterium op te doeken.

Directe aanleiding is het feit dat één (!) van de medewerkers van Taptoe met de wagen in de file stond in de Zandvleuge, tijdens Eeklo Jaarmarkt. Die file is NIET het gevolg van het criterium, maar wel van de wegversmalling door een zeer klein werkje vlak naast de spoorovergang van de Zandvleuge. Was die wegversmalling er niet geweest, dan was er geen file in de Zandvleuge. Zo simpel is dat.

Taptoe heeft nog enkele nepargumenten om het criterium op te doeken:

1. er komen maar 200 mensen kijken....antwoord: er waren alleen al op de Markt en in de Stationsstraat minstens 500 toeschouwers.

2. het zijn een hoopje onbekende renners...antwoord: het is elite zonder contract, met onder andere de Belgisch kampioen en tientallen streekrenners. Wie bvb. Mario Lammens, Hans Ardeel en  Niels Wyttinck niet kent, kent niets van koers.Het zijn drie renners uit het Meetjesland.

3. te duur voor de stad: de nadar wordt klaargezet door de medewerkers van de club...Dus ook dat argument, en de berekening van de uurlonen door Taptoe is compleet fout.

Besluiten:

In Eeklo is er jaarlijks één wielerwedstrijd op de weg. Eén! In Sint- Laureins TIEN....En die éne koers, die nog geen twee uren duurt moet, volgens Taptoe, maar best zo vlug mogelijk verdwijnen.

Waarschoot, Evergem, Assenede hebben samen jaarlijks tientallen wedstrijden....Waar klagen 'ze' in Eeklo eigenlijk over?

Taptoe pleit voor een gewone koers op een gewone week- of weekenddag. Een gewone koers heeft een parcours van minstens 6 kilometer nodig, en dat betekent dat op een gewone dag bvb. de hele wijk Oostveld afgesloten zal zijn voor die éne koers... Vraag is dan: is dat beter? Geeft dat meer uitstraling?

Willen we binnen tien jaar nog Belgische renners, dan zullen we zelf ook nog streekkoersen moeten organiseren. Tot spijt van één of enkele chauffeurs, die via een kortere weg, of met de fiets geen tijd hadden verloren...

 

04/04/2013

Ik heb de statistieken van de fietsongevallen bekeken.

Blijkt dat er in Vlaanderen, in de periode 2005-2011, gemiddeld 10% meer fietsongevallen zijn gebeurd.

In Eeklo zijn er 10% minder fietsongevallen. Dit toont aan dat Eeklo fietsveiliger is geworden.

Er was in Eeklo gemiddeld iets minder dan 1 fietsongeval per week.

Volgens de statistieken, die het aantal fietsongevallen per inwoner van een stad of gemeente berekent, blijft Eeklo veel gevaarlijker dan bvb. Nevele of Kaprijke.

Maar daar wil ik toch wel een kanttekening bij plaatsen: Eeklo heeft officieel ongeveer 20.000 inwoners, en er zijn tijdens de schooldagen honderden fietsers extra; alleen al door de studenten, die van buiten Eeklo naar een Eeklose school komen.

conclusies:

1. het aantal fietsongevallen was in Eeklo in dalende lijn, terwijl de Vlaamse trend stijgend is.

2. het aantal fietsongevallen uitdrukken per inwoner van een gemeente is geen weergave van het aantal ongevallen versus fietsverkeersdrukte.

30/03/2013

De Vlaamse regering heeft, zeer snel, de begrotingscontrole rond. Eén van de maatregelen is : het beperken van het aantal adviesraden. Waar hebben we die maatregel nog gelezen? Inderdaad, in Eeklo.

De federale regering heeft drie weken gezwoegd op haar begrotongscontrole, en de oogst is er, maar of dat werkelijk zoveel tijd vraagt om de accijnzen op tabak en alkohol te verhogen, te zien dat er meer opbrengst is via de Nationale Bank, en te besparen in de gezondheidszorg....??

Deze week zorgde een ijzige zon voor een recordopbrengst van stroom via de zonnepanelen.

Ik blijf met mijn vraag: wat zal er in Eeklo gebeuren als het peloton windmolens dat ooit gebouwd wordt, stroom zal leveren, en het net raakt, plaatselijk, overbelast door al die windstroom, en de stroom van de zonnepanelen.

Worden de particuliere zonenenergieleveranciers uit Eeklo dan het slachtoffer ( lees: energiekraan tijdelijk dicht...)?

Het PTI deelde gisteren de opbrengst van de Kerstmarkt uit aan vijf organisaties: de Kring, Vierklaver, Koester, Jona, Hatchiko. Elke organisatie kreeg 750 euro.

Er zijn nogal wat klachten over de kabelwerken in de Kerkstraat. De manier van werken, en de staat waarin de straat wordt achtergelaten leidde tot protest van de stad bij de opdrachtgever en firma die de werken uitvoert.

28/03/2013

De sportraad heeft een nieuwe voorzitter, namelijk Jacques De Smet. Hij is al jaren een uitstekende voorzitter, en hij blijft de sportraad in goede banen leiden. Ondervoorzitter wordt Marnix Roelands. Eddy De Baets verlaat de sportraad, om de vernieuwing van de cultuurraad te leiden.

Ik wens de leiding van sportraad en cultuurraad alle succes toe!

De minigolfbanen wachten op warmer weer, om vernieuwd te kunnen worden. In het najaar bleef het maar regenen, en nu is het veel te koud om beton te gieten en tapijt te kleven.

De Tieltse Steenweg gaat tijdelijk dicht, wegens herstellingen van de riooldeksels. In het stuk vanaf de Kop van de Vaart tot in het Adegemse Veldekens is er echter een ander probleem, dat nu nog niet kan aangepakt worden: de door de Provincie aangebrachte asfaltlaag brokkelt continu uit.

Op 17 april is er een nieuw overleg over de bouw van het zwembad.

27/03/2013

Het containerpak moet dus aangepast worden aan de normen van Vlarema, die bepalen dat de aangevoerde fracties van afval en ( heel waarschijnlijk ook) groen, betalend worden. Er komen weegbruggen en extra containers om het afval in te deponeren. Het plan wordt nu definitief uitgewerkt, mede op basis van interessante opmerkingen van de aanwezige gemeenteraadsleden.

De Provincie sluit zich aan bij het negatief advies van de stad Eeklo tegen een appartementencomplex van vier bouwlagen hoog, naast de kapel in de Molenstraat. Er was bij de omwonenden nogal wat commotie over deze plannen, en in de verkiezingscampagne was dit bouwdossier dan ook een hot item.

Vanavond kiest de Eeklose sportraad een nieuwe raad van bestuur. Vorige week werd Eddy De Baets verkozen tot voorzitter van de cultuurraad. De twee grootste adviesraden zetten zo een belangrijke stap naar vernieuwing.

26/03/2013

Ik kreeg al één politieke reactie op mijn opmerkingen over de schepenwedden. Ik had dus aangekondigd in de tegenaanval te gaan tegen de politieke verwijten over de wedden van het schepencollege en de voorzitter van de gemeenteraad.

Ziehier wat meer details over wie wat verdient:

Ik verdien 2250 euro netto als schepen, en ik ben ooit begonnen aan ongeveer 450 euro. Het is niet mijn fout dat die bedragen zijn aangepast. Vroeger cumuleerde IEDEREEN deze functie met een ander voltijds beroep, (eventueel) ook in de politiek. Nu kan dit niet meer zo makkelijk, en ik betaal zelf een collega om te helpen in mijn gewone professionele activiteit. Zo is het werk ( beroep en politiek) combineerbaar. Slotsom : de totale verdienste is (voor mij)  niet hoger dan vroeger, als je alle gegevens samenlegt.

Ik benadruk dat mijn loon het wettelijk vastgelegde loon is, en dat NIEMAND minder krijgt, niet van de huidige schepenen en ook niet van de gepensioneerde schepenen.

 Want zo kom ik tot de kern van de zaak: het huidige schepencollege wordt verweten teveel te verdienen door iemand die zelf ook een pensioen als schepen heeft aangevraagd en gekregen (300 euro per maand; wordt berekend op basis van de gepresteerde jaren en de toenmalige vergoeding) ... Dat pensioen wordt aangelegd door afhoudingen op de wedde, en daarmee wordt een pensioenfonds gevuld, dat dan via Ethias wordt beheerd.

of: de stad betaalt de huidige schepenwedden en de pensioenen van de ex- schepenen.

Omdat ik ook vind dat ik als schepen goed betaald word, heb ik onder andere mijn subsidie van zonnepanelen niet aangevraagd ( 500 euro), terwijl een ander gemeenteraadslid, die mij verwijt een 'poenpakker' te zijn, wel (zeer recent) zijn energiesubsidies heeft aangevraagd. Dat is zijn goed recht, maar het is dan niet meer zijn goed recht om andere mensen aan te vallen over wat zij verdienen.

Voeg daar nog bij dat ik al mijn informatica, die ik ook gebruik voor de stad, zelf heb betaald, en ondertussen her en der op sportmanifestaties wat heb gesponsord ( en dat is niet fiscaal aftrekbaar...). Zo waren de twee cartoons, uitgereikt tijdens de Eeklose cyclo- cross, door mij persoonlijk betaald.

Ik vind het dan ook belachelijk dat ik me moet verdedigen over wat ik verdien en wat ik ermee doe. Wetende wat anderen krijgen en doen....:

zo ontvangt een gemeenteraadslid,dat ook deel uitmaakt van de politieraad en in diezelfde maand een gemeenteraadscommissie bijwoont ook meer dan 500 euro in die maand.

Conclusie: het geroep over de wedden van schepenen moet in de juiste context geplaatst worden.

Ik was vanavond op de gemeenteraadscommissie, waarin de hervorming van het containerpark werd besproken.

ik kom daar later op terug. De inbreng in zo'n commissie is interessant, als voorbereiding op de gemeenteraad.

25/03/2013

De Vlaamse regering heeft de subsidies voor zonnepanelen zo hard teruggeschroefd, dat het éne na het andere bedrijf, dat zonnepanelen verkocht, failliet is gegaan.

dat betekent dat er binnen enkele jaren, als er panelen stuk zijn, nauwelijks een stielman zal gevonden worden, die de herstellingen of vervangingen kan doen.

25/03/2013

In de Eeklose gemeenteraad is er één raadslid, van SMS, dat herhaaldelijk zwaar in de aanval gaat tegen de wedden van de schepenen en de gemeenteraadsvoorzitter. Wedden die bepaald zijn door de hogere overheid

Indien dit nog eens gebeurt, zal ik hier publiceren wie wat heeft aangevraagd, waar hij recht op heeft, maar beter niet had gedaan als bezuinigen toch zo belangrijk is.

Ik kan hier al stellen dat ik, vermoedelijk als één van de enigen, vrijwillig verzaakt heb aan de ( toen nog bestaande) gemeentelijke premie voor zonnepanelen, ter waarde van 500 euro.

Ik laat me dus niet nog één keer aan de schandpaal nagelen door één iemand in de gemeenteraad.

Wat de groenzakken betreft: deze worden, per adres, in aantal beperkt, maar het aantal volstaat om een normale groenstrook voor een normale tuin een jaar lang te onderhouden.

Wat het probleem van de grotere groenstroken betreft, namelijk deze van sommige hoekpercelen : dit breng ik ter sprake op één van de volgende schepencolleges.

Idem voor de regeling die getroffen is in de jaren '80, waarbij burgers gratis gebruik mogen maken van stukken openbaar domein, dat paalt aan hun private tuin.

Sagan heeft zijn visitekaart afgegeven, en hij won magistraal Gent- Wevelgem, nadat hij nipt geklopt was in Milaan- San Remo. 23 jaar en nu al een podiumbeest!

 

 

16/03/2013

Het is al een tijdje dat ik me bedenkingen maak bij sommige uitspraken van Test- Aankoop, zeker als het over de medische branche gaat. Zo vraag ik me af wie daar als deskundige voor TA spreekt, en met welke adelbrieven dit gebeurt.

Maar ik viel bijna uit mijn stoel toen ik hoorde dat TA een tablet aanbiedt, bij het onderschrijven van een abonnement op TA. En dat bleek dat de aangeboden tablet geen tablet is. En erger nog, de woordvoerder van TA kronkelde zich tegenover de kritische radiojournalist in alle bochten om deze commerciële leugen goed te praten.

Toch zonde dat een organisatie, die graag ( en waarschijnlijk vaak terecht) in de aanval gaat, zich zo heeft bezondigd aan zéér valse reclame.

Les van het verhaal: duidelijkheid over wie als deskundige spreekt voor TA, en objectief zijn op alle vlakken; en niet kritischer zijn voor anderen, dan voor de eigen organisatie.

De waterbuffering ten zuiden van de Expresweg, in Balgerhoeke, is nog niet voor zeer nabij. Want de Administratie Wegen en Verkeer wil de grond pas uitgraven, als die ook kan gebruikt worden voor een concreet project, zoals de Ring of een complex in één van de buurtgemeenten.

Het energiebeleid moet in Vlaanderen en België veel beter. Het vervoer van stroom lijkt voor de bewindvoerders een onbelangrijk gegeven. Men plant maar windmolens en zonnepanelen, en een energie- eiland in de zee, maar men vergeet dat die stroom door zeer zware kabels moet vervoerd worden. Er gaan miljarden verloren door dit te trage en lakse beleid. Wat een verschil met Duitsland, dat zorgt dat het energietransport via de kabel(s) voldoende wordt betaald, zodat er tijdig nieuwe investeringen kunnen gebeuren. Vlaanderen en België hinken zwaar achterop.

14/03/2013

De informatici van de stad Eeklo hebben het gaspedaal ingeduwd, en daardoor zijn er tal van veranderingen. Zo is er de WIFI ter hoogte van de cultuur- en sportsite en de administratieve gebouwen van Eeklo.

Daarnaast is er het bellen via de computer in de jeugdsite; iets wat later kan worden uitgebreid en zal leiden tot een drastische besparing van de telefoonkosten.

Er is ook een duidelijke nota over de toekomst van de informatisering in de stad.

Tot slot is er een discussienota voor de fractieleiders: wat willen ze op vlak van informatica tijdens de gemeenteraad? De nota stelt een aantal oplossingen voor, en de keuze is aan de politici. Het kostenplaatje wordt ook duidelijk bij elke keuze.

10/03/2013

Volgende zondag wordt de trofee van sportverdienste uitgereikt in Eeklo. Het wordt een bescheidener viering dan de vorige jaren, maar het is nu al zeker dat de laureaat (m/v) van hoog niveau zal zijn.

De gemeenteraad van maart gaat door op dinsdag 19, omdat er nogal wat afgevaardigden van de gemeenteraad verwacht worden op vergaderingen van intercommunales op maandag 18.

Persoonlijk vind ik een dinsdag zelfs beter voor een gemeenteraad, maar dat heeft alles te maken met mijn persoonlijke werkplanning.

Vorige week was de week van de 'Eeklose' processen.

Zo was er één proces tegen een Eeklose huisarts, die, naar ik hoop, voldoende kans krijgt om zich te verdedigen.

En dan was er het proces over de Eeklose schutterstoren, waarvan we de uitspraak verwachten op 8 april. Ook over dat proces kan ik niets inhoudelijk zeggen. Ik stel vast dat de pers objectief schreef over wat er is gepleit, afgelopen maandag in de correctionele rechtbank van Gent.

Eeklo wil dit jaar verder met het bestrijden van de ongebreidelde voortplanting van zwerfkatten. Er wordt een budget van bijna 10.000 euro vrijgemaakt om de poezen sterieler te maken.

Er komt al een eerste budgetwijziging in de gemeenteraad van maart. Het is de bedoeling om door kleine budgetwijzigingen kort op de bal te spelen.

Er komt ook de vraag om als stad in te tekenen, via geld dat op een rekening staat bij Finiwo, in aandelen. Het rendement is zeker, en hoog.

Er was deze week een constructief overleg met drie voorzitters van adviesraden. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over hoe er verder wordt gewerkt en gepraat aan en over de hervorming van sommige raden.

Het wielercriterium dat elk jaar doorgaat tijdens de Jaarmarkt, zal ook dit jaar plaatsvinden.

Dit weekend is er een zwerfvuilactie, en dat lijkt wel nodig. Spijtig dat veel Vlamingen het vuil achterlaten langs fietsroutes en buitenwegen. Er is vraag naar meer vuilbakjes, maar die worden te vaak gebruikt om persoonlijk huisvuil in te dumpen.

De bedeling van groenzakken in de wijken waar mensen de groenzone in het voetpad onderhouden, is gestart. Dit jaar zijn er 10 gratis zakken per eigenaar.

Bart Swings is dé nieuwe wereldtopper op het ijs. Eigenlijk verwondert het me niet (meer), want nooit zag ik zo'n fenomenale sprint als de eindjump van Swings in Eeklo. Nu al anderhalf jaar geleden, tijdens de skeelerwedstrijd ter ere van Frank Fiers.

Het ACW is momenteel een beetje AC o wee.... en dit door het toepassen van de notionele intrestaftrek, die door de vakbond werd bestreden. Ook het mee onderhandelen over een gunstige financiële deal is deel van de discussie.

Hopelijk komt er volledige klaarheid.

Het is hoe dan ook spijtig dan Minister Vanackere het slachtoffer is geworden van de strijd tegen en over het ACW. Ik heb niet de indruk dat hij zelf fouten heeft gemaakt in dat dossier.

Misschien moest hij iets langer koelbloedig blijven, en kon hij dan zijn eigenlijke werk verderzetten.

De minigolfbanen liggen te wachten op beter weer. Momenteel is de bovenlaag verwijderd, om een structureel onderhoud en renovatie te kunnen doen. Maar het te koude maartweer beslist er anders over! Wachten is de boodschap.

22/02/2013

Albert en Paola mogen blijven hangen in het Eeklose stadhuis. Vlaams Belang had gevraagd ze te verwijderen, en N-VA steunde dit, terwijl SMS niet voor of niet tegen was. Gemeenteraadsvoorzitter Odette Van Hamme bevestigde dat koningin Paola wel degelijk Nederlands kent en praat. Ze had onlangs een gesprek met haar. Waarover, waar en wanneer blijft geheim.

SMS vraagt het gratis gebruik van tabletcomputers voor de gemeenteraadsleden tijdens de Eeklose gemeenteraden. Ik heb geantwoord dat de markt van de tablets nieuw is, en dat er zal onderzocht worden wat dit kost en hoe alles zou kunnen beveiligd worden, en compatibel zijn met de rest van de stedelijke informatica.

Sommigen laten ook uitschijnen dat het schepencollege computers cadeau krijgt, maar het is zo dat elke schepen die het vraagt gebruik kan maken van een portable, eerst en vooral voor gebruik in zijn of haar bureau. Er zijn alvast schepenen die hun eigen privaat computermateriaal hebben, en gebruiken, en die gemeld hebben dat ze geen nood hebben aan extra computer(s). Maar hoe dan ook is het logisch dat diegenen, die dagelijks bereikbaar moeten zijn, een computer hebben. Persoonlijk heb ik nog nooit een computer gebruikt tijdens de gemeenteraadszittingen, en ik heb nooit het gevoel gehad dat ik die computer nodig had om te kunnen antwoorden.

21/02/2013

SMS wilde in de gemeenteraad de huidige begroting wegstemmen, en vervangen door...niets. SMS zegde zelf niet op de hoogte te zijn van de huidige, in de cember goedgekeurde begroting, omdat men er geen document van bezit. Nochtans bezit SMS zeker één exemplaar, en is alle informatie vrij beschikbaar en verkrijgbaar en inleesbaar op de financiële dienst. Het was dus eigenlijk alleen een politiek tactisch steekspel om Open Vld en Groen! los te weken uit de meerderheid. Maar die fracties wezen SMS op het feit dat een begroting beter is dan ...niets.

20/02/2013

De Eeklose gemeenteraad duurde tot na middernacht , en dat is vooral te danken aan de belachelijke houding van het Vlaams Belang. Wel 20 maal stelde Vlaams Belang een tegenkandidaat voor bij de aanduiding van een vertegenwoordiger van de stad in één of andere organisatie. En zo moest er telkens geheim en schriftelijk gestemd worden. En...Vlaams Belang haalde dan steeds maar één stemmetje, of het  sprokkelde er enkele ...vermoedelijk dankzij de sympathie die enkele gemeenteraadsleden hebben voor die partij..

15/02/2013

Drie voorzitters van Eeklose adviesraden geven collecief verslag.Enige nuance: de voorzitter van de cultuurraad had al, om persoonlijke redenen, ontslag genomen.

De onvrede van de voorzitters is vooral te vinden in het feit dat het schepencollege voorstelt om enkele raden te fusioneren.Maar daar is vooral de toeristische raad door getroffen, en niet de sportraad. In de sportraad is men ontevreden over het terugschroeven van de toelage voor de organisatie van de Kampioenenviering, die elk jaar een prachtige avond was.

De subsidie is gehalveerd.

11/02/2013

Als het weer het toelaat wordt er deze week gestart met de uitbraak van de minigolfbanen aan de Kottemstraat in Eeklo. Het is de bedoeling om de banen volledig te vernieuwen.Dit dossier werd vorig jaar beslist en begroot, maar kon door de competitiekalender toen niet uitgevoerd worden.

Het Wielercomité Eeklo heeft nu reeds 154 aangesloten wielertoeristen. Het seizoen werd op gang geschoten met een aangename receptie, zaterdag in garage Nissan in de Peperstraat. De wielertoeristen zijn te herkennen aan hun mooie truien van Huysman.

Ook zaterdag werd de finale gespeeld van het kadertornooi biljarten, schaal Arthur Standaert, in zaal Montana.

Minder goed nieuws voor de schaatsers: de ijsschaatsbaan Yeti houdt op te bestaan. In de plaats komt er een kartingbaan, voor elektrisch aangedreven karts.

Blijkbaar is het sportdomein Ithaka in nieuwe sportieve handen, en er zou daar squash kunnen gespeeld worden, alsook tennis.... en fitness worden beoefend.

Ziezo, een hele brok sportief nieuws uit Eeklo.

07/02/2013

Michel Wuyts heeft door één uitspraak alweer een zinloze discussie uitgelokt...: wie is de grootste veldrijder aller tijden?

In de tijd van Eric De Vlaeminck bestonden er geen klassementen, en was veldrijden ook veldlopen.... nu is het  sneller en spectaculairder. Eric heeft alvast het meest betekend voor cyclo- cross, want naast zijn fietsloopbaan( zeven wereldtitels!)  is hij ook de man die de basis gelegd heeft voor het moderne veldrijden. En als coach heeft hij ook meer dan zijn steentje bijgedragen. Het is mede door Eric dat de huidige cyclo- crossers langere carrières kunnen uitbouwen, want het verplichte loopnummer is beperkt tot korte sprintjes tijdens de wedstrijden.

Maar Sven Nijs is de publiekslieveling nummer één, en hij bouwde mee de cyclo-cross uit tot een superpopulaire Vlaamse sport.

 

Volgende week zondag staat Nijs in Eeklo aan de start, en misschien wel hand in hand met Liboton en De Vlaeminck!

Er worden in Eeklo enkele slechte asfaltwegen hersteld, eens het weer het toelaat.

Het valt op dat de immense investering in beter asfalt, gedurende de jongste drie jaar, grote vruchten heeft afgeleverd: geen enkele van die straten, die fundamenteel werden aangepakt ( afschrapen en asfalteren) vertoont putten, na de winterprik.

Ondertussen is het onderhoud aan de straatbomen gestart, en werd onder andere de Pussemierstraat aangepakt.

Is een fusie van gemeenten goedkoper?

Volgens mij niet, want het werd en wordt meer dan bewezen door de fusie van de politie: meer en duurder personeel, meer kilometers, en voor alle participerende gemeenten duurder....

Fusie kan alleen maar goedkoper zijn, als er gerationaliseerd wordt. Maar dat kan en moet ook zonder fusie gebeuren.

Het Vlaamse en Federale beleid hebben het bestuur van gemeenten duurder gemaakt, doorde politiezones, en politieraden, en door tal van andere kostenverhogende maatregelen.

Als er dan toch ooit gefusioneerd zou worden, lijkt de keuze van Eeklo voor Waarschoot voor de hand liggend. Vraag is echter of Waarschoot dat ziet zitten, en of dergelijke beslissing de efficiëntie van bestuur en financieel beleid zou verbeteren.

Ik geloof er dus niet in..

 

22/01/2013

Nog enig opzoekwerk over Antwerpen leert me dat de voorzitters van de districtraden, en er zijn er negen, de helft van de wedde krijgen van een burgemeester van een gemeente met hetzelfde aantal inwoners. Een district heeft dan nog eens vier schepenen.

Als ik goed kan rekenen heeft Antwerpen, naast het schepencollege, dus 9 voorzitters van districtsraden en 36 'districts'-schepenen.

SMS heeft de vergelijking gemaakt tussen Antwerpen en Eeklo, en stelde dat Eeklo zwaar overdreef met de uitgaven voor schepenen en zitpenningen, maar...: in Antwerpen zijn er 28 dienstwagens voor het schepencollege en de secretarissen van de districtsraden en één overkoepelend schepencollege en 9 'halve' burgemeesters en 36 'halve' schepenen. Hallo? Hoe duur is dat ginds?

Gert- Jan Blomme legde de vinger in de wonde van het stemakkoord tussen N-VA en SMS en Vlaams Belang: omdat bij hen de juiste man, wegens misrekening, niet werd aangeduid voor het OCMW...is de onjuiste vrouw nu al ontslagen uit het OCMW...

Maar, ik moet toegeven dat de verkiezing van leden van ocmw en politieraad nogal wat cijferwerk vergen, en dat je best de wetgeving door en door kent. Zeker voor wat betreft het ocmw, want daar spelen anciënniteit en leeftijd een stembepalende rol.

20/01/2013

De Waalse Pijl van 1994 is blijkbaar een sleutelmoment geweest voor de EPO- doorbraak. 11 Italianen eindigden in de eerste 14....En de andere renners, die op het tweede plan meestreden....hun ogen werden wijd geopend. En het succes van de Italiaanse trainingsmethodes en van de Italiaanse sportartsen was een feit...

20/01/2013

In de gemeenteraad maakte SMS de vergelijking tussen Antwerpen en Eeklo. Antwerpen heeft maar één schepen meer dan Eeklo, zo klonk het.

Vandaag lees ik op Knack internet dat Antwerpen 28 dienstwagens heeft, en deze zijn bestemd voor alle leden van het schepencollege ( hebben wagen met chauffeur), en voor de secretarissen van de 9 districten, en voor nog enkele topambtenaren.

Eeklo heeft dat allemaal niet (en heeft dat ook niet nodig).

Maar wie vergelijkingen maakt is dan toch best volledig, want anders ruikt het enorm naar populisme.

Antwerpen heeft dus naast het schepencollege ook nog tal van districtsraden enzoverder...

En als we nu toch aan het vergelijken zijn: de burgemeester van Antwerpen is ook nog partijvoorzitter en parlementair.

Het aantal leden van het schepencollege is in Eeklo sinds decennia gelijk aan het aantal dat wettelijk wordt voorzien. Niet meer en niet minder.

17/01/2013

Vandaag was er een voorbereidend overleg over de Eeklose subsidies voor 'groene investeringen'.

Ook de definitieve aanpak van de afsluiting tussen de verkaveling van Sogeta en de Guldensporenstraat werd en wordt verder voorbereid.

Er is prachtig werk verricht door de strooidiensten en het stadspersoneel. De meeste wegen zijn goed berijdbaar. Moeilijkste onderdeel blijft evenwel de fietspaden, waar vaak plakken ijs te vinden zijn, vooral ter hoogte van opritten.

Het blijft dus uitkijken en voorzichtig fietsen.

De eerste borden zijn geplaatst: bijna alle cyclo- crosstoppers zullen aanwezig zijn op de cross in Eeklo.

Vannacht vertelt Armstrong wat hij en zijn team deden, op ( en over?) de grens van dopinggebruik. Dat schrijft althans de pers.

Ik heb steeds gezegd dat de doping van de jaren '90 uit de Amerikaanse atletiek kwam. De progressie die in de loopnummers werd gemaakt was zo fenomenaal dat het onmogelijk is dat het door de betere schoenen en tartan kwam. In de States was er een zeer laks dopingbeleid, en daar plukten de begeleiders en atleten hun 'vruchten' van....Wat in de atletiek werd gebruikt sijpelde door naar de andere duursporten.

Dat Armstrong tegen gelijken heeft gekoerst, op vlak van EPO,....daar ben ik zeker van. Maak mij niet wijs dat de Italianen

( remember de Waalse Pijl 1994) en al diegenen die met hen nadien konden wedijveren niet op de hoogte waren van de EPO-schema's. Die schema's circuleerden al volop in 1993 in de beroepsrennerswereld...

Mijn besluit: Armstrong deed wat zijn concurrenten deden, denk ik. Maar zijn methode was misschien 'intelligenter' en beter georganiseerd.En hij dacht dat het niet zou ontdekt worden.

Tot slot: de grootste hypocrieten zijn diegenen die de testwaarden en prestaties hebben gezien en geïnterpreteerd, en als normaal hebben geprotocoleerd....Zij hebben de mensen verteld dat er atleten bestaan die fenomenale wattages trappen op een zuivere manier. Waar is de tijd dat we moesten lezen dat EPO alleen door de subtoppers werd gebruikt. En de Vlaamse pers maar noteren.... Eén man gaf er als verslaggever de brui aan: Marc Uytterhoeven, omdat hij het niet meer kon aanzien dat sommige renners bijna uit de bocht vlogen tijdens de beklimming(!) van de Poggio in Milaan- San - Remo.

Ik ben er zeker van dat het nu veel zuiverder verloopt, alleen al omdat er meer onverwachte controles zijn.

16/01/2013

Zondag waren we aanwezig op de receptie voor de parochiale verantwoordelijken, in de Dekenij. Dan 's Middags even goedendag gezegd in Sint- Jozefsparochie, ook al voor de wijkreceptie.

En daarna getuige van een fris voetballend FC Meetjesland dat nipt, maar oververdiend won tegen Azalea.

Maandag heb ik namens Eeklo geluisterd naar de evolutie van het MilieuEffect Rapport voor de Stevinleidingen. De verzwaring van de hoogspanningslijnen moet ervoor zorgen dat de energie, komende van alle windmolens op zee, aan en over het land kan.

Ondertussen passeerden ook een schepencollege en een huisartsenvergadering en, vandaag, de seniorenvergadering over de tarieven in het Zonneheem.

Over deze laatste vergadering het volgende: er is een zeer uitgebreide enquête gehouden onder de gebruikers van het Zonneheem.

Een tariefaanpassing dringt zich op, zoals ze ook is doorgevoerd in andere domeinen van de Eeklose sociale, culturele en sportieve sectoren. Ik vernam deze namiddag dat de Achtkanter eveneens de tarieven met 10% heeft verhoogd.

Het schepencollege heeft een denkpiste voor de tariefaanpassing. Het woord en de daad is nu aan de centrumraad en leiding van het Zonneheem om ook een concreet en duidelijk tegenvoorstel te doen. De burgemeester heeft dit zo gecommuniceerd naar de aanwezige senioren.

Op de opmerking dat een gedifferentieerd tarief voor Eeklonaars en niet- Eeklonaars asociaal is, werd door de burgemeester geantwoord dat Gent, onder leiding van de socialistische burgemeester Termont, dit in tal van voorzieningen reeds enkele jaren doet.

Dit wil niet zeggen dat Eeklo ook streeft naar dergelijk onderscheid op alle domeinen, maar het toont wel aan dat het 'asociale' van dergelijke maatregel al jaren wordt toegepast in de grootste stad van Oost- Vlaanderen.

13/01/2013

Er was een massa volk op de receptie van CD&V Oost- Vlaanderen.Ook de ministers Schauvliege, De Crem en Vanackere waren van de partij. Minister Vanackere wees op de positieve evolutie die er is doorgemaakt op socio- economisch vlak en op vlak van communautaire beslissingen. '13 is, vergeleken met de vorige jaren , zeker geen ongeluksgetal.

Ook op de receptie voor de Eeklose mandatarissen van ocmw- en gemeenteraad was het drummen. Eén partij bleef collectief afwezig. Wat eigenlijk de reden is om de (goedkope) recepties, uitgaande van de stad te boycotten is me onduidelijk.

Tina Bodurri werd verkozen tot plaatselijk CD&V- voorzitter. Ze kreeg 85% van de stemmen. Gert- Jan Blomme blijft jongerenvoorzitter en Ann Dellaert gaat de vrouwen leiden.

Dank ook aan Wilfried Van Kerrebroeck, die jarenlang de CD&V in Eeklo heeft aangevoerd.Nu neemt Tina het roer over.

12/01/2013

Dit weekend bulkt van de recepties en we trachten overal (een beetje) aanwezig te zijn..:.gisteren van 20 tot 21 u op de nieuwjaarsreceptie van het stadspersoneel, en nadien één speelhelft op de receptie van KExc Balgerhoeke.

Deze namiddag dan CD&V-receptie, waar minister Vanackere gastspreker is. Ik zal hem vragen waarom er slechts één beroepsgroep is die, alweer, geen volledige indexatie krijgt. Inderdaad, de regering vindt het blijkbaar leuk om telkens weer de indexatie van de erelonen van artsen in te houden, en te gebruiken als drukkingsmiddel. Merkwaardig dat een socialistische minister, die hevig voor het behoud van de index is, afstapt van haar principe als het niet over bedienden of arbeiders gaat.

Ook wil ik weten hoe de regering de mensen wil stimuleren aandelen te kopen, terwijl diezelfde regering enkele maanden terug de belasting op dividenden sterk heeft verhoogd.

Vanavond is er dan de receptie voor de raadsleden. Deze receptie wordt anders dan vorige jaren. De formule zal duidelijk goedkoper zijn. De samenkomst is in het Stadskantoor.

Morgenvoomiddag is er receptie in de dekenij, en 's namiddags in Sint- Jozef.

Deze week was er een eerste sportraad, die in het teken stond van de kampioenenviering. Later meer daarover.

Het schepencollege heeft ook de beleidsverklaring afgewerkt, en die is ondertussen toegestuurd naar alle raadsleden.

Volgende week ga ik luisteren naar de plannen inzake het Stevinproject. Indien de hoogspanning niet wordt verzwaard, kunnen de windmolens op zee geen stroom brengen aan land, en kan die stroom niet vervoerd worden in het binnenland. Dit dossier hinkt achter op de realisatie van windmolenparken in zee.

Deze week luisterde ik ook naar een voorstel van een private firma om samen met gemeenten acties op te zetten, op sportief vlak. Eeklo heeft echter niet zo'n traditie.

Binnenkort zijn de namen van de cyclo- crossers bekend, die strijden voor de overwinning in Eeklo.

We hebben een aantal niet brandende openbare lichtpunten doorgegeven. Onder andere de parking in de Vrombautstraat en aan de Sporthal, maar ook enkele nieuwe lichten ter hoogte van het fietspad, langs de spoorweg,hebben het begeven. Voeg daarbij een deel van de Lekestraat..Er blijft dus werk aan de winkel.

De voorbereidende wegenwerken in het domein Sogeta zijn gestart. Het idee van eenrichtingsverkeer in de Guldensporenstraat, met parkeren aan beide zijden, kreeg negatief advies van de brandweer. De weg is dan te smal voor brede interventievoertuigen.

07/01/2013

Odette Van Hamme is de eerste voorzitter van de Eeklose Gemeenteraad. Zij schrijft dus geschiedenis. Het ziet er naar uit dat ze snel de stiel zal beheersen, en de debatten correct zal sturen.

Dit weekend was ik op twee sportmanifestaties, namelijk het Vlaamse shorttrackkampioenschap en de finale van de inline hockey tussen Brasschaat en Charleroi. Zowel in de Yeti, als in de sporthal was het volop ambiance.

Ondertussen maakte ik ook één van de allerlaatste wachtdiensten, in samenwerking met de Eeklose brandweer mee. het oproepnummer van de wachtdienst voor huisartsen ( pas vernieuwd) blijft, maar de oproepcentrale wordt privaat. Een stuk historie verdwijnt dus, en het zal toch raar doen niet meer samen te werken met de gedreven brandweermensen.

Ondertussen is het schepencollege officieel van start gegaan, met een eerste zitting afgelopen donderdag.

Nog iets over de stemafspraken tussen Vlaams Belang en andere oppositiepartijen: het is belachelijk en leugenachtig dat sommigen verklaren de vertegenwoordiger van het Vlaams Belang niet te kennen en dat ze niet toegeven dat hun stem nodig was om iemand van het VB in de politieraad te krijgen, en op die manier iemand extra van SMS of N- VA in de OCMW-raad. De enige die het 'correct' verwoord heeft is de vertegenwoordiger van het Vlaams Belang, die toegeeft dat er afspraken zijn gemaakt, en daar ook heel blij mee is.Afspraken die binnen de oppositie zijn gemaakt.

04/01/2013

Het is ondertussen al bijna een trimester geleden, maar in één of ander partijblad vindt een, overigens zeer actieve, schrijver het nodig en nuttig om onder andere mijn stemmenaantal te analyseren.

Ik zal hem even helpen en vervolledigen:

Ik haalde van alle Eeklose kandidaten de tweede beste score, na de burgemeester.

Er zijn in Eeklo maar twee kandidaten die meer dan 1000 stemmen haalden.

Ik haalde vanop de derde plaats van mijn lijst 30% meer stemmen dan gelijk welke lijsttrekker of kandidaat- burgemeester, op uitzondering van Koen Loete.

En dit ondanks het feit dat ik vooraf meedeelde geen kandidaat te zijn voor het burgemeesterschap.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezing was ik lijsttrekker van een alliantie CD&V/N-VA en kandidaat voor het burgemeesterschap.Nu dus niet.

Met cijfers kan men alles bewijzen, maar het lijkt me goed dat diegenen die minachtend schrijven over anderen eerst eens hun eigen score analyseren...zowel binnen hun eigen lijst, als ten opzichte van de andere kandidaten voor het burgemeesterschap.

03/01/2013

De eerste gemeenteraad is voorbij, en het is nu al duidelijk hoe de teneur van de volgende gemeenteraden zal zijn..

SMS speelt het hard en met veel tussenkomsten van vooral één partijlid, maar SMS begin ook een tactische blunder bij het verkiezen van de eigen OCMW-kandidaten.

N-VA profileerde zich ook in het verzet tegen de benoeming van één schepen, en het haalde vlot(ter) al de gewenste mandaten binnen bij politieraad en OCMW.

Volgens vele insiders dankt het Vlaams Belang haar zetel in de politieraad aan stemafspraken met N-VA en SMS. Bewijzen hebben we daar niet van, maar in alle geval kan je maar verkozen worden in de politieraad als er voldoende mensen voor die éne kandidaat stemmen. En Vlaams Belang moest die stemmen halen bij, of krijgen van andere oppositiepartijen..

In de discussie over het benoemen van schepenen heb ik één belangrijke opmerking genoteerd van een ex- rechter: volgens hem, met zijn jarenlange uitstekende juridische kennis en ervaring, is bij het afleveren van bouwvergunningen het voltallige schepencollege collegiaal verantwoordelijk. Dit betekent dat het voltallige schepencollege, samen en onverdeeld, verantwoordelijk is in bouwdossiers.Niet één of enkele leden van het schepencollege, nee: iedereen.Waarvan akte.

02/01/2013 We wensen iedereen een gezond, actief en aangenaam 2013!

Politiek Eeklo trekt zich vanavond op gang met de eerste gemeenteraad. Enkele bekende figuren zijn verdwenen uit de gemeenteraad. We denken in eerste instantie aan Erik Matthijs,en Paul Wille, maar ook aan Nicole De Munter en verschillende anderen.

De langst zetelenden zijn nu Jaak De Muynck, Koen Loete en...Dirk Van de Velde.

Vanavond worden ook de mandaten verdeeld in de politieraad en OCMW.

Het wordt dus nogal persoonlijk vanavond, want er dienen namen geplakt te worden op elk zitje..

CD1V - Eeklo zal ook vernieuwen, en vermoedelijk komt de leiding ( voor het eerst?) in handen van een vrouw. Tina Bodurri is kandidaat om de Eeklose CD&V te leiden.

Ik heb haar leren kennen tijdens de campagne, en haar enthousiasme en kennis zijn belangrijke politieke en menselijke troieven!

22/12/2012

Jan Denuwelaere wint in Essen. Jan is een ontdekking van Mario Lammens, die hem had zien rijden op de Koppenberg. Even later deed hij een fietsproef, met een uitstekend wattage..en kreeg hij een contract.

De laatste gemeenteraad van deze legislatuur was een belastingraad. De opcentiemen op de personenbelasting zijn opnieuw naar 8% gebracht. De opcentiemen op de onroerende voorheffing gaat naar 1300.

Eigenlijk gaan we terug naar de uitgangspunten van toen ik schepen van financiën was: uitgaven onder controle houden, en personeelskosten beperken. Maar dat laatste is moeilijk, omdat de personeelslasten zeer hoog zijn, en omdat de personeelskosten van de politie zo goed als ontsnappen aan de invloed van de gemeente(n).

Ik heb in de debatten voor de verkiezingen ook gezegd dat uitgaven vooral betaalbaar zullen zijn, als er ook patrimonium wordt verkocht. Binnen mijn eigen partij heb ik reeds meerdere jaren gezegd dat het financiële luik hét aandachtspunt zou en moest worden.

Ondertussen hebben alle gemeenten het zeer moeilijk en zal ook een andere voorspelling, namelijk dat de wegenbouwers de grote slachtoffers gaan worden van de gemeentelijke problemen, uitkomen.

Ik vind het dan ook 'belachelijk' dat Voka nog eens 'goede raad' stuurt naar de gemeenten. Gemeenten kunnen geen BTW recupereren, en veel noodzakelijke investeringen zorgen voor een sociale winst, maar ook voor economisch verlies. Ik heb dan ook de raad niet nodig van organisaties, die alleen maar minder belastingen willen betalen, en ondertussen de gemeenten 'goede raad' willen geven. Voka zou een betere partner zijn, mocht het de recuperatie van btw voor de gemeenten bepleiten. En ook mee ijveren om een deel van de opbrengst van de vennootschapsbelasting naar de gemeenten door te storten.

Maar op die punten lees en hoor ik Voka niet.

Alle voetbalclubs kreunen onder de te hoge vergoedingen die ze moeten betalen aan hun spelers. Provinciale ploegen moeten per speler een winstpremie betalen die gelijk is aan de overwinningspremie van één wielrenner.

Of: aan de aankomst van een wedstrijd van elite zonder contract is er één renner die evenveel heeft verdiend als wat elke van de 15 spelers van een winnende voetbalploeg in provinciale ontvangt.

De oplossing om het voetbaal betaalbaar te houden is eenvoudig: laat onafhankelijke commissies van de voetbalbond elke club controleren...vraag de drie duurste spelerscontracten op van elke club en maak die openbaar binnen de afdeling waarin die clubs spelen. Op die manier ontstaat er een correct debat over wat kan en niet kan. Verplicht elke club alles officieel af te handelen, met een financieel plan ( dat realistisch moet zijn). Klopt het plaatje niet, dan wordt het contract geannuleerd.

Ik maak me sterk dat spelers nog steeds goed zullen kunnen verdienen, maar minder, zodat de bestuurders en supporters met minder financiële stress naar de matchen kunnen kijken.

Doet men niets, dan zal het voor spelers op hetzelfde eindigen, maar met veel miserie, door clubs die financieel tenn onder gaan.

13/12/2012

De historische 12.12.12 is voorbij en dat is muzikaal gevierd in Eeklo!

Didier Rotsaert ointving een stadsmedaille voor zijn immense inzet ten gunste van Rotary, Shopping Boelare, en nog zoveel meer. Proficiat!

Morgen is er een debat over euthanasie en palliatieve zorgen in de Eeklose Herbakker. Van Eeklose zijde zijn dr.Koen Waterschoot en Rita De Coninck actieve deelnemers.

Zondag wordt het fietspad van Oostveldstraat (rechtover psychiatrie) tot Oostveldstraat ( grens Lembeke) ingereden en hopelijk niet ingeregend. Momenteel worden de eerste groenaanplanten gedaan, in overleg met de aangelanden.

De gemeenteraad ontvangt, vooraleer de battles te beginnen, Frédéric De Smet, die 'So You Think You Can Dance' heeft gewonnen. Na Tom Dice is er nu een tweede BV uit de wijk Sint- Jozef!

 

06/12/12 Uit een overleg met Eandis en Elia blijkt dat er nog heel wat kabels moeten worden getrokken, om enerzijds de leidingen in Eeklo te moderniseren en anderzijds de verbindingen te kunnen maken vanuit de windmolens. Voor dat laatste ziet het er naar uit dat de nu al vergunde, maar nog niet gebouwde windmolens zullen moeten wachten tot het ogenblik dat hun stroom zal kunnen vervoerd worden, hetzij naar ...het station in de Pokmoere, hetzij naar een nieuw te bouwen station in het noorden van Eeklo.

Een eerste gedachtengang pleit voor de noordelijke oplossing, maar die kan niet onmiddellijk gerealiseerd worden, wegens nog geen budget en, of de lange(re) procedures.

Goed nieuws voor de fietsers, die graag naast de spoorweg naar het station rijden: na het mislukte experiment van de zuinige lichtpaaltjes is het nu de beurt aan de normale verlichtingspalen. Het plaatsen is bijna klaar, en dan de stroom erdoor. Laat het licht maar schijnen!

05/12/12 Volgens een berekening, die geubliceerd werd in het Tijdschrift van Vlaamse Steden en Gemeenten, zou de weerslag van de vennootschapsbelasting op de gemeentelijke inkomsten ongeveer 1% bedragen. In min.

Vanaf volgende week worden de aangelanden van het fietspad Oude Gentweg- Oostveldstraat bezocht om na te gaan waar en welke aanplant zal geplaatst worden.

Deze week zijn er ok hoorzittingen voor middenstand en jeugd, en anderen over hun verwachtingen in verband met de doortochtaanpassingen.

Ik krijg nog steeds opmerkingen van fietsers dat camions zich niet storen aan de nieuwe bepalingen voor laden en lossen op de N9.

03/12/12

Vanavond is er een vergadeting met de aanpalenden van het nieuwe fietspad, dat loopt van de Oude Gentweg naar de Oostveldstraat. Aan de mensen wordt voorgesteld welk soort begroeiing en aanplanting mogelijk is, tussen de tuinen en het fietspad.

Bart Swings, die vorig jaar in Eeklo met een fenomenale sprint de skeelerwedstrijd won ter ere van Frank Fiers....is zich stil, maar resoluut aan het nestelen in de top tien van de schaatswereld. Deze burgerlijk ingenieur, met de volgens mij relatief lichte bouw voor een schaatser, schakelt op meesterlijke manier van de éne naar de andere schaatsskeelertechniek over... Waar kan dat eindigen? Op een Olympisch podium?

02/12/2012

De eerste winterprik was raak: deze morgen een fikse hagelbui, en de straten lagen wit. Afwachten wat de rest van de winter zal brengen.

Chris De Crop kreeg gisteren de Eeklose stadsmedaille voor zijn verdienste op verschillende domeinen: als politieman, voor de heemkunde, als ceremoniemeester en nog vele andere zaken ten dienste van de stad.

Het Laatste Nieuws berichtte gisteren over een proces dat morgen start, of beter: ingeleid wordt.

Het gaat om twee klachten van één burger.

Ik geef enkele feiten, zonder commentaar:

Eerste klacht is tegen de vervanging van gaas en enkele buizen thv. de Eeklose schutterstoren. Die vervanging werd uitgevoerd door de Schuttersgilde in 2010. Op basis van die klacht werden door de bevoegde schepen en ambtenaar van stedenbouw, via schriftelijk bevel, de werken stilgelegd.

Naast de schuttersgilde worden echter de burgemeester en schepen in verdenking gesteld voor het uitvoeren van die vervangingswerken.

De aanpassingen zijn ondertussen weer afgebroken, nadat de Schuttersgilde daarover een akkoord had bereikt met de klager, bij de vrederechter ( voorjaar 2012). De stad Eeklo werd bij de vrederechter niet gedagvaard..

Tweede klacht is tegen de verbeteringswerken die de stad heeft laten uitvoeren aan het muurtje tussen de Schutterstoren en de zone palend aan het  Speelplein in het Heldenpark van Eeklo.

Het sinds jaren verloederde ploeterbad werd verwijderd en er werden in 2008 aanpassingen doorgevoerd om die omgeving te verfraaien. De werken werden aanbesteed en toegewezen eind 2006.

De klacht hiertegen is dat er geen bouwvergunning werd aangevraagd voor die aanpassingen.

De stad Eeklo heeft ondertussen voor de hele Schutterstoren en omgeving een regularisatie bekomen, en dus een bouwvergunning.

Tegen deze bouwvergunning is door dezelfde klager beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, in 2010. Tot op heden is dit dossier nog niet behandeld door de Raad van Vergunningenbetwistingen. ( we zijn ondertussen 2,5 jaar verder......).

In de marge: door de goedkeuring van het gemeentelijk structuurplan, en door de goedkeuring van het Ruimtelijk UitvoeringsPlan voor het Heldenpark (2011) is de huidige locatie voor de Schutterstoren bevestigd en vastgelegd. Tegen het RUP, dat ook de woningen in de Sportlaan 'regulariseert', want die stonden deels in Parkgebied (!), heeft niemand klacht ingediend.

Nog dit: de Schutterstoren staat in het Heldenpark sinds 1960. In 1999 werd aan de toren gewerkt.

De toren staat op dezelfde afstand van de huizen als de toren in het sportcomplex van Kaprijke.

--------------------

Het lot van de GSM- mast aan het Scoutspad is onzeker en onduidelijk.

Via een klacht van één bewoner kwam er een uitspraak van de rechter. Die beval de afbraak van de mast. Maar nu doet het gerucht de ronde dat die mast, die ondertussen is ingekort, eigenlijk niet vergunningsplichtig is.

Ik weet niet wat er van aan is, want het is Vlaamse materie.

In alle geval: als een GSM-mast zonder bouwvergunning kan, omdat hij minder hoog is dan voorheen, dan is dit toch wel een zeer rare wetgeving. ( los van het feit of een GSM-mast kan of niet, vind ik de hoogte niet echt het criterium).

In de gemeenteraad is nog eens gesproken over het zwembad.

Er zijn drie opties:

vanaf 2018 geen bad

het huidige bad renoveren, met een sluiting van het bad gedurende 2 jaar, en ook ontmanteling van het Sporthome. De kostprijs wordt geschat op 80% van de nieuwbouw. Waarom? Er moet gezocht worden naar betonrot. Alle ramen moeten vervangen worden, de waterrecuperatie moet anders, de luchtkanalen moeten vernieuwd, de elektriciteitsleidingen moeten vernieuwd worden, en alle steunbalken moeten eruit. Dit omdat het bad vanaf 2018 moet voldoen aan de nieuwe Vlaremnormen.

Een nieuw bad, naast de sporthal.

 

Er is een eerste plan voorgelegd voor het rond punt dat zal aangelegd worden voor de inrit van het nieuwe AZ Alma. In dit plan zou er geen ventweg worden aangelegd tussen Alma en de Ringlaan. Dit is alvast een enorme meevaller voor de stad, want de stad zou die ventweg moeten betalen.Dus dit valt nu weg.

Ter hoogte van de Raverschootstraat zou de fietsoversteek gelijkgronds blijven maar veiliger worden gemaakt.

Het stuk van de Raverschootstraat, palend aan de vaart zou versmald worden en autoluwer worden. Er zou wel een afrit en een oprit komen naar en vanuit dat stuk richting Ring. Maar wagens zouden ter hoogte van de Raverschootstraat de Ring niet kunnen kruisen.

De financiële toestand van de stad is niet goed, en daarom is er wekenlang vergaderd.

Opdracht wordt, nu alle subsidies verminderen en de pensioenlasten dramatisch stijgen, het evenwicht te bewaren. Eeklo is een pilootgemeente voor het opmaken van een (streng en zwaar gecontroleerd) meerjarenplan tot 2019.

Een aanpassing van de inkomsten dringt zich op door een verhoging van de personenbelasting van 7.75 naar 8 en van de opcentiemen op de OV van 1150 naar 1300.

Er wordt drastisch bespaard op de uitgaven. Behalve in de sector kinderopvang.

12/11/2012

Gisteren was er een rij plechtigheden, omdat er een fusie is doorgevoerd tussen 1 november 11 november...

We startten met een Misviering, dan naar het Canadaplein, en dan naar de voorkant van het stadhuis. Beetje later naar de Stedelijke Begraafplaats en opnieuw richting stadhuis, voor de decoraties en receptie.

Volgend jaar komt ook de plechtigheid van 15 november naar de 11° ( althans dat hopen en denken we), zodat er nog een extra luik aan toegevoegd wordt, namelijk het Te Deum..

De Grote Prijs Daniël Claeyssens is dé minigolftopper van 11 november. Bijna 80 deelnemers uit heel België vochten voor de overwinning. Dierk Martens won, met een score van 102 punten op drie ronden, of 54 holes. Een fantastisch gemiddelde, waar je zonder training en zonder talent alleen maar kan van dromen. Ik schat dat ik zelf toch wel dichtbij, of ver boven de 200 punten zou eindigen. Goed voor de laatste naturaprijs van de rijkgevulde tafel van Daniël.

Bijna niemand heeft het gemerkt, maar een hoogtewerker heeft het kruis van de toren van de kerk van het Oostveld gehaald.Het bronzen kruis was gecorrodeerd, en het gaf een onstabiele indruk.  Of dit het begin is van de volledige ontmanteling van de Kerk? Ik vermoed (nog) van niet, maar het zou toch wel kunnen dat de Kerk, die ongeveer dezelfde leeftijd heeft als het Oostveldzwembad, dezelfde weg opgaat ...

In alle geval, één van de wanden van de toren van de Oostveldkerk is ook aan dringende renovatie toe!

In Nederland is er nu het eerste zwembad met LED-verlichting. Dit heeft tal van voordelen, zowel op het vlak van het dimmen van licht als het dimmen van de elektriciteitsrekeneing. Wat de aankoopkosten zijn van die LED-verlichting is hier nog niet gekend.

Groen! wordt een echte beleidspartij, want het bestuurt niet alleen in Gent en Eeklo, maar ook straks in Maldegem!

Vanavond is er een gemeenteraadscommissie over financiën, en terzelfdertijd is er een vergadering van Sport Plus.

Begin december starten de werken aan de passiefwijk van Bostoen tussen de Zuidmoerstraat en Guldensporenstraat. Met deze werken komt er een nieuwe woningenboost in het Kaaiken.Nadeel van die werken is dat de voorlopige parkeermogelijkheden aan de rand van de Guldensporenstraat wegvallen. De randparking aan het station is dan een verder afgelegen alternatief.

Die randparking is ondertussen wel een schot in de roos. De NMBS en De Lijn mogen tevreden zijn.

Ook al in december moet Telenet met een kabel door de Oude Gentweg.Zo zal de kleinste verkaveling van Eeklo herhaaldelijk voor verkeersellende gezorgd hebben. Om dan te zwijgen van de werken in de Oostveldstraat, waar nog een laatste periode verkeersoverlast zal zijn door de werken aan de nieuwbouw van appartementen. Hoe dan ook staat vast dat de twee werken niet op hetzelfde ogenblik kunnen doorgaan, of het verkeer in de wijk Oostveld komt weer in ademnood.

08/11/2012

We zijn hier terug, na een vroege winterslaap, en postelectorale decompressie...

Het noordelijk fietspad, parallel aan de spoorweg, is zo goed als klaar. Dit betekent dat we twee fietsstroken naast de sporen hebben gerealiseerd en een verbinding, via de Oude Gentweg tot aan de Oostveldstraat. Ik denk dat het vele jaren geleden is dat er dergelijke fietspaden zijn gerealiseerd.

Voeg daarbij het enorme succes van de langparking, en fietsend en pendelend Eeklo heeft er heel wat comfort bij.

De langparking zal nog meer moeten gebruikt worden want binnenkort start de aanleg van de Ecowijk, naast de brandweerkazerne.

Iets anders: het Van Brabantpark is laureaat in Vlaanderen voor stadsvernieuwing. Het park ligt naast Mimosa aan het JF Willemsplein.

Nog eens Lance: je ziet dat, als men iemand viseert, en als voorbeeld wil stellen, de klap zeer hevig kan zijn. Zoals enkele weken geleden geschreven: de sportieve zuivering is zeer klein, wetende dat er veel winnaars, en kampioenen minstens evenveel hebben gedaan of misdaan als hij.

en dan Club Brugge: dat moet weer gaan winkelen en een trainer zoeken. Als er nog geld overblijft na de riante vergoeding voor Leekens. Ik ben toch eens benieuwd waar dit Club zal eindigen. En dan bedoel ik niet de rangschikking, maar wel de locatie. Waar in Vlaanderen kan je nu nog, zonder actiegroepen, en zonder jarenlange vertraging, een winkelcentrum neerpoten, met daarin een voetbalcomplex?? En dit voor het jaar 2020??? Hoe realistisch zijn deze Clubdromen?

24/10/2012

Ondertussen is Lance Armstrong geschrapt van de lijst van Tourwinnaars. Of we van een zuivering kunnen spreken, wetende dat Bjarne Riis, en met hem vele anderen, nog op die erelijst staan..???.. Beetje belachelijk, vind ik.

De mannen die megadosissen hebben gebruikt, staan nog op de erelijst. De superprofessionele minidosisgebruiker(s) vliegen eraf.

De functies zijn verdeeld in het Eeklose schepencollege, dat start begin 2013. Ik doe milieu, stedenbouw, ICT en sport.

Ondertussen staat het niet stil, en werd de actualisering van het mobiliteitsplan van Eeklo goedgekeurd door de Provinciale Auditcommissie.

Gisteren op AVS een fris idee gehoord, namelijk dat de stad leningen kan, zal geven aan burgers voor de aankoop van een woning. Ik denk echter dat dit idee de toets van de realiteit niet zal doorstaan, omdat de stad zelf moet lenen om geld te kunnen doorschuiven naar particulieren, die eigenlijk goedkoper kunnen lenen bij banken, of via een sociale lening. Goed idee dus, maar moeilijk of niet realiseerbaar. Laat ons echter eerst het concrete voorstel afwachten.

19/10/2012

Lance Armstrong is bezig met het verbeteren van het record vrije val....Trek, Nike en zijn vroegere ploegmakkers laten hem vallen als een steen.

De toprenners uit de Epoperiode, en de topploegen uit de jaren 90 zullen wat blij zijn dat er maar één standbeeld naar beneden dondert, en dat hun successen niet ter discussie staan. Of: hoe men door niet teveel op te vallen, ook niet geviseerd wordt.

Zo'n week na de verkiezingen betekent niet uitblazen, maar wel weghalen van verkiezingsborden, en bespreken hoe het volgende schepenteam zal georganiseerd worden en samenwerken.

Het is ook verder doen met de dagdagelijkse realiteit, en dat was onder andere het bespreken van het dossier 'trage wegen'. Er is nu een inventaris van de meeste trage wegen in onze stad. De bedoeling is dat deze verkend worden door vrijwilligers, en dat er een selectie wordt gemaakt van die wegen, of alternatieven, die bruikbaar zullen zijn voor wandelaars en fietsers.

15/10/2012

De stemmen zijn geteld, en er is een akkoord tussen CD&V, SPA-Groen en Open Vld.

Vooreerst: proficiat aan iedereen die zich kandidaat durfde stellen. Het is niet evident om mee te draaien in een politiek circus, waar koppensnellerij ( door de kiezer) een weerkerend fenomeen is.

In Eeklo werden Open Vld en Vlaams Belang weggeblazen, vooral door N-VA en SMS.

Ook mijn partij verloor, door de nationale golf van De Wever, en door de plaatselijke ,niet partijgebonden lijst.

Maar, één man bleef sterk overeind, en dat is Koen Loete. Met meer dan 2100 stemmen doet hij 1100 stemmen beter dan de beste van de kleine stemmentrekkers, namelijk ik zelf. Ik haalde er 1020, en dit vanop een derde plaats, én met de duidelijke boodschap aan de kiezer dat ik geen kandidaat burgemeester (meer) was.

Ik mag dan ook tevreden zijn, want alle lijsttrekkers van de andere partijen blijven minstens 20-25% achter mij, die derde stond....

Wat nu?

Zal SMS de energie van de jongste twee maanden kunnen doortrekken? Hoe groot is de ontgoocheling omdat SMS niet bestuurt? Wie zal uiteindelijk zetelen?

N-VA hoopte allicht ook aan de andere kant van de tafel te zitten, maar N-VA heeft de toekomst voor zich.

CD&V krijgt er een grote jongere bij in de gemeenteraad, en als het meezit komen er, via opvolging, nog twee andere jongeren mee.

CD&V levert één schepenmandaat in, namelijk dat van Erik Matthijs, en krijgt de nieuwe post, voorzitter van de gemeenteraad.

De kaarten zijn dus geschud, en ik ga voor een vierde termijn als schepen van sport. De andere bevoegdheden worden vandaag besproken en verdeeld.

13/10/2012

De Eeklose Fietsersbond stuurde vandaag haar eerste 'actuele' elektronische nieuwsbrief. Een goed initiatief, maar toch wel merkwaardig dat het daags voor de verkiezingen gebeurt, ( de voorzitter is kandidaat...), en vooral dat in de actuele nieuwsbrief met geen woord wordt gerept over de aanleg van het fietspad tussen de Oude Gentweg en Oostveldstraat.Ook geen woord over de indrukwekkende werken, deze week, aan de noordzijde van de treinsporen, ter hoogte van het station.

Ik kan me moeilijk voorstellen dat er niemand van de fietsersbond weet heeft van het fietspad, en van de werken ter voorbereiding van het andere fietspad.Ik vraag ook geen applaus, maar ik begrijp niet dat de organisatie die ijvert voor beter fietsen, twee belangrijke investeringen NIET vermeldt.

Ter info: de Provinciale overheid heeft ondertussen verkeersbordjes geplaatst op het fietspad, en in tegenstelling tot de Fietsersbond wil de Provincie dat de fietsers voorrang verlenen aan het verkeer van de wegen die het pad kruist. Persoonlijk denk ik dat dit de 'veiligste' oplossing is, want bijvoorbeeld in de Schaapsdreef kan men een fietser, komende van het bosrijke deel, niet opmerken.

De verkiezingscampagne zit er zo goed als op, en morgen schudt de kiezer de kaarten.

Het was een sportieve campagne, waarbij het aantal persoonlijke aanvallen zeer beperkt is gebleven, en waarbij kritiek vooral inhoudelijk is geweest.

Er was een overvloed aan folders, vooral in de laatste week. Bij het bussen van de folders leek het wel een inhaalkoers, waarbij de kandidaat van de éne partij net voor of net achter die van de andere partij aanholde.

Wat bengt morgen?

Laat ons uitgaan van het feit dat iedere kandidaat het beste voor heeft met Eeklo.Dan is, wie ook wint, dit het belangrijkste punt.

Maar: het verschil in visie over de aanpak van en voor Eeklo verschilt wel immens. Daarom lijkt me de keuze makkelijk: kiest men voor totaal nieuwe partijen, of kiest men voor diegenen die de belangrijke dossiers hebben voorbereid en op de goede sporen hebben gezet?

12/10/2012

EPO...is vermoedelijk door enkele toppers gebruikt vanaf 1991, en is echt doorgebroken in 1993. Alle ploegartsen moeten dit gezien hebben, of minstens gehoord.

Plots gingen de loop- en fietssnelheden omhoog, en werd er meer en langer aangevallen.

Sommige 'experten' zegden toen dat renners groter moesten leren klimmen, want daar lag de toekomst. Inderdaad, dankzij groeihormoon en epo, reed men groter en sneller naar boven.In alle ploegen had je plots fenomenen, die van goed naar excellent evolueerden, na één sterke wintertraining...

Maar wat iedereen vergeet te vertellen: deze nieuwe dopingproducten kwamen in de sport via de Amerikaanse atletiek...en de USA deed toen niet mee aan echte dopingbestrijding.

Vandaag gaat alle onderzoek naar de methode van Armstrong. Neem me niet kwalijk, maar zijn (gelijkwaardige) tegenstanders zullen de methodes ook wel gekend hebben, denk ik.

In alle geval, ik heb het vroeg in de jaren '90 voorspeld....het is dan ook onmogelijk dat collega's, die jarenlang meedraaiden in het circuit van de professionele sport niets hebben gemerkt.

De kiezer beslist zondag wie en welke partij de draaischijf wordt in de Eeklose politiek. Eén dag later gaan we op zoek naar een andere draaischijf.

In de bocht Lekestraat- Hospitaalstraat ligt er immers een draaischijf van 16 meter diameter. Schijf die vroeger gebruikt werd om een locomotief te draaien.

Door het vrijmaken van de zone aan de noordzijde van de spoorweg, ter hoogte van het station, werd nu al een verborgen spoorhuis ontdekt, en stoten we straks op dé draaischijf van Eeklo.Kenners vertelden me dat er soms 100 mensen werkzaam waren aan het goederenstation van Eeklo.

Die geschiedenis komt nu weer wat tot leven, door de aanleg van het fietspad.

10/10/2012

N-VA Eeklo zakt toch wel door het ijs op vlak van dossierkennis, in haar (laatste?) publicatie voor de verkiezingen.

1. Men noemt de Boelare- Blommekens een gemiste kans, terwijl bijna iedereen lovend is over de heraanleg. Men moet al zeer ver gaan zoeken in centra van steden om zo'n brede en goed zichtbare fietspaden aan te treffen. Gent, dat het voorbeeld is voor vele critici, heeft dat niet in haar hoofdassen, zoals de Rooigemlaan, en ter hoogte van 'de Zuid'...

2. Men is tegen de verkoop van stadspatrimonium, maar men stemde wel dit jaar mee met de verkoop van het oude jeugdpaviljoen ( nadat men eerst tegen had gestemd). Dus N-VA zal later de oude site van AZ Alma niet ten gelde willen maken......Want dat is één van de belangrijke onderdelen in mijn visie.

iets anders:

Er is een grote contradictie tussen wat Vlaanderen de gemeenten oplegt op vlak van mobiliteit , en de eigenlijke realiteit. Men wil enerzijds overal de bus voorrang geven op de wagen, maar ondertussen besparen zowel de Lijn als de NMBS.

Dus: steden en gemeenten moeten meer energie steken in het openbaar vervoer, terwijl dat openbaar vervoer minder regelmatig rijdt. Begrijpe wie kan.

Ondertussen zijn de werken aan het noordelijk fietspad, ter hoogte van het station, volop bezig. Het is indrukwekkend welke open ruimte vrij is gekomen aan die noordzijde. Want ooit was er daar zeer florerend goederentreinvervoer.

We hadden vandaag een vergadering, letterlijk, naast de sporen, om alle standpunten ( van NMBS en stad) op één lijn te krijgen. De trein is in dit dossier goed vertrokken, maar er moeten nog enkele haltes genomen worden vooraleer alles klaar is.

9/10/2012

Taptoe besteedt ruime aandacht aan de verkiezingen in Eeklo. Hoe liggen de kaarten?

N-VA: volgens De Wever is het de kracht van de verandering, maar eigenlijk is het doel van die partij de kracht van de veranKering. Men wil in elke gemeente of stad een vertegenwoordiging in de gemeenteraad. Dat de N-VA daarmee het beleid zal veranderen? N-VA wil een Ring, haar minister is voor het industrieterrein, en voor de rest liggen de standpunten van N-VA in de lijn van wat andere partijen denken en willen.Andere mense, zelfde visie..

GroenRood: Groen! is nu akkoord met Ring en industrie, en zal allicht het fietsbeleid van de voorbije jaren willen voortzetten.Maar ook hier zit er geen spectaculaire 'change' aan te komen.

SMS: wil maar een halve Ring en (voorlopig) geen industrieterrein in Balgerhoeke, maar SMS zal ooit eens moeten toegeven dat de komst avn het industrieterrein gestemd is in de vorige legislatuur. Ook door diegene die nu gemeenteraadslid is voor, van SMS. Voor de rest: geen nieuwe ideeën, maar vooral bakken kritiek en vergelijkingen, die kant noch wal raken ( vb. de sportaccommodatie is een vervallen ruïne; en mensen met hersenen komen niet in Eeklo wonen..).

Open Vld hamert op een VIP-behandeling, die de Eeklonaars voordelen wil geven op vlak van tarieven. Dit 'voordeel' bestaat al in het containerpark, is niet toepasbaar in de academie ( want is onderwijs), is moeilijk toepasbaar voor clubs ( quid met fusieclubs ? vb. basket die één club vormt tussen Kaprijke en Eeklo), en is waarschijnlijk toepasbaar in Cultuurcentrum. Ook Open Vld hamert op Ring en industrieterrein.

Dan komen we bij CD&V Plus dat de bestuurslijn wil doortrekken.Angezien eigen lof 'stinkt' gaan we dit niet uitgebreid toelichten. Maar het zou zonde zijn dat diegenen, die de tientallen vergaderingen over de Ring, het ziekenhuis, en vele andere grote dossiers hebben gevolgd, niet zouden kunnen voortwerken.

Vlaams Belang zal allicht het slachtoffer worden van het succes van N-VA. VB heeft nu drie gemeenteraadsleden, maar verder dan kritiek op de krachttrainingszaal en op Komuit Pas, is die partij niet geraakt.

08/10/2012

De werken aan het fietspad, aan de noordzijde van de spoorweg aan het Eeklose station, zijn volop bezig. De verlichting aan de zuidkant wordt geplaatst medio oktober 2012.

08/10/2012

Bij het bedelen van folders valt me op dat de brievenbussen 'mondiger' geworden zijn. Terwijl er vroeger veel brievenbussen de breedte van een washandje hadden, zijn de meeste bussen nu A4-breed, en staan ze gapend aan de rijweg. Dat spaart toch veel tijd. Vervelend zijn de bussen die open- en vooral vingervlug dichtkleppen, en de andere die borstels hebben of waar de hond met zijn muil klaar staat om de folder op te eten...

De Kaaifeesten zijn een immens succes. Dit is echt het topevenement van de stad Eeklo. Ook deze namiddag zat de tent vol senioren, die nu toch meer beenruimte hadden.

De Rommelmarkt is waarschijnlijk goed voor een belangrijk deel van het BNP van Vlaanderen.Ongelooflijk hoeveel gerief er in en uit de wagens wordt gesleurd voor dé meeting van het jaar.

CD&V Plus dankt haar Plus ook aan de senioren. De kwieke zestigers, én ouder, zijn niet met politiek bezig omdat hen iets stoort of stoorde, maar wel omdat ze positief staan tegenover hun stad. Proficiat voor die enorme energie; onze senioren zijn een absolute meerwaarde! Steun hen en stem voor hen!

06/10/2012

De 85° Kaaifeesten zijn bezig, en de organisatoren hebben de regen voor de zaterdagmorgen besteld. Op zondag zal het droog blijven, zeggen en hopen ze.

De Kaaifeesten gaan door in een grotere tent, waardoor er meer volk aanwezig kan zijn, en dit zullen de gepensioneerden op maandagnamiddag zeker naar waarde schatten.

De Eeklos Fietsersbond heeft het lang aangekondigde memorandum vandaag doorgestuurd naar het schepencollege.

Enkele bedenkingen:

1. het is een zeer uitgewerkte nota, met veel interessante gegevens.

2. de Fietsersbond krijgt steeds alle informatie die de FBond wil, want zowel de mobiliteitsambtenaar is bereikbaar, als andere ambtenaren. Het is zelfs zo dat de samenwerking tussen ambtenaren en Fietsersbond zeer goed is. Het is dan ook merkwaardig dat de FBond spreekt van een gebrek aan respect, want de FBond kan makkelijk info opvragen, en de verkeersraad wordt geleid door een neutrale voorzitter en door de mobiliteitsambtenaar. Als men vindt dat die raad te weinig democratie biedt, dan is dat zeker niet de schuld van het schepencollege. Meer nog, vaak zijn er meerdere leden van de FBond aanwezig, zodat men in alle openheid en vrijheid ideeën kan uitwisselen.Dat de leden van het schepencollege en van de politieke oppositie mondig zijn op de verkeersraad  lijkt me geen probleem.

3. Een FBond moet politiek neutraal zijn, en in een memorandum is het dan verstandig niet vooral één ( groene) politieker te citeren.

4. ik ben tevreden dat de FBond al een deel afgestapt is van de compleet negatieve houding ten opzichte van de ovonde. Want men schreef toen dat de ovonde een pleister was op een houten been. De aanpassingen die werden voorgesteld door experten, politie, politici EN Fietsersbond zijn op een evaluatievergadering beslist. Er waren toen twee leden van de Eeklose fietsersbond aanwezig. De feiten bewijzen ook dat de ovonde veel veiliger is, en de oversteek voor fietsers ter hoogte van de Brugse Steenweg is exact te vergelijken met die in de Zandvleuge. Maar alles kan beter, en die verlenging van de ovonde is een fris en nuttig idee.

5.ik had toch op wat enthousiasme gerekend over de aanleg van de nieuwe fietsverbindingen.....

Besluit:

Zeer interessante nota, met veel bruikbare info.

Zeker goed bruikbaar voor een volgend gemeentebestuur. Ik ben het zeker niet eens met alle standpunten, maar dat hoeft ook niet.

Ik ben ook tevreden dat de FBond schrijft dat het huidige gemeentebestuur meer heeft gedaan voor het fietsen dan de vorige besturen.

05/10/2012 Dat er in Eeklo 3.000 leefloners zijn, klopt niet. Er zijn zoveel mensen met omniostatuut. Maar het omniostatuut is gekoppeld aan het inkomen, en je kan dus een omniostatuut hebben als je een weinigverdiener bent. Het omniostatuut wordt intens gepromoot door alle ziekenfondsen, omdat het recht geeft op goedkopere toegang bij de huisarts, en omdat de terugbetaling van veel medische kosten hoger is.

05/10/2012 En nog reacties:

- een lid van het Comité Open Ruimte zegt dat de uitleg van mevrouw De Munter over Seveso onjuist is, en dat het COR aangedrongen heeft op een publiek debat met Veneco over Sevesobedrijven. Maar dat er geen reactie komt. Ik heb gevraagd om te laten weten wanneer en aan wie die vraag is gesteld, want ik zie niet in waarom zo'n publiek debat niet zou mogen gevoerd worden.

- een lid van SMS laat me weten dat SMS wel industrie wil in Eeklo, op de reeds voorziene bedrijventerreinen, maar niet in Balgerhoeke. Ok, dat is dan genoteerd.

- enkele mensen vinden mijn positieve houding tegenover bepaalde deelnemers aan het debat van AVS eerder dubieus... Vooruit dan maar: ook Tine Verstraete verwoordde haar partijstandpunten het zeer goed.

05/10/2012 Ik kreeg al een mail van een politiek kandidaat, die vindt dat ik geen respect heb voor de senioren, omdat ik SMS vergeleek met 'een hoogbejaarde, die vindt dat het in zijnen tijd veel beter was'.

Zoals ik het schreef is het een vergelijking. Iedereen kent zo wel iemand, die vol nostalgie vindt dat het vroeger veel beter was ( en misschien is dat op verschillende domeinen ook wel zo).

Maar ik geen respect voor senioren? Integendeel, zo is het fietspad van station naar Antwerpse Heirweg een ideaal pad voor senioren. Zo heb ik gehamerd op het feit dat het nieuwe zwembad maximaal toegankelijk moet zijn voor senioren. En zo zijn er nog tientallen voorbeelden.

Tot slot: CD&V plus heeft tal van ondernemende en actieve senioren op de lijst.

05/10/2012

De weegbrug aan de Ringlaan is operationeel. Het is een zeer gesofisticeerd systeem, dat heel wat boetes zal opleveren. Boetes voor te zwaar geladen camions, die de wegen kapot rijden, en de veiligheid voor iedereen in het gedrang brengen.

Het OCMW heeft de eerste steen gelegd voor een nieuw administratief gebouw. Ook hier zal het oude gebouw geld kunnen opleveren, dat gebruikt kan worden om de eindsom van de nieuwbouw te verminderen.

Verkopen om te kopen of bouwen...dit is de stelling die ik als eerste in het financieel debat heb verdedigd.

05/10/2012

Het debat over Eeklo, georganiseerd door AVS heeft toch wel interessant materiaal opgeleverd.

Ik som even op:

industrie: SMS wil geen nieuwe industrie in Eeklo, en zegt duidelijk dat ondernemers en werknemers maar naar Maldegem of Aalter moeten trekken. Nergens in Eeklo willen ze nieuwe industrieterreinen! Ondernemend Eeklo wordt dus ondernemend Maldegem en Aalter. SMS vergeet dat Eeklo VERPLICHT is nieuwe industrie aan te trekken.

- N-VA wil eerst de bestaande industrieterreinen invullen, maar vergeet dat alleen Balgerhoeke bedoeld is voor regionale bedrijven, en de rest van de industriezones zijn eerder lokaal gericht, of voor watergebonden nijverheid.Dat Muyters zijn handtekening zette onder het industrieterrein wordt geminimaliseerd door de partij...maar voor het dossier van de Ring is deze handtekening wel een bewijs van slagkracht van de minister...

- SPA en Groen zijn VOOR het industrieterrein van Balgerhoeke. VLD en CD&V plus ook.

- Vlaams belang is voor industrie, en tegen Sevesobedrijven.

Seveso: Nicole De Munter heeft uitgelegd dat alleen laagrisico bedrijven kunnen vestigen in Balgerhoeke. Ik gaf haar een hint door aan te geven dat de plaatsing van windmolens zorgt voor zeer strenge milieuregels voor de bedrijven.

Ontsluitingsweg Balgerhoeke

ER KOMT GEEN ONTSLUITINGSWEG ZONDER INDUSTRIETERREIN. De locatie van het industrieterrein is bovendien goedgekeurd in de legislatuur van 2001-2006. Ook door de lijstduwer van SMS. De ontsluitingsweg zal het zwaar verkeer uit Balgerhoeke houden,en wordt betaald door de Vlaamse overheid en door Veneco.

Ring:

SMS heeft voldoende aan een brug en ontsluiting tot aan Veldekens. Maar dit lost NIETS op voor de mobiliteit IN Eeklo centrum. Dit staat zo letterlijk in de studie over de Ring.

N-VA gaat voluit voor de Ring.

CD&V plus, Open Vld en SPAGroen ook. Die laatste partij wil flankerende maatregelen, en die staan beschreven in het Milieu Effect Rapport. Bovendien krijgt Eeklo TIEN hectaren bos cadeau als compensatie voor de Ring! Dankzij het ingediende dossier, en dankzij minister Schauvliege.

Ook in het dossier Ring is SMS de partij van de beperkte aanpak.

Financiën:

Alle partijen weten dat er voorzichtig moet bestuurd worden, maar niemand wil de belastingen verhogen. Er kwam dan ook weinig nieuws uit het debat.

Dat de personeelskosten onder controle moeten blijven, is duidelijk voor iedereen.

Ik heb vooral gewezen op het feit dat we door de verkoop van patrimonium ruimte krijgen om te investeren. Dit zal zo zijn met de site van het huidige ziekenhuis, en van het huidige zwembad. En er zijn nog mogelijkheden. In totaal voor minstens 10 miljoen euro.

Schuldgraad:

Deze was de helft van het Vlaamse gemiddelde in 2005, en is dan beginnen stijgen. In eerste instantie door de lening voor de aankoop van gronden voor het ziekenhuis. Geld dat we op korte termijn zullen terug verdienen. Nu zit Eeklo op het Vlaamse gemiddelde op vlak van leninglast.

Marginaal:

Het is juist dat Eeklo veel mensen onder schuldbemiddeling heeft, en de rechtbank ziet en kent die mensen. Maar wat de rechtbank er ooit mee gedaan heeft??? En dan maar met de vinger wijzen naar het stadsbestuur.

Eeklo heeft een zeer hoge tewerkstellingsgraad ( scholen en ziekenhuizen) en de werkloosheid is gedaald. Het gemiddelde inkomen is gestegen, en de marginaliteit is inderdaad zichtbaar, maar, zoals Lut De Jaeger zegde: dit is geen louter Eekloos fenomeen.

conclusies:

SMS is als een hoogbejaarde man, die vindt dat alles in zijn tijd mooier was. De nostalgie druipt er af, en er is geen ambitie om te investeren, want het is eigenlijk toch allemaal niet nodig. Vroeger was het veel beter, en het goede van vandaag lijkt in de ogen van die oude man een ruïne...SMS is de partij van het verleden!

Nochtans zijn er in die partij jongeren met een frisse kijk, en die zouden zich meer en harder moeten laten horen.

GroenRood heeft veel duidelijk gemaakt: pro Ring en Industrieterrein, ook in Balgerhoeke. Moedig en toekomstgericht!

Open Vld: idem, en duidelijk verwoord.

CD&V Plus: heeft enorm veel gerealiseerd en gaat ook voor de belangrijke realisaties voor Eeklo

Vlaams Belang hamert op de bekende thema's, en is samen met SMS de enige partij tegen industrie. Maar VB gaat niet zo ver als SMS, dat geen enkele industrie meer wil aantrekken.

N-VA is eigenlijk met alles akkoord, en het zal duidelijk zijn: ook met Balgerhoeke. Maar electoraal kan dit maar na 14 oktober.

02/10/2012

Een anoniem pamflet roept de inwoners van Balgerhoeke op om alleen voor Groen!, N-VA, SMS of Vlaams Belang te stemmen omdat zij tegen een industrieterrein zouden zijn.

Marc Willems van biscuiterie Willems is ridder in de Orde van de Eeklose Herbakker geworden. Marc doet veel terug voor de stad- Hij kreeg de kans om uit te breiden met zijn bedrijf. Ik herinner me zeer goed hoe sommige gemeenteraadsleden fulmineerden tegen de verkoop van een stukje industriegrond aan dit bedrijf. Vooral omwille van de (te) lage prijs, die jaren voordien was vastgelegd.

We mogen ons met bedrijven zoals Biscuiterie Willems, en vele anderen gelukkig prijzen! Vandaar toch wel de bede aan mensen die vooruit willen met Eeklo: zeg niet NEE tegen werkgelegenheid in eigen stad. Vraag maar aan de Spanjaarden wat werkloosheid betekent.

 

30/09/2012

MZV Waterpolo verloor nipt tegen Kortrijk:14-15. Het was, los van het sportieve, nuttig om zien hoe de nieuwe cafetariaruimte goed aansluit bij het eigenlijke zwembad. De aanpassing, namelijk het open maken van de cafetariaruimte, lijkt een meevaller te worden.

De skaters zijn actief op zoek naar een nieuwe, en betere locatie. De sporthalsite lijkt daarvoor het meest geschikt.Maar persoonlijk ben ik niet voor een skateterrien op de openbare weg, lees: straat voor de sporthal. Deze straat doet nuttig dienst voor sportmanifestaties ( vb. kartingwedstrijd), en is een belangrijke aan- en afvoerweg voor de sporthalparking. We raken er wel uit: een betonplaat gieten lijkt de beste oplossing. Aangezien we nu toch volop aan het brainstormen zijn over het nieuwe bad, is dit het ogenblik om die betonoppervlakte in te passen.

De jongste maanden is het steeds maar goed nieuws voor de Eeklose fietsers: zeer brede en veilige fietspaden in de Boelare, herpositioneren van het fietspad aan één zijde van de Gentse Steenweg, open stellen van het fietspad aan de zuidkant van de spoorweg, het fietspad naar de Antwerpse Heirweg, de voorbereidingswerken voor het fietspad tussen spoorweg en Hospitaalstraat en Schaperijstraat..

Volgende week is er een Provinciale audit over de fiets- en voetgangersoversteek in de Oostveldstraat. Want het nieuwe fietspad zal uitkomen naast de spoorovergang in de Oostveldstraat. En om de fietsers dan veilig over de straat te loodsen is enig denkwerk nodig. Er ligt nu een voorstel op tafel, dat volgende week met de experten besproken wordt.

28/09/2012

Toch wel leuk om te lezen wat ander politieke partijen denken over Eeklo en de inwoners van de hoofdstad van het Meetjesland. In een krant vertelt SMS dat de mensen met hersenen niet voor Eeklo kiezen ( om daar te komen wonen).

Mijn vraag: vanaf welk jaar telt die vaststelling??? Wie van de mensen die relatief recent in Eeklo kwam wonen of wie zal komen wonen moet zich geviseerd voelen?

Toch wel straf dat het gemiddeld IQ in Eeklo volgens SMS drastisch verminderd is, of zal verminderen.

Tweede leuke quote: de sportinfrastructuur staat te vervallen als een ruïne.....Ook al van dezelfde partij...

Sorry, maar wie op de dag van de sportclubs in de sporthal was, heeft iets anders en beters gezien.

En wie het voetbalstadion heeft gezien zal wel nostalgische neigingen hebben naar de matchen die daar werden gespeeld, maar niet naar de lamentabele staat van het stadion zoveel jaar geleden.

Ik ben straks 18 jaar schepen van sport, en ondertussen is het Eeklose sportbeleid, en de accommodatie volwassen geworden. Vooral dankzij de sportraad en sportdienst, en gemeenteraad. Ik vind het een enorme slag in het gezicht van al diegenen die zich hebben ingezet voor de extra infrastructuur en voor diegenen die het mee helpen onderhouden.

Misschien een SMSje sturen naar die clubs, dat het zo niet bedoeld was??? En ook naar de inwoners van nieuwe wijken in Eeklo?

26/09/2012

Vanavond hebben we overleg met de AVS-wijk over de inrichting van hun buurt als woonerf, en als dooRlopende straat.

Het is de zoveelste vergadering met bewoners van een wijk of straat over een RUP, of wegenwerk, of over een nieuwe visie op mobiliteit in hun buurt.

We hebben dus al heel wat bewonersvergaderingen gehad in deze legislatuur en het is dan ook flauw dat er oppositieleden denken en zeggen dat we alleen luisteren als er verkiezingen in aantocht zijn.

Integendeel zou ik zeggen, want er gaat geen maand voorbij of we hebben wel met één of ander comité van een wijk overleg.

In verband met het RUP Lilan laat ik nu onderzoeken of we de oefening kunnen hervatten, met al de eggevens die we hebben, door onze eigen stedenbouwkundige dienst.

24/09/2012

Het RUP Lilan is afgevoerd. Het is het eerste ruimtelijk uitvoeringsplan dat niet wordt uitgevoerd, omdat de hele buurt het niet ziet zitten. Wat de toekomst brengt voor de vervallen Lilansite is koffiedik kijken.

Vorige zaterdag werd een debat tussen de Eeklose partijen opgenomen in de AVS-studio. De uitzending volgt op 4 oktober.

Belangrijk, in de rand van het debat vernomen: SMS wil geen industriegebieden in Eeklo. Dit standpunt staat haaks op wat de beste remedie is tegen marginaliteit, namelijk werk in eigen streek.

Eén dag Stad Met Storm heeft heel wat politici, of althans de borden van die politici, doen wankelen. De plak- en bordenploegen zullen de volgende dagen de schade moeten herstellen.

19/09/2012

Het aantal verkeersongevallen met fietsers is IN DEZE LEGISLATUUR in Eeklo met 25% gedaald.

En toch zijn er mensen die beweren dat er NIETS is gedaan, en dat er NIET wordt gewerkt aan een VEILIGE MOBILITEIT in Eeklo.

De juiste gegevens vindt U in de Vlaamse Lokale Statistieken.

en: in Eeklo daalt het aantal mensen met een OMNIOstatuut lichtjes, terwijl het in Vlaanderen met 10% gestegen is. Ook dit is een goed teken.

VRAAG VAN DE DAG: waarom zijn partijen, die klagen over de marginaliteit in Eeklo TEGEN een industrieterrein?

Wetende dat werkgelegenheid in eigen stad en streek de eerste en beste remedie is tegen armoede??

De eerste steen van het nieuwe AZ Alma is klaar. Onder grote belangstelling werd dit gevierd. Minister Jo Vandeurzen subsidieert ruim de helft van deze immense bouw, die toch 225 miljoen euro zal kosten.

Deze investering is de grootste, duurste en belangrijkste ooit in Eeklo: ruim 10.000 euro per inwoner, betaald door Vlaanderen en door het ziekenhuis zelf.

Het feit dat Eeklo dit streekziekenhuis kon binnenhalen is te danken aan de IMMENSE INZET van de politici, met de beide burgemeester Matthijs en Loete op kop.

En ook door vroegere beslissingen en realisaties. Zoals Erik Matthijs terecht opmerkt: zonder 'Teut' zou de plaats waar het ziekenhuis wordt gebouwd, nooit zijn goedgekeurd.

Ook hier zullen er politici zeggen dat er niets gebeurd is..Ons antwoord: er bestaan zeer goede optiekzaken in Eeklo! Maar wie echt niet(s) wil zien..tja, daar bestaat geen oplossing voor.

17/09/2012

De dag van de Eeklose sportclubs was een enorm succes. Dank aan de sportdienst en de vele clubs, die een attractief programma uitwerkten voor de kinderen.

Het was gisteren overduidelijk welke fantastische investeringen we in Eeklo gedaan hebben in de sportsector. Zo bewijst de (goedkope) aanbouw van de sporthal, met de evenementenhal, uitstekend dienst: ruim 1000 kinderen kunnen daar trainen, voor zowel dans, turnen als inlineskating en streethockey.

Wat ook duidelijk was: de accommodatie staat niet te verkommeren, zoals één politieke partij schreef. Het enige sportonderdeel dat 'slecht staat' is de omheining binnen de skeelerpiste. En die omheining is vernietigd door sommige 'gebruikers'. De minigolfterreinen worden binnenkort vernieuwd.

En...iedereen heeft gezien dat de capaciteit van onze grote sporthalparking een godsgeschenk is, dat we niet uit handen mogen geven. Liever wat groen extra in de buurt, dan de 470 parkeerplaatsen verminderen door bomen, die elders beter zullen staan.

Minister Muyters kondigt extra subsidie aan voor sportclubs, die fusioneren. Dit is een goede zaak.

Ik hoop alleen dat Vlaanderen dan ook haar eigen subsidieregels aanpast, want vorig jaar dienden de gemeenten ook feitelijke sportverenigingen te subsidiëren. Of: als een buurtcomité gaat shotten, moeten we die subsidiëren van de Vlaamse overheid, die nu -terecht- streeft naar professionalisering.

Mijn advies is: geef alleen subsidie aan goed uitgebouwde sportclubs, zoals Eeklo al jaren deed. Feitelijke verenigingen hebben die subsidies niet nodig.

15/09/2012 Een hele ploeg CD&V Plussers heeft vandaag gewerkt aan de verkiezingspanelen, en iedereen is fier op het vele, snelle werk dat werd verricht. Straks komen de borden in het straatbeeld.

Ook vandaag konden de lijsten ingediend worden, en Vlaams Belang is er niet in geslaagd om een halve lijst vol te krijgen. Dit lijkt me niet echt een goed voorteken, ofwel heeft de partij alleen haar sterkste elftal afgevaardigd.We zien wel wat het wordt.

ACME organiseerde deze namiddag een Belgisch Kampioenschap kogelstoten, hamerslingeren en gewichtwerpen op de Eeklose werpterreinen. Daarnaast waren de krulbollers elkaar aan het wegschieten...En iets verder was er al training voor de spectaculaire kartwedstrijd die morgen voor de sporthal doorgaat.

14/09/2012 We staan op één maand van de gemeenteraadsverkiezing, die vermoedelijk met zes partijen wordt betwist in Eeklo. Ik schrijf bewust vermoedelijk, omdat het gerucht de ronde doet dat er nog een zevende lijst(je) zal worden ingediend.

De renovatie van de zetels in het CC De Herbakker is een mooi voorbeeld van prijsbewust werken aan de toekomst. Proficiat aan onze ambtenaren, die het dossier gestuurd hebben.

Dit weekend en maandag is er feest in AZ Alma.

Het is een wonder dat AZ Alma in Eeklo kan 'groeien'. Want politiek was dit een onmogelijk dossier. Iedereen voorspelde dat Eeklo de strijd om het ziekenhuis niet kon winnen. Een toch is het gelukt. Dit door het onderhandelingscomité, bestaande uit Erik Matthijs, Freddy De Puydt, Paul Wille, José De Busschere en mezelf.

In de huidige legislatuur heeft burgemeester Loete de gesprekken schitterend verder gezet, gesteund door de stadssecretaris Meike Vna Grembergen en schepen De Puydt, en kon ik onderhandelen over de grootte van de parking, en de ontsluiting. Ik ben ook blij dat ik het stedenbouwkundig dossier mocht ondertekenen.

We zitten ondertussen voorbij de A-fase van de realisatie, maar nog niet aan de Z. Het gaat vooruit, en daar kan Eeklo meer dan fier op zijn.

13/09/2012 Ik bladerde , toevallig in een rustoord, in een pak oude Eeclonaars, uit het jaar 1991. En het is verrassend hoe actueel sommige dossiers blijven:

. Toen schreef men dat het oude zwembad vuil was en dringend moest vernieuwd worden. Men discussieerde toen ook al over het feit of men nog wel een zwembad wilde hebben in Eeklo. De eindconclusie was: zwembad verbeteren, en Eeklo kan niet zonder zwembad.

. voor een nieuw voetbalstadion had men ook plannen, maar men schrikte van de prijs ....volgens de verantwoordelijke schepen zou het 50 miljoen BF kosten, en hij vroeg zich openlijk af wie zo'n voetbaltempel zou kunnen betalen. Die periode gaf de voorzitter van KFC Eeklo zijn ontslag.

Wat is er nu speciaal aan deze dossiers?: toen bestuurde de regenboogcoalitie, en zij hadden twee grote sportdossiers geërfd waar geen grote investeringen waren gebeurd, en die verkommerden.

Men koos voor behoud van een zwembad in Eeklo, en opnetten van de accommodatie.

Men had schrik van een nieuwe grote sportinvestering, omdat de prijs (te) hoog was.

Ik erfde de functie sportschepen, en ik zag in Westerlo dat je voor minder geld veel meer accommodatie kon neerpoten. De voetbaltribune, met daaronder cafetaria's en jeugdkleedkamers werd uiteindelijk gebouwd en kostte.....35% van wat er in 1991 werd gevreesd en voorspeld.Reken daarbij de inflatie en het dossier kostte iets meer dan één vierde van de nattevingerraming uit 1991.

Besluit: het is belangrijk om als politieker elders te gaan kijken, en de goede betaalbare formules te gebruiken in eigen stad.

Dit heb ik ondertussen ook gedaan voor het nieuwe zwembaddossier, en ik maak me sterk dat ik, na de voetbaltribune, en de aanbouw van de sporthal een nieuw sportdossier financieel gunstig kan laten realiseren.

Nog iets: in 1991 bezochten de regenbogers minister Sauwens, toen nog VU. Hij had echter geen geld voor de aanleg van een Ring rond Eeklo.

Om maar te zeggen dat subsidies belangrijk zijn, en dat er verschillende ministers van zowat alle kleuren van de regenboog geld konden, moesten, mochten geld vrijmaken voor dit belangrijk dossier. Dus: als het lang heeft aangesleept is de fout bij vele politieke vaders te zoeken, en niet, zoals sommigen simplistisch beweren, bij één partij.

11/09/2012 KFC Meetjesland haalde twee zeer belangrijke internationale topmatchen binnen. De zestienjarige Nederlanders spelen tegen de Litouwers, en de Nederlanders spelen dan nog eens tegen de Belgen in oktober een match in het stedelijk voetbalstadion. De toegang zal gratis zijn, en dat betekent dat iedereen zal kunnen genieten van de toekomstige Rode Duivels en Oranjeboys!

Vandaag komt de pers kijken naar de aanpassingen in de cafetaria van het zwembad van Eeklo.

Nog iets over een nieuw zwembad: indien, zoals één politieke partij wil, men een bad wil bouwen op het industrieterrein van Balgerhoeke, dan zijn er volgende meerkosten: aankoop grond en aanleg van omgeving, zoals ruime parking. Dit alleen al betekent een meerkost van ruim 2 miljoen euro ten opzichte van een zwembad, naast de sporthal. Bovendien moet men ook nog het structuurplan van Eeklo aanpassen, zodat men nu al het zwembad op die plaats 'Utopia' kan noemen.

AVS maakte een mooie reportage over hoe de Eeklonaar denkt over zijn stad. De meningen waren positief: er is zeer veel gebeurd volgens onze inwoners. Dit is inderdaad de enig juiste vaststelling: er is zéér veel verwezenlijkt.

09/09/2012

De Provincieraad keurde het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het industrieterrein Balgerhoeke goed.

Ondertussen verneem ik dat het Comité Open Ruimte terug naar de Raad van State zal stappen.

Vraag is nu of de Raad van State een andere houding zal bepalen, omdat de Provincie zich sterk maakt dat het een antwoord heeft gevonden op de vroegere bezwaren over de milderende maatregelen.

Nog enkele gegevsn en bedenkingen over dit regionaal bedrijventerrein.

1. Eeklo is VERPLICHT industriegrond te voorzien. En van die industriegrond moet er grond voorzien worden voor REGIONALE bedrijven.

2. De 'ideale' locatie is bestudeerd in de vorige legislatuur door een studiebureau. De beste locatie, mede door de ligging vlakbij de Expresweg, is ten noorden van de kern van Balgerhoeke. CD&V en Open VLD, en in feite de hele gemeenteraad hebben dan ook, in de vorige legislatuur, beslist dat het industrieterrein daar zou ontwikkeld worden.

3. Ondertussen is beslist dat het kruispunt ter hoogte van de verbrandingsoven met de Expresweg zou verdwijnen. Er werd een tunnel getekend, die begint met een rond punt op de Sint- Laureinse Steenweg.

4. Een studiebureau kreeg de opdracht om een VERBINDINGSWEG te tekenen tussen dat rond punt en de 'Teut', R43. Het studiebureau vond de zuidelijke ontsluitingsweg de beste.

5. Ik heb persoonlijk gezegd en geschreven dat ik de noordelijke ontsluiting beter vond, en dat die als beste zou zijn gekozen, indien de tunnel een andere vorm en ligging zou krijgen.

6. Ik heb dan ook, als enige politieker!, een U voorgesteld , naast en onder de brug van de Expresweg. Tunnel die ondertussen in Evergem ligt ( vooral voor fietsers bedoeld) en ook in Stekene, naast de Expresweg, en op de R4 van Gent naar Zelzate ( maar dan een U over die R4, en niet onder), en idem ter hoogte van de spoorweg van Nevele.

De administratie ( Wegen en Verkeer) ziet die andere tunnel, tussen IVM en brug, niet zitten, waardoor de zuidelijke ontsluitingsweg korter en interessanter blijft.

7. Sommige politieke partijen stellen nu de komst van het industrieterrein in vraag. Of ze doen alsof. De éne partij zegt tegen te zijn, maar hun minister is pro. De andere partij zegt tegen een Sevesobedrijventerrein te zijn, maar zegt niet dat ze tegen een industrieterrein is. Alle andere partijen hebben geen probleem met extra werkgelegenheid in eigen stad.

Conclusies:

1. de ligging en vorm van de tunnel bepaalt waar de ontsluitingsweg best komt. En laat nu juist die tunnel GEEN onderdeel zijn van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan.....Dus daaroer heeft de Provincie niet beslist.

2. ik ben de enige Eeklose politieker die met een concreet tunnelalternatief is gekomen, wetende dat die tunnel het begin en einde van de discussie betekent... Maar de administratie zegt dat die tunnel niet realiseerbaar is...

3.in feite zijn alle Eeklose politieke partijen voor een industrieterrein in Balgerhoeke, en dat zal blijken na de verkiezingen. Geen enkele partij zal de beslissing van de minister en de inkleuring van het industrieterrein in Balgerhoeke ( ook reeds gestemd via het structuurplan) terugdraaien.

09/09/2012

Nog enkele bedenklingen over de ligging van fietspaden:

1. één van de gevaarlijkste punten van Eeklo, volgens de statistieken, is het fietspad ter hoogte van de inrit van de psychiatrie. Auto's die afslaan naar de psychiatrie zien de fietsers onvoldoende rijden... Maar dit komt door het feit dat er een parkeerstrook is tussen de rijbaan en fietspad...

2. het fietspad in de Vrombautstraat, richting Lembeke, ligt voor het grootste deel NAAST de rijweg. Wie was er schepen van Openbare Werken, toen dit werd gerealiseerd? En, is het logisch dat men, in fucntie als schepen, het daar zo realiseert, en als men niet in functie is, plots tegen aanliggende fietspaden is?

3. zowel de inwoners van Boelare, Balgerhoeke, Peperstraat, Vrombautstraat, en vele andere straten klagen van te snel rijdende wagens. We mogen dus aannemen dat het te snel rijden het gevolg is van een gedrag, en niet van de ligging van een fietspad...

Besluit: enige nuance is op zijn plaats als er over fietspaden wordt gesproken en geschreven. Belangrijk is dat het fietspad zeer goed zichtbaar is, en BREED.

Want als er accidenten zijn gebeurd, is het vooral door een gebrek aan zichtbaarheid.

05/09/2012

Sommige mensen vragen zich af waarom het fietspad in de Gentse Steenweg wel tussen de parkeerstrook en voetpad kan liggen, terwijl dit niet zo is in de Stationsstraat.

1. in de Gentse Steenweg is er maar één autorijvak meer,waardoor er nu al meer ruimte is tussen het rijvak van de wagens en fietsers.

2. het was technisch eenvoudig om het fietspad te verplaatsen. De kostprijs voor die éne richting is toch nog 8.000 euro.

In de Stationsstraat zit je met verschillende hindernissen, zoals ter hoogte van Garenstraat en Raamstraat en ter hoogte van het kruispunt , voor en na de Markt en ter hoogte van Boelare. Aan elk van die ' hindernissen' moet je het fietspad weer naast de rijweg brengen. Of veel slingerbewegingen; voeg daarbij het gebrek aan ruimte aan het begin van de Stationsstraat. Niet eenvoudig, en er is heel wat verplaatsing van bomen en straatmeubilair noodzakelijk. Dus: een vrij complexe ingreep.

04/09/2012

De langparking aan het station is een gouden zaak voor de treinreiziger en voor al wie Eeko wil bezoeken, en tijd heeft of wil maken om te wandelen of te fietsen. Maar in capaciteit blijft de parking aan de Sporthal de absolute numero uno. Ik adviseer dan ook om die capaciteit zo weinig mogelijk op te offeren, zeker wetende dat ook het zwembad, met ruim 100.000 bezoekers, in aantocht is.

Ik behoor niet tot diegenen die denken dat Eeklo teveel parkeerplaatsen heeft: want als men de openbare parkeerplaatsen sterk vermindert, terwijl de parkeerplaatsen van grote winkelketens zeer ruim zijn...dan zuigt men het centrum leeg.

04/09/2012 Bart De Wever claimt een gouverneurszetel, en het zal dus zo goed als zeker die van Oost- Vlaanderen worden..Dit is ondertuseen al een publiek geheim. Vraag is wat de N- VA met de provincie wil doen: uithollen van de bevoegdheden, of verder werken zoals het nu is?

Lindsay Van Basselaere werd opnieuw Belgisch kampioene lopen, op de 400 meter!

Steven Caethoven toonde zich in een keiharde finale de snelste in de GP Poeske Scherens in Leuven.

Ondertussen is het genieten van de Ronde van Spanje, die heel wat mooier is dan de voorbije Tour de France. Maar aankomsten, steiler dan 20%....niet voor doetjes.

03/09/2012

De eerste schooldag is vlot verlopen. Na het geklungel van één aannemer in de Zuidmoerstraat, en het kordate optreden van de stadsdiensten,  is de overlast zeer beperkt gebleven. Ook aan de Technische School hadden we vorige week een herstelling laten uitvoeren, en de weg is nu vlot berijdbaar..

Ik lees op een website van een Eeklose oppositielid dat de Openbare Werken niet alleen in de laatste zes maanden van een legislatuur moet worden gevoerd..Alsof ik stil zat tijdens deze legislatuur....(?)

Ik geef dat oppositielid dus groot gelijk, en we hebben dan ook veel werken kunnen doen, die hij als schepen in de vorige legislatuur niet in orde kreeg:

- de Guldensporenstraat en Hendrik Consciencestraat. Dit dossier raakte maar niet uitgevoerd, en ondertussen was er nog een parkeerprobleem gecreëerd ...

- de busproblematiek in de Visstraat en de doorsteek aan het station ( met protest van ...); daar zijn wij afgestapt van het idee om de bussen door de Kaaistraat te sturen.

- het fietspad aan de Antwerpse Heirweg; daar heb ik de onderhandelingen vlot getrokken.

- het structuurplan..werd de basis van vele nieuwe projecten in Eeklo. Zonder structuurplan geen Ruimtelijke UitvoeringsPlannen. Klein voorbeeld: het RUP Heldenpark zorgde ervoor dat alle woningen van de Sportlaan nu stedenbouwkundig juist staan ingekleurd.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van belangrijke dossiers die in de vorige legislatuur bleven aanmodderen. We hebben die opgelost, én goed, in de eerste periode van deze legislatuur. Nadien hebben we niet sil gezeten en verder gewerkt; van dag één tot de laatste dag.

De meeste hinder hebben de Eeklonaars in deze legislatuur ondervonden door private bouwwerken en door sommige nutsmaatshappijen. Omdat bepaalde zich niet hielden aan gemaakte afspraken.

02/09/2012 Op de website van Samen, uit Kaprijke, lees ik dat de gemeente Kaprijke nu ook een eerste deel van het fietspad tussen Eeklo en Bassevelde zal aanleggen.

Het Eeklose fietspad heeft dus 'eindelijk' voor een doorbraak gezorgd bij Kaprijke. Ik kan me echt niet van de indruk ontdoen dat men in Kaprijke zat te kijken naar Eeklo, en toen men zag dat het pad toch werd aangelegd ( tegen alle politieke voorspellingen in), kon men ook niet anders dan  het Kaprijkse fietspad goedkeuren. Althans, dat is zo voor het eerste deel tot aan de Expresweg. Dit zou in 2013 gerealiseerd worden.

Eeklo was dus de buur  voor, en dit bewijst nog maar eens het ongelijk van één van de Eeklose politieke partijen, die dingen naar de gunst van de Eeklose kiezer. Een politieker meldde me immers dat het fietsen in Eeklo zééééér onveilig is, en dat er 18 jaar niets is gedaan.

Dat niets is: fietsersbrug, brug van Peperstraat, vrijliggende fietspaden in Sint- Laureinse Steenweg en Peperstraat tot in Bentille, aanpassing van tal van buitenwegen, en bochten in die buitenwegen, een nieuw fietspad richting Antwerpse Heirweg - station, een veiliger oversteek ter hoogte van de ovonde, een rond punt ter hoogte van Blommekens, veilige fietspaden in de Boelare, veilig fietsen in de Gentse Steenweg, een nieuw stuk fietspad in de Raverschootstraat, het fietspad langs de Melkerij, de realisatie van fietspaden langs de spoorweg, het fietspad langs de Ring naar de Jachthaven, een nieuw fietspad in Balgerhoeke...

Ik vergeet nog enkele realisaties, maar dit moet u me vergeven.

Voor wie zegt en schrijft dat er niets is gebeurd, heb ik één advies: rij eens over al die fietsvoorzieningen. Je bent al vlug een namiddag onderweg! En het 'Slecht Man Slecht' gevoel zal over zijn....

01/09/2012 De parking voor langparkeren aan het station van Eeklo, en achter Brantano, is klaar. Deze parking is een onderdeel van een totaalplan, dat bestaat uit betalende parkings ter hoogte de 'Ballon' en rechtover de Psychiatrie. Ook zijn er de fietspaden langs de spoorweg, zuidelijk en noordelijk, die onderdeel zijn van de fietsverbindingen richting Waarschoot en Lembeke.

Vermelden we nog dat het fietspad in de Gentse Steenweg, richting Eeklo- centrum, opnieuw werd geasfalteerd, en tegen het voetpad werd gelegd. Ik verwacht dan ook enthousiaste reacties van de Fietsersbond...

Zo vader, zo zoon??? Ik kreeg via zoon Michiel, een tijdje terug, een melding over een put in de Roze, dichtbij het PTI, en de zaak werd doorgegeven aan de Technische Dienst. Ondertussen is die put hersteld, onder het waakzame oog van buurtbewoners.

31/03/2012

Dat nutsmaatschappijen soms te weinig respect hebben voor stad en bevolking, blijkt uit de werken in opdracht van Eandis in de Zuidmoerstraat.Donderdag om 11 uur hadden we overleg met Eandis, over tal van lopende dossiers. Maar er kwamen geen opmerkingen of vragen vanuit hun kant voor wat betreft een verlenging van de toelating om te werken in de Zuidmoerstraat.

Pas nadat ik donderdagnamiddag zelf zag dat de werken niet tijdig klaar konden zijn is alles in een stroomversnelling geraakt.Ik heb onmiddellijk voorgesteld om éénrichtingsverkeer te organiseren tussen het Schuttershof en de Collegestraat. Deze éénrichting dient te worden ingevoerd, naar de scholen toe, tijdens die werken, en de kabelwerken mogen maar starten om 8u45 en moeten eindigen tegen 15u45.

Of: hoe onze diensten alert hebben gereageerd op een verkeersonveilige situatie, gecreëerd door één aannemer, werkend voor een nutsmaatschappij.

Op de site van 'De Redactie' is er wat gediscussieerd over de Ring. Ik heb gewezen op het feit dat er nu al ontwerpers zijn aangesteld om de toekomst van de doortocht uit te tekenen. Er wordt dus op twee fronten gewerkt: én aan het dossier Ring, én aan de doortocht. Vergeten we ook niet dat we al voorbereidende vergaderingen hebben gehad over de verkeersafwikkeling ter hoogte van het ziekenhuis.

28/08/2012 Een wakkere buurman vertelde me dat er deze ochtend, voor 8 uur 's morgens , al meer dan 20 fietsers waren gepasseerd op het nieuwe fietspad, tussen spoorweg en Oostveldstraat.

Dit toont aan dat het pad vaak zal gebruikt worden, en dat het een veilig alternatief is voor wie van Lembeke naar het centrum van Eeklo wil fietsen.

Een interessante suggestie die ik kreeg is het aflijnen van het fietspad met reflecterende strepen. Kan inderdaad helpen tijdens donkere dagen..

Ik kreeg ondertussen ook een ( politieke) opmerking als zou het fietsen naar school in Eeklo onveiliger geworden zijn.

Ik denk dat niet, want de fietsverbindingen naar Eeklo zijn veel veiliger geworden:

- fietspad langs spoorweg vanuit Waarschoot is een uitstekend alternatief voor de N9

- fietsersbrug en brug ter hoogte van Peperstraat, en fietsverbinding langs Expresweg vanuit Vaartstraat tot Peperstraat zorgen voor veilige kruisingen van de Expresweg

- fietsverbinding onder brug van Expresweg ter hoogte van Balgerhoeke richting Celieplas

- veiliger oversteekplaats aan Raverschootstraat - Ring

- veilig fietspad vanuit Oostveldstraat naar Station..

- prachtige fietspaden naar Bentille en Sint- Laureins

Of: wie van een buitengemeente naar Eeklo fietst kan dit NU veiliger dan pakweg 10 jaar geleden....

Morgen gaan we dieper in op het fietsen in Eeklo zelf. Eeklo blijft een mierennest vol activiteit(en), en ik wijs er nu nog eens op dat, indien Maldegem dezelfde bevolkingsdichtheid zou hebben als Eeklo, er ginds 60.000 mensen zouden wonen. Eeklo is dus zeer 'geconcentreerd'....Voeg daarbij de schoolfietsers, en je merkt dat een fietspad in onze stad zeer druk bereden wordt.

Maar morgen meer.

28/08/2012 De leverancier van vrachtwagens die op gas rijden, is dermate blij dat Eeklo reeds vier exemplaren heeft gekocht, dat hij er een artikel aan gewijd heeft. Eeklo is dus een voorbeeld op vlak van het gebruik van propere brandstof.

27/08/2012

Even nog reageren op het verwijt dat de sportsubsidies in Eeklo niet eerlijk worden verdeeld.

Zoals vroeger reeds geschreven worden de subsidies toegekend volgens een puntensysteem, conform de bepalingen van het Vlaamse sportdecreet.

De inzameling van de gegevens van de clubs gebeurt door de stedelijke sportdienst en door de stedelijke sportraad. De schepen van sport krijgt de berekende score maar te zien, als de gegevens van alle clubs bekend zijn. Men mag het navragen: nooit heb ik een poging ondernomen om subsidiebedragen te wijzigen.

Ik hoop dan ook dat bepaalde politici stoppen met onzin te schrijven over de Eeklose sportsubsidies, want ze vallen én de Vlaamse regering aan, én de correct werkende sportraad en sportdienst. En dat kan toch niet de bedoeling zijn, dacht ik.

26/08/2012

EEKLO IS ABSOLUTE KOPLOPER OP VLAK VAN GROENESTROOMCERTICATEN !!!

Sommigen zullen het niet graag lezen, maar Eeklo klopt de hele omgeving op vlak van de opwekking van groene stroom. Er zijn op het grondgebied Eeklo 39.615 groenestroomcertificaten uitgereikt, en Maldegem is tweede met 30.573...

De meeste certificaten worden opgebracht door de verwerking van huishoudelijk afval in de verbrandingsoven van IVM. Concreet: 27.145 certificaten.

En zeggen dat Agalevminister Dua indertijd alles heeft gedaan om te vermijden dat deze milieuvriendelijke manier van afvalverbranding zou beloond worden....

Op de tweede plaats in de productie komt windenergie, met 10.058 certificaten. Het aandeel van de windenergie zal nog toenemen, omdat er nog windmolens worden bijgeplatst op het Eeklose grondgebied

Zonnepanelen brengen slechts 1250 certificaten op.

Wat zijn de lessen?

1. Eeklo is de eerste van de groenestroomklas!

2. Zonnepanelen leveren prijs- rendement weinig op, en het is een schande dat de socialisten, met Freya op kop, de inspanningen van particulieren willen bestraffen : wie groenestroom op het net steekt zou beboet worden door Freya. Het is nu al duidelijk dat die boetes weinig zullen opleveren...Maar de kleine man pesten, en ondertussen bepaalde firma's meewind geven...dat is blijkbaar Vlaams socialisme.

3. windenergie is een financiële en milieuvriendelijke melkkoe, en Eeklo was de eerste stad die die kaart trok, EN IN DE TOEWIJS REKENING HIELD MET HET FEIT DAT BURGERS MEE KONDEN PARTICIPEREN EN ZO WAT GELD RECUPEREREN....

Eeklo heeft 10 jaar geleden, als eerste, de kaart van windenergie getrokken. Is dit slecht of goed beleid? U mag oordelen.

26/08/2012

Het is wel het weekend van Armstrong:

Neil was de eerste man op de maan, en sinds gisteren is hij niet meer van deze wereld. Het blijft een enorme herinnering: de afdaling van zijn Apollotrapje, en de eerste voorzichtige passen, die uitmondden in enthousiaste sprongen op het maanoppervlak. Slechts tien anderen hebben het hem nagedaan. Aldrin was enkele minuten na hem uitgestapt, terwijl Collins braafjes rondvloog en hen achteraf weer oppikte. We schrijven 1969, op het ogenblik dat Eddy de Tour op een buitenaardse manier won.

En dan is er Lance Armstrong, die zeer zwaar aangepakt wordt door één rechter, die één atleet ter wereld viseert.

Het is alsof er maar één misdadiger in de sport rondloopt, terwijl de 'jaren negentig' het decennium was van Epo en Groeihormoon, producten die via de Amerikaanse atletiek de sportwereld veroverden. Plots liepen sprinters met beugels, als waren het paarden. Beugels die hun tanden op hun plaats moesten houden, want het groeihormoon deed hun kaken groeien..

Epo deed alle records sneuvelen, en toch waren er sportartsen die beweerden dat toppers dat goedje niet gebruikten..(!). Ik voorspelde reeds in 1993 dat er een dopingbom ging ontploffen, en als ik het had zien aankomen, dan is het onmogelijk dat grote ploegartsen dat ook niet hadden gezien.

Nu zou alleen Armstrong al zijn overwinningen in de Tour moeten inleveren, terwijl bijvoorbeeld Bjarne Riis, na zijn eigen dopingbekentenissen, nog steeds primus blijft.

De dopingbestrijding is zoals de flitscontroles:

In de beginfase was het een lachertje, maar nu is de pakkans, voor iedereen (!), zeer groot.Er blijft, vooral door de merkwaardige rechtspraak, echter zeer veel oneerlijkheid en ongelijkheid. Voorbeeld: een voetballer die een diureticum gebruikt, wordt vrijgesproken, en een renner die picogrammen in zijn urine heeft, krijgt een superzware straf.

In België verloopt de dopingbestrijding correct. Maar het kan nog beter...Ik vraag me af of het kan dat dezelfde arts, die de dopingcontroles aanwijst, die dan ook zelf uitvoert, en daar ter plaatse, alleen, bepaalt wie wel en niet naar de controle moet... Beetje veel macht voor en weinig controle op die éne persoon, vind ik.

Het aanstippen van een controle en het uitvoeren van die controle zou minstens door twee personen, onafhankelijk van elkaar, moeten gebeuren!

25/08/2012

Er tekent zich een belangrijke breuklijn af tussen enkele politieke fracties in Eeklo. Uit de eerste publicaties blijkt dat de nieuwkomende partijen Eeklo als grauw, slecht bestuurd, marginaal en verziekt beschouwen. Concrete ideeën om de volgens hen verarmde stad een nieuw élan te geven, geven ze (nog) niet. Is de éne partij nog wat gematigd, dan klopt de andere er op los: er is de laatste 18 jaar slecht bestuurd, schrijft men. Kleine vraag van mij:....was dat dan ook zo in die zes jaar, toen de liberalen mee bestuurden, en waarvan er één nu....Vindt die nu ook dat het toen slecht was ??? Het zou me verwonderen.

Aan de andere kant heb je de partijen die zeggen dat elke Eeklonaar een VIP is, of dat men fier is op Eeklo.

Persoonlijk voel ik veel meer voor die positieve kijk, en niet voor het citroen- en zuurpruimgevoel.

Om aan te tonen dat er zeer veel is verbeterd en veranderd, ben ik gestart met een fotocampagne op facebook. Ik zal proberen om in de volgende weken regelmatig foto's te plaatsen op mijn facebookpagina. Die foto's zullen aantonen dat het 'SteedsMaarSlechter' gevoel niet objectief is.

Ondertussen plaatste ik al foto's van een verbeterde Pussemierstraat en van de omgeving van de sporthal en van het Heldenpark, en van de AVS-wijk en fietspad richting Lembeke op facebook. Steeds met een korte commentaar. Ik wacht vol spanning op interessante reacties.

25/08/2012

Roger De Vlaeminck werd ontvangen in het Eeklose stadhuis, en daar stelde Carl Huybrechts zijn boek over Roger voor.

Roger won één derde van zijn profkoersen, en hij won zodanig veel, dat hij in elk wielerklassement in de absolute top moet geplaatst worden.

Minister Schauvliege kwam gisteren een poel uitgraven in de Lange Moeiakker....

Gelukkig kon deze actie doorgaan, want er waren pogingen van alvast één tegenstander van de Ring om dit belangrijk moment tegen te houden....Gelukkig luisterde het RLMeetjesland niet naar zijn argumenten tegen het openen van de Poel.

Met deze poel toont Eeklo nog maar eens welk dynamisch beleid is gevoerd op vlak van ecologie en energie:

1. er ontwikkelt zich nu al een bosje in dat gebied, en de minister geeft Eeklo ruim 300.000 euro om grond aan te kopen voor herbebossing.

2.Eeklo was de eerste stad waar een project windmolen, met participatie van de bevolking, is gelukt.

3.Eeklo stookt milieuvriendelijk in haar eigen stadsgebouw.

4. Eeklo kocht de Vrombautsput.

5. Eeklo heeft het Galgenbos en Galgenhof uitgebouwd en gesteund, en er is extra bos naast het toekomstige AZ Alma.

Dit zijn maar enkele voorbeelden.

Besluit: je moet al een enorme zuurpruim zijn om de inspanningen die Eeklo heeft gedaan op vlak van groen en energie te ontkennen of niet te waarderen.

Ik denk dus niet dat ecologie een politiek thema zal worden, want nooit werd in Eeklo meer aandacht besteed aan ecologie. Sinds 2000 zijn er enorme inspaningen geleverd.

25/08/2012

Iets over het 'marginale Eeklo', zoals deze stad wordt genoemd door bepaalde politieke groeperingen:

- Eeklo staat niet in de top tien van goedkoopste gemeenten, voor wat betreft bouwgrond. Die lijst wordt aangevoerd door Ronse. Ronse heeft eenzelfde geschiedenis als Eeklo achter de rug: veel textielbedrijven, die in de jaren 70-80-90 failliet gingen...Voeg daarbij de mindere ligging ten opzichte van autostrades, en de hevige taalstrijd.

Kluisbergen staat ook in de top van goedkope gemeenten. Vraag is echter of Kluisbergen daarom marginaal is. Ik ken die gemeente vrij goed, en ik denk dat vooral de ligging op vlak van mobiliteit de grondprijs drukt.

- Lees eens de eerste bladzijden van het boek over Roger De Vlaeminck. Als jongen is hij toen opgegroeid in een echt marginale hoek van een toen nogal marginale stad. Eeklo was een stad waar niet alle kinderen dezelfde kansen kregen. Eerlijk: is dit nu, gezien vanuit het beleid, nog zo? Of kent men acties zoals Kom Uit Pas niet...

- Ik heb als schepen van ruimtelijke ordening, en voordien als schepen van middenstand, puin helpen ruimen van leegstaande bedrijvensites. Ook de regenboogcoalitie heeft dat gedaan ( Melkerij). Laat ons blij zijn dat al die kankervlekken van vervallen bedrijfsgebouwen een nieuwe toekomst krijgen. De voorbeelden: Krüger,Broeders Van Liefde, Sogeta, India Jute, Lilan, Van Damme...

23/08/2012

De verkiezingstemperatuur begint ietsje te stijgen, door de eerste publicaties en de voorstelling van de lijsten.

Open Vld spreekt duidelijke taal, en ik kan alleen maar beamen dat het niet kan dat er bestuurd zou worden door mensen die niet voor een volledige Ring zijn.

Ik vind het beangstigend dat enkele, en dan nog jonge politici, zich pas nu beginnen informeren over het Ringdossier, of blijven ijveren om alle verkeer door het centrum van Eeklo te sturen.

Dit is gewoon gekkenwerk, en zorgt voor een vervuild en onveilig centrum van de stad.

SMSEeklo gaat dan weer de toer op van De Eeklonaar, maar dan anders geschreven..

Met grote aandacht volg ik hun standpunten over de sport, en ik kan eerlijk gezegd niet goed volgen. Men heeft het over sportaccommodaties die verkommeren. Hallo? Men is die enorme investering in de veiligheid (sporthal) vergeten, en de geplande renovatie voor de minigolf, en de investeringen in het voetbalstadions van de Zandleuge en van Balgerhoeke...En het dossier voor een nieuw zwembad? Maar wie stemde tegen de vernieuwing van dat zwembad???

Wat de parking voor de sporthal betreft: SMS wil die groener. Dit is een mooi idee, maar ik denk dat we een keuze moeten maken tussen: veel capaciteit of esthetiek.

Ik denk dat deze randparking en sportparking echt groot genoeg moet blijven. Maar een beetje fraaier: daar ben ik ook niet tegen.

23/08/2012

Roger De Vlaeminck wordt morgen 65 jaar jong, en Carl Huybrechts schreef een boek over Roger. Dit boek wordt morgen voorgesteld.

Minister Schauvliege komt morgen een poel graven in Eeklo. Dit is een kleine inspanning, na haar grote geste van twee weken geleden. Toen beloofde ze, op kosten van Vlaanderen, 10 hectaren extra bos in Eeklo. Iedereen enthousiast, behalve één natuurvereniging blijkbaar....Die vereniging is zoals het monster van Loch Ness: duikt alleen af en toe op, ...en alleen om te zeggen dat haar voorzitter ten allen tijde tegen de Ring zal blijven.

Maar als er positieve verhalen zijn, zoals 10 hectaren extra bos....dan geeft die voorzitter niet thuis. Of vergis ik me?

De binnenstad van Eeklo kreeg enkele kleine ingrepen, die de veiligheid moeten verhogen.

In de Molenstraat, aan het kruispunt met de Désiré Goethalsstraat, werd de wegversmalling, richting centrum doorgetrokken. Dit verlaagt de snelheid op de N9, op dat punt, en verhoogt de veiligheid voor overstekende voetgangers.

Ook zijn er nu voorsorteerstroken voor fietsers ter hoogte van het kruispunt N9- Boelare en Koning Albertstraat.

Voeg daarbij de gele zone aan de spoorovergang van Blommekens, en dit stadsbestuur bewijst dat er tal van veiligmakende ingrepen gebeuren.

Het nieuwe jeugdhuis aan de Kerkstraat-Roze noemt de Route. Het werd dus niet de Roze Route...

Het oude gebouw Beukenhof lijkt na grondig onderzoek in betere staat te verkeren, dan aanvankelijk werd gedacht. Zoals de vzw, die het uitbaatte, al wist, is dat gebouw uit 'het goede zaad' opgetrokken. Wat de uiteindelijke bestemming wordt: afbraak, totaal of gedeeltelijk?, wordt nu verder onderzocht.

18/08/2012

Facebook heeft steeds minder vrienden op de beurs.....dat vind ik (niet) leuk, is de boodschap.

Gisteren een toch wel mooie, grote folder van N-VA in de bus gekregen. Het zelfvertrouwen is groot bij deze partij. Men hoopt, mede door Bart De Wever, een zwaargewicht te worden in het Eeklose politieke landschap.

Wat me bij N-VA opvalt, is het verhaal dat Eeklo weggezakt is. Ik vraag me eigenlijk af waar men dat haalt. Eeklo heeft AZ Alma binnengehaald op eigen bodem, en de bouw is nu bezig. Dit hebben noch Maldegem, noch Aalter kunnen of willen bereiken. Laat ons fier zijn op de strijd die we gewonnen hebben, ten eerste door de plaatskeuze, en nu ook door de bouw zelf.

N-VA Eeklo feliciteert Muyters voor zijn handtekening onder het dossier van de Eeklose Ring. Ik doe dat ook, maar ik heb de meeste vergaderingen meegemaakt, en het laatste groot obstakel kwam van het Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, dat de Ring niet wilde, wegens niet voorzien in het Vlaams Structuurplan. Door lobbywerk vanuit de Provincie en bij Minister- President Peeters, is die weerstand dan definitief gebroken.Wie me niet gelooft moet maar eens navragen hoe scherp er toen is gediscussieerd in de gebouwen van de Provincie Oost- Vlaanderen. Koen Loete en ik waren er aanwezig namens de stad Eeklo. De ambtenaren van het ministerie herhaalden constant: njet, want niet in het Vlaams Structuurplan!

Ik wil ook vermelden dat Muyters ondertussen ( brief van 2 mei 2012) zijn volledige steun heeft gegeven aan het industrieterrein van Balgerhoeke. Ik heb dit hier al eens geschreven, omdat Muyters én de Ring én het industrieterrein steunt. Belangrijk om weten, vind ik.

Hoe dan ook: N- VA wordt een zeer belangrijke tegenkandidaat of bondgenoot, en het doet me plezier dat men Eeklo nog meer op de kaart wil zetten.

Helden in het Park was donderdag alweer een succes. Vier donderdagen op rij zon....Wie goed is mag wel meeval hebben.

14/08/2012

Is de kleine tunnel een alternatief voor de zuidelijke ring rond Eeklo? Een kleine tunnel, die start aan Krüger en eindigt aan Ledeganck?

Ik ben gecharmeerd door de dynamische voorstelling van de kleine tunnel door Eeklo, maar ik zie die tunnel niet als een alternatief voor de Ring.

Wie logisch redeneert, zal me gelijk geven:

1. die tunnel blijft alle doorgaand verkeer door het centrum van de stad sturen, en dat betekent alle uitstoot in en op de N9.

2. de tunnel zorgt ervoor dat noch de Leopoldlaan, Molenstraat, en Gentse Steenweg minder verkeer zullen slikken.

3. de tunnel is absoluut geen oplossing voor de bereikbaarheid van het nieuwe AZ Alma en de industriezone.

4. de tunnel is alleen maar een meerwaarde voor een deel van de N9, als de tunnel 'dicht' is. Anders wordt een open tunnel eerder een gedrocht dan een esthetische meerwaarde.

5. die tunnel is veel te kort. Men verwijst naar Maastricht, maar daar is de tunnel langer, en heeft die een ander doel.

6. ten noorden van de aan te leggen Ring komt er 10 hectare bos. Wie nu nog durft beweren dat de stad geen oog heeft voor groen... Bovendien geve alle studies aan dat een Ring wel degelijk kan, mits flankerende maatregelen.

7. die tunnel betekent (vermoedelijk) 2 jaar onbereikbaarheid van het stadscentrum en de kostprijs is torenhoog.

Besluiten:

.die tunnel is mooi om te zien, maar het is niet de oplossing voor de Eeklose verkeerssituatie.

.Bovendien is de hele Ringdiscussie al gevoerd, en heeft de gemeenteraad een beslissing genomen. GEEN ENKELE PARTIJ STEMDE TEGEN DE RING!

 

13/08/2012

Vorig weekend moest de politiek even plaatsmaken voor de fiets.

Alhoewel: zaterdagmorgen vergadering voor de kandidaten van CD&V Plus, en nadien receptie ter gelegenheid van de Jozefse Feesten. Dan vlug naar Herselt voor het BK wielrennen voor schepenen...De wedstrijd voor gemeenteraadsleden werd gewonnen door Willy Teirlinck, die, zoals vroeger, de snelste is in de laatste kilometer.

Ik werd derde bij de schepenen + 50 jaar. Dirk Ampoorter, nog 50 wordende in oktober, en uit Koekelare, won met groot overwicht.

's Avonds even gaan luisteren naar Das Pop. Absolute klasse, maar niet echt mijn lievelingsmuziek.

En dan op zondag naar Zolder voor het BK wielrennen voor medici en journalisten. Een kleine 70 deelnemers streden op het circuit om ter snelst. Het werd een massasprint met ruim 50 deelnemers voor de eerste plaats, waarbij de toprenners het haalden van de kleinere en oudere motoren. Ik werd uiteindelijk toch 27° tussen al dat jonge(re) geweld. De snelheid loog er niet om: een gemiddelde van ruim 42/u.

Voilà, daarmee zit het echte sportieve werk erop voor dit jaar. Nu maar hopen dat de politieke strijd voor de gemeenteraadsverkiezingen ook sportief verloopt. Ik ben er klaar voor.

In de komende weken geven we een overzicht van wat werd gerealiseerd....

11/08/2012

Kan het contrast groter zijn, dan wat nu in de Olympische Spelen wordt getoond? Nederland haalt vlot een oranje vloot vol medailles binnen. Gisteren nog won het goud met de dames hockeyploeg. België kan de medailles op één hand tellen, en tot op heden heeft Vlaanderen welgeteld éénmaal brons.Misschien komt daar een plak van Tia bij.

De Olympische Spelen zijn niet de enige maatstaf voor een sportbeleid, maar Vlaanderen scoort momenteel in dat sportbeleid niet goed. Dit moet een werkpunt worden. Spijtig genoeg zien we geen initiatieven van de huidige sportminister Muyters. Ik beweer hier niet dat we te weinig medailles halen door de minister, maar ik beweer wel dat er een zeer actieve aanpak nodig zal zijn om het tij te doen keren...Of zijn de Nederlanders puur genetisch atletischer dan de Vlamingen???

Minister Muyters ( N- VA) heeft op 2 mei een officiële brief gestuurd naar de Provincie Oost- Vlaanderen waarin letterlijk staat dat zijn kabinet akkoord gaat met de het Provinciale Ruimtelijk UitvoeringsPlan, dat een industrieterrein voorziet in Balgerhoeke. Zijn kabinet had slechts één kleine opmerking over lijnvormige elementen.

De Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening heeft ook een advies geformuleerd, en de Procoro is voor een industrieterrein, maar ( voor de eerste maal) tegen de zuidelijke ontsluiting. In het advies van de Procoro wordt ook nog eens vermeld dat Eeklo een taakstelling heeft op het vlak van het realiseren van industrieterreinen. Eeklo zal dus, naast de lokale bedrijventerreinen, ook extra hectares moeten aanleggen. Dit engagement werd reeds in de vorige legislatuur door de gemeenteraad goedgekeurd.Eeklo is immers een kleinstedelijk gebied, en een economisch knooppunt.

Besluit: Vlaanderen en Provincie zijn officieel voor een industrieterrein in Balgerhoeke. Eeklo is 'verplicht' om voldoende hectares industriegrond te voorzien ( taakstelling). En uit een studie, ook al tijdens de vorige legislatuur, zijn de mogelijke locaties gerangschikt. En dan heeft de Eeklose gemeenteraad een keuze gemaakt en beslist. De discussie situeert zich nu vooral over de ligging van de ontsluitingsweg. En die ligging is gekoppeld aan de tunnel, die voorzien wordt op de Sint- Laureinse Steenweg, maar die buiten het Provinciaal RUP valt.

08/08/2012

De Eeklose verkiezingen lijken wel de Ronde van Frankrijk. In een voorbeschouwing in Het Laatste Nieuws worden er drie mogelijke winnaars of burgemeesters beschreven, namelijk Koen Loete, de titelverdediger, en de oudere uitdagers, Michel De Sutter en Marc Windey.

Merkwaardig is dat Open Vld geen kandidaat zou hebben voor het burgemeesterschap, of dat Open Vld niet sterk genoeg wordt geacht  (door de pers?) om mee te dingen.. Ik denk dat er nog wel een vierde kandidaat , vanuit Open Vld, voor het hoogste ambt in Eeklo zal opduiken...

Toch merkwaardig dat de twee nieuwe partijen al onmiddellijk zo zwaar worden geacht dat ze het burgemeesterschap mogen, kunnen ambiëren. Of gaan ze hun krachten bundelen? We zien wel binnen enkele weken wat het wordt.

Wie belooft dat er bewonerskaarten zullen komen voor parkeren in Eeklo moet het mobiliteitsplan lezen. Daarin staat duidelijk dat er meer dan dubbel zoveel bewoners zijn, (lees: adressen), in de belangrijkste centrumstraten, dan dat er parkeerplaatsen zijn. Dit zou betekenen dat door de goedbedoelde bewonerskaarten alle parkeerplaatsen in de hoofdas bezet  zijn.

Ik vroeg vandaag aan een neutrale verkeersexpert of de verkeersdrukte is toegenomen in de stad Eeklo, in de jongste vijf jaar...Het antwoord was duidelijk en eerlijk: nee.

De fileproblematiek van de jongste maanden was vooral het gevolg van de werken in Oostveldstraat en Blommekens en Boelare en Zandvleuge. De politieke stelling dat het verkeer in Eeklo stil staat is dus volledig fout. Dit werd ook bewezen door die zeer kleine enquête van Peeters en Pichal. ( zie vroeger). Daaruit bleek dat een beperkt aantal straten lijden onder de verkeersvertraging.

Ook nog eens vermelden dat we, tijdens de aanleg van de ovonde, GEEN files hadden. Dit door ons voorstel om de verkeersomleiding, vanuit Gent, tijdens fase 2, zuidelijk van de werken te laten verlopen.

A propos: heeft er al iemand deze week door Waarschoot gereden? Ik wel... Een wagen, komende van Eeklo, die in de Schoolstraat in Waarschoot moet zijn, dient via Ter Beke de Leest in te rijden, dan door het centrum, en dan door de Nijverheidsstraat....een omweg van 4 km.

Misschien daar ook eens een traagheidsenquête gehouden worden, tijdens deze werken op de N9, én in de Schoolstraat.

Om maar te zeggen dat omleidingen door grote wegenwerken geen zuiver Eekloos fenomeen zijn.

07/08/2012

Er waait een bofepidemie door het Meetjesland. Ondanks vaccinatie krijgen tal van jongeren te maken met een acute infectie van een Nederlandse bofvariant. Behandeling is er niet echt, op uitzondering van rust en pijnstilling.

Het Gerecht heeft de jongste dagen weer onlekkers geserveerd. Eerst door mensen, die politie en auto's aanvielen, weer huiswaarts te sturen. Alsof snelrecht niet bestaat... Het signaal dat die onderzoeksrechter heeft gegeven in Vilvoorde is wereldvreemd, en schrikt de politie en normale burgers af.

En dan is er de vermoedelijk voorlopige vrijlating van Michèle Martin...Leg dat eens uit aan de bevolking.

04/08/2012

Helden in het Park is uitstekend gestart, mede dankzij het goede tot betere weer op donderdagavonden.

Helden in het Park blijft een verhaal met twee kanten: de muziek en enthousiaste luisteraars voor het Kasteel, en de kleine groepjes fluisteraars, met kaarslicht, achter het Kasteel. Het Heldenpark is een prachtig decor voor zo'n organisatie.

De wijkgezondheidscentra trekken meer volk aan. Er zijn verschillende verklaringen: veel jonge huisartsen worden tijdens hun opleiding 'geduwd' in de richting van wijkgezondheidscentra. Want de professoren zijn bijna alle werkzaam in zo'n centrum. Ook biedt het werken in zo'n centrum meer kans om werk en privé te combineren.

Dan is er het verhaal 'gratis'. Niemand moet remgeld betalen, en zoiets moet je geen twee keer vertellen aan de modale Vlaming. Ondertussen geldt dit ook in de gewone huisartspraktijken, voor mensen met een omniostatuut. Voor hen is het nu ook bijna gratis.

Tot slot is er het aanbieden van paramedische dinesten onder hetzelfde dak. Een soort polikliniek op eerstelijnsniveau. Maar daar vind ik dat de gewone huisartspraktijken een betere service bieden. Het is een troef van de eerste lijn om goed samen te werken met meerdere uitstekende partners, van verpleegkundigen over logo's, tandartsen en kinesitherapeuten. Het is immers onmogelijk dat alle expertise samen onder één dak zit.

Het grote nadeel van een wijkgezondheidscentrum is dan ook dat de vrijheid van de patiënt  beknot wordt. Wil hij een tweede advies, elders....dan wordt niets terugbetaald. Hij kan dan niet genieten van de ziekteverzekering.

Besluit: de wijkgezondheidscentra bieden een goede service, maar alle studies wijzen uit dat andere huisartsen het even goed doen.

Het is dus uitsluitend een verschil in maatschappelijke visie. En gelukkig is de éne of andere keuze niet slechter. Wat vadertje staat dan ook niet mag doen, is de éne of andere manier van eerstelijnszorg extra ondersteunen. Want dan is gratis niet meer gratis, want de Staat past het tekort bij.

 

03/08/2012

Twee Eeklose politieke partijen hebben zich uitgesproken over de verkeersdrukte in Eeklo. De éne heeft het over een slecht mobiliteitsbeleid, en de andere is veel genuanceerder, en heeft het over het dichtslibben van het centrum van de stad.

Beide partijen verwijzen voor hun visie naar cijfermateriaal uit een beperkte enquête van 'Peeters en Pichal'.  Die gingen op zoek naar de drukste gemeente van het land. Een gemeente die meer dan gemiddeld last heeft van sluip-, spits-, of weekendverkeer en waar het op verschillende momenten van de dag druk is.

Het waren radioluisteraars die hun ervaringen konden doorgeven. En Be- Mobile heeft dan gekeken hoeveel keer het verkeer er langzaam verloopt.

Zo kwam Eeklo op plaats 3 terecht...in heel Vlaanderen.

Eeklo had een traagheidsindex van 9,2% in één week en 6,4% in één weekenddag, en dit tussen 6u en 22 u. En de traagheidsindex geeft weer op hoeveel procent van het wegennet de snelheid gemiddeld vertraagd is. Vertraagd verkeer betekent trager dan 60% van de snelheidslimiet.Dus in een zone 50...trager dan 30 km per uur...

In Eeklo werd gemeten op één maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag van de derde week van maart 2012.

Persoonlijk vind ik dat dit de correcte vaststellingen en conclusies zijn:

1. er is in Eeklo gemeten toen er werd gewerkt in de Zandvleuge, Boelare en Blommekens, en Oostveldstraat. Daardoor was de filegraad historisch hoog.

2. een donderdag betekent dan nog eens extra fileleed, omdat naast die afgesloten straten, ook de Koning Albertstraat dicht was.

3. Eeklo is inderdaad zeer druk op de hoofdas. Maar het feit dat objectief 9,2 % ( weekdagen) en 6,4 % ( zaterdag) van de Eeklose wegen getroffen zijn door vertraging, en dit TIJDENS HISTORISCHE WERKEN IN DE BINNENSTAD, plaatst de metingen in een juist perspectief: één tiende van de wegen, en één zestiende van de wegen, tijdens de week en weekend, op het ogenblik dat de Zandvleuge, Boelare en Blommekens en Oostveldstraat dicht of halfdicht waren.

Ik laat iedereen zijn eigen conclusies trekken, maar ik zou die metingen graag nog eens opnieuw zien, nu er geen wegenwerken in het centrum zijn.

01/08/2012

Ik was enkele dagen in het buitenland, en ik ben net op tijd terug om op AVS de presentatie van de nieuwe politieke lijst van Eeklo te zien.

Ik heb dan even het partijprogramma gelezen, en ik ben absoluut niet onder de indruk.

In het programma van die nieuwe partij zie ik zo goed als niets over sport, en ik lees dat SMS tegen het huidige subsidiesysteem is voor de sportclubs...een subsidie die conform is met de Blosorichtlijnen.

Over het industrieterrein van Balgerhoeke is SMS zeer onduidelijk. Men is tegen Sevesobedrijven, maar is men wel tegen een industrieterrein? Dat lees ik toch niet..

Ook de volledige Ring is plots geen prioriteit: alleen het stuk naar de Tieltse Steenweg moet snel worden aangepakt, en ondertussen wil men de N9 opengooien voor grote verkeerswerken, die niet zullen betaald worden door het Vlaams Gewest, want Vlaanderen betaalt of de Ring of de heraanleg van de N9. En dus niet beide...

Over toezicht op huizenmelkers, gaat de SMS akkoord met het nieuwe beleid van de stad Eeklo. Tot enkele jaren geleden werd er door de administratie niet actief gewerkt op dat vlak, en dit is nu de laatste twee jaren veel verbeterd. Mede dankzij het strenger toezicht vanuit de politie. Ook dankzij het kamerreglement.

Nog iets over mobiliteit: waar haalt men die onzin dat Eeklo derde staat in Vlaanderen op vlak van immobiliteit? Is dit louter op basis van één nepenquête op Radio1?

Ik zie op officiële statistieken dat Antwerpen, Aalst, Roeslare, Brugge en Gent, en Genk vermeld worden....Eeklo echter niet. Ik ontken niet dat de belangrijke wegenwerken, zoals Boelare en Blommekens veel fileleed hebben veroorzaakt. Maar het resultaat is nu veel beter. Het is moedig als bestuur om het centrum te durven moderniseren, en dat hebben we nu met de Boelare, en indertijd onder leiding van Erik Matthijs gedaan met de Markt en Stationsstraat.

CD&V heeft dus wel degelijk het centrum een nieuw gezicht en élan gegeven.

Wat de verkavelingen betreft, stel ik vast dat er nu twee partijen zijn in Eeklo die tegen de verkavelingen zijn met kleine kavels. Wat men daarmee juist bedoelt weet ik niet. Ik weet wel dat de dichtheid van een verkaveling niet vrij te kiezen is.

Dus graag toch wat duidelijkheid daarover: wat zal nog kunnen gebouwd worden in de toekomst?

En, tot slot: SMS wil andere fietspaden in de Oostveldstraat. Mag ik eens vragen wanneer die Oostveldstraat werd vernieuwd? Toch niet in de jaren '80? En wie was toen politiek verantwoordelijk?

Nog iets: het fietspad van het station naar de Oostveldstraat zal binnen enkele weken af zijn...En was het niet een huidig lid van SMS die in de gemeenteraad voorspelde dat het nooit zou gerealiseerd worden? Nee, dus. Het werd ondertussen wel aangelegd.

Dat de politiek niet alles kan bereiken, wordt alweer duidelijk door het verzet van één buurtbewoner tegen de aanleg van het fietspad ten noorden van de spoorweg. Ik vrees dat we daardoor in een juridisch dispuut zullen terechtkomen, waardoor die aanleg vertraging zal oplopen.

En over het juridische gesproken: noteer maar dat rechters een enorme verantwoordelijkheid hebben op het vlak van sociaal beleid. Ocmw en politiek beleid zijn zeer afhankelijk van uitspraken van rechters in financiële dossiers, en in zaken van schuldbemiddeling.

Wat de stadsfinanciën betreft: ik ben de enige die 12 jaar schepen van financiën is geweest, en een reserve van 7 miljoen euro heeft opgebouwd. Ik weet hoe een financieel beleid te voeren. In de jaren tachtig stond Eeklo er financieel veel slechter voor. Ik geloof dat we, met de huidige meerjarenplanning, een goede basis hebben gelegd om de boot in financieel gunstig water te brengen.

 

Open Vld wou blijkbaar dat een nog niet afgewerkte en niet opgeleverde parking werd opengesteld voor het publiek tijdens de Balloonmeeting. Nog even geduld en deze parking is klaar voor gebruik. Maar je kan moeilijk een parking gebruiken die nog niet volledig is afgewerkt.

Ik was de vorige dagen in Stockholm en Upssala, en ik zag daar dat verkeer vooral veilig is door het rustige, gedisciplineerde rijgedrag van de chauffeurs.

Wat fietspaden betreft, zag ik daar veel vrijliggende fietspaden zijn, maar ook zeer veel, op hoofdwegen, relatief smalle fietspaden, naast de rijweg. Eeklo, veel kleiner dan die grote steden, moet zeker niet blozen op vlak van fietsbeleid. Wij doen het minstens even goed, of zelfs beter.

We moeten zeker ook niet blozen in vergelijking met het zo bejubelde Gent, want daar moet je vaak tussen en over de zeer gevaarlijke tramsporen rijden.

25/07/2012

De story van de gsm- mast aan de werpersterreinen in Eeklo toont aan dat de wereld van vergunningen en rechtspraak ingewikkeld en merkwaardig is.

Lees mee:

Mobistar kreeg een stedenbouwkundige vergunning, maar die werd enkele jaren later ingetrokken (!). Iets wat uiterst zeldzaam is.Voeg daarbij dat vanuit Vlaanderen - Ruimtelijke Ordening werd meegedeeld aan Mobistar dat de mast geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig had, indien de mast 5 meter zou ingekort worden. Iets wat blijkbaar in de voorbije weken is uitgevoerd. Dus op vlak van stedenbouw was die mast ok, niet ok, en in kortere versie weer ok...!?

Ondertussen is er nu een burgerrechtelijke veroordeling, omdat de gsm- stralingen, vanuit die mast, schade zouden kunnen toebrengen. Maar eigenlijk bestaan voor die gezondheidsschadebeoordeling, door Vlaanderen vastgelegde criteria...En daarover zou dus eigenlijk geen discussie mogen bestaan, want ofwel is zo'n norm heilig, ofwel is er geen norm.

Conclusie: ???

Misschien wordt het arrest Bafort voor de gsm- masten, wat het arrest Bosman is geworden voor de voetbalwereld.

Stel u voor dat het zo is, en dat ook de gsm- mast aan het asielcentrum, naast de school  Zonnewijzer, én de gsm- installaties op de watertoren en die in de Kaaistraat moeten afgebroken worden... Want alle zeer dichtbij schoolgaande en spelende kinderen....

Dan zou Eeklo wel eens onbereikbaar kunnen worden, met de mobiele telefoon....

Wordt dus nog spannend.

23/07/2012

De Retrokoers was fantastische folklore. Een bonte bende oude(re) wielertoeristen, geflankeerd door enkele sterke jongeren, in aftandse outfit op goed bewaarde velo's. Veel sfeer ook ter hoogte van de Huysmanshoeve. Het was een schitterend initiatief dat op zeer veel persbelangstelling kon rekenen. Dank aan de vele medewerkers en dank ook aan de takelwagen, want zonder diens hulp was de oude Molteni- Volvo niet in Eeklo geraakt. Dat karretje lust geen diesel; dat weten ze nu ook....

Schitterend vuurwerk en prachtige optredens, op de Eeklose Markt, dankzij het Kaaiken.. Proficiat!

Dr. Dirk Bafort won zijn strijd tegen de mast van Mobistar aan de werpersterreinen te Eeklo. Iets is me toch niet duidelijk: het is Vlaanderen dat de mast vergund heeft, op basis van over heel het grondgebied geldende normen. Ofwel heeft Vlaanderen zich misrekend, ofwel hanteert de rechter andere normen. En wat met de mast in de Kaaistraat, naast een schoolomgeving? En thv. het voetbalstadion? Graag dus één visie en één regel, die geldt voor heel Vlaanderen.

Voeg daarbij het gebruik van gsm, en decttelefoons, en de hele problematiek rond RX-stralen...en je ziet dat Vlaanderen op dat domein nog veel te regelen heeft.

In 2001 was ik schepen van milieu en kon ik meewerken aan de plannen om de natuur te laten ontwikkelen aan de Lange Moeiakker. Deze zone nasst Ithaka en tussen de Moeie en Leikensweg is een prachtig gebied.

In de huidige legislatuur kon ik meewerken aan de opmaak van een Ruimtelijke Uitvoerings Plan voor dat gebied.Op die manier kon de toekomst van die zone worden uitgetekend en vastgelegd.

De huidige schepen van milieu, Rita De Coninck verdedigde daar de aankoop van meerdere stukken natuurgebied, maar de subsidie was ondertussen door Vlaanderen verminderd.

En plots is er vandaag het nieuws dat Eeklo, met Vlaams geld, ELF hectare grond zal kunnen aankopen, om dat dan te bebossen.

Dit, en het vorig schepencollege, scoort op vlak van groen: vorige legislatuur was er de eerste windmolen (!), nu tien jaar geleden, en de aanzet tot natuurgebied in de lange Moeiakker. Voeg daarbij de inspanningen van Erik Matthijs en Paul Wille om naast de site van het nieuwe AZ Alma subsidie te krijgen voor bebossing. Nu plukken we de vruchten van die inspanningen, mede dankzij een actieve Vlaamse minister Joke Schauvliege!

Nooit voorheen was het milieubeleid van Eeklo zo succesvol. Wie het tegendeel beweert, zal dit ook moeten bewijzen.

Met die 11 hectare bos valt ook de argumentatie van de tegenstanders van de Ring weg: er komt, mede als compensatie voor de Ring, extra bos in Eeklo. En de Ring zal zorgen voor een zuivere lucht in de binnenstad, en voor veilig verkeer.

Veilig verkeer: ik hoor alleen maar positieve geluiden over de brede, en zeer egale en zeer zichtbare fietspaden in de Boelare. Ik lees ook nergens gefundeerde negatieve kritiek. Dus: 't zal ok zijn.....

21/07/2012

Vuurwerk vandaag! En dit dankzij de mannen van 't Kaaiken.

Zonder 't Kaaiken zou Eeklo Eeklo niet zijn. Het kloppend hart van onze stad zit in die wijk, die veel en mooi organiseert en oog heeft voor de sociaal zwakkeren.

De stad steunt het Kaaiken, door:

1.de buurt op te waarderen. Door Ruimtelijke Uitvoeringsplannen kan er nog bijgebouwd worden, en zullen er nog veel inwoners bijkomen. Toekomstige 'Kaaimannen'...

2. verbetering van de wegen: Guldensporenstraat en Hendrik Consciencestraat. Later moeten Kaaistraat en Paterstraat volgen.

3. De randparking dichtbij het station. Tijdens de Kaaifeesten zal die druk gebruikt worden.

4. Het lichtenplan op het Van de Woestijneplein, want door de lichtpunten slim te verplaatsen wordt het plein beter bruikbaar, en zal de tentcapaciteit tijdens de Kaaifeesten groter zijn.

Als opwarmers en aanraders zijn er op deze 21° juli ook nog:

Te Deum (11 uur). Dit jaar voor een tevreden Koningshuis. Het land draait weer, na maandenlang bekvechten over BHV, dat nu in relatief grote stilte gesplitst is. Of: BHV werd vooral een electoraal strijdpunt...

Retrokoers (15 uur): rond 16.15 zien we wie er als winnaar uit de Bus komt.

Receptie op 't stadhuis voor 't Kaiken

Speculaasworp ( 19 uur)

en laat op de avond een vurwerk zoals er nog nooit één is geweest in eeklo...

Froome had graag Vroom gezegd, en zijn kopman Wiggins bergop losgereden.

Maar de ploegtucht is heilig, en dus moe(s)t de vooraf aangeduide kopman Wiggins winnen, en zal Froome, alweer, zoals in de vorige Ronde van Spanje, tweede zijn.

Wiggins zal de geschiedenis ingaan als de Tourwinnaar die moest en mocht winnen, vooral dankzij zijn betere, Froome.

Maar we moeten toch ook meegeven dat Wiggins veel tegenstanders had, die één na één te licht zijn bevonden. En nog iets: die Wiggins heeft ondertussen een palmares dat indrukwekkender is dan dat van Boonen. En in België is Tom God....

Moraal van het verhaal: er kan maar één nummer één zijn...Froome moet dus in de toekomst kiezen: tweede blijven van het beste team, of tegenstander worden van Wiggins.

19/07/2012

De wekelijkse markt van Eeklo is terug in de mooiste straat van het centrum, namelijk de Boelare.

Gedaan dus met omrijden, omdat de Koning Albertstraat gebruikt wordt door de marktkramers.

In enkele wijken van onze stad is een ploeg van de Technische dienst bezig om de voetpaden te effenen, vooral op plaatsen waar boomwortels aan de oppervlakte komen.

In de Kerkstraat, op de hoek met de Raamstraat worden de parkeerplaatsen heraangelegd.

Stad Eeklo en Ovam hebben een samenwerkingsakkoord om het gewicht van het restafval per inwoner naar 150 kg te brengen. Momenteel zit Eeklo daar 12% boven, en dit is vooral het gevolg van de enorme verstedelijking van onze stad.

17/07/2012

Er is al één vraagteken weg bij de zesde partij van Eeklo...Gisteren in de krant stond er een interview met één van de topkandidaten. Die vindt Eeklo marginaal, maar hij heeft geen oplossing of plan om die marginaliteit aan te pakken.

Een groter contrast met wat CD&V Plus vindt, bestaat er niet. CD&V Plus is fier op Eeklo, en op alles wat werd gerealiseerd. Die kandidaat vindt Eeklo...marginaal, en heeft geen idee welke therapie hij zal toepassen voor zijn diagnose.

Is Eeklo marginaal? Eeklo heeft marginale kanten, zoals alle steden en gemeenten. Ook Gent, dat zo bejubeld wordt, heeft marginaliteit. Vraag dat maar aan mensen die bij politie of ocmw werken, vraag dat maar aan de Gentse huisartsen.

Gent heeft bijvoorbeeld 6000 Roma-inwijkelingen. Niet dat dit synoniem is voor marginaliteit, maar het is wel een aandachtspunt in die stad.

Eeklo heeft hard gewerkt om mensen, die het sociaal en financieel moeilijk hebben, correct te begeleiden. Het ocmw deed en doet schitterend werk.

De politie heeft van drugsbestrijding een topprioriteit gemaakt. Er is veel geïnvesteerd in sociale politie.

Nu maar hopen dat ook het Gerecht beter functioneert. Want lokale beleidsmensen en politie zijn vaak gefrustreerd door het feit dat criminelen, eens opgepakt, met handboeien aan, weer vrij zijn, na passage via de rechter.

Misschien nog een laatste tip voor wie Eeklo marginaal vindt.

Eén van de oplossingen om marginaliteit te bestrijden, is werk in eigen stad en streek.

Ik kan me dan ook niet voorstellen dat zij die vinden dat een stad marginaal is, tegen de uitbouw van werkgelegenheid in eigen stad zullen zijn.

Ook op het vlak van arbeid en industrie heeft CD&V Plus hard geïnvesteerd.

Voorbeelden: het vele en harde lobbywerk om het fusieziekenhuis in Eeklo te krijgen. De tientallen vergaderingen om een Ring rond Eeklo, en naar het industrieterrein te hebben. Denken we ook maar aan de  ruimtelijke uitvoeringsplannen, die industrieterreinen mogelijk maken..

Besluit: de keuze is nu zeer duidelijk: ofwel zitten we te klagen zonder visie, ofwel willen we verder werken om Eeklo te optimaliseren. CD&V Plus heeft veel kandidaten die fier zijn en vooruit willen, met een duidelijk plan.

14/07/2012

BHV is gesplitst, en dit nu decennia geruzie...En, wat is het resultaat? Het is weeral niet goed...Dit lijkt zo wat de Vlaamse mentaliteit te worden: het is nooit goed. Wordt er niet gesplitst, dan is het slecht, wordt er gesplitst, dan is het niet goed.

Wat dan te denken van de Vlaamse Feestdag: voor de één is Vlaanderen niet goed bezig, en voor de ander is Wallonië een voorbeeld, een proficiat waard. Stel u voor dat Peumans een CD&Ver was. En die CD&Ver had de loftrompet laten schallen over het zuiden van het land, en dat op de Vlaamse Feestdag...zoiets zou 'not done' zijn. Het zou een schande genoemd worden. Maar bij Peumans ( ooit marxist, nu Vlaams) is het niet zijn eerste koerswending ...Leve deze Vlaamse leider...

De Ballon, bij het binnenkomen van Eeklo, wordt een prachtige referentie voor onze stad. Het kunstwerk is er gekomen door de inzet van enkele Eeklose kunstenaars, waaronder de voornaamste Gino Tondat. Ook de firma Cretel werkte mee: een knap staaltje !

Deze Ballon, op de hoek van de Oostveldstraat en N9 is niet alleen prachtig; hij maakt ook de GPS overbodig... Aan de Ballon naar rechts, of rechtdoor, wordt straks een veel gehoorde richtingaanduiding.

De kanten van de Hoge Bosstraat en Bus zijn aangevuld. Het was een terechte vraag van vele mensen: na het asfalteren leken de wegbermen gevaarlijk diep.

De Eeklose Biljartclub heeft een nieuw bestuur. Dit werd gisteren meegedeeld, en gevierd met een puike receptie. De uitbating van de cafetaria wordt nu door eigen leden gedaan. We wensen de club alle succes toe.

In de Kerkstraat worden de parkeerstroken op de hoek met de Garenstraat heraangelegd. Dit was nodig, want de parkeerplaatsen lagen er schots en scheef bij.

De zesde partij, die zal deelnemen aan de Eeklose verkiezingen, laat zich nu al, met affiches met 3 vraagtekens, zien. Blijkbaar laat de partij zich op 1 augustus ook horen, en dan zullen we iets meer weten over de lijsttrekker ( alhoewel die al her en der genoemd wordt), en misschien ook over het programma.

Vanaf vandaag is het politieke sperperiode: dit betekent dat vanaf nu kandidaten maximaal ongeveer 1.200 euro mogen spenderen aan hun campagne. Voeg daarbij ongeveer 16.000 euro voor de lijstcampagne, en je weet wat, per partij en maximaal, het politiek spel kost.

De burgemeester was de sperperiode nog te vlug af, en hij gaf een verzorgde publicatie uit, met, een terecht 'Fier op Eeklo' als titel.

Er zijn inderdaad veel dingen gebeurd waar Eeklo fier kan ( en moet) op zijn, zoals de doorbraak in het Ringdossier, het Eeklose structuurplan, de start van de bouw van AZ Alma, de heraanleg van grote straten zoals Guldensporenstraat en Boelare, de vele werken in het kader van de waterbeheersing, de bouw van een jeugdcentrum enz.

11/07/2012

Er is wat politieke commotie over het eventueel verdwijnen van 3 parkeerplaatsen aan Pluspunt in de Boelare. Het schepencollege is voor het behoud van die parkeerplaatsen, maar de Provinciale Auditcommissie, die ook de aanpassingen in de Boelare moe(s)t goedkeuren, wil(de) dit niet. Reden: een veiliger afslagzone voor fietsers, richting August Van Ackerstraat.

Via een bezoek ter plaatse wordt geprobeerd om alsnog de visie van het schepencollege te verduidelijken. Er is dus kans dat deze visie  wordt gevolgd.

Toch vermelden dat we er al in geslaagd waren om de aanpassingen aan het kruispunt tussen Boelare en N9 bij te sturen. We kregen immers van handelaar De Coninck interessante opmerkingen, en we hebben deze toegelicht op een Provinciale Auditcommissie. Daar ging men akkoord met de voorgestelde wijzigingen. De aanpassingen aan dat kruispunt worden fietsvriendelijker, maar zullen niet inhouden dat het voetpad wordt versmald.

Er kan dus door overleg met bevoegde ambtenaren wel degelijk 'succes' geboekt worden. Voorbeelden: de doorsteek op de N9 voor bussen ( aan het station). Dit dossier zat op het einde van vorige legislatuur muurvast door een ruzie tussen politiek en De Lijn. Ander voorbeeld ( tot vervelens toe..): de ovonde. En last but not least: het ( moeizame en trage, vooral door ziekte van één van de gesprekspartners) akkoord over de stationsparking.

Ook in het fietspaddossier, ( fietspad richting Zelzate), en in het dossier Sint- Jansdreef werd door overleg een doorbraak geforceerd.

Al deze moeilijke dossiers zijn door overleg uiteindelijk gerealiseerd. Dit was ook zo met het Eeklose structuurplan, dat eveneens geblokkeerd zat op het einde van de vorige legislatuur.

10/07/2012

Burgemeester Gijssels van Kaprijke reageerde via mail op een bericht, dat ik plaatste op mijn website. Ik schreef dat de gemeente Kaprijke de Voorstraat en Eindeken wil promoveren dat lokale weg 1, en de Vrombautstraat wil downgraden tot lokale weg 2.

Ik kreeg deze info, vorige week dinsdag, via één ambtenaar die de mobiliteitsplannen van de gemeenten en steden begeleidt.

De burgemeester van Kaprijke laat weten dat deze info fout is, en dat men beide wegen op hetzelfde niveau wil plaatsen.

De afspraak binnen Kaprijke was ook dat het studiebureau, dat het mobiliteitsplan begeleidt, de stad Eeklo zou informeren over dit standpunt. Iets wat tot op heden niet is gebeurd.

conclusie:

1. dank aan de burgemeester van Kaprijke om snel en duidelijk te reageren

2. dit standpunt van Kaprijke lijkt me logischer, en de stad Eeklo kan officieel reageren, eens het beschikt over de aangepaste plannen van Kaprijke

3. zelfs ambtenaren kunnen foute info geven..... Het is inderdaad vaak ingewikkeld, maar de categorisering van wegen is een denkoefening, die zeer belangrijke gevolgen heeft. Eens vastgelegd, moet het beleid rekening houden met die categorisering!

10/07/2012

Peter Pauwels van het Eeklose Vlaams Belang etaleert zijn historische liefde en hij vergelijkt burgemeester Koen Loete met de Zonnekoning. Persoonlijk vind ik dergelijke vergelijking belachelijk. Als politici van elkaar karikaturen maken, dan verlagen ze hun 'métier' tot een ongezond niveau.

Wat even flauw, en zelfs gevaarlijk is, is het feit dat Pauwels mij , in zijn publicatie, bewust (?) onvolledig citeert. Hij schrijft als citaat: ' met deze investeringen is het geld voor 90%' op'. Hij schrijft daarbij dat hij dit citaat uit mijn website haalde, en dat het gepubliceerd was op 13 11 2011.

Het is geschreven op 13 OKTOBER 2011, en toen gaf ik een overzicht van de grote investeringen die zullen moeten uitgevoerd worden, of gestart worden in de periode 2013 tot en met 2018.

Deze grote investeringen zijn de Ring, aankoppeling van AZ Alma op die Ringweg, de aanpak van de doortocht, het politiegebouw, de renovatie van het stadhuis, het nieuwe zwembad,de heraanleg van de Roze.....

En: wie er ook bestuurt zal deze moeten uitvoeren, en weten dat daarmee 90% van het budget bekend is, of op.

Door nu slechts één zin te citeren laat Pauwels uitschijnen dat het geld nu al op is. En dat klopt niet.

Nog te vermelden: al die investeringen zijn met overgrote meerderheid goedgekeurd door de Eeklose gemeenteraad. Het zijn dus niet de plannen van één man, of één partij, maar zo goed als van iedereen. Dus: wie er ook bestuurt, moet die plannen realiseren, en laten betalen. In het prijskaartje is gekend.

Het is zelfs zo dat de stad Eeklo één van de pilootgemeenten is om in een Bestuurs- en Beleidsplan een duidelijke meerjarenplanning, mét budget , te schrijven. Zo weet elke toekomstig bestuurder wat financieel kan, en wat het zal kosten.

08/07/2012

De Pracht van de verandering....

Dat was de titel en de rode draad van mijn toespraakje over de vernieuwde Boelare en Blommekens.

Het is inderdaad prachtig geworden, en het is de zoveelste mooie realisatie, na:

Het marktplein van Balgerhoeke, het parkje aan het Jan Frans Willemsplein, de Guldensporenstraat, de Vrouwestraat en Sint- Jansdreef, de nieuwe toegang tot de Blokhutten, en de fontein op het Van Hoorebekeplein, én de Schietspoelstraat ter hoogte van het Dienstencentrum ....

Nooit voorheen zag ik zo'n enthousiaste oppositiepartij in Eeklo: Open Vld was in blok aanwezig, en hielp zelfs nog het laatste stof kuisen vooraleer de straat werd geopend. Het doet deugd dat een oppositiepartij durft te tonen hoe blij ze is met een realisatie van het huidig bestuur.

Andere oppositiepartijen deden dat niet, en bleven afwezig.

Of hadden kritiek vooraleer de werken begonnen. Kritiek, zoals de werken zullen te lang duren. Deze kritiek werd gedribbeld door het snelle werk van de aannemer.

Maar, donderdag en vrijdag hoorden we dat 99% van de mensen positief staat tegenover de aanpak van Boelare en Blommekens.

Ook zaterdag waren er veel tevreden mensen, bij de opening van de Vrombautsput. Toen wel geen blij gekir van andere oppositie partijen...

De overname van de Vrombautsput door de stad Eeklo is een werk van lange adem geweest, maar het resultaat is mooi, en wordt nog mooier als de natuur wat geholpen is in haar verdere ontwikkeling.

Gisterenavond zorgden de Eeklose CD&V- jongeren voor een fel gesmaakte barbecue voor ruim 150 sympathisanten.

Ik raak er steeds meer van overtuigd dat deze lichting CD&V- jongeren het positieve verschil zal maken in deze verkiezingen. Zij zullen alleszins beter scoren dan enkele ( te?) oudgedienden, die je momenteel bijna nergens ziet, maar die straks aan de Eeklonaar zullen komen vertellen dat de stad verkeerd bezig is, en dat zij, de oudgedienden, het veel beter gaan doen dan in de tijd dat ze zelf jong(er) waren en het beleid in handen hadden.'Iedereen verdient een tweede kans', is inderdaad een goede slogan voor een terugkeer in de politiek.

Mijn slogans zijn: 'op mij kan je rekenen', en ' op naar 2018'!

Op mij kan je rekenen: ik doe wat ik beloof(de), en in de 12 jaar dat ik schepen van financiën was, bouwden we een prachtige financiële reserve op. Dus op mij kan je inderdaad rekenen.

2018: dat is het stemmenaantal dat ik nu zou willen halen, om mee te kunnen besturen tot ...2018.

Vorige keer jumpte ik over de 2000grens met 2004 stemmen, en nu wil ik de lat iets hoger laten leggen.

 

05/07/2012

Vandaag vernam ik dat Kaprijke in het gemeentelijk mobiliteitsplan de Vrombautstraat tot een lokale weg 2 wil degraderen en het Eindeken, (dit is het verlengde van de Waaistraat), wil opwaarderen tot een lokale weg1.. Dit betekent dat Kaprijke van oordeel is dat de belangrijkste verbindingsweg tussen Eeklo en Kaprijke de Waai- Eindeken - Voorstraat is.

Wie van Eeklo naar de Expresweg wil rijden zou dus langs daar moeten rijden, via het Plein naar de Vaartstraat.

Drie bedenkingen:

1. de kortste weg naar de Expresweg lijkt me toch wel via de Vrombautstraat

2. Eeklo werd niets eens gecontacteerd over die plotse visieverandering van het Kaprijkse bestuur. Dit kan eigenlijk niet want de Vrombautstraat is deels Eekloos en deels grondgebied Kaprijke.

3. De Waaistraat is niet geschikt om zoveel verkeer op te vangen. Er ligt ook geen fietspad.

Sommige mensen vinden dat de bewoners van Eeklo eerst naar de R43, 'Teut', moeten rijden om daar de Expresweg op te draaien, maar dat is ook al een bedenkelijk voorstel. Want dan stuurt men alle bewoners van de wijk Oostveld eerst door de stad, of via de Zandvleuge om dan terug te keren over de Expresweg. Dit is een omweg van minstens 6 kilometer en veroorzaakt veel overtollig verkeer voor en door het centrum van Eeklo....

04/07/2012

De toplaag van Boelare- Blommekens- Zandvleuge is gegoten. En dat op één dag! Aswebo zit duidelijk voor op het werkschema. Dit blijkt ook uit de werfverslagen.

Sagan doet me steeds meer denken aan Roger De vlaeminck. Zelde finisher en veelwinnaar. Die Sagan bewijst dat je een heel seizoen kan rijden. Pure klasse, en nu reeds 19 overwinningen.

Wilders toont aan dat extreme standpunten niet houdbaar zijn. Die man wil nu uit de Europese Unie stappen.....Ik vermoed dat Nederland deze politieke idioot bij het huisvuil zal zetten.

Er is dus meer dan 15 km asfalt vernieuwd of nieuw gegoten in Eeklo, en dit op drie jaar.

We hebben het overzicht aan de pers bezorgd, met een plannetje erbij. Hieruit blijkt nogmaals dat er ook immens veel aandacht is besteed aan de buitenstraten, zoals Bus, Aalstgoed, Moerstraat, Maroyendam, Krekelmuit, Vrouwestraat, Sint- Jansdreef, Watersweg en andere..

We hebben ook aangetoond dat we DIT JAAR minder hebben betaald voor asfalt dan vorig jaar, per vierkante meter. Dit is hét antwoord aan diegene van de oppositie die schreef dat we in 2012 veel meer betaalden voor asfalt omdat het een verkiezingsjaar is. Natuurlijk betalen we meer, omdat we meer vierkante meters bestelden. Maar per vierkante meter betaalden we MINDER dan in 2011.

 

02/07/2012

De afgelopen dagen waren er twee mededelingen op AVS:

1.Paul Verstraete laat zich vervangen. Want hij stapt misschien in de Eeklose politiek. Volgens de krant kan hij kiezen uit drie aanbiedingen.

2.Marc Windey stopt eind juli 2012 als rechter, en stapt in de Eeklose politiek...

Opmerkelijke uitval toch van de afscheidsnemende rechter: er zou in 16 jaar (!) niet geïnvesteerd zijn in informatica bij het gerecht. Mag ik dat met een korrel ,( lees zeer grote bak), zout nemen?

Want: internet werd pas geboren medio de jaren '90...of zestien jaren geleden. Maak me dan ook niet wijs dat ' het gerecht' nu maar even ver staat als toen....Dat kan toch niet. Je maakt me ook niet wijs dat ze daar nog werken met archetypes van computers. Dat kan toch niet...

Het valt me op hoe makkelijk mensen zeggen dat er 'niets' gebeurd is, terwijl ze eigenlijk bedoelen dat er ' te weinig' is gebeurd.

Eén geruststelling voor Marc Windey: hij zal ( positief) verschieten als hij vaststelt hoeveel er in Eeklo is gebeurd op vlak van informatica! Eeklo heeft de trein van de informatica niet gemist.

Vandaag vertellen we aan de pers hoeveel kilometer asfalt werd gelegd in Eeklo in de afgelopen drie jaar. Ik heb de (op-) nieuw gegoten straten afgereden ( fiets met gps) en kom tot een respectabel aantal kilometers.

In de berekening van de asfaltkilometers zit nog niet de aan te leggen verharding van het fietspad van de Oude Gentweg tot de Antwerpse Heirweg.Ook het fietspad aan de noordzijde, langs de Eeklose spoorweg, van Oostveldstraat naar Hospitaalstraat zit nog niet in die totaalberekening.

Dat noordelijk fietspad moet nog twee hindernissen nemen: één stukje raakt moeilijk onteigend, en de hoek Hospitaalstraat - Lekestraat wordt momenteel vrijgemaakt. Daar stonden enkele oude camions.

01/07/2012

Zo, Spanje blijft hét voetballand van Europa, en misschien wel van de hele wereld. Het precisiegetik doet de bal dermate snel rondhollen, dat de tegenstander er geen raad mee weet.

In het Karel Lodewijk Ledeganckhandbaltornooi was de taal van de winnaars Frans: Duinkerke won de finale, na strafworpen, volgend op verlengingen (17- 17), tegen een team uit Parijs.

Ook de zeer begeerde trofee voor fairplay, een kunstwerk van Antoine Boute, reist mee naar Duinkerke.

Het was me ontgaan, maar blijkbaar zouden twee gemeenteraadsleden tegen de tijdslijn voor het nieuwe zwembad gestemd hebben.

En bovendien wordt me gezegd dat dit geen toeval was, want beide kandidaten zouden met hun partij(en) ( enkelvoud of meervoud??) pleiten voor een intercommunaal betaald zwembad, naast de verbrandingsoven...

Even een repliek:

1. intercommunaal is een interessante denkpiste, maar niet realistisch. Welke gemeente zal mee betalen? Maldegem, dat nog maar gerenoveerd heeft? En waar zelfs één Eeklose school haar leerlingen doet / laat zwemmen ( begrijp ik ook niet goed; alsof het Eeklose bad minderwaardig is)...Maldegem zou dus ook aan Eeklo geld kunnen vragen, gelet op dat schoolzwemmen door die éne school..

Als we op de steun van Sint- Laureins en Kaprijke moeten rekenen zal het 'gene vette' zijn. En andere gemeenten betalen ook niet.....Waarom zouden ze? Aalter heeft een bad, Zomergem en Zelzate ook..Aan wie zou Waarschoot moeten betalen? Zomergem, Eeklo, Gent ?? En hoeveel? En kan je aan Waarschoot geld vragen, eisen, als het zwembad aan de andere zijde van Eeklo ligt?

Als voorbeeld van een intercommunale ' besparing' mag het nieuwe politiekantoor gelden: wij betalen ook 75% van de kosten. Ondanks de intergemeentelijke samenwerking, die heeft geleid tot de nood aan een groter politiekantoor. ( groter dan in het geval de politie Eeklo autonoom verder zou gewerkt hebben). Of : we betalen nu evenveel of meer voor de politie, in vergelijking met vroeger.

2. de ligging: aankoop van gronden en aanleg van een parking en wegeninfrastructuur is nodig aan de verbrandingsoven..... Dit is niet nodig aan de sporthal. Of: je moet én een groter zwembad hebben indien intercommunaal, én nog eens een volledige randinfrastructuur aanleggen.

3. integratie van sporthal en zwembad, en efficiënter werken....Dit heb je niet aan de verbrandingsoven..

4. energiekost: warmterecuperatie via de verbrandingsoven zou inderdaad een troef kunnen zijn.Maar ter hoogte van de sporthal willen we met groene stroomlevering ook de sporthal zuiniger maken. En zo wordt het hele complex energiewinnaar.

Besluit: dat andere gemeenten zullen mee betalen is, tenzij ze er toe verplicht worden door de Vlaamse regering ( maar die lijkt niet geïnteresseerd in een regionale spreiding van zwembaden), utopia. Als we moeten wachten op een initiatief van minister Muyters ( wat heeft die nu eigenlijk al gedaan op sportvlak???), dan zijn we vlug een decennium verder.

De ligging aan de sporthal is ideaal voor de bereikbaarheid van alle scholen, die nu hun kinderen laten zwemmen in Eeklo.

De integratie van zwembad en sporthal is een must.

Naast de verbrandingsoven komt er best industrie, en deze kan gebruik maken van de stroom- en warmtelevering door IVM.Of misschien kan de verbrandingsoven energieleverancier worden van de wijk. Dit naar Deens, Zweeds model..

 Hoe dan ook vind ik het spijtig dat die alternatieve zwembaddenkpiste niet werd toegelicht in de gemeenteraad. Het zou zonde zijn dat politieke partijen, na 14 oktober, het huidige project nieuw zwembad annuleren. Een intercommunaal betaald zwembad beloven is immers hetzelfde als zeggen: we willen geen zwembad meer in Eeklo. En dan is het over en uit in 2018!  Want dan is het gedaan met de milieuvegunning.

Dat nu reeds twee partijen hetzelfde standpunt ontwikkelen over het zwembad, als ik juist ben ingelicht.., noopt tot nadenken.....

29/06/2012

Wat een verschil in belangstelling....als de Oude Gentweg enkele dagen onderbroken wordt stormt het van de reacties. Nu de Sint- Jansdreef heraangelegd is, blijft het muisstil. Geen woord van kritiek of lof las ik over de aanpak van deze merkwaardige straat, want een private weg met openbaar karakter.

Het is alsof sommige buitenstraten nooit bezocht worden...

Ik heb in het begin van deze legislatuur beloofd iets te doen aan de vergeten straten, en ik heb woord gehouden. Zo is de Vrouwestraat heraangelegd, en is nu de Sint- Jansdreef geasfalteerd. Ook kregen zeer veel andere buitenwegen een nieuwe asfaltlaag, en werd een moeilijke fietsbocht in de Hoogstraat aangepast.

Ik heb dit enkele weken geleden ook al vermeld: ik begrijp niet dat sommigen alleen maar kritiek kunnen uiten, of belangstelling hebben voor bvb. de ovonde, en ondertussen vergeten dat er in heel Eeklo nog veel andere straten zijn waar gefietst en gewoond wordt. Daarom ook mijn extra belangstelling voor bvb. het Aalstgoed.

Danny Smessaert wordt de Eeklose CD&V-kandidaat voor de provincieraad. Iedereeen kent Danny Smessaert, want hij zorgt voor een uitstekend beleid binnen het ocmw.

Ik verwacht dat de kiesstrijd vanaf volgende week echt op gang zal komen. De thema's zullen eerder beperkt zijn, namelijk de kastoestand van Eeklo ( waarbij ik toch nog eens wil wijzen op de grond van de huidige klinieksite, die kan dienen om een deel van de geplande projecten te financieren). Ook het industrieterrein van Balgerhoeke wordt zo'n thema, maar daar heeft Open Vld de bocht genomen. Maak een U- bocht...en misschien is dat wel de echte oplossing voor Balgerhoeke: de U-bocht, of tunnel onder de brug van de Expresweg, met een zo noordelijk lopende ontsluiting van het industrieterrein. Of: iets wat ik jaren geleden, als eerste, heb gelanceerd.

De Eeklose gemeenteraad gaat unaniem akkoord met de intentie van de stad om een nieuw zwembad te bouwen. TMVW is onze partner. Administratief moet alles klaar zijn tegen ten laatste april  2014 en dan kan het gebouw rechtgezet worden.

De logica van stedenbouw ( maar dan niet van onze Eeklose diensten): maak een gsm-mast wat korter, en er is geen bouwvergunning meer nodig! Begrijpe wie kan.....En wie gelooft dat een kortere gsm- mast minder straling veroorzaakt, heeft het verkeerd voor.

26/06/2012

Het is de eerste keer dat we problemen hebben met een RUP. Lilan heeft de primeur. Door te gaan luisteren naar het actiecomité had ik door dat we afstevenden op een moeilijk RUP. Vandaar het voorstel van het schepencollege, aan de gemeenteraad, om het RUP uit te stellen. We hebben nu tijd voor verdere reflectie. Maar men zal toch moeten beseffen dat er best een RUP komt, om rechtszekerheid te geven aan alle buurtbewoners.

Het RUP wordt ook een testcase om de stedenbouwkundige toekomst van de stad uit te bouwen. Vooral privacy, en wat daaronder verstaan wordt, is een belangrijk item.

Voor mij is het belangrijkste element daarin: mag de éne meer dan de ander? Mag iemand die later 'arriveert' ( lees: bouwt) in een buurt plots anders of hoger bouwen dan zijn voorgangers? Gelden afstandsregels voor iedereen ? Dit wordt een boeiend debat.

Nicole De Munter stapt over naar de lijst van Open Vld. Dit is een goede zaak voor Open Vld, maar die partij zal nu uit een ander vat tappen voor/ tegen het industrieterrein van Balgerhoeke en  ten opzichte van Veneco. Het is nog maar enkele weken geleden of Open Vld was tegen het industrieterrein met zuidelijke ontsluiting, terwijl Nicole 200% voor is.En Open Vld had ook moeite met Veneco ( voor wat betreft de opmaak van RUP's)...En Nicole heeft een belangrijke rol in die intercommunale. ... Kortom, er zijn raakpunten...

Sommige skaters eisen een volwaardig en modern skateterrein in Eeklo. Sommige oppositieleden steunen hen...

Mijn stelling is: Eeklo heeft een inlineskating terrein, én een skeelerpiste. Je moet al mijlenver rijden om deze combinatie in één gemeente te zien.

We hadden ook een skatepark, maar dat is vakkundig 'afgebroken' door enkele skaters. Eeklo heeft momenteel andere prioriteiten, en we hopen dat de omliggende gemeenten hun verantwoordelijkheid opnemen om de skaters te herbergen.

Ondertussen gaat het verbod in om het straatmeubilair voor het stadhuis te gebruiken als wipplank voor skategenot.

Rik Torfs heeft nog eens zijn stoute schoenen aangetrokken, en gezegd dat de CD&V moet veranderen, of hij is weg (als het niet gebeurt). Waarheen weet niemand; hijzelf allicht ook niet.

Gelezen in de pers: de Russische sportminister uit kritiek op Dick Advocaat, de kleine generaal. Die is nu waarschijnlijk, in de ogen van de minister, een kleine garnaal....

25/06/2012

Sven Mallezie is de Tom Boonen van Eeklo. Na zijn BK op natuurijs in Aalter, is het pas goed beginnen lopen voor hem... Nu in 2012 BK skeeleren ( marathon) en nu ook winnaar van een A-wedstrijd in Nederland. Er staat geen maat op zijn skeelersnelheid. Kwatongen beweren dat hij dagelijks oefent in zijn straat, het Mandeweegsken, met snelheidsregistratie door het politiebord...

Lilan: het dossier is geen makkelijk verteerbaar koekje, en daarom zal de goedkeuring van het RUP uitgesteld worden.Er doken immers enkele 'fouten' op in het dossier, en deze moet opnieuw bekeken worden. Het uitstel kan maximaal voor een periode van 60 dagen.

In het asielcentrum van Eeklo zijn op een tiental jaar tijd ongeveer 2300 mensen opgevangen! Hoeveel mensen een positief kregen, of verblijfsvergunning, is niet echt duidelijk, maar het zal niet hoger zijn dan 20%.

AVS was dé blikvanger van de Eeklose triathlon. De TV-zender arriveerde met 5 camera's en een nieuwe satellietwagen. AVS is klaar voor het grote, rechtstreekse werk. De triathlon was een proef. En die is geslaagd.

Boelare - Blommekens : er worden momenteel voorbereidingen getroffen in de Zandvleuge. Deze straat is dus onderbroken.

 

23/06/2012

Het is vandaag feest voor velen. Christophe De Waele trouwt, en we wensen hem proficiat en veel geluk!

Ook het asielcentrum viert, want reeds 10 jaar aanwezig en actief in Eeklo.

Tennisclub Eeklo huldigt vandaag ook een verdienstelijk medewerker.

of: een drukke, aangename dag in onze stad.

Vanaf volgende week begint dus de eindsprint voor de werken aan de Boelare en Blommekens, met voorbereidingen in Zandvleuge en op de N9...

Daarna is de leuze: ' t is zwart en vliegt door de Boelare...want dan wordt er aan ijltempo geasfalteerd.

En dan is het gedaan met de verkeersellende. Ook in de Oostveldstraat komt er vanaf het bouwverlof een ander verkeersregime, omdat de afsluiting ter hoogte van de bouwwerf zo goed als verdwijnt.

Momenteel zijn de voorbereidingen bezig om een kunstwerk te plaatsen op de hoek van de N9 en Oostveldstraat. Daar komt een ballon, die symbool is voor onze stad.

Uit wat ik hoor van de buurtbewoners, is de eerste evaluatie van het ( nog niet afgewerkte) fietspad tussen de Klinkaartstraat en Antwerpse Heirweg positief. Er wordt veel gewandeld, en af en toe gefietst. Ik begrijp dat er jaren commotie is geweest over dit pad, maar het is aangenaam te horen dat het resultaat als goed wordt beoordeeld.

21/06/2012 de Sint- Jansdreef ligt klaar voor asfaltering.Ik ging vandaag nogmaals kijken, en de boordstenen zijn geplaatst over de hele lengte.

De eindsprint voor de Boelare wordt er één met enorme impact op het verkeer. De aansluiting op de Zandvleuge moet geasfalteerd worden, en ook het kruispunt met de N9 en Koning Albertstraat moet fietsvriendelijker gemaakt worden. Dit betekent dat dit kruispunt volledig moet aangepakt worden. Dit zal enkele dagen duren.

De Eeklose CD&V heeft een nieuw blad klaar, en daarin wordt u uitgenodigd naar de barbecue van de CD&V- jongeren.

19/06/2012 Zo, dit weekend zijn de kandidaten van de CD&V-Eeklo al voorgesteld, en de lijst ziet er fris, actief en bekwaam uit.De namen vindt u op de website van de Eeklose CD&V!

Zaterdag werd een attentie uitgedeeld aan de Eeklonaars. De CD&V- kandidaten fietsten of stapten elk door een wijk, en bezorgden bus aan bus een kleine attentie, met als titel : fier op Eeklo. Dit werd gesmaakt door zowat iedereen.

Op de volgende gemeenteraad staat de definitieve aanvaarding van drie RUP's, namelijk Broeders van Liefde en Sogeta en Lilan.

Ook vragen we aan de gemeenteraad in te stemmen met de timing voor de realisatie van het nieuwe zwembad.

Ondertussen word ik regelmatig aangesproken door mensen, die me vragen of we een nieuw zwembad wel kunnen betalen.

Mijn antwoord is:ja, omdat:

1. we geen andere keuze hebben dan een nieuwbouw. Een renovatie kost immers 60% van een nieuwbouw.

2. het bouwprogramma zal zeker niet overdreven zijn.

3. we hebben door de samenwerking met TMVW een prijsgunstige aanpak

4. we recupereren een bedrag door de verkoop van het oude zwembad, om daar een appartementencomplex te realiseren.

5. de totaalkost van personeel en energie zal niet hoger liggen dan bij het huidige zwembad. Want we kunnen de kassa van het  zwembad en de sporthal combineren. En er bestaan ondertussen betere isolatietechnieken.

6. rest dus de jaarlijkse afschrijvingskost; die, gelet op punt 1 en 4, ongeveer 30% hoger zal liggen dan bij renovatie.

7. de inkomsten zullen stijgen ten opzichte van het oude bad.

Het goedkoopste is natuurlijk niets doen, en wachten tot de huidige milieuvergunning van het zwembad afloopt.En dan definitief sluiten.

Maar, een stad die een zwembad heeft sinds ...1968.... kan die plots zonder???

15/06/2012

CD&V Eeklo stelt vanavond de lijst kandidaten voor. Aangezien CD&V als strijdkleur oranje heeft zal het oranjegevoel vanavond wel positief zijn. Niet zoals bij onze noorderburen waar de oranje vlaggetjes angstig wapperen tegen volgend weekend...

PS: gezien hoeveel ( mooie) kopbaldoelpunten er al zijn gescoord in het EK voetbal?

Op de volgende gemeenteraad staat de timing voor de bouw van het nieuwe zwembad. Eens dat goedgekeurd is kunnen we de definitieve realisatie uitwerken. We hebben alvast een goede partner met TMVW.

Volgende week gaan we dieper in op de kritiek ( ergens gelezen op een politieke site)dat asfalt dit jaar duurder is dan vorige jaren. Zoals bijna steeds is deze te vlugge kritiek compleet verkeerd. We zullen dit aantonen met de juiste cijfers.

13/06/2012

Gisteren stopte het net op tijd met regenen. Mijn straat en mijn garage zijn ideale meetpunten voor dreigende wateroverlast.

Want terwijl het water in de Graswijk nog stijgend dreigt, is het ter hoogte van mijn woning al nat rond en in mijn garage..  Het was dus alweer bijna teveel water op te korte tijd, en gelukkig werkte onze dompelpomp zoals het hoort....

Wat een junimaand 2012!

De asfalteringswerken naderen hun eindpunt. De Roze is af, maar nu moeten er nog aanpassingen gebeuren, want de greppels ogen plots zeer diep. Deze aanpassingen kunnen vanaf volgende week.

Ik weet niet of de voetbalminnende Nederlanders hun kater zullen kunnen doorspoelen met een jus d'oranje. De manische oranjegekte zou wel eens vlugger dan verwacht over kunnen zijn.

In de Oostveldstraat worden nu ook de riooldeksels verstevigd. Verschillende buurtbewoners kloegen steen en been over die rammelende riooldeksels. Daarom worden die nu bijgewerkt.

MZV Waterpolo smeekt om een nieuw zwembad, omdat de Zwembond waterpolo in ondiepe baden verbiedt. Een verplichte degradatie, zoals ooit al eens is gebeurd, is bijna onvermijdelijk. In de gemeenteraad van juni stellen we de tijdslijn voor de realisatie van het zwembad voor. Maar dit bouw je dus niet op enkele maanden!

Straks begint men aan de vervanging van de verlichting in de Eeklose basketzaal. Daar ging het licht te vaak (letterlijk) uit, zodat een nieuwe, energiezuinige verlichting noodzakelijk werd. Ook in de volgende weken wordt de belijning herschilderd, want door nieuwe bondsreglementen moet de belijning veranderd worden.

De Sint-Jansdreef, zowat de lelijkste straat van Eeklo, met mooie villa's, wordt nieuw. De eerste boordstenen zijn geplaatst en de opperste laag grond is uitgegraven. Eigenlijk ligt de 'straat' er nu beter bij dan voorheen, want de ondergrond is stevig en egaler. Het is wel degelijk de bedoeling om deze private weg met openbaar karakter veiliger en steviger te maken. En die aanpak is nu gestart.

De brug op de N9 ter hoogte van Balgerhoeke is weer open, voor het verkeer komende van Maldegem. De verkeershinder op het grondgebeid van Eeklo is daardoor weer wat kleiner geworden.

12/06/2012

Dit Eeklose bestuur heeft niets gedaan voor het buitengebied!!! Deze opmerking kreeg ik enkele dagen terug.

Mijn antwoord:

- stad Eeklo zal een RUP maken voor het buitengebied ten noorden van de Vrombautstraat

- er werden kilometers geasfalteerd: Antwerpse Heirweg en Hoge Bosstraat en Lazarijstraat en twee delen van de Bus, Aalstgoed, Moerstraat enz.

- de bochten aan de Zuidbusakker en in de Hoogstraat werden fietsvriendelijker gemaakt.

- de afwatering werd stukken verbeterd en tal van grachten zijn gekuist en breder en dieper gemaakt. Sommige duikers zijn aangepast.

- de VROUWESTRAAT is volledig vernieuwd.

- in de Vrombautstraat is een deel van de lawaaierige ribbels vervangen

- er komt een fietspad van station naar Oostveldstraat, en ondertussen wordt de afwatering ter hoogte van de Antwerpse Heirweg verbeterd.

- De drukriolering in Peperstraat en Moerstraat!!!

Ik vergeet allicht nog enkele realisaties, maar dat 'niets gedaan' is te lezen als: veel gedaan!

 

 

Het is niet omdat men goede bedoelingen heeft, dat men ook steeds lukt of slaagt....

1. het fietspad naar Lembeke kan nog niet geasfalteerd worden, omdat drukproeven aantonen dat er nog zwakke plekken zijn. De Provincie heeft dat dossier in handen. Dus: wachten op definitieve verharding, na versterking van bepaalde zones in de waterrijkste gebieden !

2. de milieuvriendelijke elektrische motorfiets voor de stadsbode is een verhaal van tegenslag. Eerst schoot de motor in brand(je).. en nadien gaf de één na de andere batterij de geest. Resultaat: de bode fietst weer.

Kan er iemand de bevoegde politici overtuigen van het feit dat een windmolen ook een kabelaansluiting nodig heeft, en dat dit soms een absurd verhaal is?

1. Vande Lanotte heeft met veel poeha de windmolens op zee laten draaien, maar de stroom geraakt maar tot in Zeebrugge...En dan? Wachten ( nog jaren) op het Stevinproject, dat de capaciteit van de hoogspanningsleidingen  wil verdubbelen ???

2. de vier windmolens van Aspiravi, die geplaatst zullen worden ten zuiden van de Expresweg, hebben ook bekabeling nodig...om aan te sluiten op een station ten noorden van de Expresweg. Maar die kabels zouden niet de kortste weg mogen volgen ( lees: langs de Expresweg), maar zouden wel moeten meelopen met, in en door bestaande wegen, zoals de Zandvleuge en de Vrouwestraat en Kerkwegel..... Dit is gewoon absurd....

Politici, die bevoegd zijn op Vlaams of federaal vlak, doen alsof hun neus bloedt over de stroomlevering ondergronds en bovengronds.... Ondertussen moeten hier ( misschien) wegen worden opengebroken om de kabel een omweg te laten doen.

Wat zal dit worden als ook de provincie Oost- Vlaanderen een tiental windmolens wil plaatsen ten noorden van Eeklo?

En dan nog het verhaal van de overcapaciteit...het zal geen twee jaar meer duren of de kleine zonnepaneleneigenaars zullen op winderige, zonnige dagen hun stroom niet meer mogen en kunnen leveren aan het net, wegens overaanbod van groene stroom.

 Ook dat is niet geregeld, met dank aan minister Freya. Nee, terwijl men enkele windfirma's gul sponsort, kijkt men de andere kant uit voor de nadelen, en vergeet men de energielevering te kanaliseren. De kleine groenleve(re)nde eigenaar is de dupe.

Vandaar (nogmaals) deze noodkreet.

10/06/2012 De politieke activiteit neemt toe, met het oog op de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Zo maakte het Eeklose Vlaams Belang een parodie op de Legende van de Eeklose Herbakker. Persoonlijk vind ik het niet geslaagd. Wat die moslim daar staat te doen, of beter geschreven: waarom die moslim daar staat? Soit, elk zijn standpunt of intellectuele vrijheid..

Groen! Eeklo publiceert op haar website dat er meer voor fietspaden kan gedaan worden in het centrum van de stad. En dat de fietspaden tussen de parkeerstroken en het voetpad moeten liggen.

Sorry, Groen!, maar jullie hebben mee schuld aan het feit dat de stad niet snel kan werken aan de fietspaden in het centrum. Want het zijn uitsluitend jullie vrienden die de Ring in Eeklo boycotten. En elke logisch redenerend persoon weet dat de Eeklose Ring eerst moet gerealiseerd worden vooraleer het centrum grondig kan aangepakt worden... Of moet iedereen op de bus, die maar om de zoveel tijd passeert? Busje komt zo, ook voor het zwaar transport??

En dan de ligging van de fietspaden. Groen! kloeg onlangs in de gemeenteraad over een zeer onveilig stuk fietspad in de Oostveldstraat ter hoogte van de in- en uitrit van de psychiatrie. Maar dat fietspad ligt tussen de parkeerstrook en voetpad.Zoals Groen! vindt dat het moet. Zogezegd de veiligste plaats, en toch onveilig...

of: Groen! in de gemeenteraad klaagt over iets waar Groen! op de website voor is..... Hoe los je dat op???

In de Boelare zijn de fietspaden meer dan 1,2 meter breed. Dat is de beste garantie voor veilig fietsen. Vergeet ook niet dat binnen enkele jaren elke senior met een elektrische fiets (aan een vlugger tempo) rondtoert. Een breed en recht fietspad, goed zichtbaar voor iedereen, is veilig(er). Ligt het fietspad naast het voetpad, dan is elke uitrit, ter hoogte van een Bank, of ter hoogte van zijstraten zoals de  Zilverstraat, en Teirlinckstraat enz.. levensgevaarlijk. Want elke uitrijdende auto staat dan DWARS op dat fietspad te wachten om de baan te kruisen.

En er zijn in de Boelare veel uitritten, en garages. Misschien dus toch maar toegeven dat de ligging van dat breed fietspad de beste keuze is?

 

09/06/2012

De Eeklose CD&V-vrouwen zorgen morgen voor het ontbijt bij honderden Eeklose gezinnen. Er werden bijna 500 bestellingen geplaatst! Verschiet echter niet als meerdere van de chauffeurs, die het ontbijt aan huis bezorgen, mannen zijn...

Volgens een peiling van De Morgen en VTM zou één op de twee Vlamingen een andere burgemeester willen. Belangrijkste thema's voor de verkiezingen zijn goede wegen en de gemeentelijke belastingen.

Op vlak van de wegen heeft Eeklo een zeer zware inspanning gedaan. Op vlak van financiën is Eeklo in 2007 gestart met een goed gevulde spaarpot ( even stoefen mag: ik was voordien 12 jaar schepen van financiën geweest), maar die is, zoals overal, sterk geslonken.

Belangrijk om weten is dat Eeklo heeft geleend om de grond voor het nieuwe AZ Alma aan te kopen, maar dat de inkomsten die dit ruimschoots moeten compenseren NOG NIET ZIJN INGESCHREVEN!!!!

Hoe komt dit? De stad Eeklo krijgt, eens de nieuwe kliniek operationeel is, de oude Eeklose Almasite voor iets meer dan 700.000 euro.We ruilen dus onze grond aan de Blakstraat voor de oude site.

Maar Eeklo kan die gronden, nu al de Hartwijk genoemd, dan hard verzilveren.Misschien is dit in 2016.

Verwacht wordt dat de stad zo ruim 5 miljoen euro kan recupereren....

Conclusie: door enerzijds te besparen op de loonkosten, en door anderzijds die 5 miljoen euro te recupereren, zal Eeklo de moeilijke financiële jaren overwinnen/ overbruggen.

Is dit financieel gefoefel?

Nee, want de leninglast voor de gronden van het nieuw ziekenhuis vindt men al terug in de jaarrekening, terwijl de contractueel vastgelegde inkomsten ( 't is te zeggen: de Hartwijk komt in handen van de stad, en de stad kan die dan herbestemmen, verkopen, verzilveren...) staan nergens in de boekhouding. Dus Eeklo moet besparen, maar Eeklo heeft nog éénmalige inkomsten in het vooruitzicht.Of Eeklo is minder arm, of rijker dan algemeen wordt geschreven.

Ter aanvulling: het kleine stukje grond aan het JF Willemsplein, waar nu het jeugdpaviljoen staat, brengt 825.000 euro op.

Dus: die 5 miljoen is geen overschatting, want de oude Eeklose Almasite is veel groter.

Binnen twee weken bestaat het asielcentrum in Eeklo 10 jaar. Dit centrum wordt uitstekend geleid, en het samenleven van het centrum met de stad is geslaagd. Er zijn weinig problemen genoteerd, en heel wat mensen, die kort of langer verbleven in het centrum, hebben ondertussen een nieuwe toekomst uitgebouwd.

De werken aan de randparking van het station schieten goed op. Het nieuwe fietspad ligt klaar voor asfaltering.

Asfaltering: een klein deel van de Roze is vrijdagnamiddag gegoten.

MISSCHIEN wordt er maandag geasfalteerd in de Boelare!

08/06/2012 gisteren was er zeer veel volk op de Eeklose Jaarmarkt. Ook het wielercriterium blijft een succesverhaal. Het werd een spannende wedstrijd, verreden aan hoog tempo.

De mensen van de wijk Oostveld keken woensdag 'geboeid' toe naar de helicopter, die bleef rondcirkelen. Niemand wist wat er gaande was... Blijkt nu dat het een opsporing van een, ook al geboeide, inbreker was.

Bedenkingen daarbij: is dergelijke helicopteractie niet een beetje 'te'? Mensen staan 'onschuldig' te kijken, maar niemand kent de ernst van de situatie...En klopt het dat die geboeide inbreker nu al weer ongeboeid is vrijgelaten? Dit zijn toch enkele vragen die best beantwoord worden.

Maar: hoe dan gaat alle lof naar de snelle detectie van de jongste inbraken in Eeklo! De politie en opsporingsdiensten haalden wel degelijk successen.

De provinciale kieslijsten raken stilaan klaar. Nog even afwachten en we weten wie voor welke Eeklose partij veel kans maakt om onze stad te vertegenwoordigen op provinciaal niveau.

06/06/2012 Regen...dus: geen asfalt in Eeklo. Terwijl één firma het nog waagde om in de gietende regen de Désiré Goethalsstraat te asfalteren, is nadien alles stilgelegd.

Spijtig voor onze timing, maar de weergoden beslissen wat onder hen gebeurt. Asfalt moet droog zijn, en traag afkoelen...

De nieuwe regeling voor de terugbetaling van bepaalde medicaties veroorzaakt een tekort aan die 'goedkope' medicaties, terwijl de lichtjes duurdere versies onverkocht blijven. Vooral tijdens wachtdiensten leidt dit tot problemen voor de patiënt.

Ondertussen schitteren bepaalde ziekenfondsen in traagheid op het vlak van het toekennen van de terugbetaling van sommige medicaties. De goedkeuring van een simpel Bf-attest laat tegenwoordig bij één mutualiteit al VIER weken op zich wachten. Dit is een gemiddelde, en dus geen uniek feit.En het ziekenfonds vindt dit...normaal. Patiënten die bellen naar de stand van zaken wordt aangeraden geduld te oefenen.

De vertraging is het gevolg van nieuwe regelgevingen, en van centralisaties en van besparingen. De patiënt is de dupe.

05/06/2012 De Eeklose N-VA hekelt het verkavelingsbeleid van deze bestuursploeg.

Ik kan de kritiek van N-VA zeer makkelijk weerleggen, en meer nog, aantonen dat ze fout zijn:

1. door de goedkeuring van het Ruimtelijk structuurplan kon Eeklo enkele ruimtelijke uitvoeringsplannen realiseren. Dit zorgt voor nieuwe bouwmogelijkheden.

2. Vlaanderen zet de (verplichte) lijnen uit voor verkavelingen: er moet een mix zijn van huizen, en het aantal woningen per ha is vastgelegd. Er moet zelfs sociale woningbouw worden voorzien.In elke verkaveling. De Eeklose verkavelingen voldoen aan deze normen, en in elke verkaveling is gedacht aan het groene element.

3. De Eeklose bevolking groeit aan, en het zou grof zijn te stellen dat iedereen die erbij kwam hier niet thuishoort, wegens te weinig inkomen....

4.de huizenmarkt is meer en meer in handen van bouwfirma's. Zij zijn de enige die grotere oppervlakten kunnen aankopen, en die een echte verkaveling ( met riolering en wegenaanleg) kunnen realiseren.

5. private eigenaars van grote kavels, met bouwplannen, vragen allemaal aan de stad of ze hun kavel kunnen opdelen in kleinere loten. Zo ken ik in Eeklo momenteel 6 dossiers, waar meer wooneenheden zullen worden opgetrokken op één groot domein.

Besluit: leve de nieuwe verkavelingen ( zelfs Groen! had lof voor de plannen aan Sogeta), en N-VA: de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening zal mij gelijk geven voor wat betreft mijn uitleg over de Vlaamse normering. Het zou van 'muiterij' getuigen moest de stad Eeklo ingaan tegen de Vlaamse wetgeving.

ER IS NIET GEASFALTEERD IN DE BOELARE!!!! DOOR DE HEVIGE REGENVAL IS ER ACHTERSTAND EN MOETEN ENKELE GROTE VLAAMSE AUTOWEGEN VOORAF GEASFALTEERD WORDEN..

04/06/2012 Sven Mallezie is Belgisch kampioen marathonskeeleren! Proficiat! Ook SMO had een leuk weekend, met de winnaars bij mannen en vrouwen in de Boerekreektriathlon.

Het slechte weer en materiaalpech verstoren de asfalteringswerken in Eeklo. In de Roze viel de freesmachine uit, en dit is zeer vervelend, want de planning was : asfalt gieten op woensdag.

De regen en het koude weer ( wie had dat verwacht in juni?) doen vrezen dat verschillende asfalteringswerken moeten worden uitgesteld.

Volgende week hebben we een vergadering over de bekabelingswerken voor de geplande windmolens. Blijkbaar hebben vele plannenmakers en Vlaamse en federale politici vergeten dat voor alle windmolens en nieuwe gascentrales immense en zeer dure investeringen zullen moeten worden gedaan op vlak van kabels. Wij willen nu evalueren wat de weerslag in Eeklo zal zijn.

Ik las in de aanbevelingen van de Eeklose fietsersbond dat de leden van het schepencollege meer moeten fietsen. Ik vind dat een goed advies! Maar schrijven dat de Eeklose politici de problematiek van de fietsers niet voldoende kennen, is toch wel fout.. Ik denk dat ik toch wel iets ken van fiets, fietser..en fietspaden.En ik ben niet de enige in het schepencollege die dat mag claimen.

Ik wil de Eeklose fietsersbond oproepen meer aandacht te hebben voor het fietscomfort aan de rand van de stad. Ik stel vast dat ik zowat de enige ben die interesse heeft voor enkele buitenstraten, waar zeer veel gefietst wordt. Daarom werd indertijd een bocht in de Hoogstraat aangepast, en wordt nu ook de noordelijke kant van de fietsersbrug geasfalteerd.

03/06/2012

Wie vindt dat het in Eeklo niet goed draait, moet naar de Theo's komen. De Eeklose ondernemers gaven daar blijk van enthousiasme, innovatie en inzet.

Maar ze zijn ook wat ongeduldig, ongerust...want die nog niet aangelegde Ring, (door de boycot van enkele mensen), is een enorme streep door de rekening. Het kost de bedrijven dagelijks minutenlang aanschuiven, en dus veel geld!

Ook vragen de industriëlen of er nog uitbreidingsmogelijkheden zijn in Eeklo. Als er geen extra industrieterreinen komen, zal de lokroep van Aalter of Maldegem zo groot zijn, dat een verhuis reëel is.

Of: wie duurzaam denkt, die wil werk in eigen stad, en wie verkeersveilig denkt, wil niet alleen een Ring, maar ijvert er ook voor!

De Eeklose schaakclub, MSV, groeit en bloeit. Gisteren was het een topdag, met simultaanschaken tegen een grote grootmeester ( Geirnaert uit Brugge) en een grote schoolmeester ( Peter Dhondt). Beiden bewezen dat ze ook in het simultaanschaken (bijna) niet te kloppen zijn.

Grote winnaars van de Eeklose Theo's zijn Chemique uit de Désiré Goethalsstraat, en Bakkerij Nicolas uit de Oostveldstraat!

Dhr De Sweemer, bekend van zijn gieterij in de Industrielaan, en leverancier van de Eeklose stadspaaltjes, werd gehuldigd voor zijn levenslange ondernemersinzet.

De Oude Gentweg is weer open, en nu voor zeer lange tijd. De baan is hersteld, en dus geasfalteerd.

De Oude Gentweg is als een luchtpijp voor de wijk Oostveld. Nijp die straat dicht, en het Oostveld komt in ademnood.

Ook de Hoge Bosstraat en het eerste deel van de Bus zitten in het nieuw.

Er is dus opnieuw, en snel, zeer goed werk geleverd.

02/06/2012

Minister Onkelinckx wil de numerus clausus in de geneeskunde opheffen, omdat er te weinig huisartsen ( zullen) zijn.

Ik begrijp niet dat ze niet eerst werk maakt van het echte tekort, namelijk dit van de tandartsen! Geen enkele politicus ligt blijkbaar wakker van dit tekort. Maar binnen enkele jaren is het maanden wachten om een tandje bij te steken, of een mondgaatje te laten vullen. Bovendien zijn de tarieven bij de tandartsen slecht, waardoor het gebruik van kwaliteitsvol materiaal niet rendabel is.

In de huisartsgeneeskunde zal Onkelinckx ook moeten ingrijpen in de wachtdiensten. Veel vrouwelijke huisartsen zien het niet zitten om 's nachts een ( soms overbodig) huisbezoek af te leggen.

conclusie: er waren teveel huisartsen, en nu dreigt een tekort. Maar het eerste en meest dramatische tekort doet zich zeer binnenkort voor bij de tandartsen.

Men was vannacht hard aan het zagen in de Boelare. De fietspaden ( in beton) zijn gegoten, en het is nodig om elke 5 meter een zaagsnede aan te brengen. Dit gebeurt op basis van de uitharding van beton. Dus..het werd nachtwerk.

Goed nieuws ook: onze TD heeft onderhandeld over de data waarop asfalt kan gegoten worden in de Boelare. Als alles meezit gebeurt dit op dinsdag en woensdag, volgende week.

De diefstallen in de Boelare zijn opgehelderd. In de krant staat dat de Eeklose politie, op vraag van één gemeenteraadslid, nu prioriteit zal geven aan diefstallen. Een beetje merkwaardig bericht, vind ik: alsof de politie nu geen prioriteit geeft aan inbraken... Hoe dan ook is het vinden van het gestolen materiaal toeval, en dit omdat de eigenaar én zijn beeldmateriaal door iemand herkend werden.

Tijdens de ontvangst van de nieuwe Eeklonaars kreeg de jongste aanwezige een Eekloslabbetje cadeau. Een nieuw initiatief, dat zeer bruikbaar is.

Op 11 juli viert men de Vlaamse Feestdag. In Eeklo komt Sabine Tiels het muzikale luik verzorgen. Of ze met de trein komt, cf. haar répertoire, is eerder onzeker...

De Vlaamse cultuursector krijgt straks, zoals in Nederland, veel minder subsidies. Het is erg dat 'experten' de botte bijl toepassen, en verdienstelijke muziekclubs en andere, van de éne op de andere dag, op droog zaad zetten.

Vlaanderen is niet echt een vernieuwend beleid aan het voeren: eerst voert Van den Bossche een stroomleveringstaks in voor al diegenen die groene stroom op het net steken, en nu wordt de cultuursector op minder dan een dieet gezet.

Steven Van Vooren staat momenteel dertiende in de Ronde van Luxemburg. Hopelijk kan hij zijn schitterende conditie verzilveren in het zware slotweekend.

01/06/2012

Vandaag wordt er asfalt gegoten in de Oude Gentweg. Het afsluiten van de Oude Gentweg ( twee dagen) zorgt steeds voor een verkeersinfarct. Maar voor de realisatie van die kleine woonwijk, en het verleggen van het fietspad richting station, was er geen alternatief.

Ik begrijp dat mensen kritiek hebben op het (soms) ontbreken van een vlotte mobiliteit in Eeklo. Maar, veel van die ongemakken zijn het gevolg van private initiatieven, of het realiseren van woonwijken. Die woonwijken moeten hun riolering, of toevoerwegen aansluiten op het bestaande wegennet.

Minister Lieten is voor een megawinkelcomplex in Limburg, én tegen eenzelfde in hartje Brabant. Deze excellentie is dermate zwak, dat ze alweer uit de bocht ging. Ik kan me niet over de inhoud en wenselijkheid van dergelijk megacomplex uitspreken, maar dat Lieten pro is in eigen kiesgebied, en tegen als het elders is....dat is geen beleid voeren.

Ik ben blij dat ik indertijd voor een winkelcomplex(je) ( Krüger)was IN Eeklo, in plaats van buiten de stad. Zo breng je de mensen in het centrum, en laat je toe dat veel mensen kunnen winkelen, zonder wagen.

Ik verneem dat de dieven, die materiaal hebben gestolen in Eeklo, reeds gedetecteerd zijn. Proficiat aan de politie!

31/05/2012

Een jury van ambtenaren en politici heeft de verschillende ontwerpers ontvangen, die een voorstel doen voor de herinrichting van de Eeklose doortocht, én Gentse Steenweg en Leopoldlaan.

Een definitieve beslissing ,over wie het project binnenhaalt, volgt later.

Maar het is nu al overduidelijk dat het echt zonde zou zijn dat dergelijk project niet kan doorgaan, omdat de Ring niet kan aangelegd worden. Vandaar nog eens een wanhopige oproep naar diegenen die tegen de Ring zijn..:. open uw ogen en kijk hoe het centrum fiets- en wandelvriendelijker en zuiverder kan worden.

Je moet al goed gek zijn om niet in te zien dat de leefbaarheid van Eeklo immens zal verbeteren, eens de Rondweg is gerealiseerd.

Voor mij is dat dan ook de grote inzet van de komende verkiezingen: wil men een gezonder en veiliger Eeklo, of kiest men tegen de leefbaarheid van de binnenstad?

IK DOE WEER MEE...wordt het motto van de Eeklose gemeenteraadsverkiezingen. Op diverse lijsten komen namen terug van mensen, die eerder (kort of lang geleden) actief waren in de politiek.

Zo hebben we Koen Waterschoot die opduikt bij GroenRood ( sterke lijst als je het me vraagt, maar ik hou mijn hart vast als RoodGroen de Ring van Eeklo laat aanmodderen..; hopelijk niet dus).

Bij CD&V is Gaston Dauwe terug.

En ...als de geruchten kloppen duiken er nog ex-gemeenteraadsleden en schepenen op bij een nieuwe lijst.

of: de goesting is er bij velen weer om opnieuw de stad te besturen!

Ik hoop alleen dat de motivatie van de comebackers is: Eeklo verder een positief élan geven. Hoe dan ook ziet het er naar uit dat het een sterke Eeklose gemeenteraad wordt. Want velen ( en vaak sterke figuren) voelen zich geroepen. En het kan leuk worden om een mix te hebben van beleidservaring, van decennia terug tot zeer recent.

30/05/2012

Vanavond werd een gedenkplaat opgehangen aan de ingang van de Eeklose basketzaal. Deze plaat herinnert eraan dat enkele private personen het geld bijeenbrachten om een mooie basketzaal te bouwen, naast de Eeklose sporthal. Daardoor kreeg de club een mooie thuisbasis en een dynamische toekomst.

De bouw van de basketzaal was een eerste stap in de uitbreiding van de Eeklose sporthal.

De Eeklose basketbalclub draait weer goed. Enerzijds door de fusie, en uitbouw van een Meetjeslandse club, en anderzijds door de financiële return voor de hoogstaande jeugdopleiding.

Marcel Daelemans, bijna negentig, werd gevierd voor zijn decennialange inzet voor de Eeklose basketvereniging!

De Oude Gentweg gaat twee dagen dicht, op bevel van de Technische Dienst....die (terecht) wil dat de aannemer nu asfalteringswerken laat uitvoeren om de nieuwe woonwijk aan te sluiten. Indien deze werken nu niet worden uitgevoerd, komt de timing van de aanleg van het zuidelijke fietspad, naast de spoorweg, in het gedrang.

Ondertussen werd er al geasfalteerd in de Slachthuisstraat. Dit is het begin van een lijst asfalteringen in Eeklose straten.

26/05/2012

In de vorige bestuursperiode werd, door de schepen die toen bevoegd was voor mobiliteit, in Eeklo het STOP-principe ingeschreven. Dit betekent dat absolute voorrang wordt gegeven aan de STAPPERS, en dan de TRAPPERS, en dan het Openbaar Vervoer en dan de Personenwagens. Dit betekent ook dat er toen is vastgelegd dat er geen extra parkeerplaatsen kunnen worden voorzien in het stadscentrum.

Ik stel vast dat het geheugen van sommige politici zeer kort is, want men liet dit toen vastleggen, om het enkele jaren nadien te bestrijden...

Hoe dan ook zal dit schepencollege tegen de volgende verkiezingen de lang beloofde randparking ter hoogte van het station gerealiseerd hebben. Ik weet dat dit 'pijn' zal doen bij sommige oppositieleden, maar deze parking wordt een enorme meerwaarde.

De actualisering van het mobiliteitsplan werd voorgelegd aan de adviesraden. Ik heb tijdens die vergadering gewezen op het belang van dergelijke ontwerpteksten. Want daar kruipen bepalingen in, die sympathiek lijken, maar die nadien verpletterend regulerend werken.

Voorbeeld: in dat plan staat dat zowat het hele stadscentrum zone 30 moet worden, ook al als uitloper van het STOP-principe. Welnu: als dit zo wordt goedgekeurd, dan moeten al die straten met zone 30 ook infrastructureel heraangelegd worden.

En....diegenen die dat nu sympathiek vinden zullen dan niet moeten komen jammeren als de politie ook eens die zone 30 controleert met de flitsautomaat.Dan is 45 per uur een zeer zware overtreding... Men is verwittigd...

Persoonlijk ben ik voorstander van realisme: een goed gecontroleerde zone 50 is veilig en leefbaar.

Voeren we in de Stationsstraat zone 30 in, dan zullen de fietsers, al of niet met elektrische motor, de wagens voorbijrijden...

Open Vld verwijt het politiek beleid in Eeklo dat de enige parkeermaatregel is: meer geld in het bakje. Dit klopt ten eerste niet, want de invoering van het gratis parkeerkwartuur zorgt voor dalende inkomsten. En, ten tweede: Open Vld vroeg zelf in de parkeercommissie een parkeermaatregel die meer geld zou opbrengen. Die maatregel werd echter niet ingevoerd.

Nog eens de Eeklose ovonde: ik lees dat de nieuwe voorzitter van de Eeklose fietsersbond die ovonde een zwart punt noemt. Hij maakt zich sterk dat hij de ovonde zal laten aanpassen voor de gemeenteraadsverkiezingen...

Correctie voor die voorzitter: het WAS een zwart punt, en nu niet meer!

Elk voorstel tot aanpassing is welkom, maar men moet weten dat de invoering van aanpassingen eerst moet passeren in een overlegcomité, waarin politici maar een kleine inspraak hebben.

Dus: de Eeklose fietsersbond bereidt best een degelijk dossier voor, om het dan te agenderen op een vergadering met politie en AWV en experten. Deze zullen dan, met de wet in de hand, nagaan wat kan en niet kan.

Zo heeft die expertengroep ook het fietspad in de Peperstraat-Waaistraat geëvalueerd. Het besluit was dat nieuwe aanpassingen de veiligheid niet zullen verhogen.

Minister van Quickenborne wil de pensioenleeftijd koppelen aan de levensverwachting. Dat houdt dus waarschijnlijk in dat moeder aan de haard wordt vervangen door opa aan de radiator. Want oma leeft gemiddeld enkele jaren langer dan opa. Dus Oma zal, in de logica van Quickie, drie jaar langer moeten werken dan Pépé. Die kan dan, met dank aan de minister, vroeger stoppen met werken...

Thomas De Gendt heeft nog eens aangetoond waar het in koers om draait: aanvallen, en sterk zijn. Hij kan blijkbaar een zeer hoog wattage blijven trappen, en hij wordt niet moe. Proficiat! Nog maar 25 en straks op het podium van de Giro. Dat belooft!

Jong CD&V koos Pieter Hermie als jonge ondernemer van het jaar. Proficiat: hij heeft een bekende zaak gerenoveerd in een straat die ook grondige heraangelegd is.

23/05/2012

Het schepencollege gaat voor de renovatie van het Eeklose minigolfterrein. Het blijft een plaats waar jong en oud, recreatieveling en competitieveling, mekaar kunnen ontmoeten. Het blijft een attractief spel, maar de 18 banen vertonen sleet. En dit willen we renoveren.

Jaak De Muynck loofde het schepencollege omwille van de 'ernst en snelheid' waarmee het RUP voor het Eeklose noordelijk gebied, begrensd door Expresweg en Kaprijke en R43 en zuidelijke huizenrijen, wordt voorbereid.

Ernst en snelheid....misschien wel de juiste omschrijving voor het gevoerde beleid in de afgelopen legislatuur. Dank u Jaak!

Er komt een appartementsgebouw aan het JF Willemsplein, waar nu het jeugdcomplex is. De stad krijgt voor dat stukje grond 825.000 euro!

Sommige partijen waren tegen dit voorstel, maar draaiden nu bij.

Met dat geld kan de gratis randparking aan het Eeklose station betaald worden!

Dit project doet al dromen:

als we een deel van de site kunnen verkopen, waar nu het ouder wordende zwembad staat...

Als we de hartwijk tegen harde munt kunnen verkopen...dan zorgt dit voor financiële zuurstof.

En komt er woongelegenheid bij in volle stadscentrum.

A propos: de Ruimtelijke uitvoeringsplannen Sogeta en Lilan en Broeders van Liefde en 'Scouts' komen op kruissnelheid...

Ernst, en snelheid...inderdaad.

19/05/2012

De Eeklose CD&V-leden hebben de modellijst voor de verkiezingen goedgekeurd met 94%.

De top 5 zijn: Koen Loete, Rita De Coninck, Dirk Van de Velde, Ann Vanden Driessche en Danny Smessaert.

Sommige mensen vragen me waarom ik maar derde sta. De verklaring is dat de nieuwe kieswet zegt dat de eerste en tweede van een lijst van een ander geslacht moeten zijn. Deze absurditeit is dus goedgekeurd over heel België, waardoor er nergens een man- man of vrouw- vrouw de lijst kan trekken....Nochtans kon dit in 2006 wel.

Toen ik ruim 10 jaar geleden het eerste windmolendossier in het Meetjesland realiseerde, kreeg ik vanuit CVP- nationaal en ACW- nationaal 0,0 steun. De stad Eeklo kreeg echter wel een Vlaamse onderscheiding voor dit project.

Nu roept de nationale leiding van het ACW op voor windenergie.

Het simplisme van de ACW-leiding kent echter geen grenzen. Men verwijt (rijke) mensen, die in Knokke wonen ,enorme fiscale voordelen, terwijl windenergie als eerlijk en goed voor iedereen wordt omschreven.

Welnu, het ACW vergist zich. In Knokke betaalt niemand, ook de 'armeren' niet, opcentiemen op de personenbelasting. Dus Knokke maakt geen onderscheid voor Jan met de straatpet of Louis met de golfpet. Het niet betalen van opcentiemen op de personenbelastingen is het ENIGE fiscaal voordeel in Knokke. Want Knokke is duur op vlak van onroerende voorheffing, en de aankoop van een appartementje met zicht op een zuchtje zee is ook al niet goedkoop.

In windenergie zijn er twee grote financiële of fiscale winnaars:

- ten eerste diegene die per toeval (?) een windmolen op zijn grond krijgt geplaatst. Die verdient op 20 jaar tijd tussen 500.000 en 800.000 euro (vergoeding voor opstalrecht). Die persoon krijgt dat, terwijl zijn directe buren niets krijgen. Dat is iets anders dan in Knokke....Vandaar dat het de jongste jaren knokken was voor een windmolen in eigen achtertuin...De kassa rinkelt, het is een win(d) for life...voor slechts enkele mensen.

- sommige bedrijven hebben zich op de windenergie gesmeten, en worden door de Staat zo gesubsidieerd, dat de eigenaars van die bedrijven nu steenrijk zijn geworden. Vooral door deze staatssteun.

Het ACW zegt daarover niets. Nee, integendeel, dat vinden ze nu eens een eerlijk systeem. Wind voor iedereen ; maar alleen geld voor de happy few.

Tien jaar geleden hebben we voor de Eeklose windmolens, in het bestek, geschreven dat het een meerwaarde zou zijn indien burgers mee konden participeren in windenergie. Daardoor haalde een CV het project binnen. Daardoor krijgen gewone mensen jaarlijks een dividend. Het was een idee van een ambtenaar van de stad Eeklo. Dankzij zijn voorstel verdient iedereen, die wil, iets mee van windenergie.

Conclusie: tien jaar geleden hadden we al een juistere en socialere kijk op windenergie dan het ACW.

17/05/2012 In het Eeklose Ringdossier is er in deze legislatuur een definitieve doorbraak gekomen. Administratief en politiek is de beslissing genomen dat er een Ring komt.

Dit is een historische doorbraak in een historisch dossier. Het is te vergelijken met de beslissing in de vorige legislatuur dat het streekziekenhuis zou gebouwd worden in Eeklo, en daarvoor heeft de stad toen de gronden aangekocht. Dit was ook een definitieve stap, die de twijfelaars en de non believers de mond heeft gesnoerd.

Maar betekent dit dat deze Ring volgend jaar kan aangelegd worden? Kan één of andere politieke partij meer dan een andere?

Het antwoord is tweemaal nee.

Er moeten nog tal van administratieve voorbereidingen worden getroffen, zoals het minutieus uittekenen van het tracé, en daarna het onteigenen van de gronden. Deze procedures vergen tijd, en dit is zo, onafhankelijk van wie politiek bestuurt.

Mijn realistische voorspelling is dan ook dat de echte aanleg van de Ring kan en zal gebeuren in de tweede helft van de volgende legislatuur.

De kans dat een aantal politici ( straks gemeenteraadsleden?) en actievoerders de Ring kunnen tegenhouden lijkt me zeer klein. Ze hebben immers geen valabele argumenten.

Het is momenteel een nieuwe politieke stijl, namelijk zeggen dat er niet moet bespaard worden, maar dat de groei moet gestimuleerd worden, waardoor het Bruto Nationaal Product stijgt en de schuldgraad automatisch afneemt...( die automatische koppeling is in werkelijkheid wel zeer onzeker..)

Groei stimuleren als oplossing voor een kasprobleem kan alleszins niet op gemeentelijk vlak, want een stad of gemeente heeft geen enkele return van 'groei', zeker niet indien die 'groei' wordt betaald door de stad zelf.

Voorbeeld: extra wegenwerken betekenen groei, maar nul return voor de stadskas.

Conclusie: wie zegt dat er niet moet bespaard worden doet dit enkel om stemmen te winnen, en niet om de staatskas of gemeentekas te vullen.

16/05/2012 De werken in de Boelare zitten dus nu wel echt op schema. Het einde komt in zicht, en deze voormiddag was afgesproken, op een vergadering met AWV en de politie en Technische Dienst, om nog niet over te communiceren over de einddatum. Maar blijkbaar lekte het goede nieuws al naar anderen, en circuleert nu juli 2012 als eindperiode voor de werken.

Hoe dan ook: een dikke proficiat voor de aannemer, en iedereen die heeft meegewerkt aan deze renovatie.

Het wordt wel nog even vervelend thv. het kruispunt met de Molenstraat (versmalling van de rijweg), maar eens de Boelare is afgewerkt, kan Eeklo, op wegenvlak, vrijer ademen.

Of toch niet? Want we moeten ook nog een aantal straten van een nieuwe asfaltlaag voorzien!

Er heerst een kauwenplaag in Eeklo. Deze in peloton circulerende vogels nestelen zich in de bomen in en rond de psychiatrie. Als die kerels zich zo blijven voortplanten kan er binnen enkele jaren een 'Birds' worden opgenomen in de wijk Oostveld.

Van natuurfenomenen gesproken: gisteren éénmaal hevige bliksem, en alweer complete stroomuitval ten huize. Dit ondanks voldoende beveiliging.... Het is niet de eerste keer dat de bliksem mijn wijk viseert.

15/05/2012 Terug van reis naar het zonnige Toscane...en politiek is er in Eeklo een bom ontploft, namelijk in de Open Vld. Luc Vandevelde heeft aangekondigd dat hij met een eigen onafhankelijke lijst naar de verkiezingen gaat. Daarmee komt een einde aan wat ooit de Siamese tweeling was, want Luc en Christophe waren niet alleen goede politieke collega's, maar ook vrienden.

Uit de eerste commentaren onthoud ik dat Luc de stap heeft gezet uit onvrede met het gevoerde beleid van de Eeklose Open Vld, en ook omdat hij geen bestuur met de CD&V ziet zitten.

Of er een bestuur tussen Open Vld en CD&V komt weet ik niet, en ik betwijfel dat ook.

Ik stel wel vast dat Christophe De Waele wat graag opnieuw openbare werken zou gaan leiden.

Maar dan heb ik toch een vraag: om welk beleid te voeren?

- om de ovonde weer af te schaffen, want hij was de grootste tegenstander. En we weten nu al dat we een tweede ovonde nodig hebben!

- om het industrieterrein in Balgerhoeke niet aan te leggen? Wetende dat Open Vld in de periode 2000- 2006 hevig voorstander was?

- om de bussen weer door de Visstraat te sturen? Of door de Kaaistraat, zoals het plan was? Want de busdoorsteek aan het station werd afgekraakt door de Open Vld, maar het is dé oplossing tegen de files in de Zuidmoerstraat gebleken. Men zat te hopen op een accident, om aan te tonen dat die busdoorsteek crazy was, maar gelukkig is alles veilig gebleken.

- in deze legislatuur is er vooral gescoord op het domein van openbare werken. Er zijn zeer belangrijke wegenwerken uitgevoerd, en alles binnen de timing. Waar het dossier Guldensporenstraat vast zat, is het nu opgelost. De Kerkstraat heeft geen kasseien meer, en de Boelare zit in een stroomversnelling. Het fietspaddossier naar de Antwerpse Heirweg is ook opgelost.

- op Openbare Werken hebben we de dominante invloed van een studiebureau stopgezet, en hebben de ambtenaren nu grote inspraak. Dit is goedkoper, en efficiënter

- Tot slot: het eerste wat we hebben afgewerkt in deze legislatuur is het Eeklose Structuurplan. Ook dat dossier zat in een sukkelstraat. Door dat structuurplan is er een enorme dynamiek ontstaan in onze stad.

Besluit: op Openbare Werken hebben we geopteerd voor: ' de inhoud is belangrijker dan de verpakking'.... Ik hoop dat die lijn kan doorgetrokken worden in de volgende legislatuur.

De Eeklose fietsersbond heeft een nieuwe voorzitter. Ben Vergauwe neemt na jarenlange en intense inzet afscheid. Hij heeft de verdienste zich 200% in te zetten voor de belangen van de fietsers.

Ik ben vaak akkoord met de fietsersbond, en soms ook niet akkoord....Maar een drukkingsgroep, zoals de Fietsersbond is nodig.

Aan de nieuwe voorzitter wil ik toch deze boodschap geven: als je tegen de Ring bent, dan ben je voor een onveilig centrum. Dan helpen de zones 30 in smalle straten, waar brede auto's en fietsers elkaar niet kunnen passeren, niets.

dus: als je Eeklo fietsveilig wil maken, opteer dan voor een Ring, zoals men in elke Nederlandse gemeente doet. Door die Ring zal er een enorme verkeersveilige dynamiek ontstaan, en worden de fietsers en wandelaars heer en meester in de binnenstad.

Dat is ook mijn boodschap aan Groen!: als je pleit voor een Nederlands beleid op vlak van Stedenbouw, wees dan eerlijk, en begin eerst met een Ringweg. Ik ken geen immers enkel Nederlands dorp zonder Ring....

De Ring is dus het begin van de oplossing!

04/05/2012 Er is in de pers commotie omdat de verzekering van de Belgische Voetbalbond niet betaalt voor de medische kosten van acute hartproblemen.

Maar geen enkele sportverzekering betaalt daarvoor, want deze verzekeringen dekken alleen kosten van ongevallen, veroorzaakt door een externe oorzaak...

Wat de plotse hartdoden betreft: in de jaren '90 waren er enkele 'experten' die dit, bij het wielrennen, duidden als gevolg van EPO. Ondertussen kregen ze meermaals ongelijk, en de plotse doden in alle sporttakken, én vooral bij jongeren, tonen aan dat het te maken heeft met structureel hartlijden, en niet met het gebruik van doping.

De meimaand is in Eeklo gestart met een heuse opkuisactie onder leidng van Rita De Coninck.

03/05/2012

Ondertussen hebben we alweer een 1 mei gehad, waarop ook de zon arbeid heeft geleverd. Waar die sossen het verdiend hebben om telkens mooi weer te hebben....ik weet het dus niet, maar ik geniet er dan ook maar van.

De schutters van Sint- Sebastiaan hebben ook hun 1° mei gevierd, met de Koningsschieting, die dezelfde winnaar opleverde als vorig jaar.

Vande Lanotte hanteert toch wel een merkwaardig denkpatroon:

- hij is tegen het feit dat de gemeenten wat verdienen aan hun inbreng in nutsmaatschappijen.

- hij heeft er geen enkel probleem mee dat sommige milieuvriendelijke bedrijven groot zijn geworden, dankzij de staatssubsidies, en dat ze daardoor naar de beurs kunnen trekken. Dit levert enorme bonussen op voor het bedrijf zelf...

- hij heeft er ook geen probleem mee dat de federale staat de kassa passeert bij Belgacom.

Kortom, hij wil alleen de gemeenten op hun financiële knieën.

dus: wie voor de socialisten stemt weet dat hij voor een arme(re) gemeente zal kiezen. Met dank aan Vande Lanotte.

Hij, en zijn socialistische volgelingen willen de gemeenten pluimen.

30/04/2012

In de Huysmanshoeve was het zaterdag feest, want de tentoonstelling van fotograaf Vanfleteren is daar te gast. Wie mooie wielerkoppen en sfeerbeelden uit het wielrennen wil zien: het hangt vol in de schuur!

Antoine Huysman kreeg een cartoon van Nesten, en hij was daar zeer blij mee!

Op 21 juli is er een retrokoers ( met koersfietsen van enkele decennia oud) met aankomst aan de Huysmanshoeve!

28/04/2012

De wegenwerken in de Boelare zitten nu wel echt op kruissnelheid....Laat ons hopen dat de straat bruikbaar is tegen het bouwverlof in de zomer.

Ondertussen hoor ik zeer veel positieve reacties op de aanleg van Blommekens: mooi, en zeer brede, goed zichtbare, egale en veilige fietspaden, die iets hoger liggen dan de rijweg voor de wagens.

Deze week was er opnieuw overleg over de verkeerssituatie in de Oostveldstraat. De bedoeling blijft om er vanaf eind juli de (tijdelijke) lichten weg te nemen. Een definitieve regeling wordt verder uitgewerkt.

We hadden ook een voorbereidende vergadering over wegenwerken en mobiliteit, omdat we medio mei aan tafel zitten met de Administratie Wegen en Verkeer.

Eén van de topics wordt zeker de vraag naar een ovonde tussen de Leopoldlaan en Brugse Steenweg en R43. Deze ovonde zou het verkeer, dat van Maldegem komt, visueel zeer vlot naar de ringweg leiden, in plaats van richting Leopoldlaan.

Het valt ook op dat zo'n ovonde mooi kan worden aangelegd binnen de bestaande ruimte aldaar.

Er was deze week een tweede infovergadering over de provinciale windmolens.

Op hetzelfde ogenblik zat de verkeersraad samen om de actualisering van het mobiliteitsplan te bespreken.

Een gemeenteraadscommissie heeft woensdag de stand van zaken van de stadsfinanciën aanhoord, en zoals overal in dit land en elders, moet er nu bespaard worden. Op die manier wordt het tekort beperkt.

Het fietspad, van de Spoorwegstraat richting Oostveld, is nu doorgetrokken tot aan de Oostveldstraat. Het wordt reeds gebruikt door wandelaars en fietsers.

We hebben binnen de Technische Dienst bekeken hoe we het fietsverkeer, dat van de Melkerij komt, of binnen enkele weken vanuit de hoek van de Hospitaalstraat zal komen, veilig over de Oostveldstraat kunnen loodsen.

De duivenmaatschappij Union en Eiktak is verhuisd van de sporthal naar de Yeti. Dit werd gisteren officieel gevierd.

Vandaag is er Opendeur in het PTI, met als attractie een elektrisch aangedreven sportwagen.

25/04/2012Hoe kan je dit nu uitleggen aan de mensen? Open Vld steunt enerzijds enthousiast het lokale industrieterrein Broeken, en dat industrieterrein werd voorbereid door Veneco. Maar enkele minuten later in de gemeenteraad fulmineerde diezelfde partij tegen het feit dat Venco ook het industrieterrein van Balgerhoeke zal ontwikkelen, in samenwerking met de stad. Je moet dan nog weten dat enkele maanden terug Open Vld deze samenwerking met Veneco heeft goedgekeurd....

24/04/2012

De Eeklose gemeenteraad geeft een positief advies voor het industrieterrein van Balgerhoeke. Er mogen alleen laag risico bedrijven komen. Voorbeeld: een bedrijf met 50 tot 200 ton opslag gas..Er worden geen vervuilende bedrijven  toegelaten.

De gemeenteraad vraagt ook nog eens de noordelijke ontsluiting af te wegen ten opzichte van de zuidelijke. Er zijn immers enkele nieuwe elementen, zoals het feit dat AWV een groter aansluitingscomplex wil aan de R43, en de vlottere verbinding naar IVM verbrandingsoven via een noordelijk tracé.

tijdens het vragenuurtje ( gemeenteraad) vroeg men aandacht voor de onveiligheid van het fietspad ter hoogte van de Oostveldstraat en de inrit naar de psychatrie.Door het feit dat het fietspad tussen de de parkeerstrook en het voetpad ligt, is de zichtbaarheid voor de fietsers en voor de wagens, die afslaan naar de psychiatrie, zeer slecht..

Deze vraag toont aan dat een fietspad tussen een parkeerstrook en een voetpad niet steeds veilig is.

De reden van de onveilige toestand is de bocht in dat fietspad, en het smalle fietspad, en de drukke Oostveldstraat. Ook zijn er zeer veel wandelaars die op het fietspad stappen.

Besluit: ik denk dat de ligging van dat fietspad aantoont dat een fietspad tussen geparkeerde wagens en voetpad niet steeds het ideale scenario is.

23/04/2012

Unizo heeft een prachtig werkdocument gemaakt, waarin een verlanglijst van maatregelen staat. Unizo Eeklo vraagt aandacht voor tal van punten, gaande van mobiliteit over wonen en afvalbeleid. Unizo stelde dit document voor aan de plaatselijke politici, en deze waren zeer goed vertegenwoordigd. CD&V Plus, SPA, Groen! en Open Vld noteerden aandachtig de opmerkingen van Unizo.

22/04/2012

Gisteren was het feest in Balgerhoeke. De Vrouwestraat werd, met een hevige plensbui, ingezegend.

Het dorpsplein van Balgerhoeke kreeg meer zon, en veel volk. Zelfs Tom Dice kwam optreden.

Het plein van Balgerhoeke is een mix van rust en activiteit, van retro en techno.

Het werk is één kunstwerk geworden, en alle elementen passen mooi samen: de spoorweg, de parkeerplaatsen, het petanqueplein, het podium, de ondergrondse glasbollen en de oplaadpalen...

Maandag komt Balgerhoeke weer in beeld, met de discussie over het industrieterrein. Ik verwacht een duidelijke meerderheid pro industrieterrein, want ik kan me niet voorstellen dat sommige partijen hun eerder standpunt zouden herroepen. Over de ontsluiting en het statuut van het terrein ( welke bedrijven toelaten) zal er veel meer stof opwaaien.

Nog even dit: ik heb meegedeeld dat ik niet meer zal tussenkomen in een politiek forum, waar veel anonieme reacties worden gepost.

Inhoudelijk wil ik nog op de verwijten over de doortocht en ovonde antwoorden:

1. de ovonde is voor IEDEREEN een IMMENSE verbetering... Diegenen die voorspeld hebben dat het een onveilige situatie zou worden, hebben ongelijk gekregen. Niets belet hen om tegen deze realisatie te blijven. Maar, ik stel ondertussen vast dat ook de tegenstanders van die ovonde ijveren voor een ovonde aan de R43- Leopoldlaan. Dus zo slecht zal het wel niet zijn.

2. fietspaden: wie fietspaden tussen de parkeerstrook en voetpad wil leggen in de Stationsstraat moet weten dat dit in bepaalde delen niet kan. ( Voorbeeld: thv. de Markt). Bovendien ontstaan er andere conflictplaatsen, vb. thv. de uitrit in de Garenstraat, en ter hoogte van de meeste kruispunten. We hebben indertijd een fout gemaakt door het voetpad, ten tijde van het halterproject) niet met één meter te versmallen... Dan hadden we meer ruimte voor de fietsers.

3. Wie blijft beweren dat de stad niets doet voor de veiligheid an de fietsers....: Gentse Steenweg werd veel veiliger, en het kruispunt Boelare - N9 wordt fietsvriendelijker gemaakt. Voeg daarbij de fietspaden, zoals ter hoogte van de Melkerij en straks aan de Hospitaalstraat....allemaal voorbeelden die aantonen dat sommigen kritiek blijven geven, louter en alleen om politieke redenen.

19/04/2012

Mijn vraag gisteren: waarom kwam de Eeklose oppositie niet naar het windmolendebat?? Groen! laat weten pro extra 30 windmolend in Eeklo en Maldegem te zijn. Groen! wil dus buiten die twee gemeenten geen enkele windmolen in de andere Meetjeslandse gemeenten. Want dat is wat de provincie voorstelt: alle windmolens, uitsluitend en alleen in Maldegem, Kaprijke en Eeklo.

Groen! vraagt zich niet af hoeveel kabels zullen moeten getrokken worden door Eeklo, en hoe dicht al die windmolens zullen staan ten opzichte van sommige huizen.Nee , Groen! wil dus ook geen windmolens tussen Kaprijke en Assenede....

De Eeklose Open Vld reageert kregelig op mijn vraag, maar geeft geen standpunt. Volgt men de visie van de Provincie, of volgt men de visie van de stad? Niemand weet het.

Hoe dan ook : Maldegem was daar wel: zowel meerderheid als oppositie. En op zo'n avonden moet er toch één iemand van elke partij te vinden zijn, die zo'n hoorzitting bijwoont.

In mei vergaderen we concreet over het bekabelingsdossier, en dan zal blijken dat zo'n bos aan windmolens onrealistisch is.

PS: hoeveel stroom komt er al aan land vanuit de zeewindmolens???? Dat prestigeproject heeft nog niet veel opgeleverd...

Maandag vergaderde een Provinciale Auditcommissie over de aanpassing van het kruispunt Boelare- Molenstraat. Het ziet er naar uit dat dit kruispunt veiliger wordt gemaakt, zonder drastische ingrepen. In de rand van de vergadering noteerde ik nog eens de vaste wil van de bevoegde administratie om de Ring rond Eeklo te realiseren....Maar enkelingen, onder leiding van een 'groene' niet- Eeklonaar stellen alles in het werk om die Ring te boycotten. En voorlopig lukken ze daarin, door juridisch klacht te blijven indienen.

Ik heb daar ook bevestigd dat Eeklo de doortocht wil aanpakken, maar dat dit maar kan als er een Ring ligt.

Ieder verstandig mens beaamt die stelling...

Zaterdag wordt het plein van Balgerhoeke ingehuldigd. Ook de Vrouwestraat wordt ingewandeld.

De huizenprijzen zijn een licht dalende beweging gestart. Ik heb dit al jaren geleden voorspeld, en het is niet meer dan logisch dat dit nu gebeurt. Door de stijgende brandstofprijzen heeft iedereen ietsje minder geld over om huur te betalen, of een huis af te betalen. Daardoor ontstaat er een negatieve prijsevolutie.

De bouwijver valt niet stil in Eeklo: er wordt volop gewerkt aan de verkaveling aan de Broeders van Liefdestraat, en nu wordt ook gewerkt ana de voorbereiding tot het realiseren van de verkaveling aan India Jute.

Waar we ondertussen ook een beetje nachtelijke verlichting hebben op de voorlopige parking, achter de huizen van de Guldensporenstraat.

Deze week hebben we ook onderhandeld met TMVW over het zwembaddossier. Voeg daarbij de gesprekken met Eandis en de vergadering van de Provinciale Auditcommissie, en men merkt dat er wel degelijk hard wordt gewerkt aan de Eeklose dossiers.

18/04/2012

Gisteren was er zeer veel volk op de voorlichting door de Provincie over de plannen tot plaatsing van nog eens 30 (?) windmolens in Eeklo en Maldegem.

Alle lokale besturen vinden dit teveel.

De schepencolleges van Aalter, Maldegem en Eeklo waren aanwezig om te protesteren. Ook de Eeklose politieke meerderheid was er, maar de oppositie bleef afwezig. Ofwel interesseert hen dit dossier niet, ofwel zijn ze dus pro dit massaal aanbod van windmolens.

Vorige zondag was er ook de All Round Swimming Cup in het Eeklose zwembad, en was er de 23° jaargang van de wekelijkse Rommelmarkt op het Kaaiken. André Dellaert blijft daar de kar trekken.

Om de Kaaifeesten een grotere tent te kunnen bezorgen zullen de aftandse verlichtingspalen op het gebroeders Van de Woestijneplein verplaatst worden.

Een put in het midden van de Sportlaan wordt nu grondig en definitief hersteld. Dit mede op vraag van veel bewoners en politici. Het wordt dus even omrijden via de Parklaan...Dit werk is nodig, en het kan niet worden uitgesteld.

12/04/2012

Ik ben al jaren tegenstander van de manier waarop gemeenten verplicht worden hun afvalkilo's te berekenen, en naar beneden te halen.

Er is weer een absurd voorbeeld dat aantoont dat het afvalcijfer per inwoner het resultaat is van administratieve berekeningen, die wereldvreemd zijn:

Als de stad de straat veegt, dan worden de opgehaalde tonnen afval gerekend bij het totaal aantal kilo's afval per inwoner van deze stad. Dus: 20 ton zand en steentjes betekent 1 kg extra afval per Eeklose inwoner.

Als de stad de straat niet veegt, en het zand waait in de riolen, en de riolen worden gekuist, dan wordt dat slib NIET bij de afvalkilo's per inwoner geteld.

Hetzelfde zand en steentjes wordt dus bovengronds als afval beschouwt, en ondergronds telt het niet meer mee...

Conclusie: de stad krijgt een slecht afvalrapport omdat het de straten proper en net wil houden. Begrijpe wie kan. En tegen die dwaze berekeningen protesteer ik, als enige?, sinds jaren.

11/04/2012 Boonen heeft dus Parijs- Roubaix gewonnen, vooral omdat hij supergoed rijdt én ook omdat er geen valabele tegenstand was. Vandaag zagen we een andere koers, waarbij er tientallen kilometers wel werd gevochten en gestreden.

Ik ken Pieter Serry al lange tijd, en ik voorspelde hem enkele jaren geleden een mooie wielertoekomst. Hij rijdt immers een immens wattage per kg lichaamsgewicht. Ik gaf toen twee ploegartsen de tip om hem in hun team binnen te loodsen, maar in die twee profteams was er geen plaats voor hem in de stal....

Dan maar bij een Vlaamse profploeg, die wel jongeren een kans geeft. En hij heeft die kans vandaag, in de Brabantse Pijl gegrepen. Hij staat op zijn 23° te blinken naast Voeckler en Freire! Mooi, en ondertussen een lesje voor de grote 'wielerscouts' die dat talent niet zagen.

De handelaars van de Boelare bekijken het positief. Ze voeren tal van acties, én ze verrasten vandaag de arbeiders van Aswebo op een lekker stuk taart. Iedereen hoopt binnen 100 dagen een nieuwe, prachtige Boelare te hebben.

Volgende week is er een debatavond en voorlichting over de windmolenplannen van de provincie Oost- Vlaanderen in Eeklo en Maldegem. De betrokken gemeenten steunen de plannen niet. Teveel is teveel.

Men klaagt wel eens over de vele wegenwerken in Eeklo, maar ik hoor tal van vragen tot dringend herstel van de vele wegen in de stad.

Het is nu ook menens op de N9: Straks werken aan het kruispunt in Waarschoot, en nu al de brug van Balgerhoeke, en binnenkort het rond punt in Maldegem. Leve de Expresweg ( die binnen enkele weken ook her en der een andere toplaag krijgt).

07/04/2012

Net nu Natuurpunt de strijd tegen de Eeklose Ring opvoert, vraagt die vereniging om haar memorandum voor de verkiezingen toe te lichten bij de gemeentebesturen. Wat mij betreft: ik heb respect voor deze vereniging, maar ik werk niet samen met mensen die Eeklo willen laten verstikken door uitlaatgassen, en die de meeste camions verplicht door het centrum van de stad doen rijden.

De onzin dat meer busvervoer het verkeer in de stad zal verminderen, gaat in eerste instantie niet op voor al die (gevaarlijke) camions.

Tom Boonen zit in de vorm van zijn leven. Het record van Roger De Vlaeminck kan geëvenaard worden, morgen op de kasseien naar Roubaix.

Het fietspad van de Klinkaartstraat naar de Oostveldstraat heeft reeds een sterke onderlaag gekregen. Ik heb het pad ingereden, en je verschiet van de korte rijafstand tussen deze twee punten. Voor een groot deel van de schoolgaande jeugd wordt dit pad een uitstekend alternatief voor de gevaarlijke Oostveldstraat.

Ik zal ook aandringen op de best mogelijke signalisatie ter hoogte van de bocht tussen de Klinkaartstraat en Hoge Bosstraat. Dit wordt het delicaatste punt van het fietspad!

De opmerking van Vlaams Belang, enkele maanden geleden, in de gemeenteraad, wordt hier actueler: er zal inderdaad extra beveiliging nodig zijn.

De aansluiting aan de Oostveldstraat wacht nog op een definitieve beslissing: ik zou het zeer spijtig vinden dat de fietsers niet dwars uitkomen op die straat. Spijtig voor die éne boom, maar die boom is minder belangrijk dan de fietsers.

Een zone 30 vind ik op die plaats ( ter hoogte van het vroegere seinhuis) niet nodig en ook niet verantwoord. Want als je dat daar invoert, dan moet je dat ook doen ter hoogte van Davamat, en de Lustige Boer, en de Lekestraat en Kriekmoerstraat. Die oversteekpunten zijn even belangrijk en gevaarlijk.

In de Sportlaan werd een zeer voorlopige asfaltlaag aangebracht, ter hoogte van een belangrijke verzakking. Eind april wordt dit definitief hersteld, en dat zal hoe dan ook veel verkeershinder veroorzaken.

Ondertussen zijn de riooldeksels in de Oostveldstraat hersteld, maar ze moeten nog uitdrogen. Dit zorgt ook voor verkeershinder. Gelukkig is het nu schoolvakantie, en dat scheelt toch wel op vlak van autogerij.

Die verkeershinder ligt gevoelig, en wordt politiek ook geaccentueerd. Maar ik denk dat er weinig keuze is: werken moeten gebeuren, en zeer vele wegen liggen er slecht bij. Voorbeeld: de brug van Balgerhoeke. Ook daar zal hard gewerkt worden, met een belangrijke omleiding en opstropping ter hoogte van de afrit van de Expresweg ( R43).

06/04/2012

De Oost- Vlaamse Gouverneur toont in een brief, als antwoord op een klacht vanuit de gemeenteraad, begrip voor het feit dat Eeklo één van de pilootgemeenten is voor het toepassen van een nieuw financieel beleidsplan. Er wordt wel gevraagd de begroting in evenwicht te krijgen in de loop van de volgende jaren.

De tegenstanders van de Eeklose Ring gaan verder in hun verzet... Ze blijven procederen. Natuurpunt en enkele particulieren willen de vernietigingsprocedure verder zetten bij de Raad van State.

Deze zoveelste poging om stokken in de wielen te steken wordt zéér interessant: zal er nog een prominente plaats zijn voor personen die absoluut geen Ring willen, (maar wel een tunnel door de Stationsstraat van Eeklo....???), op een  Eeklose politieke lijst, die PRO Ring is???

03/04/2012

Het Eeklose Vlaams Belang stuurde met heel wat commentaar een boodschap van de mij totaal onbekende ChristenUnie door...Deze boodschap dateert van 1 april, en in die boodschap wordt gemeld dat de CU een stemadvies zal uitbrengen voor echte christenen op andere partijen dan de Eeklose CD&V Plus.

De Eeklose CD&V Plus zou teveel afdwalen van de traditionele kerkelijke boodschap. Goed dat Vlaams Belang dit tijdig heeft opgemerkt, en misschien komt er nu voor de Eeklose kerken onverwacht steun uit onverwachte politieke hoek.

Gelet op de zeer belangrijke datum waarop de boodschap werd verspreid denken we dat de CU veel grote politieke vissen zal kunnen steunen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

02/04/2012 Na Open Vld heeft nu ook de Eeklose N-VA het mobiliteitsthema gevonden. Men schrijft dat Eeklo teveel wordt verstoord door wegenwerken. En als voorbeeld toont men een foto van de aansluiting van de riolering van een nieuwe wijk in de Zuidmoerstraat. En daar was er een goede en vlotte omleiding via de Zandstraat...... Maar blijkbaar volstaat dit alles niet meer voor én Open Vld én N-VA: zij willen geen verkeershinder, noch door nieuwe wijken, noch door private werken. Als we die partijen geloven zal er dus in de volgende zes jaar ofwel niets gebeuren, ofwel zullen alle aannemers geen openbare weg innemen....Gelooft u dat?

Eén van de 'problemen' van Eeklo is dat het zeer dichtbevoklt is. Moest Maldegem dezelfde bevolkingsdensiteit hebben, dan woonden er daar 60.000 inwoners.

De Provincie wil op 17 april haar plannen voor een peloton windmolens langs de Expresweg , op grondgebied Eeklo en Maldegem, toelichten.De voorstelling gaat door in het Administratief Centrum van Eeklo.

Ik heb in de voorbereidende vergaderingen gezegd dat de Provincie fout is: men wil alleen windmolens in Maldegem en Eeklo, maar niet ten zuiden van de Expresweg tot in Bassevelde. Wie dit heeft vastgelegd, en waarom, is zeer onduidelijk, ja zelfs duister.En noch Maldegem, noch Eeklo pikken dat dictaat van de Provincie.

De Provincie zal dus moeten luisteren naar de opinie van de besturen van eeklo en Maldegem.

30/03/2012

Door een goede coördinatie en communicatie is de (korte) afsluiting van de Oude Gentweg in Eeklo gelukt, met een minimum aan verkeershinder.

Op de studiedag van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten is openlijk gezegd dat er overal ,in de komende jaren, zal moeten bespaard worden.

Dit had iedereen al zien aankomen, en, sorry voor het in herhaling vallen, ik heb dit zes jaar geleden voorspeld. En daarom heb ik , als schepen van financiën, in 2006 een enorme geldreserve aangelegd voor de stad Eeklo. En dankzij die geldreserve konden we het dynamisch beleid verder doortrekken.

Eeklo zal zich financieel kunnen handhaven door enerzijds (iets) te besparen op personeelskosten, en door patrimonium te verkopen. Eén van de voorbeelden is de verkoop van het oude jeugdpaviljoen op het JF Willemsplein. Binnen enkele weken zal duidelijk zijn wat de opbrengst van die verkoop zal betekenen voor detsadskas.

De Open Speeldag, voor en achter de Eeklose sporthal was een enorm succes...Je kon over de (kinder-)kopjes lopen....Enorm veel enthousiasme was er, zowel bij de kinderen als bij hun ouders.

 22/03/2012

Het is nu nogmaals bewezen, en uitgesproken op de radio: Eeklo is één van de drukste steden op vlak van doorgaand verkeer.

En er is één grote reden voor: het ontbreken van de RING.

De vorige schepen van mobiliteit slaagde er niet in om dat dossier vlot te trekken. Het huidige schepencollege heeft, door tientallen keren te vergaderen, en met de steun van het Ringcomité, het dossier vlot gekregen.

Dat er toch nog politieke clowns zijn die vinden dat Eeklo geen Ring nodig heeft...is onbegrijpelijk.

Alleen de Ring kan de verkeersdrukte in de stad structureel verminderen. Al de rest zijn randoplossingen, die hier en daar een procentje afpietsen van de drukte..

Zo is de ovonde een verbetering, en is de busdoorsteek ook een oplossing gebleken voor sommige files in de Zuidmoerstraat. En toch zijn er politici die deze uitstekende maatregelen hebben proberen kraken.

Ik vraag me af met welk recht een partij, Open Vld, kritiek mag hebben op het mobiliteitsbeleid in deze stad, wetende dat ze het Ringdossier niet gedeblokkeerd kregen, en wetende dat ze tegen én ovonde én busdoorsteek zijn. Wat is hun oplossing dan wel?

21/03/2012

Ocmw-voorzitter danny Smessaert kondigt alweer een mooi bouwplan aan. In september beginnen de werken aan het nieuwe Eeklose ocmw- gebouw. Vroeger kan niet, want de prachtige, immense, wat ouder wordende beuk in het Beukenhof, moet rustig gelaten worden tot in het najaar. Pas dan mag er gegraven en gebouwd worden naast deze oude boom. De beuk erin, vanaf september....

Schepen Rita De Coninck poseerde fier voor de nieuwste borstelmachine van de stad Eeklo. Eeklo zal nu nog netter worden.

Ook de hartveiligheid zal toenemen in onze stad. Er komen een aantal AED's bij op openbare plaatsen. Hoe minder ze moeten gebruikt worden, des te beter. Maar beter één AED in handbereik als het nodig zou zijn.

De eerste asfaltlaag is een feit in Blommekens. Joepie!

Vorig jaar was er sprake van een nieuwe jeugdvoetbalploeg in Eeklo. Ik heb de initiatiefnemers toen kunnen overtuigen om samen te werken met de bestaande structuur. De jeugdwerking doet het nu veel beter, vooral in de categorie duivels.

Nu is er een identiek scenario bezig: een groep wou een aparte club starten, maar is gaan onderhandelen met de bestaande structuur en dit heeft geleid tot een overname van de werking, onder de naam KFC Eeklo Meetjesland.

20/03/2012

Johan Vande Lanotte beweert dat hij evenveel belastingen betaalt met zijn managementsvennootschap, als in personenbelasting. Hij vergeet echter te vermelden dat zijn managementvennootschap geen gemeentebelasting betaalt, en dat er voor die vennootschap een vlaktaks bestaat van, alles inbegrepen, 35%.

De Oude Gentweg is nu afgesloten wegens aanleggen van een riolering. Ondertussen is er ook het herstel van de riolering in de Désiré Goethalsstraat. Om files te vermijden hebben we de Oostveldstraat deze week opengesteld.

15/03/2012

Vooreerst willen we stilstaan bij het dramatisch accident in Zwitserland. We betuigen onze steun aan de vele families van de overleden kinderen. We denken ook aan meester Frank, en zijn familie. Deze wordt op zeer korte tijd tweemaal getroffen door een plots overlijden.

Gisteren was er een infovergadering over het industrieterrein van Balgerhoeke. Ik leer uit de vergadering dat er hoe dan ook geen 'zware' Sevesobedrijven zullen en kunnen gevestigd worden. Er is misschien plaats voor bedrijven, die een grote opslagcapaciteit nodig hebben. Maar ook daar zal het veiligehidsrapport zeer beperkend werken, Voeg daarbij de aanwezigheid van de windmolens, die ook een belangrijke beperkende rol zullen spelen.

Ik noteer ook de enorme bekommernis van de buurtbewoners voor de impact van de zuidelijke ontsluiting.

Het was een interessante vergadering, die zeer inhoudelijk was. Spijtig genoeg waren er zeer weinig gemeenteraadsleden aanwezig. Vooral de luidste roepers, die in vorige legislatuur enorm pro een industrieterrein hebben geageerd, waren afwezig.

Eén parkeermeter op het Eeklose Krügercentrum levert evenveel parkeergeld op als 15 andere parkeermeters, buiten dat winkelcentrum. Dit toont aan dat het Krügercentrum uitstekend draait, en dat die parking zeer intensief gebruikt wordt. Dankzij de opbrengsten van die parkeermeter kunnen we straks de grote randparking aan het station financieren.

Belangrijk om weten is ook dat onze parkeermeters, ondanks hun gezegende leeftijd, nog steeds functioneren. Een hoogtechnologisch staaltje!

11/03/2012

Om de Griekse beurstragedie door te spoelen, ben ik gisterenavond gaan luisteren naar muziek van Mikis Theodorakis. Het was een Grieks cultuurbad van hoog niveau. Spijtig dat er niet nog meer mensen de weg vonden naar CC de Herbakker. Soms heb ik het gevoeld dat buitenlandse kwaliteit, ( alhoewel: hier met Vlaamse uitvoerders) nog te onbekend is in deze cultuurstad. Ik herinner me zo het optreden van Lakatos, de vioolvirtuoos. Ook toen kende Eeklo zijn talenten onvoldoende.

Volgens de kranten is de Fietserbond tegen de beslissing van 'Europa' om het batterijvermogen voor e-bikes te verhogen, tot 500 watt. Ik begrijp dat men schrik heeft voor fietsers, die aan te hoge snelheden over de fietspaden zullen racen. Maar, zoals nu, is traag rijden ook een bron van veel verkeersconflicten...

Ik ben dus voor, maar hoe dan ook zal men in de aanleg van fietspaden rekening moeten houden met die nieuwe evolutie. Liefst dus geen hoekige asverschuivingen, en te smalle fietspaden.

Hoe dan ook hebben de batterijen op of onder de fiets vele duizenden mensen weer uit hun huis gehaald. Ze durven nu langere afstanden doen, en rijden met de glimlach tegen de wind in. De Fietsersbond moet toch beseffen dat dit een zeer interessante evolutie is.

Maar het is wel juist dat 500 watt zeer veel is. Vergelijk dat met een lange demarrage van Cancellara...Bij fietsproeven is er bijna niemand die dat vermogen kan trappen.....Rijdt straks de oma van Tom Boonen mee op training met haar kleinzoon? Nadat ze de batterijen heeft opgeladen?

10/03/2012

De bewoners van de Jozef Geirnaertstraat bereikten een akkoord met het Eeklose stadsbestuur. Er komt een 'woonerf', en dit houdt in dat de snelheid beperkt wordt, en dat de parkeervakken ( er komen er een drietal bij) afgelijnd worden, en dat er dus niet buiten de lijntjes mag geparkeerd worden.

De randparking rechtover de Désiré Goethalsstraat wordt intens gebruikt, vooral tijdens marktdagen.Ook het deel van die parking, aan de Tieltse Steenweg is zeer populair.

De randparking aan het station wordt binnen enkele maanden aangelegd...Daags na het Feest van de Arbeid begint men aan de uitvoering, die 100 werkdagen mogen duren. Zoals ik in de kranten zegde: de werken zijn aanbesteed en zullen uitgevoerd worden.

Wie schreef ook al weer dat Eeklo niets doet aan het parkeren? Het is blijkbaar de politieke gewoonte om zwart-wit te denken en spreken...volgens sommige oppositieleden doet de stad niets, terwijl toch wel blijkt dat er veel gebeurt.

De Oude Gentweg wordt afgesloten vanaf 20 maart, en dit is voor rioleringswerken in functie van een nieuwe wijk. We zullen dit goed communiceren ( met plaatsing van borden). We hebben daarover vergaderd, en besloten dat in de periode dat er gewerkt wordt in de Oude Gentweg ook de afsluiting in de Oostveldstraat moet weggenomen worden.

We willen immers geen moeilijkheden op twee invalswegen van de wijk Oostveld.

Volgende week vergaderen we nogmaals over de toestand in de Oostveldstraat, en we zijn niet van plan één aannemer een voorkeursbehandeling te geven. We zullen een standpunt uitwerken, dat rekening houdt met vroegere werken in die straat.

Volgens sommige handelaars is het nooit eerder gebeurd dat een aannemer een werkzone krijgt van 3,5 meter voor zijn 'deur'...We zullen dit dus evalueren, en samen met de bevoegde diensten zoeken naar een oplossing, die rekening houdt met de belangen van de zelfstandigen in die straat.

We kregen het bericht dat ook de brug van Balgerhoeke (N9) een nieuwe toplaag krijgt, vanaf medio april. Verder nieuws volgt. Voeg daarbij de werken aan het rond punt in Maldegem, en je begrijpt dat een rit naar Maldegem best via de Expresweg gebeurt.

Het is nu al moeilijk rijden op de N9 in Maldegem. Deze gemeente heeft gekozen om van de N9 een winkelstraat te maken. Als je het mij vraagt: een miskleun.

Minister Van Q vindt dus dat bedrijven geen minimale belasting moeten betalen. Wat een onzin. Zeker als je leest wat een internationale brouwerij straks betaalt aan de bestuurders. Solliciteert die minister ook al voor zijn post- politieke carrière? Zoals vele van zijn voorgangers? Ondertussen zouden intercommunales wel belasting moeten betalen? Begrijpe wie kan...

De Open Vld verdedigt dus liever de belangen van internationale bedrijven, meer dan die van de intercommunales, die nog een beetje winst maken, en daarvan een groot deel uitkeren aan de gemeenten.

De Eeklose N-VA is tegen een appartementenbouw aan het Jan Frans Willemsplein. Ik begrijp dit niet....We willen senioren de kans geven om in volle centrum te wonen, en dan is men daar tegen. Bart De Wever heeft als slogan ' de kracht van de verandering'..., maar niet(s) veranderen is stilstaan....Geef de senioren toekomst in deze stad!

En het JF Willemsplein is nu al een aangename site om te wonen. Een ambitieus bouwproject, met aangename woonkansen voor senioren: die kans krijgen we in Eeklo niet elk jaar.

08/03/2012 Gisteren was er een zeer interessante discussie in de Eeklose verkeersraad, over de aansluiting van het fietspad op de Oostveldstraat.

De neuzen wijzen toch wel meer en meer in dezelfde richting: het fietspad komt best zo dwars mogelijk uit op de Oostveldstraat...; en de onveiligste kant is de noordkant, want het oude seinhuis is een visuele hinderpaal.

Ik gaf als voorbeeld van inrichting van die aansluiting het fietspad in Lembeke, tussen de wijk Warande en het dorp (Kerkakkerstraat). Ook daar is de aansluiting dwars op de rijweg, en daar zijn beugels geplaatst. Eigenlijk zoals het schepencollege van Eeklo nu voorstelt.

Is een verkeersplateau een oplossing? Volgens sommigen wel, volgens de meesten niet. Ook al omdat men elders ook verschillende verhogingen zal moeten aanleggen. Niet alleen aan het Oostveldse seinhuis, maar ook aan de Antwerpse Heirweg en Lekestraat, waar die straten uitmonden in de Oostveldstraat...

De opmerking dat Eeklo niets doet aan het parkeren, zal binnen enkele maanden verstommen. Want op 2 mei begint men aan de zeer ruime randparking aan het Eeklose station. Werken die bijna 700.000 euro kosten.

De Hoge Gezondheidsraad raadt af om een baby, jonger dan 1 jaar, te laten zwemmen in een chloorhoudend zwembad. Ik heb zo het gevoel dat men overdrijft, zeker voor wat openbare zwembaden betreft: die worden toch wel zeer intensief gecontrleerd. En het potentiële risico is dan ook zeer klein.

In mei worden opnieuw verschillende straten geasfalteerd. We zetten de inspanning van de vorige jaren verder.

 

04/03/2012

Het was te denken en te verwachten...: vorige week hebben we een vergadering afgesproken met politie en aannemer voor de bouwwerken in de Oostveldstraat. De vergaderdatum was vastgelegd op vorige dinsdag. En dan komt het....drie dagen na het overleg, dat een lichte versoepeling van de parkeermogelijkheden heeft opgeleverd, schopt Open Vld weer wild in het rond.

Volgens die partij is er geen gehoor voor de vragen van zelfstandigen in de buurt....en zou Open Vld hebben aangedrongen op dat overleg. Niets is minder waar: Open Vld heeft nooit aangedrongen op dat overleg, maar geïnterpelleerd in de gemeenteraad vorige maandag.

Het overleg lag al vast en is dus georganiseerd. En het resultaat is een compromis tussen mobiliteit, parkeermogelijkheid, veiligheid en ruimte voor de aannemer..... was het voetpad iets breder geweest, dan was er zelfs geen lichtsignalisatie nodig..Maar het is voorlopig technisch niet mogelijk om de werf anders te organiseren.

Ik blijf verder aandringen op een zo kort mogelijke werkperiode, en op het vrijmaken van de bouwwerf op straat tijdens verlofperiodes.

PS1: twee handelaars reageerden positief op de kleine doorbraak, maar ik geef hen gelijk als ze nog meer aandacht vragen voor hun parkeermogelijkheden.

03/03/2012

Na een bespreking van de verkeerstoestand in de Oostveldstraat is er een kleine verbetering voor het parkeren: door de bouwwerken zijn er heel wat parkeerplaatsen gesneuveld, en daarvan zijn er nu een viertal terug bruikbaar ( tussen hoek Pussemierstraat en Hospitaalstraat), en twee voorbij de krantenshop.

Binnenkort moet de Oude Gentweg een weekje dicht, wegens rioleringswerken voor de nieuwe verkaveling.

We proberen een regeling uit te werken waarbij, tijdens de werken in de Oude Gentweg, de Oostveldstraat volledig wordt vrijgemaakt.

Zo zie je maar wat de impact is van private bouwwerken op het verkeer in de stad.

Dat is nu ook al te merken in de Blakstraat, waar de bouw van AZ Alma een nieuwe verkeerssituatie heeft veroorzaakt.

Er is heel wat interesse van ontwerpers voor de projecten N9-doortocht. Binnenkort zal een jury zich buigen over de inhoud van de ingediende voorstellen. In de jury zal ook een lid van de politieke minderheid zetelen, namelijk Lut De Jaeger. Zij kreeg de voorkeur op Christophe De Waele ( stemming in de gemeenteraad).

21 juli lijkt een actieve dag te zullen worden in Eeklo. Er circuleren nogal wat plannen, vanuit 't Kaaiken...Ook een retrokoers zou tot de mogelijkheden behoren.

Aan de voorzijde van het Stadsgebouw worden er momenteel nieuwe, beter isolerende ramen geplaatst.

Er is nogal wat schade aan de afsluiting van het Eeklose 'Guantanamo', of de nog niet gebruikte weegbrug langs de Eeklose ringweg. Ik blijf het spijtig vinden dat dergelijk project niet 'rendeert'..

Toen ik vorige maand, op ene bijeenkomst, samen met de Brugse burgemeester en een schepen uit Gent, zegde dat Brugge het Venetië van het Noorden is, en Gent het Roma van het Noorden....was er wat gegrijns.. Maar de immense getallen over de aanwezigheid van Romazigeuners in Gent ( tot 7000 ?) doen toch duizelen. Vraag is of de wens van de Provincie Oost- Vlaanderen, namelijk het realiseren van een doortrekkersterrein in onder andere Eeklo, wel een verantwoorde keuze is, gelet op de enorme toevloed van vooral Bulgaarse en Roemeense mensen in Gent.

Parlementslid Yuksel wordt lijsttrekker van de Gentse CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wat mij betreft een zeer goede, en enig mogelijke en juiste keuze, want er is niet veel meer over in de Gentse CD&V. Deze afdeling heeft zichzelf verminkt door interne twisten, en sommige jonge, ambitievolle kandidaten voor het lijsttrekkerschap hebben niet de kwaliteit en mentaliteit om de lijst een nieuw élan te geven.

28/02/2012 de gemeenteraad heeft een strenger kamerreglement goedgekeurd. Sommige gemeenteraadsleden wilden nog verder gaan dan dit voorstel, maar uiteindelijk is het voorstel van het schepencollege goedgekeurd.

Een gemeenteraadslid voert blijkbaar een nieuwe trend in, namelijk twitteren vanuit de gemeenteraad...de meerwaarde van dit soort berichtjes is ver te zoeken.

er was weer een discussie over de Eeklose begroting, waarbij de huidige schepen van financiën, in eigen naam, zijn stelling verdedigde dat de rekening altijd beter oogt dan de initiële begroting. Ik heb als vorig schepen van financiën altijd de stelling verdedigd dat een begroting sluitend moet zijn. Wat dan over is in de rekening, kan gebruikt worden als reserve voor later. Dit is de enige gezonde stelling.

25/02/2012

Terra Nova Solar is een immens zonnepanelendorp op het gipsstort in Zelzate. De initiatiefnemer is een groot consortium, dat nog profiteert van de zonnepanelensubsidies. Pvda, dat beweert de kleine man uit Klein Rusland te verdedigen, is tegen die subsidies.

Een beetje merkwaardig, want linkse politici houden op subsidies.. Hier niet dus.

Het feit dat die firma subsidies krijgt is louter en alleen het gevolg van de regelgeving, die voor iedereen gelijk is. Iedereen krijgt dezelfde uitkering per geproduceerde 1000 kwh....ongeacht of het een bedrijf of particulier is. Iedereen gelijk voor de wet. Er is tussen bedrijven en particulieren maar één verschil: bij de grote projecten telt het jaar waarin de bouwaanvraag werd ingediend als basisjaar om de subsidies te berekenen.

Wat Pvda waarschijnlijk niet weet is dat door dit megaproject de zon voor Zelzate en Evergem financieel extra zal schijnen. Ook andere gemeenten profiteren mee, door te investeren en door financieel te recupereren, via de inbreng van Finiwo in het project.

Besluit: Pvda slaat er maar op los, zonder voldoende dossierkennis.

Merkwaardig dat Pvda tegen subsidies is voor private bedrijven, maar ondertussen het wel normaal vindt dat overheidsbedrijven veel, soms teveel, geld ontvangen.

Een tuincentrum in de Boelare heeft de wegenarbeiders beloond voor hun zware inzet. Mooi! Ondertussen hopen we toch ook dat de werken zo vlug mogelijk opschieten, want het is voor handelaars een enorme beproeving om te moeten werken in een straat die moeilijk(er) bereikbaar is.

18/02/2012

Even gekeken op de website van N-VA Eeklo, en daar lees ik tot mijn verbazing dat deze partij het dossier van de Ring bij Muyters zou gedeblokkeerd hebben..... De waarheid is dat Muyters de plannen die voorbereid zijn door de stad, AWV, en Provincie heeft goedgekeurd...Hij kon zelfs niet anders, en hij heeft eerst zijn eigen partij ingelicht over het feit dat hij zijn handtekening had geplaatst. Dat minister Muyters daarmee partijpolitiek bedreef, is zijn goed recht, maar zijn rol was in dit dossier dus alleen een handtekening zetten onder een dossier, dat maandenlang is besproken en onderhandeld in en door Eeklo, en in en door de Provincie. Het dossier was volledig klaar, en dan was het alleen wachten op zijn handtekening...

Inhoudelijk nog dit: sommige politici zeggen dat er NIETS is gebeurd op het vlak van de Ring, maar ze weten dat het dossier nu administratief is goedgekeurd. En dit is een immense realisatie. Mede dankzij de ruimtelijke structurrplannen, van Provincie en stad. En, nogmaals, het Eeklose  ruimtelijk structuurplan is in deze legislatuur gerealiseerd.

Als sommige politici klagen dat er NIETS gebeurt, dan hebben ze echter steeds een probleem als er WEL IETS gebeurt. Voorbeelden: de ovonde, de doorsteek voor bussen thv de Liberale Mutualiteit....., de plannen rond het JF Willemsplein....Steeds maar njet, van diverse politieke partijen.

Wat de Ring en industrieterrein betreft: N-VA wil geen industrieterrein naast IVM, maar wel een klein industrieterrein aan Veldekens, nadat daarvoor eerst de schoolhoeve moet afgebroken worden. Dit is niet realistisch. Ook al omdat de visie van de Ring en omgeving is dat er zo weinig mogelijk zwaar verkeer richting Ursel wordt gestuurd.

conclusie: N-VA heeft als eerste vernomen dat minister Muyters zijn handtekening had geplaatst onder een dossier, waarvoor vele mensen, zoals ik, honderden uren (vergader-)werk hebben verricht.

18/02/2012

Jody Van Overschelde stapte gisteren zelfverzekerd op het podium van het Eeklose CC De Herbakker, en zie: enkele minuten later won deze deadlifter de Prijs van Sportverdienste van de stad Eeklo 2011.

De kampioenenviering is ondertussen uitgegroeid tot één van de beste shows van heinde en verre, en dat is de verdienste van veel mensen, die onder leiding van Jacques De Smet en Mark Van Hamme honderden uren voorbereidend werk leveren. Schitterend!

Bij de ploegen won ISCE, de inline skating club, de trofee. Frank Fiers mocht, als boegbeeld en oprichter van de club, de trofee in de lucht steken.

In april er een bierbeurs in Eeklo, en de initiatiefnemer is Karel Van Branteghem.

De criminaliteitscijfers van Eeklo tonen een licht dalende lijn. Vooral in de drugsbestrijding werd succes geboekt. De fietsdiefstallen blijven hoog in aantal; ongeveer 200 per jaar is toch wel van het slechte teveel.

N-VA Eeklo heeft Groen op de vingers getikt, en fijntjes gewezen op het feit dat de potentieel derde op de GroenRood lijst in Eeklo een rabiate tegenstander is van de Eeklose Ring. Ik had dat al vroeger gemeld, en gezegd dat Groen moet kiezen. In de gemeenteraad heeft Groen alleszins niet tegen de Ring gestemd. En aangezien SPA ook voor de Ring is zal die toekomstige lijst allicht maar één BOB hebben..., die niet meedoet met de rest.

Hoe dan ook is het supernaief om te denken dat je het centrum van Eeklo kan herinrichten zonder een Ringweg. Nog belachelijker is om, zoals een Lembekenaar ons de les kwam spellen, te zeggen dat er meer openbaar vervoer moet komen.

PS: de Lijn bespaart, waardoor die denkpiste totaal onmogelijk is geworden.

Wat ook niet zal gerealiseerd worden, en wat ik persoonlijk een overbodig idee vond: een treinverbinding van Maldegem naar Eeklo. Deze trein zou nooit rendabel zijn, en er zit echt niemand op te wachten...

De Provincie wil nog meer windmolens plaatsen in de zoekzone Eeklo- Maldegem. Een eerste overleg met de betrokken gemeenten kan op weinig begrip rekenen. De zoekzone is volgens mij te klein, en daardoor komt men tot een soort industriële aaneenschakeling van windmolens. Men mag wel schermen met groene energie en verlagen van CO2-uitstoot (wat een utopie is, als het autoverkeer niet op andere brandstof gaat rijden!), maar teveel molens op één zone is ook niet de oplossing.

Veeleer moet nu ingezet worden op gebruik van warmte uit bijvoorbeeld de verbrandingsoven. Dit zou eventueel een massa warmte kunnen leveren, en dus andere energie besparen, en het zou beterkoop zijn dan nog veel meer windmolens. Ter info: de vroegere milieuminister Dua was tegen subsidie voor energie uit verbrandingsovens!!! Begrijpe wie kan.

Eeklo haalde op het containerpark minder restafaval per inwoner op, en daarmee komt men meer in de richting van de norm die Ovam oplegt. Norm, die wat mij betreft, overbodig is, want mijn stelling is dat het veel beter is dat iedereen zijn afval laat verbranden op een milieugunstige manier (vb. in IVM), in plaats van eigen kachels en haarden vol te proppen. Er is veel meer luchtvervuiling door de honderden private schouwen, dan door die éne ( en enige gecontroleerde) hoge schouw.

Rudy De Leeuw heeft nog maar eens aangetoond wat de mentaliteit is van sommige rode vakbondstoppers: officieel en openbaar vechten voor de kleine man, en ondertussen zelf zeer zwaar betaald worden, en als het even kan mee profiteren van de slechte dingen, die de vakbond bestrijdt, zoals de notionele intrestaftrek.

Die man zou eerlijk moeten zijn, en nu aftreden. Zijn hypocriete houding is gelukkig afgestraft in de media.

12/02/2012

De kritiek van Open Vld Eeklo op het parkeerbeleid is makkelijk te weerleggen.

1. Open Vld heeft zelf ook vorm gegeven aan dit parkeerbeleid. Eerst in de vorige legislatuur, en nu mee in de parkeercommissie. De tarieven zijn in dezelfde orde als in vorige legislatuur, en de voornaamste veranderingen zijn: betere regeling van het eerste kwartuur, en meer blauwe zones op plaatsen waar langparkeerders de parking monopoliseerden. Voorbeeld daarvan is de Melkerij.

2. Open Vld zegt dat er geen bijkomende parkings komen. Men weet nochtans dat de parking achter het station (136 parkeerplaatsen voor langparkeren) aanbesteed is. Men weet dat de stad de oude rijkswachtkazerne in de Kaaistraat koopt, ook al om daar extra parking te voorzien. Men weet toch ook dat deze coalitie een oplossing heeft gevonden voor het parkeerprobleem in de Guldensporenstraat. Probleem dat was ontstaan omdat een private eigenaar zijn garageboxenverhuur had stopgezet. Men weet ook dat een RUP werd goedgekeurd, waarin extra parkeerplaatsen zijn voorzien langs de Guldensporenstraat. Dit Rup is er maar gekomen door onderhandelingen met een private eigenaar.

En dit Rup is één van de vele voorbeelden van het uitstekende ruimtelijk beleid dat er in Eeklo is gevoerd. Vergeet niet dat we in deze legislatuur het dossier 'Structuurplan', dat volledig verzand was, hebben geactiveerd. En pas na de goedkeuring van dat Structuurplan konden we stap voor stap die Rups gaan uitwerken.

3. Rechtover de Markt is er een ondergrondse parking, en de eigenaar heeft besloten, na oveleg met de stad, om de capaciteit uit te breiden voor langparkeren. Ik veronderstel dat een liberale partij tevreden is dat een private persoon of firma goed overeenkomt met de stad....en dat het voordeel oplevert, én voor de private eigenaar én voor de mensen die Eeklo willen bezoeken.

4. Eeklo investeert op 1 jaar 1.000.000 euro voor nieuwe parkings.

5. het parkeren brengt iets op voor de stadskas, maar er zijn ook zeer veel kosten verbonden aan autoverkeer en parkeren. Zoals uit punt 4 blijkt leg je een parking niet gratis aan.

Besluit: de kritiek van Open Vld gaf ons in de pers de gelegenheid om aan te tonen dat er wel degelijk een parkeerbeleid is. Ik ben die partij dan ook dankbaar voor de mooie voorzet.

Wielercomité Eeklo is klaar voor de start van een druk en kilometerslang wielerseizoen. Er zijn ruim 145 leden, en de outfit is veranderd naar zwart met wat steunkleuren van de sponsors Huysman en garage Nissan Q&S.

10/02/2012

Albert Everaert is Eeklonaar van het Jaar. Hij dankt dit aan zijn jarenlange inzet, via zijn website, over en voor de stad. Door middel van vele foto's schetst hij een actueel beeld van Eeklo. En zijn updates worden gesmaakt door, dagelijks, enkele honderden lezers en kijkers.

Freddy De Weert zwaaide gisteren, na een mooie en vruchtbare periode, af als voorzitter van de Eeklose CD&V- jongeren. Freddy, dank u, en graag nog vele decennia actief in de politiek en ten dienste van de Eeklonaars!

Geen Elfstedentocht !? Dan moet ik toch even terugdenken aan 1985... op 9 februari stond ik in trouwkostuum te bibberen van de kou , mét een stormwind, aan de kerk van Waterland- Oudeman. Het was voordien al een hevige winter geweest, met soms immense sneeuwbuien. En ...er was toen wel een Elfstedentocht, op 21 februari!!! Wat het nu wordt, weten we niet, maar het blijft min 30 in Rusland en omstreken. Dus, als de wind uit het Oosten blijft komen, dan hebben we toch nog prijs....

Ik vraag me af hoe men de evolutie van het Bruto Binnenlands Product berekent, en rekening houdt met de weersfactoren. Ik bedoel: twee weken vriesweer legt de hele bouw zo goed als stil. En dat heeft automatisch een negatief effect op de productie en afname van goederen. Dus: een economische recessie door de kou???

Open Vld valt het parkeerbeleid van de stad Eeklo. U leest ons antwoord in de kranten, vermoedelijk in de weekendedities.

07/02/2012 Toen ik schreef dat de vraag naar een gedifferentieerd tarief voor zwemmen genuanceerd moet bekeken worden, wist ik wel waarom....1. ik gaf het voorbeeld van een differentiatie, maar dan één op het containerpark: alleen voor Eeklonaars en niet voor anderen 2. Sport Plus besliste, zonder inmenging van politici ( want die waren, op uitzondering van Odette Van Hamme, afwezig) om volgend schooljaar sportkampen te organiseren aan lager tarief voor Eeklose scholen, in vergelijking met scholen uit de periferie.

Gert-Jan Blomme is verkozen tot voorzitter van de Eeklose CD&V-jongeren! En dit cum laude... We wensen deze zeer actieve en jonge politicus een mooie carrière toe.

05/02/2012 ja, dat schaatsen is een mooie bezigheid, maar het vereist techniek en ervaring...

Nooit lagen de wegen en fietspaden in Eeklo er zo goed bij, na sneeuwval. Er is dus eficiënt gewerkt.

Veel volk op de receptie van het Rode Kruis in Eeklo. De vereniging is uit een dipje gekropen, en slaagt er nu in om op alle fronten te scoren, in het belang van vele mensen. Het grote doel is, voor 2012, dat er wat meer bloed zou vloeien. Donoren zijn dus welkom. Ook komen er extra AED's, en dat staat niet voor 'Alle Eeklonaars aan de Defibrillator.'..maar wel voor zoveel mogelijk defibrillatoren op de juiste plek.

Mijn bedenking, namelijk dat die toestellen misschien ook wel wat last zouden kunnen hebben van de extreme koude, leidt binnenkort tot een kleine controle van de buiten hangende apparaten.

17 februari: Trofee van Sportverdienste in Eeklo!

12 februari, en dat voor het eerst op een ( voetbalvrije?!) zondag: cyclo-cross in Eeklo. Met onder andere de huidige topper Meeusen.

04/02/2012 De Maldegemse Parkcross had veel weg van een wegcriterium. Door het vriesweer lag het parcours er snel bij.

Wat het volgende week zondag in Eeklo wordt, weten we nog niet. Maar het is dermate koud ( deze morgen zelfs min 12) dat het wel eens een sneeuwcross zou kunnen worden.

De sneeuw was verwacht op vrijdag, en Eeklo was goed voorbereid. Proficiat aan de Technische Dienst en aan de strooidiensten! Vanaf vrijdagmiddag werd er preventief en curatief gestrooid. Vele fietspaden zijn sneeuwvrij, maar hoe dan ook blijft het een gladde bedoening.

Sommige vrijwilligers hebben problemen met het feit dat TMVW vraagt dat ze, eens werkzaam in het stedelijk zwembad van Eeklo, een contract moeten tekenen. Ik heb in de sportraad benadrukt dat juridische veiligheid en zekerheid belangrijk is én voor de vrijwilliger, én de club, de stad en TMVW.

Vandaag was de startdag van wat wel eens een fijne schaatsweek kan worden. We zagen heel wat sportievelingen in Oostburg en Groede. Morgen wagen we ons daar ook op het glad ijs.

01/02/2012Vorige zondag was ik in Koksijde voor het WK veldrijden, waar de Vlamingen toonden dat ze kunnen koersen, zoals de Kenianen kunnen lopen. Zeven aan de start, en zeven op het podium.... Wat in Koksijde niet in orde was: de parkings lagen mijlenver van het parcours, en ze waren, na de wedstrijd, nergens aangeduid...Maar goed, acht kilometer wandelen doet de overdaad aan eten iets sneller vergeten.

Maggie De Block is grandioos aan het mislukken. Niet omdat het Maggie is, maar omdat de crisisopvang voor asielzoekers niet kan opgelost worden met enkele slogans. Maggie ging een hard en koud beleid voeren, maar ze had allicht niet verwacht dat dakloze opvang in barre wintertemperaturen de pers haalt. En dat de kritiek dan met bakken wordt uitgegoten.

In Eeklo maken we ons stilaan klaar voor de jaarlijkse cyclo-cross. Eerst is er vandaag de Parkcross in Maldegem. Maldegem , dat weer een rit van de Enecotour heeft binnengehaald.

Michel De Sutter trekt de N-VA lijst in Eeklo. Het was te verwachten dat de leider van de vernieuwende tandem ( met Dr. Desmet) de lijst zou trekken. Vraag is hoe veel grote namen op die lijst zullen staan. Dit kan dus de verrassing van de verkiezingen worden. Tot op heden lijkt de Vlaamse storm toch nog beperkt van omvang.

Bij Open Vld komt Christophe De Waele weer op kop. Geen verrassing dus. Christophe ontopt zich in de gemeenteraad tot een zeer actief oppositielid. Hij bereidt de dossiers aandachtig voor, en is goed op de hoogte, en hij houdt er ook van om af en toe zwaar uit te halen, en soms al eens met zijn voorhamer naast de nagel te slaan. Maar hij gaat er voor, en zo hoort in de politiek.

28/01/2012 Open Vld vroeg in de Eeklose gemeenteraad om een gedifferentieerd tarief in te voeren voor het gebruik van het zwembad. Dit voorstel werd al eens gelanceerd zes jaar geleden, en het heeft goede en moeilijke kanten. Goede, namelijk dat Eeklonaars minder zouden betalen voor het gebruik van het zwembad, omdat ze via de gemeentebelasting al een bijdrage hebben geleverd. Moeilijk omdat je niet weet waar die differentiatie eindigt. Voorbeeld: zal een zwemmer uit Lembeke, aangesloten bij Mega, betalen volgens het clubtarief van deze Eeklose club, of meer betalen omdat hij zelf in Lembeke woont?? Is hij Eeklonaar omdat hij bij die club is, of blijft hij een niet Eeklonaar ???

Het voorstel verdient geen onmiddellijk nee of ja, want er zijn voorbeelden waar men nog verder gaat dan differentiatie van tarieven. Voorbeeld: het containerpark is alleen voor Eeklonaars. Vraag is dus wat we willen, en wat het financieel allemaal opbrengt. Enige reflectie is dus wenselijk.

Cavalier uit Eeklo heeft eindelijk toestemming om Stevia te gebruiken als veilig en gezond zoetmiddel. De enorm sterke suikerlobby heeft Stevia lange tijd uit Europa kunnen bannen, en er is nu een kleine opening. Sommige multinationals hebben bekomen dat Stevia vooral in frisdranken mag, en niet in de koekjes ...

Maar het kleine Cavalier heeft nu een zeer grote stap gezet in het aanbieden van gezonde, lekkere voeding. Voorlopig is Cavalier seul, maar we zijn ervan overtuigd dat Stevia een niet te stuiten opmars zal beginnen. Politici zouden het gebruik van dit middel moeten ondersteunen, al was het maar om de steeds aandikkende groep 'suikertantes' tegen de gaan. Diabetes is probleem nummer één, Stevia wordt oplossing nummer één...

Van den Braembussche uit Eeklo heeft een zware investering gedaan, en kan hierdoor 2,5 keer zoveel beton produceren als voorheen.

Proficiat ook aan dat bedrijf, dat gisteren zeer fier toonde dat de productiecapaciteit zo is gestegen.

Het Eeklose asielcentrum hield gisteren een gesmaakte en geslaagde nieuwjaarsreceptie voor bewoners en vrijwilligers en sympathisanten.

In de gemeenteraad hebben we gezegd dat de stad werk wil maken van een groenere, mooiere, veiliger Leopoldlaan en Gentse Steenweg. Dit alles zal kunnen door de realisatie van de Ring!

AZ Alma begint op 6 febrauri aan de bouw van het nieuwe ziekenhuis.....tenminste als Koning Winter dit toelaat....De wind komt straks uit het Oosten, en voor het eerst sinds zeer lang moeten we rekening houden met negatieve temperaturen.

23/01/2012 Ik schreef enkele weken geleden dat de aanval op de euro toch wel niet objectief wordt gestuurd. En zie: de roep naar een Europees ratingbureau wordt steeds luider. Want de States hebben toch wel een verborgen agenda, denk ik...

Vandaag op de radio: het systeem dat Verhofstadt toepaste om staatsgebouwen te verkopen voor weinig geld, en dan te huren voor zeer veel geld.....heeft blijkbaar geleid tot bedenkelijke zaken, en nu ook een proces.

Verhofstadt kwam aan de macht dankzij dioxine in de kippen, en nadien werd de Staat als een kip gepluimd, door gebouwen zeer goedkoop van de hand te doen.

We kregen ooit de kans om de Eeklose riolen te verkopen voor veel geld, en dan terug te huren. Ik heb toen, als schepen van financiën, onmiddellijk mijn veto gesteld.

Ik las deze week in een politiek blaadje dat Eeklo teveel geld heeft gegeven aan de opsmuk van pleinen. Wel, het plein van Balgerhoeke werd betaalbaar, dankzij subsidie. En het park aan het JF Willemsplein is een enorme, esthetische verbetering. Ik sta dus achter die realisaties, maar ik zou persoonlijk nooit die lelijke roze kinderkop betaald hebben. Maar dat is een persoonlijk standpunt, los van politiek.

21/01/2012 de werken in de Boelare schieten nu wel zeer goed op. Er werden al voorbereidingen getroffen aan het kruispunt met de Teirlinckstraat. Op vraag van sommige handelaars zullen de verkeersborden, die de richting aangeven van Boelare en Blommekens, geactualiseerd worden.

De Finse piste kreeg her en der een nieuwe toplaag. Dit is nodig, want de houtschilfers worden door de maanden heen brozer.

Ik heb enkele foto's van werken in Eeklo op mijn facebookpagina geplaatst. Wie dus, naast wat tekst, ook beeldmateriaal wil, kan 'vriend' worden op facebook...

Ik heb al vele malen gereageerd op berichten die werden geplaatst op een website van een Eeklose politieke partij. Maar ik ga dit afbouwen, omdat ik het unfair vindt dat er tal van reacties worden gepubliceerd van mensen met een valse identiteit. Politiek is geen karnaval, en sommige dorpsidioten durven alleen maar kritiek leveren en gal spuwen onder een schuilnaam...Wat mij betreft, weg met die lapjes en cie, en publiceer de echte namen. Face to face, eerlijke communicatie! Stuur die gemaskerden naar het karnaval van Aalst...daar kunnen ze zich echt uitleven.

16/01/2011 Rood en Groen gaan hand in hand naar de Eeklose verkiezingen. Eigenlijk is dat een goede zaak voor politiek Eeklo, want door dit samengaan blijft het sociale en ecologische gedachtengoed in de Eeklose gemeenteraad vertegenwoordigd.

Het ziet er naar uit dat er enkele sterke fracties zullen tafelen na 14 oktober..N-VA zal zich allicht kunnen positioneren als belangrijke nieuwkomer, ten koste van vooral...Vlaams Belang, Open Vld en CD&V?

En de linkerzijde zal niet worden weggemaaid, door de krachten te bundelen.

Hoe het voor 14 oktober zal verlopen, weet ik niet...Wie zal voor welk dossier het licht op groen zetten, of wanneer zal men voor of  tegen rood stemmen ( want Rood nog in meerderheid en Groen in oppositie)...

De Ring ten zuiden van Eeklo: dit zal geen verkiezingsthema meer zijn, want slechts de kleine groep tegenstanders heeft het niet gehaald tegen de democratische besluitvorming, die eerder al had gekozen voor de Ring. Ik ben supertevreden dat alvast één persoon door de uitspraak van de Raad van State een smadelijke nederlaag heeft geleden. Wie vindt dat hij afwezig mag blijven op alle vergaderingen, om nadien de zaak (juridisch) te saboteren...die heeft gegokt en zeer zwaar verloren.

De Ring komt er dus, zoals ook AZ  Alma er zal komen.

Het dossier AZ Alma is politiek gerealiseerd door Eric Matthijs, Paul Wille, Freddy De Puydt en mezelf. We slaagden in het onmogelijke, namelijk de grond verwerven om de kliniek te kunnen realiseren. We hielden het fusieziekenhuis in Eeklo, ondanks de vele en heftige pogingen van Maldegem.

In de huidige legislatuur heeft Koen Loete de kar getrokken voor de subsidies. Ik heb me verder kunnen uitleven in gedachtenwisselingen over mobiliteit en stedenbouwkundige plannen.

We wensen AZ Alma veel succes met de bouw, en we hopen het complex zo vlug mogelijk te kunnen betreden, als ...bezoeker.

De Eeklose Schuttersvereniging zit nog steeds met een immense schrik. Door één klacht oogt de toekomst zeer wankel. Maar de stad Eeklo biedt weerwerk en de stad heeft door een RUP voor het Heldenpark nu wel een juridisch kader gemaakt waarbinnen een bouwvergunning voor de schutterstoren haalbaar moet zijn.

De bewonersvergadering over het fietspad richting Antwerpse Heirweg en Oostveldstraat werd druk bijgewoond. Na de vergadering zagen we ook op papier de concrete plannen op Lembeeks grondgebied. Vermoedelijk fietsen we tegen 2013 van het Eeklose station in schuine lijn naar de Expresweg ter hoogte van Kaprijke.... waar mettertijd een op- en afritcomplex zou komen, en een TUNNEL.

Momenteel is het nog een zinloze realisatie: de weegbrug langs de Eeklose Ring....Hopelijk wordt dit ooit gebruikt, want zoals het nu is, namelijk leeg en verlaten en omheind, is het een slecht dossier. Gelukkig heeft de stad daar niets voor betaald.

11/01/2012 ER IS ZEER BELANGRIJK POSITIEF NIEUWS OVER DE EEKLOSE RING!!! WE WACHTEN NOG EVEN OM DE PRIMEUR HIER UIT TE SCHRIJVEN.

Maar ik ben nu al zeer tevreden dat de enorme energie, vanuit het Ringcomité en Schepencollege en administraties ( van Provincie en AWV en Stad) resultaat zullen boeken.

We vergeten dus de tientallen moeilijke vergaderingen, en de klacht van een zeer kleine groep onder leiding van één niet- Eeklonaar...Laat ons vandaag vooral genieten van het zéér positieve en definitieve nieuws...dat u straks in de pers leest, of vanavond hier, als het reeds elders op radio of TV zou geweest zijn.

11/01/2012 Steven Vanackere kreeg van de dynamische Eeklose CD&V-jongeren een broekrsriem cadeau. Dit om te helpen besparen. Besparen is immers de opdracht van alle gemeenten en overheden.

Sommige burgemeesters en mandatarissen grijpen naar de fles...en vermoedelijk is dat vooral door de vele sociale contacten. Ik geloof niet dat de hoofdoorzaak de politieke stress is. Ik denk dat vooral de enorme aanwezigheid onder de mensen zijn tol vraagt. Je moet al sterk op je benen staan om op recepties alleen water of fruitsap te drinken..

Vanavond voorstelling van het aan te leggen fietspad door de velden richting Antwerpse Heirweg en Oostveldstraat.

Gisteren stelden de Eeklose Sportvrienden hun affiche voor van de cyclo-cross. Twee markante veranderingen, namelijk meer klimwerk en koers op zondag ipv. zaterdag.

Er is blijkbaar groot fusienieuws op komst in de Eeklose politiek....

07/01/2012  Niet te missen: Steven Vanackere komt morgen naar Mimosa Eeklo, als spreker tijdens het nieuwjaarsontbijt van CD&V Eeklo.

Hij was hier in Eeklo, enkele jaren geleden, ook al op de OCMW-site, toen hij deel uitmaakte van de Vlaamse Regering, als minister van Welzijn.

Ik zal hem toch twee vragen stellen. Ten eerste: waarom geen deeltje van de vennootschapsbeslasting laten vloeien naar de steden en gemeenten? En, ten tweede: moeten alle zelfstandigen nu bibberen en beven voor de 309% maatregel van de dienst financiën? Volstaat het vanaf heden dat een inspecteur van financiën, bij de aangifte van een zelfstandige, een uitgave verwerpt en beschouwt als private uitgave, om die uitgave dan ook nog eens aan 309% te belasten?

 Even het criminele kantje van Eeklo....er waren rond de jaarwisseling al cafégevechten, en er waren ook de vier autobranden. 4 autobranden op één week in een stadje van 20.000 inwoners. Extrapoleer dat eens naar een stad van 1 miljoen inwoners, en je hebt 200 autobranden in één week. Dus toch wel indrukwekkend, die criminaliteit in het anders rustige provinciestadje.

06/01/2012 We wensen iedereen een gezond en gelukkig 2012!!

Het is in juni exact 10 jaar geleden dat de eerste Eeklose windmolen operationeel werd. In februari 2002 draaiden de molens bijna door, want het waaide die maand gemiddeld 9 m per seconde, en dat de hele maand lang. Of januari 2012 tot de betere windmaanden zal behoren, weten we nog niet. De aanzet is alleszins veelbelovend.

Volgende week stellen we de concrete plannen voor het fietspad van Eeklo richting Zelzate voor aan de aangelanden. De Provincie wil de werken starten op 12 januari. Dit dossier dateert van 1989.....en wordt nu uitgevoerd. Het dossier krijgt waarschijnlijk de prijs van langste voorbereiding en bespreking, met uiteindelijk toch een realisatie..Niet echt om fier op te zijn, maar binnen enkele maanden is het toch bruikbaar.

Wie gelooft in het openbaar vervoer als alternatief voor de Eeklose Ring, doet er best aan die dagdromen op te bergen. De Lijn moet immers besparen. Dus: dromen van tram en andere varianten...'t zal niet voor binnenkort zijn.

Als Bart De Wever spreekt, stijgt de N-VA in de peilingen. Maar Peumans lijkt wel de vogelverschrikker van zijn partij. Hij vindt nu dat de gemeenten mee moeten besparen, terwijl het net die gemeenten zijn die het zwaarst worden getroffen door de crisis. Hoe hij dat punt zal doorduwen in aanloop van de verkiezingen ??? Dankzij Peumans alle gemeenten in de problemen, want minder geld uit het Gemeentefonds, dat eigenlijk extra gespijsd werd om de minderontvangsten uit energie te compenseren.

Zoals ik al vroeg en voorspelde zal (waarschijnlijk) het gratis openbaar vervoer voor senioren worden afgebouwd. Ik heb nooit begrepen dat men geen minieme bijdrage vroeg (vb. 1 euro per rit) aan de senioren, voor het gebruik van het openbaar vervoer. Door het gratis vervoier mist de Lijn essentiële inkomsten. Maar nee, indertijd moest alles gratis en zo zijn we beland in de rode cijfers. Tot vervelens toe: de politieke God die Stevaert was heeft geleid tot veel zotte ideeën en beslissingen. En nu boeten we allemaal voor zoveel gulheid.

De Nederlandse pensioenfondsen hebben het moeilijk. Nederland staat model voor de gelijke pensioenen, maar of we jaloers moeten zijn van de Nederlandse pensioenfondsen? Nee.

 

30/12/2011

Maldegem en Evergem zijn vergelijkbaar met Eeklo, maar beide grote gemeenten hebben wel een sluitende begroting voorgelegd. Volgens mij zit het verschil tussen de twee en Eeklo in de stijging van de personeelskosten. Ik heb , in mijn periode als schepen van financiën, 1995-2006, steeds de rem gezet op aanwervingen, omdat elke aanwerving, hoe nuttig en nodig ook, meerkosten betekent op vlak van personeel én werking.

Aalter heeft die oefening, namelijk het inperken van personeel en het beheersen van de kosten, reeds enkele jaren geleden gemaakt. Toen had die gemeente een enorm tekort.

Er is veel protest tegen de komst van een tweede, zeer grote kerncentrale in Borsele. Maar de kans dat die centrale er komt, is klein. Niet door het protest, maar door de dreigende (?) overproductie van stroom in Nederland, en ook door het gebrek aan financiële partner(s) om die immense investering te betalen. Kernenergie is plots veel minder hip geworden...

ZONDAG 8 JANUARI : ONTBIJT VAN EEKLOSE CD&V, MET ALS GASTSPREKER STEVEN VANACKERE.

27/12/2011 Er is al een klacht binnen bij de provinciale administratie tegen het budget 2012 van de stad Eeklo. Ik vermoed dat die klacht van een oppositiepartij komt.Feit is dat de klacht zal onderzocht worden, op basis van de stukken die de stad hoe dan ook moet doorsturen naar de hogere overheid, voor nazicht en al of niet goedkeuring. Persoonlijk verwacht ik een aangepast budget 2012 tegen april of mei 2012; iets waar ik ook voor ijver.

Er komt een vervangend stadsontvanger, in afwachting van een nieuwe definitieve benoeming.

Blommekens is dus volledig en vlot bereikbaar. De aannemer Aswebo heeft woord gehouden!

Even zag het er naar uit dat de federale financiële tapkraan zou opengedraaid worden voor de gemeenten. Fiscalisten hadden immers opgemerkt dat er op de 21% RV op de dividenden ook nog eens 1,5 % extra zou worden uitgekeerd aan de gemeenten. Maar dat blijkt toch niet waar te zijn. Valse hoop dus.

Zondag 8 januari komt minister van financiën Steven Vanackere naar Eeklo, en dan zal ik nogmaals pleiten voor het toekennen van een deel van de vennootschapsbelasting aan de gemeenten.

Sommige Belgische topeconomen doen niets liever dan negatieve commentaren geven op de euro en eurozone. Hun pessimisme is immens.

Maar over andere handelszones zwijgen ze als vermoord. Ik geef een voorbeeld: Rusland vormt straks een handelsunie met Belarus en Kazachstan. Belarus is virtueel failliet en devalueerde dit jaar 70%. De enige manier om het land een beetje te redden is die handelszone. Geen econoom echter die nu waarschuwt voor het domino-effect ten opzichte van Rusland......En, wat is het verschil met de eurozone??? Toch merkwaardig dat de interesse van financiële experten zich beperkt tot de eigen regio.

23/11/2011 Deze nacht zou de Kamer de pensioenplannen van de regering hebben goedgekeurd. Maar...of dit het totale pakket van Van Quickenborne is, weet ik niet. Wat ik wel weet: iedereen zal minder pensioen krijgen, behalve de parlementairen. Lokale schepenen en burgemeesters leveren het meest in: hun carrière, waarop het pensioen wordt berekend stijgt van 20 naar 36 jaar, alleen voor wie jonger is dan 55....De oudsten mogen verder genieten van hun goed betaald pensioen.

Merkwaardig bij die pensioenhervorming is dat bijna niemand alle teksten had gezien. Wat in het regeerakkoord staat is veel minder dan wat Quickie heeft uitgeschreven.

De staking van superrode De Leeuw is gisteren grandioos mislukt. Dank aan de vele mensen die toch zijn blijven werken! De Leeuw wil maar één zaak: niets veranderen, en het land platleggen.

De stad Eeklo verkoopt een stuk grond aan het JF Willemsplein. Waar nu het jeugdpaviljoen staat, komt later een appartement met 6 bouwlagen. De tuin, of speelpleintje blijft openbaar. N-VA stemde tegen de plannen omwille van dat speelplein, maar de Eeklose politieke meerderheid vindt (terecht) dat de jeugdsector een zeer mooie nieuwe locatie krijgt (Kerkstraat), en dat de verkoop van de grond van het jeugdpaviljoen een mooie stuiver kan opleveren. Volgens het officiële schattingsverslag zou dit meer dan 800.000 euro moeten zijn. En dit voor 500 vierkante meter, met daarbij nog eens ondergronds extra 400 vierkante meter parkeerruimte.

Stel u voor dat dit bedrag wordt gehaald...dan kan de oude site van het ziekenhuis miljoenen euro's opbrengen....

We dromen maar even...

22/11/2011 De Eeklose gemeenteraad heeft het budget voor 2012 goedgekeurd. Maar iedereen weet nu al dat er zal moeten gewerkt worden aan een afgeslankte versie. Vooral de personeelskosten zijn drastisch gestegen sinds 2006; ruim 20%. Mijn stelling blijft: je hebt altijd personeel te weinig, maar teveel als je moet betalen...

Ook zal de gemeenteraad en schepencollege een ontwerper aanstellen voor een megaproject, namelijk de herinirchting van de doortocht door Eeklo. Die herinrichting wordt geschat op 13.000.000 euro... Dus ook een werk van lange adem. Groen! vroeg zich af hoever de stad nu eigenlijk staat met de reealisatie van de Ring.. Ze vond het resultaat tot op heden maar flauwtjes.

Mijn antwoord was dat enkele mensen, waaronder een jong lid van Groen! getracht hebben, via de Raad van State, om de Ring tegen te houden.Het is wel zo dat die enkele mensen niet op de steun kunnen rekenen van enige politieke partij in Eeklo.

In de reeks zotte kosten, heeft de Provincie veel geld uitgegeven om betonwegen te laten verwijderen in Het Leen. Blijkbaar is dit de visie: zo weinig mogelijk mensen toegang verlenen tot de grootste delen van het bos in eigen streek. Ik begrijp dergelijke ingrepen niet. Maar het zal dus zogezegd goed zijn voor mens en milieu. Maar bij enige regenval...onbewandelbaar.

De berichtgeving over de Boelare in een krant was toch wel overtrokken...: het lijkt wel oorlogsgebied.... Het is inderdaad absoluut niet leuk om handelaar te zijn in een straat waar wegenwerken zijn, maar vooral de handelaars in Blommekens mogen niet (meer) mopperen. Zij hebben aan hun zijde een voetpad, en de wagens kunnen reeds na de werkuren door de straat rijden.

Voor de aanvang van de werken vroegen diverse handelaars positief te berichten over de bereikbaarheid van hun zaak...nu stel ik vast dat sommige van hun collega's net het omgekeerde doen.

18/12/11

Het was een week vol afgelastingen....De opening van het plein van Balgerhoeke ging niet door, omwille van de hevige regenval. En de Kerstkraampjes stonden ook niet in Eeklo, niet alleen door het superslechte weer, maar vooral door een slechte coördinatie tussen de groepen,die handelaars en middenstanders vertegenwoordigen.

De lang verwachte, hevige regenval heeft al boordvolle grachten veroorzaakt, en dit vooral in Kaprijke, langs de Expresweg.

Maandag bespreekt de Eeklose gemeenteraad de begroting. De begroting 2012 oogt zeer ongezond. En dit is het gevolg van enkele tegenvallers, maar ook van de sterk gestegen personeelskost.En het had nog erger kunnen zijn...

Gelukkig had ik, met de steun van Erik Matthijs, in de voorbije twee legislaturen een mooie geldreserve opgebouwd. Een reserve, die volgens de socialisten zo groot was dat Eeklo steenrijk was. Volgens de liberalen moest ik toen veel meer investeren en lenen, maar ik wilde niet. Er werd toen al genoeg geïnvesteerd, vond ik, en ik wou reserve voor moeilijker tijden. Want, zo zegde ik toen: als de dividenstroom een beekje wordt, dan hebben we een probleem. Het is geen beekje geworden, het is nog slechts een druppel.

Bovendienb vond en vind ik lenen door een openbaar bestuur absoluut niet interessant, want er is geen enkel fiscaal voordeel aan lenen ( privé wel). Integendeel, de leningen zijn steeds herzienbaar, en je bent dus de klos als de rente stijgt.

Ik heb in het huidige schepencollege ook steeds geargumenteerd dat we geen extra personeel kunnen betalen. Waarom? Als men 100 euro uitgeeft, gaat 50 euro naar personeel, en als je die 50 laat groeien naar 53, dan moet je op de overige 50 euro, die besteed wordt aan leningen en werkingskosten, al 3 euro of 6% besparen...Onmogelijk dus.

Maar toch zijn er veel aanwervingen gebeurd. En deze personeelskost is de grote oorzaak van het tekort. Komt daarbij dat het crisis is, waardoor er geen financiële meevallers zijn.

Hoe kan de begroting weer op het goede pad komen?

1. door in te zien dat de personeelskost omlaag moet

2. door enkele wegenwerken uit te stellen (maar daardoor zullen de wegenbouwers de crisis voelen vanaf 2012, want elke stad en gemeente zal minder werken laten uitvoeren)

3. door luxe investeringen uit te stellen. Waarom moet de hele benedenverdieping van het stadhuis vernieuwd worden (omwille van een klein niveauverschil??), wetende dat er meer dringende en noodzakelijke investeringen zijn in deze stad?

4. door in diensten, die denken dat ze onafhankelijk mogen plannen en groeien en bloeien, te rationaliseren.

5. door geld te verdienen aan enkele bezittingen. Zo heb ik gewaarschuwd tegen het uitdelen van grond van de huidige site van AZ Alma aan rustoorden en andere instellingen. Als die site vrijkomt, moet de stad die gronden te koop, en dus niet gratis, aanbieden.

6. door oog te hebben voor 'kleine' maatregelen. Indertijd voorspelde ik dat het gratis parkeerkwartuur de stad veel geld zou kosten: op 30 jaar 4,5 miljoen euro, of 50% van de kostprijs van het zwembad. Het is merkwaardig dat sommigen vinden dat een nieuw zwembad niet kan, terwijl men op 1 minuut tijd een beslissing nam, die 50% bedraagt van de kostprijs van dat zwembad.

Ondertussen is dat gratis parkeerkwartuur aangepast, alsook de te uitbundige subsidie voor zonnepanelen ( gemeentelijke subsidie van 500 euro, die ik persoonlijk heb geweigerd, uit principe). Ook die subsidie wilde ik in de vorige legislaturen niet invoeren, omwille van niet houdbaar.

6. door bij elke investering ook het effect op de personeelskost en werkingskosten te berekenen. Dit was en is mijn uitgangspunt voor het nieuwe zwembad: de kost van personeel en werking ( energie, onderhoud) mag in de nieuwe structuur niet groter zijn dan in het huidige bad. Tot op heden is die denkoefening alleen gebeurd voor het zwembad, en niet voor andere investeringen, zoals het jeugdgebouw en dienstencentrum...

Het zal in de komende jaren moeilijk zijn, maar de signalen waren er, en de waarschuwingen ook. Het volstaat om de personeelskost van 2011 te vergelijken met die van 2000, om te zien vanwaar het gat in de begroting komt.

Voeg daarbij de verschuiving van stedelijke inkomsten naar RioP...en de verklaring voor het tekort is er.

We komen stilaan in een tijd dat politici opnieuw oog hebben voor financiën. De jaren van het gratis uitdelen zijn definitief voorbij. De 'feestende Stevaerts' zijn zo goed als weg ( gelukkig) en de realisten moeten in de toekomst het puin ruimen.

11/12/11 Windmolens...er wordt nu een dienstweg aangelegd om de windmolens te bereiken, die zuidelijk van de Expresweg staan opgesteld ( Balgerhoeke).

Intercommunaal komt er financiële steun voor nieuwe windmolenprojecten, waarvan één in Maldegem. Raar maar waar, de gemeente Maldegem wil zelf niet mee participeren. Andere gemeenten betalen dus mee voor dat project, en Maldegem lijkt wel een spelletje ' ik ben Brit, dus ik doe niet mee', te willen spelen.

De Eeklose vrijwilligers werden gisteren uitgenodigd voor een gezellig samenzijn in het CC De Herbakker.

Ze konden er niet allemaal zijn, want er zijn ook op zaterdagnamiddag heel wat activiteiten.Toch was er veel volk, en de vrijwilligers lijken de geste van de stad wel te smaken..

Vrijdagavond waren er ook veel vrijwilligers voor de grootste overdekte Kerstmarkt van Eeklo, in het PTI. Dus: alweer een succes in die dynamische school.

Volgende week druk overleg, onder andere over de Eeklose begroting, die op 19 december ter stemming wordt voorgelegd.

In de Boelare is de klip van de spoorwegovergang genomen, en is men reeds bezig aan de grondwerken tussen de spoorweg en café De Corner.

09/11/2011 Er er is wat commotie in enkele straten over het lot van de bomen. Zo is er een petitie in de Schependreef met de vraag tot het verwijderen van één rij eiken. Ook in de Antwerpse Heirweg deden bewoners hun beklag over het gebrek aan zonlicht door de sterk uitgegroeide bomen.

Eind winter 2011-2012 start de aanleg van het fietspad richting Lembeke.

Het provinciaal RUP Balgerghoekekomt zeer binnenkort ter sprake in een plenaire vergadering in Gent.

05/12/2011 Dit weekend in Eeklo:

- vrijdagavond waren er 13 paarden ontsnapt, nabij de Koetshoeve. 12 werden teruggevonden, en één paard oveleed na een botsing met een wagen.

- Eeklo is een 100-jarige rijker; hij woont nog thuis in de Zandvleuge, en hij blaakt van gezondheid.

- de brandweermannen hielden hun jaarlijks Barbarafeest, en dat is een cocktail van kerk- en cafébezoek, en gezellig eten en ontspannen in de brandweerkazerne.

- de filmclub hield zaterdagavond haar galaprojectie.

- KFC Eeklo won voor het eerst een competitiethuismatch in 2011(!). Het werd 2 - 0 tegen Assenede. Liefst acht Eeklonaars speelden mee voor KFC. Wanneer men het heeft over het inzetten van eigen jeugd, dan kan men momenteel een voorbeeld nemen aan KFC.

Terug nachtelijke onderhandelingen om de excellenties aan te duiden die nog ongeveer 900 dagen zullen regeren. Als de vakbonden en De Wever het toelaten.

02/12/2011 De werken in Blommekens vorderen nu goed. We hopen dat, voor het Kerstverlof, de voetpaden aan beide kanten zijn aangelegd.

Een scan, gedaan door Eandis, toont aan dat stad Eeklo 290 euro per jaar kan besparen, door 50 nieuwe lampen te plaatsen. De investering zou echter 10.000 euro kosten.

Energie was vroeger een melkkoe voor de overheid, en de lokale besturen gebruikten dat geld om te investeren voor hun bevolking.

Maar door vooral Steve Stevaert en zijn rode broeders, is dat vele geld gevloeid naar enkele grote groene projecten en slechts enkele groene bedrijven. Toeval of niet, hij en sommige van zijn broeders werden dan in de besturen van die bedrijven benoemd. Vetbetaald.

Steve heeft de laatste maanden gemerkt dat niet alle diensten gratis zijn, en het artikel in Humo doet hem nu opstappen. Wie wel blijft zijn diegenen die via de politiek zich nooit hebben laten verkiezen, maar wel aan de touwtjes trekken. Indertijd had de CVP in Gent ook zo'n drietal 'beslissers', die decennia de lakens uitdeelden.Het werd de ondergang van de CVP in het arrondissement, want die personen misten realiteitszin, en wilden alleen postjes verdelen.

De Eeklose begroting komt in december op de gemeenteraad. We gaan daar de volgende dagen dieper op in.

Moody's verlaagt de rating van de USA niet, alhoewel de States er, volgens Trend, niet beter voortsaan dan Ierland....

Ik zeg al weken dat de strijd tegen de euro een strijd is van speculanten, en van enkele internationale spelers die vinden dat een sterke euro moet gekraakt worden. Dat ratingbureaus de USA blijven steunen, en andere landen, met dezelfde 'conditie' kraken, doet zéér veel vragen rijzen.

In feite is het simpel: als je nu politieke veranderingen wil forceren, kan dit vooral via de beurs en via ratingfirma's.

27/11/2011 Er is dus een regeerakkoord; niet omdat men elkaar graag ziet, maar omdat er door De Croo zo erg werd getalmd dat België een lagere rating heeft gekregen. En dat mes op de keel doet plots 'wonderen'.Plots werd er een gat in de nacht onderhandeld, en kwam Di Rupo tevreden buiten. Met een akkoord. Nu maar afwachten of zijn regering het ook 500 dagen zal volhouden.

De vakbonden protesteren nu al. Ze hadden reeds een datum voor hun betoging vastgelegd, VOORALEER ze wisten dat er een akkoord zou zijn, en vooraleer ze de inhoud van de tekst hadden gelezen. En dan maar met ene afgestreken gezicht beweren dat die betoging tegen dat akkoord is gericht...

Ik vind het onbegrijpelijk dat vakbondsleiders blijven verdedigen dat mensen op 52 ( ik ben daar dus ook al bij) mogen stoppen met officieel werken, om jarenlang verder betaald te worden. Daar gaan ze dus tegen betogen...Dat de indexkoppeling behouden blijft en dat de ziekteverzekering buiten schot blijft....dat is voor hen zelfs geen positief punt.

Een alternatief hebben ze niet, en de vakbonden en mutualiteiten....betalen ondertussen even weinig belasting als sommige grote bedrijven in België.

Volgende week weer stevig vergaderen in Eeklo. Over de toekomstige openbare werken, en over het zwembad en sporthal. De voorbereiding op de samenwerking met TMVW is intens.

23/11/2011

De opeenstapeling van financiële schandalen, veroorzaakt door onze toppolitici, zijn kort en duidelijk te lezen op de eerste en laatste bladzijden van Knack. Vooral de socialisten blinken uit in persoonlijke poenpakkerij, terwijl ze de kleine man 'verdedigen'...Die eerste en laatste bladzijden van Knack zouden verplichte lectuur moeten worden, voor iedereen..

Zoals Koen Meulenaere schreef: socialisten geven al hun geld aan de armen: de helft aan de linker arm en de andere helft aan hun rechter arm...

De Eeklose gemeenteraad heeft verschillende RUP's voorlopig of definitief goedgekeurd. Er was geen negatief animo rond deze dossiers. Eeklo staat, vergeleken met het omliggende, nu zeer ver in de realisatie.

Vanavond was er een druk bijgewoonde bewonersvergadering over de Sint- Jansdreef. Het schepencollege stelt voor om die weg toch wat te verharden. De huidige puttenrij is onverantwoord, en de stad riskeert op te draaien voor proceskosten, indien er accidenten gebeuren op deze private weg, met openbaar karakter.

Het staat nu vast: het toekomstige politiegebouw zal staan waar het huidige staat ( maar het zal groter zijn). De lange zoektocht naar een betere locatie is daarmee afgeblazen.

Eeklo Run zal weer worden georganiseerd, en dit vermoedelijk op Paasmaandag. Het parcours zal wat gewijzigd worden, om te kunnen besparen op politietoezicht.

Er ligt een nieuw stukje fietspad, tussen de Albrecht Rodenbachstraat en Beneluxstraat. De AVS-wijk kan dus al fietsend richting station.

Dit weekend verloor de Eeklose waterpoloploeg de topmatch tegen Moeskroen. Het was close, en het werd 8-10.

De survivalrun telde heel wat supporters, die genoten van het lastige spektakel. Maar...het zal bij de meesten supporteren blijven. Want survival is niet voor licht getrainde sportievelingen.

De opmaak van de Eeklose begroting zit in de allerlaatste fase. Zoals door mij, bij het begin van de legislatuur voorspeld, is de dominante factor in de begroting de stijgende personeelskost. Als ook de leningen duurder worden, kan er nog weinig geïnvesteerd worden.

Wie begroting zegt, denkt aan de financiële dienst. Ik heb met die dienst ooit 12 jaar lang de begrotingen opgemaakt. De stadsontvanger zal dit niet meer doen, want hij verlaat de stadsdiensten.

Toch absurd dat er in een stadje als Eeklo langer aan een begroting wordt gewerkt, dan op federaal niveau. De onderhandelaars vonden het niet nodig om tijdig over financiën te praten. Nu zitten ze in een impasse. Door hun gebrek aan politiek inzicht, en door hun te lang talmen.

19/11/2011 Dat Elio Di Rupo, samen met Alexander de Croo, onderhandelend op een politieke Titanic zitten, wordt steeds duidelijker. Het vertrouwen bij buitenstaanders, én bij politici die niet aan de onderhandelingstafel zitten, is compleet weg. Nu zie je, tijdens intercommunale bijeenkomsten, dat gemeenten niet meer durven investeren in projecten, die vorige maanden nog evident bleken. Iedereen bibbert. En ondertussen hebben onze federale toponderhandelaars anderhalf jaar alleen oog gehad voor het grootste probleem ter wereld, namelijk BHV. Sinds één maand hebben ze ontdekt dat er nog iets is als een begrotingstekort. De één wil dat toerijden met veel meer belastingen voor al die gezinnen, die in 2011 duizenden euro's zijn verloren door Griekenland, én door De Croo ( hij liet lekker de regering vallen in 2010, met als gevolg een nooit geziene politieke en economische impasse), én door de talmende, o zo charmante Di Rupo.

Sinterklaas komt toe in de Eeklose sporthal, en niet in de jachthaven. De Sint is ondertussen het 'slachtoffer' geworden van een dispuut tussen de ' Jachthaven' en stad Eeklo. Hopelijk is het conflict volgend jaar opgelost.

De werken in de Boelare hebben vertraging opgelopen door diverse omstandigheden. Belangrijkste oorzaken zijn de problemen met en accidenten in de put aan de Zandvleuge.

Daarnaast ondervinden de nutsmaatschappijen veel moeite met de eis ( en dit is een eerste maal dat dit gevraagd wordt bij wegenwerken) van de Administratie Wegen en Verkeer om alle oude en niet meer gebruikte leidingen uit de grond te halen.Dit is een immens en tijdrovend werk.

17/11/2011 Ook op het feest van de Dynastie, 15 november, bleef de Eeklose oppositie thuis. Toch een vreemd gevoel: dergelijke officiële plechtigheden, zonder een ruim deel van de gemeenteraadsleden..

Nog even over de Ruimtelijke UitvoeringsPlannen in Eeklo. Het wordt een indrukwekkende lijst van zones in de stad , die een betere toekomst zullen krijgen: de Lilan, site Van Damme, Broeken, De Waai, Heldenpark, omgeving van Avondzegen en lange Moeiakker, Guldensporenstraat...Ik heb het gisterenavond op de gemeenteraadscommissie gezegd: al deze rups zullen mooie vlinders worden.

Men wil de fiscale aftrek voor bedrijfswagens nog verminderen. Nu al is dergelijke wagen soms maar 50% aftrekbaar, en daarnaast moet de eigenaar een voordeel betalen, ter waarde van 5000 km autorijden voor privaat gebruik. Ik vraag me dan af wat er dan nog van fiscaal voordeel overblijft....Waarschijnlijk weten de toppolitici, die zelf gratis eten en gratis vervoerd worden, en daar niet op belast worden, dit niet. De hardwerkende Belg wordt dus door vriend Elio hard gepakt.

Een rekensommetje? Wagen van 25.000 euro, afschrijven op 5 jaar, aan 50% is 2500 euro per jaar fiscaal aftrekbaar. En dat bedrag verminderen met een voordeel voor privaat gebruik..Rest: ongeveer 1000 euro waarvan ongeveer 3400 euro belastingvoordeel. Op 5 jaar levert het belastingvoordeel voor een bedrijfswagen dus minder dan 1400 euro op. En daar gaat Elio nu eens op besparen en de begroting redden.

Ondertussen krijgen de vrienden van Arco, en de lieve mensen van Bergen ( zware subsidie , lees: 9 miljoen euro, voor het zwembad aldaar, met strikje om) wel hun geld of geschenkjes. Politici werken dus niet voor het algemeen belang, maar voor hun echte vrienden.

12/11/2011  

Een Eeklose delegatie had deze week gesprekken met TMVW, in verband met de overdracht van de uitbating van sporthal en zwembad. Er zijn nog heel wat stappen te doorlopen, en tegen 1 februari moet TMVW van start kunnen gaan.

Ondertussen wordt gewerkt aan de eerste fase van de beveiliging van de sporthal. Kostenplaatje van de totale beveiliging is 550.000 euro!

Het was een waardige viering op 11.11.11. Spijtig dat de oppositieleden massaal hun kat sturen naar een herdenking, die niet partijpolitiek is.

Er lopen momenteel twee enquêtes in Eeklo. Vlaams Belang bevraagt de burger via een eigen partijblad, en de politiezone wil ook weten wat de burger denkt van de veiligheid in de streek. Maar de enquête van de politie is alleen gericht naar een door toeval geselecteerd publiek.

Volgende week wordt de begroting van 2012 toegelicht in een gemeenteraadscommissie.

Het einde van 2011 nadert en het wordt tijd voor een eerste trofee, namelijk de politieke flater van het jaar. In Eeklo gaat die alleszins naar diegenen die de ovonde hebben afgekraakt. Ik hoor over die ovonde vooral lovende commentaar, en de veiligheid van dat verkeerspunt is enorm verbeterd.

We zijn dermate enthousiast dat we nog een ovonde willen in Eeklo.

Ook de kritikasters willen, raar maar waar, een tweede ovonde, thv de R43.

05/11/2011 Wat wil Christophe De Waele eigenlijk? Als er ergens een noodzakelijke herstelling wordt uitgevoerd, vindt hij dit blijkbaar slecht beleid  Dodestraatjesbeleid noemt hij dat....

Waarom worden die straten (tijdelijk) afgesloten? Om de herstelling snel uit te voeren, zoals nu in de Roze. Na één dag kon de weg al terug opengesteld worden.Maar om de herstelling te laten uitharden is er tot en met het weekend verkeer op één baanvak.

Er is één zekerheid: een baan herstellen moet je doen, en dit brengt tijdelijk verkeershinder.....Maar dat men tegen herstellingen en bouwweren in de stad nu ook al oppositie voert...dat is echt nieuw.

Nog even over de Eeklose diefstallen:

Wij gaven correcte info over diefstallen in enkele scholen en openbare gebouwen. Vlaams Belang maakte op basis van mijn bericht een persmededeling. Open Vld schoot het bericht onmiddellijk af, en dit, volgens hen, op basis van één bron, de politie. Die zou mijn vaststelling naar de prullenmand verwezen hebben. Open Vld lachte dan eens goed met 'een visionair schepen'....( want je moet toch wel goed gek zijn om dingen te zien die er niet zijn....dacht Open Vld)

En plots, twee weken na mijn bericht en de alarmbel van het Vlaams Belang bevestigde de politie toch mijn vaststelling. Ook Open Vld vroeg nu plots extra waakzaamheid.

Om hun politieke vel te redden schrijft Open Vld nu dat zij de laattijdige info over de diefstallen kregen via het Buurt Info Netwerk. Spijtig genoeg zeer laat, dus na de diefstallenplaag.

Wel interessant zo'n BIN, als het pas reageert als het te laat is....

Conclusie: er was een piek(je) op vlak van diefstallen in Eeklo. En ik heb daarover tijdig en correct informatie verspreid. Ik blijkbaar als enige (tijdig). Diegenen die het eerst tegenspraken, gaven me nadien gelijk....

alarm: de pensioenlasten worden ONBETAALBAAR voor de steden en gemeenten. Wie de prognoses ziet van de pensioenlasten van politie en ambtenaren schrikt zich een aap....

En ondertussen wil de federale regering nog extra geld halen bij de gemeenten, die op de rand van een financiële afgrond staan.

Ik heb jaren geleden al gepleit voor enkele maatregelen ten gunste van de gemeenten.

Eén: pas de 6% btw ook toe in gemeenten ( gemeenten betalen nu altijd 21%, ook op renovatie van oudere stadsgebouwen)

Twee: geef de gemeenten een % van de opbrengst van de vennootschapsbelasting. Door het feit dat er meer bvba's zijn hebben alle gemeenten veel minder inkomsten uit de personenbelasting.

Ik begrijp niet dat er geen parlementairen pleiten voor deze gunstmaatregelen voor de gemeenten. Welke belangen verdedigen ze dan wel?

04/11/2011

Er komt dus waarschijnlijk geen referendum in Griekenland, en dat is maar goed ook. Want je weet op voorhand dat een volk dat drastisch moe(s)t inleveren NEE zal stemmen tegen verdere inspanningen.

Ondertussen hebben ook de Belgen al veel geld verloren aan de Griekse crisis. Door onze solidariteit ...

In eigen land wordt het steeds duidelijker dat overheden, zoals Vlaanderen en de Provincie de geldkraan dichtdraaien, en dat sommige lasten worden doorgeschoven naar de gemeenten. Het wordt dus opletten voor de begroting, en steeds meer personeel, met steeds zwaardere pensioenlasten wordt onmogelijk.

Bij het aanwerven van personeel weet je dat je eigenlijk steeds extra mensen nodig hebt, maar dat je nooit voldoende geld hebt om al die mensen te betalen.

Vraag is dus hoeveel mensen je echt nodig hebt. Via mail kreeg ik een interessant overzicht van de personeelsbezettingen in de diverse provincies van België. Luik en Henegouwen hebben driemaal zoveel personeel als de andere provincies!

De Roze is al opnieuw open voor het verkeer.

Voor de Burggravenstraat is het nog wachten op een fiat voor de herstelling van rioolaansluitingen. Maar inspectie leerde dat de voetpaden dringend hersteld moeten worden. Zo vond men een krater onder een normaal ogend stuk voetpad.

01/11/2011De Griekse premier Papandreu heeft vandaag voor een allerzieligste uitspraak gezorgd...Hij gaat, om zijn eigen politieke vel te redden, aan de Griekse burger vragen of zij akkoord zijn met die vele besparingen in ruil voor dat vele geld van Europa.Via een referendum begin 2012....Dat zal een gelukkig nieuwjaar worden voor Europa en de Euro...

Hoe dom kan je als politieker zijn, of wil die man echt uit de euro stappen???

De Grieken hebben hun begrotingen foutief berekend, en hebben de hele EU bedrogen, en nu zorgen ze nog eens voor veel financiële miserie bij die landen die Griekenland willen helpen.

En wij maar in onze humanioratijd leren dat de Grieken ons zouden leren redeneren...'t Zal nu toch niet meer zijn, denk ik.

Het deel van de Roze, tussen Rabautstraat en Pussemierstraat wordt afgesloten, gedurende enkele dagen, wegens een defect in de riolering. De Roze staat op het programma voor heraanleg, maar de subsidiëring van het onderdeel riolering is pas goedgekeurd voor 2013-2018, en je kan ook nu niet de hele Roze opensmijten, terwijl de Boelare wordt aangepakt.

De omleiding via de Oostveldstraat, tijdens het afsluiten van de Zandvleuge, heeft ook geleid tot enkele ideeën over de parkeerplaatsen in de Oostveldstraat. Een voorstel tot aanpassing komt binnenkort op het schepencollege en gemeenteraad.

Ook voor de aanpak van de omgeving van de parking in de Burggravenstraat wachten we op groen licht voor het rioleringsgedeelte. Want heel wat huisaansluitingen moeten dringend vernieuwd worden.

De 1 novemberstoet is sinds enkele jaren afgeschaft. Het kerkhofbezoek, door een delegatie van de gemeenteraad, gaat nu door op 11 november. Maar eigenlijk mist dit compleet de sfeer van 1 november, want de elfde is er, buiten die enkele gemeenteraadsleden, niemand op het kerkhof.

29/10/2011

Club Brugge traint sinds enkele weken met een GPS, maar sindsdien is die club het noorden kwijt....Van de Duitsers weet je dat ze na negentig minuten winnen; bij Club weet je dat ze, ondanks een riante voorsprong, zullen verliezen...

Wijkcentrum De Kring beschikt voortaan over één van de mooiste en sympathiekste gebouwen van de stad. Het gebouw noemt Marseille, en het werd gisteren plechtig geopend. De sfeer was zeer hartelijk en warm, en de absolute vedetten waren de leden van het koor ' De Straatmussen', en enkele vaste bezoekers van De Kring, die getuigden over het belang van De Kring. Stad en OCMW Eeklo ontwikkelen stap na stap, en steen na steen, een prachtige sociale parel tussen de Zuidmoerstraat en Kaaistraat.

Nog maar eens een bewijs van het feit dat er veel meer dan dagjespolitiek is in Eeklo, want OCMW-voorzitter Danny Smessaert schetste hoe de bouwprojecten gecoördineerd verlopen. Proficiat aan het ocmw en al diegenen die geloofden in De Kring. Ik noem daar, vanuit politieke hoek, zeker en vast Karel Vandamme bij.

Waar is de tijd dat de liberalen binnen de Eeklose coalitie wilden besparen op de werking van het Eeklose ocmw, dat reeds vele jaren geen extra budgetten nodig heeft.

Terwijl men wilde besparen op het ocmw, werd geld buitengekieperd aan dure plannenmakers. Ik herinner me nog het voorstel tot herinrichting van de omgeving van de sporthal. Alleen al het plan om de straat voor de sporthal tot een laan om te toveren kostte massa's geld. Voor de sporthal zou een volledige houten wand worden geplaatst. In werkelijkheid hout, maar op vlak van kostprijs goud...

Ik heb heel die megalomanie dan op hold gezet. Het studiebureau heeft nu geen enkele invloed meer op de Technische Dienst. Het zijn terug de eigen stadsmensen die de plannen ontwikkelen. Goedkoper, en eerlijk gezegd, realistischer en beter.

ONTSCHULDING is het nieuwe modewoord, en het houdt in dat overheden en private personen minder mogen lenen. Eigenlijk is dit een terugkeer naar de voorzichtige beleggers en politici van vroeger, die de zware crisis in de jaren 80 hadden meegemaakt.

Zij ( niet allemaal, en dan denk ik in België aan de Waalse socialisten) hadden schrik van rode cijfers, en gaven geen frank teveel uit. Geleidelijk werden ze vervangen door politici met een gat in hun hand. Met Stevaert op kop ( tiens: wat daar nu gebeurd is in Hasselt bij de politie: Stevaert had daar blijkbaar minder goede politie-ke vrienden...). Gul en gulzig werden de politici.

De voorzichtige politici werden uitgelachen wegens hun krenterigheid. Ondertussen is Stevaert definitief vertrokken. Ook met een financiële kater.....

28/10/2011 De Zandvleuge is nu al open, omdat de aannemer vond dat het onmiddellijk kon, nadat de laatste asfaltlaag gegoten werd om 17 uur. Ook de politie bekeek de situatie. OEF!OPEN!

Biscuiterie Willems vierde vandaag én zestig jaar bestaan, én een spectaculaire omzetstijging sinds 2005 ( toen de firma haar activiteiten in Eeklo ontwikkelde).

Nog iets over diefstallen. Volgens Het Nieuwsblad zit Eeklo onder het Vlaams gemiddelde. Goed zo!

28/10/2011

Volgens de Eeklose Open Vld zou de Eeklose politie nu toch opgeroepen hebben tot waakzaamheid in verband met diefstallen.

Twee zaken:

1. blijkbaar ontvangt die éne politieke partij mededelingen van de Eeklose politie, die ik als schepen zelfs niet te zien krijg...Het zou straf zou zijn dat dit werkelijk zo is.

2. toen, twee weken geleden, ik aandacht vroeg voor die diefstallen, zou (!) de Eeklose politie me teruggefloten hebben met een statistiek, die aantoont dat er minder inbraken zijn dan vorig jaar. Ik heb daar maar één reactie op: het is niet omdat een gemiddelde zakt, dat er geen pieken kunnen zijn. Voorbeeld: als we een natte zomer hebben, is het toch mogelijk dat er enkele zéér zonnige dagen zijn. Het gemiddelde en de piek, of de 'uitzondering': dat zijn twee verschillende zaken.

Conclusie: mijn aandachtspunt, opgepikt door het Eeklose Vlaams Belang, was niet onterecht, en diegenen die, twee weken geleden, het nodig vonden om mij daarover terecht te wijzen ( één politieke partij en volgens die partij ook de Eeklose politie - maar wie mag dat dan wel geweest zijn??) moeten nu bekennen dat zij fout zaten.

DE TOEGANG TOT DE ZANDVLEUGE WORDT VANDAAG GEASFALTEERD.Maandag kan de Zandvleuge weer 'open'; 't is te zeggen, men kan er met de wagen weer in- en uitrijden, eens de signalisatie en afsluitingen zijn geplaatst.

Door het openmaken van de Zandvleuge en Oude Gentweg is de moeilijkste periode op vlak van mobiliteit voorbij . Ik heb bij de aanvang van de werken thv Blommekens- Zandvleuge voorspeld dat dit een immense weerslag zou hebben op het verkeer. Maar ook ik had geen alternatief of oplossing voor dit moeilijke punt.

27/10/2011

De Oude Gentweg is open, en daarmee is dé oorzaak van de files in de Oostveldstraat (ochtend- en avondspits) weggenomen. Het zal misschien nog een dagje duren vooraleer iedereen weet dat die 'sluipweg' richting Gent open is, maar eens goed gekend en bekend, dan is dat weer ok.

De aannemer doet zijn best om de Zandvleuge tijdig open te krijgen. Na overleg met de stadsarchitect, en burgemeester lijkt de kans reëel dat er snel kan geasfalteerd worden. Als de Zandvleuge open gaat, dan is er weer een noordelijke ring, en zal het verkeersinfarct in Eeklo voor het grootste deel verdwenen zijn.Oktober 2011 zal de maand van de verkeershinder zijn, maar vanaf november wordt het weer beteren vlotter circuleren door Eeklo.

26/10/2011

Nadat ik hier schreef dat er een inbrakengolf was in scholen en openbare gebouwen, werd ik op de site van de Eeklose Open Vld daarover belachelijk gemaakt. Ter info: gisteren was er weer een inbraak, in het stedelijk zwembad. Maar door een efficiënt alarm werd echte diefstal voorkomen.

Ondertussen heeft de gemeenteraad een uitgebreid veiligheidsplan voor de sporthal goedgekeurd. Sommige gemeenteraadsleden hadden daarop aangedrongen, na het lezen van de aanbevelingen die een ingenieur-architect, en een werkgroep hadden uitgewerkt.

De vergunning voor de werken in de Oude Gentweg is afgelopen. De vaststellingen werden gedaan, maar het probleem is dat betrokken firma één rand van de rijweg heeft opengemaakt, en nog niet opnieuw heeft verhard. Daardoor kan die weg nog niet in twee rijrichtingen gebruikt worden.

Het Eeklose schepencollege buigt zich momenteel over de begrotingswijziging 2011 en begroting 2012.

De communautaire discussie wordt nu fiscaal gespeeld. De MR, met uitgebreide hulp van de Vlaamse liberalen ( begrijpe wie kan), wil het 'zuinige' Vlaanderen meer doen betalen. Dat is een nieuwe aanpak: wie veel heeft gewerkt, en zuinig heeft geleefd, moet afdokken voor wie nog geen begroting heeft en/of een slecht financieel beleid heeft gevoerd...

Eigenlijk gebeurt dit nu ook op Europees vlak. Wij betalen mee voor de 'Stevaerts' van Griekenland.

22/10/2011 In een krant citeert men een Eeklose oppositieleider, die stelt dat het huidige bestuur aan dagjespolitiek doet, en geen visie heeft.

Ik geef daar volgend antwoord op:

1. in deze legislatuur werd het dossier van de Ring administratief voorbereid. Tientallen vergaderingen hebben geleid tot een stevig onderbouwd plan.Slechts enkelingen, onder leiding van een Lembekenaar, trachten met juridische middelen de aanleg van die Ring tegen te houden. Eén van die enkelingen ( niet in Eeklo wonend) noemt dit democratie...Hij vindt dat ZIJN mening moet primeren boven de unanimiteit van de Eeklose gemeenteraad, én boven de besluiten van democratisch gehouden vergaderingen.We hopen op de wijsheid van de Raad van State. En we duimen, want een Ring is echt nodig om een veiliger en gezonder stadscentrum te hebben.

2. in deze legislatuur werd werk gemaakt van het Ruimtelijk Structuurplan van Eeklo. Dit dossier zat volledig vast....op het einde van de vorige legislatuur. De administratie, en grotendeels ik, via politieke weg, gesteund door het schepencollege, hebben dit dossier vlot getrokken.  Ik kan u verzekeren dat dit veel moeite en inzet gekost heeft. Resultaat: de eerste ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn nu afgewerkt. Zonder dit GRStructuurplan was dit onmogelijk.

3. het budget voor herstelling van wegen is verhoogd. Dit is positief, maar zorgt voor meer werken, en soms voor verkeershinder...Tijdens de werken aan de ovonde hebben we de verkeershinder zeer beperkt kunnen houden, en hoorden we de oppositie niet. We hoorden de oppositie nadien wel, om te roepen dat de ovonde zeer onveilig was...

De Guldensporenstraat en Hendrik Consciencestraat werden heraangelegd, en de werken verliepen zeer vlot. Eén wanklank: één nutsmaatschappij diende al heel wat herstellingen uit te voeren aan haar kabelwerken.

De Vrouwestraat, steeds vergeten, want electoraal niet interessant, werd heraangelegd..

We hebben het jarenlange probleem van de bussen door de Visstraat opgelost. Die bussen zorgden dagelijks voor files in de Zuidmoerstraat. Dagelijks! Iets wat we nu ook (tijdelijk) zien in de Oostveldstraat, door de werken in de Oude Gentweg. We hebben met dit bestuur dit structurele fileprobleem in de Zuidmoerstraat grotendeels opgelost. Er blijft natuurlijk nog steeds de enorme verkeersdrukte bij het einde van de schooltijd. Maar dit zou een pak minder kunnen, indien ouders met de fiets naar school zouden komen. Terloops even herinneren aan het feit dat de busdoorsteek aan het Koningin Astridplein door sommigen als zeer onveilig werd omschreven.

4.Parkeerbeleid: tot spijt van wie het benijdt wordt werk gemaakt van extra capaciteit voor langparkeerders. De beslissingen, worden in de parkeercommissie genomen, na overleg met afgevaardigden van de oppositie.

5. AZ Alma: het dossier is zeer grondig voorbereid over de legislaturen heen. Ook de mobiliteit in de omgeving van het nieuwe ziekenhuis is al besproken, maar de uitvoering van vele maatregelen wordt één van de hoofdopdrachten van de volgende legislatuur.

6. criminaliteit: nadat ik schreef dat er een inbrakenplaag was in sommige openbare gebouwen en scholen ( wat inderdaad zo was, en dank aan de politie om de daders te vatten), toonde de politie aan dat de criminaliteit ( inbraken) op jaarbasis drastisch is gedaald...Dus, die éne piek ging in tegen de dalende trend. En toch roepen sommige poltici dat Eeklo steeds gevaarlijker wordt. Wie spreekt dan de waarheid? Volledige cijfers (vb.ook straatcriminaliteit) zouden verhelderend kunenn werken.

7. Het nieuwe Eeklose zwembad: dit dossier werd en wordt zeer grondig voorbereid, maar het is een zware klus. Dus hier is ook al geen sprake van dagjespolitiek

8. windenergie: ook hier heeft Eeklo, als eerste in de ruime regio, een visie uitgeschreven ( in de vorige legislatuur, onder leiding van de milieuambtenaar en schepen van milieu). Deze visie wordt nog steeds gebruikt om aanvragen voor het bouwen van windmolens te beoordelen. Dagjespolitiek?? We waren in Eeklo TIEN jaar voor op de eerste nota van een Meetjeslandse milieuvereniging, die pas in 2011 haar advies heeft overhandigd aan de Meetjeslandse gemeentebesturen.

9. industrieterreinen: daar is inderdaad over één terrein, namelijk Balgerhoeke, zwaar gediscussieerd. Maar ( in de meerderheid) niet over de noodzaak van dat industrieterrein, wel over de ontsluiting. Ik blijf erbij dat , in plaats van een dure tunnel in de Sint-Laureinse Steenweg, een bypass onder de brug van de Expresweg, én goedkoper, én beter, én makkelijker (lees: zonder enige verkeershinder) zou kunnen worden aangelegd. Maar dit is een persoonlijke mening, van iemand die meedenkt aan dit dossier. De andere industrieterreinen, zoals Broeken, volgen nu de administratieve voorbereiding.

10. netheid van Eeklo: een probleempunt, waarvoor Eeklonet werd opgestart.

Besluit: ik heb geen moeite met dagjeskritiek, maar ik wacht graag op harde bewijzen vanuit de oppositie, waaruit blijkt dat deze meerderheid visieloos aan het besturen is. Er zullen inderdaad dossiers zijn die niet zijn gelukt, maar daartegenover staat dat de ECHT GROTE dossiers, zoals de Ring en het Streekziekenhuis en het Ruimtelijk Structuurplan stevig, kordaat en goed zijn aangepakt.

19/10/2011 De Eeklose gemeenteraad heeft het Ruimtelijk UitvoeringsPlan voor het Heldenpark definitief vastgelegd.

Dit is belangrijk, want zo krijgen enkele woningen in de Sportlaan juridische zekerheid, en zal ook de schuttersvereniging 'legaal' kunnen functioneren. Op de site van het Oude Zwembad zal er een appartement gebouwd kunnen worden. En het meergezinnengebouw in de Sportlaan zal minder, en betere en grotere kamers moeten voorzien.Dit op voorstel van de Gecoro, die terecht heeft opgemerkt dat de huidige kleine kamertjes in die straat niet passen.

Dat dit Rup nu is goedgekeurd, is de vrucht van jarenlang werken. Het eerste, immense dossier dat ik in deze legislatuur op de rails heb gekregen is het Gemeentelijk Structuurplan. Eens dit was goedgekeurd, kon er gewerkt wordenaan oplossingen voor kleine gebieden van de stad. Daarvoor dienen dus die RUP's, zoals voor De Waai, en Heldenpark.

Ook Broeken krijgt zo'n RUP, maar daar zitten we in de fase van de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad. Binnen enkele maanden zal het dan ook definitief goedgekeurd zijn.

18/10/2011 De Eeklose gemeenteraad heeft unaniem beslist om voor de bouw van het nieuwe zwembad niet meer samen te werken met de Vlaamse Gemeenschap. Zo laat Eeklo én een subsidie vallen, én moet de stad een vergoeding van 30.000 euro betalen. Maar de stad rekent er op dat de extra kosten voor juridische ondersteuning, én de veel hogere rentetarieven voor leningen bij de banken zullen wegvallen. Want via de 'formule Vlaanderen' zou een consortium een nieuw zwembad bouwen op grond van de stad, en de stad zou het zwembad gebruiken ( waarvoor een vergoeding). Het is nu echter zo dat banken zich zeer zwaar willen indekken tegen de risico's van dat verhaal. Of: de subsidie wordt meer dan opgegeten door juristen en banken.

Eeklo zal de sportinfrastructuur laten beheren door TMVW, en we hopen daardoor extra te besparen op de uitgaven, al was het maar door recuperatie van BTW.

Een moeilijke beslissing, die maandenlang is voorbereid, door het schepencollege, sportraad en sportdienst.

17/10/2011

Dexia wankelt, en de Gemeenteljke Holding wankelt mee.

Dexia is de bank, die elk jaar een financiële doorlichting maakt van de steden en gemeenten. Zo krijgt Eeklo elk jaar een financieel profiel, via die bank.

Blijkbaar was de bank zelf niet in staat het eigen financieel huishouden onder controle te houden. De gemeenten zullen zwaar betalen en boeten voor Dexia....

Eeklonaar Jeroen Buysse won de bosduathlon in Lembeke, voor Steven Caethoven, die nog maar enkele dagen voordien zijn wegseizoen had beëindigd. Valentijn Van de Velde werd vijfde, en eerste in de groep U23.

Vandaag beslist de Eeklose gemeenteraad over het dossier zwembad. Ofwel wordt verder gewerkt met de Vlaamse Gemeenschap, die subsidie geeft, maar anderzijds het dossier financieel zwaarder maakt door de moeilijke en dure PPS-aanpak. Ofwel stapt Eeklo uit die Vlaamse lijn, en werkt het samen met TMVW.

De politiezonechef en burgemeester hebben een brief verstuurd naar de handelaars. Vanaf 1 November wordt het laden en lossen op de N9 in het Eeklose centrum streng aangepakt. Eén van de belangrijkste oorzaken van de verkeersopstoppingen zijn inderdaad die 'bestellingen' en leveringen. Vaak zelfs door kleine camionettes, die zich op het eerste baanvak stationeren, en daardoor het autoverkeer zwaar hinderen.

De files die ontstaan door de wegenwerken zijn een doorn in het oog van veel automobilisten. Ik ben van oordeel dat de heropening van de Zandvleuge ( hopelijk eind oktober) dat leed al heel wat zal verzachten.

13/10/2011 Wie er ook bestuurt in de volgende legislatuur, in Eeklo...Iedereen zal de handen vol hebben met volgende zware projecten: 1. het nieuwe zwembad ( alternatief is een lang durende renovatie van het huidige bad , die 4 miljoen euro zou kosten). 2. de noodzakelijke renovatie van het politiegebouw en 3. de realisatie van de Ring 4. de infrastructuurwerken ter hoogte van het nieuwe AZ Alma 5. de voorbereiding van de herinrichting van de Stationsstraat en Markt, Molenstraat 6. enkele belangrijke wegenwerken zoals de Roze, en 7. de hebestemming van de huidige klinieksite

Met deze werken is het geld van de volgende legislatuur voor meer dan 90% op.

En het zijn werken die iedereen, rood of groen, blauw, geel of oranje en zwart, zal moeten doen. De beleidsruimte is dus zo goed als gekend..

Dexia:toen ik vijf jaar geleden schreef en zegde dat er een probleem zou ontstaan als de dividendenstroom een beekje zou worden, wist ik ook niet dat het zo erg zou worden. Het beekje is zelfs een zomerse, opgedroogde Povlakte, zonder geld. Voor de lokale besturen was deze Dexciabank en ook de energiesector een soort 'sponsor' ( en eigenlijk vice versa). Maar deze traditionele inkomsten zijn weg voor de gemeenten. En noteer maar dat het definitief is.

11/10/2011

Mark Van Hamme, Katty Van de Voorde , en vele andere medewerkers organiseerden gisteren een schitterende wielersportavond. Zowel Walter Godefroot, als José De Cauwer, Dirk Nachtergaele, JP Dubois, en Johan Musseeuw waren praatgrage wielerkenners. Het publiek, ruim 200 man, genoot van deze prachtige wieleravond.

Terwijl men in Eeklo discussieert over het feit dat de parkeerwachter een fototoestel gebruikt dat misschien niet zou voldoen aan de strengste eisen van homologatie...neemt men in een Franse stad (Dijon) zelfs geen foto van de geparkeerde wagens. Daar is een geschreven attest, door een parkeerwachter, voldoende om iemand te bekeuren. Ik begrijp echt niet dat men eisen kan stellen in een klein stadje, die enkele honderden kilometers verder, in een grootstad, niet moeten worden ingevuld.

05/10/2011 Wouter Beke is er weer in geslaagd om voor de Vlamingen een verdedigbaar communautair akkord te bereiken! Zijn palmares is op zeer korte tijd indrukwekkender dan dat van vele voorgangers. Die bereikten vaak akkoorden, waar alleen de Franstaligen beter van werden..

Er woedt een inbrakenplaag in Eeklo. Vooral laptops worden meegenomen. Scholen en ook stedelijke dinesten worden geviseerd.

04/10/2011 Met een beetje geluk komt er toch een nieuwe regering. BHV zal dan gesplitst worden, en België wordt tweetalig voor de rechtspraak...

Waar men voor het communautaire 500 dagen nodig had, zal men voor de federale begroting minder tijd hebben dan voor het opstellen van een begroting in een modale Vlaamse gemeente. Als dat geen voorbeeld van behoorlijk bestuur is...

In Eeklo komt het zwembaddossier terug op de agenda van de gemeenteraad van oktober. Dan kan volop gewerkt worden aan het definitieve ontwerp.Er wordt een belangrijke beslissing genomen op het vlak van de verdere aanpak van het dossier.

Eeklo kreeg toezegging van subsidie voor enkele belangrijke rioleringsdossiers. Zo kunnen zowel de Bus als de Roze rekenen op een financiële ondersteuning.

Er worden ingrijpende werken gepland aan het slechte wegdek van de Expresweg. Geen baan in Europa, die zo'n slechte toplaag heeft gekregen. De controle op asfalteringen liet indertijd toch wel erg te wensen over. Voeg daarbij het vele remmen en optrekken aan de verkeerslichten, en je hebt een verklaring voor die slechte Expresweg.

De Lekestraat zit nu zonder licht, maar dat zou op maandag 10 oktober opgelost moeten zijn. We duimen!

30/09/2011 CD&V-Eeklo hield gisteren een zeer gesmaakte herfstbijeenkomst. De spreker was niemand minder dan Rik Torfs, die bewees én een goed orator én een zeer gedocumenteerd politicus te zijn. Dergelijke politici maken het verschil, én Rik Torfs heeft de gave om moeilijke zaken eenvoudig te kunnen verwoorden. Een groot verschil dus met zijn collega, professor en ex-politicus, Frank Vandenbroucke. Die dacht dat hij op anderen mag neerkijken, als ze niet inhoudelijk akkoord gingen met zijn marxistische intelligentie.

De Eeklose gemeenteraadscommissie heeft een belangrijke stap gezet richting realisatie nieuw zwembad. Het dossier komt volgende gemeenteraad weer ter sprake.

28/09/2011 'Eeklo Leeft' was vorige zondag een echte topdag. Dank aan al de medewerkers van sport, jeugd en cultuur! De fantastische afsluiter van de dag was de laatste skeelerwedstrijd van Frank Fiers. Met een opzwepende Hollandse speaker, en met een prachtwinnar, de misschien toekomstige Olympische kampioen Bart Swings uit Leuven, zagen we een sportspektakel dat mooier is dan een wielerwedstrijd.

De skeelerkampioenen, waaronder Frank Fiers en Sven Mallezie, hebben deze sport getoond aan de massa. En het publiek genoot van de wervelende show!

Wie ambitie heeft om schepen te worden, vanaf 2013...moet weten dat de wedde van de schepenen met ongeveer 15% zal verminderen. In tegenstelling tot wat onder andere het Vlaams Belang schreef, namelijk dat de burgemeester zijn best deed om meer kindjes te hebben in Eeklo, en daardoor de magische kaap van 20.000 te overschrijden, en daardoor meer te verdienen... Dus, in tegenstelling met dergelijke berichten ziet het er naar uit dat Eeklo van klasse 17 in klasse 16 zal worden ingedeeld. Daardoor dalen de wedden van burgemeester en schepenen. Er komt wel één schepen bij, die dus betaald wordt door zijn collega's.

Door een schepen meer zullen de anderen misschien 15% minder moeten werken. De realiteit kan echter ook anders zijn: hoe meer beleidsmensen, hoe meer overleg en,of discussie (?)...dus meer werk.

25/09/2011

Dat de groene energe in opmars is weet iedereen. Het werd nog maar eens duidelijk vorige vrijdag, toen een vergadering van Finiwo bijna volledig gewijd was aan projecten voor windenergie en zonnepanelen.

Toch een kanttekening bij de groene stroom: de prijs van zonnepanelen daalt evenredig met de vermindering van de waarde van groenestroomdividenden. Het is dus duidelijk dat de leveranciers jaren zeer uitgebreid hebben genoten van de artificieel hogere verkoopprijs...Prijs die veel hoger was dan in Nederland..

Vandaag nemen we afscheid van de werelduurrecordhouder skeeleren, Frank Fiers. Eeklo leeft deze namiddag op een verkeersvrije Markt en Stationsstraat.De echte skeelerwedstrijd, om 18 uur, wordt een lekker sportief dessert op de uitzending van het WK wielrennen op groot scherm op de Markt te Eeklo.

De Vlaamse Regering heeft beslist om zeer zware subsidies te verlenen aan een sauna en aan een manège. Toevallig twee instituten, waarvan Vlaanderen er ruim voldoende heeft. Als dit het Vlaams beleid is dat we moeten steunen....dan pas ik.

De gemeenteraad gaat akkoord met een duur, maar noodzakelijk beveiligingsdossier voor de Eeklose sporthal. Er komen tal van detectiesystemen, en brandveilige tussendeuren. Hopelijk is het binnen enkele maanden gedaan met nachtelijke spelletjes van jongeren, die de deur van de evenementenzaal forceren.

De huidige toestand is absurd, want de nooddeuren mogen niet worden vergrendeld, 's nachts, alhoewel er dan niemand actief moet, mag zijn in de sporthal. Daardoor kunnen jongeren de zaal infiltreren.

Sommige gemeenteraadsleden hebben indertijd voorspeld dat het fietspad van de Schaapsdreef naar Antwerpse Heirweg en Oostveldstraat nooit zou gerealiseerd worden. Ik heb me jaren ingezet voor dat dossier, en ik heb een oplossing gezocht voor het conflict tussen één buur en de toenmalige schepen van Openbare Werken, die onderhandelde voor de stad Eeklo.

Na jaren van doorzetten, met geringe steun en met voldoende tegenwind, zal het fietspad toch gerealiseerd worden.

Ik ben er zeker van dat dit fietspad een gouden zaak is voor de schoolgaande jeugd, en voor vele recreatieve fietsers, die nu langs de bangelijke Oostveldstraat moeten rijden. Dit dossier toont aan dat men het verschil kan maken, met goede argumenten, en met geduld, en veel onderhandelen.

Het zwembaddossier komt woensdag ter sprake in een gemeenteraadscommissie. Daar wordt een definitief plan voorgelegd. En ook een werkwijze. Dan volgt de gemeenteraad, en dan op naar de echte realisatie.

De verkeersafwikkeling van de wijk Sint- Jozef werd aangekaart op de gemeenteraad, naar aanleiding van het akkoord tussen AZ Alma en Stad Eeklo en Venco over het opmaken van een mobiliteitsdossier voor de aanleg van een rotonde aan AZ Alma.

De stad Eeklo is voorstander van twee zaken: een ovonde aan de Brugse Steenweg en een fietstunnel in het verlengde van Raverschoot.

De verkeersveiligheid aan de ovonde van de Heilig Grafstraat werd donderdag besproken. Er gebeurden tot op heden zes accidenten, en deze zijn bijna allemaal te wijten aan verkeerd gedrag van automobilisten of fietsers. Vanuit de veiligheidsdiensten komt het advies om de blokmarkering aan de fietsoversteken weg te nemen, omdat fietsers denken dat ze daar voorrang hebben. Of die maatregel een echte oplossing is, of meer cverwarring zal geven, weet ik niet.

 

20/09/2011

Gisteren was ik samen met de mobiliteitsambtenaar in 'Bollenbergen', voor de evaluatie van de sneltoets van het mobiliteitsplan. Eeklo is, onder leiding van de mobiliteitsambtenaar, goed bezig. De verdere uitdieping van de nota gebeurt zonder studiebureau. Dit bewijst dat onze ambtenaren ook veel en goed werk kunnen uitvoeren.

Ik vond het dan ook merkwaardig dat sommige gemeenteraadsleden in de gemeenteraad vroegen naar een duur studiebureau. Ik heb toch liever een werknota, opgesteld door onze ambtenaren, in overleg met politiek en adviesraden.

Morgen openen we de tentoonstelling 'Sp(r)aakmakers' die onze vroegere wielerhelden toont. De initiatiefnemers voor deze tentoonstelling zijn Mark Van Hamme en wijlen Frank Geyssens.

Aanstaande zondag komt e wereldtop van de skeelerkampioenen naar Eeklo. Die dag zal Eeklo Fiers zijn op Frank. Frank Fiers, nog steeds werelduurrecordhouder skeeleren viert er dan zijn officieel skeelerafscheid.

In de gemeenteraad werden er twee sportdossiers goedgekeurd. De basketbalclub, die jarenlang vergat een deel van de concessie te betalen, kreeg clementie en mag de achterstand inhalen. KFC Eeklo kreeg een lening, om een dispuut met de RSZ te betalen. De beheerraadsleden van KFC staan borg voor het terugbetalen.

Vandaag verscheen er in de krant een analyse van fietsongevallen. Compleet in tegenstelling tot de visie van experten ( althans tot enkele jaren geleden) zou het aantal fietsongevallen twee derde hoger zijn indien het fietspad ligt tussen de rijweg en parkeerstrook.

16/09/2011 Terug naar BHV: het is duidelijk dat de Vlamingen met opgeheven hoofd kunnen kijken naar het bereikte akkoord. Het FDF, niet vies van wat politiek psychopatisch gedrag, is kwaad. Dat is dus uitstekend nieuws voor de modale Belg.

De asfalteringwerken, die tot heel wat zure oprispingen hebben geleid bij autorijdend Eeklo, zijn voorbij. Na die week ellende telt het resultaat. En dat is goed.

Overleg over de Boelare leert ons dat begin december het deel tussen de rotonde en spoorweg volledig zal zijn afgewerkt. Het deel tussen spoorweg en Van Ackerstraat zal aan de onpare kant klaar zijn. De put in de Zandvleuge blijft open tot eind oktober.

15/09/2011 Een historisch akkoord...BHV wordt gesplitst, zonder (te) zware toegevingen van de Vlamingen. Wouter Beke is daarmee geslaagd in zijn 'examen', en staat klaar om het vertrek van Leterme op te vangen. BHV wordt dus een beetje ' Beke Halle Vilvoorde'. Zonder zijn eis, namelijk eerst BHV en dan de rest,...was er vandaag geen akoord. Proficiat daarvoor.

In Eeklo gaat de asfaltering aan hoog tempo door, en de Antwerpse Heirweg is ondertussen angepakt. Ook zijn er enkele putten in de Hoge Bosstraat opgevuld.

De ruzie tussen Eeklo en de andere gemeenten escaleert in de politieraad. Alleen Eeklo heeft benoemingsknopen doorgehakt, want de vertegenwoordigers van andere gemeenten hadden de politieraad verlaten. Ik denk dat een persoonlijke bemiddeling door de Gouverneur nodig is.

14/09/2011 De werken in de Boelare en Blommekens lopen vertraging op, omdat de nutsmaatschappijen verplicht worden ook de oude leidingen uit te breken. Vroeger gebeurde het vaak dat de oude leidingen bleven zitten en dat de nieuwe leidingen in ware Mikadostijl, onder en boven de oude werden gelegd. Dit mag nu niet meer, en dat zorgt voor veel extra werk.

08/09/2011

wat sportnieuws:

Lindsay Van Basselaere won het BK lopen , discipline 400 meter, en dit met twee honderdsten voorsprong! Bernt Goethals won ondertussen zijn derde nieuwelingenkoers!

De Meetjeslandse Basketbalclub heeft een nieuwe concessie onderhandeld met de stad Eeklo. Er was een immense betalingsachterstand, en dit wordt geregeld.

KFC Eeklo won indertijd een dossier (daterend van eind de jaren negentig) tegen de RSZ, maar verloor in beroep. Daardoor dient de club nog 18000 euro terug te betalen. Het schepencollege wil dat geld lenen aan de club, maar de club moet het terugbetalen op 5 jaar, met interest en hoofdelijke borgstelling.

 

Gisteren was ik op de voorstelling van het boek over ARTRITIS, geschreven door Professor Filip De Keyser en zijn echtgenote Heidi Van de Keere. Proficiat voor het initiatief om artritis uit te leggen aan mensen die deze ziekte hebben, en aan hun partners, vrienden en kennissen. Er is in de laatste jaren een enorme vooruitgang geboekt in de strijd tegen artritis.

03/09/2011

De mobiliteit in Eeklo heeft het momenteel hard te verduren, omdat ook de Zandvleuge afgesloten is. De communicatie en signalisatie over het afsluiten van de Zandvleuge was onvoldoende, en ik heb enkele keren aangedrongen om dit te verbeteren.

Binnenkort komen er enkele zeer tijdelijke pijnpunten bij, want zowel in de Vrombautstraat ( fietspad), Antwerpse Heirweg en Raverschootstraat wordt een nieuwe laag asfalt gegoten. Komt daarbij dat de kale plekken van de Roze ook hersteld moeten worden.

Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw, onder de leiding van dhr. Steenkiste, heeft me vorige week een advies toegestuurd over de inplanting van winmolens in het Meetjesland. Ruim 10 jaar na de eerste windmolens alhier, en na het Windplan Vlaanderen, en op een ogenblik dat Eeklo en Maldegem een bos windmolens hebben, komt deze vereniging met een advies...Het advies luidt: ...de zone Eeklo- Maldegem is geschikt voor windturbines. Deze kunnen geclusterd worden langsheen de E34...

Met dit laattijdig en overbiodig advies heeft deze vereniging aangetoond wat ze waard is...Zonde van al dat geld dat ze aan die studie, en de verspreiding van het advies, hebben besteed. Gelukkig dat we zelf, ruim 10 jaar geleden, een visie ontwikkeld hebben.

Het nieuwe Eeklose jeugdcentrum wordt een parel.Het is zeer ruim en het wordt zeer functioneel. Het ziet er goed uit voor de Eeklose jongeren.

29/08/2011

Dat deze, volgens Frank De Boosere, normale zomer geen medelijden kent voor fietsers, mocht ik gsietern ondervinden. Een fietstocht, tot diep naar en in Zeeland, was bij momenten een gesel door de hevige wind en striemende regen. Vooral bij de tussenstop waren de dappere fietsers ( 205km) 'Zierikzekende' nat.

Het leek bij momenten wel echt oktoberweer..

Vanaf vandaag is de Zandvleuge afgesloten voor autoverkeer. Normaliter zullen deze werken zes weken duren.

Bart De Wever wilde absoluut de MR bij de regeringsonderhandelingen. We zien nu al wat het resultaat is....Het enige wat uit de mond van de MR komt is dat FDF overschot van gelijk heeft. De N-VA wilde dus een Brusselse hond bij de gesprekken, met als gevolg dat die hond steeds maar opnieuw in de kuiten van de Vlamingen bijt. Van een geslaagde strategie gesproken!

27/08/2011

Dat men in Mons bergen kan verzetten, is ondertussen bewezen. Zowel in het voetbal, en nu ook in het zwemmen. Dankzij sterke man Di Rupo bouwde men daar onlangs een zwembad van 19 miljoen, en het Waals Gewest, niet vies van enige gulheid, schonk aan de stad Bergen ruim 7 miljoen euro...Inderdaad, voor één zwembadcomplex!

Daarmee doet Di Rupo, toevallig van Mons, nog beter dan indertijd minister Van Grembergen. Die vond wat geld in de Vlaamse kas en hij gaf het aan Evergem, om een skeelerpiste aan te leggen. Toevallig woonde Van Grembergen daar ook.... Andere Vlaamse gemeenten kregen ....niets. Het geld was op, alleen al door die Evergemse skeelerpiste...

Eeklo heeft zo geen sterke man, en ik denk dat Elio ook geen steun zal vinden voor dit Vlaamse provinciestadje.

Maar de twee voorbeelden maken duidelijk dat sommige politici vooral hun eigen volk eerst willen verwennen. Nadien volgt (misschien) de rest.

Vandaag is er ook feest in het asielcentrum te Eeklo. Met barbecue en muzikale optredens. Morgen viert de Modelluchtvaartclub uit de Zuidbusakker feest.

De werken in de Boelare lijden onder de hevige regenval, en ook onder de vertraging, die werd opgelopen door nutsmaatschappijen.

Volgende week wordt de aansluiting naar de Zandvleuge aangepakt. Daardoor is het inrijden van de Zandvleuge, vanuit het rond punt of Blommekens, onmogelijk.

Ook in de Peperstraat zijn er volgende week werken in het kader van de afwatering. En daar komt een zone beurtelings verkeer.

24/08/2011 het Eeklose schepencollege schaarde zich achter het voorstel om het aantal windmolens, gevraagd door Aspiravi, voorlopig te beperken tot drie. Dit betekent dat de dichtste molen ten opzichte van de Vrouwestraat niet meer wordt gebouwd, en dat de molen naast de Peperstraat iets zal moeten verplaatst worden. Daarvoor dient dan een nieuwe bouwaanvraag te gebeuren. De drie middenste, ook al ten zuiden van de Expresweg, krijgen een bouwvergunning.

Lembeke kent pech met de weergoden.:..de Vrombautstraat had deze namiddag nog geen nieuw asfakltjasje.

Er komt binnenkort nog een evaluatie van de Eeklose ovonde. Ik kreeg ondertussen al zeer veel reacties en voorstellen.

Een weekendje Amsterdam leerde me dat het fietsen in Eeklo absoluut niet onveiliger is, en dat onze fietsers (meestal) meer discipline hebben. In de Nederlandse grootstad lijkt rood eerder een stimulans om over een kruispunt te fietsen...

Zowel KExc Balgerhoeke, als KFC Eeklo houden ploegvoorstelling, aanstaande zaterdag.

In het inlineskatetornooi waren een Nederlandse en Mexicaanse ploeg de uitblinkers.

22/08/2011 Het anders zo rustige Eeklo was vorige zaterdag getuige van een échte achtervolging. De details ken ik niet, maar via de tamtam vernam ik dat een motorijder de politie alle hoeken en kanten liet zien van de omgeving van het Park en Oostveld, en centrum. Maar het net sloot zich en de vluggerd reed zich te pletter tegen een wagen, die zijn voorrang van rechts nam op de hoek van Oostveld en Pussemierstraat. Misschien klopt het verhaal dat ik hier doe niet volledig, maar toch proficiat aan onze politiemensen, die de achtervolging hebben gewonnen.

De Vrombautstraat is onderbroken, omdat het deel op grondgebied van Lembeke heraangelegd wordt.

13/08/2011 Je moet al zeer goede redenen hebben om dit weekend niet in Eeklo te zijn, want ook Sint- Jozef viert feest en er is in en rond het stadhuis een bijeenkomst met de verbroederende Europese gemeenten.

Zoals we gisteren al schreven: de beurs wordt dus zwaar gemanipuleerd, om megawinsten op te strijken. Zouden die short sellers allemaal brave, individueel werkende beleggertjes zijn? Of zijn er enkele grootmeesters aan het werk? Toch merkwaardig dat landen zich bewapenen tegen alles en nog wat, maar niet tegen de beurs, die deze landen economisch enorme schade kan toebrengen. We wisten al dat voetbal oorlog is, maar de beurs dus nu ook.Maar voetbal is toch veel onschuldiger.

12/08/2011 Wie nu nog gelooft dat de internationale beurswereld 'eerlijk' werkt....Hoe kan men verklaren dat er wekenlang uitermate zwaar gespeculeerd wordt tegen (uitsluitend Westerse) landen, en dat nu, enkele dagen nadien het herstel volgt....??? Topeconomen staan, met een afgestreken gezicht, voor de micro de neerwaartse beurskoersen te verklaren als     ' angst van de belegger', 'slechte economische vooruitzichten', terwijl het zo goed als zeker is ( voor mij althans) dat die beurzen worden gemanipuleerd. Door wie? Maffia? Groepen met politieke bedoelingen?? In alle geval: je moet wel zeer naief zijn om te geloven dat de beurs momenteel 'eerlijke business' is.

Misschien moeten de politici wereldwijd de beurzen sterker reguleren. Dan zullen ze niet uit vakantie moeten terugkeren, wegens drama's op de beurs.

Druk weekend in Eeklo: Herbakkersfestival, en activiteiten in het kader van de spoorlijn. Hopelijk viert de zon mee.

10/08/2011

De carting, op de sporthalparking in Eeklo, was vorige zondag een attractieve en geslaagde organisatie.

Het dossier van de drukriolering in de Peperstraat en Moerstraat, is nu volledig uitgevoerd en afgerond.Twee gemeenten en de stad Eeklo waren partner in dit dossier.

De oude betonnen boarding in het stedelijk voetbalstadion ( aan de overzijde van de tribune), is afgebroken, en wordt vervangen door een lichtere, modernere paaltjesversie, met reclamepanelen.

Eind augustus wordt de inrit van de Zuidbusakker, komende van de Vrombautstraat heraangelegd.

Steden en gemeenten hebben weinig last ondervonden van de beursperikelen, omdat de openbare besturen geen risicovolle beleggingen mogen doen.

05/08/2011

Deze namiddag tijdens het radionieuws:...de beleggers hebben de werkgelegenheidscijfers van de USA positief onthaald, maar de beurs staat nog op licht verlies ........

Di Rupo wil de winst op aandelen belasten. Als je winst fiscaal moet inbrengen, en laten belasten...wat dan met verlies? Zowat iedereen heeft de jongste dagen aandelen gedumpt, mede door de Tea Party en haar aanslepende discussie, én vooral door de zeer opbeur(s)ende verklaringen van enkele topeconomen. Wie nog geen schrik had, kreeg paniekaanvallen door de beurskenners, die woorden noch moeite hebben gespaard om de beurs te kelderen.

De doorlichting van de fietspaden in Vlaamse steden is uitgevoerd. Slechts 16 steden en gemeenten durfden meedoen, en Eeklo was er één van.

De conclusie was op voorhand bekend, namelijk dat sommige fietspaden smal zijn, en dat sommige fietspaden hobbelig zijn.

Ik vind niet dat een fietspad in klinkaartsteen minderwaardig is in vergelijking met een asfaltfietspad, maar het is wel zo dat een groot stuk van het fietspad in de Oostveldstraat kapotgereden is door zwaar vervoer, en door werken aan private opritten, en huizen. Het noordelijke fietspad van de Vrombautstraat, rechtover Colruyt en PTI, wordt in het najaar 'ontworteld'.

De ronde punten in de Blakstraat zijn ondertussen vernieuwd. Het resultaat oogt heel wat mooier.

03/08/2011 in de pers wordt het zandbakkenidee van de Vlaamse ambtenarij ook als ridicuul beoordeeld. En het is inderdaad belachelijk dat één of enkele ambtenaren met 'oplossingen' komen, die én niets oplossen én veel problemen en ongelukken zullen veroorzaken.

Een concreet voorbeeld: enkele maanden geleden vroeg een groep jagers(!) om één bepaalde (noordelijk gelegen) buitenweg van Eeklo af te sluiten voor autoverkeer. Het schepencollege ging niet in op die vraag ( gesteld door jagers, uit eigenbelang). Indien nu toch in die buitenstraat een zandbak zou worden aangelegd, dan is dit het gevolg: elke fietser moet tijdig  afstappen en door het zand of de modder gaan. Een dokter van wacht moet omrijden, of rijdt zich vast.. Mensen die een familielid of vriend willen bezoeken in die buitenstraat ...moeten de laatste meters te voet afleggen.

Indien het sneeuwt kan men onmogelijk zijn dat de ondergrond zand is ...gevolg: valpartijen of slipgevaar ...

Ik wens niet aansprakelijk gesteld te worden voor accidenten, die het gevolg zijn van dergelijke verkeersingreep.

02/08/2011 Ik ondersteun de visie van ex-Eeklonaar, Professor Matthias Matthijs, die zegt dat je aan ander soort politiek krijgt, als de strategie er effectief uit bestaat nooit toe te geven.... Hij verwijst met zijn uitspraak naar de Amerikaanse Tea Party, die blijkbaar geen water in haar...thee wilde doen.

Als een overheid alleen maar moet bezuinigen, zonder extra inkomsten ( en dat wil de Tea Party)....tja, dan wordt het inderdaad moeilijk.

Anderzijds: hoe hoog mag een belastingdruk zijn, en wat is voor de burger de volledige 'belastingdruk'? Is dat alleen de directe en indirecte belastingen, zonder (verplicht te betalen private) verzekeringen? En wat krijg je in ruil voor die belastingen? Voorbeeld: in België is het inschrijvingsgeld voor een student aan de univ 500 euro. In Nederland 2750 euro.

In België betaalt een gezin zeer weinig voor de ziekteverzekering; in Nederland veel meer....

Financiële discussies krijgen in de States teveel aandacht, en dat werkt verlammend. Maar in de gemeentepolitiek krijgt financieel debat en beleid te weinig aandacht. Misschien omdat het lange tijd goed ging. Maar het wordt voor de lokale besturen steeds moeilijker. Want de mensen vragen meer diensten, voor hetzelfde belastinggeld.

02/08/2011 Het gezonde verstand van Vlaanderen is stilaan aan het afbrokkelen....wat stelt men nu voor, in deze komkommertijd?: zandbakken in wegen, voorbehouden voor plaatselijk verkeer. Resultaat: elke fietser en motorijder moet dan (tijdig) afstappen en te voet door de zandbak. Wie het te laat heeft gezien kan de hulpdiensten bellen, wegens (zware) valpartij. Ik denk dat elke gezonde, verstandige politieker dit zandbakkenidee onmiddellijk moet afschieten. Een betere oplossing is een tractorsluis, maar dan wel één die goed aangeduid is. ik heb reeds enkele keren gewezen op het feit dat de Eeklose tractorsluis, komende van Lembeke, onvoldoende zichtbaar is.

Toen ik hier enkele maanden geleden meldde dat de vzw Samenlevingsopbouw een wijkgezondheidscentrum voor huisartsen wil opstarten in Eeklo, heb ik geschreven dat het echte probleem van tekort aan gezondheidswerkers zit bij de tandartsen. En kijk, ik heb gelijk...binnen enkele maanden zullen 25% van de Eeklose tandartsen hun praktijk beëindigd hebben. En er is geen opvolging; nu niet en in de komende jaren ook niet. Ik voorspel dat er binnen tien jaar  40% minder tandartsen zullen zijn in onze streek.

Hoe dit tekort veroorzaakt is? Door het Vlaamse beleid dat studenten, die tandheelkunde willen doen, verplicht om eerst deel te nemen aan de selectieproef voor artsen.

De Vlamingen zullen dus binnen enkele jaren hun tanden niet meer kunnen laten zien, bij gebrek aan tandartsen...

30/07/2011 De politie plukte 120 chauffeurs van de weg in het Meetjesland. Reden: rijden zonder gordel, of bellen achter het stuur..

Enkele bedenkingen: rijden zonder gordel is inderdaad crazy, want de kans op blessures, bij aanrijdingen is té groot, indien er geen gordel wordt gedragen.

Het gsm-en: is vermoedelijk ook gevaarlijk, maar wat dan gezegd van rokende chauffeurs? En van fietsers met koptelefoon, luisterend naar popmuziek, en niets horend van het verkeer rondom zich? Even gevaarlijk als je het me vraagt.

Wat de 'sanctie' van de chauffeurs betreft, namelijk opgesloten worden in een kantelwagen:...origineel, maar toch (medisch) niet ongevaarlijk. Ik weet niet wat het selectiecriterium is om zo'n test niet te moeten ondergaan...Moet, kan iedereen, zonder enig risico, zomaar geschud worden?

29/07/2011 Het ziet er naar uit dat de ballonnen morgen en zondag zullen opstijgen. Het weer wordt, tijdelijk, stabieler, en het doet, op het ogenblik dat velen weer moeten gaan werken, denken aan iets dat zomer heet. Eens benieuwd of de weermannen de julimaand als een normale zomermaand zullen klasseren.Voor zover ik me kan herinneren is dit één van de slechtste julimaanden ooit geweest.

Er werden ondertussen vier ankers verwijderd van het Eeklose stadhuis, omdat deze los zaten en een gevaar betekenden voor de bezoekers van de Markt.

Volgende week buigt een gemeenteraadscommissie zich over de definitieve doorstart van het zwembaddossier. Ofwel wordt het een samenwerking met een waterintercommunale, ofwel bewandelen we verder het pad van de Vlaamse subsidiëring.

Er werd gisteren een dieselspoor verwijderd in de Blakstraat. Tussen mijn melding, controle door de Technische Diensten en uitrukken van brandweer verliep er nauwelijks 20 minuten..

Iets anders: de ovonde lijkt nog steeds veilig, en steeds meer mensen stoppen vooraleer de ovonde op te rijden. Eens benieuwd of de tegenroepers van het eerste uur ( 'zeer gevaarlijk!', 'pleister op ...ovonde') nog steeds zo negatief zijn. Indien wel, dan weet ik echt niet waarom, en indien niet, is het misschien een les om eerst goed te evalueren vooraleer een verbetering af te schieten.

De Tea party, die tegen een belastingverhoging is, en tegen de hervorming van de gezondheidszorg in de USA, houdt de States in een wurggreep. Blijkbaar hebben die, van hun eigen gelijk superovertuigde politici, alles over om hun land financieel op de knieën te krijgen. Ik begrijp niet dat hun rijkere achterbanen kiespubliek toelaat dat zo met hun toekomst wordt gedold. Zonder die lichte belastingverhoging, én met de Tea party, zullen de rijkste Amerikanen veel meer geld verliezen. Alleen al door de crash in hun aandelen.

26/07/2011 Nog een laatste mijmering over de Tour ( waar toch honderden Eeklonaars naar keken)....: is het wel zinvol om als renner supermager te willen staan, en daarvoor spiermassa in te boeten? Wetende dat de VO2max meer is dan het resultaat van de hartpomp alleen, maar ook mee bepaald wordt door de longen, en de bloedsamenstelling en....de opname van zuurstof door de spieren zelf...Dus: spieren zijn zeer belangrijk, en een beetje meer spier betekent misschien ook een tandje groter bergop...

Kijk eens naar de Tourwinnaars van de afgelopen decennia..alleen Sastre was een fijn coureurke. Anderen, zoals Fignon, Lemond, Hinault, Indurain, Armstrong en Evans hebben toch wel een zeer ontwikkelde spiermassa.En ze wonnen hun Tour ook in de tijdritten. En voor een tijdrit heb je stevige benen nodig.

Terug naar Eeklo...het stadhuis wordt nog eens gescreend op loszittende elementen, want er kwam een ijzeren 'staaf' naar beneden gedonderd op het glazen dak van mijn eerste bureau, waar nu het diensthoofd van burgerzaken gehuisvest is.

De wettelijke bepalingen omtrent windmolens veranderen alweer...nu wordt het geluid bepalend, en niet meer de afstand. Wat dit in realiteit zal betekenen, weet ik niet... Ik geef een voorbeeld voor een eventuele aanvraag aan de Expresweg: wat maakt er meest lawaai? De auto's op de Expresweg of die windmolen? Hoe zal men een aanvraag aldaar beoordelen, wetende dat het achtergrondlawaai nu reeds hoog is, door het intense wagenverkeer.

 

24/07/2011 De Tour is voorbij en Cadel Evans heeft dé bekroning van zijn carrière. Het werd een verrassende, spannende, hoopvolle Tour, met 'normale' atleten. Ik vind het positief (als die term mag gebruikt worden) dat er geen baxters meer gegeven worden, want dit zorgt voor een meer natuurlijke selectie. Meer nog, ik vind het onverantwoord dat sommige sportdokters pleiten voor die baxters, wetende dat ze vaak gebruikt werden om de dopingcontroles te misleiden ( remember de tijd dat men op die manier het hematocriet onder de 50 probeerde te krijgen, vlak voor een aangekondigde dopingcontrole).

En sportartsen, die in de jaren negentig actief waren, én succesvol, kunnen moeilijk doen alsof ze niet weten wat het 'voordeel' van een baxter was, is.

Of de prestaties van de renners, vooral bergop dan, minder zijn dan voorheen... dat lijkt zo, maar het is moeilijk correct in te schatten. Ik kan me voorstellen dat iemand, die al 60 km in de aanval rijdt, trager naar boven rijdt, dan iemand die door zijn ploegmakkers werd 'afgezet' aan de voet van de laatste col. De enkele wattageberekeningen die verschenen zijn, tonen wel normalere klimgemiddelden, tot 6 watt per kg lichaamsgewicht.

Eeklo bereidt zich voor op de balloonmeeting. Het lijkt op tijd droog te worden, zodat de ballonnen volgende week kunnen opstijgen.

Ook de voetbalvoorbereiding trekt zich stilaan op gang. In Eeklo met twee ploegen, namelijk K Exc. Balgerhoeke en KFC Eeklo.

22/07/2011 Mijn voorspelling en hoop in verband met de Tour was dus op niets gebaseerd. Andy Schleck kreeg enkele minuten voorsprong cadeau, en men dacht dat hij zichzelf zou tegenkomen. Maar nee, hij vertrok en won! En hoe! Dit smaakt naar meer strijd; vandaag op Alpe d' Huez.

Binnenkort komt er een bewonersvergadering voor de Burggravenstraat. Deze straat heeft te lijden onder een aantal fenomenen: 1. slechte voetpaden en afbrokkelende randen aan de parking ( waarvoor ik reeds maanden geleden opdracht heb gegeven om dat fundamenteel aan te pakken), en 2. overlast, op diverse vlakken. Na onderzoek door de politie blijkt nu wel degelijk dat de buurt lang geduld heeft gehad, en enkele terechte klachten heeft geformuleerd.

Herman Van Rompuy heeft de Europese crisis krachtdadig aangepakt. Nu volgt hopelijk ook Obama, want de USA botsen tegen een leningplafond, en daar zijn, als ik het juist voorheb, reeds twee staten failliet. Het is daar dus minstens even erg als hier in Europa, maar de USA kan nog even de schijn ophouden van grootmacht.

Ook Beke heeft zijn tanden laten zien, en de CD&V komt , als enige, op én voor de Vlaamse eisen én voor het voortbestaan van België.

21/07/2011 Geen regen vandaag in Eeklo, voor en tijdens en na het Te deum...Er was ook zeer veel volk voor de Nationale Plechtigheid....die misschien, in een land dat flirt met de splitsing, voor het laatst werd georganiseerd. Wat dan, indien België uiteen valt? Ja, dan is het in Eeklo niet moeilijk, want dan is er (de) Wever(s)-misdag. Een soort Vlaamse plechtigheid ter vervanging van het Belgische Te Deum.

Een vals nootje in deze viering was toch wel de complete afwezigheid van de Eeklose (gemeenteraads-)oppositie.

Positief was dan de vereremerking van enkele oud-strijders, en vooral het akkoord dat werd bereikt tusssen George Spittael en de stad Eeklo. Een belangrijk deel van de uitzonderlijke collectie van dhr. Spittael gaat over naar de stad.

Vandaag en morgen wordt de Tour beslist. Hopelijk wint Contador, de aanvaller, of Evans. De broertjes Schleck lijken wel rijdende rekenmachines, die alleen maar aanklampen en volgen. Of vergis ik me, en wordt het een Tour om nooit meer te vergeten?

Iets anders: de tijd dat damesvoetbal niets had van voetbal, is voorbij. Het WK in Duitsland toonde mooi voetbal, snel en accuraat!

18/07/2011 De mediacrisis in Londen leert, ook voor ons, interessante zaken:

1. wanneer gaat men eindelijk eens monopolieposities in de media verbieden? Want Murdoch is eigenaar van zoveel, dat hij via al zijn kanalen het politieke beleid kan kraken.

2. een minima aan respect voor de privacy is noodzakelijk.

3. bindingen tussen politici en mediamakers leiden tot corrupte toestanden.

4. journalisten moeten weer journalist worden; dit is als onafhankelijke een kijk hebben op wat er rondom hen gebeurt. Het kan niet dat zij, naast hun journalistenwerk, ook nog hand- en spandiensten leveren voor politici. Bekende binnenlandse voorbeelden zijn de journalisten die in Toscane een politiek essay gingen schrijven.Het kan ook niet, zoals dit weekend in De Morgen stond, dat een redacteur van een zeer belangrijke Vlaamse krant jarenlang spionagewerk deed..

Misschien is deze mediastorm in Londen een interessant gegeven. Hopelijk komt de journalistiek er sterker uit.

16/07/2011 Kan u nog volgen?:

1. de steden en gemeenten worden vanaf 2013 verplicht om de gemeenteraadszittingen te laten leiden door een voorzitter. Een functie die extra betaald moet worden, want nu is het meestal de burgemeester zelf die de debatten leidt. Dus in 2013 een postje bij, maar vanaf 2019 moet er plots een schepen minder zijn.....In Eeklo komt er dus eerst een voorzitter en een schepen bij (2013), om die schepen dan weer te schrappen, in 2019...( die extra schepen komt er omdat eeklo nu meer dan 20.000 inwoners heeft).

2. al jaren klaagt men over dieselwagens. En door een beslissing van de Vlaamse Regering maakt men de inschrijving van oude benzinewagens duurder, en dieselwagens interessanter..

16/07/2011 Hopelijk ontploft de Tour vandaag. Ik bedoel: sportief ontploffen. Want tot op heden hebben de echte kanshebbers niets gedaan, behalve volgen in het peloton. Peloton dat geleid werd door één van de kleinste ploegen van deze Tour, namelijk Europcar.

Vandaag dus, moet en zal het anders worden.

Wat de vele valpartijen betreft: één van de grote oorzaken lijkt het roepgedrag uit de wagens te zijn. Iedereen wordt naar voren geschreeuwd, en de renners gaan koersen zonder respect voor elkaar. Dat de wegen te smal zijn, lijkt me een minder goede verklaring voor de valpartijen...Want in de Vlaamse koersen zijn de wegen nog meer kronkelend en smaller, en staat er evenveel volk langs de weg.

Frank Geyssens, streekmanager, is uit het leven gestapt. We onthouden van Frank vooral zijn positieve dynamiek voor de streek. Een verklaring voor zijn wanhoopsdaad kan inderdaad, zoals de pers schrijft, de anonieme aanval op zijn beleid zijn. Maar ik denk dat, in stormen van kritiek, het gevoel compleet alleen te staan, verlaten door iedereen, een persoon zeer wanhopig kan maken.

Wat het uiten van kritiek betreft: het is inderdaad wraakroepend dat anonieme lastercampagnes iemand kunnen kraken. Maar ook de pers heeft zeer grote schuld ( en ik bedoel in het algemeen, niet in dit overlijden): de kranten en tijdschriften zijn tegenwoordig moderne schandpalen. Het volstaat dat er een vermoeden is, en de aangeklaagde krijgt bladzijden en bakken kritiek over zich. Blijkt die echter nadien onschuldig te zijn, dan komt er hooguit een kleine correctie. Vraagt u voorbeelden? Het idiote verhaal van de superdoping uit Australië, besteld door een ex- wielrenner. Die man is door het slijk gehaald door de 'snelst groeiende krant', omdat, zo schrijft Hans Vandeweghe, die krant als eerste dat nieuws wilde brengen. Of: de verkoop gaat ten koste van alles en iedereen ....Vroeger waren er kwaliteitskranten....Nu zijn het kwantiteitskranten...

14/07/2011 Ondertussen werd op het stadhuis het winnende concept van kunstwerk voor het plein van Balgerhoeke voorgesteld. Hopelijk kost het geen handenvol geld, want het is een kunstwerk met twee handen, van toch respectabele afmeting.

De regeringsvorming blijft in een sukkelstraat, en de Franstaligen hebben toch al enkele Vlaamse partijen op de knieën gekregen. Open Vld en SPA en Groen! gaan dus, in ruil voor de splitsing van BHV, zeer veel toegevingen doen.

We hebben het hier voorspeld VOOR de vorige federale verkiezingen: de Vlamingen hebben hun laatste troef uit handen gegeven, door de verkiezingen te laten doorgaan zonder splitsing van BHV. En nu komt het uit....CD&V kan nu maar één zaak doen: de zeven partijen laten onderhandelen en pas meedoen als het communautaire op een goede manier is beslist. Nu meestappen is ook toegeven aan de eisen van de franstaligen, zonder enige garantie op goed bestuur van België.

Bij de socialisten heb je twee soorten toppers: de enkelingen die geld verbranden en de vele, die de top bereiken en zich dan zéér zwaar laten betalen, door middel van vele cumuls, of door riantbetaalde topjobs. Kijk naar de vroegere minister Van den Bossche. Straks wordt hij meer betaald dan de beste Belgische voetballers....En dan maar preken op de 1 mei stoet. Arme aanhangers zijn het, en zeer simpel van geest zijn diegenen die nog geloven in de idealistische leiders van hun partij.

13/07/2011 De chauffeur van de wagen, die in de Tour hét accident veroorzaakte, was een ...vrouw... Ik denk dat men moet eisen dat chauffeurs in dergelijke wedstrijden zelf gekoerst hebben, én zéér ervaren chauffeurs zijn. Die fout op die plaats, midden de belangrijkste wielerwedstrijd van de wereld, was schandalig!

De seniorengroep NEOS viert in Eeklo de 25° verjaardag, en dit ging niet onopgemerkt voorbij. Er was een mooie ontvangst op het stadhuis. De provinciale en nationale voorzitter kwamen het belang van de seniorenwerking onderstrepen. Schepen De Puydt noemde de seniorenbonden en hun werking een 'godsgeschenk'. Freddy wordt straks nog een late roeping....

Het Eeklose schepencollege gaf deze namiddag meer informatie over de maatregelen die werden genomen om wateroverlast tegen te gaan in onze stad. Het is wachten op de 'stresstest' voor dit waterbeleid. Het zag er even naar uit dat het vannacht hevig zou regenen, maar mijn voorspelling, namelijk dat het daarvoor te winderig was, komt voorlopig toch uit.

Ecopower legt de laatste hand aan twee extra windmolens naast IVM. Er zijn nog aanvragen voor windmolens ten zuiden van de Expresweg. Het Eeklose schepencollege tracht in al die aanvragen orde te scheppen. Waar is de tijd dat er in de gemeenteraad werd geredetwist over de skyline van Eeklo en de komst van de eerste windmolen....

 10/07/2011 We wensen Frederik Willems vlug beterschap. Het is rot om nu al de tweede maal dit seizoen geblesseerd aan de kant te zitten.

10/07/2011 Wie recht blijft, wint de Tour. Het is een ramp en soms een schande hoe de valpartijen worden veroorzaakt. Vandaag een wagen die even van de baan wijkt, stuur overtrekt en de kopgroep aanrijdt. Onvoorstelbaar! Dat het gevaarlijk rijden is in de Tour, mocht ik in 1991 ook ervaren. Tegen ruim 100 / uur de Tourmalet naar beneden rijden ( met de wagen) tussen de supporters...Ja, dan hoop je dat er niets gebeurt.... Het was toen vlammen naar beneden, om de wagens van de soigneurs te kunnen volgen, richting aankomst. GPS bestond niet en GSM ook nog niet. Wie niet mee was, moest maar zien hoe hij alleen de weg naar de aankomst en hotel vond.

10/07/2011 Minister-President Peeters heeft nu ook meegedeeld dat de nota van Di Rupo niet voldoet. Inderdaad, het is een werkstuk dat zelfs niet het niveau haalt van een onderhandelingstekst voor een gewone CAO. Dat de Vlaamse liberalen dit werkstuk voldoende vinden om weer de stekker in te steken, nadat er één jaar lang niets positief is gebeurd ( dat jaar zou gebruikt worden om het vertrouwen te verbeteren??????), is nu al dé politieke grap van het jaar.

Jaarverslagen leren niet veel, maar het is toch eens interessant om wat bij te leren. Zo kocht Veneco2, dat in een impasse zit op bestuurlijk vlak, vorig jaar 6 hectare grond in Balgerhoeke.

AZ Alma maakte een kleine winst, namelijk 2,6 miljoen euro. Merkwaardig is dat de helft van de ziekenhuisopnames via de spoed zijn gebeurd. Je zou toch verwachten dat het aantal geplande opnames, dus niet via spoed, een hogere percentage zou halen.

Dinsdag licht het schepencollege de recent uitgevoerde maatregelen, op vlak van waterafvoer, toe. Morgen wordt er nog eens een inspectie uitgevoerd van de riolen in de Tieltse Steenweg. Deze werden onlangs voor een belangrijk deel gekuist. Vraag is of er geen lekken zijn, waardoor het omgevingszand binnendringt.Misschien dringt zich een herstel op, en sommige buurtgemeenten zijn enthousiast over de inschuifkous, die voor een nieuwe binnenwand zorgt van de rioolbuizen.

Enkele weken geleden kreeg ik een boze mail van een Eeklonaar, die, naar aanleiding van een inbraak bij vrienden, zeker wist dat de oorzaak van deze inbraken ( uitstluitend) ligt bij het steeds toenemende aantal buitenlanders in Eeklo. En naast de inbraken, neemt ook de verloedering toe, volgens de mailer..

Elke inbraak is er één teveel, en verloedering moet worden tegengewerkt, onder andere door een streng kamerreglement. Dit moet huisjesmelkers afschrikken.. Maar de inbrakenplaag is blijkbaar geen Eekloos fenomeen, want het supermondaine Knokke, waar alleen rijke (!) binnen- en buitenlanders zijn toegelaten, heeft nu te kampen met een ringendiefstalplaag.

Conclusie: diefstal en inbraak komen overal voor, en het is maar met een sterk uitgebouwde politiedienst dat de daders kunnen gesnapt worden. Eeklo heeft, itt vele andere gemeenten, al sinds jaren zwaar geïnvesteerd in politie!

09/07/2011 Ik heb dus, voor de analyse van de N-VA, al berekend dat Di Rupo zwaar zal snijden in de geldbeugel van de werkende Belg en Vlaming. De werkende klasse is momenteel de minderheid van de bevolking, dus Di Rupo heeft dat electoraal goed bekeken.

Sommige mensen vinden de houding van de CD&V flauw. Ik niet. Men heeft gelijk, want onderhandelen zonder de N-VA heeft geen enkele kans op slagen. Bovendien zal de partijdige pers nu de partijen ophemelen, die aan de onderhandelingen deelnemen, en straks neersabelen omdat men een slecht compromis heeft bereikt. Dit is dus één van de problemen in deze maatschappij: de pers kraakt zo goed als alles af, maar eist ondertussen wel 'staatsmanschap'.

Terug naar Eeklo: het plein van Balgerhoeke krijgt vorm, en het wordt mooi. Mede door de zeer ervaren kasseileggers ( die je in België niet meer vindt) die aan supersnelheid, en met enorme vakbekwaamheid het pad effenen, rond het nieuwe plein.

04/07/2011 Een snelle rekensom leert me dat ik, als Di Rupo zijn besparingsplannen zal uitvoeren, met mijn gezin ruim 2.500 euro extra belastingen zal betalen ( per jaar)...Of dit de economie zal aanzwengelen, weet ik niet. Ik weet ook niet of ik, dankzij Di Rupo, minder zal verdienen, want de groeinorm van de gezondheidszorg zal drastisch verminderen. En je weet nu al dat er niet bij de ziekenfondsen zal bespaard worden, wel bij de huisartsen...

Eén van de zeldzame, zéér hevige tegenstanders van de Eeklose Ring mailde me en het is echt boeiend om te lezen hoe de tegenstanders ( of toch één daarvan) redeneren... Ten eerste, volgens hem heeft Eeklo nog NIETS gedaan aan de verkeersonveiligheid in het stadscentrum. En ten tweede wil hij zijn 'democratisch recht' uitputten en dus naar de Raad van State gaan.

Mijn antwoorden: de N9 is op één baanvak gebracht in de Gentse Steenweg, waardoor extra veiligheid. Er staan flitscamera's, en de zebrapaden kregen puntverlichting. De ovonde is aangelegd, en de bussen moeten niet meer door de Visstraat. Het kruispunt van de Boelare met de N9 wordt fietsvriendelijker en - veiliger. Ook werd de afrit aan de Peperstraat gesloten, waradoor het zwaar vervoer langs de Ring dient te passeren. Dus: de visie van die tegenstander(s) getuigt van een enorme blindheid.

Ten tweede: er zijn diverse democratische procedures doorlopen, er zijn tal van inspraakmomenten geweest, en er is een democratische stemming gehouden in de Eeklose gemeenteraad. Een verpletterende meerderheid heeft zich uitgesproken voor de Ring. Omdat de enkele tegenstanders zich niet willen neerleggen bij die democratische besluitvorming, stappen ze nu naar de Raad van State om hun ' juridische rechten' uit te putten. Dit heeft eigenlijk niets met democratie te zien, maar wel met rechtspraak.

De tegenstanders van de Ring spelen met de veiligheid van de Eeklonaars..Want zij willen dat alle zwaar vervoer door Eeklo laten rijden.

Maar dat interesseert die tegenstander(s) niet. Ze zitten vastgeroest in hun eigen gelijk.

De werken in Blommekens zitten op schema. Tijdens het bouwverlof zal de weg in één richting worden opgengesteld, namelijk van het centrum naar de rotonde van Blommekens.

Binnen een tweetal weken verlaat Johan Van Hijfte de stadsadministratie. Johan was directeur Personeelszaken. Het schepencollege dankte hem gisteren voor zijn 35 jaar trouwe en zeer competente inzet.

Gisterenavond werden enkele voertuigen van de Technische Dienst voorgestelde. Zij rijden op gas, en zijn dus CO2- vriendelijk.

02/07/2011 Het Nieuwsblad en het Vlaams Parlement hebben deze week een beschamende prestatie neergezet.

Eerst het Nieuwsblad, dat uitpakte met een verhaal over een nieuwe superdoping...ten eerste is dat geen superdoping maar dure paramedische brol en ten tweede is er geen sprake van een dopingverhaal, waaraan de wielerploeg van Gilbert zou gelinkt zijn. Ten derde kon die krant zelfs geen naam van een product noemen... Het was wachten op Teletekst om de naam van het prodcut te ontdekken.

DRIE bladzijden onzin voor één foute bestelling door een ex- profwielrenner.

Gevolg : een laconieke commentaar in diezelfde gazet door Hans Vandewefghe ( een journalist die wel weet waarover hij schrijft) in dezelfde krant...: Het Neuwsblad heeft dat gepubliceerd om eerste te zijn. Inderdaad, eerste op het vlak van rioolsportjournalistiek. Voor mij is dat minstens even erg als het gebruik van doping. Hopelijk worden binnen die krant enkele prutsjournalisten geschorst. Maar goed, niet de waarheid primeert voor die mensen, wel de oplage!

en dan het Vlaams Parlement...men heeft, met de steun van het Vlaams Belang (en dus weg is het cordon) een 'hervorming' van het kiessysteem gestemd.

En waar hebben ze vele nachtelijke uren over gestemd: 1. minder provincieraadsleden en 2. de eerste twee op een lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen mogen niet van hetzelfde geslacht zijn.

Deze twee onnozelheden heeft het Vlaams Parlement ( in Vlaanderen doen we het beter) gestemd. Alsof dat het politieke beleid zal verbeteren omdat er enkele provincieraadsleden minder zullen zijn, op het ogenblik dat er overal in Vlaanderen meer schepenen zullen zijn. Begrijpe wie kan, want die dure en overbodige functies, zoals voorzitter van de gemeenteraad, werden ook al (vroeger) verplicht door Vlaanderen.

Om de weken aan Blommekens en de Boelare efficiënter te laten verlopen, wordt gedacht aan het gieten van een prefabstuk, dat de afwatering zal verbeteren. Aanvankelijk zou dergelijke collector ter plaatse gegoten worden, maar men opteert nu om het vooraf te doen. Op die manier wordt de tijd die nodig is voor de plaatsing, beperkt.

De Boerekreektriathlon was lastig door de vrij harde en gure wind. Jammaer won, en Melanie Matthijs was veruit de sterkste bij de dames.

Gisterenavond werden de deelnemende clubs aan het handbaltornooi van Eeklo ontvangen voor en op het stadhuis. de sfeer zat er weer goed in, bij de louter Europese ploegen. Kenia was er dit jaar niet, en ook de Indische delegatie kwam niet. Bij beide om financiële redenen.

29/06/2011 De Provincie Oost- Vlaanderen heeft ( te snel) aangekondigd dat er tientallen windmolens moeten/ mogen worden gebouwd in bepaalde gemeenten. Ook Maldegem en Eeklo zouden een voorkeurslocate zijn. Dat het in de praktijk minder zal worden ( laat ons hopen) is nu al duidelijk, want onlangs werd de milieuvergunning van een windmolen geweigerd, wegens slagschaduw....ten nadele van een bos in Wachtebeke. Leg dat eens uit aan een normale mens: een bos ( vol schaduw door de bomen) zou last ondervinden van enkele uren slagschaduw per jaar door één windmolen...

De Gemeentelijke Holding, waarvan de gemeenten een dividend(je) kregen zit dik in de problemen, omdat de aandelen van Dexia steeds minder waard zijn. Ook hier is er een tweeslachtige situatie: gemeenten mogen geen risicovolle belegging doen, maar ze zijn sinds decennia aandeelhouder van bepaalde private instellingen. En door de crisis in die private (bank-)instellingen komen de openbare besturen ook in de problemen.

28/06/2011 De afwatering van de Cocquytstraat kan maar verbeterd worden door...het reinigen van de enorme rioolbuizen van de Tieltse Steenweg. Onze Technische dienst heeft gemerkt dat, bij de eerste deftige regenbui, de afwatering stremde in de Zuidmoerstraat, en er werd verder gezocht. Bleek dat de rioolbuizen van de Tieltse Steenweg vol slib zitten. Per lopende meter (!) wordt er nu ongeveer ...2 ton slib verwijderd uit de buizen ( diameter 1.5 meter). Men hoopt door het verwijderen van het slib de doorstroomcapaciteit van deze riolen te optimaliseren.

We zijn in Eeklo ontsnapt aan hevig onweer...Maar 's morgens was het toch een enorm spektakel, met bliksem en donderslagen. Rond 7.50 viel bij mij thuis plots alle elektriciteit uit...Dus: het onweer zat echt wel dichtbij.

De skaters hebben actie gevoerd voor het stadhuis. Ze fuifden zolang de gemeenteraad duurde. En het werd één van de kortste gemeenteraden, want om 22u was het binnenspektakel in het stadhuis afgelopen.

27/06/2011 Tim Brydenbach ( zoon van Fons) won met overwicht de triathlon van Eeklo. Maarten de Bolster werd zeer verdienstelijk tweede, en Hannes Bonamie spurtte naar een derde plaats. Bij de vrouwen won Joke Coysman. Conclusie: zeer hoog niveau van de winnaars, en ook van de organisatie!

TC Eeklo organiseerde gisteren op de terreinen van de Moeie een jeugdtennistornooi. Zo werd het in onze stad alweer een hoogstaand sportief weekend.

Proficiat aan Kurt Hovelynck, die even goed presteerde als Tom Bonnen in het BK. Als je ziet van waar Kurt is teruggekomen...dit verdient ons aller respect!

De plannen voor het fietspad van het station naar de Oostveldstraat krijgen steeds meer vorm. Volgens mij zijn snelheidsremende maatregels nodig thv de Oostveldstraat zelf. Waarom daar geen flitscamera's?. Deze zouden de veiligheid van de fietsers en van de omwonende veel verbeteren. En bovendien zijn ze veel betaalbaarder dan drempels, die hun effect missen.

Open Vld heeft een U-bocht gemaakt. Nadat deze partij in Eeklo eerst de ovonde had getorpeteerd, klinkt het nu al veel gematigder. Maar ze kon het niet laten om toch weer wat onnozel te doen. Men verwijt de schepen van Openbare Werken te laks te zijn op vlak van veiligheid. Laat dat nu net geschreven worden in een periode dat er al veel veiligheidsverhogende maatregelen zijn genomen. En telkens was de Open Vld aan het hopen op een accident, dat er gelukkig niet is gekomen.

25/06/2011

Het is dus vandaag 25 jaar geleden dat het kleine België won tegen de USSR (CCCP) tijdens het WK voetbal in Mexico. Momenteel is er daar weer een WK, maar dan voor spelers jonger dan 17 jaar.

De Eeklose wegenwerken:

-indertijd werd de Zuidmoerstraat aangelegd met enkele verkeersheuvels, die ons ondertussen al vele jaren zuur opbreken. We hebben reeds één plateau laten verwijderen en de verhoging tussen de Cocquytstraat en Zandstraat is dé oorzaak van wateroverlast bij hevige regenbuien. Momenteel wordt een ondergrondse verbinding gemaakt, zodat het water van de Cocquytstraat vlot kan wegstromen, bij hevige regenval. Als de natuur doet wat vorige jaren werd gedaan, namelijk stortregenen in augustus, dan zijn we tijdig klaar voor een watertoets in de Cocquytstraat.

- het plein van Balgerhoeke krijgt vorm. Nu al wordt duidelijk dat dit een prachtige realisatie zal worden. Vraag is of het lang een 'kerkplein' zal blijven, want de Vlaamse Regering wil een onderzoek naar de bestemming van de kerken over heel Vlaanderen. En de kans dat de kerk van Balgerhoeke haar huidige functie blijft behouden,  is op termijn, zeer klein. Tenzij...heel Balgerhoeke zich massaal bekeert...

- Boelare en Blommekens: het idee, gelanceerd door de aannemer, om na 16 u en tijdens het weekend de weg in één rijrichting open te stellen, zorgt voor ademruimte bij de handelaars. We hebben ondertussen ook de vraag gekregen van een handelaar om op alle omleidingsborden te vermelden dat de handelaars in Boelare en Blommekens bereikbaar zijn. Dit zal dan ook nog worden vermeld op het bord in de Oostveldstraat. Elders was het reeds in orde.

- we kregen ook de vraag van bewoners van Eikelstraat en Snuifmolenstraat om de kasseien te herleggen. Het is inderdaad zo dat het rond punt tussen Eikelstraat en Opeisingstraat ok is, maar de toevoerwegen vertonen tal van putten.

Op 2 juli houden de CD&V-jongeren een barbecue in zaal Beukenhof. Iedereen is welkom!

De Meetjeslandse Bouwmaatschappij bracht gisteren brievenbussen in de Pieter Ecrevissestraat. Eerder was dit al gebeurd in de Rodenbachstraat. De brievenbussen staan op ideale hoogte, langs het voetpad. De postbodes zullen tevreden zijn.

De Eeklose grondprijzen blijven stijgen...enkele jaren geleden werden records gebroken in de Antwerpse Heirweg...Maar een recente verkoop in Kerkestee piekte nu af op 230 euro per vierkante meter!

Tom Dice was in 2009 een nobele onbekende tot hij in 2010 de finale van Eurosong bereikte. Dit jaar doet hij nog beter en verovert hij de Franse muziekharten...De combinatie van een schitterende stem en een Eeklose gitaar doet dus wonderen!

16/06/2011

Gisteren had ik enkele interessante gesprekken en vergaderingen.

Uit een toelichting in het CD&V-partijestuur bleek dat de gemiddelde bouwperiode van de sociale woningen in Eeklo einde de jaren zeventig is, waardoor vele huizen nog niet werden geïsoleerd, conform de huidige normen. Een renovatie van al deze woningen zal enorm veel geld kosten.

Bij de jaarvergadering van IVM hoorde ik dat er hard en goed gewerkt wordt, en de windmolen staat ( de mast alvast) reds recht. Het ziet er goed uit voor de intercommunale, maar het zou nog beter zijn indien de prijzen voor afvalverwerking wer zouden gaan stijgen.

En dan toch een verrassend berichtje inzake economische activiteit...een kenner vertelde me dat Zeeuws-Vlaanderen, met 0.7% van de Nederlandse bevolking, goed is voor ruim 3% van het Nederlands Binnenlands Product. En ik die dacht dat er ginds (bijna) geen industrie is...

Tot slot...vannacht was er de heruitzending van de match België- USSR van 25 juni 1986. Het was toen ook in België drukkend heet, en die dag was er bij ons een eersteling geboren, en als afsluiter van die dag was er de match die de Belgen niet konden winnen...Maar ze wonnen toch. Misschien wel dé meest memorabele match van het Belgisch team in de jongste decennia.

12/06/2011 De Eeklose CD&V-vrouwen zorgden deze morgen ( vanaf 6 uur) voor een overvloedig ontbijtpakket, dat door tal van medewerkers aan huis werd bedeeld. Deze actie staat in het teken van kankerbestrijding. Dank aan iedereen die heeft meegewerkt en gegeten!

De CD&Vjongeren organiseren op 2 juli een BBQ, in Het Beukenhof.

Freya Van den Bossche wil nu ook de isolatie van daken aanpakken. Na haar strijd tegen de zonnepanelen, is het nu van dat.

Gisteren vroeg me iemand of Freya gelijk heeft als ze zegt dat zonnepanelen minder interessant zijn dan windmolens. Ik heb geantwoord dat Freya zaken vergelijkt die niet te vergelijken zijn: zonnepanelen kan je als particulier op jouw dak leggen, maar windmolens zijn van een veel grotere (investerings-) schaal. Een particulier kan geen windmolen plaatsen....En dus gaat die vergelijking niet op.

Frank Vandenbroucke (politicus) zegt dat men maar op zijn 67° op pensioen kan, mag gaan. Misschien kunnen de politici het voorbeeld geven. Waarom hebben ze vanaf hun zestigste recht op een pensioen?

Dinsdag volgt de eerste spadesteek in de Boelare. Ook wordt het asfalt verwijderd. Hopelijk is dit het begin van een mooi en voorspoedig werk.

 

04/06/2011 Ik vroeg vorige week aan twee mensen uit ( verschillende) brandweerkorpsen wat men moet en kan doen bij een brand van een dak waarop zonnepanelen zijn bevestigd. Het antwoord is , van beide, onthutsend: brand van een dak met zonnepanelen is enorm gevaarlijk, want de zonnepanelen blijven stroom produceren.Er is dus gevaar voor elektrocutie. Komt daarbij dat de kaders van de zonnepanelen plooien door de hitte en dat de panelen zelf als gevaarlijke blokken naar beneden kunnen storten.

Moraal van het verhaal: 1. wie wist dat? 2. wat doet men daarmee? 3. hoe kan je brandweer en bewoners beschermen tegen dergelijke branden en bij dergelijke branden.

Terwijl de energieminister zich focust op een premietje meer of minder , zou ze beter dit probleem aankaarten. Het lijkt me een open debat waard. Iets voor de pers?

03/06/2011

Het was te denken dat enkele groene fundamentalisten, waarvan hun grote leider niet eens in Eeklo woont, zich niet zouden neerliggen bij de democratische besluitvorming over de Eeklose Ring. Terwijl niemand in de Eeklose gemeenteraad tegen de Ring heeft gestemd ( zie laatste stemming daarover) is er één jongere uit de partij Groen! en één Lembeekse 'groene paus' blijvend tegen. Deze twee, met enkele anderen, zullen dus ijveren voor nog meer verkeersonveiligheid in de Eeklose binnenstad. Ondanks een volledige MER-studie, ondanks maandenlange inspraak, willen deze heren de mobiliteit in Eeklo verder verzieken. Groen! zal een keuze moeten maken: nog meer doden op de N9, of liever toch een Ring. Nog meer onveiligheid en fijn stof in de binnenstad van Eeklo, of een Ring.

Groen! zal een keuze moeten maken: deze heren dienen, of de veiligheid van ruim 20.000 Eeklonaars dienen.

De keuze is eenvoudig, maar blijkbaar niet voor sommige mensen, die knus in het groen wonen, buiten Eeklo, en ondertussen een grote mond opzetten over hoe elke Eeklonaar de bus zou moeten nemen, met de fiets naar het werk rijden en te voet naar school gaan.

Het is nog maar eens gebleken hoe gevaarlijk motorijden is. Eén foute inschatting, van motard of automoblist,  en de motard is zo goed als ten dode opgeschreven. Dit vind ik het beangstigende van het motorijden....als je valt ben je bijna niet beschermd, en een accident heeft dan vaak een dodelijke afloop.

Bij de rit van 'Kom op tegen Kanker' was het een gezellig keuvelend terugzien van Wouter Vandenhaute. Hij interviewde me in de jaren tachtig voor het Journaal op BRT over...de afschaffing van de versnelling bij jonge wielrenners. Eddy Merckx had toen gepleit voor één tandwiel in het achterwiel van de Belgische nieuwelingen. Dit zou hen sterker maken. Ik was de enige die het aandurfde om dit een gek idee te noemen ( voor de camera's). de hele wielerbond heulde mee met Eddy. Twee jaar later werd het experiment afgevoerd, wegens fout. Zoals door mij , als enige, voorspeld.

Ondertussen heeft Wouter een prachtig mediaparcours afgelegd! en rijdt hij de totale afstand van de 1.000 km van 'Kom op tegen Kanker'!!

02/06/2011 Opdracht volbracht: de eerste 125 km van de 'Kom op tegen Kanker' heb ik gereden, van Mechelen naar Damme ( in groep). Dan nog alleen met de fiets naar huis, en zo een kleine 150 km gefietst aan 31/u gemiddeld.Deze namiddag rijdt Ian Perkins, echtgenoot van Sheila De Vlaeminck, voor onze ploeg (nr 193), de terugrit van Damme naar Mechelen.

Ruim 280 ploegen, die telkens 5000 euro sponsoring aanbrengen, rijden deze 1.000 km. Dus vier dagen lang, vanuit Mechelen, naar telkens een andere stad, heen en terug.

02/06/2011 Het heeft gisterenavond gebrand in het Eeklose café De Pluim. De brandweer kon het aanpalende pand van Mobistar vrijwaren van brand en rook.

De Theo's waren een enorm succes. Het eerste' prijzen'gedeelte in CC De Herbakker was een wervelende show, met niets dan glunderende gezichten. Jerome Cretel kreeg een beloning voor zijn hele carrière en Marc Willems won ook, met zijn koekjesfabriek (die zes jaar geleden naar Eeklo verhuisde). Ook juweliers De Maere en Huysman, en Avercon en Pluspunt kregen onderscheidingen.

Maar, mooie liedjes duren niet lang...Dat was althans voor mij zo, want ik verliet om 1 uur de zeer aangename tafels van de Mimosa, voor een korte nachtrust. Om 8 uur start ik in Mechelen voor een fietsrit naar Damme, in het kader van Kom op tegen Kanker.

Nog vermelden dat iedereen gisterenavond door het vernieuwde park van JF Willems kon wandelen. Het is een schitterende realisatie ( op uitzondering van die roze kop...).

01/06/2011 De kans is groot dat er, na Aalter, ook in Eeklo een belasting wordt ingevoerd op nachtwinkels. Dit als poging om de wildgroei van dit soort winkels in te dijken.

Komkommers? Ik had van in den beginne enorme twijfels over het verhaal van de Spaanse komkommers, waarvan men alleen in Duitsland ziek wordt.. De toekomst zal aantonen of de infectie via deze groente werd overgebacht.

Het Eeklose schepencollege pleit voor een actuele visie over windmolens in Eeklo en de streek. Want het aantal aanvragen tot het plaatsen van windmolens  is enorm.

In de marge toch ook nog eens vermelden dat de zeer dure windmolens in (Belgische)  zee hun stroom niet aan land krijgen...Daarvoor moeten nog zeer zware en dure aanpassingen gebeuren aan het stroomnet. En dat zal nog maanden duren!

Griekenland verkeert in crisis, maar het kan aankloppen bij de EU en het IMF. Slechter is het gesteld met Wit- Rusland, dat een economische implosie beleeft. De munt aldaar is ruim dertig procent minder waard, sinds de recente verkiezingen.

31/05/2011 Johan Ragaert rijdt de 1000 km (op vier dagen) voor 'Kom op tegen kanker'. Ik rij 2 maal 125 km, namelijk donderdag van Mechelen naar Damme en zaterdag van Oudenaarde naar Mechelen.

Gisteren zag ik een buurtbewoner van de ovonde....Hij was lovend over de nieuwe verkeerssituatie en hij had geen weet van de vele accidenten, die werden gemeld door een gemeenteraadslid.

29/05/2011 5 jaar geleden voorspelde ik Pieter Serry een mooie wielertoekomst. Ruim twee jaar geleden gaf ik de tip aan twee ploegartsen..'die Serry kan een stukje klimmen, neem hem op in jullie profploeg!!...'.Geen interesse echter van de profwielerploegen van beide artsen. Resultaat: Pieter is toch elders ' binnengeraakt' en hij draagt momenteel de leiderstrui in het bergklassement in de Ronde van Beieren. Hij staat, na de vierde rit op een negende plaats, voor, onder andere, Cancelara.

Belgische wielerploegen recruteren hun renners op basis van uitslagen in Vlaamse koersen. Echter, wie talent heeft rijdt hier zeer goed, maar in het buitenland nog beter. Als het omgekeerd is, heeft die jonge renner te weinig inhoud.

Nog iets sportief: Messi ( de voetballende Dahli van Barcelona) is 1,69 meter 'klein'. In vele Belgische voetbalploegen zou hij, tijdens de jeugdopleiding, als 'te klein' worden afgedankt. Inderdaad, op basis van 'wetenschappelijke' gegevens zijn er Vlaamse voetbalploegen die 'eisen' dat jeugdspelers minstens 1,80 meter worden. Die 'wetenschappers' vergeten echter dat creativiteit en spelinzicht los staan van de lengte van de speler.

Vandaag is het 'Dag van het Park'. Gelukkig mag men in Eeklo nog het Park binnen. In Limburg zijn de bossen nu al verboden terrein, wegens brandgevaar.

Woensdag worden de Theo's uitgereikt. Dan weten we wie in diverse onderdelen van het ondernemen als beste heeft gescoord.

27/05/2011 Er is één zekerheid in het leven: eind mei is er regen en wind. Het voetbaltornooi van Bassevelde weet er ondertussen alles van. Dit jaar lijkt het mee te vallen, en zullen de regendruppels goed doen aan de verschroeide grasmat.

Er is een (sinds enkele weken aangekondigde) verzakking gevallen in het deel van de Rose, tussen Rabautstraat en Pussemierstraat. Binnenkort wordt die zuiger hersteld.

Op het einde en begin van de Cocquytstraat komen er aanpassingen om de waterafvoer bij hevig onweer beter te kanaliseren. We hopen door die kleine ingrepen die straat te behoeden van wateroverlast.

De winkeliers van de site Boelare Binnenhof , of beter gekend als locatie Pascha.., hebben een voorstel om de bereikbaarheid naar hun zaken te optimaliseren, tijdens de werken in de Boelare. Ze hebben hun voorstel  naar het schepencollege gestuurd .

25/05/2011 Gisteren trachtte de pers te achterhalen of het klopt dat Vinci Park, de partner van Maldegem en Eeklo voor parkeercontrole, buitenlandse nummerplaten kan controleren en opsporen. Het klopt inderdaad, maar ik vraag me wel af of de kans op een retributie even groot is voor een dicht wonende buitenlander en een buitenlander , die ruim duizend kilometer van Eeklo woont.

Als de werken in de Boelaer en Blommekens even snel vorderen als de infovergadering gisteren...dan zit het zeer goed. De infovergadering werd uitstekend voorbereid door onze ambtenaren, en er werd een vlekkeloos infoparcours afgelegd. Er daagde ruim 100 man op, en de klassieke vragen waren: waar kan mijn wagen heen? Zal de riolering beter worden? Hoelang zullen de werken duren en wanneer passeert het werk voor mijn deur? De handelaars vroegen aandacht voor de terugkeer avn de wekelijkse markt, en ze hopen op een positieve berichtgeving over de werken.

Wat die positieve berichtgeving betreft ( inzake bereikbaarheid enz.) toch even dit: het is niet de pers die negatief heeft bericht over recente werken. Het waren hier en daar individuen of actiegroepen die zich zeer negatief uitlieten of bvb. de ovonde. Misschien kunnen die mensen eerst eens goed nadenken vooraleer ze hun persteksten opsturen.

De wandeltocht vorige zondag lokte 1000 actievelingen naar de sporthal. Proficiat aan Thierry Lippens en zijn organiserend team.

21/05/2011 Volgens www.kadaster.be zou Eeklo de tweede onveiligste stad zijn van Oost-Vlaanderen. Gent heeft de eer om de lijst aan te voeren. Welke criteria worden gehanteerd om onveiligheid te meten, weet ik niet.

De ambassadeur van de USA was in Eeklo, en dat ging niet onopgemerkt bij. Hij werd herbakken ( de Eeklose Herbakker is dé grondlegger van de plastische chirurgie!, cf. het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) en hij genoot van de zeer goed georganiseerde dag. Alle Meetjeslandse gemeenten waren vertegenwoordigd door hun burgemeester, en deze burgemeeesters stelden hun woonplaats voor als 'the place to be'.

Dit initiatief is voor herhaling vatbaar; misschien eens de Russische ambassadeur uitnodigen?

Er is een mooi, integer standbeeld geplaatst op het Eeklose Kerkhof, door de ouders van overleden kinderen.

De commotie over de 'gevaarlijke' ovonde ebt weg. In de gemeenteraad kon ik aantonen dat deze ovonde een immense verbetering is ten opzichte van de vroegere toestand. Meer nog, ik kon iedereen overtuigen van het feit dat de oversteek aan de ovonde de 'veiligste' is op het Eeklose deel van de N9.

Ik begrijp zeer goed dat er kritiek is op nieuwe realisaties in de stad. Maar men moet realistisch en correct blijven. Men mag ook, namens verenigingen, niet a zeggen op een werkvergadering en b buiten die vergadering. Zo maakt men zichzelf ongeloofwaardig.

Conclusie: de ovonde krijgt geen 100% applaus, maar toch zeker 85 %. En men wordt niet gebuisd met 85 %....

16/05/2011 Op de hoek van de Roze en Vrombautstraat werd het Mariabeeld in de kapel geplaatst. Een ingetogen viering, met veel aanwezigen, zorgde voor een aangename sfeer.

Gisteren vierde de Gezinsbond van Eeklo haar 90e verjaardag. In het Jeneverhuis werd het een oeenvolging van uitstekende speeches. De nationale voorzitter van de Gezinsbond sprak over 'de crisis in onszelf', een onderwerp waarover hij een boek schreef.

Vanavond is er gemeenteraad, met tal van toegevoegde punten. Eén ervan is de ovonde, en de eerste evaulatie van de nieuwe verkeerssituatie aan de Heilig Grafstraat.

13/05/2011 De vergadering over de ovonde aan de Molenstraat- Heilg Grafstraat leverde resultaten op. Er komen zo snel mogelijk markeringen die het fietsverkeer in goede banen zullen leiden. We vermelden dat ook afgevaardigden van de Fietsersbond op de vergadering aanwezig waren.

Belangrijk is dat iedereen beseft dat het verkeer op de ovonde voorrang heeft, en dat fietsers die oversteken op een ovonde GEEN voorrang hebben op het autoverkeer.

De VZW Samenlevingsopbouw wil zich roeren in de gezondheidszorg, en (minstens?) twee wijkgezondheidscentra opstarten in het Meetjesland. Terwijl niemand zit te wachten op een ( meestal) verzuild, forfaitair systeem, dat in Nederland tot lange wachtlijsten leidt en in België op verschillende plaatsen mislukt ( tenzij er zware subsidies worden toegekend), wil deze VZW plots in onze streek een nood vullen, die er helemaal niet is.

Het ergste bij dergelijke VZW's is dat zij niet bereid zijn te luisteren naar de echte actoren binnen de gezondheidszorg, en dat zij, via onwetenschappelijke enquêtes, hun gelijk willen halen.

Gelukkig heeft deze VZW momenteel geen partners om haar visie door te drukken. Maar je weet maar nooit...

11/05/111 We vernemen dat Minister Muyters zijn handtekening gezet heeft onder het Eeklose Ringdossier.Dit betekent dat er een definitieve stap is gezet in de (administratieve) realisatie van het Ringdossier.

Na de toelage voor AZ Alma is dit het tweede grote dossier voor Eeklo.

Tien jaar geleden achtte bijna niemand het mogelijk dat deze twee immense dossiers ooit zouden gerealiseerd worden.

Men zegt soms wel eens dat er niets gebeurt in de politiek, maar dat geldt dus zeker niet voor de Eeklose!

Kleiner nieuws: de 'jump' aan het kruispunt tussen de Tieltse Steenweg en Korte Moeie is geëgaliseerd.

Momenteel werkt men ook aan een verbetering van de toegang tussen Tieltse Steenweg en RVT Sint- Elisabeth. Ik heb dit gevraagd, omdat het niveauverschil tussen rijweg en fietspad daar (te) groot is.

05/05/2011

het Eeklose schepencollege gaf gisteren tekst en uitleg bij enkele mobiliteitsdossiers. Zo komen er laad- en loszones in de Stationsstraat. Camions die komen leveren aan winkels zullen verplicht die zones moeten gebruiken, en dit op vier werkdagen van de week, telkens tussen 9 en 11u30.

Young Stars stopt haar werking binnen de KBVB.

S-Pression zal een dansafdeling starten in Maldegem.

02/05/2011 Het is wel geen nieuws uit Eeklo, maar het feit dat Osama Bin Laden gedood is...dat is pas hot news!

De 1 mei Avondmarkt kende een ware volkstoeloop, en het mooie weer, dat nu al wekenlang boven België hangt, was één van de bepalende factoren.

De ovonde is open, en ik heb ze ondertussen enkele malen rondgereden. Het lijkt een fantastische verbetering. Alleen is het nog niet 100% duidelijk hoe fietsers vanuit de Heilig Grafstraat op een veilige manier hun weg kunnen verder zetten richting Brugse Steenweg.

25/04/2011  EEKLO RUN was een enorm succes. Met ruim 700 deelnemers was het een sportieve hoogdag voor Eeklo. Op de 10 km wonnen twee rasechte Eeklonaars, namelijk Mieke De Wilde en Maarten De Bolster.

Ook het gala van Altis was een topper. Deze club heeft momenteel ....440 leden. Dit betekent dat Altis, samen met S-Pression en de Inline Skating Club ruim 1000 leden telt. Die zijn allen actief in de aanbouw van de sporthal.

Ter info: de Inline Skatingdelegatie behaalde in India een VIJFDE plaats, en dit ondanks een slechte loting, want uitgeloot tegen de nummers 1 en 2 van de eindstand.

De gemeenteraad dan: eindelijk heeft het Vlaams Belang weer een derde aanwezige, want de vertegenwoordiger van die partij bleef maandanlang afwezig.

Groen! stelde vragen over fijn stof in de stad Eeklo. Maar Groen! vergeet logisch te denken, en wil maar niet geweten hebben dat de Ring zeer veel stationair verkeer en fileverkeer ( kijk eens inde Koning Albertstraat) zal wegnemen. En hierdoor zal er minder fijn stof zijn in het centrum.

Ook het containerpark gaf nog wat discussie, maar het is duidelijk dat het schepencollege is ingegaan op de vraag om iedereen toe te laten, maar dan wel beperkt in ( gratis) aantal keren per jaar. Het voorbeeld van Open Vld, namelijk een zonderling die alleen met de fiets zijn afval naar het containerpark brengt, en daardoor veel keren dient over en weer te rijden, is te hilarisch om een reglement op aan te passen.

Tot slot: het schepencollege opteerde voor een automatische bevloeiing van de planten in het parkje ter hoogte van het Jan Frans Willemsplein. Zo is er garantie dat die plantjes groeien, en worden er massal veel manuren uitgespaard. Iedereen is ondertussen vol lof over dit parkje. Spijtig dat die lelijke roze kinderkop daar blijft staan.Eén troost misschien: door de plaatsing van dat beeld, is nu ook het park heraangelegd.

de ovonde nadert haar voltooiing: er werd gisteren een onderlaag asfalt aangelegd, en vermoedlijk kan de ovonde open tegen 1 mei.

23/04/2011 SMO-triathlonteam hield gisteren persvoorstelling. Het team oogt indrukwekkend, en het ziet er voor 2011 dus zeer goed uit. Naast de vele sponsors kan het team nu ook een intense samenwerking met Specialized voorleggen.

Altis houdt dit weekend turngala!

De werken aan Blommekens en Boelare gaan zo goed als zeker nog van start op het einde van de maand mei. De financiering van het project is rond, en de aannemer ziet het zitten om die startdatum te halen.

We kregen wat reacties op onze stelling tegen minister Freya. Maar ik blijf bij mijn standpunt...vooral de socialisten hebben sommige dure systemen in gang gezet, waar ze nu vanaf willen. Ze willen alleen maar die dure systemen behouden, die hen stemmen opleveren. Zo is het me een raadsel waarom de gepensioneerden gratis met de bus mogen rijden. Een minieme vergoeding zou én zeer aanvaardbaar zijn, én het verlies van het Openbaar Vervoer verminderen.

Misschien toch ook nog eens opmerken dat het plaatsen van zonnepanelen niet ongelimiteerd fiscaal aftrekbaar is. De mogelijke financiële winst is er dan ook maar na 8 jaren zonneschijn. Dus, het is geen jackpot....En die windmolens op zee, waar Johan en Freya van dromen, zijn voor de burgers ook niet goedkoop, want de elektriciteit kan maar aan land gebracht worden, als er immense investeringen worden gedaan aan de hoogspanningsleidingen ( tot in Eeklo!!!!). Kosten die Eandis moet dragen, en ook daarvoor betalen we allemaal mee. Het zou echt eens de moeite lonen om de prijskaart van de windmolens in zee  juist te berekenen.Het zal veel duurder zijn dan de zonnepanelen van de burgers. Met nadruk op veel!

19/04/2011 Marc Eyskens vergist zich als hij vindt dat De Wever niets toegeeft, en dus een regering moet gevormd worden zonder N-Va. Want...wat hebben de franstaligen al toegegeven? En wat zullen ze zonder Bart de Wever toegeven: NIETS...

De Vlamingen hebben de fout gemaakt om de verkiezingen van 2010 toch te laten doorgaan, ondanks het niet splitsen van BHV. En, zoals ik toen voorspeld heb, hebben de Franstaligen nog jaaaaren tijd. Voor hen hoeft er niets te veranderen. En de economisten worden nerveus, en dringen aan op een echte regering, zonder staatshervorming. De economisten hebben, economisch gezien, volledig gelijk. Spijtig genoeg worden er politici verkozen..

En Freya ....: ze wil de windmolenfirma's massa's geld laten verdienen, en de kleine burger zal ze straffen. Ze heeft het nu gevonden: het kan niet dat iedereen meebetaalt voor het zonnepanelengenot van enkelen. Raar, diezelfde Freya vindt het wel normaal dat iedereen meebetaalt voor het gratis openbaar vervoer van de senioren. Dat ook dat aan elke inwoner tientallen euro's kost... Maar daar zwijgt ze over. En over de windmolens, waar je nauwelijks een vergunning voor krijgt en voor de duizenden zonnepanelen bij grote bedrijven, daar heeft rooie Freya geen problemen mee. Natuurlijk niet, want wie zit er in die bedrijven:???

16/04/2011 Het Nieuwsblad deed een zeer interessant ondezoek naar de kwaliteit van de openbare zwembaden in Oost-Vlaanderen. Ik keek met angst uit naar het resultaat van het Eeklose bad, maar al bij al valt dit goed mee. We scoren op vlak van netheid zelfs beter dan Zomergem, terwijl ik vaak mensen hoor, die beweren dat het in Eeklo minder clean zou zijn.

We verliezen eigenlijk het meeste punten op toegankelijkheid. Dit is inderdaad voor een bepaalde doelgroep juist. Het zwembad ligt in feite op het eerste verdiep, en daardoor hebben sommige senioren en gehandicapten problemen. Ook zijn er veel uren, waarop scholen en clubs het bad inpalmen.

Ik ben dus tevreden over die enquête, omdat ze ernstig lijkt uitgevoerd, en omdat het oude bad nog goed scoort tussen al die jonge gerenoveerde zwembaden.

15/04/2011 De Visstraat is weer open! De afspraak die werd gemaakt tijdens de onderhandelingen met de aannemer, zijn stipt opgevolgd. Na de Kerkstraat, is nu ook de Visstraat open.

15/04/2011 Het Eeklose dienstencentrum is 25 jaar oud, en dat werd gisteren gevierd. Het Zonneheem is enerzijds een zon voor vele senioren en anderzijds een heem, een thuis voor zeer veel, zeg maar honderden actievelingen. Dat senioren niet meer één generatie zijn, wordt steeds duidelijker. Er zijn de pupil-senioren en er zijn de echte senior-senioren. Van 55 tot 115...jaar oud ( of is het jong ?). Dé uitdaging van de maatschappij is om al die energieke senioren een kans te geven, en diegene die minder energie hebben, gepast te steunen. Onder andere het 'Vervoer op maat' heeft die tweede groep al zeer veel geholpen.

15/04/2011 Door een defect aan de asfalteringsmachine kon de Bus nog niet worden aangepakt. Dit zou vandaag moeten gebeuren.

Er loopt een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag voor windmolens op het Eeklose grondgebied. Nu voor de zone ten oosten van de hoogspanningscentrale aan de R43, en ten zuiden van de Expresweg.

12/04/2011 Het Mandeweegsken en Korte Moeie lijken wel een quilt...Alleen al in het Mandeweegsken zijn er ruim 60 stroken asfalt aangebracht, om de winterputten op te vullen. Gelukkig, vooral dankzij de goede planning door de TD, is Eeklo nog aan asfalt geraakt. Het is immers drummen in Vlaanderen, om zo snel mogelijk overal de gaten te dichten.

De Fietsersbond is niet echt enthousiast over wat verwezenlijkt werd, ten voordele van de fietsers. Maar wat nog volgt, zal deugd doen...Vooral de assen naast de spoorlijn tussen Station en Oude Gentweg worden verbeterd of aangelegd. op de uitvoering van het fietspad naar Lembeke is het nog even wachten, omdat er een klacht is tegen dit fietspad, door een burger die met de stad een akkoord had gesloten over een deel van het tracé.

Verschillende Eeklose skaters, aangevuld door vrienden uit omliggende gemeenten, pleiten voor een nieuw skateterrein op de parking van de sporthal. Zij lieten hun wens noteren door de pers, tijdens een actie voor het Eeklose stadhuis.

Dat de voetbalterreinen aan de sporthal niet steeds effen liggen, is juist. Maar je kan de oorzaken niet zo gek bedenken...., of het gebeurt: konijnen die komen trainen in het graven van kuilen, en....vorige nacht een idioot die met zijn wagen ging crossen op de grasvelden.

De Nederlandse huizenprijzen daalden op 2 jaar tijd ruim 10%, en de daling zet zich nog wat verder door. Ik had enkele jaren geleden al een daling van de huizenprijzen voorspeld ( in België), maar ik werd toen door velen als 'niet goed wijs' beschouwd.

11/04/2011

Kris Peeters reed de 'Rit van de Gouverneur' mee aan een gemiddelde van ruim 30 km/u. Onze Vlaamse Minister-President beschikt dus over een conditie, die vrij onpolitiek is. De meeste politici zijn al moe als ze hun sjerp hebben aangedaan, maar Peeters rijdt dus gezwind 65 km in de Vlaamse Ardennen, samen met geoefende wielertoeristen.

Gisteren hield Megazwemteam haar jaarlijks zwemtornooi in het Eeklose zwembad.

Deze week worden de politieke vergaderingen op een minimum gezet. De Paasvakantie heeft dus ook invloed op de politieke werkzaamheden. Maar aan de wegen wordt deze week nog verder gewerkt. De ovonde nadert haar voltooiing. Tegen 1 mei zou het werk klaar zijn.

09/04/2011 De firma Bostoen, die zo bereidwillig en vriendelijk is om een deel van haar domein 'Sogeta' te laten gebruiken als doorgang en parkeerruimte, vraagt aan de buurtbewoners zoveel mogelijk respect. We kunnen de vraag begrijpen want enkelen vinden het normaal dat er een autowrak werd gedeponeerd, en dat ze hun vuil achterlaten. We hopen dat de andere, (vele), niet de dupe worden van het wangedrag van één of enkelen.

Al doende leert men...ik had donderdag vanuit de wagen een kleine verzakking opgemerkt in de D. Goethalsstraat, en dit doorgemaild. Daags nadien bleek het inderdaad om een duiger te gaan, en is het herstel ingezet. Het opmerken van zuigers onder het wegdek is niet moeilijk, maar je moet er een klinisch oog voor hebben.

Niet alleen Sogeta ligt te wachten op nieuwe woningen, ook achter het politiegebouw ligt alles tegen de vlakte, klaar voor een nieuw project.

Lembeke heeft blijkbaar een aparte visie op verkeersveiligheid...de rotonde is al een voorbeeld van 'moeilijk rijgedrag', en nu is de recente heraanleg van het kruispunt van de d'Alcantaralaan zo uitgevoerd, dat het bijna onmogelijk is om met een camion, zonder brokken, die weg in te slaan.Ondertussen zijn de scherpe kantjes van die middenberm afgereden, maar ik veronderstel dat dit niet de bedoeling was van die heraanleg.

De minister heeft uitspraak gedaan over de stedenbouwkundige aanvraag voor een varkensbedrijf in de Kruiskensstraat.De minister volgt de visie van de stad, én dus niet die van de Provinciale Deputatie, die het advies van ( een deel van) haar administratie niet gevolgd had.

De Belgische Medische Wielerkring geeft vandaag een cheque van 250 euro ter gelegenheid van de 'Rit van de Gouverneur'.

Voor de reeks Code 37 worden een aantal opnames gedaan in de Paterskerk....Om die reden zal de Eeklose beiaard enkele dagen monddood zijn.

08/04/2011

Het slechtste stuk van de Bus wordt volgende week woensdag geasfalteerd. De bedoeling was om dit te doen, samen met de werken van de Oostveldstraat, maar dat is toen niet gelukt.

Sommige skaters plannen zondag een actie tegen het feit dat er geen nieuw skateterrein wordt aangelegd op de parking van de Pussemierstraat. Hun eigenlijke vraag was om de weg voor de sporthal af te sluiten voor doorgaand verkeer, en daar een permanent skateterrein te voorzien.Toen is er een alternatieve mogelijkheid uitgedacht ( zone asfalteren op parking van sporthal), maar het voorstel werd niet weerhouden, in de eerste plaats wegens kostprijs, versus kleine doelgroep.

Het schepencollege besprak gisteren nogmaals de problematiek van de toegang van het containerpark door wagens met aanhangwagen. Sommige particulieren hebben het probleem zelf veroorzaakt. Ze rijden, om fiscale redenen, met een 'lichte vrachtwagen', maar willen die, eens aan de poorten van het containerpark als een normale personenwagen, en dus niet als bedrijfswagen beschouwd zien.

We denken toch een oplossing gevonden te hebben, ook al voor sommigen die zeer intensief en veelvuldig puin komen voeren naar het containerpark...

Laatste op te lossen punt is hoe de migratie van éne naar andere adres, zelfs binnen de stad, kan genoteerd worden door de software van de toegangscontrole van het containerpark. Het aantal gratis beurten is immers gekoppeld aan één adres, maar op dat adres kunnen, door verhuis tijdens het jaar zelf, andere personen wonen.

En die migratie binnen, maar ook in en uit Eeklo is immens: meer dan duizend personen komen hier wonen, en iets minder verhuizen naar andere oorden.

Ik was gisteren bij het bepalen van de exacte inplantingsplaatsen voor lichtmasten aan het plein van Balgerhoeke. De denkoefening is vlot verlopen. Nu nog de eigenlijke uitvoering.

Het ziet er naar uit dat de werken in Blommekens- Boelare eind mei kunnen starten. Dus alles verloopt volgens shema.

Het aantal betalende parkeerplaatsen in Eeklo zal verminderen met 20, want de Garenstraat en Raamstraat ( inclusief parking) worden blauwe zone.

0404/2011 Het Eeklose Groen! speelt toch wel gevaarlijk dubbelspel met de Eeklose Ring. In de gemeenteraad onthoudt de fractie zich over de broodnodige aanleg van de Ringweg, maar, eens buitengestapt uit het stadhuis,wordt er door enkele Groen!fanaten zeer hard wordt gewerkt om de Ring tegen te houden. Blijkbaar is onveiligheid en vervuiling van het stadscentrum te onbelangrijk voor Groen! Zij mikken op openbaar vervoer dat absoluut geen oplossing is voor veel onderdelen van het verkeer in onze stad.

03/04/2011

De Provincie heeft een duidelijk meerjarenprogramma voor de Eeklose Huysmanshoeve. Het overzicht werd gisteren bekendgemaakt. We waren erbij, en zagen dat het goed zal worden. Door de twee bruggen over de Expresweg is de fietsbereikbaarheid van de Huysmanshoeve en de Polderstreek maximaal veilig geworden. Dat wordt dus ook een enorme troef.

Inline Skating Club Eeklo bestaat 25 jaar, en dat werd gevierd, met ruim 200 aanwezigen. Eén van de ploegen werd bovendien Belgisch kampioen (tweede divisie). Dankzij de evenementenhal is deze jonge sport in Eeklo immens populair.

KFC Eeklo speelde gelijk, terwijl SK Maldegem voor de derde keer op rij verloor. Wat ginds nu plots gaande is, is me niet duidelijk.

Er werd vandaag gekoerst in de Ronde van Vlaanderen, als was het een koers voor juniores. En dan merk je dat zelfs de allerbeste het niet alleen kan tegen een jagend peloton. Het waaide iets te weinig voor Fabian, en daardoor bleef het teveel samen, en werd er te hard gekoerst achter zijn sterke lijf. Het was hoe dan ook een prachtige wedstrijd! Vlaanderen op zijn best.

01/04/2011 zoals ik al jaren geleden heb voorspeld, leiden de subsidies voor groenestroom ( voor enkelen) tot meerkosten voor anderen (die de zonnepanelen niet hebben). Dat was één van de redenen waarom ik persoonlijk tegen de Eeklose subsidie voor zonnepanelen was. ( ik ben waarschijnlijk ook de enige Eeklonaar die de subsidie niet aangevraagd heeft)...

Eigenlijk is het energiebeleid absurd: wie zonnepanelen plaatst, om het energieverbruik rationeler te maken, krijgt een premie, die dus bij anderen wordt gerecupereerd.

Wie ventilatiesystemen of sauna of whirlpool plaatst, en meer energie verbruikt, wordt niet bestraft...Logica???

Conclusie: voor de Staat was energie steeds een melkkoe, en door de vele subsidies vermindert dit...Dat is dus een probleem.

En ...Eandis krijgt toch wel zeer makkelijk de aangevraagde prijsverhoging. Men moet me eens uitleggen waarom het voor Eandis zoveel duurder wordt...

Bert De Backer schitterde in de Driedaagse van De Panne. We mogen fier zijn op deze (ex-) Eeklonaar. Bert heeft door zware blessures moeilijke jaren achter de rug, maar nu komt zijn klasse weer naar boven. Proficiat!!

Iemand maakt de terechte bemerking dat de Driedaagse, die al jarenlang dé voorbereiding is op de Ronde van Vlaanderen, niet gereden wordt door de absolute topfavorieten voor diezelfde Ronde. Het is alsof men niet meer Parijs-Nice of Tireno- Adriatico zou rijden als voorbereiding voor Milaan-San Remo.

31/03/2011 Morgen is er een zeer belangrijke vergadering met Ovam over de sanering van het kanaal ter hoogte van de Dullaert. Schepen De Coninck volgt dit dossier op.

30/03/2011 De Oostveldstraat is ondertussen al opengesteld, en iedereen is vol lof over de voorbereiding en definitieve aanpak.

Twee randbemerkingen: toen de dienst AWV het kruispunt Oostveld- Stationsstraat liet herschilderen, heeft onze Technische Dienst contact opgenomen, en gevraagd het schilderen uit te stellen tot na de nieuwe toplaag.

De middenberm aan het Heldenpark blijft voorlopig liggen, op advies van de Eeklose politie. De meeste politici zijn eerder gewonnen voor het verwijderen van die middenberm..

Zoals reeds voorspeld gaat het criterium voor wielrenners dit jaar niet door in Eeklo, wegens wegenwerken in de Boelare. In september wordt dit gecompenseerd door een skeelerwedstrijd. Of het dan Oranje Boven zal zijn in de Eeklose straten, weten we nog niet.

30/03/2011 Wie durft er nu nog het land splitsen, na de splijtende overwinningen van de Rode Duivels? Ik was in Oostenrijk, toen België makkelijk en verdiend en mooi ging winnen. En gisteren was de aanvalsdrift van de Belgen zeer verfrissend. Voetbal: soms bijna dood, en dan herleven!

De Oostveldstraat is opnieuw geasfalteerd, en vandaag zorgt men ervoor dat iedereen morgen binnen de lijntjes kan rijden.

Proficiat aan onze Technische Dienst en de aannemer voor de coördinatie van de werken. Ook de politie heeft hard gewerkt om het verkeer om te leiden. Dat was ook nodig, want door een Oostveldstraat in heraanleg rijden was onverantwoord.

Binnenkort worden de kasseien van de Markt hervoegd, en ook dat zal wat hinder geven, omdat de voegen moeten uitharden.

We opteren er meer en meer voor om in één ruk één straat opnieuw aan te pakken, in plaats van veel lapjes te herstellen. Uiteindelijk is dat kostenbesparend.

De financiële goedkeuring, en het vastleggen van de kredieten, door de Vlaamse Gemeenschap, voor de werken in de Boelare en Blommekens, zijn voor zeer binnenkort. Dan is ook de weg vrij voor die heraanleg.

Ondertussen is beslist dat tijdens de werken in de Boelare de wekelijkse Markt zal doorgaan in de Koning Albertstraat. Maar, Unizo en AZ Alma vragen dit alleen te doen, als het eerste deel van de Boelare onbereikbaar zou zijn. Zij pleiten ervoor om de Boelare zoveel mogelijk te blijven gebruiken, als het kan.

24/03/2011 Vandaag buigt een werkgroep zich over veiligheidsmaatregelen in de Eeklose sporthal. Ook het zwembaddossier wordt geëvalueerd.

Komt er dit jaar een wielerwedstrijd voor dames? Misschien wel, maar de werken in Boelare en aan het kruispunt Blommekens kunnen een zeer zware stoorzender worden.

Er komt hoe dan ook een internationale skeelerwedstrijd in september, met Frank Fiers.

De Eeklose gemeenteraad was gevarieerd, maar relatief kort. Vooral het Ruimtelijk Uitvoeringsplan van het Heldenpark kreeg veel aandacht.

De toekomst van de huidige zwembadsite wordt er één van sport en groen en appartementen ( op de oppervlakte van het huidige zwembad).

samen met de asfaltering van de volledige Oostveldstraat, wordt het allerslechtste stuk van de Bus heraangelegd.

16/03/2011 In het plaatselijk weekblad Taptoe wordt het ontslag van de voorzitter van Resoc, Koen Loete, vergeleken met het ontslag van de ministers in de zaak Dutroux. Ik geloof niet dat de uitgever van Taptoe bepaalde personen wil vergelijken met Dutroux... Ik zou dit niet alleen gortig, maar ook totaal onjuist vinden.

Volgens mij is er bij Resoc maar één juiste evolutie: intrekken van dat ontslag, en de neuzen in dezelfde richting!

Wat het binnenhalen van subsidies betreft, heb ik mijn standpunt in deze politieke website ( dit is dus een site waar politieke standpunten worden ingenomen, tot spijt van wie het benijdt) weergegeven. Er zijn in Eeklo al veel subsidies binnengehaald, vooral door het goede werk van onze eigen ambtenaren. Laatste voorbeeld is de heraanleg van het plein van Balgerhoeke.

Kim Gevaert komt naar Eeklo, stad waar fruit en groenten geprezen worden.

Volgende maand wordt bekendgemaakt wat het parkeerbeleid in Eeklo, vanaf 1 mei aanstaande, inhoudt. Het ziet er nu al naar uit dat het liedje van de oude Piafkaarten uitgezongen zal zijn.

Vanavond werd het voorstel van RUP voor Broeken uitgelegd aan de buurtbewoners.

15/03/2011

Op de volgende gemeenteraad staan twee belangrijke dossiers.

Eerst is er het Ruimtelijk UitvoeringspPlan voor het Heldenpark en de oude zwembadsite en een deel van de Sportlaan. Dit RUP tekent de toekomst van dat gebied.

Dan is er de overname van het Van Hoorebekeplein. Dit dossier stamt nog uit de tijd van de Regenboogcoalitie, en het heeft al zeer veel politieke wenkbrauwen doen fronsen....Te moeilijk om uit te leggen, en hopelijk wordt er nu een definitieve stap gezet naar de verwerving door de stad. Er hangt wel een prijskaartje aan vast, namelijk 65.000 euro(!!!). En dan nog een volgend prijskaartje, want het Van Hoorebekeplein moet hoe dan ook structureel hersteld worden.

De kernramp in Japan toont aan dat beloftes over veiligheid loze woorden zijn. Eens er een natuurramp is geweest, staat men machteloos, en is overleven de eerste bekommernis. Het ziet er daar niet goed uit.

Was dit gebeurd in Rusland of één van de vroegere Oostblokstaten, dan zou men smalend gedaan hebben over verouderde installaties.

Nu is het gebeurd in een zeer goed georganiseerd, vooruitstrevend land. En ook daar heeft men niet de kennis om uitzonderlijke rampen het hoofd te bieden.

Dus maar zonne-energie? Misschien wel, maar ik liet zonnepanelen installeren op 21 september 2010, en de zon scheen daarna wekenlang, zonder ophouden. Al snel werd de eerste 1.000 kWh bereikt. Dromen dus van een premie, maar dat was zonder de Vreg gerekend. Die kon niet aannemen dat deze installatie zo'n opbrengst heeft ( het bereiken van de tweede 1.000 kWh ging veel langzamer, door het sombere weer)...en vandaag zijn we nog aan het wachten op ..de eerste en de tweede premie. Nu moet de installatie, die al door Eandis conform is verklaard, op vraag van de Vreg nog eens gekeurd worden door datzelfde Eandis...en dit wetende dat die installatie door een erkende verdeler is geplaatst en dus reeds is gekeurd, en een conform attest heeft gekregen....

Idiote administratie...voor enkele kwattjes energie!

11/03/2011 Het is een zeer turbulente week geweest, zowel in de politieraad als in Resoc. Ik zelf weet het maar via de kranten, en ik ben dan ook benieuwd iets meer te vernemen.

Wat ging er fout in de politieraad? Waarom alweer geen consensus in het politiecollege? Het gaat blijkbaar over extra aanwervingen bij de politie...maar als lid van een schepencollege weet ik niets meer dan dat. Ik zit niet (meer) in de politieraad.

En wat is er nu gaande bij Resoc? Blijkbaar heeft de voorzitter, Koen Loete, ontslag genomen. En dit pas enkele maanden nadat hij zijn mandaat had opgenomen.Ook op dat gebied alleen maar info via de kranten. We zijn benieuwd om de reden van het ontslag te vernemen.

Vermoedelijk wordt het allerslechtste stuk van de Bus ook geasfalteerd, als de Oostveldstraat wordt aangepakt. Kostprijs ongeveer 4.000 euro.

10/03/2011 Moet er nog zout zijn? Eeklo is, zoals zoveel andere gemeenten en steden, zout gaan hamsteren. Gevolg: er is extra stapelruimte nodig, want het vroor sinds de tweede week van januari niet meer. 2011 wordt hoe dan ook één van de allerwarmste jaren ooit.

09/03/2011 Minister Jo Van Deurzen heeft zijn handtekening gezet onder het subsidiedossier voor de bouw van een nieuw streekziekenhuis te Eeklo. Dit is fantastisch nieuws voor Eeklo en de streek. Dit betekent ook dat er wel degelijk een nieuw ziekenhuis komt, en dat dit het grootste bouwproject ooit wordt in de geschiedenis van Eeklo.

Waar is de tijd dat er maandenlang onderhandeld werd over het verwerven van de grond voor de bouw van dat ziekenhuis?

Waar is de tijd dat de fusiegedachte van Eeklo met Sijsele velen deed huiveren?

Waar is de tijd dat het volop in de mond was dat het ziekenhuis zou verhuizen naar een naburige gemeente?

Die tijd is voorbij, en het management van het ziekenhuis verdient meer dan een dikke pluim. Maar ook de Eeklose politici, vooral uit de vorige legislatuur, toen alles nog zeer dubieus, onzeker was, hebben over de partijgrenzen heen, en buiten de spotlights, dit dossier voor en in Eeklo gerealiseerd.

In de huidige legislatuur konden we rustiger doorwerken aan het dossier ziekenhuis, en ging de aandacht vooral naar de infrastructuurwerken en mobiliteit.

Als AZ Alma binnen enkele jaren een voldoende grote parking heeft, en als het rond punt op de Ringweg zal aangelegd zijn...dan kunnen onze ambtenaren en enkele politici ook mijmeren...dat het mede dankzij hun aandringen is gerealiseerd.

Sp(r)aakmakers is een tentoonstelling, die het zeer pittige en rijke verleden van de wielersport tussen Leie en de Nederlandse grens evoceert. Ik ben één van de weinige die zelf spaken kan ( lees: kon) vlechten, want geleerd en gedaan bij grootvader-fietsenmaker ( die zelfs één jaar een beroepsrennersploegje sponsorde). Ik ben ook blij dat ik heel wat wielergeschiedenis van dichtbij heb meegemaakt.

Alles is ondertussen geprofessionaliseerd, en gemondialiseerd. Ik koerste als junior met enkele buitenlanders. Peiper was toen zowat de bekendste en meest gevreesde (tijdens de koers) in de streek...In 1991 voorspelde ik al dat er in het toekomstige peloton veel Pools en Russisch zou gesproken worden. Maar het zijn heel wat meer talen geworden.

07/03/2011

België steekt zoveel tijd en energie in een nieuwe staatshervorming, dat het vergeet dat er binnen tien jaar te weinig stroom zal zijn. Wat baten dure windmolenparken in zee, als er geen hoogspanningsnet is om de stroom te vervoeren. Het is ook een beetje simpel om de schuld te geven aan Electrabel, want het transport van stroom door de leidingen gebeurt niet door Electrabel.

Zaterdag jongstleden speelde KFC Eeklo, op het terrein van Ninove, met vijf rasechte jonge Eeklonaars in het eerste elftal. Dit was een lichtpunt in de actuele duistere periode van de voetbalclub.

Na de straten, de pleinen: zowel het pleintje thv J F Willems, als het kerkplein van Balgerhoeke, worden in maart heraangelegd.

05/03/2011 Dirk Bogaert en Atletiekclub Meetjesland zijn de laureaten van de trofee van sportverdienste 2010 in Eeklo!

We kregen enkele foto's te zien van foutief rijgedrag naar en ter hoogte van de ovonde aan de Leopoldlaan. Het is spijtig dat mensen maatregelen aan hun laars lappen. Er moet ook nog eens extra worden toegekeken op de signalisatie. Waar het kan en moet, zou die moeten verbeterd worden.

Ook kregen we een terechte klacht van een bewoner uit de buurt van Patjelli. De straat was afgezet, en sommige studenten maakten het zeer bont. Voorbeeld: plassen in de brievenbus van een bewoner.....Hopelijk is dit één van de zeldzame incidenten van de Eeklose 100 dagen.

Er komt volgende week een gesprek tussen stadsbestuur en de Eeklose voetbalclubs, aangesloten bij de KBVB. Dit om meer duidelijkheid te krijgen over hun plannen en wensen.

04/03/2011 Ik had al een tijdje aangedrongen op een overleg over de afsluiting van de Kerkstraat, en vandaag zijn de violen gestemd. In aanwezigheid van burgemeester, afgevaardigde politie, stadsarchitect, mobiliteitsambtenaar en mezelf en de aannemer, is beslist dat de Kerkstraat weer doorgankelijk wordt. Weliswaar zal er een versmalling zijn.

Het verkeer zal dus wat trager passeren, maar het zal dus voor beide richtingen open zijn.

Een goede zaak dus, en een goed overlegresultaat. Als iedereen aanwezig is op een overleg, kunnen er resultaten geboekt worden...

Vanavond is er de jaarlijkse Kampioenenviering in CC De Herbakker.

01/03/2011 De journalist van Het Laatste Nieuws laat me weten, (en dat is terecht), dat hij niet heeft geschreven dat de verkaveling Sogeta onbereikbaar zou zijn voor auto's.

De omleiding rond de ovonde aan de Leopoldlaan verloopt vlot. Ook het verkeer in de Raverschootstraat wordt goed gekanaliseerd.

Een stevige delegatie van de stadsadministratie is vandaag gaan onderhandelen over de teksten van het dossier zwembad te Eeklo. De vergadering ging door in Brussel.

De Eeklose N-Va heeft een nieuw bestuur, en de voorzitter is Michel De Sutter. Ondervoorzitter is Rudy Desmet.

Prachtig interview vanavond in De Laatste Show: Kurt Hovelijnck en zijn vrouwtje kwamen getuigen over zijn wederopstanding..Nog geen twee jaar na zijn zeer zware val, en na herhaalde operaties, rijdt sterke Kurt weer vooraan in het wielerpeloton.

Het fietspad in de Raverschootstraat is afgewerkt. Bewoners vragen om het autoparkeren aan die kant te organiseren, omdat sommige wagens het nieuwe fietspad gebruiken als uitwijkstrook!

Er is nog geen witte rook in het dossier KFC Eeklo. Meer kan ik daarover niet kwijt, want ik heb de indruk dat sommigen wat graag politieke spelletjes zouden spelen in dat dossier. En wie wordt er dan geviseerd, vraagt u?

25/02/2011 De pers heeft genoteerd dat de toekomstige verkaveling Sogeta, aan de Zuidmoerstraat in Eeklo, autovrij zal worden. Dit is niet juist.

Er komt aan elke woning één parkeerplaats. En het is niet de bedoeling dat de bewoners hun auto naar die plaats dragen. Er zal dus wel degelijk kunnen gereden worden in die wijk, zij het in zeer autoluwe straten.

Ik werd door de pers niet gecontacteerd voor uitleg over die wijk. Ik heb wel het dossier 'rooilijnen voor de wijk Sogeta' op de gemeenteraad aangebracht, en ik heb uitsluitend correcte info gegeven. Dat het achteraf anders werd verteld en geschreven, is buiten mijn medeweten en verantwoordelijkheid.

Soit, door die misser heeft Eeklo de nationale pers gehaald, en denkt men dat de bewoners, gezeten op hun ezel of paard, de blijde intrede in die wijk zullen doen...

25/02/2011 De Raad van State heeft dus het industrieterrein van Balgerhoeke negatief beoordeeld...

Wat nu? We moeten het zeker niet vragen aan die redacteur van Het Nieuwsblad, die me indertijd de grond inboorde omdat ik pleitte voor een noordelijke ontsluiting ('t is te zeggen: een winkelhaakvormige ontsluiting die de Expresweg volgt, maar dan aan de zuidkant van die Expresweg)...

En toch is die ontsluiting het eerste  idee van het Eeklose schepencollege, en is het alleen die weg, die de landbouwbelangen het minst schaadt.

Voeg daarbij het idee van mijn bypass onder de expresweg, ter hoogte van IVM, ( daar zijn we weer) waarvan sommigen, zonder onderzoek, zegden dat camions onvoldoende draaicirkel zullen hebben...Die bypass is goedkoop, en heeft bovendien een grotere draaicirkel dan de ovonde aan de Leopoldlaan....

Als we op relatief korte termijn toch een (noodzakelijk)  industrieterrein willen in Balgerhoeke, dan moeten we teruggrijpen naar (mijn) haalbare en betaalbare ideeën.

23/02/2011 Het parkeercirculatieplan is dus vorige maandag goedgekeurd in de gemeenteraad. Er waren wat aanvullingen van bvb. Open Vld, maar dit leek meer een spel, zo van:... we zijn er wel voor, maar we kunnen dat toch niet via ons stemgedrag laten blijken...

Ook de rooilijnen van de nieuwe verkaveling ter hoogte van Sogeta passeerden probleemloos de gemeenteraad.

Iets langer werd er gepraat over de problemen van Comeet, maar ook daar was de lont reeds uit het kruitvat, want het schepencollege heeft een onderzoek gevraagd, via de Provincie..

Over KFC Eeklo kunnen we kort zijn: maandagavond besliste men binnen de club om de werking van de vzw Fanion te beëindigen, zodat de club zo goed als zeker (minstens) naar tweede provicniale zal zakken. Het leek dit seizoen onmogelijk om de financiële putten uit het verleden te dempen. Putten die ontstaan zijn door een te geringe sponsorwerving in het vorige seizoen, gecombineerd met een enorme spelersloonmassa. Het spreekt voor zich dat de enkele mensen die de financiële kloof vorig jaar hebben toegereden, dit nu niet meer willen en kunnen doen. Zij horen immers ook al maanden dat een nieuwe kapitaalkrachtige groep de club zal overnemen....En het is beter die die sterke groep zo weinig mogelijk financiële katers erft.

20/02/2011 Ondanks de regen, en ondanks de concurrentie met een cross in Nederland, was er veel volk langs het Eeklsoe parcours. Dit dankzij de zeer puike organisatie van wielerclub De Sportvrienden, gesteund door bijna alle mediakanalen, zoals AVS en diverse kranten en weekbladen (min één, wat te verwachten was)...

Veel volk ook voor Paul Michiels en Jan Leyers in De Herbakker. Voor een voornamelijk grijzend publiek brachten ze een lang, en hoogstaand optreden.

De werken in de Oostveldstraat zijn een voorbereiding op de asfalteringen, die aangevat worden eind maart.

Vanavond gemeenteraad, met als één van de blikvangers: het nieuwe parkeersysteem.

18/02/2011 Schande...we hebben nog niets geschreven over de vernieuwde website van de stad Eeklo. Eeklo heeft zwaar geïnvesteerd in die nieuwe website. Het resultaat is uitstekend.

Ruim 350 mensen zijn kandidaat voor een job aan de stad Eeklo. 15 vacatures zijn er, en dus ruim 20 kandidaten per functie.

De Eeklose fietsersbond is tevreden omdat er een aantal (korte) stukken fietspad worden aangelegd. Het is inderdaad juist dat het fietspad in de Raverschootstraat, en aan de ovonde een enorme meerwaarde zijn.

17/02/2011 we gaan naar nieuwe federale verkiezingen..Het is duidelijk dat de missie Reynders uitzichtloos is.

Zeer binnenkort wordt er asfalt gegoten aan de zuidkant van de ovonde.De uitvoering van de werken heeft dus een grote voorsprong.

De pers krijgt ook belangstelling voor de situatie van het Eeklose voetbal...Ik heb gezegd dat de financiële moeilijkheden in het voetbal straks voor alle clubs zullen gelden, want er is een te groot verschil ontstaan tussen de spelersloonmassa en de inkomsten. Ik maak graag de vergelijking en overeenkomst tussen het kerkbezoek en voetbalbezoek...: alleen de zeer trouwen blijven op post, en de anderen komen alleen op de 'hoogdagen' of 'topmatchen'...Het bezoek gaat dus sterk achteruit, waardoor alle clubs het moeilijk krijgen om hun begroting rond te krijgen. Vergeet ook niet dat clubs van andere grote gemeenten, zoals Aalter en Evergem, in lagere regionen voetballen.

13/02/2011 De werken aan de ovonde thv. de Heilig Grafstraat schieten enorm op. Het fietspad aan de zuidelijke kant is ondertussen al aangelegd.Als het weer blijft meezitten dan is de ovonde vroeger klaar dan gepland. Maar, nog niet euforisch worden.

De verkoop van kaarten voor de VIP-tent tijdens de Eeklose cross aanstaande zaterdag is ook een fantastisch succes...want uitverkocht. Dit toont aan dat, in tegenstelling tot wat sommigen blijkbaar hopen, Eeklo verder kan bouwen op een goede crossreputatie, met voldoende uitstekende toppers aan de start. Van de cross in Middelkerke zakken de nrs 1,2 en 4 af naar Eeklo! En Stybar is absoluut niet zeker van de zege, want de jonge garde rijdt, lees: vliegt door het veld.

SK Maldegem droogde KFC Eeklo af met 6-1. De match begon goed voor Eeklo, met een gevleide 0-1 en een uitstekende 16-jarige doelman. Maar plots sloop er nonchalance in de ploeg, en was er herhaald balverlies. Maldegem lijkt sportief klaar voor vierde klasse, als het financieel spook, dat de éne na de andere club bedreigt, ook daar niet toeslaat. Feit is dat verschillende van de duurdere spelers ook daar moeten afvloeien. En overal hoor je hetzelfde geluid: veel minder volk ( op jaarbasis) dan vorheen, minder sponsoring, en even (te) dure spelers als vroeger. Het financieel plaatje kan maar kloppen als enkelingen zwaar financieel bijdragen.

De toekomst van KFC Eeklo is zeer onzeker. De overnameplannen van enkele mensen, die enkele maanden geleden uit de KFC-boot stapten, zijn nog niet gekend. Maar het is zo goed als zeker dat zij mikken op een herstart op een veel lager niveau. Of dit een nieuw élan betekent, is een grote vraag. Financieel is het wel een haalbaar iets, want vierde provinciale houdt geen enkel risico in.

10/02/2011 De bedragen die door Comeet, en ook Streekplatform, werden uitbetaald voor begeleiding en advies doen duizelen. Als men 2.000 tot 4.000 euro betaalt per maand voor uiteindelijk weinig return...Tja, dan kan men zich vragen stellen bij die verhouding tussen vergoeding en return...Vragen die nu inderdaad ook worden gesteld in verschillende gemeenten.

Het lijkt me absurd dat je iemand zeer zwaar betaalt, om subsidies binnnen te halen. Subsidies, die dan voor het grootste deel opgaan in een vergoeding van diegene die subsidie gaat vragen...Werk dat ook door 'gewone' ambtenaren kan worden gedaan.

09/02/2011 Als je in de donkerte door Eeklo rijdt, zijn de nachtwinkels lichtpunten. Ik vraag me wel af wat de rendabiliteit is van al die nachtwinkels, want de grote toevloed is het zeker niet in die shops.

We werken met de Technische dienst aan een oplossing voor de verkeerscirculatie voor de Ovonde. Eens daar de noordelijke fase start moet het verkeer, komende van Gent, normaliter door de Koning Alberstraat richting Raverschoot. Ik zie dat echter niet (meer) zitten. Ook onze TD heeft nu een betere optie, die we zullen bespreken met de politie.

De Kerkstraat is, zeer tegen mijn zin, afgesloten voor doorgaand verkeer.Louter en alleen voor een privaat bouwwerk. Ik kan echt niet geloven dat een aannemer een hele straat nodig heeft om een kraan te plaatsen. Beter nog: straat plus parkeerplaatsen..

08/02/2011 ongeveer 47% van de Vlaamse gemeenten heeft nu een digitaal plan van de wegen en gebouwen. Eeklo is één van die gemeenten. Het is wel indrukwekkend wat te zien is op deze digitale plannen. Zowel de straatbreedte, als de rand van de voetpaden, de verkeersdrempels, waterputdeksels en verlichtingspalen...alles staat nauwkeurig genoteerd. Deze digitale plannen kunnen als basis dienen voor plannen van aannemers van wegenwerken.

Het Eeklose Rode Kruis hield traditiegetrouw een nieuwjaarsviering in.....februari. Maar daarmee sluit het RK niet de rij, want aanstaande zaterdag is er nog een Eeklose wielertoeristenclub aan de beurt.

Op 13 februari is er dan de fietsenwijding ...Misschien een idee voor trotse bezitters van nieuwe, of verouderende koersmachines.

04/02/2011 Het leek gisteren wel koopjesdag in het Eeklose stadskantoor...Er was een massale belangstelling voor de infovergadering over 15 jobs bij de stad Eeklo. Hopen maar dat die grote interesse ook uitmondt in een goede selectie. Werken bij de stad Eeklo is blijkbaar in!

De werken aan de ovonde ter hoogte van de Molenstraat en Heilig Grafstraat schieten zeer goed op. Voorlopig is de verkeershinder beperkt. Het zal pas in de laatste fase van de werken zijn dat het verkeer komende van Gent, wordt omgeleid via de Koning Albertstraat.

03/02/2011 De Parkcross in Maldegem was een groot succes. Het is een schitterende organisatie in een mooi kader. Nu uitkijken naar Eeklo, waar de jonge toppers zich kunnen bewijzen tegen wereldkampioen Stybar.

Het verhaal Comeet is nog niet ten einde. Er is nu ook een anonieme brief, maar dan eerder in het kader van Resoc.

De trainer van KFC Eeklo was reeds aan het onderhandelen met andere ploegen, en hij deelde, nadat het al in een krant had gestaan, mee dat hij onmiddellijk elders aan de slag gaat. Ethiek in de voetbalsport? Als je een trainer ontslaat omwille van slechte resultaten betaal je maanden verder; als een trainer zelf opstapt...geen vuiltje aan de lucht.

31/01/2011 De intergemeentelijke en culturele vzw Comeet beleeft moeilijke tijden. Door het, volgens een toezichthoudende ambtenaar, niet respecteren van de wettelijke manier van aanbesteden van opdrachten, moet Comeet subsidies terugbetalen. De Open Vld heeft het schrijven van de ambtenaar, en anonieme brieven over deze zaak, gebruikt om te interpelleren in de Maldegemse gemeenteraad.

Een belangrijke en onverwachte wending is nu dat diegene, die de opdrachten vanuit Comeet heeft gekregen, zijn verdienste terugstort. Dit meldt althans de pers. Want de enige info die ik officieel over deze zaak heb gekregen is inzage in de brief van die ambtenaar, en het schrijven van de Open Vld. Dit werd vorige week besproken op het Eeklose schepencollege.

Wat leert deze zaak? 1. er wordt veel, en soms teveel betaald voor opdrachten  2. er is door Comeet ook goed werk verricht ( bepaalde beelden zijn een aanwinst voor de streek, vb.Kaprijke....over de roze kinderkop in Eeklo geven we best geen commentaar..) 3. andere intergemeentelijke vzw's zijn gewaarschuwd: opletten met de manier waarop opdrachten worden uitgeschreven en toegeschoven!

De Eeklose cyclo-cross is meer dan gered, want Stybar komt! Ook Kevin Pauwels zal er zijn. Hij werd puik derde op het WK cyclo-cross.

Stybar duwde de Belgen in een verdedigende rol. Het valt op dat het overwicht van de Belgen alleen nog speelt op het niveau van de profrenners. Binnen enkele jaren zal ook daar de internationalisering een feit zijn.

27/01/2011 Komt er één grote voetbalfusie in Eeklo? Er zijn diverse besprekingen lopende, en het kan nog alle kanten uit. Feit is dat een verdere versnippering niet leidt tot een oplossing. Integendeel, het aantal clubs moet verminderen, wil men overleven en voor voldoende publiek spelen.

Taptoe gaf foute info over een stemming in de gemeenteraad.Dit is natuurlijk het gevolg van het feit dat de uitgever, die de artikels van zijn journalist achteraf aanpast (!), zelf niet aanwezig is op de gemeenteraden. Zo maak je fouten. Twee schepenen onthielden zich bij het sneeuwtelefoonvoorstel van Jaak De Muynck. Dus: niet één, zoals Taptoe schrijft.

Wat de parkeersituatie in Eeklo betreft: ik denk dat een schepen, met ruim 15 jaar ervaring in dat domein, toch ook recht heeft op een vrije meningsuiting. Ik kan zeer goed de parallel trekken tussen de discussies in de parkeersector en de dopingbestrijding. Ook daar heb ik de evolutie meegemaakt, vol juridische tegenstrijdigheden.Er is dus niet één waarheid in de rechtspraak. Zoveel is duidelijk.

25/01/2011

Er is ondertussen heel wat gebeurd in Eeklo. De brandstichtingen in het Wilgenpark zijn opgelost...

Er zijn tal van vergaderingen gehouden, gaande van het nieuwe zwembad tot de doorlichting van de Technische Dienst en de parkeerstrook achter Brantano en het station.

Over dat laatste is er nu een concreet dossier, dat op korte termijn kan beslist worden. Er zijn heel wat extra parkeerplaatsen mogelijk voor langparkeerders. De parkeerstroken aan de hoek van de Oostveldstraat en rechtover de psychiatrische kliniek worden betalend, met een deel van de opbrengst voor de eigenaar van de grond.

De cyclo-cross in Eeklo werd door de UCI bijna 'vermoord'. Blijkbaar vond de UCI het nodig om de datum van Eeklo te verschuiven, en op die datum ook een nieuwe cross in Nederland te plannen. Eeklo werd nooit geïnformeerd. Dit is een pure schande, maar de verantwoordelijke(n) zullen niet reageren...Dit is blijkbaar sportiviteit van een internationale wielerbond...

Het is maar door tijdig alert te reageren dat de organisatoren in Eeklo enkele toppers hebben kunnen strikken.

19/01/2011

De uitspraak van een Eeklose vrederechter over de geldigheid van het betalend parkeren, lijkt een slag in het water. Zijn visie lijkt uit te gaan van een anti-houding tegenover een systeem van betalend parkeren, want ook in Maldegem had hij al het systeem 'afgebroken'. Maar hij staat blijkbaar alleen met zijn visie.

Hopelijk beseft de vrederechter dat het betalend parkeren een doel heeft (rotatie), en  beseft hij ook dat de manier waarop controle wodt uitgeoefend, wel degelijk bewijst dat de parkeerwachter lijfelijk aanwezig was in de stad waar hij of zij de foto nam.

De Provincie deed een uitspraak in het dispuut over de verkaveling in de Geraniumlaan.

Er is een vergunning afgeleverd voor een zonnepanelenscherm van 40 op 40 in de onmiddellijke buurt van de Vrouwestraat.

16/01/2011 De oudste vereniging van Eeklo, de Schuttersgilde, hield een fel gesmaakte nieuwjaarsreceptie. Enige donderwolk boven de toekomst van de vereniging is de klacht tegen de staande wip. De stad wil echter dit monument definitief laten staan in het Heldenpark, door middel van een Ruimtelijk UitvoeringsPlan.

KFC Eeklo drukte Evergem in de tweede helft constant tegen eigen doel, maar het verschil in doelpunten en punten werd pas in de laatste tien minuten gemaakt.

De technische dienst is begonnen aan het herstel van de verzakkingen die ontstaan zijn ( na werken aan de waterleiding) in de Brugse Steenweg. Binnen enkele maanden wordt de asfaltlaag aldaar hersteld.

Blijkbaar wil er een vierde Eeklose voetbalploeg starten bij de Koninklijke Belgische VoetbalBond. Het is enerzijds positief dat mensen initiatief tonen, maar het wordt toch tijd dat we het Nederlandse voorbeeld volgen: samenwerken in plaats van versnipperen. Als je ziet dat vierde provincialers voor nauwelijks 50 betalenden spelen, dan moet realisme zegevieren boven dagdromen.

14/01/2011 het waterpeil van de beken rond de Expresweg is zeer hoog. Ook in de noordelijke straten, zoals de Moerstraat flirt het water met de bovenbeekgrenzen en straathoogte. Laat ons hopen dat deze zeer sombere weken bijna voorbij zijn. Het is echt wachten en wachten op enkele straaktjes zon.En minder regen...

De opening van het nieuwe zwembad is ten vroegste...in 2014. Er moet nog een enorme administratieve weg worden afgelegd, en het wordt wekelijks vergaderen geblazen. Het is toch even schrikken, want het zwembad is een zeer complex en zeer dik dossier.

Mijn streefdatum voor de opening van het bad is14 02 2014...

De nieuwe Klapper is uit en hij oogt verzorgd. Wel spijtig dat door de wet op de privacy veel mensen hun adres niet vermelden. Zo bladerde ik even door de Roze, en zeker 50 adressen staan niet vermeld. In andere straten is de vrees om gepubliceerd te worden blijkbaar onbestaande.

De algemene vergadering van de Sportraad besprak de verhoging van de tarieven voor het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties. In 2011 wordt de aanpassing ingevoerd vanaf 1 juli.

Er komt op de volgende gemeenteraad een vraag over de vele wegenwerken in Eeklo. Ik begrijp niet goed dat men tegen die wegenwerken kan zijn, want elke verbetering en vernieuwing dient toegejuicht te worden. We hebben vlak voor de winter een inhaalbeweging gedaan voor asfalteringen. En we gaan die herhalen, op andere plaatsen, vlak voor de zomer. De Vrouwestraat en Ovonde aan de Heilig Grafstraat waren een must...Dus daar kan je ook niet tegen zijn....Ondertussen heeft de Technische Dienst een timing met raming voor volgende werken klaar. Ik besprak die vorige maandag, en laat die agenderen op dinsdag aanstaande in het schepencollege.

 

11/01/2011 Vandaag starten de werken in de Raverschootstraat, tussen Rond Punt en Désiré Goethalsstraat. Het is de bedoeling om er een fietspad aan te leggen.

Tegen mijn zin, maar om veiligheidsredenen, moet de Kerkstraat dicht voor private bouwwerken. En dit maandenlang. We hebben nu al de Visstraat en dus vanaf deze week ook de Kerkstraat.

Ondertussen is ook de Brugse Steenweg afgesloten ter hoogte van de Molenstraat. De werken aan de ovonde zijn dus begonnen.

De bouwwoede in Eeklo is enorm: er worden dubbel zoveel wooneenheden gebouwd, als voorzien door de Vlaamse overheid. Dit kan leiden tot een bevolkingsexplosie, maar evenzeer tot dalende huizenprijzen. Wie immoweb volgt, en wie de bedragen op openbare verkopen noteert, ziet dat de oudere huizen in Eeklo geen deftige prijzen meer halen, of zelfs niet verkocht raken.

09/01/2010

Vandaag werd Niels 'koning' Albert, in een saai BK, op een, voor mij althans, flauw parcours. Maar hij was veruit de beste en dat verdient een Belgische trui.

De Eeklose CD&V vierde met zeer veel aanwezigen het nieuwe jaar, via een gesmaakt ontbijt. Leen Dierick was gastspreker, maar ze kon geen details kwijt over de regeringsonderhandelingen.

Toen één van mijn tafelgenoten zegde dat het in politiek beter zou vlotten met meer vrouwen aan de macht, heb ik haar gevraagd welk geslacht Milquet heeft...

Terug naar Eeklo, waar de aanleg van de ovonde wordt gestart en waar we ook zo vlug mogelijk een oplossing moeten vinden voor één zeer slecht stuk weg, namelijk in de Bus.

De familie De Tollenaere werd vandaag gehuldigd op het stadhuis omwille van 50 jaar bedrijfsactiviteit en voor zeer veel inzet in en rond Eeklo en in en voor tal van verenigingen. De familie schonk bijna 10.000 euro aan een goed doel, namelijk voor de vereniging die zich inzet voor patiënten met het Downsyndroom.

De zonnige dag werd afgesloten met een uitstekende receptie op de markt, dankzij Unizo. Een beetje soep, een cava en oliebollen...meer moet dat niet zijn.

05/01/2011 Maldegem heeft als eerste de stekker uitgetrokken bij het Streekplatform. Daardoor zal de werking van dit intergemeentelijk orgaan moeten afgebouwd worden en zelfs op (korte) termijn verdwijnen. Terwijl de burgemeesters mekaar tot voor enkele maanden verdrongen om de loftrompet te steken over het Streekplatform, geven ze die instelling nu een duwtje in de rug, staande aan de rand van de afgrond. Het Streekplatform is aan de laatste maanden bezig...

Het geld is op, en dan is het ieder voor zich.( gelukkig doet Duitsland in de EU niet wat Maldegem in de streek doet, of we hadden al geen euro meer....)

De grote winnaar na deze beslissing lijkt Resoc te zullen worden.

Er zullen binnenkort nog verenigingen verdwijnen door geldnood. Men kan daar mee lachen, men kan daar om treuren...Maar in een tijd dat banken geld te weinig hebben en dat openbare besturen 'rode' begrotingen indienen, is het voor veel organisaties ook niet meer haalbaar en betaalbaar. Voeg daarbij de immens hoge energieprijzen ...en verminderde sponsoring en je merkt al vlug dat het water aan, en zelfs boven de lippen staat.

01/01/2010 we wensen iedereen een gezond en gelukkig 2011!

Welke dossiers komen we in Eeklo tegen in het voorjaar 2011? In eerste instantie de ovonde en de Vrouwestraat, en de herstelling van de wegen. Twee wegen zijn momenteel dramatisch, namelijk het deel Tieltse Steenweg tot Veldekens, en de Brugse Steenweg. De putten die daar werden gegraven voor wateraansluitingen, en de voorlopige herstellingen met klinkaartstenen zijn in zéér slechte toestand. Ook het aansluitingspunt van de nieuwe verkaveling met de Kriekmoerstraat zorgt voor steenslag.

De aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadsaccommodaties staat ook zeer binnenkort op de agenda.

28/12/2010 Er is wat commotie bij diverse gemeenten over de versoepeling van de stedenbouwkundige regels. Ik vind het grootste nadeel van de 'koterijliefde' van Vlaming Modaal, dat er immense extra verhardingen optreden van het grondoppervlak, ten opzichte van de initiële bouwaanvraag en bouw. Sommige mensen verharden meer dan de helft van hun woonoppervlakte, door aanleg van de oprit, huis en enkele bijgebouwtjes. Hierdoor ontstaat bij hevige regenval een te snelle waterafvoer.

Door de versoepeling van de Vlaamse regels ontstaat de indruk dat men ongeremd kan bijbouwen.

Platte daken en sneeuw: ik vrees eigenlijk het meest voor de oude cafetaria van het voetbalstadion....

27/12/2010 De bomen aan de noordzijde van de Raverschootstraat, tussen het rond punt van de Koning Albertstraat en Tieltse steenweg enerzijds, en de D. Goethalsstraat anderzijds, zijn een stam kleiner gemaakt. Ze zullen ook verdwijnen omdat daar, binnen enkele weken, een fietspad, met voetpad en nieuwe rioolaansluitingen zal worden gemaakt.

Sommige wegen in Eeklo, en dan vooral mijn straat waren tot vandaag spekglad. Er vormde zich een ijslaag van enkele centimeters en het was schuiven geblazen. Ik heb bewust niet gevraagd om een voorkeursbehandeling van mijn straat, maar het was toch telkens een inspanning om thuis te geraken.

Dat er in Eeklo nog veel is gestrooid, kon ik in de Ardennen vaststellen. Vorbeeld: de wegen in Spa lagen vol sneeuw.

De tarieven in de Eeklose sporthal worden aangepast. Het is vooral een indexering.

De politie van de zone Meetjesland-Centrum gaat nu toch niet verhuizen. Dit is een wijze beslissing, op voorwaarde dat de renovatie niet te duur wordt. Ik zou toch voorstellen dat men eens over de straat gaat kijken en ziet wat er binnen enkele jaren vrijkomt, als AZ Alma naar de buitenrand van Eeklo verdwijnt. Alleen al de éne vleugel van de polikliniek kan het korps van Meetjesland-Centrum probleemloos huisvesten.

Voetbal was een wintersport, maar de winters waren nooit voorheen zo hard. Je zou op den duur genieten van die voetballoze zondagen....Er is zoveel te doen, zeker als er sneeuw ligt. Eens langlaufen ( of poging tot) bijvoorbeeld.

De Eeklose CD&V heeft een CD&V-Direct én een nieuwjaarskaart in de Eeklose bussen gedropt. Iedereen wordt uitgenodigd naar het CD&V-nieuwjaarsontbijt op zondag 9 januari.

De toekomst van KFC Eeklo dan... er is door de huidige bestuursgroep beslist dat de spelerslonen omlaag moeten. Dit ligt volledig in de lijn van de visie van ALLE vorige voorzitters van KFC Eeklo.Voetbal kan ook niet ontsnappen aan de realiteit van de economie: je kan en moet vooral besparen door de loonlast te verminderen. Dat dit eventueel ten  koste gaat van de sportieve ranking is spijtig, maar je vindt te weinig 'zotten' die elk jaar duizenden euro's willen bijpassen.

23/12/2010 De Eeklose CD&V-jongeren klaagden in de gemeenteraad de staat van de sportterreinen achter de sporthal aan. Enkele bedenkingen hierbij: 1. deze materie werd voordien reeds in de sportraad besproken, en er werden afspraken gemaakt  2. het buitengewoon onderhoud van die voetbalterreinen wordt bemoeilijkt door de Balloonmeeting, en door de vrije toegankelijkheid van de terreinen. 3. ook in  Sport Plus werd dit item aangekaart, en toen waren alle politici afwezig. 4. er is beslist dat er niet meer zal gevoetbald worden als ook de KBVB de matchen voor jeugd en reserven heeft afgelast. 5. een tariefaanpassing dringt zich op, want nu betalen de clubs een halve euro per speler. Daarvoor krijgen ze een zeer goede binnenaccommodatie ( kleedkamers, douche) en worden de pleinen door de stadsdiensten klaargelegd ( lijnen trekken, netten hangen..) 6. sommige mooie investeringen ( vroegere, zeer dure en degelijke dug-outs) werden vernietigd door vandalisme.

De Fietsersbond klaagt aan dat de fietspaden van Eeklo niet sneeuwvrij zijn. Op zich is de vaststelling juist, maar nooit voorheen sloeg de sneeuw zo massaal toe en nooit voorheen hebben de stadsdiensten zo intens en veel fietspaden en wegen geruimd. Maar het zal wel overal zéér egvaarlijk blijven en voorzichtigheid en aangepast materiaal en aangepast rijgedrag blijft noodzakelijk.

21/12/2010 Ik ben een hele periode afwezg geweest op internet, en dat komt door een reis naar het Cuba van Fidel. Cuba is een echte Che-venstaat..In zeer vele winkels wordt een aandenken aan Che Guevara verkocht. En de enige reclameborden die je overal in het land ziet, zijn beschilderde platen met de beeltenissen van de helden van de revolutie, namelijk Fidel, Ernesto ( Che) Guevara en Camilo Cienfuegos. ( toevallig zijn we diens nog levende broer van 79 jaar tegen het lijf gelopen, ergens in het binnenland).

In Cuba rijden de 'oude Amerikanen en Russen' tuffend naast elkaar. Het is een rijdend museum van oldtimers. Hoeveel Lada's indertijd verscheept zijn uit de USSR naar Cuba is niet te tellen.

Maar ook in Cuba kleurt de toekomst Chinees. De nieuwere bussen zijn van Chinese makelij, en de tegenhanger van CNN, namelijk het Chinese CCTV, is prominent aanwezig op de kabel. ( en eerlijk gezegd is het beter dan CNN!).

Wie dweept met het communisme zou verplicht op reis naar dat eiland moeten gestuurd worden. Het openbaar vervoer is tussen de steden zéér slecht. Hierdoor worden duizenden mesen verplicht om te liften. De gemiddelde wachttijd voor een succesvolle lift is DRIE uur.Het zijn vooral de toeristen in huurwagens die fungeren als gratis taxidienst.

Een arts verdient in Cuba het equivalent van 25 euro per maand.Een arbeider 15. Dus rijk worden zit er ginds niet in.Rijk leven ook al niet.

Reizen naar het buitenland is voor de Cubanen verboden, tenzij zij worden uitgenodigd door een buitenlander, onder strikte voorwaarden. Maar als je zelfs geen wagen of huis kan en mag kopen, dan wordt reizen virtueel.Verschillende strandzones zijn voor de Cubanen verboden gebied, omdat de kans dat ze van daaruit naar andere oorden vertrekken, te groot is.

Geen wagen, betekent geen file. Nooit zag ik zo'n verlaten autostrades. Onvoorstelbaar hoe rustig die wegen zijn.

Cuba staat momenteel voor een nieuwe revolutie. Vanaf 2011 wordt voor ruim 70 beroepsvormen een (eerder beperkte) zelfstandige activiteit toegestaan. Of dit de nu al bestaande zwarte economie ( het systeem van de tip- een handgift voor bewezen dienst marcheert al volop) zal bannen of stimuleren, is de vraag.

Besluit: blij dat ik het gezien heb, en ik zou alleen daarheen verhuizen voor de zon en de retrogezelligheid. Vele mensen zijn echte 'straatzitters', zonder echte activiteit.

Tot slot nog iets: internet is zo goed als onmogelijk in Cuba. En een buitenlander die wil internetten, moet eerst een kaartje kopen van ongeveer 2,75 euro voor 30 minuten internet aan de snelheid van een slak..

Terug dus naar Europa en Eeklo, waar de winter hard heeft toegeslaan. Proficiat aan onze strooidiensten, die enorm veel energie hebben gestoken in het ruimen van straten en fietspaden. Maar iedereen, vooral in de buitenwijken, moet beseffen dat alles ruimen, onmogelijk is.

We zullen ook nu al moeten beseffen dat bepaalde wegenwerken weken vertraging oplopen. De sneeuw is baas, vooral in een moderne economie.

Van de lokale en nationale politieke besprekingen en evoluties van de jongste weken heb ik in Cuba niets opgevangen. We zien en horen wel.

02/12/2010

Het indianenverhaal over de door de stad verloren subsidies is door onze administratie onderzocht, en sterk genuanceerd.

Het is inderdaad juist dat ooit subsidies zijn verloren gegaan bij de aanleg van een fietspad in de Vrombautstraat, omdat de werken reeds gestart wrane, voor het dossier door de Provincie was goedgekeurd.

In de Zeelaan is er een verschil tussen beloofde subsidies en uitbetaalde subsidies.Dit heeft te maken met de eindverrekening in het dossier.

Proficiat aan onze sneeuwbestrijders, die dag en nacht op pad gaan.

Er wordt ook beroep gedaan op een Eeklose landbouwer die de sneeuw op de fietspaden en aan de kanten van de weg kan wegvegen. Het resultaat van de inspanningen is dat er toch heel wat meer fietspaden bereidbaar zijn.

Er waren deze week weer enkele elektriciteitspannes in Eeklo. Onder andere het Zonnepark kreunde onder ruim 12 uur stroomverlies.

Normaliter worden volgende week de boorden van de Tieltse Steenweg bijgewerkt. De bewoners krijgen daarover meer nieuws pe brief.

26/11/2010 Het is inderdaad een Sinterklaasgeschenk voor Eeklo: het geld voor de ovonde aan de Heilig Grafstraat is gevonden, en er zal op 6 december gestart worden met de werken. Het is een project dat Eeklo veiliger en mooier maakt. Ondertussen hebben ook enkele firma's interesse getoond voor de werken van de Boelare- Blommekens. Binnen enkele weken weten we wie dat werk zal mogen uitvoeren.

24/11/2010 Jaak De Muynck en de N-VA stappen uit de Eeklose meerderheid. Dit werd via een persmededeling verkondigd. De onvrede van Jaak De Muynck is reeds langer bezig, omdat hij zich gepasseerd voelde door de plotse intrede van de ELD in de CD&V-N-VA fractie, en door het niet binnenhalen van een schepenzetel. Terwijl ELD sinds jaren een schepen heeft, maar als beweging weinig betekent in Eeklo, is het zelfvertrouwen bij de N-VA, onder invloed van de federale verkiezingsuitslag, enorm gegroeid.

In de jongste gemeenteraad kwamen de spanningen tussen raadslid De Muynck en burgemeester Koen Loete weer opsteken. En deze week kwam dan het persbericht.

Ook binnen ( of is het buiten ?) de ELD rommelt het, want het dispuut tussen schepen Ann en raadslid Nicole is er één op het scherp van de snee.

Eeklose politiek: zelfs als het stil lijkt, beweegt er iets. En, het is vooral de onvrede over het niet hebben van een schepenambt dat de bestuurmeerderheid bedreigt.

22/11/2010 Het was het weekend van dé uitspraken...Volgens de Paus mag een condoom, maar alleen bij mannelijke prostitutie.Dus tegen infectie, maar niet in een gezin als voorbehoedsmiddel. Dan het ACV...eerst zijn afgevaardigde, met hobby pesten, verdedigen, waardoor die man 250.000 euro kreeg. Want het ACV (zo zegde het letterlijk!) verdedigt haar afgevaardigden die hun nek uitsteken voor hun collega's. In dit geval had hij zijn nek beter niet uitgestoken voor zijn collega's en tegen die éne werkmakker. Eens de zaak in de pers gekomen is neemt het ACV afstand van zijn afgevaardigde-pester..Proficiat..

De OESO dan: huizen in België zijn 50% te duur....Misschien mag die 0 uit de 50% verdwijnen, (en is de Oeso tch wel wat te hard), maar ik zeg ook al lange tijd dat die prijzenoorlog in de huizenmarkt niet kan blijven duren. Als je de verkoop volgt van huizen in de streek, dan merk je nu al dat de prijzen op hun maximum zitten en dat de verkoop niet 'draait'.

Voetbal dan...normaal is dat een feest, maar nu niet echt. SK Maldegem ontsloeg blijkbaar de trainer. In Eeklo haalde alleen YStars een punt, op het plein van de leider.

Tot slot de splitsing van België....wat is nu het voordeel van jarenlang splitsen zonder resultaat? Ik heb voor de vorige verkiezingen geschreven dat de Vlamingen al hun troeven uit handen hebben gegeven, door de verkiezingen te laten doorgaan, zonder splitsing van BHV. En zie, het komt uit...Ook de voorspelling dat er geen nieuwe regering zou zijn tegen nieuwjaar, komt uit

Bij een splitsing zou Brussel de grote winnaar kunnen zijn, als inderdaad de Vlaamse werknemers aldaar hun belastingen moeten betalen.

18/111/2010 DE ASFALTWERKEN ZIJN KLAAR. De asfalt, die werd uitgereden is vemoedelijk herbruikt, zodat het mogelijk is dat de Tieltse Steenweg nu in de Pussemierstraat ligt enz....De evaluatie van het verloop van de werken is positief, en dat is mede door de goede coördinatie vanuit de Technische Dienst. Ook mogen we ons gelukkig prijzen met de timing...tussen twee regenweken in.

We hopen in de volgende lente ook de Brugse Steenweg aan te pakken. Dit wordt dan voor een deeltje meegefinancierd door de VMW ('t water), want die heeft op verschillende plaatsen het wegdek opengebroken.

17/11/2010 De Koning Abertstraat is gisteren met een nieuwe asfaltlaag bedekt. De Tieltse Steenweg nog niet. Er is dus wat vertraging in het uitvoeren van de werken. We hopen dat de Pussemierstraat vandaag haar laag krijgt.

Op de jongste politieraad werden de resultaten van de doorlichting van het politiekorps meegedeeld.

Gisterenavond was er een gesprek met een delegatie van de bewoners van de Guldensporenstraat. De stad streeft, via een RUP, naar extra parkeerplaatsen. Het zou gaan over open parkeerplaatsen en niet over garages.

Ierland, dat jarenlang werd bejubeld en als voorbeeld gesteld door Verhofstadt, heeft het economisch moeilijk. De huizenprijzen zijn ineengezakt en de economie sputtert.

15/10/2010 De Eeklose deken riep tijdens het Te Deum God op om te zorgen voor een voorspoedige regering. Vraag is of dit wel nodig was, want de huidige regering doet rustig verder, zonder problemen.

De asfaltwerken zijn volop bezig. Tieltse Steenweg en Koning Albertstraat liggen klaar voor het eigenlijke asfalteren op dinsdag.

De Pussemierstraat werd ook al afgegraven, en dit is vroeger dan verwacht. Volgens de aannemer kreeg hij daarvoor het fiat van de politie, en worden er nu borden met max 30 km/u geplaatst. Zo kunnen de wagens morgen door die straat rijden en wordt de Pussemier op woensdag gegoten.

14/11/2010 Vooral de Bus en Aalstgoed ( zeker het noordelijke deel over de fietsersbrug) hebben te kampen met wateroverlast.De grachten staan boordevol en de weg is over een strook van tientallen meter ondergelopen. In de Grote Boterhoek en Moerstraat staan sommige velden volledig blank. Al bij al is de regenval hier in onze stad beperkt gebleven.

Of de verzusterende gemeenten (van Eeklo) dit weertje zullen smaken, is de vraag. Zij zijn hier met een delegatie om de grote verbroederingsfeesten van 2011 voor te bereiden.

13/11/2010

Er werd zeer hevige regenval voorspeld tijdens dit weekend.

Dit op een ogenblik dat alle akkers blank staan, en dat terwijl bij verschillende landbouwers de maïs niet kan weggehaald worden. Het is, mede door die nattigheid, dat de plannen voor de heraanleg van de Vrouwestraat worden bijgestuurd.

Er zal geopteerd worden om in twee fasen te werken, met een voorlopige verharding in de winterstop.

De asfaltwerken in het centrum zullen begeleid worden door een … enorme politiemacht.

Het is immers niet eenvoudig om de verkeersslagaders, namelijk Tieltse Steenweg en Koning Albertstraat, verkeersvrij te houden . Het wegnemen van de huidige asfaltlaag is ook niet evident, want er ligt een metaalnetwerk tussen de vroegere betonlaag en asfalttoplaag.

Er is een parkeerverbod voorzien in  de straten waar geasfalteerd wordt.

Spijtig genoeg heeft de aannemer in de Pussemierstraat de verbodstekens gedateerd op…oktober.

Diverse mensen wezen ons op deze fout, en dit gebeurde via vriendelijke, technische mails tot zelfs verwijtende mails, in de richting van…’welke kiekens zijn dat daar op de Technische Dienst’…

Maar het zijn geen kiekens, en de aannemer werd verzocht om minstens 24 uur voor het uitvoeren van de werken, de signalisatie aan te passen.

Tot op heden is dit nog niet gebeurd.

De Vlaamse subsidie voor zonnepanelen wordt afgeschaft.Dit is zeer pijnlijk nieuws voor de leveranciers van zonnepanelen.

Maar de afschaffing van de subsidies was voorspelbaar, omdat:

Het onhoudbaar en onbetaalbaar wordt om als overheid geld te pompen in energie, in plaats van er aan te verdienen.

De subsidies de prijzen van zonnepanelen artificieel hoog houden.

De subsidie alleen terechtkomt bij wie de aanschaf van zonnepanelen kan betalen.

En..als je subsidieert, zou je ook moeten bestraffen (wat wel gebeurt in de autonijverheid). Ik bedoel: wie energiebesparend investeert mag subsidie krijgen, maar dan moet wie energie verspilt gesanctioneerd worden.

En dat gebeurt dus niet. Concreet voorbeeld: je kan momenteel subsidie krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen, en ondertussen je stroomverbruik doen toenemen door sauna en bubbelbad etc. te plaatsen.

Waar zit de logica?

12/11/2010

11 november bracht regen en wind, en dat zullen de deelnemers aan de officiële plechtigheden zeker lang onthouden.

De blazers van Amicitia stonden tegenwind en in de slagregen, en ze zullen allicht uren nodig gehad hebben om hun muziekinstrumenten en zomerkostuumpjes droog te krijgen…

Maar de plechtigheid, met een bezoek aan het kerkhof, Canadaplein, Kerk, en stadhuis, ging door zoals gepland; het regent immers maar eens om de zoveel jaar, en we wilden niet flauw doen.Oorlogsweer in vredestijden.

’s Namiddags was er dan de klassieker der klassiekers: het minigolftornooi, met deelnemers uit heel België.

De wedstrijd werd ingekort omdat de sommige banen en putjes van het minigolfterrein onder water stonden.Eddy Mols won de wedstrijd.

De schepen, bevoegd voor minigolf, zegde bij de prijsuitreiking dat de toekomst van de Eeklose minigolf goed oogt.

Ofwel wordt het huidige minigolfterrein stelselmatig gerenoveerd.

Ofwel komt er een nieuw minigolfterrein in het Heldenpark.

Ofwel, en die kans is zeer klein, verdwijnt het minigolfterrein om plaats te maken voor een grote golf.

Aangezien Eeklo klein is van oppervlakte, is deze laatste optie meer dagdromen dan wat anders.

De Europese commotie over biobrandstof staat in schril contrast tot het, sinds jaren, gebruik van ethanol in Brazilië. Wie de reportage ‘Brazilië voor beginners’ volgt op TV leert vooral dat we nog teveel denken dat wij vooruit zijn op onze tijd. De groeilanden zoals Brazilië staan ondertussen minstens even ver, en ze gaan nog stevig vooruit. Wij niet, wij blijven draaien rond de kerktoren, en onderhandelen over …

09/11/2010 het Eeklose schepencollege legt de laatste hand aan de begroting 2011. Naast dat document wordt ook de meerjarenplanning meer en meer belangrijk en bepalend voor het verdere beleid.

In de Eeklose sportraad werden de subsidies voor de sportclubs bekendgemaakt. Voor het luik vorming scoorde SMO veruit het best.

Gisteren kwam ook nogmaals de staat van de voetbalterreinen achter de sporthal aan bod. Het is nu wat beter dan voorheen  ( alhoewel nu met die regenval!!). Maar het werd ook duidelijk dat de clubs echt niet mogen klagen op vlak van kostprijs- service. Voor 15 euro spelen twee voetbalploegen in Eeklo een match achter de sporthal en krijgen ze douches die veel beter zijn dan wat je ziet in vele provinciale ploegen. Ik heb als voorbeeld de accommodaties van Appelterre en Meerbeke aangehaald. Voor dat bedrag van 15 euro wordt de stad ook voor de aanleg van de terreinen.

'De bevoegde schepen, zonder naam...' wordt stilaan een wekelijkse rubriek in Taptoe. Deze week antwoordde deze schepen op vragen van raadslid De Waele. Het is nu de derde week op rij dat uitgever Piet De Baets zijn anonieme schepen aan het woord laat.

06/11/2010

Zaal Montana was gisteren een echte biljarttempel, met een finale van de masters in het VES-tornooi. Er was zeer veel volk, en zowat alle voorzitters van de Biljartbond, (zelfs de internationale voorzitter), van hoog tot regionaal waren present.

De finale was spannend en verrassend: Caudron opende driemaal met vijf punten en stond 15 tegen 1. Maar Merckx plooide zich dubbel en finishte met een reeks van 8. Hij won uiteindelijk met 36-40.

Toch indrukwekkend dat een Eeklose club, schitterend geleid door Arthur Standaert, de nummers twee en vier van de wereldtop naar de Ledeganckstede kan halen.

Ook een opgemerkte gast in Montana was acteur Jo De Meyere.

Procifiat aan de Eeklose Biljartclub!

Wie ook een dikke pluim verdient zijn de uitbaters van De Vreeze Gods. Ze slagen erin om in hun zaak de Vlaamse zangers een startpodium te bieden. Ook is het verder zetten van het werk van Patrick Ysebaert, namelijk het vereeuwigen in schilderwerkjes van de koppen van Bekende Eeklonaars, een meevaller…. Nu worden de Bekende Eeklonaars geschilderd door Elie Prins.

Gisteren kreeg Tom Dice en zijn gitaar een plaats in de galerij der Eeklose Groten.

Ook Gery Wauters, die in de Testenhoek actief is als compostmeester en ook via zijn tentoonstellingen rond Kerst bekend werd, kreeg waar hij door zijn jarenlange inzet recht op heeft.

04/11/2010 Er wordt koortsachtig gezocht naar een administratieve oplossing voor de financiering van de Eeklose ovonde.Gisteren werd alvast nog eens vergaderd over de werken zelf, en werd er aan de R43 gekeken welke oplossing moet/ kan geboden worden voor afslaand uitzonderlijk vervoer. (zoals voor de firma Buyck).

We hopen dat de laatste administratieve moeilijkheden kunnen worden opgelost. Er is alleszins de vaste wil binnen de administratie om het ovondeplan te realiseren. Dit is dus goed nieuws. De startdatum kan alleszins niet meer in November 2010.

Zoals we gisteren schreven is er, na  de Bond zonder naam, en de zangeres zonder Naam, nu ook een 'Schepen zonder Naam'.

Blijkbaar werd in de twee jongste nummers van Taptoe de naam van éénzelfde Eeklose schepen geschrapt uit het ingediende ( journalistieke) artikel.Volgens mij is dit een primeur in de Vlaamse journalistiek. Vraag is waarom de naam van één (of zijn er toch meerdere?) politici moe(s)t verdwijnen uit de ingediende artikels? Misschien door plaatsgebrek???

03/11/2010 als de speekseltesten doorbreken, dan ontstaat er voor zeer veel mensen een groot probleem. Immers, heel wat medicatie heeft een zeer nefaste invloed op het rijgedrag. Als deze medicatie kan gevonden worden via speekseltesten, dan zullen veel bestuurders een tijdje aan de kant moeten staan.

Taptoe lanceert blijkbaar een nieuw begrip, namelijk de 'politicus zonder naam'. Zowel vorige week, en deze week werd een Eeklose schepen geciteerd, maar dan zonder naam. We zoeken nog uit wie de 'bevoegde schepen van het Eeklose zwembad', zoals genoemd in Taptoe, is...

De droom van Obama is voorbij. Hij moet nu besturen met een Republikeinse meerderheid. 'Yes, we can' ????

02/11/2010 Ondertussen zijn een deel van de Moerstraat, Grote Boterhoek en Maroyendam voorzien van een nieuwe laag asfalt. In de Grote Boterhoek werden de storende boomwortels uit het wegdek verwijderd.

Deze eerste week van november is een kalme politieke week, onder andere door het wegvallen de begrafenisstoet van 1 november. De tweede week wordt hoe dan ook drukker, omdat de officiële plechtigheden gebundeld werden op 11 november. In diezelfde week is er een belangrijke voorbereidende vergadering voor de begrotong 2010. Daarnaast is er nog de algemene vergadering van de sportraad.

29/10/2010 De Sint-Jansdreef, of althans een deel van die straat, is nog een zandweg, en de buurtbewoners ondervinden dat dergelijke straat veel putten vertonen. Voor een fundamenteel herstel van die weg is er echter een probleem: die weg heeft een privaat karakter. Af en toe werd de straat eens 'effen' getrokken, maar dit is een zeer tijdelijke oplossing. Of de straat definitief kan heraangelegd worden zal moeten onderzocht worden. Het is immers niet de enige straat die aan herstel of renovatie toe is.

Momenteel is er een inhaaloperatie bezig op het vlak van herstel van wegen. Zo is de Kerkhofwegel heraangelegd, en volgt straks de Vrouwesraat. Ook de voetpaden naar het Zonneheem kregen een beurt.

In November worden de Koning Albertstraat en Tieltse Steenweg en Pussemierstraat met nieuw asfalt bedekt.

Het overleg tussen een afgevaardigde van het Polderbestuur en de Technische Dienst van Eeklo mondde uit in de afspraak om een overstort te realiseren, tussen de Rabautstraat en Pussemierstraat. Dit zou een deel van de afwatering vanuit de Pussemierstraat moeten verbeteren. De werken worden volgende week uitgevoerd.

27/10/2010 Ook het jeugdbeleidsplan kwam maandag in de Eeklose gemeenteraad aan bod. Een klein onderdeel daarvan is de toekomst van het skateterrein. Op de huidige locatie ontsnapt het skateterrein aan de sociale controle, en we vinden het dan ook best dat het ooit een andere plaats toegewezen krijgt.

Het OCMW had alweer zeer gunstige rekeninggetallen. De schepen van fincnaniën wees er op dat je niet op absis van de al of niet postieve getallen van een rekening kan oordelen over het feit of er nu al of niet goed werk is geleverd binnen het ocmw. Eigenlijk heeft hij gelijk, maar nu zijn de cijfers toch wel een bevestiging van wat we al langer weten: het Eeklose ocmw werkt wel degelijk zeer goed!

26/10/2010 SK Maldegem is nog steeds leider in eerste provinciale voetbal, omdat geen enkele van de directe achtervolgers kon winnen. Eeklo verloor de tweede keer op rij.

De gemeenteraad duurde gisteren in Eeklo... tot vandaag 00.40! Er stonden heel wat belangrijke punten op de agenda. Zo werd het RUP 'De Waai' goedgekeurd. Hierdoor krijgen de woningen in natuurgebied rechtszekerheid en kunnen ze verbouwd worden, mits respecteren van drie vierde van de bestaande funderingen.

Ook het dossier 'eenvoudig zwembad' passeerde. Er was een enorm enthousiasme merkbaar bij alle partijen van de gemeenteraad. Alleen de schrik voor een financiële kater weerhield de gemeenteraadsleden om de champagneflessen te laten knallen op dit dossier.

Het dossier 'eenvoudig zwmebad' is verre van eenvoudig en er werden enkele zaken in dit dossier goegkeurd: de mandaatovereenkomst met de Vlaamse overheid; ook de procedures voor aanbesteding van het zwembad en de energiecel, én de subsidieovereenkomst met de Vlaamse overheid.

Vanaf nu zal het dossier echt vooruitgaan, tenzij er te weinig kandidaten zijn om het bad te bouwen. De firma's moeten immers een gemiddelde jaaromzet hebben van 18.600.000 euro, en ook in de laatste 5 jaar drie zwembaden gebouwd hebben en drie belangrijke duurzame projecten gerealiseerd hebben.

Ik ben blij dat de gemeenteraad zo positief staat tegenover dit dossier. Het bewijst dat samenwerken tussen sportraad en ambtenaren en politici kan leiden tot een zeer stevig dossier.

24/10/2010

Het fietspadenoverleg tussen Eeklo en Kaprijke en Assenede heeft ook de intentie van Provincie en de drie gemeenten, om het fietspad aan te leggen, bekrachtigd. Eeklo krijgt iets meer dan 2 km fietspad, en Kaprijke 7,5 km en Assenede een kleine 2 km.

Tom Dice is al een (jonge) ridder! Hij werd vandaag opgenomen in de Orde van de Eeklose Herbakkers. Hij werd ingeleid door de taalvirtuoos Johan Van Hijfte, die beschreef hoe kleine Tom groot werd en muzikaal is ontluikt. De woordenpracht in de toespraak van Johan leek wel een balade van Tom Dice.

Ik was maar net op tijd voor de viering van Tom, want ik kwam uit de bossen...De veldtoertocht aan de sporthal van Eeklo was weer een megasucces, en de hagelbui bleef uit....tot ik thuiskwam. Het parcours lag er zwaar bij, met soms meterslange plassen die het materiaal en de kuiten geselden.

Een huwelijksjubileum is steeds een topmoment voor de (ouder wordende) koppels. Wat telkens door de julilarissen wordt gewaardeerd is de prachtige foto, die wordt gemaakt door huisfotograaf Eric Overmeire. Ook dit weekend genoot het diamanten echtpaar van dit geschenk.

SK Maldegem kreeg een volle lading doelpunten tegen. Wat Eeklo niet lukte, gebeurde gisteren toch: Maldegem werd ingeblikt door Opstal. Waarschijnlijk verliest Maldegem hierdoor de leidersplaats.

22/10/2010 Uit het fietspadenoverleg tussen Eeklo en Kaprijke en Assenede bleek dat het fietspad de Expresweg zal kruisen ter hoogte van het nieuwe opritcomplex in Kaprijke.

Eén van de ernstige denkpistes voor de aanleg van dat complex is een ....bypass voor autoverkeer onder de Expresweg. Dus...het goedkope idee van een bypass aan de verbrandingsoven wordt nu in Kaprijke wel bestudeerd door het studiebureau.

Mijn bedenking: in Balgerhoeke is zo'n bypass nog veel eenvoudiger, omdat de Expresweg zelf een helling heeft, waardoor de lange benen van de U-aansluiting ...korter kunnen worden.

Misschien toch een tip: als je ziet dat Vlaamse ministeries moeten besparen en als je weet dat er in Eeklo nog enkele ovondes en rotondes moeten worden aangelegd......Dan zou een makkelijk te realiseren en veel goedkopere bypass veel geld vrijmaken voor die noodzakelijke ronde punten.

22/10/2010

Sport Plus kan in één van de volgende gemeenteraden een 'positieve' begroting voorleggen. Vooral het sporthome blijft een meevaller, en dit op sociaal en financieel vlak. Draait Sport Plus goed, dan is dat niet door de inbreng van de politici, die alweer massaal afwezig bleven op de algemene vergadering.

De werken aan de voetpaden in de Schietspoelstraat zijn volop bezig, en er zullen afschuiningen worden voorzien om de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers te verbeteren.

De Guldensporenstraat kende alweer een elektriciteitspanne. We hebben dit onmiddellijk gemeld aan de bevoegde firma, want geleidelijk aan is ' trop' teveel.

De Technische dienst bezocht gisteren ook enkele knelpunten in de afwatering van de wijk Oostveld. Men hoopt enkele kleinere aanpassingen te kunnen doorvoeren op zeer korte termijn.

20/10/2010

Het toneelstuk ‘het café’ werd maandagavond schitterend gebracht in het CC De Herbakker. Proficiat aan de regisseur en acteurs!

Het schepencollege boog zich gisteren over de begrotingswijziging voor het jaar 2010. Er werd ook gesproken over het personeelsbeleid voor de komende jaren.

Vandaag is er overleg over het provinciaal fietspad van Eeklo naar en door Kaprijke.

Ook vandaag overhandigen de de CD&V-vrouwen hun opbrengst van de ontbijtactie op Vaderdag.

19/10/2010 Ik wenste iedereen, maanden geleden, een nieuwe regering tegen 1 1 2011. Welnu, die regering zal er zeker niet zijn...Toch niet in België. Als Di Rupo en zijn companen zo hard in hun gat gebeten zijn door de teksten van De Wever, dan is er maar één zaak duidelijk: het einde van België is nabij.

SK Maldegem kwam 'onverdiend' winnen op het terrein van KFC Eeklo. Eeklo werd droog gepakt door één prachtige counter, uitgevoerd door twee excellente streekspelers, namelijk Steven Van hee en Jeffrey Van Rie.het was nog eens genieten van zoveel publieke belangstelling. Wel spijtig dat de lichten van de openbare parking terug defect waren.

Jeroen Buysse won op overtuigende manier de bosduathlon in Lembeke. Toch ook een bijzondere proficiat voor Steven Caethoven, die zonder looptraining, nipt geklopt werd voor de derde plaats. Bij de vrouwen ( maar die houden blijkbaar niet van de bossen, want ze waren maar met zes) won Miek Vyncke overtuigend. Zij eindigde 68° tussen de mannen, op enkele lengten van Jurgen Foré.

16/10/2010 De Maldegemse zusjes Lynn en Nele wonnen een selectie bij Peter Van de Veire, en nu zijn ze wekelijks de dames achter de artiestenbar in 'Peter Live'.

De heraanleg van de Kerkhofwegel zal maandagavond klaar zijn. Dan volgt een periode van uitharden.

Ondertussen worden ook al voorbereidingen gemaakt om de heraanleg van het voetpad in de Schietspoelstraat te starten. We zijn inderdaad aan een inhaalbeweging bezig, want we plannen ook nog de heraanleg van het noordelijke deel van de Raverschootstraat, tussen het Rond Punt vna de Koning Albertstraat en Désiré Goethalsstraat.

Het veiligheidsplan voor de sporthal en bijgebouwen is klaar. Er moet een indrukwekkend aantal maatregelen genomen worden, en het kostenplaatje van de hele operatie zou .....500.000 euro bedragen. Nu zal de brandweer, in eerste instantie, en later met de Technische Dienst, een stappenplan uitwerken.

14/10/2010

of er een ovonde komt aan de Leopoldlaan- Heilig Grafstraat? Ja, wetende dat de plannen klaar zijn en dat er een aanbesteding is gedaan door de Vlaamse overheid. Nee, als we horen dat de budgetten er (nog) niet zijn...! Ik vind het alleszins spijtig en moeilijk verkoopbaar om als lokaal politicius mee het project te mogen en moeten voorstellen (vorige maandag), en ( kort voordien) viavia te vernemen dat er nog een ( financieel) probleem is. Als Vlaanderen echt wil bewijzen dat het beter werkt, dan kan dit aangetoond worden door de noodzakelijke investering vast te leggen.

De parkeercommissie heeft deze week de visie over het parkeren besproken. Er wordt volop gewerkt aan het ingebruiknemen van een centraal gelegen ondergrondse parking. Je hoort er later meer over. Ook willen we enkele blauwe zones uitbreiden.

De werken aan de Kerkhofwegel schieten goed op. Er liggen al twee fietssuggestiestroken en daartussen komen de echte kasseien. De werken zullen dus zeker klaar zijn voor Allerheiligen. Dat was ook de bedoeling, zodat veel mensen de nieuwe weg kunnen gebruiken.

In de loop van de komende weken worden enkele asfaltlagen aangebracht. Vorbeeld: in de Antwerpse Heirweg tussen de tractorsluis en grens met Kaprijke, en in de overgang van Moerstraat naar Peperstraat en Moerstraat naar Boterhoek.

We willen ook de voetpaden van de Burggravenstraat vernieuwen. Samen met de betonranden tussel de rioolroosters. Want die zijn meer dan uitgebrokkeld.

KFC Eeklo verwacht zaterdagavond zeer veel volk voor de absolute topper tegen SK Maldegem. Hopelijk wordt het een match zoals België-Oostenrijk, maar dan afgefloten bij 4-3....

Vandaaag gaf cardioloog Dr Hutse in het stadsgebouw een demo waarin het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator werd getoond. Het reanimeren moet onmiddellijk gestart worden, en het gebruik van een AED is vrij eenvoudig en veilig. Hoe langer gewacht wordt met het gebruik van de AED, hoe minder slaagkansen.

08/10/2010

Het was alweer een drukke week, en daardoor bleef het bijwerken van de website achter.

Zondag Kaaifeesten, en gelukkig en meer dan verdiend voor de organisatoren, een zeer grote opkomst!

Ook proficiat aan de Kaaimannen voor de nevenactiviteiten voor jong en oud, gezond en ziek.

Het schepencollege boog zich over het tracé van het fietspad van de Spoorwegstraat en Hogebosstraat naar Schaapsdreef, Antwerpse Heirweg en Oostveldstraat.

De Provincie legt de laatste hand aan de definitieve plannen, en na overleg met Kaprijke ( later op de maand) kan het dossier in het veld gerealiseerd worden.

Zoals iedereen al heeft gemerkt zijn de hobbelige kasseien van de Kerkhofwegel weggenomen.Tegen Allerheiligen zijn deze vervangen en wordt de straat egaler.Het was meer dan nodig.

Woensdag was er een intense en interessante gemeenteraadscommissie ‘beleid’, waarin, naast de begrotingswijziging, ook het jeugdwerkbeleidsplan en het nieuw zwembad werden besproken.

Het licht staat nog steeds op groen voor dat laatste dossier.

In Blommekens zijn de voorbereidende kabelweren gestart. De echte heraanleg van de weg is voor later.

Maandag worden de buurtbewoners van de ovonde in de Leopoldlaan uitgenodigd om de timing van de werken in te zien.

Deze week kwamen de inwoners van de Vrouwestraat al aan bod: we gaven hen de exacte timing en de detailplannen voor de heraanleg van hun straat.

Zoals je merkt, en dit is nog maar een deeltje van de week, was er heel wat overleg en naderen enkele dossiers hun realisatie.

01/10/2010

Een anoniem werkgroep(je?) gaat nogal gortig tekeer tegen de Ring rond Eeklo.Eerst werden er kadavers opgehangen in Eeklo, en dan wordt er een anonieme mail verstuurd naar de gemeenteraadsleden.Met dergelijke ‘smeerlapperij’ ga ik niet in debat.

Ik wil met iedereen van gedachten wisselen, maar niet met anonieme anti-democraten.

Ik heb in het dossier ‘nieuw zwembad’ even op de rem gestaan, omdat een studiebureau adviseerde om de bouw van een Warmte KrachtKoppeling niet door de stad Eeklo te laten aanbesteden, maar wel door een consortium.

Het heeft even geduurd vooraleer ik iedereen kon overtuigen van mijn (financieel) gelijk.

Maar een berekening door onze ambtenaren leert dat, bij gelijk energieverbruik, en een WKK, geplaatst naast de huidige sporthal en nieuw zwembad, het aanbesteden door de stad zelf een besparing kan opleveren  aan energiefactuur van 45.000 euro per jaar…of 1.250.000 euro op 30 jaar.Waarom die besparing? Omdat, als de stad zelf bouwt, de transportkost voor energie wegvalt.

Geef toe, het was toch de moeite om even in te gaan tegen het voorstel van dat studiebureau.

Studiebureau dat heilig gelooft in de private sector, en niet in de openbare…

Ik weet dat sommige mensen me nogal ambetant vinden, telkens ik me afvraag of we wel de juiste prijs betalen.

Maar ik vind het de taak van een verantwoordelijke om efficiënt met geld van de mensen om te springen.

Hier levert deze discussie de stad op 30 jaar evenveel op als de subsidie die de Vlaamse Gemeenschap zal geven voor het nieuwe zwembad.

De grote moeilijkheid in dergelijke discussies is dat men niet aanvaardt dat je ingaat tegen ‘adviezen’, omdat een groot bureau per definitie altijd gelijk heeft.

28/09/2010 de Eeklose oppositie had gisteren op de gemeenetraad het wierookvat mee. Schepen Rita De Coninck werd zo goed als heilig verklaard omdat het plein van Balgerhoeke het mooiste van België zal worden. Uitvoering van de werken in 2011.

Er komt binnenkort nog veel meer moois: de Vrouwestraat wordt heraangelegd vanaf de tweede helft van november. Ook de ovonde in de Leopoldlaan komt er en de (Vlaamse) dienst financiën heeft goedkeuring gegeven aan het dossier Boelare- Blommekens. Daar starten de werken medio 2011.

Groen! gaf nog geen groen licht voor de Ring, maar het scheelt niet veel meer. Vroeger was Groen! tegen de Ring, maar nu niet meer. Door zich te onthouden bij de stemming over het PRUP voor de Ring van Eeklo, vroeg Groen! aandacht voor enkele ecologische en andere klemtonen in dit dossier.

We zijn hoe dan ook blij dat de Eeklose gemeenteraad een positief advies heeft gegeven voor het Provinciaal RUP voor de zuidelijke Ring.

25/09/2010 De Waalse politieke ziekte zit nu ook in Antwerpen....Stel u eens voor dat er beslist wordt om in Luik een Ring aan te leggen, en dat men een budget en timing heeft. Stel u voor dat men afspreekt dat dit budget en die timing heilig zijn...En stel u voor dat Luikse politici achteraf zouden beslissen dat het veel duurder mag, en dat de timing plots toch niet meer telt...

De Vlaamse kranten zouden bol staan van de afkeer, Vlaamse politici zouden de financiële onverantwoordelijkheid van die Luikenaars hekelen....Ze zouden roepen dat er geen extra geld mag naar Luik en naar Wallonië.

En, wat doen diezelfde politici nu in Antwerpen? Ze beslissen dat er een veel duurdere Ring met tunnels zal aangelegd worden.Deze tunnelring zal VEEL duurder zijn en VEEL later afgewerkt zijn (want veel nieuwe studies en rapporten).

Omdat de top van de Vlaamse politici ( wonende in de perifere van Antwerpen) beslist over dit dossier, en omdat men schrik heeft van een puur Antwerps referendum, tellen plots budget en timing niet meer.

Wie gelooft er nu dat de Antwerpenaar, en niet de andere Vlamingen de enorme meerkost zullen betalen? Ik niet. Diezelfde politici zullen binnen enkele jaren wel een grootstedenfonds vinden dat véél geld toeschuift naar Antwerpen. Antwerpen zal dus extra geld krijgen...En dat zal ten koste gaan van de andere wegenwerken ( minister Crevits kan nu nauwelijks haar Vlaamse wegen onderhouden!) in vele kleine steden.

Waar Vlaanderen nog niet het voorbeeld van Wallonië volgt is in de geneeskundestudies. In Wallonië startten er meer dan 2500 studenten de opleiding geneeskunde, en in Vlaanderen....minder dan 1000. Vlaanderen heeft een toegangsexamen en Wallonië niet.

Een splitsing van België zou die wantoestand niet oplossen, want dan doet Wallonië zeker wat het wil. En elke arts, afgestudeerd in Wallonië, kan zich overal in de Europese Unie vrij vestigen. Dus ook in Vlaanderen.

23/09/2010

Deze week is er veel en nuttig vergaderd.Het schepencollege boog zich over de rekening van het jaar 2009.

De getallen vallen positief mee, en het overschot wordt mee ondersteund door een (gedeeltelijke) terugstorting van een overschot van het ocmw.

Dinsdagavond werd de vernieuwing van het dorpsplein van Balgerhoeke voorgesteld, en de aanwezigen waren tevreden over hoe hun plein zal worden aangelegd.

Het parkeren van wagens zal parallel aan de spoorweg gebeuren en het plein zal deels uit dolomiet bestaan, en deels een echt plein zijn en ontmoetingsplaats.

Woensdag werd het drukrioleringsprogramma voor de Leopoldlaan voorgesteld.

Het enthousiasme was bij momenten compleet aanwezig, want enkelen hamerden op het feit dat het niet kan dat ze zelf moeten betalen voor een gescheiden waterafvoersysteem op hun private grond. Dit is nochtans ook zo gebeurd in de Hoogstraat en Moerstraat en Peperstraat.En...iedereen moet overal betalen voor aanpassingen op zijn privaat domein. Dus niet alleen in de Leopoldlaan. Elke particulier kan tot 1000 euro subsidie krijgen voor de aanpassingen in het kader van een gescheiden stelsel in een gebied van drukriolering.

Enfin, het voorstel om met de drukriolering de Europese doelstellingen te halen, werd maar lauw ontvangen, en sommigen gingen toch wel erg ver in hun kritiek. Zo zegde er één aanwezige dat de waterkwaliteit in de Leopoldlaan slechter is dan die in ontwikkelingslanden.

Vandaag vergaderden we met een administratieve groep over het fietspad van de Spoorwegstraat, dwars door de velden naar de Oostveldstraat.

De provincie heeft geld ter beschikking voor dit project en het komt er dan ook in 2011.

Vanavond hield de Eeklose CD&V een septemberontmoeting rond wonen voor senioren en ook voor sociaal zwakkeren.

Het werd een interessante avond met veel aanwezigen.

21/09/2010

De werken aan de ovonde starten de eerste week met een aanpassing van de afslagstrook ter hoogte van de R43. Nadien wordt gestart met de eigenlijke ovonde. Er zijn 80 werkdagen voorzien. Dit betekent dat de werken een half jaar zullen duren.

Ik ben toegetreden tot de bezitters van dakzonnepanelen. Ik ben ook de eerste ( en misschien enige) die afziet van de gemeentelijke subsidie (die vanaf 1 oktober zal worden afgeschaft). Ik ben principieel tegen deze susbsidie omdat ze gegeven wordt aan mensen die ze niet nodig hebben. Wie de subsidie wel nodig heeft kan de zonnepanelen echter niet betalen...Daarom pleit ik al langer voor het investeren door de stad in eigen energieprojecten, zodat elke Eeklose burger mee profiteert van de investeringen in groene energie.

Het is daarom ook dat ik voorstander ben van een WarmteKrachtKoppeling aan het nieuwe zwembad. Als de stad zelf bouwt, dan bespaart de stad op de transportkosten voor stroom.

Nochtans ben ik met dat standpunt ingegaan tegen het advies van een groot studiebureau, dat vindt dat de stad niet dezelfde garanties kan bieden als een private bouwmaatschappij.Dus: dat studiebureau betrouwt een openbaar bestuur niet. De stelling van dat studiebureau is dat grote bouwondernemingen veel meer knowhow hebben en minder fouten maken.De praktijk is echter soms anders...dit weekend las ik een artikel waarin staat dat meedere grote bouwprojecten ( zoals een studentenkamersproject in Gent) 'besmet' zijn door minderwaardig beton uit Wallonië. Zo zie je maar dat het laten bouwen door private ondernemingen geen garantie is op een foutloos parcours.

Mexicaanse griep...vorig jaar staatsvijand nummer één in heel de wereld. Dat virus dook toen plots levensgevaarlijk op, na 50(!) jaar inactief te zijn geweest. Nauwelijks één jaar later, en nadat minder dan 1% van de wereldbevolking is ingeënt, is dat virus weer volledig van de aardbol verdwenen. Als u dat ( volledige) verhaal gelooft tenminste...Erg dat sommige topvirologen dit hebben verkondigd.

18/09/2010 Eeklo herbeleeft de bevrijding, 65 jaar na de tweede wereldoorlog.Er is een pakkende tentoonstelling in de Paterskerk, en er is vandaag een stoet van oude legervoertuigen, vanuit Balgerhoeke naar de Markt.

Er is een (totaal andere) fototentoonstelling in het Jeneverhuis.Organisator is (f)art.

KFC Eeklo speelt vandaag met een matchbal, geschonken door 't Kaaiken. Een delegatie van het bestuur van 't Kaaiken komt de Eeklose voetbal aanmoedigen.

Over voetbal gesproken...blijkbaar is er in de diverse Meetjeslandse weekbladen geen interesse meer voor deze populaire sport.

Maandag is er een ambtelijk voorbereidend overleg over de aanleg van de Ovonde ter hoogte van Delhaize en Heilig Grafstraat. De werken vatten vermoedelijk aan vanaf 16 november.

15/09/2010 de Guido Gezellestraat is afgezet, wegens een gat midden in de straat.Vermoedelijk het gevolg van de hevige wateroverlast in de voorbije weken.

Er moet ondrzocht worden of het afgeleverde kunstwerk ' de roze kop' ( ter hoogte van het JF Willemsplein) voldoet aan de afgesproken afwerking. Zowat iedereen is immers verrast over het gebruikte kleur en materiaal (dat toch brons zou zijn..).

Het dossier 'nieuw zwembad' komt in oktober op de gemeenteraad. Stad Eeklo zal zelf een WKK-installatie laten bouwen, die vermoedelijk aan de voorzijde van de sporthal zal geplaatst worden. Deze installatie zal energie leveren voor zwembad en sporthal. Op die manier moeten we de energiefactuur kunnen beperken.

13/09/2010 KFC Eeklo pakte een eerste overwinning, en staat nu op drie punten van de eerste. Op Bellem speelde KFC, dat dit jaar 90 is geworden, in de eerste helft conform de leeftijd van de vereniging. In de tweede helft liep het zeer vlot en werd Bellem overspoeld.

Young Stars doet het niet goed. Een troeste 0 op 6 moet dringend beter.

Steven Van Vooren kwam zwaar ten val in Parijs-Brussel.

Pieter Serry haalde een mooie 21° plaats in de Ronde van de Toekomst.

Eeklo is weer een kunstwerk 'rijker'. Misschien is het net dat beeld teveel. Het staat op de hoek van de Pastoor De Nevestraat en het is een roze kinderkop. Wat het verband is met JF Willems ( want voor hem werd dat beeld gemaakt!) is voor mij een raadsel. Vraag is wie het antwoord wel kent...

Minister Smet komt vandaag één van de grootste scholen van onze stad bezoeken.

Er werd in de vorige week veel gietasfalt aangebracht in enkele slechte Eeklose straten.

De weegbrug voor overladen camions, langs de Eeklose Ring, wacht nog steeds op de eerste actie. Persoonlijk vrees ik dat de weegbrug een achterhaald monument zal worden, want er worden nu reeds mobiele weegsystemen voor camions aangeschaft. Dus: het is goed mogelijk dat binnen enkele maanden de camions al rijdend worden gewogen, langs de Expresweg, en dus niet zullen afgeleid worden naar de weegbrug langs de eeklose Ring.

11/09/2010 Mark Van Hamme stelde vandaag in Roeselare zijn prachtig boek over Jean-Pierre Monseré voor. Een ruime delegatie Eeklonaars was aanwezig op de bijeenkomst in het Wielermuseum.

Peter Pauwels van Vlaams Belang heeft weer een 'interessant'(?) artikel geschreven, nu over het feit dat er meer dan 20.000 Eeklonaars zijn. Volgens hem is dit te wijten aan de immigratie. Het zal hoe dan ook wel te maken hebben met de vele nieuwe wijken in onze stad. Over de 'vreemdelingen' moeten we ons toch afvragen wie allemaal onder die categorie valt... tot welke generatie? Ook van gemengde huwelijken?

Terug sleurt Pauwels hetzelfde citaat van mijn website...Ik heb indertijd positief gereageerd op de regularisatie van enkele gezinnen, die goed geïntegreerd zijn in onze stad. Misschien hebben sommige mensen, zoals Pauwels, het daar moeilijk mee, maar ik zie echt niet in waarom gezinnen met schoolgaande kinderen, en die ruim vier jaar in Eeklo wonen ( zonder problemen te veroorzaken), zouden moeten teruggestuurd worden naar hun land.Pauwels en cie willen dit wel...

Aquafin heeft een voorontwerp klaar voor aanpassingen aan de waterfavoer in het noordelijk deel van de stad Eeklo.Dit wordt eind september besproken.

Ondertussen heeft de Technische Dienst alle oproepen naar de brandweer op de regenachtige donderdag, in kaart gebracht. Het overzicht werd vorige donderdag, samen met enkele schepenen, besproken.

07/09/2010 er was zeer veel volk op de informatievergadering over de zuidelijke ring rond Eeklo.Wat waren de voornaamste opmerkingen uit het publiek en wat zijn de eventuele knelpunten?

- het aansluitingscomplex richting Verloren Hoek.

- de buffering van lawaai, naar huizen en naar Het Leen.

- het voldoende 'nat houden' van Het Leen; geen extra uitdroging creëren.

Ik had de indruk dat de eigenlijke discussie over het nut van de Ring voorbij is. De gedachtenwisseling verliep zeer correct en sereen. Het was een goede informatievergadering, die tot doel had uit te leggen waarover het project gaat en hoe bezwaren kunnen worden ingediend.

06/09/2010

Eén van de elementen in het RUP van het Heldenpark is een meer open zicht op het kasteel vanuit de Oostveldstraat. Eén boom heeft dit plan nogal letterlijk genomen, en hij is op de middag krakend door zijn stam gegaan. De takken lagen op het fietspad!!! Ik zal voorstellen aan het schepencollege om een screening te doen naar de levensvatbaarheid van de andere bomen in het Park.

De Graswijk heeft een oud kapelletje doen wijken, thv de woning van wijlen Fernand Willems. Huysman Bouw heeft indertijd beloofd een nieuwe kapel te bouwen, en dit gebeurt nu op de hoek van Kerkestee en Vrombautstraat.

En wie zagen we dit weekend aan het stuur van een oude, vervuilende rammelauto op het Koninklijk Paleis (met als passgier Groen!leider Van Besien...?? Eén van de pioniers van de windenergie in Vlaanderen, namelijk Jim Williame. Hij is één van de ingenieurs van Ecopower, die een ultramoderne windtechnologie heeft gebouwd in Eeklo. Toch merkwaardig dat één van de Pausen van de groene energie met zo'n vervuilend ding rondtoert.

Ook al in het nieuws vandaag: de firma Van Wingen, die de Warmte Kracht Koppeling heeft geïnstalleerd ter hoogte van de stadsgebouwen in de Industrielaan.Die firma kreeg een prijs van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen.

06/09/2010 Minister Crevits heeft enkele gemeenten geselecteerd waar men de staat van de fietspaden zal evalueren. Men zal met een meetfiets over het fietspad rijden, om zo de effenheid van het pad te meten.Eeklo is dus bij de uitverkorenen.

Persoonlijk vind ik dit initiatief interessant, maar de uitslag is zo voorspelbaar.

vb: fietspad Melkerij-spoorweg: ok; Peperstraat: ok, behalve de lichte niveauverschillen aan het Rond Punt. Fietspad Boelare: niet nodig te meten, want er komt een nieuw.

Fietspad Oostveldstraat: vanaf Park richting Lembeke : veel niveauverschillen door zwaar vervoer, en door bouw van diverse huizen.

Fietspad Vrombautstraat: door wortels van bomen aan noordzijde niveauverschillen. Ook de recente bouw van enkele huizen maakt putten in het fietspad.

Fietspad langs Ringlaan: ok...

En we kunnen zo verder voorspellen....conclusie: de meetfiets zal alleen bevestigen wat we nu al weten.

Voor mij ligt het slechtste fietspad uit de nabije buurt in Waarschoot...ter hoogte van Bellebargie fiets je als het ware op een kameel. De vele opritten naar huizen liggen lager dan het fietspad, waardoor je om de zoveel meter up and down rijdt...

04/09/2010 Maandag is er een beslissende informatievergadering over de Ring.

Ik geef nog eens enkele argumenten TEGEN de visie van de tegenstanders van de Ring rond Eeklo:

- wie tegen de Ring is, is VOOR veel fijn stof en zeer veel vervuiling in de Eeklose binnenstad.

- wie tegen de Ring is, wil alle zwaar verkeer door Eeklo. Dus gegarandeerd meer ongevallen, en meer slijtage van de wegen.

- wie tegen de Ring is wil meer files in de binnenstad.

- wie tegen de Ring is, is tegen een goede bereikbaarheid van het nieuwe ziekenhuis en de industrie.

- wie tegen de Ring is, is tegen een verkeersbeleid zoals in Nederland. Daar left men rond elke gemeente een Ring.

- wie tegen de Ring is, en voor een open tunnelsysteem door Eeklo, wil Eeklo VIJF jaar openleggen voor een ONBETAALBAAR DUUR project, dat niet de minste oplossing biedt voor het zwaar verkeer.

- wie tegen de Ring is, en voor tunnels, heeft geen oplossing voor wateroverlast. Stel u eens voor wat die tunnels te slikken zouden krijgen bij de enkele hevige plensbuien, die ons landje jaarlijks te verwerken krijgt.

- wie tegen de Ring is, is tegen meer veiligheid voor fietsers en voetgangers in Eeklo.

Ik begrijp echt niet dat sommige bewegingen, geleid door niet-Eeklonaars(!!), een 'oplossing' komen voorstellen aan Eeklo, die Eeklo in alle opzichten zal versmachten. Ze pleiten voor meer openbaar vervoer??? Wie gelooft daar nog in, want het is onbetaalbaar...Tunnels in de Stationsstraat??? Dit is het meest idiote project dat ooit voor Eeklo werd gelanceerd. Het is gewoon onbetaalbaar, niet realiseerbaar, en het geeft geen oplossing voor het zwaar verkeer.

03/09/2010 ik blijf bij mijn nieuwjaarswens voor 2011 : een nieuwe federale regering. Wat nu gebeurt is een regelrechte schande: men blijft maar vergaderen over het communautaire, terwijl de economische en financiële problemen niet eens worden aangepakt.

Ik ben ook eens benieuwd in verband met de beslissing over de Lange Wapper in Antwerpen...Zal men nu eindelijk inzien dat tunnels duurder zijn, veel later zullen klaar zijn, gevaarlijker zijn ( quid met vrachtwagens tussen de auto's in die lange tunnels..) en veel fijn stof opleveren ( dat fijn stof wordt buiten de tunnels geblazen..). We zien en horen het wel.

Het schepencollege heeft gunstig advies gegeven voor de biogasinstallatie in de Korte Moeie. Het advies werd voorbereid door de milieudienst. De biogasinstallatie komt er op vraag van Ontex, om zo in eigen energielevering te voorzien en ook op die manier de productiekosten te verminderen.

In de Korte Moeie wil de stad ook overgaan tot aankoop van enkele oude woningen op de hoek met de Tieltse Steenweg. Zo zou op termijn het kruispunt aldaar veiliger en overzichtelijker worden.

03/09/2010

Het Eeklose schepecollege heeft negatief advies uitgebracht tegen de komst van windmolens tussen de Oostveldstraat en Vrombautstraat. Het is niet de eerste keer dat Eeklo aanvragen voor het plaatsen van windmolens negatief beoordeelt. Onze stad heeft van in den beginne, en dit zo goed als enige stad!, een duidelijke visie over windenergie. Wij promoten die windenergie, maar dan alleen op vastgelegde sites.

Er is een aanvraag tot subsidie voor de herwaardering van de dorpskern van Balgerhoeke.

Ondertussen bereikte ons ook het nieuws dat de ovonde in de Leopoldlaan zeker wordt aangelegd. De nodige kredieten zijn goedgekeurd.

De gemeenteraad heeft ook het verlichtingsplan van de Boelare goedgekerud, zodat de nutsmaatschappij binnen enkele weken kan starten met de voorbereidende werkzaamheden.

De sportsubsidies die Vlaanderen tokent aan de gemeentelijke sportdiensten worden afgetopt. Dit lezen we in het tijdschrift van de Vlaamse Steden en Gemeenten.

Ondertussen heeft Eeklo ook beslist zelf een WarmteKrachtKoppeling te bouwen, die het nieuwe zwembad en de huidige sporthal zal voorzien van milieuvriendelijke stroom.

In september worden de werken aan fietspad en rioleringen van Peperstraat- Moerstraat (misschien) voorlopig opgeleverd.Daarvoor gaat er eerst een werkvergadering door.

30/08/2010

Het BK wielrennen voor medici (gisteren in Lembeke) was voor mij een meevaller.

Ondanks het feit dat het maar mijn eerste wedstrijd was dit seizoen, eindigde ik negende op alle deelnemers, en haalde ik daarmee brons in de leeftijdscategorie vanaf 50 Jaar.De wedstrijd werd gereden aan een gemiddelde van bijna 40/u.

Een uitgedunde groep sprintte, op 15 seconden van de winnaar, voor de tweede plaats.

Ik kwam , door tactische bewegingen in de groep, iets te vroeg op kop in de tegenwind, waardoor ik nog geremonteerd werd en‘slechts’ brons haalde in mijn categorie.

De vergadering voor de buurtbewoners van het Heldenpark en Broeken was interessant.De evolutie van de ruimtelijke uitvoeringsplannen werd toegelicht.De bewoners kregen de kans om bijkomende info te vragen, of te geven.Zo kunnen de RUP’s verder worden uitgewerkt.Verwacht wordt dat het Heldenpark eerst zal afgewerkt zijn.

Vermoedelijk einddatum is eind 2011.

28/8/2010 Morgen om 14 uur Belgisch Kampioenschap wielrennen voor medici te Lembeke.

28/08/2010 Herman Van Rompuy, de eerste president van Europa, was gisteren in Eeklo. Hij bekoorde en viel op door zijn eenvoud. Terwijl vele politici zich vedette wanen, gedraagt hij zich op een hoogstaande, natuurlijke en vlotte manier. Iedereen was aangenaam verrast door zoveel presidentiële charme.

Ik denk dat Herman Van Rompuy ook genoten heeft van die enkele uurtjes Eeklo. Vooral de haiku's en het verhaal dat Paul Buyck bracht over het werk van zijn vader Norbrecht was boeiend en leerrijk.

Eric Matthijs schetste de indrukwekkende politieke loopbaan van Herman Van Rompuy, en het moment van de beslissing over zijn aanstelling tot Europees President.

Het initiatief om de haiku van Herman Van Rompuy te plaatsen aan de Kop van de Vaart in Eeklo is bijzonder geslaagd.Proficiat aan iedereen die heeft meegewerkt.

27/08/2010 Het water heeft zeer lelijk huis gehouden in Eeklo. Zowat in elke sector van de stad stonden gisteren de straten blank.Ik heb verschillende plaatsen bezocht en meerdere mensen gesproken. Eén van de grote problemen is de intergemeentelijke waterafvoer. Het water van Lembeke wordt afgeleid naar Eeklo ( voor een deel) en het water van Eeklo kan niet snel genoeg weg naar Sint-Laureins.

Volgende week volgt een evaluatie, en wordt er nagegaan of er snel enkele efficiënte maatregelen kunnen worden genomen.

24/08/2010

het openbaar onderzoek naar de Ring is bezig. Zoals verwacht roepen enkele 'groene' bewegingen op om te tekenen tegen de Ring. Die mensen, waarvan sommigen ook graag buiten de stad zijn gaan wonen, willen dus alle zwaar verkeer door Eeklo, en ze hebben us ook geen probleem met de files en de uitstoot van fijn stof. De voetgangers en fietsers in Eeklo moeten blij zijn met deze 'zieners', die de huidige verkeersonveiligheid in het centrum willen bestendigen. Eigenlijk is dit onbegrijpelijk. Het zijn dezelfde mensen die roepen om betere fietspaden in het centrum, die niet willen dat de camions rond Eeklo worden gestuurd. Leg dat maar eens uit aan de schoolgaande jeugd en aan de vele fietsers in onze stad.

Inlineskating Club Eeklo had dit weekend een internationaal tornooi. Het is een prachtige sport, maar soms op het randje van brutaal. Vooral in de finale gingen sommige spelers overkoken.

Pieter Serry deed donderdag een doodsmak in Italië. Drie dagen later was hij herrezen en vocht hij mee voor de titel in het BK wielrennen voor beloften. Hij werd zevende.

Bij de ontvangst van Europees president Heran Van Rompuy worden haiku's voorgelezn van Norbert Buyck. Norbert was een zeer actieve haikufan. Een hobby die hij deelde met die van Herman Van Rompuy.

Er lopen momenteel openbare onderzoeken over een biogasinstallatie en aanvraag voor het plaatsen van windmolens. Gelet op de procedure, waarin het schepencollege betrokken is ( moet advies geven en beslissen), kan ik inhoudelijk geen standpunt meedelen, zolang het openbaar onderzoek loopt

Vanavond en morgen worden er ruimtelijke uitvoeringsplannen toegelicht, over de omgeving van Broeken en het Heldenpark.

 

11/08/2010 De ganzen, die de ligweide aan de Kop van de Vaart hadden kaalgegeten, zijn ondertussen vakkundig verwijderd. Een medewerker van de stad Eeklo heeft dit milieubewust gedaan (lees: de dieren leven nog en werden goed behandeld).

Er is een soort tegengestelde beweging bezig op het vlak van immo in onze stad. Enerzijds is er een enorme nieuwbouw, en dit voor alle prijssegmenten van de huizenmarkt. Anderzijds raken een behoorlijk aantal oudere woningen niet ( aan de gewenste prijs) aan een koper. of er een verband is tussen beide trends is me niet duidelijk.

10/08/2010 Europresident Herman Van Rompuy komt vrijdag 27 augustus 2010 naar Eeklo, aan de jachthaven.

De plaats waar zijn haiku wordt vereeuwigd is nu echter 'bezet terrein'. Een troep ganzen heeft die 'ligweide' permanent ingepalmd. Vraag is of die ganzen vrijwillg het terrein zullen verlaten, voor aanvang van de officiële plechtigheid...

De Eeklose Open Vld heeft standpunten ingenomen in de parkeercommissie, die ze nu weer in vraag stelt op basis van een zeer kleine enquête. Zo was de Open Vld in de vorige bestuursperiode, en ook nu in de parkeercommissies, tegen een bewonerskaart. Op basis van slechts enkele tientallen antwoorden in een recente enquête wil Open Vld nu plots wel een onderzoek over het invoeren van bewonerskaarten...Onderzoek dat al is uitgevoerd en aantoonde dat de bewonerskaarten de parkeerdruk zullen verhogen en dat de rotatie op vlak van parekeren drastisch zal verminderen.

Pieter Serry bevestigt steeds meer wat we hier enkele maanden geleden voorspelden: hij is een klimtalent. In de Ronde van de Pyreneeën was hij weer bij de top 5. Volgend jaar wordt hij profrenner.

06/08/2010 Er is asfalt aangebracht op verschillende plaatsen in de Roze. Dat was ook nodig want er lagen heel wat putten in de straat.

De Inlineskating club heeft een internationaal tornooi in het weekend van 21-22 augustus.

Maar eerst zijn er de Jozefse Feesten (dit weekend).

Wie info wil lezen over de voorbereiding van KFC Eeklo kan terecht op www.defeecee.be, een site die beheerd wordt door supporter Kurt Van Laere.

Eeklonaar Bert De Backer sprintte zich gisteren zevende in de Ronde van Denemarken. Man in conditie, Steven Van Vooren, finishte enkele plaatsen verder.

05/08/2010

De Provincie heeft beloofd om de werken aan het fietspad tussen de Oostveldstraat, Antwerpse Heirweg en Schaapsdreef uit te voeren in 2011. Ondertussen wordt ook denkwerk verricht over de noordzijde van de stationsomgeving. Eén van de denkpistes is een fietspad tussen de hoek van de Lekestraat en Hospitaalstraat, langs de spoorlijn richting Oostveldstraat.

De werken aan de verkaveling Pijkensakker zijn gestart. De eerste wegen worden verhard, in het gedeelte aanleunend aan de Ijzerstraat en Raverschootstraat.

04/08/2010

De pers bericht vandaag dat er 150 parkeerplaatsen worden voorzien in de buurt van het Eeklose station. 150 is wat van het goede teveel...er zijn 63 parkeerplaatsen mogelijk op de vroegere goederenstalplaats van de Spoorwegen. Deze stalplaats ligt parallel tussen de treinsporen en Gentse Steenweg, achter Brantano.

Er is een voorstel tot gebruikscontract voor en door de stad Eeklo. Het ziet er dus naar uit dat nog dit jaar de eerste langparkeerders op wandelafstand van het station kunnen staan.

In het Meetjesland worden de rustoorden aan snel tempo gemoderniseerd. Kaprijke heeft nu een ultramoderne, ruime bouw. Lembeke ziet de ruwbouw reeds verschijnen.

In Eeklo loopt het administratieve bouwdossier voor RVT Sint-Elisabeth vlot. Ook daar kan gedroomd worden van de noodzakelijke uitbreiding. Deze situeert zich in de tuin en vijver van het rustoord.

31/07/2010

Misschien een vroege nieuwjaarswens voor 2011: geef België een nieuwe federale regering....Volgens de pers ( waaronder enkele zéér goede vrienden van Verhofstadt) was Leterme de grote klungelaar bij de vorige onderhandelingen. Nu wordt duidelijk dat het probleem elders zit. Het beleid van dit land wordt geblokkeerd door 'superbelangrijke' zaken zoals het inschrijvingsrecht van Franstalige Brusselaars...

De onderhandelingen worden dus gestopt, om vakantie te kunnen nemen...Het lijkt wel een bananenrepubliek.

In Eeklo liggen de werkzaamheden gelukkig niet stil door de discussie over de luiken van het stadhuis. Voor mij is dit een onbelangrijk gegeven. Stel dat het wettelijk verplicht is om de luiken terug te hangen, dan moet dit maar...Stel dat het niet kan verplicht worden, dan vind ik het mooier zonder luiken.

Belangrijker is wat er met het stadhuis kan gebeuren. De voorgestelde wijzigingen, met lift, lijken moeilijk haalbaar. Persoonlijk ben ik ook geen voorstander van een volledig herbouwen van de gelijkvloerse verdieping. We hebben die ruimte recent vernieuwd, en het is zeer functioneel.

De bouwvergunning voor de Vrouwestraat is zo goed als rond. Dit betekent dat de werken binnen enkele weken kunnen starten. Eeklo heeft uiteindelijk geopteerd om toch een bouwvergunning aan te vragen, omdat de weg iets wordt verbreed. Sommige buurgemeenten verbreden ook hun wegen, zonder bouwvergunning...

Dit is dus een 'absurditeit', want voor een werk(je) in de Vrouwestraat heb je die vergunning nodig, terwijl het in andere gemeenten niet moet (???), en het voor een immens werk zoals de heraanleg avn de Boelare ook niet moet..

Andere absurditeit: elke burger kan een huis renoveren aan 6% btw, terwijl het Eeklose stadhuis ( eeuwen oud) maar kan hersteld worden mits betalen van 21% btw.

27/07/2010

Wat is dat toch met die mobiliteit in Eeklo? Eerst rijdt er één nachtelijke uil rond met 4 pro mille, en een beetje later jumpt er een crossmotorijder over het dak van een stilstaande auto...Dat laatste verhaal lijkt me toch zeer ongeloofwaardig, maar het zal allicht wel niet...'uit de lucht gegrepen' zijn.

Eeklo komt dus op toch wel een originele manier in het nieuws.Maar eigenlijk liever zo niet meer.

De winnaar van de Balloonmeeting is het ballloonteam uit Hasselt, gesponsord door de stad Hasselt.

Steven Van Vooren zet zijn professionele opmars verder: hij staat tweede in de Ronde van Wallonië, in dezelfde tijd als de leider. De eerste twee in het klassement zijn Vlaamse jongens, geboren in 1986.

Het gras van het Eeklose stedelijk voetbalstadion is keurig kortgereden. Een weekblaadje trok de hogere stand van de grassprieten van het stedelijk voetbalstadion in het belachelijke, maar de schrijver wist blijkbaar niet dat het snoeiwerk diende uitgesteld te worden om maximaal effect te hebben van de onkruidbestrijding. Ondertussen is het gras dus afgereden, en dat is keurig op tijd, want de eerste match is aanstaande zaterdag. Zo zie je maar dat amateurisme en gebrek aan dossierkennis, ook in de journalistiek, leidt tot fouten.

25/07/2010

Volgens minister Jo Vandeurzen ligt AZ Alma bovenaan de lijst van de ziekenhuizen, die voor subsidie in aanmerking komen. Het is echter nog wachten tot de herfst om te weten of de bouwsubsidie wordt toegekend, en wat de grootee van de subsidie zal zijn.

Hoe dan ook zal de bouw van het nieuwe ziekenhuis een enorme, jarenlange impact hebben. Bijvoorbeeld op de mobiliteit.

De werf zal bereikt kunnen worden via de Blakstraat, en er moet een rond punt aangelegd worden op de Ringweg, ter hoogte van de inrit naar het ziekenhuis.

De Balloonmeeting was gisterenavond een succes. Het rustige weer zorgde ervoor dat de ballonnen, één voor één, konden opstijgen en vaak eerst richting Sint-Laureins dreven, om uiteindelijk te landen tussen Lembeke en Oost-Eeklo.

24/07/2010 Ooit beweerde men dat vrouwen in de politiek voor een 'betere politiek' zouden zorgen...We dit geloofde, is ondertussen wel ontnuchterd. Sommige politica schitteren in gebrek aan discretie en beseffen niet dat het algemeen belang op de eerste plaats moet komen. Ze zien de essentie niet, maar gaan voor hun eigen detail, en vooral voor hun eigen gelijk. Topvoorbeeld is mevrouw Milquet....nu op korte afstand gevolgd door Caroline Gennez..

De Eeklose Open Vld wil meer parkeerplaatsen in het centrum, maar geeft geen oplossingen. Het schepencollege zoekt wel naar die oplossing en hoopt die binnen enkele weken te communiceren.

Toch even verduidelijken dat Open Vld de plannen voor de Boelare heeft goedgekeurd in de gemeenteraad.Ik denk dat ze op dat ogenblik wisten dat er parkeerplaatsen gingen verdwijnen.

Ook vermelden dat de plannen ivm verdwenen parkeerplaatsen in de Guldensporenstraat reeds dateren van de vorige legislatuur. Enerzijds was er een private verkaveling op komst ( met verdwijnen van parkeergarages) en anderzijds waren er de plannen voor de heraanleg van de straat...

Het is maar door de succesvolle onderhandelingen van het huidige schepencollege dat er een (voorlopige) parking is gerealiseerd thv de toekomstige verkaveling Bostoen.

En ook op het Krügerdomein zijn er nu extra parkeerplaatsen.

Besluit: de vraag naar meer parkeerplaatsen is terecht, maar het is nogal zwak van een oppositiepartij om zelf geen parkeervoorstellen te hebben.

22/07/2010

Zo...terug in Eeklo, na een zonnige en sportieve vakantie. In Spanje maakten we live en op straat de WK-overwinning en feestvreugde mee. Het was een zuiderse ambiance!

In Frankrijk dan nog maar eens vastgesteld hoe populair de bekendste kale kop van dat land is: de Mont Ventoux heeft een aantrekkingskracht die onbeschrijfelijk is. Elke dag beklimmen duizenden wielerltoeristen deze (onmenselijke) berg.Vaak rijden ze tot drie of meer uren op het 21 km lange traject, met een hoogteverschil van 1600 meter. Langs de kant van de weg staan honderden vrouwen hun man of lief aan te moedigen ( en dan nog meestal op diverse punten van de beklimming).... het fietstoerisme, en de liefde voor de fiets en man, is dus duidelijk nog niet dood.

Opvallend ook hoe het buitenland prachtig oogt door de vele ronde punten. Ik blijf maar dromen van zo'n punt thv de R43-Leopoldlaan..En ik blijf maar niet begrijpen dat ingenieurs een lichtengeregeld kruispunt (daar) veel beter vinden.

Wat ook opvalt: België en Vlaanderen herken je onmiddellijk aan de 'vibrerende' wegen.Daar hebben we blijkbaar als enige een patent op...Is het nu echt zo moeilijk om vlakke, stevige wegen aan te leggen, die de koude en warmte kunnen trotseren? Zowel in Nederland, Frankrijk en Duitsland lukt het wel.In Vlaanderen niet.

09/07/2010

Het Eeklose ocmw heeft alweer betere rekeningcijfers. daardoor zal ook de rekening van de stad Eeko guntiger zijn.

De ovonde aan de Heilig Grafstraat is klaar voor uitvoering, maar we moeten hopen op beschikbae kredieten.

Er is momenteel druk overleg over de juiste uitvoering van het rond punt aan de toekomstige klinieksite.

06/07/2010 De Eeklose handbalclub mag fier zijn. Het tiende Ledegancktornooi voor jongeren uit Europa en Afrika, was een enorm sportief succes. Alleen spijtig dat het publiek moeilijk de weg vindt naar dit gebeuren. Dat stad Eeklo talent in de rangen heeft werd bewezen door: 1. de overwinning van de Eeklose jongensploeg en 2. het feit dat een Eeklose handbalspeelster volgend jaar bij een topteam gaat spelen in Frankrijk en 3.een andere Eeklose speelster draait mee in de Antwerpse selectie.

Op de spelersvoorstelling van KFC Eeklo werd de nieuwe secretaris en gerechtelijk correspondent, dhr. Frankie Ryckaert voorgesteld. Patrick Bijn, trainer van het jaar in eerste provinciale (!), stelde al zijn aanwezige spelers voor. Na de (korte) voorstelling konden de ruim 120 aanwezigen kennis maken met de spelers. Iets later schoven ze aan voor een maaltijd.

De voorstelling gebeurde, zoals vorig jaar, vanop het grasveld. Dit grasveld werd, op vraag van diegene die het terrein deze week zal 'soigneren', niet kortgeknipt...

Er wordt een extra gemeenteraad gehouden eind augustus. Dit is nodig om te voldoen aan de termijnen in de nieuwe stedenbouwwetgeving. Waarschijnlijk komt ook het nieuwe zwembad ter sprake.

Momenteel werken we aan een visie die de energielevering én milieuvriendelijk maakt, én goedkoper. Ik wil die energielevering in handen houden van de stad, en niet doorschuiven naar de private sector.

Meer dan de helft van de verkeersongevallen ( in België) gebeurt binnen de stad. Nog maar eens een argument voor de aanleg van Ringwegen. Het is misschien vervelend, maar een Ring is dé grootste troef op vlak van verkeersveiligheid.

Er werd al veel te veel gevallen in deze Ronde van Frankrijk..Grote oorzaak is het zeer groot aantal deelnemers uit zeer veel ploegen. Ter vergelijking: Merckx won in 1969 de Ronde, met 130 vertrekkers ( inderdaad: 130) uit 13 ploegen. Nu zijn er zeker 24 ploegen van acht renners. Gevolg: veel meer zenuwachtigheid en 'vechten' voor die publicitair belangrijke overwinning.

 

30/06/2010 Jackie De Smet, voorzitter van de Eeklose sportraad, kreeg vorige vrijdag de stadsmedaille. Hij was compleet verrast en enorm tevreden met deze vorm van erkentelijkheid!

29/06/2010 De ambassadeur van Kenia komt ook naar het internationale handbaltornooi te Eeklo. Spijtig genoeg kan ik zelf niet aanwezig zijn op de ontvangst van de handbalploegen aanstaande vrijdagavond.

De gemeenteraad keurde gisteren het bestek goed voor de heraanleg van de Boelare en Blommekens.We hopen nog in de tweede helft van 2011 te kunnen starten met dit immense wegenwerk.

Vandaag werd het charter voor een veiliger Eeklo ondertekend door Daniël Thienpont, namens de senioren en door burgemeester Loete. Het is de bedoeling dat enkele tientallen senioren een oogje in het zeil houden in de stad, en dat ze signaleren wat er fout loopt.

Vorige zondag was Michael De Wilde beresterk. Hij won de Rhinotriathlon met enkele straten voorsprong. Indrukwekkend hoe hij wegreed van iedereen en dan tijdens het lopen de kloof nog uitdiepte.

Mijn vader haalde vorige week, samen met enkele andere senioren uit het RVT Sint-Elisabeth zijn diploman 'internet'. Proficiat aan hem, en dank aan de verpleegsterschool. Met hun internetproject hebben de verpleegkundigen de senioren interessante momenten bezorgd.

24/06/2010 Ik begrijp de striemende kritiek van sommige hoofdredacteurs niet...Wat kon Letereme doen? Indien hij lijsttrekker was geweest voor de Senaat, dan zouden deze journalisten hem toen, voor de verkiezingen, wekenlang afgemaakt hebben. De keuze voor Marianne Thyssen werd dan ook ( indertijd) door de pers positief onthaald. Nu ze, na een historische nederlaag, verkiest om de partij niet verder te leiden, keren de journalisten zich weer tegen Leterme.

24/06/2010 De Open Vld vraagt meer defibrillatoren in Eeklo. Persoonlijk sta ik vrij neutraal tegen die aanvraag, want enerzijds zal elke bijkomende defibrillator een (zeer kleine) kans extra betekenen op een levensreddende actie. Anderzijds weten we dat de meeste levensbedreigende hartfibrillaties voorkomen in de thuis- of werksituatie. De vraag is dus: hoeveel investeren voor welke levensreddende opbrengst... Ik denk niet dat de defibrillatoren, die nu in de stad aanwezig zijn, reeds hebben gefunctioneerd. Idem voor mijn persoonlijk toestel...en dus is de vraag: is dit de meest efficiënte manier om levens te redden? Ik weet het niet. Misschien is het toch beter om extra geld te investeren in verkeersveiligheid. Daar ligt het levensreddende rendement hoger.

Het Vlaams Belang is op korte termijn enkele waardevolle Eeklose politici kwijt. Eerst vertrok een provincieraadslid, en nu is het de beurt aan een ocmw-raadslid.

De meeste politieke partijen hebben het momenteel moeilijk: SP.A is nog een schimmetje van vroeger, Marianne Thyssen kiest binnen CD&V voor het rustiger bestaan in het Europees Parlement en bij Open Vld zit men ook in een zeer diep dal. Om maar te zwijgen van LDD..blijkbaar is zowat elk Eekloos lid gevlucht uit die 'partij'.

22/06/2010 De voettocht 'Door het Meetjesland' was weer een enorm succes. Meer dan duizend wandelaars startten aan de Eeklose sporthal. Proficiat aan Thierry Lippens en medewerkers.

Volgende week is er gemeenteraad, met voor het eerst een half uur mondelinge, actuele vragen. Elke fractie kan drie vragen afvuren richting schepencollege. Na 30 minuten wordt het debat stilgelegd.

Komt ook ter sprake in de gemeenteraad: de afschaffing van de subsidies voor zonnepanelen. Dit wegens te groot succes. Ook de hogere overheid zal merken dat de groenestroomcertificaten een financiële strop worden. Waar de subsidies vroeger bedoeld waren om de groene energie te lanceren, is het systeem nu niet langer betaalbaar. Meer nog: het wordt zelfs pervers, want wie geen zonnepanelen heeft zal meer betalen voor zijn stroom om diegenen die wel panelen hebben te subsidiëren.

PS: ik dien ook een aanvraag in tot plaatsen van zonnepanelen op mijn woning, maar ik weiger de stedelijke subsidie ( uit principe).Deze subsidie gaat volgens mij teveel naar diegene die het niet nodig hebben. Financieel minder begoede mensen kunnen zich geen panelen veroorloven en ze grijpen dus naast de subsidie, en ze zullen volgend jaar meer betalen voor hun stroom...Ik vind dit dan ook niet eerlijk.

19/06/2010

Gisterenavond was er een alcoholcontrole door de politiezone Meetjesland-centrum. Ik mocht, moest, voor de eerste maal (!) na 32 jaar(!) autorijden , blazen. En zoals verwacht, met nuchter resultaat...

De Eeklose Balloonmeeting moet zeker kunnen profiteren van de nieuwe 'gasregeling', waarbij de deelnemende teams hun gas gratis krijgen. Nu maar hopen dat de ballonnen gas kunnen geven, en dat de wind zich gedeisd houdt.

De pers schreef enkele weken geleden dat KFC Eeklo een ex-internationaal zou aantrekken. Dit was een enorme kwakkel, want het bestuur van KFC Eeklo heeft nooit onderhandeld met die ex-internationaal..... Deze speler is ondertussen elders onder dak.

De tijd is voorbij dat regioploegen veel en dure spelers konden aantrekken. Elke voetbalclub moet financieel inleveren. En dit is eigenlijk maar goed ook, want de voetballers verdienen nog altijd veel te veel in vergelijking met andere amateursporters. Eigenlijk kan je het niveau van provinciaal voetbal vergelijken met de categorie A van de WAOD in het wielrennen. Tweede klasse voetbal zou je dan kunnen vergelijken met wielrenners uit de categorie elite zonder contract (KBWB). Wel, financieel zijn de provinciale voetballers veel beter af dan....de eliterenners zonder contract. Dit is op ( korte) termijn onhoudbaar en onbetaalbaar.En het is gewoonweg niet verdedigbaar, want er is een enorm sportief niveauverschil tussen beide.

 

16/06/2010

Dé grote vergissing van de CD&V, voor de verkiezingen, was het opblazen van de alliantie met de N-VA. Dit is nu zeer duidelijk. Want men heeft gedacht dat de franstaligen inschikkelijker zouden zijn tegenover de Vlamingen, zonder N-VA, en niets was minder waar. Reynders, gesteund door zijn vrienden van de Vlaamse liberalen, liet geen kans onbenut om Leterme en zijn 'ploeg' te kelderen...Reynders en de Vlaamse Liberalen zijn nu mee het slachtoffer van hun aanpak.

In de nabije toekomst zou een nieuw front tussen CD&V en N-VA, eventueel in los samenwerkingsverband, voor Vlaanderen een goede zaak zijn. Op die manier heeft Vlaanderen één sterke stem; Wallonië heeft die nu al..

Valerie Taeldeman haalde, vanop een anonieme opvolgersplaats, het grootste aantal stemmen van alle CD&V-kandidaten in het kanton Eeklo-Maldegem.

Dit bewijst ook dat vooral de gemeente Maldegem zorgt voor de 'hogere' score van de CD&V in dit kanton. De door de CD&V behaalde percentages liggen sinds decennia het hoogst in Maldegem. Veel hoger dan de Vlaamse gemiddelden ( met als absoluut dieptepunt stad Gent, waar de leiding van de CD&V sinds jaren een ramp is).

15/06/2010 Koen Loete haalde, net zoals Odette Van Hamme bij de vorige verkiezing, een mooie persoonlijke score. Maar een parlementszetel zat er hoe dan ook niet in. Eeklo zal in de nabije toekomst maar kans hebben op een CD&V-vertegenwoordiger in het parlement, als de partij zich zeer sterk herpakt.En dat is afwachten...

Ten noorden van de Expresweg wordt er een fietspad aangelegd, dat de verbinding maakt tussen de brug van de Peperstraat en de fietsersbrug. Dit wordt een zeer belangrijke, fietsvriendelijke weg.

14/06/2010 De kaarten zijn zeer hevig geschud. PROFICIAT AAN DE N-VA!! Voor de CD&V is deze uitslag een historische ramp. In Oost-Vlaanderen is de CD&V geen volkspartij meer, maar één van de zovele kleinere politieke groepen.Deze uitslag moet nog bezinken, vooraleer er definitieve lessen worden getrokken, ook voor Eeklo.

Wat we nu wel al weten is dat er niet alleen federaal, en Vlaams ( is reeds gebeurd), maar ook op Eekloos vlak zal moeten bespaard worden.  Dit is alvast de eerste grote les na de verkiezingen.

13/06/2010 vandaag is het de grote dag: verkiezingen, waarvan jarenlang werd beweerd dat ze ongrondwettelijk zijn...De kaarten zullen geschud en herverdeeld worden.

Volgens mij blijft Yves Leterme nog weken, maanden premier, wachtend op een nieuwe regering. Ik geloof immers niet in een snelle, politieke oplossing voor de echte uitdagingen...Zie je al N-VA besturen, samen met PS en SP.A? De ene wil geen, de andere wel een vermogensbelasting. De ene wil minder migratie, de ander niet.....

In de verkiezingsperiode is er ook weinig duidelijkheid gegeven: wil men splitsing van België of niet? Heeft men een besparingsplan, en zo ja, is het realistisch (vb. beloven dat je 500.000 nieuwe jobs zal creëren; PS die niet wil besparen...)?

We zien wel wat het wordt. Vanaf 14 juni wordt het echt menens.

11/06/2010 De oprit naar de stedelijke brandweerkazerne wordt momenteel hersteld. De betonstroken waren op diverse plaatsen uitgebrokkeld.

Tegenwoordig is het in om als politieker 'keurig gekleed te lopen, met das of strik'...De winnaar van de Nederlandse verkiezingen, dhr Rutte, is volgens de pers, zo'n ideale schoonzoon...Ook de gedoodverfde kandidaat voor het Belgisch premierschap, Elio Di Rupo, is een nette jongen.. De pers vindt dit blijkbaar een 'politiek' voordeel. Merkwaardig dat de kledij van Marianne Thyssen (ook al netjes gekleed) eerder als nadeel wordt aanzien..

11/06/2010 In de verkiezingscampagne wordt vaak gesproken over de winsten van Electrabel...Die winsten werden jarenlang (voor een groot stuk) verdeeld onder de gemeenten. Zij kregen dividenden...En die dividenden waren zeer welkom. Behalve voor bvb. Steve Stevaert, die één van de grote voorstanders was om dit syteem te ontmantelen. Nu krijgen de gemeenten nog zeer weinig dividenden. Zij kreunen onder het wegsmelten van die geldstroom ( die een beekje werd...).

De socialisten, die als eersten het dividendensysteem weg wilden, zijn nu ook de eersten om te roepen dat het niet fair is dat een groot, internationaal bedrijf, (te) weinig belastingen betaalt.

Vandaag betaalt de staat MILJOENEN euro's aan energiebedrijven; omdat deze investeren in groene energie. En het is niet alleen Electrabel dat daar veel geld voor krijgt; ook elke energiespeler in de windmolensector of biomassa...krijgt ( zeer) veel geld van de Staat.

Voor wie 'moet' u, Eeklonaar, stemmen? Voor mij is het eenvoudig: Eeklo heeft één kandidaat met ernstige kans, namelijk Koen Loete. Voor onze stad is het belangrijk dat er opnieuw een vertegenwoordiger komt in Brussel. Wil men de streek blijvend gewicht geven dan is een extra steun aan Minister De Crem noodzakelijk..Ook de andere Meetjeslanders verdienen uw stem.

In het recente verleden heeft Erik Matthijs enkele dossiers kunnen deblokkeren, waardoor belangrijke subsidies vrijkwamen. Ik geef als voorbeeld de toelage voor de aankoop van grond voor het fusieziekenhuis. Daar was het werk van parlementairen ( Matthijs en Wille) doorslaggevend. In de jongste jaren is het binnenhalen van subsidie minder vlot gegaan, op uitzondering van het zwembaddossier. Daar heeft onze aanpak het verschil gemaakt.Met een subsidie van 1,25 miljoen euro als resultaat.

Wnt de N-VA de verkiezingen? Het ziet er naar uit...Nu al is het de grote verdienste van die partij dat ze het Vlaams Belang en LDD overbodig maakt. Voor de uitstraling van Vlaanderen is N-VA heel wat beter dan VB en LDD..

09/06/2010 Gelukkig zijn er nog de programma's, zoals Phara, waarin rustig en deskundig wordt uitgelegd, waar België mee bezig is. Het is toch wel lichtjes huiveren als je hoort wat de economische, financiële weerslag zal worden voor dit landje, dat zich aan het splitsen is....

De techinsche dienst heeft tijdig een gat in de Boelare kunnen dichten. Het was een gat van manshoogte en diverse keren meer dan mansbreedte. Het is een wonder dat de wegbedekking niet was ingescheurd.

08/06/2010

Toch iets over de komende federale verkiezingen..Ik kan niet meer volgen, want de redenering van N-VA over de splitsing van de pensioenen is Absurdistan. Volgens die partij zal een Vlaming die in Brussel werkt onder het Brusselse pensioensysteem vallen. Heel mooi, als die persoon daar zijn volledige carrière werkt. Moeilijker wordt het als hij een deel in Brussel heeft gewerkt, en een deel in Vlaanderen..En wat met een werknemer van een Belgische bank?: werkt hij in een filiaal in Brussel...heeft hij dan een ander pensioensysteem dan zijn collega in Gent, of Luik? Of hebben alle werknemers van die bank, met zetel in Brussel, hetzelfde pensioensysteem. Geef toe: politieke onnozelheid!

De Eeklose sportraad bestaat straks 40 jaar. Een zeer groot deel van die 40 jaar is de Sportraad geleid door Jacques De Smet. Die 40 jaar wordt gevierd in het Eeklose stadhuis, op 25 juni.

06/06/2010 De voorzitter van de Eeklose handbalclub, Hans Borgers, heeft bij de Provincie steun gevraagd voor het handbaltornooi (en de humanitaire actie voor Kenia). De Provincie heeft ondertussen een zeer mooi bedrag als steun toegezegd!De eerste grote stap naar het streefdoel van 50.000 euro opbrengst is daarmee gezet.

06/06/2010 De Vlamingen hebben nogal vlug een machogevoel ten opzichte van de Walen ( en misschien omgekeerd ook). Maar gisteren bezocht ik het opleidingscentrum Dreyfus (Stade de Standard). Wel...dit jeugdvoetbalcomplex is een parel, van ruim 15 hectare groot. Gewoon prachtig, clean, superprofessioneel! Als je dergelijk complex ( dat in Vlaanderen niet bestaat) bezoekt, bekijk je onze zuiderbelgen toch iets anders..Ze hebben daar iets prachtigs gerealiseerd, ten voordele van de sportieve jeugd. De Walen: ze kunnen soms een voorbeeld zijn voor de Vlamingen!

05/06/2010 De Eeklose Jaarmarktdag was een topper. Het begon al met het CD&V-ontbijt, dat door veel aanwezigen werd gesmaakt. De leden van het schepencollege gaven een uitgebreid overzicht van de realisaties uit deze legislatuur.

Daarna de Jaarmarkt zelf: massale belangstelling! En dan het wielercriterium...ook duizenden supporters. Kortom, een mooie dag.

In een gemeenteraadscommissie werd nogmaals het zwembaddossier besproken; we bijven zachtjes aan vooruitgang boeken in dit dossier.

Ook de susbsidie voor zonnepanelen werd aangekaart. Persoonlijk ben ik nooit voorstander geweest van het feit dat de stad subsidie geeft aan individuelen, waardoor er twee effecten worden bereikt: 1. door de subsidie blijven de zonnepanelen duurder dan in het buitenland en 2. wie geen zonnepanelen legt, betaalt straks mee voor de groenestroomcertificaten van diegene die wel panelen heeft...En eigenlijk is er nog een derde 'nadeel': de stad heeft zelf geen voordeel aan het subsidiesysteem, want met het geld van de subsidies zou de stad eigen investeringen in duurzame energie kunnen doen.Waardor de stedelijke energierekening zou dalen.

02/06/2010 Gisteren kreeg Tom Dice de stadsmedaille. Hij kwam die in ontvangst nemen in het Eeklose stadhuis, tussen tal van mediaverplichtingen in. Zo diende hij 's middags nog, met de helicopter, te vertrekken naar TV-Limburg.

De gemeenteraad werd snel afgewerkt. Enig discussiepunt was de aanbesteding van enkele werken aan het jeugdgebouw in de Kerkstraat.Tegen de komst van het jeugdcentrum zijn er heel wat bezwaren geuit uit de onmiddellijke woonbuurt, maar de administratie van stedebouw heeft de argumentatie tegen het bouwdossier weerlegd.Op vraag van Open Vld werd beloofd dat er geen toewijs van werken zal zijn, zolang de bouwvergunning niet binnen is... Dit is niet meer dan logisch, want de stad zal geen werken starten zonder vergunning.

De rekening voor het jaar 2008 werd meegedeeld aan de gemeenteraad. In de rand van dit dossier en dat van het jeugdgebouw werden enkele bezorgde vragen gesteld over de negatieve evolutie van de stadsfinanciën.

Morgen donderdag is het Jaarmarkt, met uitstekend zomerweer. De afsluiter van de Jaarmarkt, het wielercriterium voor elite zonder contract en beloften, wordt vast en zeker een voltreffer.

30/05/2010 Tom Dice deed het! Hij werd schitterend zesde in de Eurosongfinale. Proficiat!!! Hij krijgt aanstaande dinsdag de stadsmedaille omwille zijn promotie voor Eeklo.

Er was zéér veel volk en zéér veel ambiance op de Eeklose Markt tijdens de Songfinale. Ondanks de regen ( die elk jaar gretig valt, eind mei; vraag het maar eens aan de organisatoren van het voetbaltornooi in Bassevelde).Vooral de puntentelling, met Tom vaak in tweede en derde positie was leuk om volgen. Een grappig moment was het toen ook Wit-Rusland eens veel punten kreeg...' 10 points for Bel..(reeds gejuich op de Markt)..arus'.... Dus nee, niet voor België, maar voor Belarus.

29/05/2010 Groot scherm op de Markt te Eeklo: volg live de Eurosongfinale van Tom Dice!

29/05/2010 Wie denkt dat hij een Eeklose 'parkeerboete' kan recupereren, zal van een kale reis terugkeren. Want: het private parkeerbedrijf haalt de link tussen de nummerplaat van de wagen en de eigenaar van de auto, via de Eeklose stadsontvanger. Dit is dus zoals het moest, voor de goedkeuring van de  federale wet op parkeerbedrijven en privacy...

Heel die wet op de privacy lijkt me een dubieus verhaal, want in de gezondheidszorg kunnen tal van instellingen en private bedrijven zéér veel en zéér vertrouwelijke informatie verkrijgen van gelijk welke burger. Informatie die veel gevoeliger is dan de link tussen wagen en eigenaar.

Donderdagmorgen was het uitstekend weer in Eeklo, en er was dan ook een massa toeschouwers aanwezig voor de start van de tweede rit van de Ronde van België.

De organisatie van de start van de Ronde van België in Eeklo is geslaagd, dankzij de perfecte samenwerking tussen de Sportvrienden, stad Eeklo en politiezone Meetjesland. Dank aan iedereen die heeft meegewerkt!

De Eeklose handbalclub heeft ambitie: via het handbaltornooi wil de club 50.000 euro inzamelen voor een weeskinderenproject in Kenia!

27/05/2010

Philippe Gilbert heeft zijn visitekaartje afgegeven in het Meetjesland.Na een zware ontsnapping met een klein kopgroepje, hield hij iedereen achter zich.Hij verzamelde alle truien, van leiderstrui over punten en rushes..Alleen de jongerentrui was voor de van kou en regen bibberende Rus Denis Gabinzyanov, uit de Oeralstreek.Denis zorgde op het podium voor lichte paniek bij sponsor Frank Piessens, want hij dacht dat de grote fles Primus...champagne was. Even goed schudden en dan ontkurken, dat was zijn bedoeling...Hij werd tijdig 'tegengehouden'.

Het werd dus een zeer natte eerste rit in de Ronde van België, en dat is spijtig voor de publieke belangstelling, maar goed voor het palmares. Want alleen echte ‘Flandriens’ kunnen winnen in zo’n weersomstandigheden.En Gilbert, de sterke Waal, is nu ook een beetje Flandrien.

Dinsdagavond werd het standbeeld voor de Meetjeslandse Flandriën onthuld aan de Eeklose Jachthaven.Het initiatief van Bertram De Coninck en AVS viel enorm in de smaak. Het is een zeer mooi standbeeld, dat werd onthuld in aanwezigheid van Romain De Loof en Eric De Vlaeminck.

Tom Dice, en natuurlijk ook zijn Eeklose gitaar, hebben een eerste stap naar de Europese bekendheid en beroemdheid gezet in het verre Oslo.Hij haalde de finale van Eurosong! En dat is, sinds jaren, een Vlaamse primeur. Proficiat, en hopelijk zaterdag een prachtige score!

23/05/2010

Gisteren vierde Ithaka feest, want de tennisclub Meetjesland komt daar opleiding geven aan jongeren en tennis aanbieden aan recreanten en toekomstige tenniskampioenen.Nico Van Kerckhove, sinds jaar en dag professioneel tennisleraar en Ton Calant (idem, én op 2 juni spreker op Roland Garros over jeugdtennisopleiding!!) slaan de sterke handen in elkaar.

Geert Faes is peter van het project, waar muziek in zit! Ik geloof dat dit project echt kan slagen, en ik hoop het ook, want Ithaka was ook een beetje mijn kind.Ik was bijna de enige politieker die hard geloofde in een sportieve toekomst van Ithaka.Vele anderen dachten dat de toekomst van Ithaka een Boeboekspark zou worden.

Het kostte me toen veel sympathie, want honderden mensen tekenden indertijd tegen de komst van een tennisclub op Ithaka.

De tentoonstelling over de Flandriens, ter gelegenheid van de Ronde van België, loopt volop.Met (alweer) grote dank aan Mark Van Hamme.

Een delegatie van de gemeenteraad bezocht vorige vrijdag het prachtige zwembad van Terneuzen.Dit om ideeën op te doen voor het toekomstige bad in Eeklo.

Het bad van Terneuzen noemt Vliegende Vaart, en dat verwijst niet naar de snelle realisatie van het zwembad, maar wel naar de historiek van de gronden, waar het bad gelegen is.

Ik was al langer op de hoogte van enkele details van het bad, zoals het opteren voor gezamenlijke kleedkamers. Mijn advies naar de sportdienst was, enkele weken geleden, om toch zoveel mogelijk privacy in te bouwen in ons nieuw zwembad.

Het feit dat er in Terneuzen ook een apart dameszwemuurtje is, wil ik dan niet overnemen. Wetende dat dit mede op vraag is van moslimvrouwen…,denk ik dat dit niet het juiste signaal is voor onze stad.

En nog even over de Giro…de Italianen winnen weer ( driemaal op rij). Het kan dus ook in deze zuivere tijden.

20/05/2010 In de jaren negentig begonnen de Italiaanse wielrenners plots 'te vliegen'. Een bekende Belgische sportdokter zegde toen dat de Italianen revolutionaire trainingsmethodene hadden... Merkwaardig, want nu hebben de Italianen nog geen rit gewonnen in de Giro d'Italia. Je moe(s)t zeer naief zijn om die stelling van die Belgische arts te geloven. Nu ook Landis beschuldigend spreekt over dopinggebruik zakt de geloofwaardigheid van sommige toprenners ( en sportartsen) zeer diep weg.

De laatste voorberedingen voor de match Eeklo-Ajax worden getroffen..Het zal warm zijn aan de Zandvleuge en het zal boeiend zijn om de ex-vedetten van Ajax tegen de huidige ploeg van KFC Eeklo te zien spelen. Afspraak zaterdag 22 mei!

A propos: het stond maar kleintjes in de krant, maar de Young Stars gaan naar derde provinciale. Proficiat!!!

De verkeersraad kwam vorige woensdag bijeen, en één van de besproken punten was het advies van de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap.Advies over parkeerplaatsen voor de woning van gehandicapten. De verkeersraad stelde vast dat er een echte trendbreuk is opgetreden: er wordt bijna geen positief advies meer gegeven voor dergelijke parkeerplaatsen.

17/05/2010 We waren gisterenmorgen al op de hoogte van de ontploffing in één oven van IVM. Wat de ernstige ontploffing heeft veroorzaakt is niet bekend. Feit is dat de schade zeer groot is. Je mag er niet aan denken dat iemand een explosief heeft gedropt in een vuilniszak...

De Belgische vlaggen worden momenteel opgehangen in de Stationsstraat en ter hoogte van de Markt. Dit naar aanleiding van de Ronde van België.

Karel Bekaert fietste zich gisteren in de kijker in het provinciaal kampioenschap voor juniores ( tweedejaars). Hij werd na een winderige, snelle koers achtste. De aankomst lag ter hoogte van het centrum van Boekhoute. Dit centrum is ondertussen zeer mooi gerenoveerd, zonder onnodige asverschuivingen. Een voorbeeld voor andere dorpskernen!

16/05/2010 Door een defect zal er vermoedelijk één van de twee ovens van Ivm ( een tijdje) moeten stilgelegd worden.

Het verhaal over de allochtonen in België (Het Nieuwsblad) zegt dat onze stad en streek 5% inwoners van buitenlandse afkomst telt. Het is maar hoe je statistieken bekijkt en interpreteert. Ik denk dat 'buitenlandse' gezinnen die meer dan 30 jaar in ons land wonen, en wiens (klein-)kinderen Nederlands spreken, meer dan halve Belgen zijn.

Volgende week buigt het schepencollege zich weer over de financiële toekomst van de stad. Zoals ik drie jaar geleden voorspeld heb, moeten niet alleen de landen, maar ook de gemeenten, rekening houden met de veranderende economische, financiële toestand. Het wordt bezuinigen. Niet meer en niet minder.

SK Maldegem stond tot gisteren met één been in vierde klasse. Vandaag schiet daar zeer weinig van over....Maldegem verloor met 3-0 in Appelterre. Om dit nog goed te maken volgende zondag (= terugmatch) zal er zéér veel geluk en inzet nodig zijn.

13/05/2010 Tom Dice kan nu inderdaad zingen over 'my guitar'...want hij kreeg er één namens de stad Eeklo. Met die kleurrijke gitaar zal hij België en Eeklo verdedigen op het Eurosongfestival.De gitaar werd gisteren overhandigd op de ambassade van Noorwegen in Brussel.

Taptoe besteedt ruime aandacht aan de kandidatuur van burgemeester Loete voor de komende parlementsverkiezingen. Koen zal  zeer hoog scoren, en misschien in het parlement raken. Dat laatste kan dus, maar wordt zeer moeilijk, want er zijn weinig zitjes voor zeer veel goede, populaire kandidaten.

En..stel nu dat de burgemeester ook parlementair wordt...Kan hij dit combineren? Volgens mij wel, maar het zal fysiek lastig zijn, omdat een burgemeester nu nog meer taken heeft dan vroeger. De werkbelasting is toegenomen door enkele intercommunale taken, zoals poiltieraad, brandweer, Streekplatform, Resoc enzoverder. Een burgemeester die uitsluitend burgemeester is, heeft als voordeel dat hij 100% voor en in zijn stad werkt. Een burgemeester, die ook parlementair is, heeft het grote voordeel dat hij dossiers kan bepleiten bij administraties en ministers. En vooral dat bepleiten van dossiers bij Brusselse administraties is levensnoodzakelijk. Sommige ambtenaren zijn niet geïnteresseerd in dossiers van kleine steden, of ze kennen gewoonweg het (politiek) belang van een dossier voor die stad en streek niet. Alleen al om die, voor Eeklo belangrijke dossiers te bepleiten heeft onze stad een parlementair nodig.

11/05/2010

De Young Stars verloren hun eerste match van de eindronde. De ploeg moet donderdag zeker winnen om nog een kans te maken op promotie naar derde provinciale.

Het gerucht klopte dus: burgemeester koen Loete duwt de kamerlijst voor CD&V. Er is dus een kans dat Eeklo weer een parlementair-burgemeester heeft, na 13 juni.

Er wordt volop gewerkt aan de plannen voor de herinrichting van het centrum van Balgerhoeke. Een aantal vertegenwoordigers van de wijk kregen de eerste ideeën te zien. Er zit heel wat potentieel in de verfraaiing van het dorpsplein van Balgerhoeke. Nu moet het nog definitief verwerkt worden en...gerealiseerd worden.

Vandaag wordt ook verder gesproken over de realisatie van de Ring rond Eeklo. Gesprekspartner is de Provincie.

Finiwo verkocht voor de aangesloten gemeenten de Telenetaandelen aan 22 euro. Dit raakte vorige vrijdag bekend. De prijs per aandeel is zeker meegenomen. Vorige vrijdag leken de aandelen immers in vrije val. Maandag veerden ze, na de knock-out, terug recht. Dit toont nog maar eens aan dat de beurzen meer en meer een financiële goktent zijn geworden, bespeeld door enkele grote manipulatoren.

Zoals een econoom me zegde: de dagelijkse noteringen van aandelen leiden tot dergelijke uitspattingen. Indien men hetzelfde zou doen met de huizenmarkt (dagelijks de trend van de verkoopcijfers noteren), dan zou er af en toe ook paniek ontstaan in de immobiliënwereld.

08/05/2010

Gisteren was een superdrukke dag in Eeklo:

-          er was de voorstelling van de passage van de Ronde van België in Eeklo. Enerzijds is er het competitieve luik, en anderzijds is er een tentoonstelling over de Flandriens en een etalagewedstrijd. De Ronde komt naar Eeklo vanaf dinsdag 25 mei

-          een half uur later werd de fit-o-meter van het college OLV Ten Doorn ingehuldigd. Het is een fit-o-meter voor goed getrainden. Niet voor studenten zonder armspieren! Het is een mooi initiatief en het bewijst nogmaals dat de Eeklose scholen veel belang hechten aan sport op school.

-          In de vooravond was er alweer een activiteit in Ten Doorn, als herdenking van de WO.

-          Het cultuurcentrum De herbakker stelde het nieuwe jaarprogramma voor

-          Tot slot zakte het schepencollege af naar de Stedelijke Brandweer om de nieuwe elevator te bewonderen. Het is een hoogtechnologische brandweercamion met een verreiker van ruim 33 meter lengte.

-          De aangekondigde minister, mevrouw Turtelboom, kwam niet naar de brandweerkazerne. Zij diende te werken aan de lijstvorming van de Open VLD. In de wandelgangen werd vernomen dat de burgemeesters van Waarschoot en Eeklo de kamerlijst van de CD&V zullen duwen

06/05/2010 Ik heb zeer veel respect voor de politieke lijn die Bart De Wever uittekent ( en voor de persoon zelf, die zeer rechtlijnig is), maar het binnenhalen van dhr. Bracke lijkt me toch een flater. Deze journalist, compleet uitgezongen bij de VRT, lijkt me echt niet het soort politieker die verandering zal brengen. Ik zie daar ook absoluut geen N-VAer in. Ik kan natuurlijk fout zijn, maar mijn intuïtie zegt dat het politiek engagement van dhr. Bracke niet meer is dan plat opportunisme, van de kant van de 'slimme journalist'. Zijn carrière is gered. Nu maar hopen dat zijn kiescijfers beter zijn dan zijn kijkcijfers..

Meer en meer hebben journalisten een gebrek aan geloofwaardigheid. Verschillende journalisten zijn mouwvegers van politici. Ze schrijven er zelfs boeken voor, of geven hen de juiste steun op het juiste moment...Als je edito's leest, moet je eigenlijk eerst nagaan welke banden die journalist heeft met welke politicus...Dan weet je waarom wat en wanneer geschreven of gezegd wordt.Ik vind dit erg, want de onafhankelijke journalist wordt meer en meer een ...afhankelijke journalist.

06/05/2010 Wagens met een wielklem aan, en geparkeerd in de zone 'betalend parkeren' van Eeklo, mogen zich voortaan ook aan parkeerretributiebonnen verwachten. Ik heb alleen gevraagd aan het parkeerbedrijf wat de maxiumcapaciteit is van parkeerbonnen, want die moeten gestapeld worden onder de ruitenwisser(s)...

Morgen wordt de Ronde van België voorgesteld. Het wordt hoe dan ook fietsdruk in deze contreien, want maandag landt de Giro in het Nederlandse Middelburg.

Morgen is er ook de inhuldiging van een fit-o-meter in Ten Doorn.

04/05/2010 Ik zeg al twee jaar dat er een groot fietstalent rondrijdt in onze streek. Pas nu (!!) ontdekken de kranten Pieter Serry. Pieter heeft wat een renner moet hebben: hier goed rijden en in het buitenland nog beter koersen. En vooral: zeer goed klimmen en uitstekend recupereren.

Het is me echt een raadsel hoe profploegen hun scouting doen, want hun belangstelling voor jong talent lijkt niet echt 'professioneel'. Ik begrijp niet dat ze Pieter nog niet hadden opgemerkt.

Proficiat aan de gelukkige mama Ann, en kersverse vader SuperDave. Tore is de naam van de baby.

Er hangen vier nieuwe schilderijen in de Vreeze Gods. Elie Prins heeft Koen Loete, Ann Vanden Driessche, mezelf en Freddy De Puydt vereeuwigd. Het resultaat mag gezien zijn; Elie bewijst een vakman te zijn, die zijn (moeilijke) onderwerpen mooi heeft afgebeeld. Toch vermelden dat hij dit heeft gedaan op basis van fotomateriaal. En dus niet na het schetsen van levende modellen..

01/05/2010

Daniël Moens is de nieuwe koning van de Eeklose schuttersvereniging. Reeds bij zijn eerste poging schoot hij de gaai af.

De Boogschuttersvereniging wacht vol spanning de uitspraak af van het Ministerie, dat de klacht van één buur tegen de schutterstoren behandelt. De Provincie gaf de buur al ongelijk.

Daphné Aers (TNS Kroketten) werd door een onafhankelijke vakjury gekozen tot persoonlijkheid van het jaar van het Eeklose bedrijfsleven ( Theo). Didier Rotsaert kreeg de persprijs en Daniël Willems kreeg een Theo voor zijn levenslange inzet voor de Eeklose meubelnijverheid en zijn voorzitterschap van KFC Eeklo.

Voor de volledige lijst van de Theo-winnaars verwijzen we u naar de pers.

Toen ik schepen van financiën en milieu was, heb ik de subsidie van zonnepanelen afgehouden. Dit om verschillende redenen: de subsidies houden de prijs van zonnepanelen artificieel hoog en de subsidie gaat vaak naar gezinnen die de investering makkelijk kunnen betalen.

Ik geloof bovendien niet in de houdbaarheid en betaalbaarheid van de groenestroomcertificaten, omdat de overheid steeds meer zal moeten betalen voor energie, terwijl energie vroeger de melkkoe was van de Staat.

Een een Staat die geld nodigt heeft, kan het zich niet veroorloven om geld toe te steken aan de energieconsumptie.

 

28/04/2010 Ik begrijp de Vlaamse politieke partijen niet. Nu willen ze plots verkiezingen, alhoewel de zaak BHV niet is opgelost. Tot één week geleden zegde iedere Vlaming dat er geen verkiezingen kunnen komen zonder splitsing van BHV....Nu dus wel.

En wat zullen de Waalse vrienden zeggen, één dag na de verkiezingen: BHV kan nog wat ( jaaaaaaren) langer wachten, want de splitsing van BHV was, is toch niet nodig om verkiezingen te houden.

Vlaanderen geeft dus met deze verkiezingen, zonder splitsing van BHV, het laatste drukkingsmiddel weg....Van Vlaamse strategie gesproken! De Walen zullen nogal lachen, daags na de verkiezingen!

28/04/2010

Ruim 500 mensen maakten gebruik van het Eeklose 'Kom Uit'Pas. Dit pas geeft meer kansen en lichte financiële steun aan kansarmen. Op die manier kunnen zij vlotter aansluiten bij een sportieve of culturele vereniging.

Er is dus een accident gebeurd aan een zebrapad ter hoogte van het Koningin Astridplein. Zoals verwacht met perscommentaar van Open Vld, die de schuld van dit accident legt bij de buskeerplaats...

Ik heb niet de gewoonte om de schuld van accidenten te leggen bij personen of plaatsen, want ik vind dat een onderzoek naar de juiste oorzaak door de politie moet gevoerd worden. Ik lees nu dat de bestuurder van een wagen niet gestopt is voor het zebrapad. En ...spijtig genoeg gebeurt dit nog teveel..Grote oorzaak is de aanwezigheid van twee baanvakken. Die verhinderen het zicht op het hele zebrapad, als er twee wagens ( of in dit geval een bus en wagen?) naast elkaar het zebrapad naderen. Maar het is juist omdat het zicht op het zebrapad niet volledig is, dat chauffeurs extra voorzichtig moeten zijn en stoppen voor het zebrapad.

Ik hoop dat de juiste oorzaak wordt gevonden en meegedeeld, zodat de juiste acties kunnen ondernomen worden. Het kan echter goed zijn dat de fout volledig ligt bij de onoplettendheid van één chauffeur. Spijtig genoeg met zware gevolgen voor de zwakke weggebruiker!

Zonder enige aanvraag, zonder enige melding, zonder enige vergunning heeft een firma, in opdracht van een nutsmaatschappij, het nieuwe voetpad van de Pastoor Bontestraat opengelegd om een kabel te trekken naar het kleine industriecomplex in de Sint-Laureinse Steenweg. Ik zal die zaak aankaarten in het schepencollege en aandringen op een stevige uitbrander voor die nutsmaatschappij. Ik wil ook laten onderzoeken of er sancties mogelijk zijn.

25/04/2010 Ten zuiden van de Expresweg is er een dienstweg aangelegd om de windmolens ( in aanbouw) te bereiken in de zone tussen Celieplas en IVM. Normaliter moet er ook een dienstweg aangelegd worden ter hoogte van het toekomstige industrieterrein van Balgerhoeke, op het tracé dat door de stad Eeklo in overweging werd genomen als noordelijkste ontsluitingsweg.

Indien die dienstweg wordt gerealiseerd, en indien ook de zuidelijke ontsluitingsweg wordt aangelegd, zijn er twee nieuwe wegen naar en van het industrieterrein. Dit lijkt van het goede teveel.

Vandaar mijn denkpiste: kijk naar wat mogelijk is op Maldegems grondgebied en trek er de juiste conclusies uit.

Dit weekend waren er opendeurdagen in de Technische school en in Ten Doorn. In TD werd een project over mobiliteit door Eeklo-centrum voorgesteld. Het was interessant om met de leerlingen van gedachten te wisselen over de verkeerstoekomst van onze stad.

21/04/2010 In verband met de verdere aanpak van het dossier 'Industrieterrein Balgerhoeke' zie ik twee mogelijke oplossingen:

1. het studiebureau en Veneco komen nu wel met duidelijke voorstellen over de over- of onderschrijdbaarheid van de zuidelijke ontsluitingsweg voor koeien (wat een dure oplossing dreigt te worden om één bedrijf te compenseren)

2. men richt zijn pijlen op de noordelijke ontsluiting en men gebruikt een deel van de Maroyendam voor die ontsluiting en men combineert de toegangsweg voor de windmolens met die ontsluitingsweg. Als men heel snel en efficiënt en goedkoop wil werken, dan laat men die ontsluitingsweg uitkomen op een bypass ( zoals in Breskens), die onder de Expresweg doorgaat ( en dus volledig beantwoordt aan het streefbeeld voor de Expresweg).

Het probleem in dergelijke dossiers is, zoals burgemeester Janssens van Antwerpen onlangs zegde in Kanaal Z: een studiebureau of ontwikkelaars zijn wat blij als ze een groot project kunnen realiseren. Ik voeg daar aan toe: ze zijn niet blij als er een goedkoper alternatief wordt aangeboden. Misschien straffe taal, maar toch... De zuidelijke ontsluitingsweg werd als beste beoordeeld, maar men gaf spijtig genoeg geen concreet antwoord op een duidelijke vraag: hoe raak ik met mijn koeien over de weg? Had het studiebureau en Veneco die vraag wel duidelijk beantwoord, dan had de Raad van State geen schorsing uitgesproken.

Ik verwacht dat het studiebureau en Veneco nu snel een antwoord zullen geven, conform de eerste oplossing.

20/04/2010 De Raad van State heeft dus nee gezegd tegen de huidige plannen voor het industrieterrein Balgerhoeke en de zuidelijke ontsluitingsweg. Zeer binnenkort zal er een standpunt volgen van Provincie en stad Eeklo over de verdere aanpak van dit dossier. De uitspraak van de Raad van State was te verwachten, omdat de auditor negatief had geadviseerd.

Het verbruik van de Kerstverlichting is het derde jaar op rij gedaald, door het gebruik van LED's.

19/04/2010 Wat zal er eerst verdwijnen? De aswolk boven Europa of de mist rond BHV? In alle geval zijn er heel wat Eeklonaars die niet naar huis kunnen, of Eeklonaars die niet kunnen vertrekken vanuit Eeklo. De fietsers voor Mallorca zullen hier moeten trainen, terwijl alvast twee huisartsen hun buitenlands verblijf verlengd zien worden..

Binnenkort zal ook geweten zijn wat de Raad van State beslist of heeft beslist in verband met het industrieterrein van Balgerhoeke.

KFC Eeklo kan aanstaande zondag Terjoden-Welle kampioen zien worden aan de Zandvleuge.

S-Pression had een schitterend tornooi dansen in de stedelijke sporthal.

Aimé Immesoete en Denise Joos zijn 60 jaar getrouwd en daarvoor werden ze door het stadsbestuur gehuldigd.

15/04/2010 Het is een zeer kalme politieke week in Eeklo...Geen bijzondere gebeurtenissen, dus ook geen verrassend nieuws. Volgende week herneemt het normale ritme zich en is er terug schepencollege.

Het ziet er naar uit dat de vernieuwing van de Stationsbuurt gekoppeld wordt aan de plannen van de NMBS, en van de doortocht. Een hertekening van het landschap rond en voor het station is immers maar mogelijk als de NMBS weet of er ook een treinverbinding wordt aangelegd naar Maldegem. Dat denkspoor is ernstig, maar absoluut nog niet concreet.

12/04/2010

Eindelijk toch één Vlaamse wielerkenner-journalist die het aandurft om tegen de verheerlijking van sommige Belgische wielrenners in te gaan…: Carl Berteele analyseerde, net zoals Roger de Vlaeminck, Parijs-Roubiax op de juiste manier.In plaats van het wierookvat boven te halen voor de verliezers ( die er werden afgereden, niet meer en niet minder), weet hij de verdienste van Cancellara juist te plaatsen. Cancellara reed zeer aanvallend en riskeerde veel met zijn éne demarrage op zowat 50 km van de aankomst. Hij won door zijn durf en inzet en klasse.

Hij reed het laatste wedstrijduur aan een gemiddelde van 39/u ( tegenwind), wat wil zeggen dat zijn achtervolgers ongeveer 38 per uur hebben gereden. (er was wel een harde tegenwind!). Een 36(!)-jarige Brit werd vierde in de sprint voor topfavoriet Boonen.

Eeklo Run was een enorm succes: ruim 500 deelnemers en wedstrijden op hoog niveau. Zo liep Bart Bleyaert ( medewerker van de stad Eeklo) de 10 km in 32 minuten. Ook Eeklonaar Ruben Vispoel liep die tijd, maar hij moest het in de sprint afleggen tegen zijn oudere concurrent.

Heel wat Eeklonaars deden mee voor de gezondheid. Proficiat aan hen!

11/04/2010

De afgelopen weken werden er enkele putten hersteld.We geven hier een eerste overzicht van uitgevoerde werken:

- warme asfalt in de Tieltsesteenweg

- koude asfalt in de Koning Albertstraat, Weverstraat en Zandvleuge, Slachthuisstraat,Koning Albertstraat en Hoge Bosstraat

- warme asfalt in de Desiré Goethalsstraat, Mandeweegsken, Veldekensvaart en Abdijstraat en Oostveldstraat (aan Sportlaan), Korte Moeie en Hoge Bosstraat(niet volledig)

- koude asfalt in Balgerhoeke voor kerk, Scoutspad, Zandvleuge thv. Voetbalstadion en Hoek Industrielaan/Ringlaan, Waaistraat en deel van Bus

Het Eeklose voetbal zit in een dip: KFC Eeklo leidt een te lange  reeks van verliespartijen. Vooral omdat scoren moeilijk lukt en er af en toe een te gemakkelijk doelpunt wordt geslikt.

Bij de Young Stars gooide de belangrijkste man, Ronny De Bruycker, de handdoek. Hoe het verder moet met die jonge club is dan ook onduidelijk.

Veel volk gisteren op de begrafenis van gemeenteraadslid Johan Claeys. Johan had nog veel (goed) werk kunnen doen. Hij was vaak de juiste man op de juiste plaats voor het inspecteren en signaleren van wegendefecten. Johan was niet de man voor en van de grote dossiers, maar wel van datgene dat veel mensen irriteert, namelijk problemen aan de wegen.

Vandaag is er Eeklo Run. De sportiefste tweevoeters lopen of de 5, of de 10 km. Met start en aankomst aan de stedelijke sporthal.

Maar eerst nog de Nieuwjaarsreceptie van ’t Kaaiken. Eén week na Pasen lijkt dit eerder absurd..Het is echter wel goed gevonden: de receptie werd verschoven wegens de barre weersomstandigheden ( lawinegevaar op ’t Van de Woestijneplein -???--).

Vandaag is er ook Parijs- Roubaix. Een P-R met minder zatte Vlamingen langs de weg. Het werd tijd dat men eens ingreep, want sommige ‘supporters’ zullen anders toch de koers niet gezien hebben. Ze zijn immers al dronken vooraleer de eerste renner is gepasseerd.

08/04/2010 Groen! heeft terug een partijstandpunt uitgedeeld ( huis aan huis). Zoals steeds staat Groen! zéér kritisch tegenover de Ring. Voor mij is dit merkwaardig, omdat een Ring overal (zeker in Nederland, dat hoog scoort op vlak van mobiliteit) wordt aangelegd en omdat een Ring de enige garantie is op minder verkeer en minder fijn stof, en minder slachtoffers in het centrum van Eeklo.

Ook wil Groen! ons laten geloven dat er te weinig geld gaat naar herstellingen van onze wegen. Ofwel leest Groen! de begroting en de rekening niet, ofwel wil men bewust de Eeklonaar misleiden. Het is immers zo dat het budget voor wegenherstellingen nooit zo groot is geweest. Ik vind het spijtig dat een oppositiepartij verkeerde info verspreidt.

08/04/2010 ruim 150 wielervrienden en wielerkenners kwamen luisteren naar de organisatie van Mark Van Hamme, namelijk een gespreksavond over 'de Flandriens van het Meetjesland'. Dat renners niet alleen rap kunnen trappen, maar ook goed kunnen vertellen, bleek uit de verhalen van Romain De Loof en Frank Hoste, Johan De Muynck en Bert De Backer.

Wat mij, in een nagesprek met Frank Hoste, vooral opviel is zijn enorm koersdoorzicht. Ik vond het interessant te horen dat Cancellara op weg naar Meerbeke niet groter dan een '14' trapte, wat er op wijst dat je op een soepele manier zeer snel kan rijden. Ook op de Muur reed hij, volgens Frank, op een '23', terwijl Tom Boonen groter trapte ('21').

Mark Van Hamme bewees nog maar eens dat hij een echte klasbak is. Eens de micro voor zijn neus ontpopt hij zich tot een wielerjournalist, die niet moet onderdoen voor de echte professionals. Zijn gespreksavond was zeer geslaagd!

In de Roze werd al een verzakking 'geneutraliseerd'...We merkten dit weekend op dat er aan verschillende rioolmonden verzakkingen zijn opgetreden. Ook de toegang naar het stedelijk voetbalstadion werd aangepakt. Ook daar waren stukken asfalt uitgebrokkeld ter hoogte van enkele riooldeksels.

Onze stedelijke diensten zijn ook bezig aan de gasleiding naar het schutterslokaal in het Heldenpark. We hopen dat de klus geklaard is tegen de volgende schieting.

Ook het snoeiwerk aan de bomen is volop bezig. Zo passeerde de groenploeg gisteren in de Pussemierstraat.

06/04/2010 De aanbesteding voor de werken aan de ovonde aan de Heilig Grafstraat gaat door begin mei 2011.

Wilfried Van Kerrebroeck wordt de opvolger van Johan Claeys in de Eeklose gemeenteraad. Wilfried is voorzitter van de CD&V te Eeklo.

De begrafenis van Johan Claeys gaat door aanstaande zaterdag.

04/04/2010 Gemeenteraadslid Johan Claeys is deze voormiddag uit het leven gestapt. Johan was een gedreven gemeenteraadslid, die altijd aanspreekbaar was en de problemen van de mensen oploste. Ik noemde hem dan ook 'Johan, de ombudsman'. We betuigen onze innige deelneming aan zijn echtgenote en kinderen.

Tom Boonen was zéér goed, maar Cancellara was meer dan super. Wat een atleet: een echte moto, al fietsend. Zelden gezien.

03/04/2010 De reglementering voor straling via gsm-masten wordt strenger. We juichen dit toe. Het toont nog maar eens aan dat niet het lokale, maar wel het Vlaamse of federaal niveau die normen voor het hele land kan en moet vastleggen. Het zou absurd zijn dat elke gemeente, of zelfs elke wijk aparte normen zou hanteren.

De schoolkinderen houden geen fietstocht voor de start van de eerste rit van de Ronde van België in Eeklo. Enerzijds zag de politie dit niet echt zitten, en anderzijds leek het moeilijk om dit op een woensdag te organiseren..( er is wel een tweede start op donderdag, maar dan is de school vroeger gedaan).

Gisteren op Kanaal Z was er een opmerkelijk interview met de burgemeester van Antwerpen. Hij liet zich ontvallen dat de ingenieurs een andere oplossing (dan de Lange Wapper)  niet zagen zitten en dat de creativiteit, die leidde tot een andere oplossing, dus van de politici is gekomen. Op een bepaald moment liet hij zich ontvallen dat het begrijpelijk is dat een groep/bureau, dat een zeer duur project kan realiseren, ook dat ene project ten volle verdedigt.

In Antwerpen hebben de politici dus wel een akkoord bereikt, dat (waarschijnlijk) anders zal zijn dat datgene dat werd voorgelegd door een studiebureau. Voor mij een voorbeeld om te volgen! Ik sta ook nogal kritisch tegenover 'oplossingen' van ingenieurs, die aan politici worden voorgelegd. Zeker als er goede alternatieven zijn, die goedkoper zijn.

Er zullen minder bouwvergunningen moeten aangevraagd worden voor kleine bouwsels in tuinen. Op zich is dit goed, maar wat met diegenen die 'iets meer' realiseren, dan ze officieel hebben aangevraagd. Hopelijk neemt de kakafonie in de Vlaamse tuinen niet teveel toe.

30/03/2010

De afsluiting aan het station is geplaatst. Deze afsluiting verhoogt de veiligheid van de mensen die naar de ingang van het station wandelen.

De put in de Guldensporenstraat is gevuld, maar er moet nog een laag asfalt aangebracht worden op de voorlopige verharding.

Vandaag is er een nieuw gesprek met de sportfacilitator over het dossier 'nieuw zwembad'.

Volgens José de Cauwer rijden de buitenlandse renners hier in Vlaanderen goed, omdat ze een kick krijgen van het vele volk langs de weg. Waarom onze Vlaamse jongens in de Tour dan niet beter rijden, is me een raadsel: daar staat pas echt veel volk langs de weg....maar het gaat daar ( spijtig genoeg voor onze renners) ook bergop!

27/03/2010

De Mexicaanse griep is dus officieel vertrokken... met zeer stille trom.Er zijn nog geen 20 doden geteld in België, en zowat alle artsen hebben nu nog stalen griepremmers in hun kas liggen.Voeg daarbij de vele mondmaskers..

Alle gemeenten zijn wekenlang gestalkt door bezorgde overheidsdiensten voor een kwaal die al die aandacht niet waard was.

Ik was één van de enigen die zich zeer kritisch heeft opgesteld tegenover de mediamachine, die  vorig jaar in het voorjaar volop in gang schoot.Wat hebben we niet allemaal moeten lezen:

- acht extra doden daags in België

- naast de Mexicaanse zou ook de seizoensgriep dodelijk toeslaan

- huisartsen mochten niet op reis vertrekken in september

- de zieken zouden in twee kampen worden verdeeld: de niet-Mexicanen en de grieperigen..

Niets van al die onzin is uitgekomen.Maar toch vinden velen dat de acties tegen de (ongevaarlijke) pandemie een goede oefening zijn geweest.Een dure oefening, als je het mij vraagt.Geld dat veel beter kon besteed worden.

 Ondertussen is er bijvoorbeeld GEEN gecoördineerde actie tegen bijvoorbeeld tbc.TBC is wel een (zeer verspreide) pandemie en een gevaarlijke killer.Maar tbc haalt de media niet.

 Eeklo doet ook enkele uren het (straat/monumenten) licht uit om aandacht te vestigen op de klimaatverandering.Ik denk dat dit maar een symbolische actie is, die gevolgd moet worden door rationeler lichtverbruik.Dit gebeurt ondertussen door te opteren voor modernere lichtarmaturen, die (iets) minder energie nodig hebben.

 Deze week vertelde men op de Radio dat er steeds meer tractors ingeschakeld worden voor wegtransport. Dit omdat de controle op tractors veel minder is ( vb geen tachograaf) in vergelijking met camions. En.... ik moet toegeven dat ik toch ook verschoot van het zeer drukke tractorverkeer in en rond Eeklo.Misschien is dit maar een seizoensgebeuren, ofwel is dit inderdaad een nieuwe trend.

 Op 11 april gaat Eeklo Run door...Deze stratenloop rond de stedelijke sporthal was vorig jaar een immens succes.

 De kattenplaag tussen de psychiatrie en de Melkerij is er één van een merkwaardige soort.Vorig jaar verdwenen enkele (tamme) katten.Tot groot verdriet van de eigenaars...Nu krioelt het blijkbaar van de wilde katten op de terreinen van de psychiatrie.Een actie moet die populatie uitdunnen.Eventueel moet die actie ook eens worden overgedaan aan de terreinen van de sporthal, want daar vermenigvuldigen de konijnen zich sneller dan ons lief is.

 

25/03/2010 De verzoeningspoging over het Eeklose schepenambt is dus mislukt. Dit was ook te verwachten want het is niet evident om daarin een compromis te vinden.

De opmetingen voor het fietspad Oostveldstraat- Schaapsdreef, richting station,  zijn gisteren gestart ter hoogte van de Oostveldstraat. Ik pleit voor een smaller tracé thv de Oostveldstraat ( cf. het fietspad tussen Bassevelde en Assenede) op de zuidelijke kant van de spoorwegzate.

De start van de opmetingen betekent dus wel degelijk dat de provincie werk maakt van die fietsroute!

Het Vlaams Belang schrijft in haar 'bladje' dat ik geen atletiekpiste wil in Eeklo. Ik heb gezegd dat we realistisch moeten zijn, en dat we niet alles kunnen realiseren. In tegenstelling tot Maldegem en Aalter hebben wij een echte turnzaal, maar inderdaad geen kunststoflooppiste. Ik denk dat het niet slecht is dat de buurtgemeenten overleggen over wat kan en moet. Voor de atletiekvereniging is het een gouden zaak dat er in het Meetjesland twee tartanpistes zijn op...loopafstand. Een derde zou optimaal zijn, maar zoals reeds geschreven, alles in Eeklo hebben...is niet betaalbaar. Dit toch ook nog meegeven: een tartanpiste is NIET GOED voor recreatieve lopers, wegens te harde ondergrond.

Het nieuwe zwembad wordt zeer ernstig voorbereid. Ik geloof steeds meer in mijn doelstelling om de som van personeelskosten en energiekosten ( huidig zwembad) niet te overschrijden in het nieuwe complex. Er zijn immers al zeer goede ideeën over warmtekrachtkoppeling..

Dergelijke ideeën wil ik ook laten uitwerken voor andere stedelijke accommodaties. Mijn stelling is immers dat je wel energie mag verbruiken, op voorwaarde dat die energie geleverd wordt door een natuurlijke, (bijna) onuitputtelijke bron (cf windenergie, zon, warmtekrachtkoppeling)....

De Visstraat wordt vandaag en morgen afgesloten voor het verkeer. Reden is de bouw van huizen op de hoek van de Visstraat en Zuidmoerstraat.

25/03/2010 Nog iets over de concessie van het voetbalstadion: de Open Vld wil dat de energiefacturen van 2010 worden vergeleken met die van twee jaar geleden, om zo uit te maken of de verenigingen zuinig hebben geleefd. Ik heb fijntjes opgemerkt dat er in 2008 geen sprake was van de Young Stars in het stedelijk voetbalstadion.

Dit toont nog eens aan dat het 'voorstel' dat werd gedaan in de gemeenteraad niet eens goed bestudeerd was.

23/03/2010 In de gemeenteraad werd gisteren een kleine aanpassing van de concessie van het voetbalstadion besproken. Het ging alleen over de manier waarop de concessiebedragen van de verschillende verenigingen worden afgerekend. Merkwaardig genoeg was dit weer voor Open Vld het sein om te eisen dat er een koppeling moet komen tussen de vergoedingen die de club(s) moeten betalen en het echte energieverbruik.

Waarom merkwaardig? Omdat men dit niet eist in andere accommodaties, zoals bvb het zwembad en sporthal. Meer nog, ik herinner me zeer goed hoeveel druk er door één politieke partij maandenlang is uitgeoefend om de lening van één sportclub verschillende malen te herzien, in het voordeel van die vereniging...( wat uiteindelijk ook is gebeurd)

Maar goed, het principe dat men energiezuinig moet werken is correct, maar moeilijk controleerbaar.

Want de energiefactuur is som van de eenheidsprijs van de energie, en van klimatologische omstandigheden en van isolatie van de gebouwen en van het echte verbruik. Op de eerste drie factoren heeft geen enkele vereniging vat.

Ik geef een voorbeeld: Amicitia diende het lokaal wekenlang te verwarmen tot 10 graden om de instrumenten tegen beschadiging te beschermen. Het was echter wekenlang ijskoud, en de oude voetbalkantine heeft maar enkel glas....Is dit dan de schuld van Amicitia , of fout van de stad?? Wie moet gesanctioneerd worden voor het extra energieverbruik??

Op de laatste factor ( het eigenlijke energieverbruik, na correctie van de andere factoren) wel,...alhoewel...: stel dat één van de voetbalclubs een eindronde speelt ( en dus extra matchen, en dus extra verbruik): moet dit gesanctioneerd worden door de stad? Moet een club gesanctioneerd worden omdat die vereniging avondmatchen speelt ( met als gevolg extra verlichting???)....

Ik heb indertijd gezorgd voor zeer veel duurzame energie in het voetbalstadion. Zowel de windmolen ( met immens protest van Open Vld!!) als enkele zonnepanelen zorgen voor inkomsten voor de stad en zorgen voor een meer dan energieneutraal voetbalstadion....

Conclusie: voor sommigen tellen blijkbaar bepaalde energienormen maar op één terrein.Ik probeer alle verenigingen een eerlijk, voor de stad gunstig contract voor te leggen.

Het voetbalstadion is een voorbeeld voor overal: de stad heeft daar geen personeelskosten, verdient aan windmolen, zonnepanelen en gsm-mast en met dat geld kan het grootste deel van de energiekosten betaald worden...en nog zijn er politici die vinden dat het niet goed genoeg is.

 

21/03/2010

'Meteoservices' sloeg gisteren de bal zeer goed mis: er zou tweemaal een lichte regenbui vallen, rond 19 en 21 uur....Maar: het GOOT water gisterenavond. Wie het resultaat van die plensbuien wil zien, moet maar eens kijken naar AVS.

Daar zie je het verslag van de watervoetbalpartij tussen KFC Eeklo en SK Maldegem.

Het terrein lag doorweekt en verschillende mensen, waaronder Roger De Vlaeminck, probeerden de plassen weg te vegen, voor het begin van de match..

De match zelf begon met zeer veel druk van Eeklo, dat enkele kansen liet liggen. Opportunist Van Oost ( Maldegem) had echter aan één kans genoeg om 0-1 te maken.

Daarna bleek Maldegem een goed scorend geheel, itt Eeklo. Het werd uiteindelijk 0-5!!! De aanwezige burgemeester ( die van Maldegem) zag dat het goed was. Zijn club, die vorig jaar gered werd door een belangrijke steun vanuit politiek Maldegem, staat nu met één been in vierde klasse. Eeklo zelf is vermoeid en moet verder bouwen aan de toekomst.

20/03/2010 op een sportmedisch congres te Brugge bewees de aanwezige minister ( en ook sommige anderen) dat de voertaal best het Nederlands is. Voor een 99% Nederlandstalig publiek vond men het nodig Engels als voertaal uit te proberen. Met nadruk op 'uitproberen'....

KFC Eeklo ontvangt vanavond Maldegem. Als Maldegem niet wint, dan is de titel ver...Als Eeklo wint, dan kan een eindronde nog.

De gemeenteraad buigt zich tijdens de toegevoegde punten nogmaals over het dispuut De Munter- Vanden Driessche. Volgens mij is er geen 'verbetering' in de situatie sinds vorige gemeenteraad.

 

19/03/2010 Axpromo is volop bezig aan de realisatie van een bedrijvencentrum in de Sint-Laureinse Steenweg. Volgens Axpromo is de helft van het gebied verkocht. Het complex bestaat uit 11 units, met in totaal 57 parkeerplaatsen.

Het denken over het nieuwe zwembad gaat verder: onlangs bezochten enkele mensen vande sportdienst en technische dienst het zwembad van Terneuzen. Op absis van de ervaring die daar werd opgedaan, wordt ons zwembadplan aangepast.

In de vorige legislatuur zegde ik dat er een immens probleem zou ontstaan voor de stadsfinanciën indien de dividenstroom een -beekje zou worden.

Het is nu zover, met als resultaat dat Eeklo kreunt onder het verlies van ruim 1.000.000 euro dividendenmiddelen (jaarlijks), én dat geen enkele burger dit inkomstenverlies voor de steden en gemeenten ( en dus winst extra voor de energiebedrijven?) voelt, of gecompenseerd ziet. Zo zie je maar dat liberalisering niet altijd voordelen oplevert.

Waar ook verder over nagedacht wordt, is het beeld van Jan Frans Willems. Als niet-kunstkenner woonde ik de laatste vergadering bij en met stijgende verbazing aanhoorde ik dat de ene ( kunstkenner) het toekomstige beeld hard noemde, terwijl de andere het beeld eerder intiem en zacht vond. De ene wilde het beeld prominent in de zichtlijnen plaatsen, de andere vond het beeld beter passen in het groen, en liefst onder de bescherming van de bomen...De ene wilde het beel hoog op een sokkel, en de ander had het liever lager..

Besluit van dit alles: kunst is zeer subjectief, en nu weet ik dat je als leerling toch gelijk kon hebben, ondanks dat de leraar esthetica je ongelijk had gegeven: iedereen ziet iets anders in een beeld of in kunst, en iedereen ziet iets dat een ander niet ziet.

Dat is wat ik heb geleerd uit het beeldendebat, deze week...

18/03/2010 in de reeks ' gevaarlijk voor kinderen' ...stond nu ook een artikel in de krant over wonen onder een hoogspanningslijn ( iets wat ik iedereen zou afraden), en ook over pesticiden in fruit ( vraag is of fruit en groenten daardoor  levensgevaarlijk zijn). Straks zal er allicht ook nog iets verschijnen over het neurotoxische van kunstmatige zoetmiddelen..

conclusie: niets is ongevaarlijk...

16/03/2010 AZ Alma kan bouwen, als het van de stad afhangt. De bouwvergunning is getekend! Nu is het wachten op de centen.

Kurt Hovelynck komt vanavond aan bod in AVS. Het is één jaar geleden dat hij zwaar ten val kwam.

15/03/2010

Karel De Kneef speelt minigolf in Eeklo sinds 1954. Hij werd Waals, Vlaams en Belgisch kampioen in deze technische discipline, en nu...op 90-jarige leeftijd draait hij nog gezwind zijn rondjes van 18 holes. Zondag zagen de burgemeester en ik zelf hem 18 holes afwerken met een puntentotaal van 35.Een moyenne van minder dan 2 per hole!

Waar is de tijd dat ik, als jonge knaap, hem en vele anderen uit de buurt van de Lekestraat en Guido Gezellestraat, zag golven en praten aan het clubhuis. Verschillende van zijn vrienden en van mijn buren zijn ondertussen overleden.

Malcolm Lange (ondertussen 37 jaar) won gisteren in Zuid-Afrika een mountainbikerace met 35.000 deelnemers. Malcolm reed in de jaren negentig in onze streek. Hij won ondertussen in Zuid-Afrika ruim 400 wielerwedstrijden. Pittig detail: Lance Armstrong werd zondag negende.

De supporters van SK Maldegem komen zaterdagavond met de trein naar Eeklo. Zo geraken ze zeker onder stoom voor dé derby van het jaar. KFC Eeklo beslist in de komende weken in eerste provinciale over de titel, want zowat alle best gerangschikte ploegen moeten nog aantreden tegen Eeklo. Wie Eeklo klopt, wordt kampioen...

14/03/2010

De sportdienst heeft, na herhaaldelijk verwittigen, toch moeten ingrijpen tegen één sportclub, die een bak bier meesmokkelde naar de kleedkamer in de stedelijke sporthal.

Er was besloten tot nultolerantie tegen roken en alcoholische dranken in de kleedkamers, en dit resulteert nu voor één vereniging in een tijdelijk toegangsverbod.

Bij de bovenlokale verkiezingen binnen de CD&V hebben de plaatselijke CD&V-ers, onder leiding van Odette Van Hamme en Koen Loete het goed gedaan. Meer nog: het werd een machtsgreep door de Meetjeslandse vertegenwoordigers, die nu zes rechtstreeks verkozenen hebben binnen het provinciaal bestuur.

Op de ( Eeklose) liberale website reageert een anonieme (?) lezer, met schuilnaam badlapje, met de nogal idiote opmerking dat ik als arts blijkbaar geen tijd heb om me medisch bij te scholen.En dit omdat ik niet rabiaat tegen de GSM-mast ter hoogte van de Blokhutten ben geweest.

Je kan natuurlijk niemand verbieden onnozele praat te verkopen ( en natuurlijk zoals het bij dergelijke speudo-intellectuelen moet: zij doen dat anoniem), maar ik wil erop wijzen dat ik wel degelijk inspanningen doe ten gunste van de gezondheid van de Eeklose bevolking.

Zo was ik de pleitbezorger van de Eeklose windmolens, en ben ik het ook die pleit voor een vermindering van fijn stof in het stadscentrum. Dit kan maar door het aanleggen van een Ring. Merkwaardig genoeg steunen de groene jongens me niet in het veiliger en gezonder maken van het Eeklose centrum.Ik heb ook aangedrongen op een consequente en gelijke benadering van alle gsm-masten in Eeklo.

Blijkbaar vinden sommigen één mast gevaarlijk (ter hoogte van de Blokhutten), maar  vergeten ze ondertussen de andere masten, dichtbij scholen en asielcentrum.Ze vergeten ook dat het telefoneren zelf , met decttelefoon en gsm, zelfs gevaarlijker is..

Zeer merkwaardig dat onder andere het Eeklose badlapje zo selectief redeneert.

Gelukkig zijn er dus nog politici die zich inzetten voor de gezondheid van hun medeburgers..En, speciaal voor dat badlapje: ik school inderdaad nog zeer veel bij, over tal van medische onderwerpen...Als hij wil kan hij mijn volledige lijst van gevolgde bijscholing opvragen..Maar dan moet hij zich wel kenbaar maken.

Het Kaaiken houdt op 11 april een nieuwjaarsreceptie. De vroeger geplande receptie kon niet doorgaan, wegens hevige sneeuwval en dus lawinegevaar op het Van de Woestijneplein...

13/03/2010 Eeklo heeft dus meer dan 20.000 inwoners. Enerzijds maakt ons dit blij, anderzijds geloof ik niet dat die extra inwoners voor meer financieel (netto) overschot zullen zorgen.

Het is nu al duidelijk dat elke woonwijk ook zijn kosten meebrengt (wegen- en groenonderhoud, openbare verlichting) en de extra schepen vanaf 2013 ( welke bevoegdheden kan je daar voor vinden?), alsook de extra voorzitter van de gemeenteraad (ook al vanaf 2013), zullen een hele duit kosten. Zonder verbetering van de politieke efficiëntie, denk ik.

Het dossier van de heraanleg van de Vrouwestraat komt op de dagorde van de gemeenteraad. Meteen het bewijs dat de vergeten straten wel degelijk worden aangepakt in deze legislatuur.

De weegbrug van de politie aan de Ringlaan ligt nog steeds te wachten om operationeel te worden. Het is hopelijk ooit een nuttig instrument. Momenteel is het visueel een zeer lelijk ding, dat beter elders was aangelegd. Vraag is ook of er in de zeer nabije toekomst geen betere en efficiëntere weegsystemen ( mobiel) zullen bestaan. Maar goed, eens operationeel zullen we pas kunnen oordelen.

Feit is wel, dat door de aanleg van dat weegbrugpark, de afslagbeweging ( maak een U bocht...) op de Ringlaan niet meer kan. Tot spijt van zeer veel chauffeurs.

Het schepencollege probeert de papierberg te verminderen. De schepenen krijgen niet langer de inhoud van het schepencollege in mapjes mee naar huis, maar ze krijgen de dagorde ( met toelichting) digitaal. Tijdens de zitting worden de dossiers geprojecteerd, zodat iedereen vlot de besprekingen kan volgen. Voordeel van dit ( proefdraaiend) systeem is dat de voorbereiding van elk schepencollege, door de medewerkers van het secretariaat, minder tijd vraagt.

Het beeld van Jan Frans Willems staat er nog niet...Binnenkort is er alweer een bespreking over de hoek waar het beeld, dat moet verwijzen naar JF Willems, het best wordt gezet. De kunstenares heeft een andere visie dan de werkgroep, waarin tal van deskundigen zitten.

Mijn persoonlijk idee is dat een verzameling van 'kunstarmatuurkes' niet opweegt tegen echte 'blikvangers' op cruciale plaatsen. In Kaprijke staat er één beeld, op een zeer visuele plaats. Aan het Jan Frans Willemsplein kunnen de beelden straks samen koffie drinken. Voor mij staat er stilaan van het goede teveel....

De voorstellen tot herinrichting van het gebied van het Jan Frans Willesmplein en de August Van Ackerstraat zijn wel origineel en interessant: in de zeer brede Augst Van Ackerstraat zou dwars ( aan één zijde) kunnen geparkeerd worden en iets voor het JFW-plein zou de weg en de voetpaden één plateau worden. Maar eerst dus zien waar het beeld uiteindelijk komt....

De tijd van de electronica en fysica (er is steeds een negatieve en positieve pool) is alvast in het cyclo-crossen voorbij: de winnende Poolse broertjes ( WK cyclo-cross) zijn immers beide positief!

tot slot: wie denkt dat er alleen in Eeklo putten ziten in het wegdek, heeft het verkeerd voor: ook in Duitsland en Oostenrijk zijn de wegen geteisterd door de strenge winter.

10/03/2010 Door een reis, en nadien een computerpanne lag deze site tijdelijk plat.

Het is natuurlijk DOMINIC De Caluwé die de trofee van de Eeklose CD&V-jongeren kreeg.

De gsm-mast aan de Blokhutten is zijn vergunning ( tijdelijk? definitief?) kwijt. Vraag is wat de uitspraak van de Raad van State voor gevolg heeft voor andere masten, zaosl naast heta sielcentrum en in de Kaaistraat...

We kunnen zelf niet oordelen over de schadelijkheid, en we stellen ons vragen bij het gebruik van de dect-telefoons en gsm's. Volgens mij gaar er veel aandacht naar de masten, maar veel te weinig naar het gevaar van het telfoneren zelf, en van de invloed van andere stralen, bijvoorbeeld tgv radiologie.

Electrabel wil windmolens plaatsen ten noorden van de Expresweg in de zone tussen Maroyendam en de verbrandingsoven.

26/02/2010

De Eeklose CD&V-jongeren hebben Kristof De Caluwé uitgeroepen tot Eeklonaar van het jaar. Kristof deed mee aan de Ironman in Hawaï. Hij is een zeer verdienstelijk triathleet (SMO) en leraar, én wereldreiziger!

De bewoners van de Vrouwestraat zien het weer zitten. De plannen voor een nieuwe rijweg werden woensdag voorgelegd aan de bewoners. Er kwamen nog enkele interessante tips uit de zaal. Het plan wordt in maart aan de gemeenteraad voorgelegd.

Ook het verhaal van de heraanleg van de Boelare wordt steeds concreter. De laatste foutjes worden uit het voorontwerp gefilterd.

De Eeklose CD&V-jongeren hebben weer een enthousiast groepje, dat op termijn de stunt van 1988 kan herhalen. Toen werden 5 CVP-jongeren rechtstreeks verkozen als gemeenteraadslid.

De samenwerking tussen Avoki en KFC Eeklo is ten einde. Avoki kwam nogal spits uit de hoek in de krant...hij wist wat hij zegde en wat hij wou....de club is daarop ingegaan.

23/02/2010

de Eeklose gemeenteraad verliep gisteren in een gemoedelijke sfeer. Er werden enkele prikjes uitgedeeld over de storm in het LDD-huishouden. Zo werd gevraagd naar de stand van zaken van de bemiddeling tussen de twee 'ruziemakers'. Ook werd gepeild naar welk gedrag gemeenteraadsleden moeten/mogen hebben.

Groen! heeft dé oplossing gevonden om de Eeklose wegen beter sneeuwvrij te houden: de mensen moeten maar zelf hun voet-én fietspad vegen. Dit is voor Groen! dé oplossing van het probleem. Terwijl de stad Eeklo massa's geld en zout en mankracht heeft ingezet voor het sneeuwruimen, was dit voor Groen! onvoldoende. Groen! heeft daarom het 'alternatief' gelanceerd : a. een lijst van prioritaire wegen opmaken ( die bestaat nu al) en b. laat de mensen zelf vegen.

Gelukkig sneeuwt het nu niet meer, want met dergelijk plan (?) kom je er zeker niet.

Feit is dat bij de laatste sneeuwbui Eeklo veel beter was geruimd dan gelijk welke buurtgemeente.

De kritiek dat er te weinig wordt gedaan voor de Eeklose fietsroutes, werd gisteren nog maar eens van tafel geveegd. Vorig jaar werden het Aalstgoed en de Watersweg en een deel van de Hoge Bosstraat voorzien van een nieuwe laag asfalt.

Als voorbeeld van een slecht onderhouden weg haalde een gemeenteraadslid van de oppositie de Blakstraat aan. Laat het nu juist deze weg zijn die in 2008 een nieuwe toplaag kreeg....

 

16/02/2010 Gisteren waren de fietspaden extra sneeuwvrij gemaakt in Eeklo. De kleinere straten werden niet gestrooid, wegens zouttekort. Ik denk dat er nog één cruciale koude nacht volgt, en nadien wordt het 'warmer'..

Bart Wellens won de cyclo-cross in eeklo. De cross was een enorm succes. De cross blijft dé grootste manifestatie in Eeklo (.. betalende manifestatie). Nergens komt er meer volk kijken.

14/02/2010

Volgens de lezers van Het Nieuwsblad is de Tieltse Steenweg dé slechtste baan van Eeklo. Feit is dat de vrij recent aangelegde asfaltlaag nu al vlotjes uitbrokkelt. Dit kan er op wijzen dat het toegepaste procédé niet goed is.

Ook het vele zware transport door die straat is én onveilig én slecht voor die straat.

Voor mij is dit nogmaals een bewijs van het feit dat een Ringweg absoluut nodig is.Blijkbaar zijn er toch enkelingen ( en dan meestal geen Eeklonaars!) vanuit groene (wat betekent dat eigenlijk voor die mensen??) hoek, die vinden dat al het zwaar verkeer door Eeklo moet blijven rijden. Het is ook uit diezelfde hoek dat men pleit voor meer fietsers en wandelaars in de stad.

Dus: vrachtverkeer én files én uitstoot van fijn stof in Eeklo, en toch meer fietsen en wandelen.

Gelukkig is de overgrote meerderheid van Eeklo, én de Provincie overtuigd van het feit dat een Ringweg ( zoals overal in Nederland wordt uitgevoerd, en Nederland kan niet verdacht worden van een milieuonvriendelijk beleid...) de stad leefbaarder zal maken.

Wat mij betreft zal het niet een niet-Eeklose natuurbeschermer (??) zijn die Eeklo lessen moet komen geven over mobiliteit.

Maarten De Bolster en Atletiekclub Meetjesland zijn de winnaars van de trofee van sportverdienste in Eeklo. Maarten is juniorenkampioen triathlon en ACME heeft alweer een kast vol medailles. De kampioenviering was een zeer vlotte, geslaagde show. Vooral dankzij de sportraad, en dankzij Geert Faes en Matthias Blanckaert en Louis De Pelsmaecker.

Ook Romain De Loof werd gehuldigd: hij kreeg de Eeklose stadsmedaille voor zijn vele sportieve verdiensten. Hij werd proficiat gewenst door Patrick Sercu, dé beste pistier ooit.

KFC Eeklo heeft Bellem een pandoering gegeven: het werd 3-0, met telkens Avoki als afwerker.

Vandaag worden de fietsen van de wielertoeristen gezegend.

10/02/2010

deze winter is stilaan een zachtaardige versie van die van 1985. Toen begon het te waaien, te sneeuwen en te vriezen ( dat het kraakte) op 9 februari, en het duurde ruim elf dagen vooraleer de temperatuur weer boven nul kroop. Ik herinner me die winter en die dag nog levendig..

Er is zeer goed gestrooid, deze morgen in Eeklo. Dit in tegenstelling tot de omliggende gemeenten. Onze technische dienst had de voorspellingen op meteoservices doorgenomen, en overlegd met de politie. Die gaf het sein dat er best gestrooid werd rond 6 u deze nacht. En de private firma ( waar was de kritiek ooit) schoot onmiddellijk (goed) in gang. De kleine straten zijn niet gedaan, om de zoutreserve nu niet op te souperen.

08/02/2010

KFC Eeklo had alweer veldoverwicht, maar er schort iets: niet scoren en toch een tegendoelpunt.En dat tegen de laatste uit de rangschikking, Eine.Toen iedereen al ontgoocheld tot woedend het plein aan het verlaten was, scoorde Eeklo alsnog de oververdiende gelijkmaker: 1-1.

Etienne Van de Velde volgt professor Raus op als voorzitter van de Belgische Medische Wielerkring. Het is een logische stap, want Etienne was naast enkele keren Belgisch en Wereldkampioen ook organisator en bestuurslid van die vereniging.

Het asielbeleid is terug wat aangepast, zij het nu geruisloos. Asielzoekers in procedure ( die langer duurt dan zes maanden) mogen terug een arbeidskaart C aanvragen. Ooit was het zo, maar de jongste jaren had België dit afgeschaft. Europa verplicht België nu opnieuw om asielzoekers, die een langlopende procedure hebben, te laten werken.

We spreken ons niet uit over pro of contra; we stellen alleen vast dat deze mogelijkheid (arbeidskaart c) er terug is. Een arbeidskaart c is alleen maar geldig zolang de asielprocedure loopt.

06/02/2010

Eeklo heeft vorige woensdag de Ronde van België voorgesteld in CC De Herbakker. Er was zeer veel persbelangstelling, behalve van AVS, dat nochtans een contract heeft met de stad Eeklo.AVS was volop in Maldegem voor de cyclo-cross.

Als je het mij vraagt: een spijtige zaak, die allicht zal rechtgetrokken worden tijdens de Ronde van België zelf.Het was een zeer aangename en afwisselende voorstelling!

Aanstaande vrijdag is er alweer een mooie sportshow, namelijk de jaarlijkse kampioenenviering van de Eeklose sportraad.

Voor de Ronde van België ligt de aankomst van de eerste rit nu in de Stationsstraat, want de renners komen van Waarschoot over de N9.

Maar…aangezien ze door de Weststraat en de Kere moeten, zal Waarschoot verplicht zijn een nieuwe toplaag aan te brengen.De geschiedenis herhaalt zich, want in 1976 moest de Oostmoer opnieuw gegoten worden voor het Belgisch Kampioenschap voor juniores.Het was toen zo warm, dat de versgegoten asfalt lag te ‘zweten’, en dat het zeer grote peloton ronde na ronde te kampen kreeg met valpartijen op die gladde asfaltlaag.

Het voorontwerp voor de Vrouwestraat wordt dinsdag voorgelegd aan het schepencollege.Het is pas klaar en indien het voldoet kan het nog naar de volgende gemeenteraad. Zijn er enkele bijsturingen nodig, dan wordt het gemeenteraad maart.

De CD&V-jongeren stellen hun Eeklonaar van het Jaar voor op 26 februari

01/02/2010

Verschillende mensen hebben vorige maand hun wagen gekocht aan saloncondities.Maar in Eeklo heeft de term ‘saloncondities’ nu een andere betekenis gekregen.

Best, de zetelfabriek uit Eeklo, heeft immers alle (recente) kopers van een salon uitgenodigd voor een prijsvraag.En de winnaar van die prijsvraag…reed gisterenavond buiten met een nieuwe wagen!

KFC Eeklo zit in een mindere periode; na de jaarwisseling werd nog maar één punt gehaald…

Er moeten nog tien punten behaald worden in de volgende tien matchen, om zeker te zijn van de ‘redding’

30/01/2010 Deze week was er overleg met de Provincie over de timing van het dossier van de Eeklose Ring. Als alles goed verloopt is het administratieve luik klaar in de loop van 2012 en worden de werken gestart in 2014.

Volgende week wordt de Ronde van België voorgesteld in Eeklo. Dan weten we waar de volgende ritten worden afgehaspeld. Want voorstellig van de ploegen, start en aankomst van de eerste rit en start van de tweede rit gaan door in Eeklo.

Altis organiseert dit weekend een jaarlijks provinciale wedstrijd turnen, voor de categorie B en C.

27/01/2010

Er was gisteren veel volk op de voorlichtingsvergadering over de werken in de Boelare.De eigenlijke wegenwerken zouden starten in mei 2011. Er dienen echter heel wat voorbereidende werken te worden uitgevoerd, door Eandis en VMW (water). Die zouden starten eind dit jaar, en vooral het aanbrengen van een nieuwe hoofdleiding voor water zou toch wel overlast geven ( het verkeer zou op één baanvak worden gebracht, in één rijrichting; dit gedurende ruim twee maanden).

Vandaag werden de resultaten van het parkeeronderzoek voorgesteld. Eigenlijk zijn er geen verrassingen. (zie later)

Uit het jaarverslag van de parkeeropbrengsten blijkt dat er 18% minder ontvangsten zijn sinds het invoeren van het gratis parkeerkwartuur. Ook brengen de vier parkeerautomaten in de Krüger één derde op van alle parkeerautomaten in Eeklo-centrum.

Het is duidelijk dat de ELD zichzelf een zeer zware politieke slag heeft toegebracht, door de niet doorgevoerde schepenwissel. Het is ook duidelijk dat onder andere de CD&V geen partij heeft gekozen voor één van de twee bekvechtsters...

 25/01/2010 De historische Eeklose gemeenteraad is voorbij. Historisch, omdat Wilfried Van Durme ( 78 jaar) terugkeert in de gemeenteraad en historisch omdat een deel van het gevecht tussen Nicole De Munter en Ann Van den Driessche werd opgevoerd in de arena van de gemeenteraad. De gemeenteraad verklaarde zich eigenlijk onbevoegd in dit dispuut tussen twee personen. Zij staan nu terug waar het begon: een akkoord tussen hen beiden, buiten de wil van de gemeenteraad. Het zal dus juridisch moeten worden uitgevochten.

In alle geval was dit politiek op het scherp van de snee van de dolk. De inzet is een goed betaald mandaat, waar ze beiden voor de verkiezingen, door goed onderhandelen,( persoonlijk) enkele jaren zeker van waren.....

De pers was aanwezig, wetende dat dit een bloederig politiek gevecht zou worden. Het is immers nooit vertoond, en dan nog tussen twee vrouwen.

Wie zei er vroeger dat vrouwen anders aan politiek doen? Dat ze andere klemtonen leggen? De jongste weken is een vrouwelijk aspect van politiek doen toch wel op een zeer aparte manier naar boven gekomen.

Je zou op den duur nog begrijpen dat ex-gemeenteraadsleden terugkeren. Er valt in zo'n gemeenteraad toch steeds wat te beleven.Man, man, man....of is het vrouw, vrouw, vrouw...???

24/01/2010

KFC Eeklo haalde één punt tegen Voorde, en het mag daar zeer blij mee zijn. Want het resultaat is beter dan de geleverde prestatie. Een match op zijn Clijsters, maar dan toch met één belangrijk punt op zak. Bellem nadert ondertussen met rasse schreden. In het weekend van 14 februari komt dé ploeg in vorm naar de Zandvleuge.

Merkwaardige gebeurtenis gisteren op een congres voor sportartsen: één van de bekendste hartspecialisten gaf een voordracht en hij riep 'vrijwilligers' (= artsen) uit de zaal om mee de diagnose te stellen van geprojecteerde ecg's. Eén van de 'gelukkigen' stond vooraan op het podium, bij één van de moeilijkste ecg's, namelijk ket Brugadasyndroom ...en plots viel hij flauw. Er was gelukkig meer dan één dokter in de zaal om hem bij te staan.

Morgen dus gemeenteraad, met een primeur: een vertrouwensstemming over één schepen.

22/01/2010 Er was vannacht een inbraakpoging in de burelen van de stedelijke sporthal te Eeklo. De koepel werd weggenomen op het dak en men probeerde binnen te dringen...Maar het alarm ging af en de dieven vertrokken zonder buit. Gelukkig maar. Stel u voor dat ze het dossier van het zwembad hadden gestolen....

Vandaag twee recepties: bij de Young Stars en bij Basketbalclub Meetjesland, die een intensievere samenwerking zal opstarten met de vleugel van Kaprijke.

Politiek nieuws : slechts twee toegevoegde punten aan de agenda van de gemeenteraad: één in open zitting en één in geheime zitting, beide over de eventuele schepenwissel bij de ELD.

Hoe meer ik over die schepenwissel nadenk, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat er door beiden slecht is gecommuniceerd. Eigenlijk kan het volgens mij niet dat die schepenwissel tussen twee personen is afgesproken, terwijl dat diegenen die de voordracht tot schepen hebben getekend, niet op de hoogte waren van die wissel. Dat is dus slechte communicatie van beiden ten opzichte van diegenen die hen helpen benoemen. Komt daarbij de zeer slechte communicatie tussen beiden onderling.

20/01/2010 Het Vlaams Belang heeft klacht ingediend omdat er één affiche hangt in de sporthal met een (slechte) meertalige aankondiging van de openingsuren van de fitnesszaal. Na een eerste opmerking over drie affiches is er door mij gevraagd deze te laten verwijderen. Er zijn er twee weggenomen, één werd vergeten ....

De dossiers ovonde thv de Leopoldlaan én de Boelare- Blommekens zitten plots in een stroomversnelling. De kans stijgt ziendrogen dat beide dossiers nog dit jaar worden opgestart.

Voor de bewoners van de Boelare is er dinsdag een overleg. De handelaars worden ook nog extra betrokken bij de voorbereiding van de werken, naast de informatieronde op die algemene vergadering

17/01/2010 in de discussie tussen Nicole De Munter en Ann Van den Driessche zijn er blijkbaar twee ' interpretaties': enerzijds is er een geschreven contract, dat dateert uit 2006, en dat overduidelijk is. Anderzijds is er de stelling dat wie niet rechtstreeks verkozen is, geen aanspraak kan maken op die geschreven belofte ( lees: akkoord).

Hoe dit verder zal evolueren weet ik niet, maar het ziet er naar uit dat er een definitieve politieke breuk is tussen twee liberale medestanders.

Er is vanavond een lichtuitval in heel wat huizen van de Roze, in het gedeelte rechtover de Colruyt en PTI. De panne wordt gezocht in een leiding in het voetpad. Imewo was snel ter plaatse.

KFC Eeklo verloor met te zware cijfers in Opstal. Eeklo drukte in de eerste helft Opstal weg, maar dit had blijkbaar teveel energie gekost. Opstal werkte, itt Eeklo, zeer efficiënt af: 4-1.

Pol Timmerman kondigde zijn afscheid als voorzitter van de schuttersgilde aan. Pol is 75, kerngezond en hardwerkend, maar ik begrijp dat dit een leeftijd is waarop je als voorzitter een stapje opzij wil zetten. Als zelfs de kardinaal op die leeftijd rust wil...

In alle geval zal Pol een zeer gezonde vereniging nalaten!

15/01/2010 Nicole De Munter stuurde deze voormiddag een persbericht door naar alle Eeklose gemeenteraadsleden. Zij voegt aan haar persbericht een bijlage toe, zijnde een geschreven overeenkomst uit 2006 tussen de kandidaten van de ELD.

Nicole De Munter wil Ann Vanden Driessche nu opvolgen als schepen, en ze wil dit gestemd zien in de volgende gemeenteraad. Zij beroept zich dus op een geschreven akkoord, dat vermeldt dat Schepen Ann op 1 januari 2010 plaats ruimt voor schepen Nicole. Het geschreven akkoord dateert van het jaar 2006.

Of het zover zal komen weten we niet, want geschreven akkoorden tussen politici worden soms vergeten of genegeerd. Een actueel voorbeeld is dat in Antwerpen, waar een jonge schepen van Groen! weigert te vertrekken...ondanks voorafbestaand akkoord...En er zijn nog voorbeelden.

Maar goed...dit is voor de niet-leden van ELD en LDD een complete politieke verrassing. Het politieke jaar begon stil, en nu dit...Het feit dat de afgesproken schepenwissel maar van één kant wordt geagendeerd, doet me vermoeden dat er nog wat moet uitgepraat worden.

Er viel, door een waterlek, een put in de hoek tussen de Boelare en Molenstraat. We vrezen dat deze winter nog tal van wegenschade zal veroorzaakt hebben.

12/01/2010  Dr Koen Waterschoot verlaat dus de Eeklose gemeenteraad. Hij zal in Groen! opgevolgd worden door de eerste opvolger, Wilfried Van Durme.

Het begint er goed uit te zien voor het dossier van de ovonde in de Leopoldlaan...Administratief is er weer een stap voorwaarts gezet. Eén van de noodzakelijke vergunningen wordt toegekend.

De Eeklose cyclo-cross brengt alle toppers uit de voorbije weken en maanden. Stip nu maar al 13 februari aan. Eerste wedstrijd om 11u! De cyclo-cross noemt voortaan 'Grote Prijs Stad Eeklo' en herdenkingsprijs Alain Deschamps. De cross werd aan de pers voorgesteld in het schutterslokaal in het Heldenpark.

De eerste gemeenteraad van 2010 zal starten met een zeer beperkte agenda. Ik denk niet dat dit het gevolg is van de uitbreiding van de bevoegdheden van het schepencollege, maar wel omdat er na de vorige gemeenteraad enkele stillere werkweken zijn geweest.

10/01/2010 Er was zeer veel volk op het nieuwjaarsontbijt van de Eeklose CD&V. Minister Schauvliege was gastspreker en zij bracht hulde aan Erik Matthijs, die een zeer lange staat van verdienste heeft in de nationale politiek en op stedelijk vlak.

Een andere Matthijs, namelijk Jan Matthijs verlaat de Eeklose politiek, want hij woont sinds kort in Knesselare.

Wilfried Van Kerrebroeck werd met een monsterscore van 98% herkozen tot voorzitter van de Eeklose CD&V. Wilfried haalde die Stalinistische score niet door een dictatoriaal bewind, integendeel!, maar door de juiste aanpak.

De CD&V-jongeren worden voortaan geleid door Freddy De Weert.

Het ziet er naar uit dat er groen licht komt voor een opvolger in de Eeklose gemeenteraad. Immers, één gemeenteraadslid stelt zijn mandaat ter beschikking.

Wat doet een mens in deze ijzige winter? Wel, tweemaal schaatsen op de Kraenepoel, onder het waakzame oog van de (Eeklose) boswachter en op zaterdag was ook buurman Pieter De Crem op het ijs.

En ook op zondag eens naar de Parkveldloop in Maldegem. Winteren kan mooi zijn...

Schepen Vanden Driessche en Hilde Versluys gingen net dit weekend onderhandelen over toerisme, in Duitsland. Blijkt nu dat ze daar zééér lang onderweg zijn geweest, door de zeer winterse toestanden. Niet echt een toeristische uitstap dus.

De recepties van KFC Excelsior Balgerhoeke en van de Eeklose gemeenteraad waren, naar jaarlijkse gewoonte, zeer geslaagd. Sommige andere recepties diende ik te brossen, door 'overlapping'...

In Balgerhoeke werd er dit weekens ook niet gevoetbald. Vorig weekend wel, en het plein werd effengelegd met de ....grasmaaier(!), waardoor de lijnen zichtbaar werden.

06/01/2009 Eind januari is er een nieuwe bespreking over het te bouwen Eeklose zwembad. Het gesprek wordt gevoerd met de Vlaamse sportfacilitator. Dit wordt dan de echte start van het dossier...Voor de afwikkeling van het administratieve luik moet ongeveer anderhalf jaar gerekend worden! Dan volgt de bouwfase van maximaal 2 jaar. Ik ga er dus van uit dat er nog 2 seizoenen kan getennist worden op de terreinen aan de sporthal.

Ik meldde de laatste week van december aan de Vlaamse dopinglijn dat er niets vermeld stond op de site over de nieuwe doping regelgeving,die van start ging op 1 januari 2010. Pas gisteren werden de 'levensbelangrijke' aanpassingen doorgevoerd op de website. Persoonlijk vind ik dit te laat, want een onvoldoende geïnformeerde arts en/of sporter kon niet weten dat pseudo-efedrine ( vb. in vasocedine of actifed) vanaf 1 1 2010 ( terug) een verboden product werd. Meer nog: wie op 4 januari de officiële site van de Vlaamse dopinglijn consulteerde werd verkeerd geïnformeerd.

Toch merkwaardig dat sommige Vlaamse ambtenaren geen medelijden kennen met sporters die wat 'slordig' zijn geweest met hun whereabouts, terwijl men ondertussen zelf de wijzigingen in de dopingwetgeving pas vijf dagen na de invoering ervan publiceert...

Ook de sportpers lag niet wakker van die wijzigingen...Nochtans zou het interessant zijn om alle sporters goed en juist te informeren over welke puffer nu plots wel kan en welke producten verboden worden.....

04/01/2010

We wensen iedereen een gezond en aangenaam 2010!

Deze winter wordt er stilaan één uit de oude doos, vermoedelijk met een Elfstedentocht inbegrepen. De bestrijding van de gladheid is momenteel taak nummer één van elk gemeentebestuur, maar de resultaten van het vele strooiwerk zijn zeker niet optimaal.

Er moet nog veel gestrooid worden vooraleer de kleinste en de verste straten sneeuwvrij zijn. Ook de fietspaden moeten nog extra aandacht krijgen.

KFC Eeklo won de eerste match van 2010 door een blitzstart. Om het publiek te laten genieten en watertanden werd het alsnog 3-2.

De receptie van Unizo op het Herbakkersplein was gisterenavond zeer geslaagd: ideale sfeer, met dat sneeuwtapijt, voldoende drank en met de warme vuurtjes.

Vandaag nog receptie voor de stadsdiensten, als één van de eerste in een lange rij nieuwjaarsrecepties.

30/12/2009 Gouverneur Denys heeft een Staten-generaal georganiseerd over de lokale democratie. Uit die vergadering is een 'code van goede praktijken' gegroeid, en deze is opgestuurd naar de mandatarissen.

Enkele belangrijke feiten:

- een burgemeester-voorzitter van de gemeenteraad leidt deze raad als voorzitter en niet als burgemeester.

- de Raad bepaalt het verloop van de agenda

- pleidooi tot invoeren van een vragenhalfuurtje

Dor het feit dat de gemeenteraad veel body zal verliezen, omdat heel wat dossiers zijn doorgeschoven naar het niveau van het schepencollege; zal dit vragenhalfuurtje vooral gebruikt worden om op die dossiers commentaar te geven.

29/12/2009 In de discussie over de Eeklose Ring is lawaaihinder één belangrijk aandachtspunt, althans volgens het MER. Ik zelf vind dit geen belangrijk punt, omdat binnenkort de meeste wagens 'stil' zullen rijden.

En wat lezen we vandaag?...:

Elektrische voertuigen zijn te stil. De huidige geruisloze elektrische voertuigen zullen in de toekomst toch een vorm van geluid moeten voortbrengen. Dat zegt de Europese Commissie.
Volgens Europees parlementslid Ivo Belet (CD&V) gebeuren er verhoudingsgewijs veel ongevallen met hybride voertuigen omdat zwakke weggebruikers ze minder goed horen naderen. De Europese Commissie volgt hem daar in.Begin februari buigt een werkgroep zich over de minimale geluidsniveaus voor stille voertuigen. "Deze groep heeft als taak een geluidssysteem te ontwikkelen waarmee voetgangers en kwetsbare verkeersdeelnemers zich een goed oordeel kunnen vormen over de plaats, de rijrichting en de snelheid van een voertuig om gevaar te vermijden. Een dergelijk geluid is nog belangrijker voor de oriëntatie van visueel gehandicapte voetgangers in het verkeer", aldus Günter Verheugen.

28/12/2009

Eeklo krijgt 43248 euro subsidie in het kader van het sport voor allen-decreet.

De Vlaamse milieumaatschappij heeft enkele subsidies vastgelegd voor projecten in Eeklo:

-          voor het programma 2010 is er de aanleg van de drukriolering (2DWA) in de Leopoldlaan ( tussen Heilig Grafstraat en Krekelmuit) terw aarde van 991.200 euro

-          voor de periode 2011-2014 is er 765.000 euro voorzien voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Roze en 422.072 euro voor omgevingswerken van de achterzijde van de sporthal ( afwatering) en 204.000 euro voor een gescheiden rioleringsstelsel in de Kaaistraat en 1.270.000 euro voor een 2DWA-riolering in de Bus.In totaal dus 2.661.072 euro!

Valentijn Van de Velde won zondag de strandmountainbikerace in De Panne, in de leeftijdscategorie tot 20 jaar. Hij werd 26° in de rangschikking met de senioren erbij.

Er is een stevige put gevallen in het voetpad van de Raverschootstraat.

Ondertussen is dat gat ‘beveiligd’ en maandag wordt nagekeken hoe het kan hersteld worden.

24/12/2009 En toch nog eens vermelden dat er al 200 ton zout is gestrooid op de Eeklose wegen! Reken aan ongeveer 50 euro per ton en je hebt de kostprijs van het zout; daarbij dan nog de manuren. Ondertussen zie je dat verschillende wegen te lijden hebben onder vriesweer en zout. Na de winter zullen er heel wat herstellingen moeten gebeuren.

Het was superdruk in de stad. Een ring zou nu niet helpen, want het overgrote deel van het wagenverkeer was bestemmingsverkeer naar de vele winkels in onze stad.

23/12/2009 Het strooizout is in verschillende gemeenten op, en de levering laat op zich wachten. Het zou dus kunnen dat Eeklo voor een dilemma staat: andere gemeenten helpen, met onze slinkende voorraad..of het zout hier houden om het waar nodig in onze straten uit te strooien.

Het toont nogmaals aan dat Eeklo een verstandig beleid heeft gevoerd: zorgen dat er voldoende zoutvoorraad is. De kritiek op de aanpak van de strooiwerken wordt er alleen maar ongeloofwaardiger door.

22/12/2009 Een gemeente in West-Vlaanderen heeft een belasting ingevoerd op windmolens...Maar, deze belasting mag niet geheven worden, want de maatregel is geschorst door de hogere overheid.

22/12/2009 Vorige nacht is er urenlang zout gestrooid in Eeklo. Het resultaat is goed merkbaar. Straten die niet sneeuwvrij waren verloren een deel van hun wintervacht. Proficiat vooral aan Heidi van de Technische Dienst, die, op ogenblikken dat iedereen uitkijkt naar de Feestdagen, de baan op moet voor de coördinatie van het strooien. Het abonnement op Meteoservices bewijst ondertussen ook zijn nut, want het geeft een vrij exacte voorspelling van de regen- en sneeuwval.

Ook op de fietspaden is er gewerkt...maar het is en blijft moeilijk om deze sneeuwvrij te maken. Ten eerste heb je klein materiaal nodig en ten tweede is het moeilijk om met mankracht ijsplekken te verwijderen.

Sneeuw is blijkbaar niet echt een reden om thuis te blijven...Dit weekend zag ik een verpleegster, die 's morgens in de vroegte, te voet naar haar werk was gestapt...Ruim 6 kilometer stappen, omdat het met de wagen te gevaarlijk rijden was. Van beroepsernst gesproken!

20/12/2009 de zoektocht naar een naam voor de administratieve gebouwen van de stad Eeklo in de Industrielaan is van het 'Keizer Karelgebouw' geeindigd in.....Stadskantoor.

De hevige sneeuwval, en vooral de lage temperaturen ( gevolg van Kopenhagen??) zorgen ervoor dat de meeste banen niet sneeuwvrij zijn en niet kunnen zijn. Het is pas als de temperaturen wat stijgen dat het zout volop zal kunnen inwerken in de sneeuw.

De match KFC Eeklo- Waarschoot wordt uitgesteld naar zondag 3 januari...Als het dan warm genoeg is!

20/12/2009 Wie het investeringsprogramma van AWV leest zal vaststellen dat er in Eeklo, tot en met 2012, alleen werken  gepland zijn in de Boelare. De ontsluitingsweg voor het industrieterrein van Balgerhoeke is pas voorzien NA 2012! Dit bevestigt nog maar eens mijn stellingen in dat industriedossier:

1. in een tijd dat de financiële middelen beperkt zijn moet je kiezen voor snelle en betaalbare oplossingen. De bypass zou zeker 3 miljoen euro minder kosten dan een tunnel met rond punt. Let op: deze tunnel en rond punt zijn nog niet eens voorzien en zullen allicht pas in 2015 of later worden gerealiseerd.De werken aan die tunnel zullen maandenlange verkeershinder geven ( een bypass aanleggen geeft 0,0 verkeershinder..)

2. haast om het dossier te realiseren was dus absoluut niet nodig, want het dossier zal maanden liggen wachten. Er is immers geen geld....Ik heb dat ook voorspeld.

3. de zuidelijke ontsluiting van het industrieterrein is zeer duur ( zeer brede bermen, onteigeningen en uitbetalen van een landbouwbedrijf of koetunnel, en een rond punt) terwijl de noordelijke ontsluiting veel vlotter te realiseren is.( een deel van Maroyendam kan gebruikt worden)

Het lijkt me aannemelijk dat niet iedereen kiest voor de goedkoopste en beste oplossing. Ik heb als politieker echter het voordeel zaken te kunnen voorstellen op een neutrale manier. Mijn enige winst die ik nastreef is alleen een snelle en goede en betaalbare realisatie. Ik verdien dus niets meer door duurdere projecten.

Ook zeer merkwaardig in het investeringsprogramma is dat AWV een rond punt wil aanleggen in Adegem tussen de Hillestraat en de N9 ( in 2012 ??), maar niet in Eeklo. Als Eeklo smeekt om een rond punt thv het zeer drukke kruispunt van de Leopoldlaan en R43 (waar een rond punt veel dringender is!) dan is het antwoord dat een rond punt niets oplost....

19/12/2009

Gisterenvoormiddag stuurde de stad twee persberichten door.....Eén over de Pastoor Bontestraat ( terug open) en één over het groene licht voor het nieuwe zwembad, met schetsen van dat nieuwe zwembad. Het bericht over de Pastoor Bontestraat, die open is..kon je reeds lezen. Dat over het zwembad verschijnt maandag in de kranten.

De stad opteert voor een polyvalent zwembad, dat bestaat uit twee broertjes: één recreatief bad van 10 op 25 meter en één ' zwem'bad van 20 op 25 meter. In dat eerste bad is de minimumdiepte 40 cm en in het echte zwembad 1.80 meter, met een duikput tot 5 meter.

Maar...om te vermijden dat de recreatief-sportieve zwemmers het bad te diep zouden vinden, opteren we in het 'zwem'bad voor een beweegbare bodem. Hierdoor kan op de helft van dat zwembad ( dus ongeveer 10 op 25 meter) de bodem naar 1.30 meter worden gebracht.

Door te opteren voor zo'n polyvalentie willen we de uitbating zo gunstig mogelijk maken. Kiezen we voor alleen recreatie, dan verliezen we het competitieve luik. Kiezen we alleen voor een echt zwembad, dan verliezen we de gezinnen als bezoekers. Door het grotere zwemoppervlak kunnen we meer groepen terzelfdertijd laten zwemmen: gezinnen, individuelen, scholen, clubs....: meer bezoekersuren.

Tussen het zwembad en de sporthal komt er een grote ruimte, waarin de cafetaria staat..met zicht op zwembad en sporthal. Achteraan het zwembad komen de kleedkamers, voor zwemmers en voetballers.

Om het zwembad betaalbaar te houden opteren we ook voor de opstart van een autonoom gemeentebedrijf. Hierdoor wordt recuperatie van de btw mogelijk.

18/12/2009 Op een 'bevriende' politieke site kan u lezen dat de strooidiensten te laat hebben greageerd op de winterprik. Niets is minder waar...

In Eeklo werd er reeds gestrooid op woensdagavond. Ook in de loop van donderdag werd er zout gestrooid.Meer nog, er werd sneeuw geruimd. Nooit voorheen werden er op 24 uur zo'n inspanningen geleverd. Maar sommige politici willen de mensen doen geloven dat je snelvallende sneeuw direct kan wegtoveren.

Meer nog, ze vinden het gepast om de stadsdiensten en de daarmee samenwerkende private firma's aan te vallen...omdat ze hard gewerkt hebben.Ik begrijp dit niet: heel Vlaanderen en Brussel had verkeersproblemen, vaak meer dan in Eeklo, en die winterprik wordt aangegrepen om een beleid aan te vallen.

De 'fout' is geweest dat de voorspellingen van onze weermannen uitgingen van zeer lichte sneeuwval. En dat heeft iedereen, overal verrast.

Dat een straat sneeuwvrij maken niet evident is, en dat sommige mensen denken dat er niet is gestrooid...ik kan dat begrijpen, maar ik moet toch antwoorden dat de indruk fout is.

Voorbeeld: ik kreeg twee meldingen uit de Schaperijstraat dat er daar niet is gestrooid. Die straat is nu DRIEMAAL gestrooid ( woensdagavond en donderdagavond en deze voormiddag). Maar...klinkaartstrenen zijn niet de ideale ondergrond bij vries- en sneeuwweer. Ik kan het weten, want ik heb decennialang in de Lekestraat gewoond.

De gemeenteraadscommissie heeft gisteren het licht op groen gezet voor een zeer belangrijk sportdossier. Een officële mededeling daarover vertrekt via de communicatieambtenaar van de stad Eeklo.

17/12/2009 op de conferentie over de opwarming van de aarde is de sfeer gezakt onder...het vriespunt. De USA is de slechtste leerling van de klas en Obama wil de rest van de wereld paaien met een reductie van CO2 van slechts VIER procent..

Hoe dan ook is een reductie van 30% niet haalbaar. Zeker niet in Vlaanderen, waar de bevolking nog aangroeit.

De verlichting op zonnecellen aan het fietspad, langs de Eeklose spoorweg, voldoet niet. Ze zal dus weggehaald worden. Spijtig, maar het toont aan dat bepaalde procédés niet voldoende op punt staan.

15/12/2009 De Mexicaanse griep is het land uit....Ook de pers besteedt er geen aandacht meer aan. Het is de duurste en minst erge ziekte geweest van het jaar 2009.

Even ter vergelijking: in Nederland zouden er tijdens de hittegolven in de periode 1970-1997 telkens 40 extra doden zijn geweest per hittedag. Dit plaatst de 'pandemie' Mexicaanse griep in het juiste perspectief.     Ook bij die extra doden past een bemerking: misschien waren dit wel overlijdens, die alleen iets vroeger dan verwacht zijn gekomen.

Om de klimaatverandering ( CO2-uitstoot) tegen te houden is de goedkoopste methode de gezinsplanning. Britse economen hebben berekend dat elke 7 dollar die wordt uitgegeven aan anticonceptie de CO2-uitstoot met 1 ton zal doen afnemen.Met groene energie is er voor hetzelfde CO2-resultaat minstens 24 dollar nodig. Een goede gezinsplanning op wereldschaal zou de wereldpopulatie met een 0.5 miljard mensen minder laten groeien tegen 2050. En daardoor zou er 34 gigaton CO2 minder uitgestoten worden. En dat is 6 keer de jaarlijkse uitstoot van de VS!!!

De Eeklose gemeenteraad heeft groen licht gegeven aan de begroting voor het jaar 2010. Niemand heeft een mirakeloplossing om de begroting in evenwicht te brengen.

Opvallend was de kritiek van Jaak De Muynck, die vooral uitleg vroeg over uitgaven uit het verleden, terwijl de begrotingsbespreking handelt over toekomstige uitgaven.

Ook werd er op de gemeenteraad een verkavelingsplan voor de Geraniumlaan goedgekeurd. Daar zouden 11 woningen worden gebouwd op de vroegere serreterreinen, tussen de huisnummers 10 en 13.

Deze week volgen nog deze belangrijke zaken:

. een gerechtelijke discussie tussen RVT Dr Coppens en de stad Eeklo over wie nu eigenaar is van een stukje grond van 42 vierkante meter.

. gemeenteraadscommissie over de verkoop van de rioleringen aan de watermaatschappij en over de nieuwbouw van een zwembad.

Het Vlaams Belang fulmineerde tegen het feit dat Eeklo geen goede looppiste heeft en het sneerde dat we ook daarvoor naar Maldegem moeten. Ik antwoordde dat ook de Maldegemnaars in Eeklo 'moeten' zijn, bijvoorbeeld voor het skeeleren en voor het turnen. Voor geen van beide sporten heeft Maldegem een goede accommodatie. Ik blijf het kinderachtig vinden dat één stad of één gemeente alle accommodatie zou moeten hebben, die in andere gemeenten bestaat. Enige samenwerking en aanvulling tussen de buurtgemeenten is de oplossing voor sport- en cultuuraanbod.Mekaar aanvullen en ondersteunen is de boodschap.

Tot slot: er was een zeer kort debatje over de asielzoekers en de meerkost daarvan voor de stad Eeklo. Maar Eeklo ontsnapt aan de toewijs van extra asielzoekers, door het feit dat er een asielcentrum is in de stad.

14/12/2009 De cortisone is straks terug van weggeweest. Want, vanaf 2010 mag cortisone weer worden ingespoten bij peesletsels, zonder voorafgaande zware procedure. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat de Wada, die de doping wil bestrijden, hier een deur wagenwijd openzet. Nog onbegrijpelijker wordt het als je leest dat pseudo-efedrine weer verboden wordt, maar dat één langwerkende combinatiepuffer tegen asthma wel mag...en de ( zo goed als identieke) concurrent van die puffer is verboden. Welke commerciële belangen meespelen is me onduidelijk, maar de eerlijke sporters is er de dupe van.

Vandaag spreekt de gemeenteraad over de Eeklose begroting, die wordt ingediend met een groot tekort. Het wordt zaak om sommige kosten structureel te verminderen. Het is een feit dat de stad nog extra personeel kan gebruiken, maar de stad kan dit niet betalen!.

KFC Eeklo speelde gelijk op Evergem. Voor het zeer schaars opgekomen publiek speelde Eeklo een zeer sterk laatste half uur. Evergem mag blij zijn met het puntje. Eeklo verdiende meer, maar onze spitsen probeerden, maar scoorden niet.

11/12/2009 Er was vanavond een massa volk op de overdekte Kerstmarkt van het PTI! Echt een geslaagd initiatief, één dat past in de rijke traditie van het PTI.

De brand in het centrum van Eeklo heeft aangetoond dat de mannen van Eeklonet meer dan hun werk doen, en dat een Ring geen overbodige luxe is.

Ook veel volk gisteren op de plechtige opening van de aanbouw van het Dienstencetrum. Niemand minder dan Carl Huybrechts verzorgde een talkshow. Tien jaar miserie en bouwperikelen werden doorgespoeld aan de bar in een fantastisch mooie receptieruimte.

10/12/2009 Volgende week donderdag neemt de gemeenteraadscommissie twee belangrijke beslissingen. Ten eerste: verkoopt de stad haar rioleringsnet aan de 'Watermaatschappij'? en ten tweede: bouwt de stad een nieuw zwembad?

Onze administratie heeft ondertussen een zeer stevig dossier over het zwembad opgesteld. Uit een gesprek met een deskundige blijkt dat de kostenraming voor dat nieuw zwembad realistisch is ingeschat. Dit was voor mij één van de voorwaarden. We hebben al vaak meegemaakt dat projecten financieel worden onderschat en dat de bouw wordt gestart, met nadien een diarree aan meerkosten.

De begroting 2010 vertoont een rood eindtotaal. Ik heb indertijd voorspeld dat én meer personeel én minder dividenden de doodsteek zouden worden voor de gemeenten.

We zien op gemeentelijk vlak wat ook op internationaal vlak wordt gezien: geldtekort moet leiden tot bezuinigingen. Eerst was er Ijsland ( en het wordt daar nog erger), dan Dubai en nu Griekenland. Engeland volgt zeker (spartelt nu nog wat economisch tegen) en dan...???

Je kan je afvragen: past de bouw van een nieuw zwembad in het plaatje van bezuinigingen? Nee, maar het oude zal enorme kosten veroorzaken en twee van mijn randvoorwaarden voor de bouw van een nieuw zwembad zijn: geen extra personeelskost en bezuinigen op energie. Wetende dat binnen maximaal één decennium (overal) de gaskraan niet meer volop kan opengedraaid worden ( te duur en te weinig gas) moet er nu gezocht worden naar alternatieve energiebronnen voor het verwarmen van dat nieuwe bad.

Komt daarbij dat Eeklo alleen op dit élan kan doorgaan dankzij de reserve die ik, als schepen van financiën, heb aangelegd in de periode 1995-2006. Reserve van ruim 7 miljoen euro, met daarbovenop de nog te verwachten inkomsten uit de verkoop van de oude site van AZ Alma. Deze reserve is opgebouwd door niet in te gaan op de lokroep van extra personeel, en streng te zijn tegen de investeringsdrang van sommige schepenen... en wetende dat de dividendenstroom ooit een beekje zou worden. De socialisten, toen in oppositie, vonden ook dat Eeklo veel te rijk was... Zoals ik heb geschreven : het is uitsluitend door die reserve dat Eeklo nog dat élan kan aanhouden.

Sommigen zeggen dat we in die twaalf jaar veel geluk hebben gehad. Dit is niet zo, maar je moet je financieel gedrag afstemmen op wat komen gaat. Ik heb die mindere financiële periode tijdig zien aankomen. Anderen niet.

09/12/2009

Eeklo staat ‘pas’ op de 23° plaats van alle Vlaamse gemeenten, op vlak van energievriendelijk beleid.Ik geloof niet dat we zo 'slecht' gerangschikt staan, want we hebben milieuvriendelijke energie via de windmolens, de verbrandingsoven en zonnepanelen. Ik ben er dan ook zeker van dat we in de Vlaamse top tien staan. Mede dus door de windmolens.

À propos: toen werden we nog eens op de kaart gezet, want zowel Prins Laurent als een Belgische staatssecretaris én een minster van India kwamen kijken naar ons initiatief.Nooit voorheen en nadien is er zo'n belangstelling getoond voor Eeklo.

Ondertussen werd er in de gemeenteraad zwaar oppositie gevoerd tegen de komst van vier windmolens. Zeker tegen die van de Zandvleuge.Wat ik toen allemaal diende te horen en te lezen. Nu is bijna iedereen fier op de windenergie.

Gisteren was ik één van de sprekers op een symposium over vastgoed (Sint-Niklaas).Vanuit de Universiteit Gent werd de zeer recente ervaring over PPS meegedeeld. Daar zal een complex worden gebouwd met ruim 600 studentenkamers.

De grote kostenplaat van PPS is de ingewikkelde dossierconstructie die leidt tot een leger juristen, die telkens één van de betrokken partijen adviseren.

Maar uiteindelijk betaalt de klant ( stad) de rekening van al die goedopgeleide en goedbetaalde adviseurs van al de andere partijen….

Dat PPS een snelle formule is(?), weten we ondertussen al…

Zaterdag is het DRIE jaar geleden dat Professor De Knop argumenteerde hoe snel en goed PPS wel was. Inderdaad, DRIE jaar geleden…Ik sprak hem toen tegen, en de feiten geven me overschot van gelijk.

Sluis blijkt een enorme aantrekkingskracht uit te oefenen op de West-Vlamingen. Dit staat in een studie van WES, dat de koopstromen in het Euregio Scheldemondgebied heeft onderzocht.

Knokke-Heist trekt bijna geen Zeeuwen aan. Ook dat blijkt uit die studie. Persoonlijk heb ik ook weinig aan die betongemeente. Er zijn daar inderdaad veel winkels, maar de kustlijn is één appartementenrij. Gelukkig hebben de Nederlanders een andere visie aangehouden. Daar zie je nog wat een echte zeeduin -en dijk is.

Eeklo scoort goed op vlak van aanbod van elektriciteit (apparatuur), maar slecht op vlak van meubelwinkels.

Het is crisis en dus vallen de subsidies weg. Eerst was er het drastisch verminderen van de subsidie voor de aankoop van natuurgebied, en nu verdwijnt de subsidie voor initiatieven op vlak van duurzaam verkeer naar school.

08/12/2009 Het Dienstencentrum heeft eindelijk de noodzakelijke uitbreiding. In deze ruimte kunnen voortaan dagelijks activiteiten doorgaan voor een zeer groot aantal senioren. De bouw liep enorme vertraging op door een discussie over het bekleden van zuilen met het 'juist' hout.

Als alles volgens plan verloopt komt er een vragenhalfuurtje in elke gemeenteraad ( waar ook in België) en komt er mettertijd ook een functie bij, namelijk die van voorzitter van de gemeenteraad.

KFC Eeklo verloor op Terioden-Welle, door een strafschop. We kunnen natuurlijk niet verdacht worden van neutraliteit, maar we hebben hetzelfde gevoel als Cercle Brugge en Lokeren...Ook zij, maar dan bewezen door de TV-beelden, werden geveld door een 'lichte' beslissing.

05/12/2009 SK Maldegem verloor met 5-0 tegen Eine. Door opeenvolgende lichtpannes, vlak voor en in het begin van de match, werd de wedstrijd afgefloten bij 0-0. En dus forfaitzege voor Eine.

05/12/2009 het was dermate druk, dat het bijwerken van deze website niet is kunnen gebeuren. We onderhandelden deze week over de Vrouwestraat. Een delegatie kwam pleiten voor een heraanleg van deze (vergeten) straat. De enig mogelijke aanpak is er één zoals in Maldegem ( Buurtstraat), waarbij de zijkanten worden verstevigd door beton en waarbij de asfaltlaag wordt overgoten. Vraag is echter wat een realistische kostprijs is, voor een straat van 700 meter!

Donderdag dan misschien de meest absurde vergadering uit mijn schepenloopbaan. Anderhalf uur discussie over het feit dat de concessie van het voetbalstadion, die goedgekeurd is in de gemeenteraad van april, nog steeds niet is ondertekend namens de stad.( ik werd daarvan twee weken geleden op de hoogte gebracht...). De clubs hebben de concessie wel getekend ( YS door de secretaris en KFC door de gerechtelijk correspondent-ondervoorzitter en door de tweede ondervoorzitter).

Ondertussen heeft de stad echter, ondanks de niet ondertekening, tal van maatregelen genomen om die nieuwe concessie uit te voeren. Bijvoorbeeld: terugbetaling van energiekosten, investeringen in de gebouwen van Amicitia en de Young Stars...

Wetende dat het voetbalstadion aan werkingskosten de stad Eeklo netto minder dan 15.000 euro kost per jaar, en wetende dat alle terreinen door de clubs zelf worden onderhouden...dan is enig respect ten opzichte van die verenigingen toch gewenst.

Andere verenigingen ( vb.  KEXC Balgerhoeke, steun van ruim 100.000 euro voor de bouw van kleedkamers, Festival van de Lage Landen - 50.000 euro, Organisatie van Ronde van België 70.000 euro, en nog tientallen andere vzw's en feitelijke verenigingen) mogen zich gelukkig prijzen dat hun financiële samenwerking met de stad wel zeer vlot is gepasseerd.

Soit, het raakt allicht wel opgelost. Misschien zelfs onverwijld...

Gisterenavond een formidabel geslaagde sponsoravond van KFC Eeklo afdeling fanion in Ter Heide. Dank aan Dhr Van Hecke van Ter Heide, want hij heeft de genodigden in de watte gelegd!

Vrijdag dan een zeer interessante en zeer noodzakelijke ontmoeting met de administratie van Wegen en Verkeer. Er moeten nog heel wat werken worden uitgevoerd in onze stad. Misschien wordt het rond punt ter hogte van het nieuwe fusieziekenhuis wel zeer prioritair. Want, wat nu nog een virtueel ziekenhuis is, zou wel eens sneller dan gedacht realiteit kunnen worden.

De Ring zit in een tunnel van studies. Een zeer belangrijke hindernis is genomen, met de goedkeuring van het Plan-MER. Maar nu moeten enkele milderende maatregelen concreet worden uitgewerkt. Eén van de problemen is de verdroging van Het Leen ( alhoewel: dat lijkt nu tijdelijk niet actueel..), en de mogelijke geluidshinder door een Ring. Dat tweede probleem zal volgens mij zichzelf oplossen, want wagens worden stiller en stiller.De Eeklose Ring is meer en meer realiteit, maar vooraleer de opmaak van het Provinciaal RUP en de onteigeningen zijn afgewerkt, zal de almanak nog vele honderden blaadjes armer zijn geworden. Om maar te zeggen dat aan die Ring hard wordt gewerkt, maar dat het ziekenhuis allicht iets sneller klaar zal zijn dan broer Ring.

Vandaag dan feest bij de Brandweer. De Eeklose brandweer is één van de best draaiende korpsen. Het is dan ook met groot genoegen dat een delegatie van het schepencollege gaat vieren samen met de brandweermannen.

02/12/2009 Ik ben pas terug na een weekje zon..en ik heb dus wat gemist in Eeklo.

In de eerste plaats de aanhoudende regen.Ook de fantastische remonte van kfc Eeklo in de match tegen Ninove; van 0 tegen 3 naar 4-4 is onwaarschijnlijk.

Dan de toelichting van het bouwdossier van AZ Alma. Zoals ik reeds maanden geleden voorspelde wordt de mobiliteit van die wijk superbelangrijk.

Het lijkt me dan ook essentieel dat de Brugse Steenweg aangesloten blijft op een aan te leggen rotonde aan de Leopoldlaan.Voeg daarbij eventueel een eenrichtingsverbinding vanuit de Leopoldlaan naar de  Brugse Steenweg, en je ontlast en de Raverschootstraat en de Ringlaan zelf.

Ook Tom die naar Eurosong mag…wie had dit durven dromen.Hij zal Eeklo in 2010 op de internationale kaart zetten.

Het Nieuwsblad heeft een beoordeling gedaan van de burgemeesters.

Toch wel  bedenkelijk vind ik het feit dat het financieel beleid van de steden en gemeenten niet wordt beoordeeld.

De score van onze burgemeester is – terecht- goed. En vergelijkbaar met die van de andere burgemeesters uit het Meetjesland.

Persoonlijk vind ik ook dat er een trendbreuk is met het verleden, en dat is vooral te merken aan de invoering van Eeklonet.

Dit heeft niets te zien met de persoon van de burgemeester vroeger en nu. Dit is een aandachtspunt van de kiezer en dit is nu, onder druk van de schepen van milieu, doorgevoerd.Zij heeft zich daar dubbel voor geplooid.

Dat er meer wordt gefeest, en dat dit goed in de verf wordt gezet is leuk, maar in 2010 zal duidelijk worden dat de sky the limit niet is.Feesten is maar een onderdeeltje van het stedelijk beleid.De impact ervan is ook zeer relatief.

Voorbeeld: het festival van de Lage Landen heeft zeer veel publiciteit opgebracht, maar uiteindelijk was er minder volk dan voor een Balloonmeeting of de cyclo-cross.

Terug naar het geld…

Elke burgemeester en elke gemeente voelt aan dat er een echt financieel beleid nodig is.Als er nu kan gefeest worden is het door de spaarpot die in de vorige twee legislaturen (verstandig) is opgebouwd.

De oude generatie was en is ‘gebrandmerkt’ door het geldtekort van de jaren 80.De jonge generatie zal, willens nillens, in de jaren 10 moeten opboksen tegen de recessie.Wie gelooft dat het bijdrukken van geld, onder andere in de USA, nooit zuur zal opbreken, droomt..

In Eeklo werd er in de vorige legislaturen veel geld binnengehaald.

Vergeet immers niet dat er zeer belangrijke subsidies zijn binnengehaald. Voorbeelden: 5B, gronddossier AZ Alma en het Mercuriusproject, en de aanleg van de R43.

Het wordt een enorme opdracht om dit te herhalen. Laten we beginnen met de Ring!

Daar zit het volgens mij goed en kan er administratief verder gewerkt worden.

Besluit: het ging goed in Eeklo, en de kiezer heeft dat in 2006 beloond. Dit is een veel betere waardemeter dan een (verdienstelijke) enquête van één krant. Het gaat nu ook goed in Eeklo, maar de begroting wankelt, zoals in alle landen en alle steden en gemeenten. Opletten dus.

24/11/2009 Er was een zeer grote belangstelling van architecten en notarissen voor de voorstelling van de nieuwe procedure voor bouwaanvragen. De ontvoogding van de stad Eeklo, op vlak van stedenbouw, is een historisch feit! Dank aan onze administratie, voor het vele voorbereidend werk.

De beslissing tot samenwerking met de VMW, op vlak van rioleringswerken, is uitgesteld. eerst volgt er een commissie ad hoc.

Amicitia heeft nu ook een concessie met de stad. De concessie van Amicitia is onderdeel van de vroeger door de gemeenteraad goedgekeurde concessie met KFC Eeklo en de Young Stars. Amicitia betaalt op jaarbasis 1200 euro, de YS 3000 euro en KFC Eeklo 7000 euro energiekosten. De stad zal er netto aan energiekosten 13.000 euro insteken. Met daarbovenop wat kosten voor het onderhoud van de terreinen, dat door de verenigingen wordt gedaan. Goedkoper kan niet, en dus kon je niets anders dan een laaiend enthousiasme verwachten. De gemeenteraad keurde dan ook dit onderdeel van de concessie volmondig goed.

ter aanvulling: tegenover die 13.000 euro netto staan ook inkomsten (windmolen en GSM-mast)....

22/11/2009

De stad Eeklo heeft actuele nieuwsberichten op AVS, via de rode knop.Maar, zo meldde me een Belgacomabonnee: je kan die berichten alleen maar lezen met een Telenetdigibox..Dus, toch wel minder goed nieuws, want zowel de kijkers zonder digitale TV, maar ook de klanten van Belgacom moeten het Eeklose nieuws elders lezen.

Herman Van Rompuy bewijst eigenlijk dat een land zoals België ook zou kunnen geleid worden door een president.De commentaren over zijn profiel en intelligentie zijn zo lovend, dat hij zelfs in een Belgische presidentfunctie niet had misstaan.

Het moet hoe dan ook raar doen: normaal ontvangt de Belgische koning zijn premier en nu is zijn premier plots staatshoofd van een unie, die tientallen keer groter is dan dit kleine landje.

Gisteren even sport en cultuur gecombineerd.

Op een drafje heb ik de kortste afstand van de MTB afgehaspeld. De veldtoertocht startte aan het Sparrenhof en passeerde via Veldekens, Het Leen, Oostwinkel en Adegem.Een prachtige organisatie olv Dennis Debbaut, met ruim 1000 deelnemers.

’s Middags was er de prijsuitreiking van de Eeklose muziekacademie, war vooral mevrouw Grigoryan ( van Russische afkomst) een schitterend optreden gaf (piano).’s Avonds toonde de Chinees Jiafeng Chen absolute wereldklasse op viool.

Muziek is dus ‘grenzenloos’.

Spijtig genoeg was Chen geen ‘meeneemchinees’, die je urenlang kan laten voortspelen in huis.

Ook spijtig dat voor zo’n cultureel hoogstandje toch te weinig volk opdaagt. Het deed me wat denken aan het optreden van Lakatos, enkele jaren terug in De Herbakker. Deze vioolvirtuoos vulde ook geen volle zaal, maar haalde een immens hoog niveau.

Dergelijke gedurfde organisaties verdienen meer belangstelling in een stad, die zichzelf cultuurstad wil noemen.Ik kan me niet voorstellen dat zoiets in de sportsector zou kunnen. Als daar een wereldvedette komt, kan je op de koppen lopen. Raymond Ceulemans, ondertussen toch al een ancien, bewees dat enkele weken geleden.

AZ Alma stelt haar bouwplannen voor op ene bewonersvergadering op 30 november. Ik kan er zelf niet zijn, maar volg het verhaal met grote aandacht, van op afstand.

Toch even vermelden dat AZ Alma ondertussen groen licht kreeg voor een kleine wijziging aan het BPA. Daardoor kan de bouw iets hoger opgetrokken worden.De eigenlijke bouwaanvraag kan nu binnenkort behandeld worden.

Vermoedelijk wordt dit één van de eerste dossiers die door de ‘ontvoogde’ stad Eeklo zullen kunnen worden afgehandeld.

Over dat ontvoogden, morgen meer.

20/11/2009 Herman Van Rompuy is de eerste president van Europa!!!! Wat een wending in zijn politieke carrière. De man die de rustige vastheid predikt, is in 2009 pas echt goed gelanceerd. Eerst premier van België en nu president van Europa. En wat een lof krijgt hij, zowel in binnen- als buitenland. We wensen hem alle succes toe. Europa is inderdaad nu in goede handen.

Maandag is er een gemeenteraad, met als belangrijkste punt de begrotingswijziging voor het jaar 2009. De begroting voor het jaar 2010 komt op 14 december ter stemming. Er zijn geen toegevoegde punten op de volgende gemeenteraad.

19/11/2009 De administratie Wegen en Verkeer legt ter hoogte van het kruispunt van de Leopoldlaan- R43 bermen aan. Grond wordt opgehaald via de Vrouwestraat, en die straat ziet echt af. Tractors passeren mekaar in die straat, de één leeg en de andere volgeladen...De bermen van de Vrouwestraat lijden onder dat transport en de baan zelf ligt vol aarde. Ik vrees er dan ook voor dat dit baantje het slachtoffer zal worden van die werken.

Goed nieuws voor de Schuttersgilde in Eeklo: de schutterstoren wordt geregulariseerd. Daarmee komt een einde aan de onzekerheid, na één klacht van één gebuur. Ook één Eeklose politieke partij wilde die schutterstoren weg. De Schuttersgilde kan nu in 2010 de vijftigste verjaardag vieren van haar schutterstoren ( in het Heldenpark). Komt daarbij dat de Schuttersgilde ook voor het eerst financiële steun krijgt van de stad, via het sportpromotiefonds.Vroeger was het fonds uitsluitend bestemd voor jeugdsport, nu dus ook voor alle sportverenigingen ( die dan wel een aanvraag moetsen doen).

De Meidoorn stuurde de leerlingen het centrum in, voor fitheidsoefeningen. De leerlingen dienden een origineel hindernissenparcours af te leggen en ze deden bij elke halte fitnessoefeningen. Ik kon vaststellen dat de fysieke conditie van onze tieners goed tot uitstekend is.

De Mexicaanse griep passeert door Eeklo met een minimum aan hinder. Gelukkig is die Mexicaanse griep maar een 'griepje', want de levering van vaccins blijft een klein drama. Bij de evaluatie van de vaccinatiecampagne zal dit allicht het negatieve punt zijn: de levering van vaccins gaat veel te traag. Zo traag dat er miljoenen vaccins ongebruikt zullen blijven, vrees ik.

Stel u eens voor dat deze griep als een Mexican wave door Eeklo was geraasd...dan pas zou gebleken zijn dat de hele vaccinatiecampagne een mislukking was.

Wordt Herman Van Rompuy president van Europa? Misschien wel, maar de Britten, die het minst Europeaan zijn ( ze hebben zelfs geen euro!) willen alweer hun eigen mannetje..

De Britse pers is blijkbaar tot zo'n belachelijke niveau gezakt, dat ze geen Belg aan het hoofd van Europa willen. Nochtans zijn er een aantal Belgen die internationaal wat te betekenen hebben: Jacques Rogge (IOC), Peter Piot ( aidsbestrijding), Frank De Winne...

17/11/2009 Er is een belangrijke doorbraak in het dossier van de Eeklose Ring. Er is immers de goedkeuring van het plan-milieueffectrapport van de R43-Doortrekking Ring om Eeklo. Met de goedkeuring van dit plan-MER is misschien wel de belangrijkste administratieve berg overwonnen.

Gisteren werd aan de algemene vergadering van de sportraad getoond hoe het nieuwe zwembad er KAN uitzien.Ik heb enerzijds hoop gewekt, en anderzijds ook getemperd…De kans op een positieve beslissing is groot, maar het is nog niet definitief.

Daarom maakte ik de vergelijking met de klim naar de top van de Mount Everest.

We staan in dit zeer zware dossier zeer ver, we zien de zeer mooie toekomst, maar er is nog een lastige weg te gaan in dit dossier.Binnen enkele weken weten we meer.

Hoe dan ook ben ik fier in en over beide dossiers (Ring en zwembad).Er is door onze ambtenaren (en in het dossier zwembad ook door de sportraad) zeer veel en zeer vakkundig werk geleverd.Het is aangenaam om te kunnen vaststellen dat in de sector ruimtelijke ordening, verkeer en sport ( maar natuurlijk niet alleen in die sectoren) al heel wat cruciaal werk is geleverd.

Denken we bijvoorbeeld ook maar aan de ‘ontvoogding’ van de stad Eeklo op het vlak van stedenbouw.

Het is dan ook geen toeval dat Eeklo, in december, op een congres in Sint-Niklaas in the picture wordt gezet voor de inspanningen op vlak van stedenbouw.

15/11/2009 de publieke belangstelling voor het Eeklose Te Deum klopte een diepterecord. Het leek wel of iedereen had zich van dag en uur vergist.Misschien toch maar het eerste idee terug oprakelen, namelijk het combineren van 1 en 11 en 15 November in één viering.

De opening van de mozaiektentoonstelling daarentegen was een voltreffer, zowel op vlak van de getoonde kwaliteit van de werken, als op vlak van de publieke belangstelling.

KFC Eeklo liet enkele minuten voor affluiten een 1-0 voorsprong uit handen glippen, tegen het sterke Appelterre.Het werd 1-1, en op basis van de eerste helft, waarin Appelterre, in volle meewind baas was, is deze uitslag rechtvaardig.

 

14/11/2009 Het samenvoegen van de Eeklose plechtigheden van Allerheiligen en Wapenstilstand is een goede zaak. De kwaliteit en intensiteit van de vieringen verbeterde fors.Nu nog één novemberviering te gaan, namelijk het Te Deum.

De whereabouts blijven de sportwereld beroeren. Op zich zijn de whereabouts een zeer goede zaak, maar volgens mij liep de communicatie over deze zaak, zeker in de beginfase, fout. Ik heb ook mijn vragen bij de afhandeling van de controle op het terrein. Zeker als diegene die de controle doet, ook eerst zelf aanduidt wie de controle doet, en nadien de administratieve afhandeling zelf doet. Zaterdag 12 december wordt de stand van zaken van de dopingcontroles nog eens toegelicht op een congres in Diepenbeek.

De Sint arriveert in Eeklo, weer of geen weer.Voor de kinderen is het toch allemaal wat verwarrend: Halloween en enkele dagen later Sinterklaas met Zwarte Piet..

Vandaag opent de tentoonstelling over Italiaanse mozaiek. Gino Tondat, in een vroeger leven ooit klasgenoot van mij, toont ook in deze collectie ( in de stedelijke academie voor schone kunsten) dat hij de mozaiektechniek perfect beheerst.

13/11/2009 De Mexicaanse griep, die als een (zeer) kleine lawine over Eeklo is getrokken, heeft toch een stormloop opgeleverd...Van zodra de vaccins (een beetje) beschikbaar waren, zijn de mensen uit de riciogroepen massaal naar de huisartsen gestapt. Verschillende onder hen hebben gewerkt op woensdag ( ze legden dus de wapens niet neer) en ze vaccineerden tientallen patiënten.

Nooit voorheen heb ik zo'n vaccinatiecampagne meegemaakt. De huisartsen bewezen dat ze zeer efficiënt en snel konden ingaan op de zeer vele telefonische vragen tot vaccinatie.

Sommigen hebben kritiek op de verloning van de huisartsen...vooral diegenen die werken in de zeer zwaar gesubsidieerde groepspraktijken. Wat zijn de individuele artsen toch braaf...als ze moeten lezen dat een groepspraktijk in de stad Gent de grond, waarop de gebouwen van de groepspraktijk worden gezet, gratis krijgt aangeboden van de stad...: geen protest...

Als echter één professor betreurt dat zijn groepspraktijk moet inenten, zonder extra centen, dan wordt de individuele huisarts wel aangevallen. Merkwaardig!

De stad Eeklo voelt nu ook datgene dat, op termijn, onze economie zal verlammen, namelijk de zeer hoge pensioenlast. In de volgende begrotingen wordt dit een enorme kost.

Minigolf leeft nog steeds in Eeklo: 99 deelnemers streden voor de hoogste prijs en eer op 11 november. De terreinen lagen er piekfijn bij, dankzij de inzet van de club zelf. Maar de matten waarop gespeeld wordt zijn zo goed als versleten. Hoe kan het anders: ze zijn vernieuwd in 1995!

08/11/2009 KFC Eeklo ging relatief makkelijk en verdiend winnen tegen een Maldegem, dat vol goede wil, maar met veel slechte passen, de verdediging van Eeklo bestookte. Eeklo had een schitterende keeper, en ook zeer eficiënte aanvallers. Het was dan ook zeer stil (na de match) in Maldegem.Niet alleen om het verlies, maar vooral ook om het besef dat dit Maldegem niet klaar is voor een promotie.

 Toch opmerken dat Maldegem weer leeft als voetbalgemeente. De club werd en wordt daar uitdrukkelijk gesteund door handel en vooral (!) politiek.

Er was zeer veel volk aanwezig (1500??)(waaronder veel fiere Eeklonaars). Wie de knappe doelpunten van Eeklo wil zien, kan terecht op AVS.

07/11/2009 de huisartsen zijn gestart met de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Het is de eerste keer in ruim twintig jaar dat een griep toeslaat in november.Maar de indertijd voorspelde sluitingen van scholen, en dagelijkse acht doden...gelukkig was dit paniekzaaien. In Oost-Europa worden er wel scholen gesloten  (vb Oekraïne en Belarus), maar daar zijn er ook geen vaccins te krijgen...en is er geen Tamiflu beschikbaar en is het arsenaal aan geneesmiddelen veel beperkter.

Eeklo krijgt volgend jaar ruim 330.00 euro extra dividend van Finiwo, omdat de verkoop van Publigas meer heeft opgebracht dan aanvankelijk geraamd.

07/11/2009 Het is onbegrijpelijk dat het dopingtribunaal een zwaardere straf heeft uitgesproken, dan gevraagd door de procureur. Blijkbaar zijn enkele mensen in de dopingbestrijding zo geëvolueerd dat ze onmenselijk hard willen optreden. Keisse heeft geluk gehad dat hij via een ander systeem is beoordeeld.

 

06/11/2009

De schorsing van Wickmayer en Malisse is gewoon rampzalig te noemen.De whereabouts, en het invullen ervan, lopen mank en sporters worden uitzonderlijk zwaar gestraft omwille van hun administratieve fout.

En de vraag is of de administratie, die de fouten beoordeelt, zelf zonder fout is ……Ik heb daar toch vraagtekens bij.

De organisatie van de Ronde van Belgie, de stad en de Sportvrienden, kwamen tot een duidelijk akkoord. Dit kan binnenkort naar de gemeenteraad.

De financiering van een nieuw zwembad is een enorme uitdaging, maar door een subsidie en door het opstarten van een autonoom gemeentebedrijf ( waardoor recuperatie van btw) is deze investering wel betaalbaar. Voeg daarbij het goedkoper lenen via Finiwo, voor een deel van het bedrag van de investering.Ik heb het voorstel tot financiering van leningen via Finiwo in het schepencollege voorgesteld...Nieuwbouw is geen wens van mij, maar het lijkt eerder een noodzaak.

Zeker  indien men weet dat het oude bad steeds duurder wordt op vlak van herstellingen….en dat er hoe dan ook binnen ten laatste acht jaar een nieuw bad ( zonder subsidie) zal moeten gebouwd worden.

Ik heb indertijd ( 12 jaar schepen van financiën) gezorgd voor een mooie Eeklose spaarpot, en voor een toekomstige bijkomende opbrengst ( verkoop oude site kliniek, eens het fusieziekenhuis operationeel is), zodat dit project haalbaar en betaalbaar is.

Maar hoe dan ook blijft het een megaproject!

Amicitia en Young Stars zijn zeer tevreden met de verwarming, die door de stad werd geplaatst.

Gisteren hielden we een overleg met de verenigingen, die actief zijn in het Eeklose voetbalstadion.

De subsidie die verdeeld wordt aan de Eeklose sportclubs, valt voor zowat alle Eeklose clubs gunstiger uit in vergelijking met vorige jaren. Binnenkort worden de getallen bekendgemaakt.

03/11/2009 de kans is klein dat de stad Eeklo op korte termijn nog natuurgebied aankoopt, wat het subsidiestelsel, dat dergelijke aankopen haalbaar maakte, is uitgehold.

Vandaag kregen we, via mail, een melding van een onverantwoorde verkeershinder door wegenwerken (door Eandis in de Oostveldstraat). Eén uur na de melding was er efficiënt ingegrepen door onze stadsdiensten.

Er was veel interesse van firma's voor de aanbesteding van de herstellingswerken voor de stad Eeklo. Logisch ook, want het totaalbedrag aan herstellingen overschrijdt jaarlijks de 600.000 euro.Vermoedelijk leidt de concurrentie tot scherpe tarieven.

03/11/2009 Christiaan De Mil leek gisterenavond te gaan winnen tegen Raymond Ceulemans, maar bij een 41-39 stand, rolde zijn biljartbal  net naast de rode….Een rechtstaand sigarettenblaadje verschil, zo weinig school het…En dan kwam de 72-jarige grootmeester aan de  biljarttafel. Met een rustige vastheid scoorde hij driemaal tot 42.Einde match..

Het verschil tussen eeuwige roem en nipt verlies, dat kent Christiaan nu ook..

Dat het biljart nog volop leeft, was gisteren te merken in zaal Montana. De zaal zat vol kenners. Zelden waren er zoveel toeschouwers aanwezig!

KFC Eeklo zit in een mindere periode. Het haalde maar 1 op 9 en het moet zaterdag naar Maldegem, dat 3 op 12 haalde

De Eeklose Sportvrienden kochten de laatste exemplaren van het boek van Andre Dellaert. De eerste druk is nu reeds uitverkocht!

De Mexicaanse griep lijkt nu toch wel echt in onze stad ( en elders). Nooit heb ik het meegemaakt dat er zo vroeg in de winter al echte griepgevallen waren. De Eeklose huisartsen hebben zich ondertussen goed voorbereid. Eens de vaccins beschikbaar zijn, staan ze klaar om de risicopatiënten in te enten.

31/10/2009

Gisteren werden er enkele verdienstelijke Eeklonaars gehuldigd en in de bloemetjes gezet.Eén ervan, Desiré Naessens kreeg een opmerkelijk geschenk: een unieke ‘aangespoelde’ bierfles ( met inhoud) van bijna één eeuw oud. Die fles lag jarenlang in een hoop gebroken glas onder de stevige kasseirug van de Guldensporenstraat.Op de bierfles was de reclame ‘ Naessens Boelaerestraat’ nog duidelijk leesbaar.

De gedachten over het nieuwe zwembad in Eeklo groeien….Na het lezen van een zeer interessant artikel in het tijdschrift van het Instituut voor Sportbeheer, lijkt de recreatieve poot van een zwembad toch zeer belangrijk.

Wat zegt het artikel: renovaties van zwembaden, waar het recreatieve werd gepromoot, zijn alle geslaagd. Baden die alleen mikken op de zwemsport, dus het trekken van baantjes, zien hun bezoekersaantal dalen.

Daarom groeit onder de experten één visie: een sportief bad van 20 op 25 meter, met daarnaast een voldoende groot recreatiebad, waar peuters en kleuters en jonge kinderen leren zwemmen…

Eigenlijk zou alles een (duidelijk) maatje groter worden dan het huidige zwembad. Maar toch niet te groot voor de Meetjeslandse schaal. Want het heeft geen zin om iets te bouwen dat niet optimaal wordt benut.

Ik ben één van die Eeklonaars, die niet mee is met de razendsnelle trein van de communicatie. Ik heb wel een rode knop op mijn afstandsbediening, maar ik heb geen digibox. Ik zal dus de ( zeer mooie en interessante) digitale berichtgeving van de stad Eeklo op zender AVS moeten missen. Tenzij ik ook zo’n box koop…

De Mexicaanse griep ZOU reeds 0.7% van de Vlaamse bevolking getroffen hebben…. Over de gewone wintergriep bestaan er, merkwaardig genoeg, geen gegevens.

KFC Eeklo gaat morgennamiddag voor de periodetitel tegen Kemzeke. De kans dat Eeklo het haalt is klein, omdat, om de titel te hebben, de eerstgeklasseerde moet verliezen en de nummers twee en drie moeten gelijkspelen.

Je weet echter maar nooit.

De rustige vastheid van Herman Van Rompuy slaat blijkbaar aan in Europa. Misschien wordt hij wel de eerste Europese president….

Merkwaardig genoeg is voor sommige persluit het rustige intellect van onze premier een nadeel.

We duimen toch voor zijn kandidatuur, meer dan voor die van Verhofstadt

25/10/2009

De Lijn is in actie geschoten om een van de bushaltes aan het station aan te passen.

Deze werken moeten dringend uitgevoerd worden, omdat de enkele bussen die nog door de Visstraat rijden dit niet meer kunnen doen vanaf volgende week.Dan start MBV de afbraak van de huizen op de hoek van de visstraat en Zuidmoerstraat.

De aanvraag om die werken te kunnen doen kwam ps eind vorige week binnen bij de stad.Schiet dus niet op de stad, die nu nog probeert de nodige signalisatie- en circulatieplannen te maken.

Private firma’s zullen in de toekomst toch strikter worden aangepakt, want ze respecteren vaak de noodzakelijke timing van indienen van ( volledige) dossiers niet.

KFC Eeklo was de enige Eeklose voetbalclub die zondag niet won.Eeklo had een licht voordeel in de match tegen Kruibeke, maar al bij al is 1-1 een logische uitslag.

Eeklo kan theoretisch nog periodekampioen worden, als de eerste verliest tegen Evergem en als de nummers twee en drie gelijkspelen en als Eeklo een monsterscore haalt tegen Kemzeke.

In mijn berekening van de jaarlijkse meerkost van een nieuw zwembad moet er iets toegevoegd worden; dit zal alleen de eerste tien jaar zo zijn, want het huidige bad zal in die periode een volledige renovatie moeten ondergaan of afgebroken worden

24/10/2009

SK Maldegem zag vanavond het licht uitgaan.Letterlijk want ook in het stadion van Maldegem begaf de verlichting , en Maldegem verloor met 4-5 tegen Evergem.Maldegem haalt dus NUL op NEGEN……

KFC Eeklo speelt morgen! Op Kruibeke...een moeilijke tegenstander!De lichtproblemen in het voetbalstadion van Eeklo zijn ondertussen gescreend.Er zal een vervanging moeten gebeuren van sommige transformatoren en schakelkasten.

Er is een voetbalterrein ter hoogte van de sporthal omgeploegd, om opnieuw aangelegd te worden.

Ik schat de jaarlijkse meerkost van de bouw van een nieuw zwembad ten opzichte van het huidige zwembad op 300.000 euro.

Ik baseer me daarvoor op ramingen van BDO, mezelf, de sportmanager Vlaanderen en de schepen van financiën.

Vraag is natuurlijk wat  de kostenevolutie zal zijn van het huidige zwembad. Want dit is ondertussen 42 jaar oud.

De blommekens van het rond punt van Blommekens doen het niet goed. Vermoedelijk zal er houtschors moeten aangebracht worden om het overwoekerende onkruid te verwijderen.

De vaccinatie in het kader van Mexicaanse griep is gestart.. en dit bij de Eeklose huisartsen. Binnenkort komen de risicopatiënten aan bod.

Het grote verschil tussen inenten voor Mexicaanse griep en de gewone griep is dat er bij de M griep geen aparte spuiten kunen gekocht worden bij de apotheker. De artsen zullen dus hun patiënten moeten groeperen per tien (want 1 flaccon is goed voor tien spuiten…)

Waarom de huisartsen elke vaccinatie moeten registreren naar de overheid toe is me een raadsel, want de M griep is niet gevaarlijker dan de gewone griep en tot op heden zijn er naar schatting 40000 M griepgevallen in Belgie geweest.

Voor Eeklo zou dat 80 gevallen betekenen op 6 maanden..

Het is te verwachten dat dit getal zal oplopen tot ruim duizend, tijdens of na deze winter. ( vergelijkbaar dus met echte griepperiodes)

22/10/2009 Vorige dinsdag boog een gemeenteraadscommissie zich over de bouw van een nieuw zwembad. Het was een interessante vergadering, waarin het zeer complexe dossier van Vlaamse steun werd uitgelegd. Vlaanderen werkt met hetzelfde studiebureau dat ook hier in Eeklo vaak actief is ( namelijk: zwarte punten, Guldensporenstraat, Pastoor Bontestraat, ontsluiting industrieterrein Balgerhoeke, enz..).

Een belangrijk aspect in de discussie is de zware investerings- en afbetalingskost. Er werd alvast een financiële simulatie gemaakt. De investering zal zeker 9 miljoen euro bedragen; de interestenlasten tussen 4 en 7.5 miljoen euro.

Ik pleit ervoor dat dergelijke financiële simulaties meer worden gemaakt. Zo wees ik er vorig jaar, als enige, op dat een gratis parkeerkwartuur, zonder compensatie, leidt tot een jaarlijks minderontvangst van 150.000 euro. Dit is op dertig jaar 4.500.000 euro; of: ...de interestlast van de afbetaling van een nieuw zwembad.

De gemeenteraad zal medio november besluiten over de bouw van een nieuw zwembad. Toch een opvallende randbemerking: van de oppositiepartijen was er van elke fractie telkens maar één gemeenteraadslid aanwezig. Toch merkwaardig dat men voor zo'n zwaar dossier zo weinig interesse vertoont.

De regionale pers gaf een zeer juiste weergave van de bespreking en besluitvorming over het door de Open Vld toegevoegd punt in de gemeenteraad ( ontsluiting industrieterrein).

21/10/2009 De Open Vld trekt nu in de aanval tegen mij. Plots ben ik een hypocriet...Nochtans heb ik steeds mijn visie over een korte bypass verdedigd, ook tijdens vorige gemeenteraad...maar ik kreeg geen steun bij de ingenieurs en andere politici.Ondertussen keurden zowel de Provincie als de Minister de ontsluiting voor het industrieterrein goed. Ik heb gestreden voor mijn voorstel, maar spijtig genoeg kreeg ik weinig tot geen steun. Ook niet bij de Open Vld, die niet mijn hellende, korte bypass ter studie voorlegde, maar alleen het lange tracé tot onder de brug van het kanaal. En dat tracé is niet haalbaar.Dit heb ik ook zo gezegd in de gemeenteraad.

Zoals ik op de gemeenteraad heb gezegd is een nieuwe studie overbodig; het is voldoende dat het studiebureau bewijst dat mijn uitgewerkt voorstel niet haalbaar is. Tot op heden heeft het studiebureau dat niet gedaan.

Ik heb aangekondigd dat ik me in die stemming zou onthouden. Dat de Open Vld de eindscore van de stemming (11-11) in mijn schoenen schuift is niet fair, want alweer was Paul Wille afwezig. Was hij wel aanwezig geweest, dan had Open Vld één stem extra.

Er komt een verlichting aan het fietspad tussen Station en Oude Gentweg. De verlichting werkt op zonne-energie, en slaat aan als er een fietser komt aangereden.

Vandaag hebben we de fietsafslag ter hoogte van de Waaistraat bekeken. Er zal een bijkomend advies worden gevraagd om na te gaan of de afslag voor fietser richting Hoogstraat beter kan.

 

20/10/2009 Heel wat gemeenteraadsleden waren zeer lief voor mekaar tijdens de gemeenteraad. Het venijn zat echter in de staart, namelijkin  het (laatste) toegevoegde punt over de vraag tot een studie van een bypass voor de Sint-Laureinse Steenweg.

De argumenten werden terug op tafel gegooid. En er werden foute argumenten gebruikt.

Het is immers wel zo dat de Eeklose gemeenteraad de bevoegdheid heeft om zich over deze materie uit te spreken. Waarom: 1. het veilig maken van het kruispunt aan de N49 ter hoogte van de verbrandingsoven is een zaak van het Vlaams Gewest, in samenspraak met de stad Eeklo. Veneco2, dat het bedrijventerrein ontwikkelt is in deze zaak geen betrokken partij. Bewijs daarvan is dat de besprekingen over die tunnel ( of bypass) werden gestart op een ogenblik dat er nog geen sprake was van Veneco2 als ontwikkelaar van het bedrijventerrein.

2. ook over de ontsluiting van het bedrijventerrein zelf is de stad bevoegd. Want de stad heeft daarvoor een protocol afgesloten met Venco2 en het Vlaams Gewest.

3. de studie is beloofd in de gemeenteraad van juni.

Ik heb in de gemeenteraad verschillende zaken gezegd:

1. de manier waarop Het Nieuwsblad me heeft afgemaakt in een edito (juni 2009) toont aan dat die journalist onbekwaam is. Hij verweet me immers niet met de inhoud van het dossier bezig te zijn, terwijl ik kon aantonen dat ik in de gemeenteraad de enig ben die het hele dossier inhoudelijk heeft gevolgd ( onder andere de besprekingen van start tot einde, over de twee legislaturen heen).( PS: die journalist is op geen enkele gemeenteraad, waar dit onderwerp werd besproken, aanwezig geweest!)

2. een bijkomende studie is niet nodig. Men moet alleen kunnen bewijzen dat mijn voorstel van een korte, hellende bypass niet haalbaar is. Ik weet dat het studiebureau deze bypass nooit heeft onderzocht, omdat dit niet tot de betaalde opdracht van het bureau behoort (sic: zo meegedeeld door het bureau zelf).Toch nog even meegeven dat tot op heden geen enkele ingenieur de korte bypass heeft kunnen weerleggen.

3. het studiebureau heeft een oplossing voor de Sint-Laureinse Steenweg, een zeer kalme lokale weg...en die oplossing is duidelijk oversized. Voor de R43 heeft men niet de minste oplossing en van het nieuwe streekziekenhuis verwacht het studiebureau geen extra verkeershinder. Begrijpe wie kan.

Vergeet ook niet dat de parallelwegen, die nu voorzien zijn in het plan overbodig worden als de verbrandingsoven van plaats verandert!

4. Veneco2 heeft nog steeds geen oplossing voor de mobiliteit van de landbouwbedrijven. Nochtans is dit een vraag gewest van de provincie.

Uiteindelijk werd er gestemd over een studie: 11 stemden voor, ik onthield me, en 11stemden tegen...Daarmee is de studie verworpen.

Had de oppositie de vraag anders gesteld, namelijk : wil men geen studie uitvoeren..dan was de uitslag waarschijnlijk dezelfde. Maar het resultaat zou dan zijn dat er wel een studie moet uitgevoerd worden. Toch een merkwaardig iets, die gemeentewet.

besluit: ten vroegste in 2013 straten de werken aan de tunnel onder de N49. De Sint-Laureinse Steenweg zal dan minimaal anderhalf jaar afgesloten worden. Hoe de verbrandingsoven bereikbaar zal zijn is nu al een raadsel. Misschien via een tijdelijke bypass????    

Vandaag gaan de gemeenteraadsleden al of niet samen het bad in. Er wordt vergaderd over de bouw van een nieuw zwembad.

 

18/10/2009 KFC Eeklo is de eerste plaats in eerste provinciale kwijt. Grembergen kwam gisterenavond niet om te voetballen, maar louter en alleen om niet te verliezen. En, ondanks het enorme veldoverwicht van Eeklo, kon Grembergen tweemaal dodelijke efficiënt tegenprikken. Het werd 1-2. De grote verliezer is het voetbal zelf, want dergelijke voetbalploegen maken de sport kapot.

De Eeklose Open Vld wil een studie over de westelijke bypass ter hoogte van de brug aan IVM.

Twee bedenkingen:

- 1. ik heb zelf die studie gedaan, omdat, tegen de belofte in, er nooit een opdracht tot studie is gegeven. Het resultaat van mijn studie is dat de korte, hellende bypass: veel goedkoper is, zeer snel kan gerealiseerd worden en de juiste oplossing is op maat van een lokale weg.

Ik heb mijn resultaten getoond op een overleg met het studiebureau ( augustus 2009).Ik heb toen een 'drinkbaar geschenk' beloofd aan diegene die kan aantonen dat het idee niet realiseerbaar is. Tot op heden heeft niemand dit kunnen aantonen. Het studiebureau heeft wel eens tegengesparteld en gezegd dat de draaicirkel van die bypass te klein is...Maar, om IVM te kunnen bereiken, zit in het huidige voorstel van het studiebureau een bypass over de tunnel, waarvan de draaicirkel VEEL kleiner is..

- 2. waarom wacht Open Vld tot oktober, en werd dit punt niet in september toegevoegd?

Nu hebben alle administraties de tracés goedgekeurd...De handtekeningen staan onder de voorstellen van het studiebureau.

Besluit: pas in 2013 (ten vroegste) zullen de zeer zware wegenwerken aan de tunnel op de Sint-Laureinse Steenweg starten. Het wordt een megaproject voor een rustige lokale weg. Voor de drukke R43 heeft het studiebureau geen oplossing. Ik heb dat bij de besprekingen herhaaldelijk geargumenteerd. Meer nog, het studiebureau is vergeten de weerslag van de mobiliteit van het nieuwe fusieziekenhuis te berekenen. Ook dat heb ik bij herhaling aangekaart... Het enige antwoord, na mijn opmerking, was: die wagens rijden via de N9, en niet via de R43...

Men vergeet echter dat het fusieziekenhuis een parking voor ruim 1.000 wagens voorziet. Dit betekent een immense toename van de mobiliteit op de Ringweg.( PS: de eerste plannen van zo'n parking werden door de bevoegde adminstratie negatief onthaald. Ik heb toen gepleit voor zo'n groot mogelijke parking, om de parkeerdruk in de onmiddellijke buurt niet te verhogen).

Tot slot heb ook ook prioriteit gevraagd voor de aanleg van een Rond Punt ter hoogte van de Leopoldlaan -R43. Dit is in de planning reeds jarenlang voorzien, maar er wordt geen werk van gemaakt.

Enkele maanden geleden schreef een journalist in Het Nieuwsblad een 'edito'. Daarin stelde hij dat het me niet om de inhoud van het dossier te doen is. Ik laat iedereen zelf oordelen..... Als we binnen enkele jaren staan aanschuiven op de R43, denk dan eens aan die journalist ( die nooit naar de Eeklose gemeenteraden komt!) en het studiebureau.

14/10/2009 Vandaag VIERENTWINTIG (!!) bladzijden tekst en foto's in mijn dagblad over Frank VDB...de hedendaagse journalistiek piekt in kwantiteit.

14/10/2009De Eeklose gemeenteraad ( volgende week) bestaat uit twee helften, namelijk diegene die werd aangebracht door het schepencollege, gevolgd door een zeer lange lijst toegevoegde punten.

Daags nadien volgt dan een commissie ad hoc over het zwembad. Ook deze commissie zal lang duren, want het is een zeer zwaar dossier (inhoudelijk en financieel).

Er werden heel wat buitenstraten voorzien van nieuwe lagen asfalt. Zowel in de Hoge Bosstraat ( en enkele maanden voordien al de Magermansdreef) als in de Waai, Watersweg en Aalstgoed is het nu aangenamer bollen. Ook de inrit van de Zuidbusakker, komende van de Vrombautstraat zou worden verbeterd. Maar dan wel met beton.

13/10/2009 De stad zal zeer binnenkort nieuws bekendmaken over het dossier van een varkenskwekerij in de Kruiskensstraat te Eeklo.

KFC Eeklo staat, zeer verrassend, op de eerste plaats in eerste provinciale. Een eindronde kan, want het programma dat Eeklo moet afwerken in de eerste periode, (nog drie matchen) is haalbaar. Maar het ...venijn zit soms in de staart...van de eigen reeks.

Dat de kazerne van Sijsele moet sluiten is voor de streek aldaar een economische tegenvaller. Vele miliciens uit onze contreien deden daar hun legerdienst. Vaak zorgden de plaatselijke parlementairen voor de juiste locatie voor hun miliciens.

10/10/2009

Bij de Vlaamse SP.A vloeit het politieke bloed…De partij kleurt rood van de afrekeningen.Caroline Gennez omringt zich blijkbaar met raadgevers, die per mail de strategie uitschrijven.

Het is een interessante les voor iedereen die aan politiek doet…raadgevers, die geen verantwoording moeten afleggen aan de kiezer of aan de eigen partij, zouden moeten verboden worden.Idem voor journalisten-propagandisten...Is het bvb. nog normaal dat een hoofdredacteur van een 'onafhankelijk dagblad' boeken schrijft ten voordele van een Vlaams toppolitieker??

Gelukkig kwam het mailadvies nu eens uit; in vermoedelijk veel andere partijen zijn er raadgevers, die decennia blijven zitten en de parlementairen lanceren of kraken.

Ook de Lange Wapper leert interessante dingen: studies kosten massa’s geld ( in Antwerpen minstens 100 miljoen euro!!) en je kan met die studies alles bewijzen. We leven echt in een studie’dictatuur..’..Enkele ingenieurs en professionals laten zich royaal betalen om adviezen te geven, die dan via werkgroepen, beslist worden. De politici volgen deze adviezen, vaak zonder echte kritiek.In Antwerpen is het nu eens anders uitgedraaid. Misschien een dure les voor d etoekomst.

Het Nieuwsblad houdt een enquête over de tevredenheid van de lezer over zijn gemeente, zijn burgemeester en het gevoerde beleid. Binnen drie maanden is deze legislatuur halfweg!

Het fietspad van Eeklo op het grondgebied van Kaprijke zou zeer snel worden gerealiseerd; althans, zo beweerden sommige Eeklose politici. De hoorzitting in Kaprijke heeft andere geluiden opgeleverd.

In Eeklo zelf zie ik weinig problemen om het fietspad te realiseren, op voorwaarde dat die ene klager niet in beroep gaat tegen de beslissing van de minister. Voor de aansluiting van het fietspad op de Oostveldstraat opteer ik voor een smal en traag fietspad, op de zuidelijkste strook van de spoorwegbedding.

JM Dedecker wil zich profileren op het migrantendossier. Het is juist dat er moet ingegrepen worden in excessen en foutlopende dossiers. Maar, pleiten voor economische migratie, die in België zo goed als onmogelijk is…tja, dat is ook niet de oplossing.

De economische migratie die nu wel, zeer tijdelijk, van 15 september tot 15 december 2009, mogelijk is, zal volgens mij een maat voor niets worden.

Want: een werkgever moet een contract aanbieden van minstens 1 jaar aan een asielzoeker, en noch de werkgever, noch de asielzoeker weten of en wanneer het contract kan opgestart worden.

Men neemt zelfs aan dat tussen het indienen van een dossier en de beslissing, minstens zes maanden zullen verlopen!

Wetende dat vroeger een asielzoeker, tijdens zijn procedure, wel mocht werken...toont aan dat België eigenlijk geen economische migratie wil. En nochtans zal die, op relatief korte termijn zeer noodzakelijk worden.

07/10/2009 Uit plannen van 1927 blijkt dat de stad Eeklo toen een parallelweg wou aanleggen , naast de Guldensporenstraat. De plannen van toen zijn nog brandend actueel.Blijkt ook dat de Hendrik Consciencestraat rond die periode ( of vroeger?) werd opgevuld met grond, die vermoedelijk uit West-Vlaanderen werd aangevoerd. De ondertussen gevonden bommen zijn immers geen 'Eeklose' bommen.

Het parkeeronderzoek kan interessante info opleveren voor Eeklo. Het is merkwaardig dat ondertussen de Open Vld een alternatief parkeeronderzoek wil uitvoeren. Dit lijkt me zinloos..Temeer, daar de Open Vld wist van de plannen van de stad...Beter ware het onderzoek van de stad te laten uitvoeren, en pas daarna de resultaten te interpreteren.

Obama heeft blijkbaar veel landen en mensen doen geloven in zichzelf. De 'Yes, we can' wordt nu in Rio geroepen, want daar worden de Olympische Spelen in Rio in 2016 gehouden.

Ook de Golfstaten ( en andere landen) hebben extra vertrouwen in zichzelf en minder in de States.... in zoverre dat de dollar als betaalmiddel meer dan wankelt...Het einde van de supergrootmacht USA lijkt in zicht...

Morgen komen enkele ex-leerlingen van het PTI naar hun school...gefietst. Het zijn immers kerels, die, na hun studie gelozen hebben voor het professionele wielrennen!

05/10/2009 kan dit toeval zijn? Regen en nog eens regen, daags na de Rommelmarkt en nadat het maandenlang droog is geweest ( en hierdoor konden de werken aan de Guldensporenstraat snel worden uitgevoerd).

Vandaag wordt het Ridder Stroopad plechtig ingewandeld. Het pad is berder en veiliger geworden en het leidt de voetgangers en fietsers naar het ziekenhuis, komende van de Koning Albertstraat.

Ridder Stroo heeft nu én een straat (waar enkele artsen wonen) én een pad. Deze Eeklose burgemeester ( vanaf 1830, met een tussenperiode) gaf kleur aan zijn functie door met eigen privaat geld enkele dossiers te deblokkeren. Voorbeelden: ziekenhuis en de grondaankoop, Sint-Vincentiuskerk. Hij was een rijke graanboer, die dus de goede doelen van zijn overvloedige oogsten liet meepikken.Of zijn rijkdom enerzijds en zijn gulheid anderzijds de reden waren van zijn afkeer van de Orangisten, weet ik niet.

03/10/2009 KFC Eeklo wint alweer, en nu tegen toch wel een goede ploeg, namelijk Lede. Het werd 3-1. Enig minpunt is de hoofdkwetsuur van Diego Van Wingen.Eeklo staat nu met 13 punten op 18...Wie had dit durven voorspellen??

Niets dan lovende woorden voor de realisatie in de Guldensporenstraat en Hendrik Consciencestraat. Iedereen glunderde, nu de werken beeindigd zijn. Er was zeer veel lof voor de aannemer, die snel en mooi werk heeft geleverd. Spijtig dat op de inhuldiging de oppositie afwezig bleef...daar was eigenlijk geen enkele reden toe.

Het boek van André Dellaert werd voorgesteld. Zijn boek is een aanrader en ..het is zeer goedkoop (13 euro). Te koop in Facsimile, Zuidmoerstraat.

02/10/2009 Er is ondertussen reeds een asfaltlaag gegoten in  het Aalstgoed en Watersweg...tot grote tevredenheid van de wielertoeristen. Ook in het Hazelarenhoekje zijn de twee bulten afgegraven en die zullen hersteld worden. We kregen ondertussen een tevreden mail van een inwoner uit de Moerstraat, die enkele weken geleden een boze mail stuurde...Beter zo, dan omgekeerd ( ik bedoel : boos...tevreden).

De Kringwinkel van Eeklo is officieel geïnstalleerd in de Slachthuisstraat. In de vorige legislatuur zat ik in het bestuur van de Kringwinkel, en dan hebben we ons suf gezocht naar een nieuwe locatie...die uiteindelijk gevonden werd. Het resultaat van de aanpassingswerken in het oude gebouw is ronduit schitterend.

30/09/2009 toch even wat info van de VDAB...ik citeer: zelden was een jaar zo contrastrijk als 2008. Zelden gebeurde een omslag van de economische conjunctuur zo snel en zo abrupt. Enerzijds dook de werkloosheidsgraad in mei onder het niveau van 2001. Anderzijds telde de VDAB voor het eerst sinds jaren eind november opnieuw meer werkzoekenden dan een jaar eerder. Het aantal openstaande vacatures haalde tijdens het voorjaar de 50.000 net niet. Eind 2008 daalde het aantal ontvangen vacatures op één maand tijd met 26,7%, het aantal openstaande met 10,0%. Ondanks de crisis verschilt de huidige knelpuntenlijst niet fundamenteel van die uit voorgaande jaren. Het tekort aan technisch geschoolden blijft immers een structureel probleem, ook al loopt de vraag naar deze technische profielen omwille van de crisis tijdelijk terug. De tekorten in de gezondheidszorg, een sector die de crisis niet voelt, blijven uiteraard ook dezelfde. Gespecialiseerde vakmannen voor de bouw zijn ook vandaag nog moeilijk te vinden. De knelpuntberoepen in de textielsector zijn echter verdwenen en het aantal knelpuntberoepenvoor de sector transport en logistiek is tijdelijk gedaald.

 30/09/2009

Een Eekloos lid van het Vlaams Belang wijdt een artikel aan mijn positieve houding ten opzichte van de beslissing van de federale regering tot regularisatie van asielzoekers…..

Hij ziet me daarom al functioneren binnen artsen zonder grenzen…

Ik geloof inderdaad dat, onder bepaalde voorwaarden, regularisatie moet mogelijk zijn. Ik volg daarmee het standpunt van de diverse grote politieke partijen in België. Zeker voor mensen die zich hebben geïntegreerd, de taal spreken en ook voor diegenen die onze economie iets kunnen bijbrengen.

Ik heb indertijd ook geschreven dat je de verpleegsters van Roemenië en Polen niet als voorbeeld kan gebruiken voor het regularisatiedossier, want ze kunnen zich vrij vestigen binnen de EU..Zij moeten niet eens geregulariseerd worden...En dit geeft ook aan hoe merkwaardig het onderwerp is: voor de opname van Roemenië in de EU dienden inwoners van dat land hier asiel te vragen, wilden ze hier blijven wonen. vanaf de opname van Roemenië kunnen ze zich vrij vestigen.

Hoe dan ook zal immigratie een gevoelig thema blijven, en in de standpuntbepaling tegen elke vorm van immigratie staat het VB op de eerste rij....Dat is haar goed recht, maar ik deel hun mening niet.

Het ziet er naar uit dat de Eeklose officiële vieringen in november in kwantiteit zullen verminderen. In kwaliteit echter niet: 11 november zal een lange, uitgebreide feestviering worden.

De Mexicaanse griep is nog niet ingeburgerd in ons land, de Mexicaanse droogte wel….maar het ziet er 'niet goed' uit ….Het is gestopt met regenen bij de eerste spadesteken in de Guldensporenstraat en het zal gaan regenen bij de ..opening van diezelfde straat. Zonde voor de mensen van het Kaaiken. Laat ons hopen dat de buien selectief zijn en de activiteiten van het Kaaiken niet komen verstoren.

29/09/2009 De stad Eeklo wil nog een aantal straten asfalteren.We denken in de eerste plaats aan het Aalstgoed en Waaistraat, maar de definitieve lijst wordt vandaag opgemaakt door het schepencollege.

Zoals reeds gemeld zal de maand oktober in het teken staan van het zwembaddossier, omdat we een strakke timing in het beslissingsproces willen hanteren.

De aanbesteding voor de werken in de Boelare zal ten vroegste in de loop van 2010 kunnen worden opgestart.

De werken zelf zijn dus zo goed als zeker voor ten vroegste 2011, en er moet rekening gehouden worden met de ovondewerken.

De Kerkstraat gaat binnenkort weer ‘open’, want de aannemer moet een aantal fouten herstellen.Zo zijn er twee 'prutserijen' in diezelfde straat: de gevelwerken aan de Germinal werden zo gevaarlijk uitgevoerd oor de aannemer dat de stad verplicht werd deze zone af te sluiten voor verkeer.

Zo zie je maar dat ook private firma’s niet steeds garant staan voor degelijk uitgevoerd werk.

24/09/2009 Vlaanderen heeft vier zwembaden geselecteerd, die voor een gelimiteerd bedrag kunnen worden gesubsidieerd. Ondertussen hebben twee van de vier projecten afgehaakt. Blijven over: Westerlo en Eeklo (tiens: het lijkt wel een broederschap tussen die twee, want onze voetbaltribune ben ik gaan afkijken in...Westerlo)...

We hebben gisteren beloofd, na de zeer interessante en volledige toelichting over dit dossier, dat we de definitieve beslissing tot al of niet bouwen van een nieuw zwembad willen laten nemen tegen eind oktober. Het dossier gaat dus nu eerst naar het schepencollege en dan naar de gemeenteraad. Door de verschillende vergaderingen die we hebben gehad met een werkgroep, weten we nu perfect wat de ( administratieve en financiële) gegevens zijn.

We hopen ook dat de Vlaamse Regering de ambitie van Eeklo iets meer wil ondersteunen, nu anderen hebben afgehaakt. Het zou toch mooi zijn dat de decretaal vastgelegde subsidie ( gebaseerd op een zwembad van 25 op 10 meter) wordt aangepast. Wij vragen niet veel, maar als de pot niet leeg is, moet er toch wel iets meer kunnen...denk ik.

Ondertussen blijf ik ook mijn uitgangspunt verdedigen, namelijk dat een nieuw bad geen extra personeelskost mag genereren en dat we de energiefactuur moeten kunnen beperken. Daarom zou een energiepartner welkom zijn.

23/09/2009

De minister heeft het ontvoogdingsbesluit op vlak van stedenbouw voor de stad Eeklo ondertekend.Dit besluit moet nog in het Belgisch Staatsblad verschijnen (maand oktober?).

De ontvoogding kan waarschijnlijk op 1 november of 1 december ingaan (afhankelijk van de publicatie in het staatsblad).

Deze ontvoogding is een historisch moment. Vergelijk het met de komst van de windmolens. Deze betekenden het einde van een energietijdperk. Welnu, de ontvoogding zal het begin zijn van het tijdperk stedenbouw, waarbij de stad zelf de bouwdossiers van A tot Z mag behandelen. Tijdens een korte fase ( 35 dagen) kan er tegen de beslissing tot het afleveren van een bouwvergunning in beroep gegaan worden.

PROFICIAT AAN DE MEDEWERKERS VAN STEDENBOUW EEKLO!  Eén van de basisvoorwaarden voor de ontvoogding was het structuurplan.

De minister gaat ook akkoord met de provinciale RUP's. Dit betekent dat kan voortgewerkt worden aan deze dossiers, waaronder het industrieterrein. Ik ben blij dat dit nu kan ( ik ben de enige politieker die in ALLE  fasen van het industrieterreindossier betrokken is geweest...), maar ik betreur dat de oplossing van een zuidelijke ontsluitingsweg op die manier definitief wordt, zonder enig onderzoek van het alternatief...Onderzoek dat beloofd, maar niet uitgevoerd is.

22/09/2009 SK Maldegem verloor vorig weekend tegen Bellem. een beetje merkwaardig, want tal van Maldegemnaren stonden zich de week voordien te verkneukelen bij de nederlaag van KFC Eeklo op Bellem. Zo verliezen (4-1) zou in Maldegem nooit gebeuren...Het werd 2-4; Bellem versloeg dé titelkandidaat in eerste provinciale.

Meike Van Grembergen is definitief benoemd tot secretaris van de stad Eeklo. De gemeenteraad was unaniem positief!

Vandaag komt de sportfacilitator het dossier zwembad toelichten.

Gisteren kwam de rekening 2008 aan bod in de gemeenteraad. Deze rekening toont aan wat de gevolgen zijn van het verlies aan dividenden. De liberalisering, die met veel poeha als hét redmiddel is voorgesteld, wordt meer en meer het failliet van de openbare besturen. Dat mensen zoals Stevaert hard aan de kar hebben geduwd voor die liberalisering ...tja, dat zullen ze liefst zo vlug mogelijk vergeten...Hoe dan ook zal de rekening voor het jaar 2009 veel gunstiger worden, want dan is er de terugvloei van een overschot vanuit het ocmw én een superdividend van Finiwo.

Lippens, dé man van Fortis, lijkt wel de vleesgeworden arrogantie. Terwijl hij de touwtjes in handen had van Fortis zijn het volgens hem nu weer de politici die de boel om zeep hebben geholpen. Ongelooflijk dat zo iemand dergelijke onzin durft te vertellen. Gelukkig wordt hij nu door iedereen terechtgewezen.

Lippens heeft, volgens zijn eigen interpretatie, geen fouten gemaakt, maar alleen vergissingen...Moesten gewone bestuurders van kleine steden en gemeenten dergelijke vergissingen begaan...dan werden ze levenslang geschorst, of veroordeeld.

Heeft er al iemand de Mexicaanse griep gezien? Enkele maanden geleden voorspelden kenners een ware ravage, een historische epidemie, met verbod voor huisartsen om te reizen, met aparte wachtkamers en opdelen van steden in sectoren...Volgens Van Ranst zouden er ZEVEN doden extra per dag zijn, door de Mexicaanse griep. De waarheid is dat er momenteel in België VIJF dossjes Tamiflu daags worden uitgedeeld, uit de voorraden die alle Belgische huisartsen hebben gekregen...

Als ooit de rekening wordt gemaakt van het paniekvoetbal rond de Mexicaanse griep..wie zal dan verantwoordelijk worden gesteld??? Geld dat veel nuttiger kon worden gebruikt in de gezondheidszorg.

 

 

19/09/2009

De bocht in de Hoogstraat is eindelijk breder. Aan de binnenkant werd een stuk beton gegoten. Hierdoor wordt deze bocht veel fietsvriendelijker. Terug een kleine maatregel, met grote winst voor de actieve recreant.

De vraag van Johan Claeys over de slechte toestand van enkele buitenwegen wordt besproken op de volgende gemeenteraad.

Voor mij is er alvast één belangrijke conclusie : vele wegen en fietspaden en voetpaden worden kapotgemaakt door….BOMEN!

Voorbeelden: Aalstgoed door de populieren; het fietspad in de Vrombautstraat door de wortels van de bomen en de voetpaden ( vb in mijn wijk) ook al door de bomen…Misschien moeten we de juiste les trekken: zet bomen op voldoende afstand van de wegen.En dat hoeft voor een straat GEEN nadeel te zijn.

Eén voorbeeld maar: de Zonnebloemstraat is door de vele tuinen één van de groenste straten van Eeklo.Welnu, er staat geen enkele boom op het voetpad!

Voor het MER-rapport van de Ring is een belangrijk onderdeel de potentiële geluidshinder door het wagenverkeer.Eigenlijk is dat onderdeel een anachronisme aan het worden.

Stel dat de Ring binnen enkele jaren gerealiseerd is, dan zullen er een vijftal jaar nadien al een pak zeer stille elektrisch aangedreven wagens langs rijden…Ook de fijnstofdiscussie vervalt dan tot een detail…

De Eeklose stadsrekening voor het jaar 2008 kleurt licht rood, en dat is iets wat ik enkele jaren geleden heb voorspeld.

Of anders gezegd: ik heb gewaarschuwd dat, rekening houdende met enkele evoluties, dergelijke rekeningen ‘normaal’ zouden worden..Ik vond toen weinig tot geen gehoor…Voor verschillende mensen was ik een financiële pessimist.Nochtans, mijn voorspellingen waren niet moeilijk.

Ten eerste, ik heb toen gezegd dat als de dividendenstroom een beekje zou worden, dat alle gemeenten het moeilijk zouden krijgen.Deze voorspelling is uitgekomen. Alleen in 2009 is er nog een mooie dividendenreturn te verwachten ( ruim 700.000 euro via Finiwo)

Ten tweede, meer personeel betekent meer uitgaven. De stijging van de uitgaven door de inflatie is geen excuus, want die wordt het jaar nadien gevolgd door meer inkomsten… ( als de werkgelegenheid niet daalt..)

Ten derde : de werkingskosten…

In de periode 1995-2006 was het financieel beleid gebaseerd op voorzichtigheid en rekening houden met eventuele financiële tegenslagen.Deze houding of mentaliteit werd nadien even ‘versoepeld’, maar het beleid keert terug naar de ‘ouderwetse’ visie..

Hoe dan ook is het een eeuwig conflict : enerzijds vraagt men aan de stad veel diensten, die sociaal zeer interessant zijn voor de mensen, maar die financieel zwaar doorwegen.

17/09/2009

AZ Alma toonde gisteren in primeur het nieuwe fusieziekenhuis.Het wordt een soort glazen huis, met een (overdekte) aorta, die de mensen leidt van de parking ( abdomen?) naar het atrium van het gebouw.Verdiepen hoog zijn , beiderzijds, de verschillende poliklinische en klinische diensten.

AZ Alma gaf ook de bouwaanvraag af…

Ook werd toegelicht wat er eventueel zal gebeuren met de twee (huidige) sites. Voor geen van beide sites zijn er definitieve plannen. Voor Eeklo beslist de stad , want de stad wordt eigenaar, mits een vergoeding van ongeveer 730.000 euro.

Wat mij betreft : deel woningbouw, en als het kan ook een deel ( privaat) administratief in te vullen.

Mijn stelling, die eigenlijk gevolgd wordt door het schepencollege, is dat minstens een deel van het geld dat de stad gestoken heeft in de grond voor het fusieziekenhuis moet gerecupereerd worden.

Dat bedrag staat nergens ingeschreven als ‘slapend vermogen’ van de stad.Dus…Eeklo is rijker dan de boeken tonen…

Maar dat geld zal goed van pas komen om andere projecten te financieren.Een soort politiek Monopoly, dus.

In Sijsele denkt men aan een sanapolis. Wat dit zal worden, kan duidelijker worden als je klikt naar www.sanapolis.be.

Nu wordt het dus wachten op de bouwvergunning.

Ik heb daarover, met onze stedenbouwkundige dienst, al enkele malen vergaderd, met de hogere administratie.

Zo heb ik aangedrongen op een zo ruim mogelijke parking voor het ziekenhuis.Er zullen nu 1100 parkeerplaatsen voorzien worden, waardoor de druk op de omgeving minimaal moet zijn.

Ter vergelijking : AZ Sint-Lucas Gent: ongeveer 900 parkeerplaatsen en AZ Sint-Jan Brugge: meer dan 1600 parkeerplaatsen.

 

Geld moet er ook nog komen, en daarvoor is het kijken naar de Vlaamse Gemeenschap.

Een ander, immens belangrijk thema is de mobiliteit.

 

Blijkbaar als enige heb ik op de recente vergaderingen mijn grote zorg geuit over het uitblijven van een Rond Punt thv de Leopoldlaan en R43.

Het studiebureau ( dat zowel meewerkte aan de studie van de kliniek, als Ring, als industrieterrein van Balgerhoeke) verwacht minimale verkeershinder door het ziekenhuis.

Ik begrijp die stelling echt niet, want HONDERDEN wagens zullen dagelijks rijden naar en van het ziekenhuis.Ik hoop dan ook dat iedereen met wat politiek gewicht mijn ‘noodkreet’ voor dat Rond Punt onderschrijft.

14/09/2009

Hoog bezoek gisteren in de Huysmanshoeve…zowel Minister Schauvliege, als de Gouverneur en gedeputeerde Dauwe, en een delegatie van het schepencollege wandelden samen door de hoeve op kijk naar de vele realisaties uit het verleden, en…toekomst.

We leerden heel wat bij, onder andere in het bijenmuseum.. Bijvoorbeeld dat men in Duitsland tracht brave bijensoorten tracht te ‘kweken’. Ook bracht landbouwer Huysman heel wat geschiedenis en wetenswaardigheden.Onder andere dat een gesloten stenen stal ( voorheen met stro afgewerkt) voor de dieren nadelig kon zijn ( teveel vocht in het gebouw)… of hoe men toen ‘een methode heeft toegepast met goede bedoelingen, maar die een beetje verkeerd is uitgedraaid’.

Het leek bijna een definitie van politiek…

KFC Eeklo heeft zijn eerste nederlaag beet…

Dit is geen ramp en toont ook aan dat Eeklo in staat moet zijn om mee te draaien, maar niet om kampioen te spelen.

Laat ons maar hopen dat het seizoen, op alle vlakken, vlekkeloos verloopt

13/09/2009 Vandaag werd het Belgisch Kampioenschap wielrennen voor mandatarissen gereden.In de categorie ‘schepenen ouder dan 50 jaar’ werd ik derde schepen, na een Waal (Pondant) en… Willy Teirlinck.De Waal reed voorop, en Willy en de rest sprintten voor de tweede plaats.

Willy nam kamikazerisico’s ( wipje van de baan over voetpad..om een bocht af te snijden) in de voorlaatste bocht en was daardoor de enige uit het peloton die een groepje gedubbelden kon voorbijflitsen in de bocht naar de laatste rechte lijn ( 500 meter tegenwind).

Hij draaide de laatste bocht uit met een 40 meter voorsprong.Ik probeerde hem nog te remonteren maar strandde op 5 meter.

De rest van de groep eindigde ruim 100 meter verder.Ik heb nu ook mogen dat de specialiteit van Willy Teirlinck de laatste hectometers van een koers zijn.Bij de beroepsrenners heeft hij zo verschillende mooie koersen gewonnen. Al bij al tevreden over de wedstrijd…

12/09/2009 Het Eeklose PTI bestaat 50 jaar..Het werd een knappe viering, waarin en waaruit bleek dat het PTI meer dan zijn stempel heeft gedrukt op onze streek. Honderden studenten zwaaiden daar, goed geschoold af, en zij kwamen, net als vele bedrijfsleiders hun steentje bijdragen aan de economie van onze streek.

Kurt Rogiers en Sven Ornelis wandelden gisteren voor hun Q-musicsponsortocht door Eeklo. Roger De Vlaeminck wandelde het hele traject, van Maldegem naar Lovendegem, mee. Ik stapte een eindje mee met het groepje, namelijk van de Teut tot aan Ledeganck.

Dominic De Caluwé gaat naar de Iron Man van Hawaï. Ruim 200 eters helpen vandaag zijn reiskas spijzen.

Dit weekend is het Open Monumentendag.

De opbrengsten van Finiwodividenden toppen dit jaar zeer hoog, door de eenmalige ontvangst van 744.000 euro. Volgende jaar zakt het bedrag naar iets meer dan 200.000 euro, en het jaar nadien wordt het de helft...

10/09/2009

Het was te denken dat de stadskat ‘Elvis’ vele koppen zou tellen. Met vier ‘man’ werd het scenario voor het verschijnen van Elvis op 9 september ’09 ineengestoken.

Op een bewonersvergadering werden de werken voor de Pastoor Bontestraat toegelicht. De inhoudelijke toelichting was ‘af’, mede door de zeer goede voorbereiding door onze stadsmedewerkers en door de vlotte voorstelling dor studiebureau en aannemer.

De verlichting van het stedelijk voetbalstadion werd gekeurd door de Belgische Voetbalbond.Tijdens de keuring werd gemeten terwijl slechts vier van de zes lampen per verlichtingspaal brandden.Toch haalde het stadion een gemiddelde van 150 lux, en dit is, zoals verwacht, ruim voldoende.Door het verminderen van het aantal lichtpunten per paal hoopt men de acute stroomuitvallen te vermijden.

Ondertussen is ook in het schepencollege afgesproken dat een firma een analyse zal maken van de stroomtoevoer en stroomverbruik in het voetbalstadion.

Het aanbod van de stroomgroep van het Kaaiken is aardig meegenomen, maar een stad is het aan zichzelf verplicht om voldoende stroom te kunnen en laten toekomen in een sportaccommodatie.

07/09/2009

De Young Stars én KFC Eeklo wonnen hun derby.De YS speelden voor een talrijk publiek tegen KExc Balgerhoeke en ze wonnen de Eeklose strijd met 3-2.De YS staan nu op een gedeelde eerste plaats, met het maximum van de punten.

KFC Eeklo maakte de moeilijke verplaatsing naar Waarschoot.FAC Waarschoot had er een zeer goed oog in, en sprak van de ‘match van het jaar’ en het liet dan ook de matchballen trappen door de burgemeesters van beide ‘gemeenten’.Waarschoot werd vooral in de tweede helft overklast door een zwierig Eeklo.

De voorspelling van Dave Gysel was dat Eeklo een jong maar zeer goed elftal zou hebben.Ik moet eerlijk bekennen dat ‘den Dave’ gelijk krijgt. Zowat alle meegereisde Eeklonaren ( én het waren er zeer veel!!!) raken overtuigd van de klasse die in dit team huist.Met zes op zes in eerste provinciale, na twee matchen staat Eeklo aan de leiding naast onder andere topfavoriet Maldegem.Sportief staat KFC Eeklo er weer!

Vorige week boog een werkgroep van de stad Eeklo, met ambtenaren van AWV,  zich over de omvorming van de Stationsstraat.De plannen krijgen een meer concrete vorm.

De uitvoering van de werken zal moeten ingepast worden in een schema, waarbij eerst de ovonde aan Delhaize aan bod komt, en daarna de Boelare.

Voor de ovonde zijn er nog praktische moeilijkheden, zoals wachten op de resultaten van een bodemonderzoek.

Vermoedelijk eind november zullen de gegevens beschikbaar zijn, en dan kan de concrete timing van dat werk worden opgemaakt.

Ik denk dat de werken in de Boelare ten vroegste in 2011 kunnen starten.

Aanstaande dinsdag wordt de buurt van de Pastoor Bontestraat samengeroepen, om tekst en uitleg te krijgen bij de aanleg van de riolering in het stuk nabij de school.

De Guldensporenstraat oude versie is niet meer….de toplaag van asfalt ligt reeds gegoten. Deze straat wordt binnen vier weken ingehuldigd.Wie had ooit gedacht dat dergelijk (historisch) werk zo snel zou gaan?

05/09/2009 De Eeklose Youngs Stars spelen morgen hun eerste officiële competitiematch in het stedelijk voetbalstadion.

Het kruispunt tussen de Hendrik Consciencestraat en Dullaert is geasfalteerd.Ook het volledige traject van Hendrik Consciencestraat tot Visstraat heeft een asfaltonderlaag.

Elvis de Kat is zowat het meest geheimzinnige wezen binnen de Eeklose stadsdiensten…Wie het geheim ( man/vrouw??) ontsluierd wil zien, zal meer info hebben op 09 09 09 om 09u09…Ik zelf zal mijn kat moeten sturen, wegens ‘medische redenen’, vrij vertaald: ander werk te doen….

Niet alleen het Eikeblad is heraanbesteed , en ondertussen aan een ontwerper, drukker en bedeler toegewezen.

Ook voor de herstellings- en onderhoudswerken van de stad Eeklo zal er een nieuwe aanbesteding worden uitgeschreven

Voor de geïnteresseerden in het regularisatiedossier, nog enkele gegevens:

·         wie momenteel een procedure lopen heeft moet geen nieuw dossier indienen bij de gemeente of stad ; wel bijkomende stukken voor het lopende dossier bezorgen

·         dossiergegevens zullen ook gemaild kunnen worden naar regulactua@.... En dan krijgt men de bevestiging dat mail is toegekomen.

·         de duurtijd van 5 jaar verblijf in België wordt berekend tot op (één) datum: 15 december 2009  

·         de vraag werd gesteld waarom iemand die een aanvraag indient voor art 2.8 bis een arbeidskaart B moet hebben; deze kaart moet door het Gewest worden afgeleverd en de vraag is welke criteria Vlaanderen zal hanteren voor het afleveren van een arbeidskaart B; daarover wordt nog onderhandeld

·         bij de beoordeling van een dossier zal de dienst vreemdelingenzaken nagaan of de dossierindiener voldoet aan één van alle mogelijke regularisatiecriteria  (men bekijkt dus eerst of men kan geregulariseerd worden voor een onbeperkte tijd en dan in laatste instantie voor artikel 2.8bis, waar de regularisatie maar geldt voor één jaar)

·         een modelarbeidscontract zal op de website van Dienst VreemdelingenZaken staan ( vanaf zaterdag aanstaande??)

·         alleen dat arbeidscontract moet in het dossier gestoken worden; de arbeidskaart zal dan onderhandeld worden met het Gewest.

·         om duurzame verankering te bewijzen is het best zo weinig mogelijk documenten bij te voegen, maar wel ( bewijzende) documenten van erkende instellingen.

·         als er tussen een afgelopen asielprocedure en een regularisatieprocedure meerdere maanden tijd is ( vb 5 maanden) dan wordt die tussenperiode toch maar voor maximaal 2 maanden gerekend.

·         Indien er twee asielaanvragen zijn ingediend, dan wordt alleen de langste procedure in rekening gebracht.

·         Voor één gezin telt één aanvraag ( vb één arbeidscontract dat voldoet aan de voorwaarden voor art 2.8bis); is het gezin echter ondertussen ‘uiteengevallen’, vb doordat kinderen het huis hebben verlaten…dan best voor iedereen die ‘op eigen benen staat’ een aanvraag doen.

·         Komt er een moratorium op uitwijzen van mensen die kans hebben op een positief resultaat in de nieuwe procedure? : alleen zij die de openbare orde verstoren zullen worden uitgewezen ..

·         Woonstcontrole door de gemeenten: er is een enorm verschil in duurtijd tussen de gemeenten onderling (vb Brussel is zeer traag)

03/09/2009

Staatssecretaris Wathelet gaf deze namiddag, in zeer keurig Nederlands, een zeer interessante toelichting bij de nieuwe procedure voor regularisatie. We woonden de vergadering bij. Ook Jean-Marie DD was er even ( in het begin ) bij…

De gemeenten worden pas volgende donderdag op de hoogte gebracht van de interpretatie van de nieuwe regularisatierichtlijnen.Maar, vermoedelijk, dit weekend al  zullen heel wat gegevens te vinden zijn op de website van de Dienst voor Vreemdelingenzaken.

Zoals enkele weken geleden voorspeld, krijgt Eeklo dit jaar nog ruim 744.000 euro via Finiwo, met dank aan de gassector.We hadden het voorspeld, omdat we het als eerste mee mochten beslissen in Finiwo.Je kon het dan ook, uitsluitend hier, lezen op deze website.

Pittig detail inzake de ontsluiting van het industrieterrein van Balgerhoeke en van de Sint-Laureinse Steenweg:

het studiebureau doet alle camions, die naar IVM rijden een bypass nemen, kruisend over de aan te leggen tunnel.

De dwarsverbinding van die bypass is nog geen 20 meter….Dit betekent dat elke camion twee bochten van 90° zal moeten nemen, over een afstand van 20 meter…

Ondertussen stelt datzelfde studiebureau een alternatieve bypass onder de Expresweg, met een dwarsverbinding van ruim 70 meter in vraag, omwille van een… te korte dwarsverbinding….???!!!

Bij mijn weten is 70 meter duidelijk langer dan 20 meter..

02/09/2009

De stad Eeklo probeert nog enkele fietsroutes beter te maken.

Zo is er nu al een stukje schuinhellende beton tussen de Ringlaan en Raverschotstraat.

Ook de bocht in de Hoogstraat zal verhard worden, zodt er daar minder zand over de weg ligt.

De timing van het verven van sommige zebrapaden kon wel beter. De firma daagde in de Pussemierstraat, hoek Roze, op op de eerste schooldag.

T Kaaiken en de stad geven samen een openingsreceptie.t Kaaiken doet dit voor de Kaaifeesten en de stad voor de aanleg van de Consciencestraat en Guldensporenstraat.

Vandaag en volgende week geeft het bevoegde ministerie uitleg over de vernieuwde regularisatieprocedures voor asielzoekers.

De met veel heisa aangekondigde grieptabletten en mondmaskers zijn nog steeds niet beschikbaar.De strijd tegen de Mexicaanse griep lijkt dan ook steeds meer op….gazettepraat…

29/08/2009 KFC Eeklo won, ondanks twee lichtpannes in het stedelijk voetbalstadion, tegen Evergem. Het werd 2-1, nadat Eeklo in de tweede helft afstand had genomen (2-0).De lichtpannes blijven een zeer vervelende zaak en het ziet er naar uit dat de oorzaak ligt in een te geringe stroomlevering ten opzichte van het verbruik bij matchen van de fanion. Tijdens matchen van de reserven was er nog geen probleem..Het probleem is ook erger geworden sinds de GSM-mast is geplaatst.

Techniekers dachten dat ze het probleem vorig jaar hadden opgelost, maar wat gisteren is gebeurd, bewijst het tegendeel.

De Kiskunverbroederingsvoetbalcup werd gewonnen door Hongarije, voor Spanje en Eeklo.Er was geen lichtpanne...

28/08/2009 Volgens mijn 'informante', pas terug na drie gezonde weken in Mexico, begrijpt men ginds de blijvende Europese paniek over het lichte griepvirus niet. Het gerucht doet daar de ronde dat de mediacampagne over het virus welwillend is aangewakkerd, om één vorm van de economie te ondersteunen. Diverse firma's zouden er wel bij varen. Of dit verhaal het juiste is, weten we niet.

Wat we ondertussen wel weten is dat de Belgische griepcommissaris elke week met een mildere boodschap komt. Gelukkig maar.

Ondertussen is er massa's geld besteed aan een campagne, die in vergelijking met de ernst van de kwaal ( één zieke per drie huisartsen!), zeer sterk overdreven is.

Je kan toch moeilijk staan juichen over het feit dat de mensen nu meer dan vroeger hun handen wassen, dankzij (??) deze campagne...Dit is ten eerste niet controleerbaar en daar heb je echt geen virusremmers of vaccins voor nodig.

Laat ons hopen dat de talrijke scholen wat extra geld krijgen om hun sanitaire installaties te verbeteren. Misschien zou dat ook meer effect opleveren dan de aankoop van (nutteloze) mondmaskers en griepstarterskits voor huisartsen.

27/08/2009 Plots is het wat teveel : de verkeersdrempels in de Zuidmoerstraat moeten nog uitharden en ondertussen is de toplaag van de Dullaert, ter hoogte van de Hendrik Consciencestraat ook weggenomen.De verkeerscirculatie in het zuidelijk deel van Eeklo verloopt dan ook moeilijker.Normaal zijn de verkeersdrempels dinsdag weer overrijdbaar.Ook de asfaltwerken in de Hendrik Consciencestraat zijn voor zeer binnenkort.

Ondertussen is ook de Korte Moeie afgezet, en na overleg met de TD en burgemeester, is er beslist om morgen de verkeerslichten aan het kruispunt Moeie – Tieltse Steenweg te laten knipperen.Dit om te vermijden dat er lange files ontstaan ( iets wat deze namiddag al te zien was).

We denken ook aan een beperkt, tijdelijk parkeerverbod in de buurt van dat kruispunt

Een lezer mailde me dat ook de werken op de hoek van de Molenstraat en Boelare speciale aandacht vragen, op vlak van verkeersveiligheid. Dat klopt, en het was raadslid De Muynck die daarover al een brief stuurde naar het schepencollege.

In de Korte Moeie, aan het kruispunt met de Tieltse Steenweg, is een gat gevallen in de weg. Het zoveelste, ten gevolge van de aanhoudende droogte. Onze Technische Dienst was snel ter plaatse, om maatregelen te nemen. Het herstel volgt in de komende dagen.

Ik heb vorige week dinsdag, tijdens een vergadering met administratie en politici, een volle doos volle Cavaflessen beloofd aan diegene die kan aantonen dat mijn bypassvoorstel ( hellende, korte bypass) ter hoogte van IVM niet realiseerbaar is. Tot op heden heb ik geen bewijs gekregen dat het onmogelijk is...

Het bewijs zal er ook niet komen, denk ik...Wat nog eens aantoont dat een eenvoudig en goedkoop voorstel een kans verdiende.En een kans begint met een studie.

26/08/2009 Wie met de fiets over de brug van de Peperstraat rijdt, komende van Eeklo, en dan wil afslaan naar de Hoogstraat heeft twee mogelijkheden: een eerste, moeilijke, is jumpen van het verhoogde fietspad en zo oversteken thv de Hoogstraat, ofwel een tweede: doorrijden tot aan de Waaistraat en daar oversteken.Ik heb die rare situatie al maandag gemeld aan de Administratie Wegen en Verkeer.

Ook al een merkwaardige gebeurtenis : vandaag begon men aan de afbraak van de bovenkant van de façade van de Germinal in de Kerkstraat. De beveiliging tegen vallende stenen op ...mensen die met beide voeten op de grond blijven bestond uit ...één werkman, die zittend op de hoek van de Raamstraat zijn kraanmannen toeroept eventjes te wachten, telkens er een passant was. Het is een eerder komische, maar vooral ook gevaarlijke verkeersregeling. Onze administratie is ondertussen gaan kijken hoe de werken echt veilig kunnen en mogen(!) verlopen.

25/08/2009

Het is nu zo goed als zeker dat de ontsluiting van het industrieterrein Balgerhoeke als volgt zal geregeld worden:

-    Sint- Laureinse Steenweg wordt vier baanvakken breed, te vergelijken met de baan tussen Gent en Sint-Denijs-Westrem : 2 baanvakken in tunnel en twee parallelle baanvakken, die louter en alleen dienen om IVM te kunnen bereiken. (Eigenlijk is zo een tunnel met parallelle gelijkgrondse wegen ook het idee van een verkeersexpert voor de herinrichting van de doortocht van Eeklo….)

-  Aan de R43 verandert er niets: 2 baanvakken breed en 2 lichtengeregelde kruispunten.

Ik heb mijn opmerkingen gegeven op de Auditcommissie, namelijk dat het toch merkwaardig is dat de zwaarste investeringen gebeuren in een lokale weg, die tijdens de spitsuren slechts 200 wagens moet verwerken.

De R43 echter zal tijdens de spitsuren, als het streekziekenhuis er komt, bijna 1000 wagens per uur moeten verwerken.

En op de R43 wordt er zo goed als niets geïnvesteerd.

Vandaar dat ik in de Provinciale Auditcommissie gehamerd heb op het belang van een rond punt aan de Leopoldlaan. Want daar, en iedereen is het daarmee eens, ligt het grote verkeersknooppunt van onze stad.

Ik mag er niet aan denken dat dit kruispunt niets is heraangelegd tegen het ogenblik dat het streekziekenhuis operationeel is.

Ik hoop dan ook dat er een zeer concrete timing komt voor de realisatie van dat rond punt.

Ik heb ook gewezen op het feit dat, eens de Sint-Laureinse Steenweg is afgewerkt, het traject Sint-Laureins naar het huidige Eeklose industrieterrein veel sneller bereikbaar zal zijn door het centrum van Balgerhoeke, dan via de toekomstige ontsluitingsweg van het industrieterrein over de R43…Dit, omdat je via Balgerhoeke geen enkel verkeerslicht zal tegenkomen, op een kalme baan….

En het was niet de bedoeling om het verkeer door het centrum van Balgerhoeke te loodsen!

En de bypass? Het idee werd als fris ervaren, maar door het feit dat zwel de administratie, en het studiebureau het idee nooit hebben onderzocht ( of beter: hebben willen onderzoeken) zal deze beterkope oplossing een idee blijven. Ook de daaraan gekoppelde noordelijke ontsluiting van het industrieterrein zal een wensdroom blijven.

Het ziet er ook naar uit dat het Provinciale Uitvoeringsplan voor het industrieterrein Balgerhoeke zeer snel zal ondertekend worden door de bevoegde Minister. Het dossier zal dus administratief in supersnel tempo afgewerkt zijn.

De revalidatie van Kurt Hovelijnck blijft verbazendwekkend goed verlopen. Een terugkeer in het wielerpeloton in 2010 lijkt realistisch.Pieter Serry start volgend seizoen bij Jong Vlaanderen. Pieter is het klimtalent van Oost-Vlaanderen!

24/08/2009 De klacht van één burger tegen het definitief vastleggen van het tracé van de Magermansdreef en tegen de grondverkoop op de hoek van de Antwerpse Heirweg is verworpen door de bevoegde minister. De klager heeft nu zestig dagen tijd om in beroep te gaan. We zullen dus zien of dit (politiek?) steekspel verder wordt gezet en of de hele Eeklose fietsbevolking verder wordt gegijzeld door één persoon...Eerlijk gezegd ontgaat me de reden en zin van dergelijke klacht..

Joke Borgers speelt straks op Europees niveau handbal; zij treedt daarmee in de voet ( of hand-)sporen van haar nicht Ilke Neirynck.

22/08/2009 De Lijnendraaierstraat ( en andere centrumstraten) wordt ( worden) blijkbaar soms gebruikt door laagvliegers die daar een circuit bouwen. Enkele buurtbewoners uitten, terecht, hun grote bezorgdheid omdat deze straatracers vroeg of laat eens iemand of iets zullen rammen.

De Mexicaanse griep is tot op heden vooral een mediagebeuren. Tot vandaag is er één geregistreerd griepgeval per 3 huisartsen. Daarvoor is een heel dure campagne opgezet ( en worden er zelfs financiële middelen gebruikt die normaal bij de informatie over de gewone griep worden aangewend). Als we de Mexicaanse griep , zonder emotie, vergelijken met de echte wintergriep….tja, dan doen we meer dan aan overacting....Binnen enkele maanden zal blijken of heel die heisa wel de moeite is geweest.

21/08/2009

Aanstaande maandag buigt de Provinciale auditcommissie zich over de mobiliteit rond het toekomstige industrieterrein van Balgerhoeke.Er zijn toch enkele knelpunten:

-          volgens de studie zal de verkeersdruk op de R43 sterk toenemen. De verzadiging van de R43 kan tot 80% oplopen tijdens de spitsuren. Op mijn vraag of die studie ook al rekening heeft gehouden met de toekomstige kliniek,werd negatief geantwoord. Het studiebureau oordeelt zelfs dat de verkeersdruk door het ziekenhuis weinig zal toenemen, omdat men vooral verkeerstoename verwacht op de N9. Dit vind ik echter een zeer merkwaardige redenering, omdat de aanleg van de Ring enerzijds en de beperking van het aantal afritten op de expresweg anderzijds niets anders kunnen dan de R43 extra belasten.Het ziekenhuis heeft immers de ambitie om veel mensen uit het noodelijke gebied van eeklo aan te trekken.

-          Diegene die het kruispunt R43-Leopoldlaan heeft uitgetekend zal nooit gedecoreerd worden door verkeersdeskundigen. Het lichtengeregeld kruispunt is een mislukking. Een rond punt is dringend, maar concrete plannen zijn er niet. Op de R43 zullen er in de toekomst dus twee (drukke) lichtengeregelde kruispunten zijn. En wie over moeilijke draaicirkels praat, mag eens de oefening doen met een vrachtwagen op het kruispunt aan de Leopoldlaan.

-          Er wordt zeer zwaar geïnvesteerd in de Sint-Laureinse Steenweg, die volgens de berekeningen een zeer kalme lokale weg zal blijven. ( een spitsgemiddelde van 200 wagens per uur, en dit voor een weg die 1000 wagens per uur kan slikken…).De geplande investeringen ( tunnel én parallelweg voor IVM én rond punt) zullen leiden tot een afsluiten van die weg gedurende minstens 1,5 jaar. Daardoor wordt ook IVM zo goed als onbereikbaar.

-          Mijn alternatief, namelijk een zeer korte (180 meter) hellende bypass tussen IVM en de Expresweg zou bestudeerd worden, zo werd beloofd in de gemeenteraad van juni. Zou…Nochtans is die korte, hellende bypass én een oplossing voor diegene die de werken moet betalen, als voor de ontsluiting van het industrieterrein, zoals het schepencollege het had vooropgesteld. Namelijk : zo noordelijk mogelijk, in een winkelhaak. Komt daarbij dat de werken zouden kunnen worden uitgevoerd ZONDER enige hinder voor het verkeer op de Sint-Laureinse Steenweg en voor IVM. Voeg daar nog eens bij dat diegenen die het idee weglachen, moeten vaststellen dat er een bypass zal komen thv Kaprijke-N49.

-          De oplossing voor enkele landbouwers is ook niet evident. Enerzijds wisten zij dat er een industrieterrein zat aan te komen, anderzijds heeft de Provincie bevestigd dat de meest oostelijke zone van het Maroyendamgebied alleen voor landbouw kan worden gebruikt. De zuidelijke ontsluitingsweg zal die twee belangen moeten verzoenen. Een bypass met noordelijke winkelhaak had die belangen perfect kunnen koppelen.

Aangezien de werken aan de tunnel op de Sint-Laureinse Steenweg,!!ten vroegste!!, pas in 2013 zullen starten is enig reflectiewerk nog mogelijk.

Haast en spoed op administratief vlak is niet nodig, want er is toch geen geld voorzien voor onmiddellijke uitvoering van de ontsluitingsplannen en tunnel.

Ter aanvulling…Vandaag staat in de krant dat het geld voor het wegwerken van zwarte punten in Vlaanderen op is…..

Misschien is zoiets een extra argument om toch eens mee te denken over efficiënte en betaalbare oplossingen.

KFC Eeklo stuurde Petegem met 1-0 huiswaarts.Petegem had ondertussen reeds een goede voorbereiding afgewerkt.

Ondertussen speelt KFC Eeklo in de nieuwe outfit.Met dank aan de hoofdsponsors!

De Eeklose Graswijk moet dit weekend niet vrezen voor wateroverlast, maar zal wel zelf moeten zorgen dat er voldoende water…en bier is om de talrijke eters en feestvierders te verwelkomen.

De Zuidmoerstraat is reeds één plateau kwijt. Aan twee andere wordt momenteel gewerkt. Je ziet: heel wat irritante wegobstakels worden aangepakt in Eeklo.

20/08/2009

Het was niet echt de bedoeling dat er nu al aan de pers werd meegedeeld dat de stad Eeklo interesse heeft in de organisatie van de start van de Ronde van België in 2010.

De eerste contacten met de organisatie van de Ronde van België werden gelegd door wielerman Jurgen Foré, en er werd een voorbereidend gesprek gehouden met mezelf en de stadsadministratie.Deze week heeft het schepencollege zich achter de optie van een RvB start in 2010 geschaard, en de afspraken waren als volgt:

-er zal een ander evenement moeten sneuvelen, om het budget festiviteiten binnen de perken te houden.

-er zal ook een overleg worden georganiseerd met De Sportvrienden ( de nieuwe voorzitter is Michel De Sutter) en dan zal het signaal worden gegeven aan de ‘Ronde van België’, dat Eeklo wil meewerken.

Als de organisatie dan definitief het licht op groen zet, dan en pas dan, is het zeker dat de Ronde volgend jaar start in Eeklo.

Maar goed, het enthousiasme tijdens de receptie van de Enecotour heeft de fietsvisie van het schepencollege iets vlugger in de kranten gebracht.Ik denk ook dat het bericht, al is het voorbarig, vermoedelijk wel correct zal worden, want de RvB vond Eeklo een goede partner ( start in 2008)

De stad is bezig aan elektriciteitswerken in de ruimte waar Amicitia zal repeteren. Het negativisme bij Amicitia zal stilaan plaatsmaken voor een gelukkiger houding, wetende dat ook de verwarming binnenkort wordt aangepakt. Morgen worden de offertes voor een nieuwe buitendeur geopend..

Conclusie: de stad maakt de ruimte speelklaar voor de harmonie.Ook de Young Stars zullen een betere verwarming krijgen in hun kantine.

Ondertussen is onze stedelijke brandweer een graag geziene gast in het voetbalstadion, want zij komen het verschroeide A-terrein af en toe onder water zetten.

Kortom, het gaat daar vooruit in het stadion, en diegenen die vinden dat de nieuwe concessie niet nodig was, stellen nu vast dat er heel wat leven is in de Zandvleuge. Stel u eens voor dat we de concessie niet hadden aangepast…tja, dan was er daar niets meer te beleven..

19/08/2009 Er worden nog twee plateaus in de Zuidmoerstraat aangepakt. De hellingen worden langer gemaakt.

Er zal ook een aanpassing worden gedaan, ten gunste van de fietsers, thv het kruispunt Ringlaan- Raverschootstraat (richting Eeklo). Zo zullen ze in de toekomst vlotter kunnen afdraaien.

De betonranden die de scheiding tussen het voetpad en de rijweg moeten vormen, zijn reeds geplaatst in de Guldensporenstraat. Het ziet er dus goed uit...zo goed zelfs dat een officiële opening van deze straten zal gekoppeld worden aan de receptie van de Kaaifeesten.

Het OCMW heeft vorig jaar alweer betere rekeningen dan verhoopt. Een herbesteding van de vrijgekomen middelen wordt besproken.

18/08/2009 De Eeklose Sportvrienden hebben een nieuwe voorzitter, unaniem gekozen en gesteund door de leden van de algemene vergadering.

Ik ben één van de mensen die gelooft dat Bolt zuiver sprint. De discussie spitst zich nu inderdaad op dat ( zuvere) punt toe, maar zijn regelmaat en souplesse tijdens het lopen toont, althans volgens mij, dat hij een pure diamant is.

Het zuiveren van grond, opgegraven tijdens de werken in de Hendrik Consciencestraat en Guldensporenstraat zal veel geld kosten. Het studiebureau had, via sonderingen, geen te reinigen grondlagen gevonden...Nochtans is er wel een pak grond uitgegraven, 'vervuild' door de vroegere verf(?)industrieën aldaar??

Finiwo biedt de aangesloten gemeenten de kans om zeer goedkoop te lenen.Dit biedt perspectieven voor de grote investeringen die in tal van gemeenten, en dus ook in Eeklo gebeuren.

16/08/2009 Valentijn Van de Velde werd tweede in het criterium te Ruiselede. Eerder deze week werd hij vijfde en elfde.

KFC Eeklo kwam in de tweede helft op voorsprong tegen Lovendegem, maar het draaide uiteindelijk uit op een verlies: 1-3.

De Herbakkersfeesten maakten zaterdag een stevige beurt, mede geholpen door de fantastische weersomstandigheden.

Vandaag ook genoten van de topsprint van Bolt? Hij behoort nu al tot de echte sportlegendes. Wat een power!

De mogelijke nieuwbouw van een verbrandingsoven door IVM, op het toekomstige industrieterrein zet me toch wel aan het denken. Want, speciaal voor IVM werd er een parallelweg, naast de tunnel van de Sint-Laureinse Steenweg voorzien, gekoppeld aan een gelijkgrondse kruising over die tunnel…

Bepaalde van deze kosten en investeringen zouden misschien niet nodig zijn, eens de nieuwbouw is gerealiseerd.

De mobiliteit van en naar het industrieterrein wordt de volgende tien dagen intensief besproken.

Ik heb me ( zeer) goed voorbereid, door plaatsbezoeken in Breskens, Ertvelde, Drongen- Luchteren…met telkens opmetingen en foto’s van mogelijke ontsluitingswegen.

Dit heeft geleid tot de ideale oplossing ( althans volgens mij) : een vanuit de Sint-Laureinse Steenweg hellende bypass met één (dubbelrichting) fietspad en een aparte weg voor wagens. Na 100 meter (helling – 2 meter) kan het fietspad door een aparte fietstunnel door de Expresweg… Iets verder ( maximum 100 meter) kan dan de weg voor auto’s onder de Expresweg door…

De Kasteelstraat in Ertvelde-Zelzate toont hoe kort dergelijke bypass kan zijn.

Het verschil tussen de Kasteelstraat en de zone IVM is : in Zelzate loopt deze bypass naar beneden en ligt de Expresweg horizontaal; in Eeklo daalt én de ( hypothetische?) bypass en stijgt de Expresweg. Daardoor kan de bypass zéér kort worden aangelegd.

Hoe dan ook: de stelling van de technici, namelijk dat er geen plaats is voor een ( goedkope en efficiënte) bypass is nu wel volledig doorprikt.

Spijtig genoeg zijn alle verdere mobiliteitsonderzoeken ondertussen gebeurd op basis van dat foute uitgangspunt.

Men kan zich afvragen waarom ik zoveel energie steek in dit dossier?

Omdat ik vind dat je goedkoop, efficiënt en snel een zeer goede oplossing kan vinden voor de Sint-Laureinse Steenweg en het afsluiten van het kruispunt met de N49.

De besparing die mijn voorstel oplevert is enkele miljoenen euro’s en die kunnen volgens mij , liefst zo snel mogelijk, besteed worden om een ROND PUNT aan te leggen thv de Leopoldlaan. Daar is het veel meer nodig dan in de Sint-Laureinse Steenweg.

Ik ben echt eens benieuwd of mijn studiewerk grondig zal geëvalueerd worden. Tot op heden ben ik de enige die de moeite heeft gedaan om dergelijke bypass concreet te onderzoeken. En zo'n onderzoek was op de gemeenteraad afgesproken.

15/08/2009 De Herbakkersfeesten zijn goed gestart :

Sabrina was…Stark(e), en Bart Peeters…was sterk!Mooie prestatie van beide artiesten.

De publieke belangstelling was zeer goed, maar het mocht, voor dat prijsje en die inhoud, toch nog iets meer zijn.

Het Heldenparkdecor deed weer uitstekend dienst, maar dat is eigenlijk geen nieuws meer.

Ook de jeugddag, vandaag, vooral op de werpersterreinen en in en rond de bomen van het Heldenpark trok een massa kinderen en familie.Dankzij de medewerking van de jeugdbewegingen konden niet alledaagse klim- en glijoefeningen worden uitgevoerd.

Dankzij Publigas krijgt Finiwo, de financieringsintercommunale voor gemeenten uit Oost- en West-Vlaanderen extra geld binnen. De opbrengst wordt verdeeld onder de gemeenten, zodat er in de laatste maanden van dit jaar nog een mooie som zal gestort worden op de Eeklose bankrekening.Hoeveel het wordt verklappen we niet, maar het is een equivalent van een jaartje wegen herstellen.

14/08/2009

Het Riziv heeft soms merkwaardige aanbevelingen of eisen. Voortaan moeten kinesisten, bij patiënten met een gezwollen arm, om de vier centimeter een 'semipermanent merkteken' aanbrengen en de armomtrek meten ter hoogte van elk van die merktekens. Dan moet de kine het volume berekenen van die arm, per schijf van 4 cm. Het RIZIV geeft ook de formule voor de berekeing mee in een circulaire...

Beste lezer, we leven momenteel in het jaar 2009, en dankzij een ( op één maand tijd reeds gecorrigeerde) circulaire van de leidend ambtenaar van het Riziv gaan de kinesisten u, indien nodig, semipermanent merktekenen...En dan kunnen ze aan het rekenen gaan, met potlood en papier. Daarvoor studeerden die mensen 5 jaar unief, om dergelijke circulaire van verschillende pagina's, te moeten doorkauwen.

Het Heldenpark stroomde vol van luisteraars voor een nieuwe aflevering van Helden in het Park. Vanavond is het de beurt aan Bart Peeters, die allicht meer dan zijn geld waard zal zijn.Bart zingt in het kader van de Herbakkersfeesten.

De betegeling van wat ooit eens een plateau is geweest, in de Zuidmoerstraat, is zo goed als afgewerkt. Nu nog een weekje uitharden.

13/08/2009 De skeelerpiste heeft een nieuwe belijning, dankzij de ISClub van Eeklo. Er werd ook wat opgenet door onze stadsdiensten. De toekomst van het skatepark zelf lijkt eerder onzeker. We zien niet echt een meerwaarde in dat skatepark, dat teveel wordt gemonopoliseerd door hangjongeren. Investeren in dat skatepark is dan ook geen optie meer. Bovendien lijkt de rage van het skaten wat over, en is het skatepark zelf geen voorbeeld van een veilige haven voor elke jongere.

Open Vld klaagt in haar website aan dat herstellingen te lang uitblijven. Ik vind die opmerking merkwaardig, wetende dat nooit voorheen zoveel geld werd besteed aan herstellingen. Bepaalde herstellingen zijn vlot gebeurd, andere wachten of kunnen niet aangepakt worden. Want sommige investeringen uit het verleden hebben geleid tot repetitieve kosten. Een mooi voorbeeld zijn de lichtkegels in de Oostveldstraat. Zij werden keer op keer kapotgereden, zodat een wijs besluit werd genomen: neem die dure spullen weg.

12/08/2009 Pas vandaag, na het bladeren in de krant, besef ik welke ‘historische ontmoeting’ wij maandag 3 augustus hebben gehad in de straten van Riga. Daar kruisten enkele gelinte dames ons toeristenpad. Bij navraag bleek de Belgische afkomstig uit Limburg…Zij nam deel aan de verkiezing van Mrs Universe, een wedstrijd die de mooiste, getrouwde dames tussen 20 en 40 jaar oud beloont..

Blijkt nu dat onze Belgische het achteraf tot eredame heeft geschopt in deze prachtige Baltische hoofdstad.

12/08/2009 De verkeersdrempel thv De Sleutel in de Zuidmoerstraat verdwijnt volledig.De werken zijn momenteel aan de gang, en volgende week zal de baan ‘uitdrogen’.

 

Een nutsmaatschappij is nogal gortig door de Pastoor Bontestraat gepasseerd, en er werden sleuven getrokken, die met wat los gesteente en tegels werden opgevuld…waardoor enkele wagens lek reden. Het euvel is nu tijdelijk hersteld.

Er loopt momenteel een prijsvraag voor een nieuwe dubbele buitendeur van de oude kantine van de FC. Daar zal Amicitia huizen. Het voorstel is een aluminiumdeur. Na het slopen en elders plaatsen van een muur, zal dit, samen met het aanbrengen van een schuifdeur, een werk zijn dat de stad uitvoert, zodat Amicitia daar muziek kan spelen.

Ondertussen hebben de Young Stars hun opknapbeurten zo goed als beëindigd, en is hun cafetaria klaar voor het seizoen.

11/08/2009 Sint-Amandsberg zal een energiezuinig sportcomplex, met Olympisch zwembad, bouwen. Misschien een voorbeeld voor Eeklo..., maar: kostprijs is 40 miljoen euro...

Ondertussen is er opdracht gegeven aan een revisorenbureau om een vergelijking te maken tussen de kostprijs van een de bouw van een zwembad, met subsidies en volgens de regels van de Vlaamse Overheid (PPS), versus een 'normale' bouwprocedure met lening. We willen het verschil aan het begin en einde van de bouwrit correct kennen, alvorens de juiste beslissing te nemen.

Enkele putten in de Bus werden opgevuld. Ondertussen zijn er ook problemen in de pastoor Bontestraat, en daar laten we nagaan wie verantwoordelijk  is voor de slecht gevulde werksleuven door het wegdek.

Na 2 jaar nam ik nog eens deel aan een wielerwedstrijd, namelijk het BK voor medici ( in Hamont-Achel). Door een administratieve vergissing stond ik nog ingeschreven bij de -50ers. Ik ben toch maar in die categorie gestart ( samen met de allerjongste deelnemers) en de wedstrijd werd aan een gemiddelde van 40 km/u gereden. Ik kon de kopgroep volgen tot aan de meet, maar meer dan volgzaam zijn zat er niet in...Ik ben toch tevreden dat ik 70 km aan dat tempo kon volgen...

08/08/2009 We betuigen onze innige deelneming aan de families van de slachtoffers van de brand in het rustoord te Melle. Het zal voor hen, en de personeelsleden veel energie vragen om deze ramp te boven te komen. We wensen ook veel sterkte toe aan de directeur van het rustoord (hij woont in Eeklo), zodat hij samen met zijn team medewerkers, de toekomst van het rustoord en van de bewoners veilig kan stellen.

De toplaag van de Peperstraat, voorbij de brug, is gegoten. Ook in de Guldensporenstraat en Hendrik Consciencestraat gaan de werken goed vooruit. De combinatie van een uitstekende aannemer en aanhoudend goed weer werpt zijn vruchten af.

17 augustus wordt de drempel in de Zuidmoerstraat thv De Sleutel lager gemaakt, zodat die wettelijk correct wordt.

06/08/2009

Het Eeklose schepencollege heeft een prijsvraag gedaan voor de uitgave van het Eeklose Eikeblad in het komende jaar. De prijsvraag is opgedeeld in drie onderdelen:

-opmaak van het blad

-druk van het blad

-bedeling van het blad

De prijsvraag zal leiden tot een hogere kwaliteit voor een betere prijs.

In de discussie over GSM-masten hoorde ik deze week een Leuvense professor, die nogmaals wees op het feit dat het bellen met de GSM meer straling veroorzaakt thv het lichaam..Meer schade van de straling van de masten

Dit is geen pleidooi voor een wildgroei van masten, maar het bevestigt mijn vroegere stellingen:

  1. wie geen problemen wil, belt best zo weinig mogelijk met de GSM of gebruikt best zo weinig mogelijk DECT-toestellen
  2. door het feit dat steeds meer mensen meer technologie gebruiken met de GSM zijn er meer masten nodig ..

Het aantal faillissementen in onze regio ‘valt mee’. Er zou geen stijging zijn van het aantal faillissementen. Wat tegenvalt is de stijging van de werkloosheid met 16-20% op één jaar tijd. Ook dat toont aan dat lokale initiatieven, hoe goed bedoeld ook, niet in staat zijn om de grote economische stroom te corrigeren.

Dus: als het nationaal en internationaal slecht gaat, lijdt iedereen…En met enkele kleine initiatiefjes, lokaal of regionaal, verandert dit niets.

Belangrijke conclusie: onze bedrijven hebben een stevige ruggengraat.

Laat ons hopen dat de economie weer aantrekt, zodat de bedrijfsorders weer voldoende zijn om werk te garanderen.

Nog even over het Eeklose voetbal: diegene die nu zijn ontslag heeft gegeven als voorzitter van de fanionafdeling van KFC Eeklo was maandenlang enthousiast over de nieuwe concessie voor het Eeklose voetbal ( lees : voor KFC en Young Stars). Nu is hij echter vierkant tegen....!!!???

Nochtans hebben alle vroegere voorzitters en sponsors de noodzaak ingezien van een draaglijke en betaalbare concessie. Zowel Daniël Willems, Julien en Rudy Aers, Jef Van Hoorebeke, en Jan Oosterbaan hebben verschillende malen aangedrongen op een billijke concessie. Ook Hans Brüderlin was pro, en nu plots niet meer...

04/08/2009 Taptoe heeft bij gebrek aan belangrijker nieuws nog eens geschreven over het einde van KFC Eeklo..Het lijkt wel of Taptoe niets liever zou hebben dan een leeg voetbalstadion in onze stad....

Het ontslag van dhr Brüderlin, die mijn volledige(!!) steun kreeg in zijn poging om een nieuw élan te geven aan de club, werd in het artikel van Taptoe zeer ruim toegelicht. Spijtig genoeg vondTaptoe het niet nodig om de schepen van sport ook aan het woord te laten...Ik werd wel foutief 'geciteerd'..

Maar goed, ik heb die operatie 'beschadiging' enkele weken geleden hier aangekondigd. Ik wist zeer goed waarover ik het toen had.

PS: ik wacht nog steeds op het officiële rapport van de informateur, die het Eeklose voetbal ging doorlichten ( maanden geleden). Eigenlijk was zijn conclusie : het is een terminale patiënt. En de informateur had toen geen oplossing. En nog steeds geen verslag.

04/08/2009 Terug thuis van een rondreis die me bracht van Moskou, over Gomel en Minsk tot in Riga.Moskou is indrukwekkend, zowel door het zeer uitgebreide metrowerk, als door het Kremlin en Rode Plein, en ook door de talrijke luxewagens, met geblindeerde ramen en lijfwachten.

De nachttrein naar Gomel, over 800 km, leerde me meer over de normale manier van verplaatsen door Russen en Wit-Russen.De afstanden in die landen zijn voor ons Belgen niet te vatten.De treinreis liep door honderden kilometers bossen en velden, met zeer weinig bebouwing naast de spoorlijn.

Zowel Moskou als Gomel en Minsk vielen op door de netheid.Deze netheid kan niet alleen het gevolg zijn van extra kuiswerk, maar moet ook het resultaat zijn van het gedrag van de inwoners.Minsk, hoofdstad van Belarus, is een aanrader voor stadsplanners…..Deze stad is erin geslaagd om verkeer te verzoenen met immense parken en pleinen en zeer verzorgde grote gebouwen.Riga tot slot: een aangenaam en oud stadscentrum, vol kasseien.Veel horeca, veel souvenirwinkels in deze Baltische stad.De Baltische Staten hebben ook zwaar te lijden gehad onder de economische crisis.De werkloosheid zou zelfs pieken boven de 20%.

24/07/2009 Het ziet er goed uit voor de Balloonmeeting: er wordt alvast beter weer voorspeld dan de vorige dagen.Hopelijk gaat de wind tijdig liggen, want dat was de jongste dagen niet het geval.Wie voor de Balloonmeeting wil proeven van een voetbalwedstrijd, die kan zaterdag terecht in de Zandvleuge, waar jonge broer, de Young Stars, in de wei aantreedt tegen KFC Eeklo.

Aanvang van de match : 16 uur!

Het schepencollege wil de verkeersdrempel in de Zuidmoerstraat, nabij het Schuttershof nog voor het schooljaar herstellen.Ofwel wordt de toplaag hersteld, ofwel wordt de drempel een kop kleiner gemaakt. Dit hangt af  van de technische mogelijkheden.

Contador wint zondag waarschijnlijk zijn tweede Tour.Men grijpt, om zijn prestatie te vergelijken, nogal graag terug naar de Tour van 1969, gewonnen door Eddy Merckx.Ik was ook zeer enthousiast in die tijd, maar feiten zijn feiten.In zijn Tour reed Eddy tegen 129 concurrenten, uit dertien ploegen.Er deden een massa Belgen mee…Dit jaar zijn er bijna 200 renners gestart, waardoor het tempo veel hoger ligt en de tijdsverschillen veel kleiner zijn.Winnen met het verschil van Merckx is niet meer mogelijk…. De concurrentie is immers veel groter geworden.

Wat niet wil zeggen dat Merckx niet het niveau haalde dat men nu haalt, want Merckx heeft bewezen op alle fronten mee te strijden met de toppers.Bovendien liegen de fietstesten van de atleten uit de tijd van Eddy ook niet: zij trapten evenveel of hoger wattage dan in de huidige tijd.Kortom, twee kampioenen met 40 jaar verschil; andere tijden dus.

23/07/2009 In Borsele (Nederland) plant men een tweede kerncentrale. Het Eeklose stadsbestuur werd niet op de hoogte gebracht van die plannen.Als de plannen doorgaan zullen er drie kerncentrales staan op slechts enkele tientallen kilometers van onze streek. Er is immers ook nog Doel.

De fanionafdeling van KFC Eeklo moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. De huidige, die pas eind mei als voorzitter naar voren trad, gaf nu, voor de tweede keer, zijn ontslag.Dit na een dispuut met de sportief verantwoordelijke, en na een geslaagde aanzet van het nieuwe seizoen ( goede reclamewerving, geslaagde spelersvoorstelling en veel volk op de eerste oefenmatch).

De ‘burgemeesterswijk’ in Eeklo kent de elementen water en vuur…Vorige jaren was de wateroverlast bij hevige buien in die wijk groot en nu, op de Nationale Feestdag sloeg de bliksem bij verschillende bewoners de telefonie aan diggelen.Het is ook niet de eerste keer dat de bliksem die buurt uitkiest….

 

21/07/2009

De Nationale Confederatie van Politieke Gevangen schonk vandaag haar originele vlag aan de stad Eeklo.

Het was een mooi en emotioneel moment, toen Julien Van den Driessche de aanwezigen in het stadhuis toesprak. Iedereen luisterde vol aandacht en bewondering naar de woorden van de man die de concentratiekampen heeft overleefd. Hij is ondertussen 85 jaar, maar hij bewees met zijn speech dat zijn boodschap actueel blijft.De vlag is ondertussen waardig achter glas bevestigd en deze vlag krijgt een prominente plaats in het Eeklose stadhuis.

Even naar de Tour…wie heeft er een verklaring voor het feit dat één van de succesrijkste teams uit de jaren 90, tot 2008, sportief totaal afwezig blijft in deze Ronde van Frankrijk. Het kan toch niet dat iedereen anders en beter is gaan trainen …. Raar!

Wie even het cijfermateriaal leest over de ( toekomstige) circulatie van voertuigen op de Sint-Laureinse  Steenweg en de R43 verschiet (geen klein beetje).

De Sint-Laureinse Steenweg heeft ongeveer 80% capaciteit over, maar het ziet er naar uit dat het afsluiten van het kruispunt met de N49 en het opstarten van een industrieterrein het capaciteitsoverschot niet ( drastisch) zullen verminderen.Anders is het gesteld met de R43, die op piekmomenten, een  grote verzadiging zal kennen als het industrieterrein operationeel is.Komt daarbij dat het studiebureau in de prognoses geen rekening heeft gehouden met de toekomstige impact van ziekenhuis en Ring op het verkeer naar en van de R43.

Als je het capaciteitsprobleem legt naast de investeringen die in beide wegen zullen worden gedaan, dan krijg je een totaal ander beeld.

De grootste en duurste investering gaat naar de Sint-Laureinse Steenweg, die een LOKALE verbindingsweg is ( tunnel, rond punt en parallelweg). Op de R43 zullen geen grote investeringen gebeuren.

Misschien moet er toch eens nagedacht worden of het niet andersom moet.Maar….ik ga hier mijn voorstel tot oplossing niet uit de doeken doen, want sommige journalisten ( zeker die van één bepaalde krant) verwijten me dat ik niet aan politiek doe voor de inhoud van de dossiers, maar wel voor het postje.

Ik wilde het nu toch maar even meegeven aan de geïnteresseerde lezer: de grootste investeringen zullen gaan naar die weg, die alleen van lokaal belang is en die geen capaciteitsprobleem heeft….Is dit logisch?

Ik vind van niet, en ik zal in de komende vergaderingen  daarover interpelleren.

20/07/2009 KFC Eeklo maakte een goede indruk tegen een fris en snel voetballend beloftenelftal van AA Gent.Er was, tegen de verwachtingen in, behoorlijk veel publiek opgekomen.Aanstaande donderdag wordt er gevoetbald tegen Gent-Zeehaven.

Stel u eens voor dat de minister van Justitie, zoekend naar nieuwe gevangenisplaatsen (en ze niet vindend), zijn oog zou laten vallen op de oude klinieksite van Eeklo....

Nog zo geen gek idee, want het zou de bouw van een nieuw ziekenhuis in Eeklo kunnen activeren.Of een gevangenis in onze stad ook een goed idee zou zijn, dat laat ik in het midden….

Lijst Dedecker probeert het Vlaams Belang te overtroeven in anti-asielpraat...Het zeer evenwichtige asielakkoord, dat door de regering werd bereikt, werd al onmiddellijk neergesabeld door twee Vlamingen, 'waar we fier mogen op zijn', namelijk De Winter en Dedecker. Ik vraag me echt af hoe je je kan thuisvoelen in dergelijke partijen. Wat hebben die eigenlijk te bieden? Wat is hun positieve boodschap? Waar zit de meerwaarde van VB en LDD?? Gelukkig zijn er nog veel Vlamingen die opteren voor andere, dynamische, partijen met een positieve geest.

19/07/2009 Frederik Willems (uit Sint-Jan-in-Eremo) eindigde eergisteren in de regenrit door de Vogezen in de kopgroep, netjes tussen Contador en Armstrong. Hij was eerste Belg..Mijn krant vond dit zelfs geen artikel waard.Gisteren was hij weer eerste Belg..

Ondertussen wil Tom Boonen doen geloven dat het onmogelijk is om een goed voorjaar te rijden en ook een opvallende Tour te betwisten.Sommige journalisten, die eigenlijk supporters zijn van die ene coureur, geloven dat.Welnu, ze dwalen, want:

Hausler won ei zo na Milaan-San Remo en hij demonstreerde eergisteren dat hij ook nog alleen kan rijden in een bergetappe.. Hij is dus niet moe na al de voorjaarsklassiekers.

Zabel reed tot vorig jaar én op de piste, én de klassiekers, én de Ronde van Frankrijk én de Vuelta…Hij zat niet te janken, hij had geen schrik, hij trapte voldoende hard op de trappers.

Ivanov won de Amstel Gold Race, werd Russisch kampioen, en gisteren was hij eerste in de Tour. En dat op zijn 34°!

Conclusie: de hele Vlaamse pers is gedegradeerd tot een bende supporters van één coureur, die (voorlopig) alleen kan winnen in de Beneluxlanden..Elke berg is er voor die superkampioen (?) één teveel.

Terug naar Eeklo: Christophe De Waele ging blijkbaar op speurtocht in de burelen van het stadhuis van Eeklo.

Hij kan dit doen als gemeenteraadslid, maar hij heeft ( volgens mij) niet het recht om foto’s te publiceren ( op www.eeklonaar.be) van een bureau van een stadsmedewerker .

Denkt CdW nu echt dat hij detective is en dat hij stadsmedewerkers aan de schandpaal moet zetten?

Ik heb er geen probleem mee dat gemeenteraadsleden dossiers voorbereiden en zo burelen binnenwandelen, die voor het publiek niet toegankelijk zijn.

Maar, dan foto’s publiceren, die zouden moeten aantonen dat dossiers slordig worden behandeld …tja, dat is er toch wel ver over.

Althans, dat is mijn mening!

17/07/2009 KFC EEKLO SPEELT ZONDAG OM 16 U TEGEN AA GENT

De stad Eeklo heeft op het terrein van de Industrielaan nr 2 de bouw van een elektriciteitskabine toegestaan.Deze kabine is af, althans de ruwbouw, en nu moet nog de invulling gebeuren.Deze kabine zal voldoende stroom kunnen leveren aan de verschillende bedrijven in de onmiddellijke buurt.De oude kabine, die ingebouwd zat in een industrieel complex in de Slachthuisstraat, kan dan geliquideerd worden.

Een uitbreiding van de parkeerplaatsen voor campingcars aan de jachthaven is niet zo eenvoudig, zeker voor wat betreft de elektriciteitslevering.Om dit in orde te kunnen brengen dient een zeer lange toevoer getrokken te worden. Wordt dus nog vervolgd…

KFC Eeklo heeft een historisch jonge ploeg; de gemiddelde leeftijd van de fanionspelers is nauwelijks 22 jaar!

Het is spannend afwachten op de resultaten van het asielconclaaf van de federale regering.De herschikking van die regering opent allicht perspectieven.Het is belangrijk dat er een oplossing komt, want het dossier asiel is beschamend.Wel merkwaardig dat minister Turtelboom promotie kreeg, nadat ze maandenlang mevrouw nee heeft gespeeld.

Het feit dat De Padt in de stemmenbuurt woont van de jonge De Gucht en jonge De Croo zal wel de reden zijn geweest om hem op te offeren…, denk ik. Guido De Padt zal wel vlug door die jonge leeuwen gepasseerd worden.

16/07/2009

Dat er in Eeklo ook nog sociale miserie is en zeer veel huisvuil, mocht vandaag blijken bij een huis(ont-)ruiming in de Moeie.

Er zijn momenteel reeds een beperkt aantal gezinnen van asielzoekers (tijdelijk) geregulariseerd in Eeklo. De nieuwe bepaling, die stelt dat gezinnen die hier reeds 5 jaar verblijven en die schoolgaande kinderen hebben, kunnen geregulariseerd worden, zet de deur voor vele mensen open.Het zal een einde maken aan hun stresserend lot.Ik ben er zeker van dat gezinnen met kinderen de eerste zijn die integreren.Vandaar dat ik de maatregel toejuich.

Het is nu ook nog even wachten of de twee federale kemphanen ( of –kippen) uit de arena zullen verdwijnen.De koppige vrouwelijke ministers van PS- en VLD- signatuur ( Arena en Turtelboom) hebben zich willen profileren op het hoofd van duizenden asielzoekers en ze hebben er een overkokend potje van gemaakt.

Jaak De muynck klaagt de slechte staat van de Eeklose wegen aan. Deels terecht, deels onterecht.Want hij zegt dat Eeklo meer en meer op Parijs-Roubaix gaat lijken.En laat het nu juist dit jaar zijn dat de kasseien in de Kerkstraat en Guldensporenstraat zijn verdwenen, en dat het rond punt aan de Eikelstraat wordt herlegd.

De site van Taptoe wordt blijkbaar sinds enkele dagen niet meer aangepast. Vermoedelijk door de verlofperiode...

Wij doen nog even verder, en hier leest u de volgende dagen nog wat vers nieuws uit de stad Eeklo.

14/07/2009 Frank Vdb is geen SP.A minister meer, zogezegd omdat hij te slim en te soloslim is (geweest).Wat dat slim betreft: ik denk dat 90% van de mensen even slim is, maar de één heeft meer boekenwijsheid en de andere meer praktische kennis en de andere meer gezond verstand.Ik kan me moeilijk voorstellen dat echt slimme mensen (bewust) echt geld verbranden…Frank deed het ooit wel..De waarheid in verband met zijn mandaateinde zal wel zijn dat velen vinden dat hij al lang genoeg minister is geweest, en dat er velen, zeer velen staan te springen om het ook eens te zijn.Dat het medelijden niet groot is bij het verdwijnen van een minister ( of andere politieker) is logisch: elke vacante plaats kan en zal onmiddellijk worden ingevuld.In politiek is niemand onvervangbaar.

Persoonlijk treur ik niet om het afscheid van Frank Vdb. Hij heeft als minister van sociale zaken niets fundamenteels verwezenlijkt, en hij is pas op het Vlaamse niveau opgedoken, nadat hij federaal was gevlucht voor de Parti Socialiste.Zijn misprijzen ten opzichte van sommige beroepsgroepen, (vb kinesisten), was zo hautain dat het zelfs pijnlijk werd.Nee, voor mij is het afscheid van Frank Vdb geen afscheid van een vriend.

Christophe De Waele wil op de site www.eeklonaar.be de mensen doen geloven dat liberalen aan het beleid dé garantie zijn tegen belastingverhogingen.Niemand gelooft dat verhaal nog…Behalve CdW…

De rekening van de stad Eeklo valt voor het jaar 2008 nog best mee. De juiste getallen zullen binnenkort bekendgemaakt worden en voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Van al diegenen die in april in Eeklo een parkeerretributie kregen, betaalden 60% nog niet.Zij zullen, gelet op de recente uitspraak van het Hof van Cassatie, best wel betalen, en dit om vervelende proceskosten te vermijden.

13/07/2009 Jaak De Muynck had wel degelijk gelijk toen hij sprak over een Franstalige parkeerbon in het winkelcentrum Krüger.De parkeerfirma betreurt dat er een foute rol werd geplaatst en belooft dat het niet meer zal gebeuren.Terwijl de Mexicaanse griep aan een Mexicaanse wave bezig is over de hele wereld, worden de voorzorgsmaatregelen versoepeld.Het zal voortaan gedaan zijn met het opsporen van de contacten die een ziek, besmet persoon heeft gehad.Alleen de zwaarder zieken zullen worden geïsoleerd en behandeld met Tamiflu.Ik heb het van in den beginne gezegd: er wordt teveel geld uitgegeven aan deze relatief banale griep. Dat geld zou veel beter kunnen worden besteed aan de echt gevaarlijke ziekten.Men kan dat screenen van besmette personen ( met Mexicaanse griep) niet volhouden.

Men kan bovendien niet enerzijds zeggen dat iedereen naar overal mag reizen (zonder mondmaskers) en anderzijds hier ter plaatse mondmaskertjes verplichten.Men kan het ook niet maken dat er in een ziekenhuis gescheiden ingangen zouden komen voor ‘zieken’ en ‘niet-zieken’, terwijl iedereen vrij en vrank, door mekaar heen loopt te winkelen in het grootwarenhuis. En dat op dezelfde dag..Misschien zal de Mexicaanse griep het gezond verstand weer doen zegevieren, want tot op heden zijn pers en ‘kenners’ er alleen in geslaagd een angst te creëren, die buiten proportie is.

Het festival van de Lage Landen verdient een pluim voor de organisatie zelf. En een proficiat aan de artiesten.Spijtig genoeg bleef het publiek achterwege; het werd het een festival van de (te) lage opkomst.Hieruit moeten lessen getrokken worden, en hopelijk wordt het volgend jaar een swingend gebeuren met minstens dubbel zoveel volk.

Ik blijf (tegen beter weten in?) het dossier bypass ter hoogte van IVM voorbereiden.Een prachtig voorbeeld van een bypass ligt er bij het binnenrijden van Breskens ( kant veerboot).De fietsers en wagens hebben een aparte tunneldoorgang. Veilig en comfortabel..Zo’n bypass is een voorbeeld van hoe het wel kan, goedkoop en tot eenieders tevredenheid.

Als je luchtfoto’s ( ‘viamichelin’) van Breskens en de Expresweg-Balgerhoeke naast elkaar legt, dan zie je dat er voldoende ruimte is voor het aanleggen van dergelijke bypass.

12/07/2009 Het festival van de Lage Landen bood een mooi muzikaal programma. Vooral Clouseau bracht ambiance en show.Maar… het Eeklose sportterrein is zo groot dat het nauwelijks gevuld raakt.De enkele duizenden toeschouwers waren alleszins tevreden.Of de organisatoren ( financieel) tevreden zullen kunnen zijn, zal blijken na vanavond.We hopen toch dat dit mooie initiatief voldoende slaagt, om verder te bouwen.Guido Dellaert werd gisteren gehuldigd op het stadhuis.De voorzitter met de stevige handdruk liet, na 13 jaar voorzitterschap van de cultuurraad, ook een stevige indruk na.Hij gaf élan en karakter aan zijn raad en hij organiseerde enkele massaspektakels.Belangrijk vind ik ook dat Guido niet meedeed aan het belachelijke spelletje janken over wie nu het meeste krijgt: sport of cultuur.

Nee, hij kon genieten van het feit dat de twee vrijetijdssectoren goed draaiden en veel initiatieven namen.Ik hoop dat zijn opvolgers met dezelfde positieve energie zullen ijveren voor de Eeklose cultuur en vrijetijd.

Boonen was gisteren in het Eeklose stadhuis. Niet Tom, maar Dr Boonen, die een inzicht gaf in het programma Vlaanderen 2020.Vlaanderen wil veel innovatie, ook in de gezondheidszorg.Volgens Dr Boonen kan dit geld opleveren.Ik twijfel daar wat aan, maar ik ben van oordeel ( sinds decennia) dat de kostprijs van de gezondheidszorg niet echt een probleem is.Immers, de Staat steekt veel geld in de gezondheidszorg, maar er vloeit bijna evenveel terug, door investeringen en lonen van de gezondheidswerkers, en door de persoonlijke bijdrage van de patiënten.Of:  volgens mij is de nettokost van onze verzorgingsstaat is eerder klein.  

Obligaat iets over de Mexicaanse griep…..

We horen allerlei onheilspellende berichten over de opmars van die griep.Maar…. Men doet NIETS aan de preventie, want iedereen mag reizen, naar concerten gaan, kussen…En ondertussen dramatiseert men de ziekte en doet men aan overacting bij het vaststellen van een besmetting. Dan plots moet die zieke worden geïsoleerd, en worden zijn sociale contacten (te laat) geneutraliseerd.Tot op heden is de Mexicaanse griep een flauw wereldgriepje.

In Vlaanderen zijn er véél meer gevallen van mycoplasma, en daar ben je minstens evenzeer en zeker veel langer ziek van.Geen journalist die er over schrijft…

Nog een bedenking: er is een tijd geweest dat de dollekoeienziekte hot news was…nu hoor je daar niets meer van: uitgeroeid? Of geen aandacht meer in de media?

Besluit: de Mexicaanse griep zal, door het vele reizen en de vele sociale contacten, een echte pandemie worden.Als die griep niet virulenter wordt, dan is er niet echt een probleem.Paniekzaaien is onverantwoord.

10/07/2009 Veel volk op de 11 juliviering in Eeklo. Kris De Bruyne zorgde voor de muzikale ambiance.

Het werd een waardig afscheid van Alain Deschamps. Vele mensen hielden eraan afscheid te nemen van een groot sportman.

Nu afwachten wat het festival van de Lage landen brengt. Ik denk dat er toch enkele topacts tussenzitten.

Amicitia heeft wel een zeer negatieve kijk op hun 'nieuwe' lokaal. Ze noemen het een stal; maar het is eigenlijk uit dezelfde materie opgetrokken als de cafetaria van de Young Stars. De Young Stars hebben van de nood een deugd gemaakt en , zonder financiële en materiële steun van de stad, hun ruimte in orde gebracht.

09/07/2009 Amicitia kijkt met schrik naar de toekomst...Er is wel een zaal, waar kan worden gerepeteerd...Maar, er is nog zeer veel werk aan.Gelukkig heeft het personeel van de Technische Dienst, samen met een medewerker van de Young Stars al voorbereidend metselwerk gedaan.

De stad heeft weken tot maanden gezocht naar een andere locatie voor Amicitia, maar die is er ( tegen betaalbare prijzen) niet.

En aangezien ook de YS zonder stadion zaten, moesten we van de nood een deugd maken: KFC en YS en Amicitia in één voetbalstadion.

Voorlopig zal Amicitia kunnen repeteren in de kantine van de Young Stars, en kan hun nieuw lokaal geleidelijk aan ingericht worden.

Het voordeel van de beslissing van de Provincieraad is dat het dossier industrieterrein verder gaat. Maar, ondertussen is er bijkomend nieuws over een eventuele bypass. Het studiebureau wil een BYPASSBRUG als oplossing voor het kruispunt N49-Kaprijke( Vaartstraat). Het wordt dus steeds onbegrijpelijker dat het daar ook kan en aan IVM niet. Ik ben echt eens benieuwd naar het overleg van medio augustus.Komt er alsnog een bypasstunnel uit de bus????

09/07/2009 De provincieraad heeft het PRUP Balgerhoeke goedgekeurd, met zuidelijke ontsluitingsweg. Ik had niet anders verwacht, gelet op het advies van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie. De Provincie vraagt wel milderende maatregelen naar de landbouw. Vraag is wat dit inhoudt en wat de uiteindelijke kost voor Veneco zal zijn. In België zijn er immers niet dezelfde garanties voor landbouwers op vlak van vergoeding/onteigening als in Nederland....

Medio augustus is er dan nog een gesprek met ambtenaren en Ministerie om het alternatief van bypass- noordelijke ontsluiting te toetsen.

08/07/2009 De kans bestaat dat het aantal publicaties van Het Eikeblad (per jaargang) wordt verminderd van 11 naar 8. De definitieve beslissing wordt pas in het najaar genomen.

De werken aan het Rond Punt van de Eikelstraat schieten goed op. De kasseien liggen waterpas..

Ook het fietspad voorbij de brug van de Peperstraat krijgt vorm. Het oogt breed en mooi. Vanaf de Moerstraat zijn de impressies te zien, waar het fietspad zal worden doorgetrokken.

07/07/2009 Alan Peiper kwam gisteren in het Tourjournaal vertellen hoe zijn team 'Columbia' functioneert. Peiper was een trendsetter, want hij behoorde tot de eerste lichting Australiërs die naar België kwamen koersen. Alan logeerde toen bij Eddy Planckaert. Ik reed bij de juniores nog een aantal koersen met hem.

De Eeklose senioren willen hun meldingen over wegendefecten doorsturen via antennes (meldpersonen) naar een verantwoordelijke van het dienstencentrum.Die zal dan de Technische Dienst contacteren.

De stroomverdeelcabine in de Industrielaan 2 zal voor de industrie aldaar zorgen voor meer en betere stroom. Deze cabine moet de oude vervangen die thv een garage in de Slachthuisstraat staat.

06/07/2009 De Eeklose burgemeester heeft gisteren in Balgerhoeke gezegd dat er een studie zal komen over de noordelijke onstluiting van het industrieterrein en over een eventuele bypass.

Mexicaanse griep....: iedereen die een beetje kucht en wat koorts heeft wordt geïsoleerd, maar ondertussen mag ook iedereen vrij reizen over heel de wereld. Hoe kan je de opmars van die lichte griep dan afremmen? Enerzijds laat je iedereen met iedereen contact houden (waardoor de infectie wordt verspreid) en anderzijds zet je iemand in quarantaine als die besmet is.

De beste methode tegen die lichte griep zou zijn: minder reizen, maar ja, dit is economisch niet verdedigbaar.

05/07/2009 Sinds oktober 2006 werden er in deze rubriek 'actualiteit' 273 pagina's getypt.

Balgerhoeke stelde vandaag de resultaten van de enquête 'Dorp in zicht' voor. Ik kon niet aanwezig zijn, wegens andere verplichtingen. De enquête bereikte bijna alle gezinnen en er wordt voor verschillende zaken gepleit. Onder andere wil men een apotheek in het 'dorp'...Maar, er is een vestigingswet voor apotheken. Dus, die vraag zal geen positief antwoord krijgen.

De werken in het laatste deel van de Pastoor Bontestraat zullen later aanvatten, vermoedelijk in oktober.

Sommige mensen klagen dat de stad niet heeft beslist om de toevoerstraten naar het Rond Punt van de Eikelstraat opnieuw aan te leggen. Ik wil die vraag meenemen naar het schepencollege van aanstaande dinsdag. Er zijn twee belangrijke elementen: kan de stad die werken uitbreiden ?en dit  juridisch en financieel?

De gesprekken over een nieuw Eekloos zwembad worden verdergezet. Morgen spreken we met een financieel adviesbureau om na te gaan of de financiële constructie, opgezet door de Vlaaamse Regering, interessanter en beterkoop is dan een eigen financiering.

De nieuwe fanionploeg van KFC Eeklo is superjong: gemiddeld 22,5 jaar!

04/07/2009 Vandaag start de Tour. We duimen voor Frederik Willems! Eén zege is al voldoende, maar het mag zelfs meer zijn.

Het wordt een platte Tour. Blijkbaar heeft diegene die het parcours heeft uitgetekend hoogtevrees. Er zijn immers bijna geen bergen...De voorspelling van Lucien Van Impe, namelijk dat Cancellara deze Ronde kan winnen, is dan ook niet lachwekkend.

04/07/2009 Nog één week en de bekendste Vlaamse en Nederlandse zangers zakken af naar Eeklo. Het zal een indrukwekkende gebeurtenis worden, zowel op logistiek als muzikaal vlak. De Vlaamse Feestdag zal in Eeklo niet onopgemerkt passeren.

Nog eens over Balgerhoeke:

1. nu blijkt dat de CD&V-Eeklo achter mijn standpunt staat (iets wat ik al langer wist) valt de stelling van de journalist RVH in Het Nieuwsblad als een blubberpudding ineen. Hij schreef dat het mij niet te doen is om de inhoud, maar om het postje.

2. stel dat een bypass onder de brug van de N49 technisch mogelijk is, dan zijn er volgende voordelen:

- er moeten zo goed als geen infrastructuurwerken gebeuren op de Sint-Laureinse Steenweg (SLS) zodat deze weg altijd open kan blijven, tot na het afwerken van de tunnel.

- het fietsverkeer kan vanuit die bypass ook afslaan richting Celieplas ( er ligt reeds een baantje klaar!!!).... Het fietsverkeer kan zeer veilig aan de westkant van de bypass gestuurd worden.

- IVM, Sint-Laureins en Balgerhoeke blijven tijdens de (twee jaar durende ?) werken vlot bereikbaar.

- de tunnel wordt goedkoper (maar dat is natuurlijk slecht nieuws voor wie daaraan wil verdienen)

- de noordelijke ontsluitingsweg van het industrieterrein sluit naadloos aan op die bypass en het verkeer naar IVM moet geen moeilijke draaicirkel uitvoeren.Tijdswinst dus..

- de fietsers kunnen het industrieterrein zeer vlot bereiken...Ten alle tijde. Toch ook even opmerken dat een fietspad naast de ontsluitingsweg van het industrieterrein nog moet bestudeerd worden, want dat fietspad zou eindigen op de R43 en daar mogen geen fietsers rijden! Voor mij is de natuurlijke fietsroute : Pastoor Bontestraat- SLS.

- de eerste firma's die zich vestigen in het industrieterrein blijven tijdens hun bouwfase steeds bereikbaar, omdat het kruispunt aan de verbrandingsoven-N49 tijdens de aanleg van de bypass zo goed als steeds open kan blijven.Dit is een zeer belangrijk verkoopsargument. Want: stel dat men reeds industriegrond kan verkopen en stel dat men kan bouwen, dan nog komt er een zeer moeilijke periode: de tunnel wordt immers ten vroegste in 2013 aangelegd.

- de zijwaartse tunnel of bypass past volledig in het streefbeeld van de N49 ( namelijk verwijderen van het kruispunt en een tunnel aanleggen die start en eindigt op de SLS); er moet dus alleen een technisch inhoudelijk gesprek gevoerd worden met AWV en het ministerie van Openbare Werken. Zij kunnen het licht op groen zetten voor een idee dat bij sommigen kwaad bloed zet.

- door de bypass wordt de noordelijke ontsluiting veel interessanter en GOEDKOPER dan de zuidelijke. Veneco zal dit graag horen, want het moet meebetalen voor zuidelijke koetunnels en bermen.

conclusie: indien technisch mogelijk is die bypass een verhaal dat als muziek in de oren klinkt: goedkoop en snel realiseerbaar met 'minder hinder'.Wie doet beter?

 

03/07/2009 Wie nog van oordeel is dat een bypass technisch onmogelijk is moet eens naar de Luchterenstraat en Halewijnstationsstraat rijden in Drongen Luchteren. Daar is er een bypass over de spoorlijn....Perfect te nemen; geen probleem.....

Ik krijg bevestiging dat mijn standpunt in de gemeenteraad ook het standpunt is van de Eeklose CD&V. Zowel de voorzitter van CD&V-Eeklo als de fractieleidster oordelen dat wat ik naar voor bracht, voor en tijdens de gemeenteraad, gelijklopend is aan de ideeën van de Eeklose CD&V.

Young Stars wil zondag 12 juli de nieuwe spelers voorstellen en ontvangen in hun nieuwe kantine aan de Zandvleuge. Daarom moet Amicitia verhuizen naar de naastliggende ruimte. Daar moet nog wat gekapt en gemetst worden, en dat zal gebeuren door een werknemer van de stad, met hulp van ...de Young Stars.

02/07/2009 We plannen binnenkort een beslissing over de heraanleg van één verkeersberm in de Zuidmoerstraat. De drempels aldaar zijn zeer hoog en sommige brokkelen uit.We willen een proef uitvoeren op één drempel.

Vandaag was er een (tweede) overleg met deskundigen over de herinrichting van de doortocht (als de Ring gerealiseerd zal zijn). Dit dossier moet binnen enkele weken naar provinciaal overleg.

02/07/2009 Alain Deschamps is plots overleden. Al fietsend in de bergen.

Ik betuig mijn innige deelneming aan het gezin van Alain. Alain was een vriend, een fietsmakker, een vakman, een sportman en een ideale voorzitter. We zullen Alain hard missen.

02/07/2009 In Het Nieuwsblad schrijft Rudi Van Holderbeke dat de stellingname over de ontsluiting van het industrieterrein van Balgerhoeke te herleiden is tot een 'gevecht om het burgemeesterschap'...Wat een journalistieke nonsens!

Ik verklaar me nader:

1. het voltallige schepencollege heeft zich eind 2008 achter het idee geschaard van een noordelijke ontsluiting, onder de vorm van een winkelhaak.

2. het voltallige schepencollege heeft ingestemd met een studie over het tracé van de ontsluiting met als belangrijke voorwaarde : een maatschappelijk draagvlak!

Ik heb de beginstellingen van het voltallige schepencollege verdedigd. Ik ben niet alleen! Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Joke Schauvliege wil dat deze noordelijke piste wordt onderzocht. Wil zij burgemeester worden van Eeklo ?????

Ook het frietkot van de Markt wordt er bijgesleurd door de journalist. Welnu, vlak voor de verkiezingen was er een frietkotendebat en niemand van de aanwezige politici (onder andere Koen Loete) heeft toen gezegd dat de frietkoten weg moesten. Het stond ook niet in het verkiezingsprogramma van de CD&V. Plots, na de verkiezingen, moesten die koten wel weg...Begrijpe wie kan! Nu is het eindresultaat ( mdoerne frituur) dat iedereen content is. Is er dan een probleem??

Rudi Van Holderbeke schrijft dat ik nooit mijn ambitie om burgemeester te worden in 2012 heb weggeborgen. Waar haalt hij die onzin?

Ik doe INHOUDELIJK aan politiek. Daarom heb ik reeds in 2007 in het schepencollege gezegd dat we moeten opletten met het financieel beleid en niet ongebreideld mensen aanwerven. Ook heb ik gezegd dat het gratis parkeerkwartuur zeer veel geld zal kosten aan de stad. Dit zijn waarschuwingen in het belang van Eeklo, niet in eigenbelang.

Ik doe ook aan EERLIJKE politiek: ik blijf gaan voor een standpunt dat mijn partij en het schepencollege heeft voorgesteld. In elk dossier...

De toekomst zal uitwijzen of er vanuit een bepaalde (journalistieke) hoek een operatie 'beschadiging' is gelanceerd. Even afwachten voor het duidelijk(er) wordt.

01/07/2009 Even een reactie op het artikel dat vandaag in Het Laatste Nieuws verscheen...: gisteren startte het schepencollege met een delay omdat de burgemeester telefonisch werd weggeroepen. Blijkt nu dat het om een interview ging over de gemeenteraad (punt: ontsluiting van het industrieterrein van Balgerhoeke). Het schepencollege zelf verliep in een zeer constructieve sfeer. Geen vuiltje aan de lucht....Ik kreeg zelf ook telefonisch een vraag (van dezelfde journalist), die ik beantwoordde na het schepencollege...De journalist vertelde me dat de burgemeester zéér negatief was, en dit vooral naar leden van het schepencollege.

Vandaag las ik het artikel, dat juist weergeeft wat aan de journalist werd gezegd.

1. de burgemeester zegt  letterlijk dat twee schepenen uit Eeklo een moeilijk karakter hebben. Ik wil me daarover niet uitspreken; ik ben al blij dat ik niet alleen ben.Maar er is een verschil tussen 'moeilijk karakter' en een mening hebben...

2. de burgemeester zegt dat die twee schepenen voor het dossier industrieterrein het minst hebben gedaan. Hier wil ik toch wel duidelijk antwoorden, omdat die kritiek onterecht is:

- ik heb zeer zwaar aan de kar geduwd voor het ruimtelijk structuurplan Eeklo.Ik heb in het schepencollege steeds aangedrongen op een snelle afhandeling van het dossier ( wat op een bepaald ogenblik nodig was!!) en ik heb het dossier op verschillende vergaderingen toegelicht en verdedigd. Als we nu kunnen spreken over RUP's en over het industrieterrein van Balgerhoeke, dan is het vooral door de strakke timing die ik aan het schepencollege en gemeenteraad heb opgelegd. Mede, en vooral, dankzij de goede medewerking van de ambtenaren!

- ik heb bijna alle vergaderingen over het industrieterrein en de ontsluiting ervan bijgewoond en actief (!) meegemaakt. Zo heb ik het eerste idee (een nieuwe brug over de Expresweg, halverwege de Sint-Laureinse Steenweg en R43) helpen veranderen in een tunnel. Ik heb toen al het idee van een bypass gelanceerd.

- IK HEB VAN DIE EERSTE VERGADERINGEN VERSLAG UITGEBRACHT IN  HET SCHEPENCOLLEGE EN COALITIE en toen is het idee van een winkelhaakontsluiting in het noordelijke deel én het idee dat eerst de ontsluiting moest worden gerealiseerd,en later de tunnel, én het idee van het maatschappelijk draagvlak AANVAARD DOOR IEDEREEN.

- Ik heb in de vergaderingen gepleit tegen het monopoliseren van een deel van een industrieterrein (Kunstdal) voor watergebonden activiteiten, omdat hierdoor dit industrieterrein misschien decennialang ongebruikt zou blijven. Er is op basis van mijn pleidooi een compromis gevonden.

- Ik heb ook gepleit tegen het voorstel om de Vrouwestraat af te sluiten, en een nieuwe weg aan te leggen tussen de Vrouwestraat en Sint-Jansdreef. Gelukkig had ik dat voorstel opgemerkt....Anders was het zonder discussie beslist!

- Ik heb zes pertinente vragen gesteld op de Gemeentelijke Begeleidingscommissie. Het verslag van die vergadering was bijna uitsluitend gewijd aan die vragen en antwoorden. Dit verslag is ter inzage.

- Ik heb aan de bevolking uitgelegd dat de stad een industrieterrein wil en dat de stad een Ring wil. Op bepaalde vergaderingen was ik de enige vertegenwoordiger van het schepencollege die de confrontatie met de bevolking en geïnteresseerden moest aangaan.

- Ik heb me verzet tegen de visie van de Procoro ( die wilde daar geen industrieterrein)

- Ik heb in het schepencollege geeist dat er over de ontsluiting van het industrieterrein van Balgerhoeke een gemeenteraadscommissie zou worden gehouden. Deze commissie was niet voorzien. Mijn argument was dat je over zo'n belangrijke weg niet kan beslissen zonder de gemeenteraad te horen.

- Ik heb de contacten gelegd tussen de eerste belangrijke potentiële verkoper van grond aldaar met onze administratie en Veneco. Als Veneco nu al grond kan verwerven voor het industrieterrein, dan is het dankzij mijn inzet...

Besluit : ik heb zeer hard gewerkt in dit dossier, als ploegspeler! Ik heb echter het standpunt van het schepencollege ( noordelijke ontsluiting en maatschappelijk draagvlak) steeds verdedigd, tot het ( blijkbaar bittere) einde. Ik ben verrast door het feit dat sommigen die principes zeer vlot laten varen, op basis van argumenten van één studie...En laat nu juist blijken dat die argumenten eerder zwak zijn ( draaicirkel, kostprijs, waterrijk gebied...)

Nog iets over de gemeenteraad: er is inderdaad niet gestemd; de burgemeester heeft zelf aangekondigd dat er een studie zal komen over die bypass. Ik had alleen een ernstig gesprek met AWV en het bevoegde ministerie gevraagd.De burgemeester gaat dus verder dan mijn voorstel.

 Het is overduidelijk dat ik in dit en andere belangrijke dossiers zeer hard heb gewerkt. De reactie van de burgemeester, daags na de gemeenteraad,ingaand tegen zijn 2 schepenen is er één van iemand die nog niet de emotie van de lange gemeenteraadszitting heeft verwerkt.

We kennen dit fenomeen uit het wielrennen. Iemand die pas over de meet rijdt en die (over-)vermoeid is, zegt dan emotionele dingen.... Ideaal voor journalisten....Maar minder leuk voor de ploegmaten...

28/06/2009 Het wordt een zeer drukke sportdag :

- de triathlonwedstrijd start om 13.30 aan de Eeklose Jachthaven.

- het handbaltornooi beleeft vandaag de finaledag. Het tornooi heeft ruim 800 spelers, en dit is een enorm succes.Wie niet ging kijken aan de sporthal zal toch de spelers in onze stad gezien hebben. Zij wandelen van de overnachtingsplaats, het atheneum, naar de sporthal. In de sporthal is er weer een immens lek in de ondergrondse leidingen. Daardoor is er een acuut probleem voor het gebruik van het sanitair in de sporthal. Het is eigenlijk zonde, dat in een stad met uitstekende openbare toiletten, nu een beroep moet worden gedaan op een mobiele toiletwagen om de toiletcapaciteit op te vangen.

- jeugdtennistornooi op Ithaka.

Vorige week waren er tal van overlijdens van bekende nationale en internationale figuren. Alle te vroeg...Ondertussen vierde Avondzegen alweer een 105-jarige..Blijkbaar heeft Avondzegen dé succesformule om mensen zeer jong te houden. Want ook de oudste Belg, Irma Notteboom, verbleef daar.

De braderie is ook een succes. Het prachtige weer is een geschenk voor verkoper en koper. De Spaanse avond van Unizo, in de Boelare, bracht de juiste ambiance bij het juiste weer.

25/06/2009 er is nu ook een gat in het wegdek van de Blakstraat thv nr 43.

Het JF Willemsplein wordt herbelijnd vanaf volgende woensdag.

Ik heb me nog even verdiept in het dossier ontsluiting industrieterrein Balgerhoeke. De Sint-Laureinse Steenweg valt, op vraag van AWV, buiten het Provinciale RUP. Dit betekent dat een gedachtenwisseling over de vorm van de tunnel (ondergronds of zijwaarts) geen enkele vertraging geeft voor een ontsluitingsweg van west naar oost.

Dus: noch de keuze van de ontsluiting ( naast Pastoor Bontestraat of naast Expresweg) als een gesprek met het kabinet over de vorm van de tunnel werkt vertragend. Wat in de pers stond is dus fout. Ik werd door de dagbladpers zelfs niet gecontacteerd over dit dossier van (openbare) wegenwerken......

De eigenlijke wegenwerken voor een tunnel zullen ten vroegste in 2013 aanvatten, zodat een gesprek met het kabinet van de Vlaamse minster voor Openbare Werken perfect mogelijk is. Mijn stelling is dat een zijwaartse tunnel goedkoper zal zijn en sneller kan worden aangelegd en GEEN hinder zal geven tijdens de werken. Toch wel enkele voordelen ....

25/06/2009 Het rond punt aan de Eikelstraat wordt vanaf maandag heraangelegd.

Dinsdag jongstleden werd Geert Jocqué gehuldigd in het stadhuis. Geert is rechter bij het Hof van Cassatie. Als zeer jonge tiener was hij lid van ons jongerenvoetbalploegje FC Oostveld. Elke speler had een taak buiten het 'terrein'. Zijn taak was : rechter die moest oordelen indien er conflicten waren tussen spelers onderling.Geef toe...onze taakverdeling in FC Oostveld was nogal vooruitziend.

Bertram De Coninck was een pionier en 'piraat' op vlak van media. Hij werd ook gevierd op het stadhuis. AVS, zijn kind, is ondertussen uitgegroeid tot een grote mediapartner voor de stad. Mijn voorstel om een straat naar AVS te noemen werd enkele weken geleden unaniem gestemd in de gemeenteraad.

22/06/2009 in de discussie over de ontsluiting van het industrieterrein van Balgerhoeke zijn er twee belangrijke elementen:

1. ondergrondse tunnel of zijwaartse tunnel? Mijn idee van een zijwaartse tunnel onder de brug van de expresweg aan de verbrandingsoven werd maanden geleden door de ingenieurs verworpen, omwille van te weinig ruimte en een te kleine draaicirkel. Nu blijken die argumenten voor zeer veel interpretatie vatbaar..Het volstaat de vergelijking te maken met de Kop van de Vaart aan de Tieltse Steenweg: daar is de draaicirkel nog kleiner, maar perfect haalbaar.

2. zo noordelijk mogelijke ontsluitingsweg of een ontsluiting parallel aan de Pastoor Bontestraat. Het studiebureau stelt als eerste keuze de zuidelijke voor, gecombineerd met een lange berm en een koebrug voor een landbouwbedrijf. Het schepencollege opteerde maanden terug voor een zo noordelijke ontsluiting. De meeste schepenen laten zich overtuigen door het studiebureau, dat schermt met een te korte draaicirkel voor verkeer dat vanaf de R43 naar de noordelijke ontsluiting zou afdraaien. Ik volg die redenering niet ( idem bij schepen Matthijs) omdat :

a. het in Vrasene op die manier perfect verloopt en b.omdat het studiebureau op de Sint-Laureinse Steenweg de camions korter doet draaien, namelijk op een rond punt.

Een laatste argument dat wordt ingeroepen tegen de noordelijke ontsluiting is de moeilijke afwatering aldaar...Maar men legt wel een tunnel op zeer korte afstand van dat waterrijke gebied..

Kortom, een discussie die eigenlijk niets met politiek te maken heeft, maar wel met de vraag: volg je zomaar het advies van een studiebureau of niet. Ik heb geleerd kritisch te zijn, want voorbeelden uit het verleden geven me (soms) gelijk: kruispunt aan Leopoldlaan ( beter ware een rond punt); .....hadden we het advies van een studiebureau gevolgd dan was de heraanleg van de straat voorde sporthal peperduur geweest, namelijk ruim 1miljoen euro. En er zijn nog zo'n voorbeelden.

Er zijn ook zeer veel goede adviezen, die we alle hebben gevolgd. Zoals de ovonde in de Leopoldlaan aan Delhaize. Maar ik heb het zeer moeilijk om de mensen wijs te maken dat een camion daar wel vlot kan draaien en 1 km verder zou dat, met dezelfde draaicirkel, niet lukken.

Besluit: vervelend, omdat ik reeds maanden ijver om zowel het structuurplan als het industrieterrein vlot te laten realiseren. Maar op het moment dat er een keuze wordt gemaakt is het ook belangrijk te beseffen dat de keuze voor decennia is. Vandaar mijn voorstellen en kritische bedenkingen.

21/06/2009 Valentijn Van de Velde is provinciaal kampioen mountainbike bij de juniores. Hij won in Wachtebeke. Ruben Scheire viel uit met een sleutelbeenbreuk.

De werken in de Guldensporenstraat schieten zeer goed op en de aannemer is ondertussen gestart met de laatste fase van de werken, namelijk in het deel tussen de Kraaiweg en Dullaert. Dit om zeker klaar te zijn tegen de Kaaifeesten.

Ondertussen voeren we ook gesprekken over de toekomst van de verkaveling ter hoogte van India Jute. Het ziet er goed uit. Meer nieuws binnen enkele weken!

19/06/2009 Het bericht in de pers dat het geld dat stad Eeklo heeft gegeven aan KFC Eeklo duistere bestemmingen heeft gekregen kan onmogelijk juist zijn. Waarom? De stad betaalt maar een beperkt bedrag terug van de bewezen energiekosten, betaald door de club, in het voorbije jaar. Dus als voorbeeld : de club betaalde 18.000 euro aan gas en elektriciteit in 2008. Welnu, de stad betaalt hiervan welgeteld 5.000 euro terug in 2009. Hoe kan je die terugbetaling dan verkeerd hebben gebruikt, want je hebt eerst veel meer uitgegeven voor dezelfde post?? Ik zou graag die slimme journalist tegenkomen die me dat haarfijn kan uitleggen.

Uit de gesprekken met het comité Balgerhoeke blijkt zeer duidelijk wat ik reeds herhaaldelijk heb gezegd... Er zijn verschillende goede manieren om een ontsluitingsweg te voorzien. Ik kreeg zopas meerder detailfoto's van de aansluiting in Vrasene( N49-industrieterrein). Welnu, dit goede voorbeeld zou perfect kunnen dienen in Eeklo.Het is merkwaardig dat sommige experten hier een oplossing weglachen die 50 km verder zeer ruimtebesparend is en zeer functioneel is.

18/06/2009 BESPAREN.....Het woord is volop in! De federale overheid is zo goed als failliet, en dit wordt bevestigd in een uitstekend editoriaal van Knack. De Vlaamse regering had geld, maar nu is het ook over. De steden en gemeenten kreunen. Eeklo zal dus ook moeten besparen en Eeklo kon de jongste twee jaar nog profiteren van de grote reserve, die is opgebouwd toen ik schepen van financiën was (12 jaar). Ik heb in 2007 ( en vroeger) al gezegd dat die reserve geen luxe was, maar noodzaak. Stilaan wordt iedereen van de beleidsverantwoordelijken wakker en groeit het besef dat inkomsten groter moeten zijn dan uitgaven. Stilaan groeit dit besef, nog net niet te laat...

De signalen in Knack, Federale regering, Vlaamse regering: men kan niet meer ontkennen dat besparen het modewoord is geworden.

17/06/2009 De aanvoer van industrieel afval naar stortplaatsen en verbrandingsovens is, door de crisis, sterk afgenomen. IVM lijdt daar echter niet onder, omdat het afval dat naar stortplaatsen ging, nu wordt gevoerd naar de verbrandingsovens.

De embryonale plannen voor de stationsomgeving houden in dat de zone tussen de spoorwegen en Lekestraat- Hospitaalstraat wordt opengemaakt.

16/06/2009 het idee van een light train is nog niet verlaten of verloren. Misschien komt er wel een voorstel voor een verbinding tussen Maldegem en Eeklo. Afwachten maar.

Het schepencollege ziet voor de waterbuffering van de sporthalomgeving drie opties: een uitbreiding van de bestaande wadi en een uitgraven van de springheuvel tot wadi; een wadi in de hoek met de Sportlaan en een wadi thv de gracht achteraan het Heldenpark.

14/06/2009 Steven Van Vooren (uit Eeklo!) wint de ronde van de Oise en hij pakt bovendien de puntentrui! Hij geeft alweer een belangrijk visitekaartje af bij de beroepsrenners.

14/06/2009 De Eeklose openbare toiletten konden niet beter starten: veel volk wegens de Jaarmarkt en wielercriterium. Ruim 100 mensen maakten gebruik van de nieuwe aanwinsten van stad Eeklo.

De komst van Keisse en VDB heeft het wielercriterium een nieuw élan gegeven. Proficiat aan Alain Deschamps van de Sportvrienden (hij is één van de beste sportclubvoorzitters van heinde en verre). Waar is de tijd dat ook ik moest pleiten in het schepencollege om het criterium NIET af te schaffen!

De ontsluiting van het industrieterrein Balgerhoeke zal een zeer moeilijk punt worden, omdat studiebureau en administratie niet willen meegaan in de optie van de goedkoopste en snelst realiseerbare ontsluiting. Merkwaardig dat dergelijk belangrijk dossier de pers niet haalt, terwijl er heel wat ander ( weliswaar leuk om lezen, maar weinig relevant) nieuws wel uit de pen raakt.

Op Vaderdag tracteren de CD&V-vrouwen op een lekker ontbijt. Ik help mee als één van de ontbijtbrengers.

De werken in de Guldensporenstraat schieten snel op en de aannemer wil het stuk van de Hendrik Consciencestraat , richting Dullaert, vroeger aanpakken. Dat is zeer goed nieuws, onder andere voor de Kaaifeesten.

13/06/2009 Ik heb de verkiezingen gemist door een fietstocht in Spanje. Ik reed van Alcossebre ( tussen Taragona en Valencia) in vier dagen naar Formigal (Spaanse Pyreneeën).Eén van de topmomenten was de overnachting in 'Monasterio del Pueyo, te Barbastro..Dit Monasterium staat trots op een rots van 580 meter hoog, en je kan over 360 graden tientallen kilometers ver kijken, onder andere tot in de Pyreneeëntoppen. In het immense Monasterium wonen nog drie paters, die binnen een tweetal maanden (definitief) moeten vertrekken. Wat er dan zal overblijven van de rijke schatten van dat gebouw is een raadsel. We aten er (twee fietsers) een stevig avondmaal, bereid door de kokkin van het huis. We waren één van de laatste 'pelgrims' aldaar..

Kris Peeters werd in de aanloop van de verkiezingen 'medisch' gescreend. Het systeem dat daarvoor werd aangewend, gebruik ik (als eerste en lange tijd enige in België) sinds ruim zeven jaar. Het is eigenlijk bedoeld voor de screening van atleten. Bij heel wat zakenmensen en politici zie je via dit toestel (te)veel adrenerge stress. En dat wijst op hartlijden. Blijkbaar heeft Kris Peeters daar geen last van. De screeningsmethode komt uit Rusland, en werd verder verfijnd door een groep in de States.

De verkiezingen zelf:

- Open Vld: wie daarvoor stemde, gaf steun aan Reynders, die een grote Vlamingenhater is. Bovendien is deze partij afgegleden tot een familiegebeuren. Het lijkt wel een 'zonen en dochters'-verhaal. Best dus dat deze partij een lesje kreeg.

- LDD: Jean-Marie heeft er, via zijn privédetective, voor gezorgd dat de Eeklose Ann Vandendriessche niet verkozen is. Misschien heeft JM wel gelijk over het feit dat de verkoop van openbare gebouwen ( om ze veel te duur te huren) een financieel schandaal is...Maar zijn werkmethode heeft hem heel veel stemmen gekost.

-Bart De Wever is de eerlijkheid zelve. Hij is bovendien één van de slimste mensen, in de politiek. Twee kwaliteiten die normaal voldoende zijn om het niet(!) te maken. Bij hem, en vroeger bij Tindemans, lukt het wel. Proficiat voor zoveel Vlaamse en ander rechtlijnigheid.

- Spa: de bruis is echt uit die partij. Caroline Genez kan echt niet tippen aan het talent van haar voorgangers.Ze bedoelt het goed, maar wat er niet inzit kan er ook niet uitkomen.

- Cd&V: een echte proficiat aan mijn partij. Ik had deze score niet verwacht. De leiders van de CD&V zijn echter sterke figuren, met inhoud. Hopelijk kan er nu googst worden, wat de kiezers gezaaid hebben.Ook een dikke proficiat aan Odette Van Hamme, die een enorme uitslag heeft behaald, vanop een onmogelijke plaats!

05/06/2009 De ontsluiting van het industrieterrein van Balgerhoeke komt volgende week ter sprake in een gemeenteraadscommissie. Ik heb indertijd gepleit voor een bypass van de Sint-Laureinse Steenweg tussen IVM en de expresweg. Volgens technici was dit echter niet mogelijk. Nu blijkt dat dit wel perfect haalbaar is. Daarom sluit ik me aan bij dit hernieuwde voorstel. Hierdoor is een noordelijk tracé van ontsluiting mogelijk en moeten er geen zeer dure milderende maatregelen worden getroffen voor de landbouw. Bijvoorbeeld een koebrug of koetunnel.Dit is wel nodig bij een zuidelijke ontsluiting, op 300 meter van de Pastoor Bontestraat.

De eerste ideeën over een hervorming van de Stationsstraat/N9 gaan in de richting van een tweemaal één rijstrook, zonder aparte busstrook.

04/06/2009 Voor de ontsluiting van het industrieterrein van Balgerhoeke zijn er een aantal 'vaste elementen', die mee bepalen hoe de ontsluiting zal worden uitgevoerd. Eén van die elementen is de tunnel, die hoe dan ook zal worden aangelegd. Ook het noordelijke gebied van de Expresweg kan niet worden gebruikt. Eén van de grote onzekerheden daarentegen is de droom of nachtmerrie van een nieuwe treinverbinding. Als die ooit werkelijkheid wordt, dan moeten ALLE infrastructuurwerken van de jongste decennia, uitgevoerd naast en over de expresweg, verdwijnen!!

Verhofstadt werpt zich op als de grote staatsman die, als het nodig is, wel eens België wil redden. Ondertussen schopt zijn grote vriend Reynders wild om zich heen. Hij wil minder Vlamingen in het Brussels Parlement. Hij wil de franssprekende burgemeesters in het Brusselse benoemd zijn. Kortom, hij wil Vlaanderen verder pesten, zoals hij de jongste twee jaar ( met de enorme hulp van Open Vld) ongestoord kon doen.

conclusie: de jongste twee jaar heeft Verhofstadt Reynders laten doen...Ten nadele van Vlaanderen!

03/06/2009 Volgende week is er een gemeenteraadscommissie over de ontsluiting van het industrieterrein van Balgerhoeke, en van Sint-Laureins. Het studiebureau heeft drie mogelijke pistes.De noordelijke ontsluiting, vlak onder de expresweg is de langste. De meest zuidelijke, op ongeveer 250 meter van de Pastoor Bontestraat, is de kortste.

Piet De Baets van Taptoe heeft een nieuwe 'stunt' gepubliceerd om de Eeklose burgemeester te promoten. We kunnen nu raden of Koen al of niet in een wilde tegenwaterstroom zal duiken, naast een ex-miss......Wat wordt de volgende stunt????

Morgen wordt er vergaderd over de herinrichting van de doortocht, eens de Ring zal zijn gerealiseerd.

Het succes van asfaltering van de N9 ( Lovendegem-Waarschoot) is zo groot, dat ook bewoners van de Leopoldlaan luidop dromen van zachtrijdende asfalt..Eerlijk gezegd: het zou voor iedereen veel aangenamer zijn. Die oude betonbaan is aan een nieuw kleedje toe.

Voor wie vindt dat de CD&V geen standpunt heeft over de verbreding van het Schipdonkkanaal. Ik ben TEGEN de verbreding. Ik hoor binnen mijn partij geen voorstanders. Laat ons eerst realistische dingen doen, zoals bijvoorbeeld een nieuw streekziekenhuis bouwen : veel goedkoper en veel nuttiger!

31/05/2009 Msv, de Meetjeslandse Schaakvereniging is slachtoffer van de 'wetten' van Bloso. Bloso eist dat de gemeentelijke sportsubsidie wordt toegepast volgens haar normen. En voor Bloso is schaken GEEN sport. Door de beslissing van Bloso verliest de schaakvereniging dus haar jaarlijkse jeugdsportsubsidie...tenzij de stad Eeklo schaken als sport toevoegt aan de lijst van te subsidiëren sporten..

Er zijn heel wat putjes gevuld met asfalt. Het was nodig, want de winter heeft vele straten geteisterd.

Op 14 juni worden de Eeklose gezinnen weer verwend door de CD&V-vrouwen. Er is dan immers de jaarlijkse ontbijtactie voor een goed doel.

Eenkele maanden terug voorspelde ik een 'deflatie', maar ik werd door de echte kenners zo goed als uitgelachen. Vandaag is er een negatieve inflatie, een zachter woord voor beginnende deflatie. Het voorspellen van een deflatie was eigenlijk toch niet zo moeilijk : de inflatie van 2008 is zo goed als volledig toe te schrijven aan de sterk oplopende energieprijzen, die gezakt zijn toen de economie stilviel...Dus, vandaar de ( beginnende, hopelijk kortdurende )deflatie...

En laten we eerlijk zijn: wie de sterk gedaalde prijzen bij huizenverkoop ziet, weet dat er inderdaad een prijsdaling is : zowel voor energie als voor huizen..

28/05/2009 Vandaag wordt er weer nagedacht en gesproken over de juiste inplanting van de verbindingsweg voor het nieuwe industrieterrein van Balgerhoeke.

Deze week hadden we het in een werkgroep ook over het nieuwe zwembad. Eén van de grote onduidelijkheden is de kostprijs van de PPS-formule (privaatpublieke samenwerking). Ik blijf erbij dat de methode van werken, die is uitgedacht door onder andere professor De Knop, de zaken nodeloos ingewikkeld heeft gemaakt. Men had zeer eenvoudig projecten kunnen selecteren en die subsidiëren volgens de staat van uitgevoerde werken.

Er zijn weer enkele verkavelingen op komst. En dit verspreid over de hele stad.

27/05/2009 Er is nu ook een immens gat in de Koning Albertstraat, dichtbij het rond punt van de Tieltse Steenweg. Vermoedelijk door een slechte huisaansluiting....

Hans Brüderlin (zaakvoerder van Subsidiecenter Maldegem) zal volgend seizoen de afdeling van KFC Eeklo leiden, die in staat voor de fanion en beloften. De jeugdwerking zou geleid worden door Antoine Goethals en Dirk Geyssens.

Het is nu ook duidelijk dat Amicitia kan blijven 'spelen' in het stedelijk voetbalstadion. Er zijn echter wel heel wat aanpassingswerken nodig in het oude kantinegebouw van het voetbalstadion.

Wie dacht dat onze kranten slechts drie 'lijntjes' zouden schrijven over het heroptreden van Tom B. heeft het mis voor. Zijn heroptreden lijkt voor de perslui véél belangrijker dan de prachtprestatie van Seeldraeyers ( momenteel beste jongere)  in de Ronde van Italië. De sportverslaggeving is echt van een dramatisch laag niveau!

 26/05/2009 De Magermansdreef, die pas is vernieuwd, werd vandaag afgesloten voor verkeer. Reden: gevaar voor omvallende populieren.

De laatste dagen van mei zijn steeds gevaarlijk ( wat het weer betreft): vraag het maar aan de organisatoren van het miniemenvoetbaltornooi in Bassevelde. Jaar na jaar is er regen of wind. Ook dit jaar geselt het weer deze organisatie.Hopelijk is het dit weekend echt goed voetbalweer.

Het Eeklose interradenoverleg pleit voor meer inspraak bij bepaalde stadsdossiers. Als voorbeelden werden aangehaald: Herbakkersfestival en het standbeeld van JF Willems.

23/05/2009 Open Vld wil in Eeklo sms-parkeren invoeren. Dit is merkwaardig want :

- bij het beoordelen van de offertes voor het toezicht op betalend parkeren vond de hele jury het sms-parkeren niet interessant. ( er zijn immers her en der nog problemen met dit systeem). In de jury zat ook Open Vld. Het standpunt van de jury is nauwelijks twee maanden oud.

- in de parkeercommissie (mei 2009) werd ook datzelfde punt aangehaald en terug als niet prioritair beschouwd...Ook in die parkeercommissie zat een afgevaardigde van Open Vld.

De houding van Open Vld in de gemeenteraad is dan ook anders dan die in de beslissende bijeenkomsten. Merkwaardig.

Persoonlijk heb ik niets tegen het sms-parkeren, maar we moeten dan wel zeker zijn dat het goed functioneert.

Wat ook merkwaardig is: in de parkeercommissie werden tal van voorstellen in verband met betalend parkeren besproken. Twee oppositiepartijen pikten uit die bespreking enkele voorstellen, die ze dan zelf  'lanceerden' op de gemeenteraad.

De stadsrekening van het jaar 2008 zal in de gemeenteraad van september worden geagendeerd. Normaal moeten de cijfers meevallen, want de stad kreeg van de Vlaamse Regering 2 miljoen euro leningen terugbetaald.

Komt er nog een financiële meevaller voor de gemeenten? Dit zal beslist worden binnen enkele weken. Dan moet Publigas beslissen wat er met de opbrengst van de verkoop van de volledige participatie in Distrigas gebeurt.Misschien vloeit er geld naar de Gemeentelijke Holding...Afwachten dus, maar voor veel gemeenten is vers geld meer dan welkom.

21/05/2009 Zeer veel volk op de uitreiking van de Theo's.

En mooie winnaars ook: Carlos Huysman werd bekroond voor zijn immense carrière. Polly Magoo heeft de mooiste étalage, Jo Permentier is de beste starter en Geert Leloup kreeg de persprijs. Persoonlijkheid van het jaar is Tony Foré en de firma Cretel won de prijs voor de innovatie.

De Theo's blijven best een Eeklose happening, want het geeft een gevoel van verbondheid tussen de handelaars en ondernemers.

De stad onderhandelt, samen met IVM en Ecopower over milieuvriendelijke energiemaatregelen ter hoogte van het toekomstige bedrijvenpark. IVM heeft restwarmte over en de windmolens van Ecopower zullen groene stroom leveren. Ecopower heeft beloofd een medewerker op te leiden om het energiebeleid in Eeklo toe te lichten naar het grote publiek.

20/05/2009 Het verschil in snelheid van werken tussen de Kerkstraat en Guldensporenstraat is immens. De werken in de Guldensporenstraat vliegen vooruit, ondanks alweer een tegenslag. Wie immers dacht dat er gulden sporen zouden gevonden worden tijdens de opgravingen...zag vandaag een stort van ...glazen sporen: gebroken flessen, die reeds decennia onder de kasseien verborgen lagen! Toch wel vervelend dat onze generatie het puin van vroeger moet ruimen.

19/05/2009 De gemeenteraad van Eeklo heeft mijn voorstel van AVS-straat unaniem goedgekeurd. Ik denk dat dit een zeer mooi eerbetoon is aan de stichters van deze regionale zender.

In de toegevoegde punten bij de gemeenteraad werd er nogal wat afgefietst. Vooral het uitblijven van het fietspad naar Kaprijke zorgde voor heel wat wrevel. Eén gemeenteraadslid zei dat men met een beetje goede wil veel kan bereiken.Dat is juist, maar het tegengestelde is ook waar.Immers, één Eeklonaar heeft met een beetje kwade wil ondertussen zeer veel bereikt. Hij heeft namelijk een stevig 'blok' gesmeten waardoor het dossier fietspad niet vooruit kan. Eén klacht van één persoon (over het tracé van de Magermansdreef en een grondverkoop in de Antwerpse Heirweg) zorgt er immers voor dat alles strop zit....De klacht ligt nu bij het kabinet Van Mechelen. En het kabinet van minister Van Mechelen lijkt niet echt gehaast met een uitspraak over die klacht.

18/05/2009 Er zijn vijf kleine bommen gevonden in de Hendrik Consciencestraat. Ze zijn door Dovo meegenomen. Vanavond is er een bewonersvergadering met de inwoners van Guldensporenstraat en Hendrik Consciencestraat.Ook al in de Hendrik Cnsciencestraat werd vervuilde grond meegenomen voor analyse en verwerking. Deze grond is daar al decennia aanwezig. Volgens de ene is er daar een stort geweest, volgens de ander zou het vuil gediend hebben als opvulling van een oude gracht, die midden de Consciencestraat liep.

18/05/2009 IVM heeft goede jaarcijfers en...moet nieuwe langlopende contracten zien af te sluiten met de gemeenten.De gemeenten kunnen en moeten dus gunstig gestemd worden, en hoe kan dat anders dan door hun (bijna lege) beurs te vullen. IVM betaalt 32% van de door de gemeenten betaalde voorschotten terug! Dank u, IVM.

Gelukkig ook dat IVM groene stroom mag leveren. Vera Dua heeft zich daar indertijd als minister zeer hevig tegen verzet. Onbegrijpelijk, maar dat was een voorbeeld van de groene onverzettelijkheid, die door de kiezer werd afgestraft. Nu zijn ook de groenen, in die zaken, soepeler geworden.

Ik heb indertijd ook zwaar geprotesteerd tegen de houding van Dua. Gelukkig maar, want de groene stroom van IVM zorgt voor rendabele cijfers bij IVM en de gemeenten, ...en het zorgt ervoor dat Eeklo, samen met de windmolens dé stad is, die de Kyotonorm haalt. Beter en sneller dan welke stad ook.

Valentijn Van de Velde werd 5° in het provinciaal kampioenschap wielrennen voor tweedejaarsjuniores. Na zijn vierde plek, en een tiende ( mountainbike, na defect bij de start) weeral een bewijs dat hij op dreef is.

17/05/2009 De economische crisis doet sommige studiebureaus en politieke dagdromers een toontje lager zingen. Zo is het nu zo goed als zeker dat het Schipdonkkanaal niet zal verbreed worden.En dat is volledig in de lijn van wat ik reeds maanden geleden heb geschreven. Dergelijke verbreding heeft geen enkele zin, noch economisch, noch ecologisch. De randkosten zijn bovendien immens hoog.Ik mag er niet aan denken dat alle bruggen in de buurt van Eeklo moeten aangepast worden.

Ik ben alvast blij dat de meningen over het Schipdonkkanaal in de juiste richting evolueren. En ik ben ook tevreden dat ik, toen het ook nodig was, mijn mening heb durven verkondigen.

Het gratis kwartuurtje parkeren veroorzaakt in Eeklo een enorme daling van de parkeerinkomsten. Ik heb daarvoor, maanden geleden, in het schepencollege gewaarschuwd. Mijn voorstel was het uurtarief op te trekken, omdat iedereen nu een gratis eerste kwaruur heeft. Zelfs indien men het uurtarief met een kwart euro optrekt zal iemand, die één uur parkeert, NIET meer betalen dan hij of zij betaalde in 2008 of 2007. Momenteel is er zelfs een tariefdaling van 25% tot gemiddeld 50%...

Het was dan ook zeer voorspelbaar en berekenbaar dat de inkomsten drastisch zouden dalen. Ik schat de daling van de inkomsten op 180.000 euro op jaarbasis.Niet niks..En toch zijn er mensen die nu verschieten van het effect van dat gratis kwaruurtje.

Mijn motto, indertijd als schepen van financiën, was,  : je kan maar uitgeven wat je eerst hebt ontvangen.Door dit 12 jaar toe te passen heeft Eeklo een mooie reserve opgebouwd en bleef de gewone begroting perfect in evenwicht. Als men  inkomsten vermindert, dan zal men ook minder kunnen uitgeven. Of zal men nog meer moeten besparen.

En besparen...dat is echt zéér moeilijk.Wie daar alles van weet is Gaston Dauwe. De Eeklose ereschepen is nu 50 jaar getrouwd ( proficiat aan Jeanine en Gaston!) en hij had ooit de onmogelijke opdracht op de Eeklose (lege) schatkist weer op te vullen. Het is hem toen toch gelukt.

14/05/2009 Het boekje van Leo Goovaerts, die ooit senator was voor de Vlaamse liberalen, is inderdaad voor niet-politici zeer ontnuchterend. Want hij schetst van sommige toppolitici een schrijnend beeld. Bepaalde toppolitici graven voor zichzelf en hun carrière financiële putten en lenen dan geld, dat ze niet meer terugbetalen. Indien de ontlener daarover lastig doet, wordt hij buitengesmeten.Voor sommige politici is het blijkbaar makkelijker om met personen rekeningen te vereffenen, dan eigen schulden af te betalen. Het bereiken van de politieke top wordt het liefst betaald met geld van anderen, en zeker en vast met geld uit de partijkas.

Ook belangrijk om de politieke top te bereiken is in de media zéér goede vrienden hebben. Mediamensen die voor de politicus de strategie uitzetten en ideeën aanleveren. Die de politicus ten alle tijde promoten...

Het is toch wel dramatisch te moeten lezen dat een hoofdredacteur van een politiek weekblad zijn status jarenlang gebruikte om één Vlaamse politieker verbaal te steunen..De pers misleidt dus ook, en gebruikt politici om zelf het beleid te kunnen voeren. En dat doen ze door boekjes te schrijven voor de politicus en hem in edito's te bejubelen.

Advies: lees dit boekje...Het geeft een zeer ontnuchterend beeld van de Vlaamse politiek..

De werken in de Hendrik Consciencestraat en Guldensporenstraat vliegen vooruit en er wordt om die reden een bijkomende bewonersvergadering georganiseerd.

Steven Van Vooren uit Eeklo won gisteren zijn eerste profkoers. We zagen indertijd Steven zijn eerste wedstrijden rijden bij de nieuwelingen, (eigenlijk wou hij cyclo-crosser worden), en hij klopt nu op de grote deur. Ook Bart Vanheule miste op een haar na zijn overwinning in Nederland. Deze hardrijder kan echt iets.

Wie ook nog onbekend is, maar zeker zal doorbreken, is Pieter Serry. Hij is een immens (!!) klimtalent, en zonder sleutelbeenbreuk, zou hij de internationale beloftenwedstrijd in het Baskenland naar zijn hand gezet hebben.

Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse profploegen tot op heden blind zijn gebleven voor de talenten Steven Van Vooren en Pieter Serry. Dit zegt alles over de scouting bij dergelijke ploegen. Alleen de veelwinners worden aangetrokken. Echte talenten, die veel in het buitenland rijden, merken ze niet eens op. Bedroevend.

12/05/2009 We schreven twee dagen geleden dat de medische begeleiding van Tom...beter kan. Blijkbaar wordt daar nu, na een derde positieve cocaïnecontrole, werk van gemaakt.

De Kerkstraat is af, maar de stad is niet tevreden, want er zijn opmerkingen over de te geringe vlakheid van het wegdek, en over de gebruikte stenen. Er zitten namelijk wat stenen in van 9,5 cm hoogte, terwijl het allemaal stenen van 10 cm moeten zijn.

Leden van Unizo krijgen 5 euro korting op de toegangsticketten voor het Festival van de Lage Landen.

KFC Eeklo gaat in zee met een nieuwe hoofdtrainer.

Er komt een nieuwe verkaveling tussen de Veldstraat en Kriekmoerstraat. De enige toegangsweg naar de verkaveling is via de Kriekmoer, en er wordt daar een wadi aangelegd.

We zijn ook nog op zoek naar een voldoende grote wadi aan de sportterreinen achter de Eeklose sporthal. Maar...het door het studiebureau voorgestelde ontwerp kan voor mij alvast niet. Het zou betekenen dat de speerwerpers hun speer in het water zien belanden. De uitgetekende wadi zou immers tot in de helft van dat werpterrein komen. Niet realistisch dus.

Ondertussen kregen verschillende inwoners van de Graswijk een schrijven omdat de verharding die ze hebben aangelegd op hun privaat terrein meer dan één derde(!) groter is dan voorzien bij de bouwaanvraag. Door die extra verhardingen op private grond neemt de kans op wateroverlast drastisch toe.

10/05/2009 Het is de week van de 'stuntende' Vlamingen :

- Bart Somers en Jean-Marie, rollend in een moddercatch over de tatami. Bart is nu al de grote verliezer.

- Verhofstadt, die voor zijn Eeklose politieke aanhangers een videoboodschap stuurde ( want geen tijd voo